ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Προβληματισμοί, παρατηρήσεις και σχόλια για την Τράπεζα Θεμάτων στα Μαθηματικά

Δημοσίευση: 22/02/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Καραγιάννης Ιωάννης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Μαθηματικών Ν. Δωδεκανήσου, 2ο ΠΕ.ΚΕ.Σ. Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

Η σχετικά πρόσφατη δημοσιοποίηση θεμάτων στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας από το Ι.Ε.Π. σε ό,τι αφορά στην Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου (προς ώρας και εν αναμονή της δημοσιοποίησης των θεμάτων για την Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.) μας επιτρέπει να προβούμε στον παρακάτω σχολιασμό.

1. Τα θέματα που δημοσιοποιήθηκαν στη "νέα" τράπεζα θεμάτων περιέχονται και στην "παλαιά" τράπεζα του έτους 2014 χωρίς καμία εξαίρεση (στην Άλγεβρα 263 και στην Γεωμετρία 363 στο σύνολό τους). Τα θέματα (στην Άλγεβρα 133 για το 2ο θέμα και  130 για το 4ο θέμα και στη Γεωμετρία 176 στο 2ο θέμα και 187 στο 4ο θέμα) έχουν ανακωδικοποιηθεί, φέροντας διαφορετικό νέο κωδικό σε κάθε θέμα. Θέματα που υπήρχαν στην Τ.Θ.Δ.Δ. του 2014 δεν εμφανίζονται τώρα στη "νέα" τράπεζα αλλά αυτό, σε κάποιο βαθμό στην Άλγεβρα, αφορά στο κεφάλαιο των πιθανοτήτων που τώρα είναι εκτός της διδακτέας-εξεταστέας ύλης.

2. Θετικό σημείο αποτελεί το γεγονός ότι τώρα παρατίθενται και οι λύσεις των προτεινόμενων θεμάτων,  παρά τις ορισμένες ελλείψεις που εμφανίζονται σε αυτές, ώστε η λύση να είναι πλήρης, καθώς και ορισμένα λάθη που υπάρχουν στις λύσεις που παρατίθενται (ενδεικτική αναφορά: Άλγεβρα στο θέμα 2ο με κωδικό 1275 η γραφική παράσταση της συνάρτησης είναι λανθασμένη, στο θέμα 4ο με κωδικό 1390 η αιτιολόγηση με το πεδίο ορισμού της συνάρτησης είναι λανθασμένη, όπως το ίδιο συμβαίνει και στο θέμα 4ο με κωδικό 1389 αλλά και σε άλλες όμοιες ασκήσεις).

3. Η διαβάθμιση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην Τ.Θ.Δ.Δ., τόσο στην Άλγεβρα όσο και στη Γεωμετρία,  εξακολουθεί να είναι προβληματική, αφού μπορεί κάποιος να βρει θέματα, στην κατηγορία τόσο του 2ου όσο και του 4ου θέματος, που έχουν μεταξύ τους σημαντική διαφοροποίηση στον βαθμό δυσκολίας. Στο σημείο αυτό επισημαίνω ότι μειώθηκε ο αριθμός των θεμάτων που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, μετά την αφαίρεση κάποιων θεμάτων της τράπεζας του 2014. Επομένως χρειάζεται να επανελεγχθεί η "Διαβαθμισμένη Δυσκολία" των θεμάτων της τράπεζας και να αναπροσαρμοστούν όσα από τα θέματα που περιλαμβάνονται (ή θα περιληφθούν) παρουσιάζουν αυτού του είδους τα προβλήματα. Αυτό σε συνδυασμό με την κλήρωση που πρόκειται να υλοποιηθεί για το 2ο και το 4ο θέμα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ τάξης του ΓΕ.Λ. είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει ανισότητες μεταξύ των σχολείων. Αν μάλιστα, σε κάποιο ποσοστό, μετρήσει ο βαθμός του απολυτηρίου των μαθητών που σήμερα φοιτούν στην Α τάξη για την  εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι ανισότητες μεγεθύνονται.

4. Οι οδηγίες που αφορούν στη σύνταξη, τη δομή και τη διάρθρωση των θεμάτων του 2ου και 4ου, όπως περιλαμβάνονται στον ιστότοπο του Ι.Ε.Π., με τον τίτλο «Προδιαγραφές συγγραφής θεμάτων» δεν έχουν ολοκληρωθεί, παρά τη δημοσιοποίηση των θεμάτων της τράπεζας, και θα ανακοινωθούν σε απώτερο χρόνο. Πάντως οι αντίστοιχες οδηγίες της τράπεζας του 2014 δεν ήταν πάντοτε  συμβατές με τη διατύπωση του τελικού θέματος που περιλαμβανόταν στην Τ.Θ.Δ.Δ.  

