ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Αξιολόγηση: 12 ερωτήσεις απαντήσεις για την απεργία-αποχή των εκπαιδευτικών

Καμία διοικητική ή πειθαρχική συνέπεια δεν υπάρχει για τους συμμετέχοντες στην απεργία-αποχή
Δημοσίευση: 22/02/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η ΟΛΜΕ σχετικά με    την απεργία – αποχή των εκπαιδευτικών από την αξιολόγηση ετοίμασε τις ακόλουθες 12 ερωτήσεις- απαντήσεις:  

1. Είναι νόμιμη η απεργία-αποχή της ΟΛΜΕ; Μπορεί να έχει συνέπειες για όσους την υλοποιούν;

Η απεργία αποχή έχει κριθεί στα δικαστήρια ως απόλυτα νόμιμη  και συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή απεργίας. (Δ.Εφ. Πειραιώς 486/1995, Δ.Εφ. Αθηνών 4843/2014, Μ.Π. Αθηνών 2395/2014, Δ. Εφ. Αθηνών 559/2020). Η ΟΛΜΕ έχει τηρήσει όλες τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες που εξασφαλίζουν την νομιμότητα της απεργίας αποχής, καταθέτοντας σχετικό εξώδικο, μέσω νομικού, στην Προεδρία της Κυβέρνησης και στα υπουργεία Παιδείας, Εσωτερικών και Οικονομικών. Καμία διοικητική ή πειθαρχική συνέπεια δεν υπάρχει για τους συμμετέχοντες στην απεργία-αποχή.

2. Μπορεί να γίνει περικοπή μισθού σε όσους συμμετέχουν στην απεργία-αποχή;

Υπενθυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη μορφή απεργίας έχει υλοποιηθεί αρκετές φορές τόσο από την ΟΛΜΕ όσο και από την ΑΔΕΔΥ. Απεργία αποχή υλοποιήθηκε από την ΟΛΜΕ για τη μη εφαρμογή της ζωντανής αναμετάδοσης στην τάξη και στη μη υλοποίηση μαθημάτων στη διάρκεια των καταλήψεων. Καμία περικοπή δεν έγινε στους/στις συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτές τις απεργίες-αποχές. Ομοίως, καμία περικοπή δεν έχει γίνει για την απεργία αποχή από την αξιολόγηση της ΑΔΕΔΥ, που κάνουν οι εργαζόμενοι στο υπόλοιπο δημόσιο τα τελευταία χρόνια.

Οι συμμετέχοντες στην απεργία αποχή, απέχουν μόνο από τα καθήκοντα αξιολόγησης (όπως αυτά προβλέπονται στο ν.4692 και στην ΥΑ 6603/ΓΔ4). Όλα τα υπόλοιπα καθήκοντά τους, διδακτικά και εξωδιδακτικά, τα διεκπεραιώνουν κανονικά. Επομένως, ακόμα κι αν το ΥΠΑΙΘ θελήσει να προχωρήσει σε περικοπές, αυτές θα πρέπει να οριστούν ως ποσοστό που αναλογεί στα καθήκοντα από τα οποία απέχουμε σε σχέση με τα καθήκοντα που διεκπεραιώνουμε και μόνο για τις μέρες που υφίσταται κάποια διαδικασία αξιολόγησης.

3. Οι αναπληρωτές/ωρομίσθιοι δικαιούνται να συμμετέχουν στην απεργία-αποχή;

Όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί έχουν τα ίδια ακριβώς συνδικαλιστικά δικαιώματα, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας. Καμία συνέπεια δεν έχουν οι αναπληρωτές/ωρομίσθιοι σε περίπτωση συμμετοχής τους στην απεργία αποχή. Δεν επηρεάζεται με κανένα τρόπο πιθανός διορισμός τους ή επαναπρόσληψή τους, δεν χάνεται ούτε ένσημο ούτε προϋπηρεσία.

4. Ποιοι/ες θεωρούνται μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων;

Ν. 1566 άρθρο 11 ΣΤ.1: «Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχει ως πρόεδρο το διευθυντή του σχολείου». Επομένως, μέλος του ΣΔ είναι κάθε εκπαιδευτικός (μόνιμος/η, αναπληρωτής/τρια, ωρομίσθιος/α) που διδάσκει έστω και μία ώρα στο σχολείο.

