Placeholder

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ

ΟΛΜΕ: Παράνομη η καταχώρηση της απεργίας-αποχής στο myschool- Συστάσεις προς του Διευθυντές Σχολείων

Νέες διευκρινίσεις για την απεργία αποχή, μετά από καταγγελίες
Δημοσίευση: 24/02/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Παράνομη χαρακτηρίζει η ΟΛΜΕ την καταχώρηση της απεργίας-αποχής  των εκπαιδευτικών από την αξιολόγηση σχολικών μονάδων   στο myschool με νέα διευκρινιστική ανακοίνωση, ύστερα από καταγγελίες εκπαιδευτικών.

Παράλληλα η ΟΛΜΕ κάνει συστάσεις προς τους Διευθυντές Σχολείων  “να συνταχθούν με τις αποφάσεις του κλάδου” και “να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί/ες σε προφορικές οδηγίες που τους δίνονται και πιθανά να τους/τις οδηγήσουν σε παράνομες πράξεις”.

Ειδικότερα, η ΟΛΜΕ εξέδωσε σήμερα τις ακόλουθες νέες    διευκρινίσεις για  την απεργία αποχή, μετά από καταγγελίες:

1.    Σχετικά με την απαρτία του Συλλόγου Διδασκόντων:
Η νομοθεσία ορίζει ξεκάθαρα: «Ο σύλλογος των διδασκόντων βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα»  (Υπουργική Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 αρθ.37 παρ.13 - ΦΕΚ 1340/16-10-2002). Σε καμία διάταξη που αφορά στην εκπαίδευση δεν αναφέρεται ότι σε οποιαδήποτε επόμενη σύγκληση του ΣΔ απαιτείται μικρότερη απαρτία

Παρόλα αυτά, δεχόμαστε καταγγελίες ότι κάποιοι διευθυντές επικαλούνται τον Κώδικα Διοικητικής Λειτουργίας (ν.2690/1999) και συγκεκριμένα το άρθρο 14:

«Σύνθεση - Συνεδριάσεις – Λειτουργία

Το συλλογικό όργανο συνεδριάζει νομίμως όταν στη σύνθεσή του μετέχουν, ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη, περισσότερα από τα μισά των διορισμένων τακτικών μελών (απαρτία). Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Αν, κατά την πρώτη συνεδρίαση διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, το όργανο καλείται εκ νέου σε συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο σε είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες, στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη που παριστούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των διορισμένων τακτικών μελών του και εν πάση περιπτώσει όχι λιγότερα των τριών (3) τακτικών ή αναπληρωματικών μελών. Στα τριμελή συλλογικά όργανα, για την ύπαρξη στο απαρτίας, απαιτείται η παρουσία και των τριών (3) τακτικών ή αναπληρωματικών μελών».

Επισημαίνουμε ότι ο Κώδικας Διοικητικής Λειτουργίας αναφέρεται στα όργανα της Διοίκησης. Για αυτό άλλωστε μιλάει για διορισμένα, τακτικά και αναπληρωματικά μέλη. Είναι προφανές ότι το συγκεκριμένο άρθρο δεν αναφέρεται στο Σύλλογο Διδασκόντων των σχολείων, γεγονός που επιβεβαιώνεται επιπλέον και στο Άρθρο 1 (όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 1 παρ.1 Ν.4250/2014,ΦΕΚ Α 74/26.3.2014,και με το άρθρο 7 παρ.1 Ν.4325/2015,ΦΕΚ Α 47/11.5.2015) του ίδιου νόμου:

«Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα

Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού εφαρμόζονται στο Δημόσιο, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις…».

Οι διαδικασίες της εκπαίδευσης έτσι κι αλλιώς ορίζονται από άλλες διατάξεις. Στην περίπτωση των Συλλόγων Διδασκόντων είναι ο ν.1566/85 και η ΥΑ  Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002.

Εφιστούμε την προσοχή στους συναδέλφους και ιδίως στους διευθυντές των σχολείων. Κάθε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων που δεν έχει την απαραίτητη απαρτία, με τους παρόντες να είναι περισσότεροι από τους απόντες, είναι καταφανώς παράνομη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

2.    Σχετικά με την καταχώριση της απεργίας-αποχής στο myschool:

Επισημαίνουμε και πάλι ότι η απεργία-αποχή είναι αποχή από συγκεκριμένα μόνο καθήκοντα και εν προκειμένω αποχή από τα καθήκοντα αξιολόγησης που προβλέπονται από τα άρθρα 33, 34, 35 και 36 του ν.4692/2020  και από την υπ. αριθμ.  6603/ΓΔ4 (ΦΕΚ B' 140/20.01.2021) υπουργική απόφαση. Όλα τα υπόλοιπα καθήκοντα, διδακτικά και εξωδιδακτικά, εκτελούνται κανονικά από τους εκπαιδευτικούς. Ως εκ τούτου, δε μπορεί να καταχωριστεί ούτε ως απεργία ούτε ως στάση εργασίας στο myschool. Κάτι τέτοιο θα ήταν καταφανώς παράνομο.