5. Το εύρος της διδακτέας-εξεταστέας ύλης που καθορίστηκε με την Υ.Α.: 125735/Δ2-ΦΕΚ 4178/Β/28-9-2020, σε συνδυασμό με τις οδηγίες διδασκαλίας και διαχείρισης της ύλης που ανακοινώθηκαν από το Ι.Ε.Π. (σε ό,τι  αφορά στην κατανομή των διδακτικών ωρών ανά κεφάλαιο-ενότητα και στο σύνολό τους) είναι αναντίστοιχα με τον μέσο όρο των διδακτικών ωρών που διατέθηκαν μέχρι σήμερα (και προβλέπεται να διατεθούν μέχρι την κανονική λήξη του σχολικού έτους), οι οποίες δεν επαρκούν για την πλήρη και σε βάθος περάτωση της ύλης. Αυτό συμβαίνει για δύο κυρίως λόγους:

Α) Ακόμα και αν θεωρητικά δεχθούμε ότι η τηλεκπαίδευση υποκατέστησε πλήρως τη δια ζώσης διδασκαλία με φυσική παρουσία (;), υπήρξαν οδηγίες, με την έναρξη του διδακτικού έτους,  που προέβλεπαν κάλυψη μαθησιακών κενών της προηγούμενης τάξης,  διάρκειας 10 διδακτικών ωρών.

Β) Αρκετές διδακτικές ώρες χάθηκαν, έως ότου ομαλοποιηθεί η τηλεκπαίδευση τον μήνα Νοέμβριο 2020.

6. Οποιαδήποτε καινοτομία, όπως και  η Τ.Θ.Δ.Δ., πρέπει να ευνοείται, συν τις άλλοις, και από τον χρόνο της εφαρμογής της. Στην προκειμένη περίπτωση οι συνθήκες του καθολικού "ανοιγοκλεισίματος" των σχολείων και η κατά τόπους αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων, λόγω της πανδημίας, καθώς και η τηλεκπαίδευση που εφαρμόστηκε και θα εφαρμοστεί, δεν ευνοούν την ίση μεταχείριση όλων των μαθητών/τριών στο σύνολό τους σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας. Η εφαρμογή μιας καινοτομίας θα κριθεί για την αποτελεσματικότητά της σε μια σχολική χρονιά που τίποτα στο σχολικό περιβάλλον δεν είναι ομαλό σε ό,τι αφορά στο παιδαγωγικό και διδακτικό πλαίσιο. Επομένως,  η όποια "αξιολόγησή" της, προκειμένου να διορθωθούν τυχόν αστοχίες ή/και προβλήματα που θα προκύψουν από την εφαρμογή της,  δεν θα είναι αξιόπιστη.

7. Ένας ακόμα λόγος που η εφαρμογή της Τ.Θ.Δ.Δ. πρέπει να μην εφαρμοστεί για τις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου του τρέχοντος σχολικού έτους (και προφανώς για την Α' τάξη του ΕΠΑ.Λ. για την οποία μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει δημοσιοποίηση θεμάτων στην Τ.Θ.Δ.Δ.)  είναι ότι η 1η ανακοίνωση των θεμάτων της Τ.Θ.Δ.Δ.  για την Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου έγινε μερικές ημέρες πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων, δηλαδή σχεδόν στο τέλος του Α΄ τετραμήνου σπουδών, που σημαίνει ότι, από διδακτική άποψη, δεν πρόκαμε να αφομοιωθεί στην καθημερινή διδασκαλία (ούτε στην τηλεκπαίδευση ούτε και στη διδασκαλία με φυσική παρουσία). Από τώρα και μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους δεν υπάρχει η δυνατότητα της ένταξης σημαντικού μέρους των θεμάτων της Τ.Θ.Δ.Δ. στη διδασκαλία του μαθήματος, αφού οι διαθέσιμες ώρες δεν επαρκούν ούτε για την ολοκλήρωση της διδακτέας-εξεταστέας ύλης που προβλέπεται από την Υ.Α.:  125735/Δ2 - ΦΕΚ 4178/Β/28-9-2020.

Σχόλια (14)

 
Εκπαιδευτικός Α Λυκειου
27 Φεβ 2021 15:56

Καλησπέρα.Ειμαι αναπληρώτρια εκπαιδευτικός και προσλήφθηκα στη φάση του Οκτωβρίου και ξεκίνησα τα μαθήματα σε τάξη της πρώτης Λυκείου μέσα Οκτωβρίου.Περιττο να αναφεέρω ότι ξεκινήσαμε με τα παιδιά κατευθείαν την ύλη γιατί είχαν χαθεί ήδη πάρα πολλές ώρες.Με το κλείσιμο των σχολείων τα τεχνικά προβλήματα των παιδιών πάρα πολλά.Διακοπες ρεύματος , προβλήματα στους παρόχους internet οπότε ακόμα περισσότερες ώρες χαμένες.Οσον αφορά την ύλη είμαι σίγουρα ένα κεφάλαιο πίσω από αυτά που έχουν διδαχθεί οι μαθητές άλλων σχολείων.Η χρόνια σιγά σιγά τελειώνει και δυστυχώς μια βασική τάξη για τα παιδιά πάει χαμένη.....Τα παιδιά χρειάζονται κατανόηση των νέων εννοιών που εισάγονται στα μαθηματικά και τα κενά που δημιουργούνται θα τα βρούμε όλοι μπροστά μας......