5. Πότε συνεδριάζει ο Σύλλογος Διδασκόντων;

Ν. 1566 άρθρο 11 ΣΤ.2: «Οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμιά περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων». Καμία συνεδρίαση δε μπορεί  να γίνεται εκτός ωραρίου ή σε αργίες. Τη μέρα που έχει συγκληθεί ο ΣΔ, γίνεται σύμπτυξη των διδακτικών ωρών, ώστε να μείνει χρόνος πριν τη λήξη του ωραρίου εργασίας για να συνεδριάσει ο ΣΔ.

6. Πότε έχει απαρτία ο Σύλλογος Διδασκόντων;

Υπουργική Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 (ΦΕΚ 1340/16-10-2002) αρθ.37 παρ.13:  «Ο σύλλογος των διδασκόντων βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα». Στο ίδιο άρθρο παρ 14: «…Το μέλος που απέχει από την ψηφοφορία ή δίνει λευκή ψήφο θεωρείται απόν».  Επομένως,  αν οι απόντες (είτε επειδή συμμετέχουν στην απεργία-αποχή είτε για άλλο λόγο πχ άδεια) είναι περισσότεροι δεν υπάρχει απαρτία, δε μπορεί να συνεδριάσει ο σύλλογος και δεν λαμβάνεται καμία απόφαση. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας δε μπορούν να συγκροτηθούν οι ομάδες δράσης, ούτε να προχωρήσει οποιαδήποτε άλλη διαδικασία αξιολόγησης.

7. Μπορεί ο/η διευθυντής/ντρια του σχολείου να συγκροτήσει ομάδες δράσης;

Η συγκρότηση των ομάδων δράσης γίνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Άρθρο 4 της ΥΑ 6603/ΓΔ4: «τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων καταθέτουν προτάσεις για Σχέδια δράσης που θα αναλάβουν ομάδες 2-5 συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών, οι οποίες επιλέγονται τεκμηριωμένα και οριστικοποιούνται με σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων». Επομένως ο/η διευθυντής/ντρια δε νομιμοποιείται να συγκροτήσει ομάδες δράσης.

8. Αν υπάρξει απαρτία στο ΣΔ, μπορεί ο ΣΔ με απόφασή του να συμπεριλάβει στις ομάδες δράσης όσους/ες έχουν δηλώσει ότι συμμετέχουν στην απεργία-αποχή;

Όχι. Ακόμα κι αν υπάρξει απαρτία, όσοι/ες δηλώσουν συμμετοχή στην απεργία αποχή είναι απόλυτα καλυμμένοι/ες να μη συμμετάσχουν ούτε στις ομάδες ούτε σε άλλη διαδικασία αξιολόγσης. Ο ΣΔ δε νομιμοποιείται να τους βάλει υποχρεωτικά σε ομάδες εργασίας, καθώς κάτι τέτοιο θα καταπατούσε το συνταγματικά κατοχυρωμένο συνδικαλιστικό τους δικαίωμα στην απεργία.

9. Τι συμβαίνει με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε πολλά σχολεία;

Κάθε εκπαιδευτικός είναι μέλος των Συλλόγων Διδασκόντων σε όλα τα σχολεία που διδάσκει. Η ΥΑ προβλέπει συμμετοχή τους στη Δράση Α στο σχολείο που έχουν τις περισσότερες ώρες και συμμετοχή στη Δράση Β σε σχολείο της επιλογής τους. Επομένως, για να είναι νομικά καλυμμένοι όσοι διδάσκουν σε πολλά σχολεία, πρέπει να καταθέσουν τη δήλωση απεργίας-αποχής σε όλα τα σχολεία που διδάσκουν.

10. Το επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό (ΕΕΠ-ΕΒΠ) μπορούν να δηλώσουν απεργία αποχή της ΟΛΜΕ;

Το ΕΕΠ-ΕΒΠ είναι μέλη της ΠΟΣΕΕΠΕΑ και καλύπτονται από την αντίστοιχη απεργία αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης, που έχει κηρύξει η ΠΟΣΕΕΠΕΑ.