Καλούμε τους/τις συναδέλφους διευθυντές/ντριες και όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς να συνταχθούν με τις αποφάσεις του κλάδου και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί/ες σε προφορικές οδηγίες που τους δίνονται και πιθανά να τους/τις οδηγήσουν σε παράνομες πράξεις.

Καλούμε τους/τις συναδέλφους να συμμετέχουν μαζικά στην απεργία αποχή της ΟΛΜΕ και να καταγγέλλουν άμεσα στις ΕΛΜΕ οποιαδήποτε παρανομία πραγματοποιείται στο σχολείο τους.
Καλούμε τις ΕΛΜΕ να παρεμβαίνουν άμεσα σε οποιαδήποτε παρανομία και να ενημερώνουν την ΟΛΜΕ, αν χρειαστεί περαιτέρω παρέμβαση.

Ετικέτες: 
ΟΛΜΕΑξιολόγηση

Σχόλια (26)

 
΄Εφη
01 Μαρ 2021 18:51

Τι έγινε παιδιά; Μετά τις 25 Φλεβάρη κι αφού η απεργία αποχή είχε τόσο μεγάλη συμμετοχή , δε βλέπω σχόλια όλων αυτών που μπήκαν εδώ μέσα να μας πείσουν ότι η απεργία αποχή είναι παράνομη.... Τι έγινε; Κατάπιαμε την γλώσσα μας;

 
Ερτ
25 Φεβ 2021 20:34

Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΧΗ είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ σύμφωνα με απόφαση του 2014 που επικαλείται η ΟΛΜΕ. Επομένως, τυπικά, οι τάχα μου απεργοί, είναι ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΣ απόντες από τον ΣΔ, με ότι σημαίνει αυτό....Η μη εφαρμογή νόμου είναι εκτός από πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα.

 
Ευτυχώς
25 Φεβ 2021 20:25

Ευτυχώς που το αναφέρατε. Έχετε δίκιο. Πρέπει να σημειωθεί η απεργία στο ημερολόγιο του σχολείου και στο μαι σκουλ, αφού αλήθεια είναι. Όσο για τις υποδείξεις να τις κάνετε στο αμπέλι του πατέρα σας.

 
Τι εννοούνε;
25 Φεβ 2021 19:58

Φορτώνουν τους εκπαιδευτικούς με περισσότερη εργασία και να είναι κι απλήρωτοι??

 
Άποψη-Ερμηνεία.
25 Φεβ 2021 13:16

Οι παραδοξότητες της ΟΛΜΕ.
Έστω σύλλογος 30 ατόμων.
Ο διευθυντής συγκαλεί το σύλλογο με θέμα την αυτοαξιολόγηση. Στην αρχή εξετάζεται η απαρτία. Πιθανά σενάρια

Α)Πρόθεση για "απεργία αποχή" 17 εκπαιδευτικοί.

ι) Οι δηλώνοντες απεργία -αποχή δεν παρευρίσκονται στο σύλλογο: Στην περίπτωση αυτή προφανώς καταχωρούνται από τη διεύθυνση στο myschool οι απεργοί, στο πρακτικό αναγράφονται οι παρόντες και απόντες, διαπιστώνεται η μη απαρτία και συνεπώς δεν δύναται να ληφθεί οποιαδήποτα απόφαση διότι δεν έχει νομική ισχύ. Γράφεται στο πρακτικό η διαπίστωση μη απαρτίας και υπογράφεται. Προφανώς δεν ζητείται καμία αιτιολόγηση της απουσίας των εκπαιδευτικών.

