Placeholder

ΜΑΘΗΤΕΣ

Ενδεικτικοί Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας Λυκείων, Γυμνασίων, Δημοτικών και Νηπιαγωγείων

Υποχρεωτικός ο Εσωτερικός κανονισμός σε κάθε σχολείο
Δημοσίευση: 25/02/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ενδεικτικούς  Εσωτερικούς  Κανονισμούς  Λειτουργίας των Λυκείων, Γυμνασίων, Δημοτικών και Νηπιαγωγείων, κατάρτισε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) , μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της σχετικής υπουργικής απόφασης.

  1. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τον Ενδεικτικό  Εσωτερικό  Κανονισμό  Λειτουργίας Νηπιαγωγείου
  2. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τον Ενδεικτικό  Εσωτερικό  Κανονισμό  Λειτουργίας  Δημοτικού
  3. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τον Ενδεικτικό  Εσωτερικό  Κανονισμό  Λειτουργίας Γυμνασίων και Λυκείων
  4. Πατήστε εδώ  για να ανοίξετε το ΦΕΚ

Από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, κάθε σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλει να έχει εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας στον οποίο αναφέρονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία της.

Από ποιους συντάσσεται ο Εσωτερικός Κανονισμός

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή/της Διευθύντριας της σχολικής μονάδας και με τη συμμετοχή όλων των μελών του συλλόγου διδασκόντων, των μελών του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, καθώς και εκπροσώπου του οικείου Δήμου.

Τα δεκαπενταμελή  μαθητικά  συμβούλια

Στις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διαδικασία σύνταξης του Εσωτερικού Κανονισμού συμμετέχει και το Προεδρείο του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου.

Οι Συντονιστές

Η απόφαση εγκρίνεται από τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου και από τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης.

Ενημέρωση γονέων 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας κοινοποιείται σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται στον ιστότοπο του Σχολείου, την πρώτη φορά εφαρμογής του αμέσως μετά την έγκριση αυτού, ενώ τα επόμενα έτη με την έναρξη του σχολικού έτους. Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση της Διεύθυνσης του Σχολείου, των εκπαιδευτικών, των μαθητών/μαθητριών και των γονέων/κηδεμόνων.

Έκθεση αποτίμησης – ανατροφοδότηση – προτάσεις βελτίωσης

  • Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου και τις, κατά καιρούς, Αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του.
  • Ο κοινά συμφωνημένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από τους μαθητές/τις μαθήτριες, τους/τις εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες, με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.
  • Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια του Σχολείου και τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών, καθώς και από τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ισχύει για ένα σχολικό έτος.

Σχόλια (9)

 
Ζαν Ντ΄Αρκ
26 Φεβ 2021 12:31

Το ψυχολογίας να αντικατασταθεί με το παιδαγωγικής. Δεν είναι ψυχολόγοι οι δάσκαλοι παιδαγωγοί είναι. Και επιπλέον, καλό θα ήταν να αναφερθεί η παράγραφος του ΠΔ79 που αναφέρει τις ποινές. Οκ, βέβαια ενδεικτικό είναι. Ο καθένας το αλλάζει. Ωστόσο, επειδή τις γενικές γραμμές τις χαράσσει το υπουργείο καλό θα ήταν να γίνουν πιο σαφείς οι ποινές. Πιο ξεκάθαρες γενικά και ως προς τις δυο πλευρές.

 
@απορία
25 Φεβ 2021 22:40

Δεν παιζόμαστε με τίποτα. Δε στέλνουν οδηγίες γκρινιάζουμε, στέλνουν πάλι το ίδιο. Ενδεικτικός είναι ο οδηγός. Κάθε σχολείο θα τον προσαρμόσει στις ιδιαιτερότητές του (τρόπος εφημερίας, εφημερεύοντες, χρήση χώρων κλπ). Έλεος.