11. Πως δηλώνεται η απεργία αποχή;

Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην απεργία αποχή υπογράφουν τη δήλωση αποχής που έχει αποσταλεί από την ΟΛΜΕ (βλ. παρακάτω) και την καταθέτουν στο σχολείο. Η δήλωση αυτή έχει συνταχθεί από τη νομική σύμβουλο της ΟΛΜΕ. Η υπογεγραμμένη δήλωση της απεργίας αποχής κατατίθεται σε κάθε περίπτωση στο πρωτόκολλο του σχολείου. Αν υπάρξει απαρτία και συνεδριάσει ο σύλλογος, η δήλωση κατατίθεται και στο πρακτικό.

Το πρακτικό δεν υπογράφεται από τους απεργούς, αφού θεωρούνται απόντες. Ο λόγος που καταθέτουμε τη δήλωση στο πρακτικό είναι για να είναι δικαιολογημένη η απουσία μας.

12. Η απεργία αποχή μπορεί να δηλωθεί μόνο στην ειδική συνεδρίαση του ΣΔ;

Ο λόγος που θέλουμε να κατατεθεί στην συνεδρίαση του ΣΔ είναι για να μην υπάρξει απαρτία και να μπλοκαριστούν οι διαδικασίες. Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι η απεργία αποχή είναι διαρκείας (για όσο ισχύει ο ν.4692 και η σχετική ΥΑ), δεν αφορά μόνο στις αρχικές συνεδριάσεις αλλά και σε όλες τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν. Αυτό σημαίνει, ότι αν κάποιος συνάδελφος δεν  δηλώσει αρχικά απεργία  αποχή και μπει στις ομάδες, αλλά αργότερα αλλάξει γνώμη και πειστεί να συμμετάσχει στην απεργία αποχή μπορεί να τη δηλώσει ανά πάσα στιγμή (καταθέτοντας τη δήλωσή του στο πρωτόκολλο του σχολείου). Άρα, η μάχη δε σταματά μετά την συνεδρίαση.

Ακόμα και αν δεν πετύχουμε την έλλειψη απαρτίας που θέλουμε, συνεχίζουμε να επικοινωνούμε με τους συναδέλφους για να τους πείσουμε να συνταχθούν με την απόφαση της ΟΛΜΕ. Αν πειστούν και δηλώσουν απεργία αποχή ακόμη και μετά τη συνεδρίαση, πάλι είναι καλυμμένοι να μη συμμετάσχουν από κει και πέρα στις ομάδες και στις υπόλοιπες διαδικασίες της αξιολόγησης

(ακολουθεί η ατομική – συλλογική δήλωση)

ΑΤΟΜΙΚΗ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 4692/2020

Με την παρούσα δηλώνω/ουμε ότι απέχω/ουμε από οποιαδήποτε ενέργεια συνδέεται με την εφαρμογή των προβλέψεων των άρθρων 33, 34, 35 και 36 ν. 4692/2020 και της με αρ. αριθμ. 6603/ΓΔ4 (ΦΕΚ B’ 140/20.01.2021) αποφάσεως της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο», καθότι συμμετέχω/ουμε στην προκηρυχθείσα από 8.2.2021 απεργία-αποχή της Ο.Λ.Μ.Ε., απέχοντας συναφώς και νομίμως από την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων μου/μας που σχετίζονται με κάθε διαδικασία κατατείνει στην υλοποίηση των ανωτέρω νομοθετικών και κανονιστικών προβλέψεων του ν.4692/2020 και της κατ’ εξουσιοδότηση τούτου εφαρμοστικής υπουργικής απόφασης.

Ετικέτες: 
ΟΛΜΕΑξιολόγηση

Σχόλια (30)

 
Dick
24 Φεβ 2021 16:26

Αντε και δεχομαι...
Αντε και ξεκινω διεργασιες αξιολογησης...
Κανενα φραγκο θα παρω ή θα δουλευω υπερωριες τα απογευματα σπιτι μου για την Ψυχη του προπαππου του παππου της Κεραμ(ιδογατ)εως!
Αλλα αυτο κανεις δε μας το λεει.
Εννοειται για την Ψυχη!
Καμια αναφορα απο το ΥΠΑΙΘ, αλλα και καμια απο τους ΟΛΜΕδες!
Παλιοτερα αφησαν αμαχητι το υπουργειο να μας ροκανισει το επιδομα εξωδιδακτικης!
Τωρα μας εκατσαν "Πλατφορμες" για να τις φορτωνουμε αχρηστα δεδομενα!
Πυρ κατα Συνειδηση!
Ο Εκπαιδευτικος ειναι και οφειλει να ειναι ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ στη βουληση
Δε χρειαζεται πατροναρισμα απο κανεναν!

