Placeholder

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Αξιολόγηση: Παράταση μέχρι 19 Μαρτίου για τις συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
Δημοσίευση: 25/02/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Παράταση μέχρι και 19 Μαρτίου προβλέπει απόφαση την οποία  θα υπογράψει σήμερα η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή , για τη σύγκληση από τους Διευθυντές των Σχολείων των  ειδικών  συνεδριάσεων για την ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων σχετικά με το νέο σύστημα εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης σχολικών μονάδων.

Η προθεσμία , κανονικά έληγε αύριο Παρασκευή.


Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 6603/ΓΔ4/ 20.1.2021 υπουργικής απόφασης με θέμα «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» (Β’ 140).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 33, 34 και 35 του ν. 4692/ 2020 «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111).

2. Τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118).

3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

7. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

8. Την υπ’ αρ. 6603/ΓΔ4/20.1.2021 υπουργική απόφαση με θέμα «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» (Β’ 140).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

10. Τις υπ’ αρ. 56/3.12.2020 και 59/22.12.2020 πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

11. Την υπό στοιχεία Φ.13/321/24.9.2020 εισήγηση της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι- κού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/118/22212/Β1/25.2.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΜΠΔΣ και ΠΔΕ του ΥΠ- ΠΕΘ, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 6603/ΓΔ4/20.1.2021 υπουργικής απόφασης με θέμα:“Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο”(Β’140), και συγκεκριμένα το εδάφιο β της παραγράφου 2 του άρθρου 10 «Διατάξεις για το πρώτο έτος εφαρμογής του συστήματος Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης σχολικών μονάδων» ως ακολούθως:

Για την προετοιμασία της πρώτης έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης της σχολικής μονάδας (σχολικού έτους 2020-2021):

- Ο/Η Διευθυντής/τρια του σχολείου, μέχρι και 19 Μαρτίου 2021, συγκαλεί ειδική συνεδρίαση για την ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων σχετικά με το νέο σύστημα εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης σχολικών μονάδων, όπως περιγράφεται στα άρθρα της παρούσης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 6603/ΓΔ4/ 20.1.2021 απόφαση (Β’ 140).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2021

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ


 Στη συνεδρίαση αυτή  των Συλλόγων Διδασκόντων  θα συζητηθεί  η συγκρότηση   ομάδων  εκπαιδευτικών, οι οποίες θα αναλάβουν  τη διερεύνηση του έργου του σχολείου σε σχέση με τους εξής 14 θεματικούς άξονες, με σκοπό να προετοιμάσουν μέχρι το τέλος Μαΐου 2021 εισήγηση αναφορικά με την αποτίμησή τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Ο αριθμός των εκπαιδευτικών κάθε ομάδας και ο αριθμός των θεματικών αξόνων που αναλαμβάνει η κάθε ομάδα εξαρτώνται από τον αριθμό των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων.

Οι ομάδες διερεύνησης των θεματικών αξόνων θα πρέπει να συλλέξουν  δεδομένα και τεκμήρια σχετικά με τη λειτουργία και το έργο της σχολικής μονάδας όσον αφορά τον θεματικό άξονα (ή τους θεματικούς άξονες) που έχουν αναλάβει, προκειμένου να συμβάλουν στην κατά το δυνατόν πληρέστερη αποτίμηση του θεματικού άξονα (ή των θεματικών αξόνων).

Στις αρχές Ιουνίου, οι ομάδες διερεύνησης των θεματικών αξόνων παρουσιάζουν τις σχετικές εισηγήσεις τους στην ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων προκειμένου να συζητηθούν από κοινού και να συνταχθεί η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της σχολικής μονάδας.

 Στο πεδίο «Ταυτότητα» της σχολικής μονάδας , όπου περιγράφονται σύντομα τα χαρακτηριστικά της (μαθητικό δυναμικό, στελέχωση, υποδομές, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σχολείου με βάση το κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον κ.λπ.), καταγράφονται και οι ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν ενδεχομένως επιδράσει στη λειτουργία της σχολικής μονάδας το σχολικό έτος αναφοράς και πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αποτίμηση του έργου της.

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Παιδαγωγικής Ευθύνης  θα μελετήσουν τις Εκθέσεις των σχολικών μονάδων ευθύνης τους και θα πρέπει να συντάξουν, μέχρι τις 20 Ιουλίου, Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για κάθε σχολική μονάδα ευθύνης τους στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., .

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Παιδαγωγικής Ευθύνης συντάσσουν στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για το σύνολο των σχολικών μονάδων ευθύνης τους, το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουλίου.

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ., αφού λάβει υπόψη τις ετήσιες Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, καθώς και τις Εκθέσεις των Σ.Ε.Ε. για τα σχολεία ευθύνης τους, συντάσσει, στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ευθύνης του, το αργότερο μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Σχόλια (99)