 
Ν. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
23 Φεβ 2021 22:36

Άξιος, δημιουργικός και αποτελεσματικός με ότι καταπιάνεται ο κ.Καραγιάννης.Αγαπητέ Γιάννη σωστά για την τράπεζα πείτε και κάτι για αυτοαξιολόγηση -αξιολόγηση!

 
Μητέρα μαθητή Α' Λυκείου
23 Φεβ 2021 18:03

Απλά και κατανοητά. Για το υπουργείο..να πάρετε πίσω την τράπεζα θεμάτων τώρα!!! Κουράσατε!!

 
23 Φεβ 2021 15:13

Μαθητές-χάκερς άλλαζαν τους βαθμούς τους. Υπάρχει λύση;

 
ΟΚ
23 Φεβ 2021 12:03

Εύγε, κ. Καραγιάννη.

Πάντα επίκαιρος, πάντα εύστοχος, πάντα προσγειωμένος στη σχολική πραγματικότητα...

 
Ν.ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
23 Φεβ 2021 07:57

ΣΤα σχολεια οι καθηγητές τρέχουν και δεν φθάνουν.Καλύπτουν την ύλη πλημελώς για να τα προλάβουν όλα.Τα θέματα της τράπεζας δεν θα προλάβουν.Ευτυχώς και κάποιοι όπως ο κ Καραγιαννης καταλαβαίνουν.

 
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ;
22 Φεβ 2021 20:25

Επιτέλους ακούστε τους ανθρώπους που ξέρουν και το έχουν αποδείξει στο παρελθόν.Παγώστε τώρα ότι μέτρο δεν μπορεί φέτος να εφαρμοστεί Προσπαθήστε να γίνει ότι καλύτερο να μην μείνουν τα παιδιά για δευτερη χρονιά πίσω χωρίς πειράματα.

 
Κριτική θετικής συμβολής
22 Φεβ 2021 18:35

Ο κ. Καραγιάννης είναι ο ορισμός της θετικής κριτικής, διαχρονικά και διακομματικά! Αντίσταση στη μιζέρια, στη σκοπιμότητα και στον προσχηματικό λόγο.

 
NIKOLAOS
22 Φεβ 2021 17:45

me ena arhro ta pes ola osa thelame na poume.

 
Καθηγήτρια - Μητέρα μαθητή Α΄Λυκείου
22 Φεβ 2021 16:01

Θα παρακαλούσα το Υπουργείο να λάβει σοβαρά υπόψη τη γνώμη των συναδέρφων που τεκμηριωμένα, το τελευταίο διάστημα, γράφουν για το θέμα της τράπεζας θεμάτων και άμεσα να αποφασίσει το πάγωμά της τουλάχιστον για φέτος. Ως καθηγήτρια η πίεση που αισθάνομαι, είναι αφόρητη, προκειμένου αφενώς να προλάβω να ολοκληρώσω την ύλη και μάλιστα διαδικτυακά και αφετέρου να συμπεριλάβω όσο το δυνατόν περισσότερες ασκήσεις από την τράπεζα θεμάτων, ώστε οι μαθητές μου να είναι επαρκώς προετοιμασμένοι. Ως μητέρα αφουγκράζομαι την επιπλέον αγωνία -άγχος του παιδιού μου λόγω της τράπεζας θεμάτων που έρχεται να προστεθεί στην ήδη κακή ψυχολογία λόγω εγκλεισμού.
Η διαπίστωση των μαθητών ότι φέτος το γενικό Λύκειο διανύει την πιο αδιάφορη, "flat" και εξεταστοκεντρική σχολική χρονιά είναι μάλλον γεγονός!

 
Η ΛΟΓΙΚΗ
22 Φεβ 2021 13:33

για άλλη μια φορά είστε η φωνή της λογικής. Ομοίως και για αξιολόγηση-αυτοαξιολόγηση. Είναι ώρες αυτές για τέτοια;

 
ΑΨΟΓΟΣ
22 Φεβ 2021 10:47

ΤΑ ΕΙΠΕ ΟΛΑ.ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΦΩΝΗΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΜΕ ΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΛΗΡΕΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ.ΕΚΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΚΟΥΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΟΥ ΞΕΡΕΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ!

 
Kώστας
22 Φεβ 2021 10:11

Πολύ σωστές όλες οι παρατηρήσεις του κ.Καραγιάννη. Νομίζω έχει καλύψει το θέμα από όλες τις πλευρές.
Σε μια από όλες τις απόψεις "ανώμαλη", ιδιότυπη, πρωτόγνωρη σχ.χρονιά και συγκυρία, επιχειρούνται καινοτομίες (όπως και η αξιολόγηση σχ. μονάδων) που θα έπρεπε να εισαχθούν όταν οι συνθήκες είναι ομαλές και κατάλληλες.
Είναι πραγματικά ακατανόητο το πώς σκέφτονται οι υπεύθυνοι του Υπουργείου!
Η παράγραφος 6 του άρθρου τα λέει όλα.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