 
ερτ
24 Φεβ 2021 00:33

@ένας απλός εκπαιδευτικός, TON ΜΙΣΘΟ ΣΟΥ ΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ;

 
εκπαιδευτικός
23 Φεβ 2021 22:45

να θεσπιστούν επιτέλους σοβαρά επιδόματα ευθύνης για τα στελέχη της εκπαίδευσης και όποιος δεν συμμετέχει στις διαδικασίες να αποκλείεται από τέτοιες θέσεις και βαθμολόγιο. Δεν μπορεί ο καθένας να έχει απαιτήσεις χωρίς να προσφέρει τίποτα

 
Δασκαλάκος του Δημοτικού
23 Φεβ 2021 22:14

Αγαπητή ΟΛΜΕ!

Υποτίθεται πως εκπροσωπείτε το σύνολο των εκπ/κών της βαθμίδας σας. Γιατί λοιπόν δεν γίνεται καθόλου λόγος για όσους συναδέλφους ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ στη διαδικασία της (αυτο)αξιολόγησης; Ποιος θα προστατεύσει το δικό τους δημοκρατικό δικαίωμα (εντός των Συλλόγων Διδασκόντων), αν όχι εσείς; Γιατί στις 12 ερωταπαντήσεις σας δεν γίνεται λόγος και για το σύννομο δικαίωμα της όποιας 'μειοψηφίας' να συμμετάσχει απρόσκοπτα στην προτεινόμενη διαδικασία; Μήπως λοιπόν πρόκειται για μια εκ μέρους σας πλάγια 'ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ', ανάλογη με αυτή που με τόσο πάθος αντιπολιτεύεστε;

Προσωπικά, διαφωνώ με την επιλογή της Υπουργού (& του ΙΕΠ) που δεν έδωσε εξαρχής προτεραιότητα στην ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ των εκπαιδευτικών. Εκεί βρίσκεται η ουσία της υπόθεσης, δηλαδή η απόλυτη αναγκαιότητα να υπάρξει επιτέλους 'λογοδοσία' στο εκπ/κό μας σύστημα. Είναι άραγε η (αυτο)αξιολόγηση εκείνη που θα κατηγοριοποιήσει τα σχολεία; Ή μήπως το κάνουν ήδη οι μανάδες & οι πατεράδες των μαθητών μιας περιοχής, όταν μοιράζονται πληροφορίες για το τι κάνει το ένα σχολείο και τι το άλλο;

Διαβάζοντας ορισμένες αναρτήσεις, καταλαβαίνει κάποιος πολύ καλά τους λόγους για τους οποίους το επάγγελμα του εκπαιδευτικού παραμένει στη χώρα μας ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ. Επί δεκαετίες δεν υπάρχει στον χώρο μας (στη δημόσια εκπ/ση) ουσιαστική ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ, με την πλήρη σημασία του όρου. Μόνον ως φροντιστής μπορεί ο/η εκπαιδευτικός να κάνει καριέρα (ή ως σερβιτόρος/-α τα καλοκαίρια). Γιατί; Διότι στο Δημόσιο Σχολείο δεν υπάρχει ούτε 'λογοδοσία' ούτε 'ανταποδοτικότητα'. Ό,τι δηλώσεις είσαι και όλοι το ίδιο είναι (επαγγελματικά, ποιοτικά, ηθικά και μισθολογικά).

Εικάζω (και σε κάποιον βαθμό συμμερίζομαι) τους λόγους, για τους οποίους η Υπουργός και το ΙΕΠ δεν προχώρησαν απευθείας στη ατομική αξιολόγηση (αν και εκεί σκοπεύουν να καταλήξουν). Για μια ακόμη φορά λοιπόν, οι 'αγωνιστικές' απρόσωπες συλλογικότητες, αποκτούν την ευκαιρία να ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ, σε λίγους ή πολλούς άλλους συναδέλφους που πρόσκεινται θετικά στο εγχείρημα της αξιολόγησης (ή σε όποιο άλλο εγχείρημα) τη δική τους δήθεν 'δημοκρατική' ντιρεκτίβα.