ιι) Οι δηλώνοντες απεργία αποχή παρευρίσκονται στο σύλλογο: Σε αυτή την περίπτωση δεν υφίσταται η απεργία αποχή και προφανώς ΥΠΑΡΧΕΙ απαρτία!!. Ο δε σύλλογος, σύμφωνα με το παρακάτω,δεν νομιμοποιείται σε καμιά περίπτωση να συζητήσει, κατα πόσο μάλιστα να αποφασίσει, οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτά που αναγράφονται στο νόμο:

{{{Ε1/573/20.3.1984 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Ο Σύλλογος καθηγητών είναι ένα συλλογικό όργανο το οποίο είναι μαζί με τη διεύθυνση είναι αρμόδιο για την εφαρμογή του νόμου στα σχολεία.

Σε καμιά περίπτωση δεν είναι νομικά δυνατό, γι’ αυτό ούτε επιτρεπτό, ο σύλλογος καθηγητών να παίρνει αποφάσεις παρά τον νόμο (π.χ. μη πραγματοποίηση μαθημάτων σε μέρες που δεν είναι εξαιρέσιμοι από το νόμο).

Γίνεται έτσι φανερό ότι τα μέλη συλλόγων καθηγητών είναι προσωπικά υπεύθυνα για ενδεχόμενα παράνομες αποφάσεις των συλλόγων τους.

Οι διευθυντές έχουν υπηρεσιακό καθήκον να μην εφαρμόσουν παράνομες αποφάσεις συλλόγων.}}}
Οποιαδήποτε διατύπωσης άρνησης συμμετοχής στη διαδικασία και μάλιστα με καταγραφή στα πρακτικά εγκλωβίζει τον εκπαιδευτικό και το σύλλογο σε παράνομη πράξη.
Β) Πρόθεση για "απεργία αποχή" 14 εκπαιδευτικών.
ι) Οι δηλώνοντες απεργία -αποχή δεν παρευρίσκονται στο σύλλογο: Στην περίπτωση αυτή προφανώς καταχωρούνται από τη διεύθυνση στο myschool οι απεργοί, στο πρακτικό αναγράφονται οι παρόντες και απόντες, διαπιστώνεται η απαρτία και συνεπώς ο σύλλογος αποφασίζει. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο σύλλογος δημιουργεί ομάδες ισοκατανέμοντας τους άξονες σε ΟΛΟΥΣ τους εκπαιδευτικούς απεργούς και μη!!!!! Η νόμιμη απόφαση πρέπει να είναι σεβαστή και υλοποιήσιμη από όλους.
ιι) Οι δηλώνοντες απεργία αποχή παρευρίσκονται στο σύλλογο: Όμοια με περίπτωση Α ιι).

 
Πέτρος Δ.
25 Φεβ 2021 12:07

@Νίκος θεοδωρου
Δεν ειναι υποχρεωτική η συμμετοχή των διδασκόντων από τη στιγμή που συμμετέχουν σε απεργία- αποχή που έχει προκηρύξει η Δ.Ο.Ε,όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση.

 
Ο δ/ντής (-τρια)...
25 Φεβ 2021 06:47

...θα γράψει στο "βιβλίο πράξεων του δ/ντή (-τριας)" τους παρόντες στη συνεδρίαση και την επ' αύριο θα ζητήσει από τους μη παρόντες έγγραφη αναφορά/σημείωμα για να εξηγήσουν τον λόγο της μη παρουσίας στη συνεδρίαση (Η παρουσία στις συνεδριάσεις είναι υποχρεωτική). Από εκεί και πέρα η προϊστάμενη υπηρεσία έχει την πληροφορία και μπορεί να προβεί σε όποια νόμιμη διαχείριση. Έτσι Η πολιτεία και η ΟΛΜΕ/ΔΟΕ θα λύσουν τις διαφορές τους. Αυτά.

 
Λευτέρης
25 Φεβ 2021 03:49

@ Χάρης Κυρ. Μπράβο σας για τη στάση σας. Γιατί όμως δε θέλετε να ενημερωθεί κάθε προϊσταμένη αρχή για την απεργία σας; Αυτό είναι κατακριτέο! Επίσης γιατί να μην έχετε επίπτωση από την απεργία σας; Αυτό είναι νόμιμο;

 
Αγγελικη
25 Φεβ 2021 01:03

Καποιοι συγχεουν την απεργια με την αποχη.
Περικοπη μισθου ποθεν αφου επιτελουμε στο ακεραιο τα διδακτικα και εξωδιδακτικα μας καθηκοντα;
Παντως αυτη η προσπαθεια εκφοβισμου των εκπαιδευτικων εχει πλεον καταντησει αποκρουστικη.