 
Αναστασία
25 Φεβ 2021 22:24

Ναι, εσάς περιμέναμε! Όλα τα σχολεία που έχω περάσει τα τελευταία χρόνια, και είναι αρκετά, είχαν κανονισμό λειτουργίας που περιλάμβανε τα περισσότερα από αυτά. Αν ήταν και όλοι οι καθηγητές στη θέση τους από την αρχή της χρονιάς θα είχε νόημα να μιλάμε και για σύνταξη του κανονισμού από το Σύλλογο Διδασκόντων. Τώρα μιλάμε για ένα μέρος του Συλλόγου. Επίσης σιγά μην τρέχει εκπρόσωπος του Δήμου σε όλα τα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια να κάνει αυτή τη δουλειά που λέτε. Όσο για το Σύλλογο Γονέων, με το φακό ψάχνουμε γονείς να μπουν. Προσωπικά έχω υπάρξει μέλος Σ.Γ. και παραλίγο να βρούμε το μπελά μας με την εφορία. Λύστε πρώτα αυτά τα θέματα.

 
Αριστεία, όχι αστεία
25 Φεβ 2021 22:11

Προσοχή στους εσωτερικούς κανονισμούς. Ως διοικητικά έγγραφα χρειάζονται τη μέγιστη επιμέλεια γιατί δημιουργούν δεσμεύσεις κυρίως στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Το υπόδειγμα του δημοτικού έχει αστοχίες. Ενδεικτικά, πουθενά δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία κάρτα αποχώρησης μαθητή, ενώ απαγορεύεται οι μαθητές και του δημοτικού να φέρουν κινητά τηλέφωνα ή συσκευές καταγραφής εικόνας και ήχου, καμία αναφορά δεν υπάρχει στο παραπάνω υπόδειγμα. Πουθενά δεν αναγράφεται η αστική ευθύνη των γονέων των μαθητών έναντι τρίτων. Προσοχή, λοιπόν.

 
ApoTel
25 Φεβ 2021 21:40

11 σελίδες κανονισμός για Γυμνάσια και Λύκεια. Κανένας γονιός δεν θα τον διαβάσει. Ο κανονισμός πρέπει να είναι 2 ή 3 το πολύ σελίδες με τα βασικά για να μπορεί να γίνεται ανάρτηση και στις τάξεις

 
Μαλιστα
25 Φεβ 2021 21:27

Γιατί πρέπει να είναι τόσο εκτενής,με τόσες άχρηστες λεπτομέρειες;δεν είναι αυτονόητα πολλά από αυτά;γιατί πρέπει να τα έχει ο κανονισμός;τόσα χρόνια πως δουλεύουμε;αλλά πού να το γνωρίζει αυτό η καλή μας η Υπουργός;

 
ΓΙΩΡΓΟΣ
25 Φεβ 2021 18:16

Ας πούμε και κανένα μπράβο στο ΙΕΠ. Χρήσιμος ο οδηγός.

 
Poyet
25 Φεβ 2021 17:37

Τι λόγο έχει ο Δήμος, στη λειτουργία του σχολείου; (Δράσεις, προγράμματα, έναρξη, διαλείμματα κλπ;) Μάλλον κάπου αλλού οδηγούμαστε και αυτό είναι μόνο η αρχή.

 
Απορία
25 Φεβ 2021 16:24

Όλα αυτά που λένε τα υποδείγματα είναι γενικές αρχές που ισχύουν σε κάθε σχολείο. Σε τι θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί ένας συγκεκριμένος σχολικός κανονισμός;
Θα μπορούσε π.χ. να λέει: Οι μαθητές έρχονται και φεύγουν οπότε θέλουν; Ή οτι οι γονείς ενημερώνονται με ταχυδρομικά περιστέρια; Ή μήπως ότι το σχολείο μας δεν επιβάλλεται ο αμοιβαίος σεβασμός;
Ας μας πει κάποιος σε τι έγκειται η ελευθερία κάθε σχολείου;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