Στο ίδιο έργο θεατές! Απογοήτευση & λύπη για τη νέα γενιά...

 
@εκπαιδευτικός 23 Φεβ 2021 15:40
23 Φεβ 2021 16:18

Προφανώς δεν έχετε διαβάσει την ΥΑ και τι προβλέπει να αξιολογηθεί...

 
εκπαιδευτικός
23 Φεβ 2021 15:40

αν ακούσουμε την ΟΛΜΕ σωθήκαμε. Αν ήταν συνδικαλιστική παράταξη που προστατεύει τα μέλη της θα έλεγε ναι στην αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και να καταγραφούν όλα τα προβλήματα που κατά καιρούς μας λέει: έλλειψη βιβλίων, κενά εκπαιδευτικών, ανεπαρκείς υποδομές κλπ. και αυτά να γίνουν γνωστά παντού αφού θα είναι καταγεγραμμένα σε επίσημα έγγραφα, να τα μάθει και ο τελευταίος πολίτης ... αλλα πού; μόνο στείρα άρνηση στα πάντα από την ΟΛΜΕ.

 
ένας απλός εκπαιδευτικός
23 Φεβ 2021 13:32

Απάντηση στο "με τα λεφτά μας": με τους μισθούς μας κινείται η αγορά, πληρώνουμε παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών, και αγορά προϊόντων από τα καταστήματα, που όλα ανήκουν σε ιδιώτες. Οι περικοπές των μισθωτών ζημιώνουν την Αγορά.

 
ΠΕ70
23 Φεβ 2021 13:13

Θέλουμε αξιολόγηση και ποια;
Η αντιπρόταση ποια είναι?

 
@Βασίλης
23 Φεβ 2021 10:28

Να συμμετέχετε αν θέλετε και είναι νόμιμο το δικαίωμα της απεργίας. Απλά δε γίνεται ΚΑΙ να απεργείτε ΚΑΙ να πληρώνεστε. ΚΑΙ να απέχετε από τα καθήκοντά σας ΚΑΙ να παίρνετε τα λεφτά μας. Γκεγκε;

 
ΝΙΚΟΣ
23 Φεβ 2021 08:48

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑ ΞΑΝΑΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3 ΗΜΕΡΕΣ ;

 
ΒΑΣΙΛΗΣ
23 Φεβ 2021 00:22

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΕΕΙ Η ΟΛΜΕ ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ ΜΑΣ!
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΚΦΟΒΙΖΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΑΓΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ; ΔΕΝ ΠΤΟΟΥΜΑΣΤΕ! ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ! ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΜΑΣ!

 
Αγγελικη
23 Φεβ 2021 00:14

@ Πισω στο Μεσαιωνα
Ασφαλως και θελουμε να κανουμε αξιολογηση της δουλειας μας! Ασφαλως και μας ενδιαφερει να βελτιωθουμε! Ομως η συγκεκριμενη αξιολογηση δεν εχει αυτον τον στοχο και σε οσες χωρες εφαρμοστηκε διελυσε το δημοσιο σχολειο.
Συναδελφοι πριν αποφασισετε ενημερωθειτε!

 
Νικος
23 Φεβ 2021 00:01

Αυτη η γυναικα δεν εχει βαρεθει να εκτοξευει απειλες στους εκπαιδευτικους;
Δεν καταλαβαινει οτι φερνει το αντιθετο αποτελεσμα;
Δεν σεβεται καθολου τους υφισταμενους της! Απαραδεκτη!

 
Αννα
22 Φεβ 2021 23:57

Κι εγω συμμετειχα στην απεργια κατα τη διαρκεια των καταληψεων και δεν ειχα καμια περικοπη μισθου. Το ιδιο και αλλοι 3 συναδελφοι απο το σχολειο μου!

 
Γιωργος
22 Φεβ 2021 23:51

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΜΟΘΥΜΙΑ!
Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΝ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΟΥΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ. ΤΗΝ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ; ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ ΕΚΤΡΩΜΑΤΟΣ! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ!
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΟΓΙΚΗ Η ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΙΣΘΟΥ ΟΥΤΕ Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ.
ΜΗΝ ΦΟΒΟΣΑΣΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΚΟΥΤΕ ΟΣΟΥΣ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΝ.
ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΔΡΑΣΗ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΦΑΝΑΤΙΚΟΙ!