 
Αννα
25 Φεβ 2021 00:58

Eυχαριστουμε την ΟΛΜΕ που μας στηριζει και μας ενημερωνει.
Ντρεπομαι για μερικους εκπαιδευτικους που συντασσονται με το αυταρχικο παρανομο και παραλογο υπουργειο.

 
βαρκαρης
24 Φεβ 2021 23:55

η βαρκουλα....(ολμε)
μπαζει απο παντου νερα...

 
Χάρης Κυρ
24 Φεβ 2021 23:32

Προς οποιονδήποτε καλοπροαίρετο.
Σήμερα ήταν προγραμματισμένος ο Σύλλογος για την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας στο σχολείο που υπηρετώ. Όλοι οι συνάδελφοι, αφού ολοκληρώσαμε το διδακτικό μας ωράριο ,συναντηθήκαμε μέσω τηλε-διάσκεψης και η συντριπτική πλειοψηφία από εμάς δηλώσαμε πως απέχουμε από τον συγκεκριμένο Σύλλογο, συμμετέχοντας στην αποχή-απεργία που έχει κηρυχθεί από την ΟΛΜΕ.
Μπαίνω στον κόπο να γράψω αυτές τις γραμμές για να απαντήσω σε εκείνους που υποστηρίζουν πως βρήκαμε τον τρόπο "και να μην δουλεύουμε και να πληρωνόμαστε", καθώς κάτι τέτοιο δεν ισχύει.
Κάποιος επίσης γράφει πως η απεργία είναι παράνομη, αλλά αυτό δεν προκύπτει από κάποια απόφαση κάποιου δικαστηρίου. Διορθώστε με αν κάνω λάθος.
Να πω ακόμη, πως οι εκβιασμοί της υπουργού είχαν ένα μικρό αποτέλεσμα, καθώς κάποιοι εκ των αναπληρωτών δεν συμμετείχαν στην αποχή, από φόβο για τις συνέπειες που θα είχε κάτι τέτοιο σε μια μελλοντική πρόσληψή τους. Παρακολουθώντας την κατασταλτική πολιτική του υπουργείου και συνολικά της κυβέρνησης, κατανοώ την ανησυχία τους.

 
Δασκαλάκος του Δημοτικού
24 Φεβ 2021 23:09

Η απεργία-αποχή, ως υπηρεσιακή δυνατότητα, αποτελεί μια σύννομη προσωπική επιλογή, με εξατομικευμένες συνέπειες (κατά περίπτωση περικοπή αποδοχών κτλ. και ό,τι άλλο πιθανώς ο ίδιος αγνοώ).

Ωστόσο, ζητήματα που προβλέπονται ρητώς από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν μπορούν να είναι αντίθετα με αυτή ή να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης & αποφάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων (αυτό ισχύει για χρόνια και ζαμάνια).

Συνεπώς, ακόμη και στην περίπτωση που καταστεί πλειοψηφικά αποδεκτή η απεργία-αποχή, στο πλαίσιο ενός Συλλόγου Διδασκόντων, δεν νομιμοποιείται η εξαίρεση του δικαιώματος κανενός/καμίας εκπ/κού που έχει διαφορετική άποψη & επιλογή, π.χ. η συνειδητή εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου και η ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε οποιαδήποτε απεργία-αποχή.

 
Μ
24 Φεβ 2021 22:21

Οι μπαμπούλες της εκπαίδευσης! Πόση ακόμη ντροπή θα μας φορτώσετε. Κάντε τη δουλειά σας πια.

 
Ναι καλα
24 Φεβ 2021 21:57

Καταπληκτικό αυτό, ότι οι ερμηνείες των νόμων από την ΟΛΜΕ και τον νομικό της συμβουλο είναι πιο έγκυρες από τις ερμηνειες αυτών που τους γράφουν, από το ΥΠΑΙΘ στην συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι σαν τις ερμηνείες των δικηγόρων όταν υπερασπίζονται τους παράνομους στα δικαστήρια. Να μην αξιολογήσουμε τους μαθητές έλεγε τον προηγούμενο μήνα, να μην αξιολογήσουμε το σχολείο λέει τώρα, να κάνουμε απεργία αλλά να πληρωθούμε γιατί βρήκε τη μαγική φόρμουλα που δεν ήξερε κανείς. Μήπως γίνεται να κάνω απεργία από τις εφημερίες της αυλής και από τη διδασκαλία στο β1; Τις υπόλοιπες ώρες θα δουλεύω κανονικά, ε;

 
εκπαιδευτικός
24 Φεβ 2021 21:57

αποκτήσαμε και άλλον προϊστάμενο τώρα την ΟΛΜΕ, που θέλει να γίνει βεζύρης στη θέση του βεζύρη και κάνει και συστάσεις ...

 
ma
24 Φεβ 2021 21:52

δεν της διαφεύγει απολύτως της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ. Η αποχή από αυτήν την συνεδρίαση λέγεται αποχη-απεργία, όπου η απεργία επιτρέπεται.