 
Δωροθεος
22 Φεβ 2021 23:04

Κάνουμε απεργία / αποχή απο τη διαδικασία της αξιολόγησης... Σχολείο πηγαίνουμε κανονικά. Άρα για ποιον μισθό μιλάτε ότι θα κοπεί;;;;; εκεί θα μαστε κάθε μέρα και θα διδάσκουμε. Όλα τα υπόλοιπα που λέτε δεν κάνουμε... Τα οποία χρειάζονται έτσι και αλλιώς υπερωρίες για να τα διεκπεραιωσουμε. Δε γίνεται μες στο ωράριο μας!

 
Προβληματισμένος
22 Φεβ 2021 22:10

Ν2690/1999 περί συλλογικών οργάνων....

 
Πανος
22 Φεβ 2021 21:48

Νομίζω πως πέρα από τα διοικητικά μέτρα που μπορεί ή όχι να εφαρμοστούν το υπουργείο θα προχωρήσει όπως απέδειξε και με τις εκλογές των αιρετών. το συνδικάτο αντί να χαϊδεύει τ' αυτιά των εκπαιδευτικών με όσα λέει θα έπρεπε να βρει τρόπους να βελτιώσει την διαδικασία αξιολόγησης-είναι δύσκολη διαδικασία-και να προχωρήσει. Ούτως ή άλλως σε πρώτη φάση θα αναδειχτούν οι ανεπάρκειες του συστήματος οι οποίες θα είναι και το ισχυρότερο όπλο στα χέρια του( του συνδικάτου εννοώ). πειθαρχικά και διοικητικά μέτρα το υπουργείο έχει αρκετά στα χέρια του και να είμαστε σίγουροι ότι αυτή τη φορά θα τα εφαρμόσει γιατί ο κλάδος είναι αδύναμος ως προς την εκπροσώπησή του-σε παράταση είναι τα συμβούλια-ενώ για τους αιρετούς επιβάλλονταν η παραίτησή τους. Λίγη ψυχραιμία και σωστή καθοδήγηση δεν βλάπτει. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά ....

 
....
22 Φεβ 2021 21:41

Μόνο αν συμμετέχουμε μαζικά θα πάρει το μήνυμα το υπουργειο!

 
υποτιμημένη νοημοσύνη
22 Φεβ 2021 21:31

ευτυχώς έχετε την υπουργάρα που σας υπερτιμά ! (πόσες επιμορφώσεις είπε ότι σας έκανε το ΙΕΠ; α, είπε και ένα συγχαρητήρια μετά τους μαθητές και τους γονείς και με ξινισμένη μούρη... α, δεν ήταν καλό το έργο, θα πάρεις και παράταση έτους. οξύμωρο; είσαι τσακάλι από νοημοσύνη τελικά)

 
Ερτ
22 Φεβ 2021 20:57

Μάλλον δεν έχετε καταλάβει ότι δεν μιλάμε για περικοπή μισθού (μονο), αλλά για βαρύτατο πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα καθώς τέτοια απεργία δεν υφίσταται (αυτονόητο ακόμα και για μαθητές γυμνασίου). Η απορία είναι γιατί η Υπουργός δεν μιλά. Μήπως έτσι θα αδειάσουν θέσεις για διορισμούς στέλνοντας μαζικά στα πειθαρχικά και στον εισαγγελέα τους επίορκους;

 
Μ.Χ
22 Φεβ 2021 20:56

Μας έχουν τρελάνει. Μας αρρώστησε αυτή η έξυπνη που όλο νομοσχέδια βγάζει. Ας την φρενάρει κάποιος. Έλεος.

 
Πίσω στο Μεσαίωνα
22 Φεβ 2021 20:43

Δε θέλουμε να κάνουμε αξιολόγηση της δουλειάς μας, δε μας ενδιαφέρει να βελτιωθούμε, αφήστε μας ήσυχους. Είναι πολύ αργά πια για να δημιουργηθεί μια ανάλογη κουλτούρα στη χώρα μας, κάτι αυτονόητο εδώ και δεκαετίες σε άλλες χώρες που ενδιαφέρονται για την παιδεία τους.

 
Ert
22 Φεβ 2021 20:29

Εντάξει, το τερματίσαμε....Η Κυρία Υπουργός θα τοποθετηθεί σε αυτά τα φληναφήματα;

 
ΦΑΝΗΣ
22 Φεβ 2021 20:22

Δεν πάτε καθ8λου καλά.Οδηγείτε τον κλάδο σε μια απεργία διαρκείας!Εσείς θα τους πληρώσετε;Για να το ξέρουμε!

 
pacifist anarchist
22 Φεβ 2021 20:10

@ Απεργία αποχή υλοποιήθηκε από την ΟΛΜΕ για τη μη εφαρμογή της ζωντανής αναμετάδοσης στην τάξη και στη μη υλοποίηση μαθημάτων στη διάρκεια των καταλήψεων.

Συμμετείχα στην απεργία κατά τη διάρκεια των καταλήψεων και την πλήρωσα ακριβά με 113 ευρώ καθαρά ημερησίως κράτηση. Eίπατε τίποτα; Όταν απεργείς έχεις και το τίμημα. Και την πίτα ολάκερη και τον σκύλο χορτάτο δεν γίνεται. Αυτά είναι παραμύθια της .... ΟΛΜΕ.

 
GEORGE
22 Φεβ 2021 20:09

Οι εκπαιδευτικοί έχουν προσωπικότητα άρα και άποψη για όσα συμβαίνουν στις ΣΜ. Συνεπώς οι υποδείξεις είναι άνευ ουσίας ιδίως όταν προέρχονται από κάποιους οι οποίοι δεν κάνουν την ίδια δουλειά με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Μην υποτιμάτε τη νοημοσύνη μας.

 
ΑΝΤΙΔΕΞΙΟΣ - ΑΝΤΙΣΥΡΙΖΑ
22 Φεβ 2021 20:02

Άλλο υπουργική απόφαση και άλλο νόμος του κράτους. Μόνο απόφαση συμβουλίου επικρατείας επικυρώνει απεργία-αποχή χωρίς περικοπή μισθού.
Ο κώδικας διοικητικής διαδικασίας ορίζει ότι οποιοσδήποτε ΔΥ μπορεί να δηλώσει γραπτώς ή προφορικώς τις αντιρρήσεις του σε εντολές ανωτέρων του, αλλά είναι υποχρεωμένος να τις εφαρμόσει. Οι εκπαιδευτικοί για τυχόν πιέσεις θα επικαλεστούν φόρτο εργασιών λόγω ανωτέρας βίας (κορονοϊός, τηλεκπαίδευση) και επομένως δε θα βγει πόρισμα της αυτοαξιολόγησης στο τέλος της χρονιάς.

 
Τα χάλια μας
22 Φεβ 2021 19:45

"Καμία περικοπή δεν έγινε στους/στις συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτές τις απεργίες-αποχές". Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Δικαίωμα στην απεργία έχουμε όλοι, αλλά στο να πληρωνόμαστε για να κάνουμε απεργία όχι. Ας δημιουργήσει η ΟΛΜΕ ταμείο για αυτό το σκοπό για να βοηθήσει τον κλάδο να είναι "ανθεκτικός" σε τέτοιες περιπτώσεις και να μη φοβάται ο καθένας να συμμετάσχει για οικονομικούς λόγους. Αλλά το να μας πληρώνει ο φορολογούμενος-εργοδότης μας για να ΜΗ δουλεύουμε είναι κοροϊδία και το ξέρουμε όλοι.

 
Υπέροχα μηνύματα...
22 Φεβ 2021 19:32

... δίνουμε. Δεν θέλουμε τηλεκπαίδευση (webEx, eClass, eMe), δεν θέλουμε ψηφιακή τεχνολογία για να διαμορφώνονται θέσεις και διεκδικήσεις από μεγάλες πλειοψηφίες, δεν θέλουμε συμμετοχή σε όργανα που διαχειρίζονται μικρές, αλλά σπουδαίες αποφάσεις (ΠΥΣΔΕ,...), δεν θέλουμε αξιολόγηση (μας αρκεί αυτή που έχουμε). Μια χαρά είμαστε! venceremos...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.