 
Ερτ
24 Φεβ 2021 21:36

Παρακαλώ τον ανταγωνιστή μου στο τηλεοπτικό τοπίο να διαβάσει την απόφαση του 2014 από το μονομελές. Τότε θα καταλάβετε σε τι σας οδηγεί λες και είστε προβατα η ΟΛΜΕ.

 
Λευτέρης
24 Φεβ 2021 20:35

Και η πίτα ακέρια ... και ο σκύλος χορτάτος !!!! Σαν δε ντρεπόμαστε λέω εγώ...

 
ΥΕΝΕΔ
24 Φεβ 2021 20:20

Πριν κανουμε οποιοδηποτε διασπαστικο-τρομοκρατικο-χαιρεκακο σχολιο να μελεταμε ολες τις ανακοινωσεις της ΟΛΜΕ και του νομικου της συμβουλου.ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΜΕ Μ ΑΥΤΑ!

 
alastor
24 Φεβ 2021 20:08

Η ΟΛΜΕ είναι παράνομη, οι καθηγητές είναι παράνομοι, οι μόνοι νόμιμοι είναι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου και οι αβανταδόροι της.... μια πολιτική ηγεσία που απειλεί με ....πειθαρχικό εκπαιδευτικούς που δεν έχουν παραβεί κανένα νόμο (αξιολόγηση εξ αποστάσεως ΔΕΝ έχει θεσμοθετηθεί κι ας ωρύονται όσο θέλουν κάποιοι), κι έχουν κάνει χρήση νομίμου δικαιώματος (μη κατάθεση βαθμολογίας αιτιολογημένη).... μια πολιτική ηγεσία που στέλνει προφορικές εντολές επανάληψης των ειδικών συνεδριάσεων, σε συλλόγους με πλήρη απαρτία. Όλο και κάποιοι θα "σπάσουν" βρε αδερφέ μετά από 5-6 συνεδριάσεις... θλιβεροί κι αυτοί και οι αβανταδόροι τους.... ας τολμήσουν να κάνουν περικοπές μισθού και θα τα πούμε στα δικαστήρια, μη σκύβετε το κεφάλι σε αυτούς, ούτε το αξίζουν ούτε μας αξίζει....

 
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΛΕΜΟΝΗΣ
24 Φεβ 2021 19:51

Kαι η διδασκαλία είναι υποχρεωτική αλλά όταν απεργούμε απεργούμε.

 
Μιχάλης
24 Φεβ 2021 19:45

Ως προς το πρώτο σωστά τα λέτε. Ως προς το δεύτερο θεωρείτε υπεύθυνη στάση συνδικαλιστών να υπάρχει τέτοια παραπληροφόρηση; Οι συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ. Δεν συμμετέχει μόνο όποιος βρίσκεται σε άδεια ή απεργεί σε νόμιμη απεργία. Μέχρι τώρα δεν συνέβαινε αυτό γιατί, απλά, δεν προγραμματιζόντουσαν σύλλογοι σε ημέρες απεργίας. Τώρα προγραμματίστηκε απεργία σε ημέρα συλλόγου. Δεν είναι παράνομο. Απλά ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΡΓΙΑ.. Πάρτε, τουλάχιστον, το θάρρος και πείτε το στον κόσμο..

 
δρ. Μαύρος
24 Φεβ 2021 19:35

Και "απεργούμε" και πληρωνόμαστε κανονικά. Για μ...ς μας περάσατε;

 
Ερτ
24 Φεβ 2021 19:04

Το ότι η ίδια η απεργία είναι παράνομη ούτε που τους πέρασε από το μυαλό και απειλούν κιόλας. Κατάντια....

 
Νίκος θεοδωρου
24 Φεβ 2021 18:46

Σωστά κύριοι ως προς την απαρτία του συλλόγου. Σας διαφεύγει όμως επίτηδες ότι είναι Υποχρεωτική η συμμετοχή των διδασκόντων και αυτοί που δεν παρευρισκονται έχουν η πρέπει να έχουν σπουδαίο λόγο.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