 
teacher
27 Φεβ 2021 22:34

Στην τροποποίηση της ΥΑ μπορεί κάποιος να διακρίνει τρία διαφορετικά σκεπτικά: 1. Η Υπουργός είδε ότι η σχολική κοινότητα απορρίπτει καθολικά την προτεινόμενη αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και, προκειμένου να μη γίνει ρεζίλι, δίνει χρόνο στο επιτελείο της να ασκήσει τις ανάλογες πιέσεις ώστε να αλλάξει το κλίμα, 2. Επειδή η Κεραμέως έχει δείξει μέχρι στιγμής ένα πρόσωπο σκληρό, ανθρώπου που νομίζει ότι τα ξέρει όλα και μπορεί να τα κάνει όλα χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της εκπαιδευτικής κοινότητας, την έχω ικανή να φέρει μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Μαρτίου το σχέδιο νόμου για τις επιλογές στελεχών, στο οποίο θα βάζει ως προϋπόθεση τη συμμετοχή στη φετινή αξιολόγηση για να γίνει κάποιος στέλεχος εκπαίδευσης, με σκοπό να πιέσει τα νυν στελέχη να "λακίσουν" την τελευταία στιγμή. Παραγνωρίζει το γεγονός ότι τα στελέχη είναι ένα μικρό ποσοστό μόνο, το οποίο πιθανότατα δε θα είναι σε θέση να αλλάξει το κλίμα που έχει ήδη διαμορφωθεί (χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι τα υποψήφια στελέχη θα φοβηθούν από την απειλή της μη επιλογής τους), 3. Το κλίμα που έχει διαμορφωθεί πιθανόν να πλήττει συνολικά την εικόνα της Κυβέρνησης, οπότε θεωρήθηκε καλό από το ΥΠΑΙΘ να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα, προκειμένου να υπάρξει εκτόνωση. Άλλωστε, δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχουν φωνές στην Κυβέρνηση που να θεωρούν την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, στην παρούσα φάση, ως άκαιρη. Η πρόσκληση στις ομοσπονδίες για συζήτηση, κατόπιν εορτής, δείχνει ότι κάποιοι/ες στο Υπουργείο νόμιζαν ότι η δυναμική των δημοσκοπήσεων τους/τις έδινε φτερά και θα μπορούσαν να περάσουν ό,τι θέλουν. Θα έπρεπε να ξέρουν όμως ότι ο χώρος της εκπαίδευσης δε λειτουργεί με εντολές από πάνω, αλλά με τον αγώνα και το φιλότιμο των από κάτω-εκπαιδευτικών (περίπου τα λόγια της Κεραμέως, όταν εκθείαζε τον ρόλο των εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση).

 
@παρατηρητής
27 Φεβ 2021 16:05

Αυτοί οι εκφοβισμοί!!! Όσον αφορά τους νόμους, έχουμε όλοι οι πολίτες και δικαίωμα και υποχρέωση να αντιστεκόμαστε όταν πιστεύουμε είναι λάθος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η συντριπτική πλειοψηφία πιστεύει πως είναι λάθος ο νόμος και γι αυτό υπάρχει αντίδραση.
Στην απεργία κόβεται ο μισθός, στην στάση κόβεται ο μισθός, και στις δύο περιπτώσεις εξαφανίζομαι από το σχολείο. Στην αποχή δεν κόβεται επειδή ακριβώς δεν εξαφανίζομαι από το σχολείο. Αλλά ακόμη και αν γινόταν περικοπή μισθού στην αποχή, θα κάναμε αποχή κάθε φορά που θα συγκαλούσε ο Διευθυντής σε/στην ΠΑΡΑΝΟΜΗ ειδική συνεδρίαση. Δεν προβλέπεται πουθενά, σε κανένα νόμο Ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Είναι υποχρέωσή μας να απέχουμε από κάτι μη θεσμοθετημένο και μη νομοθετημένο και φυσικά δεν είναι παράνομη η περικοπή μισθού λόγω μη συμμετοχής σε κάτι παράτυπο - παράνομο. Προς το παρόν αντιστεκόμαστε, σε λίγο θα μας αναγκάσουν να περάσουμε στην επίθεση και τότε να δούμε πόσοι νόμοι θα αντέξουν ή αν το ΣτΕ θα μας δικαιώνει συνέχεια. Ντροπή να εκφοβίζετε με ασυναρτησίες και ψέματα

 
Προς ερτ
27 Φεβ 2021 11:09

Ερτ, προς το παρόν η μόνη επίπτωση είναι ότι οι εκπαιδευτικοι δε θα μπορούν να βάλουν υποψηφιότητα για στελέχη εκπ/σης. Σκοτιστηκαμε...

 
Τόσο μόνη-οι
27 Φεβ 2021 10:06

@Ερτ (26 Φεβ 14:42 και 27 Φεβ 08:50)
Όταν είναι ο 1 στους 100. Όταν είναι οι 99 στους 100, θα γελάνε και οι Εισαγγελείς. Και με το δίκιο τους δηλαδή. Στα δε πειθαρχικά, οι ΠΔΕ άλλη δουλειά δεν έχουν....
Άλλη, είναι για "πειθαρχικό".... και θα το έχει στην κάλπη. Τόσο απλά είναι τα πράγματα αγαπητέ μου, όσες φορές κι αν επαναλαμβάνεστε αδίκως.

 
Ερτ
27 Φεβ 2021 08:50

Είναι θλιβερό το πόσο λίγο έχουν επαφή με την πραγματικότητα αρκετοι εκπαιδευτικοί. Θα απέχει ο άλλος από τη συνεδρίαση (ασχέτως αν είναι έξω από την πόρτα) και δεν είναι πειθαρχικό. Καμία ελπίδα ...

 
Λευτέρης
27 Φεβ 2021 00:49

Στις συνεδριάσεις των συλλόγων επικρατεί ένας ιδιότυπος εκφοβισμός. Το υπουργείο το ξέρει καλά αυτό. Τελικά κάθε νοήμων κατανοεί ότι τη πολιτική ηγεσία είτε δεν μπορεί, είτε δε θέλει με επικρατέστερο το δεύτερο. Πραγματικά ,αν ήθελε η λύση είναι εύκολη.
Ακόμη οι επιλογές συνδικαλιστών σε κρίσιμους τομείς της διοίκησης , ακόμη και ομοϊδεατών, αποτελούν μεγάλο βαρίδι προώθησης της επιθυμητής κυβερνητικής πολιτικής. Τα τελευταία 30 χρόνια ζούμε τον παραλογισμό και την ανικανότητα της εξουσίας στο δίκαιο αυτό θέμα.
Μας πήραν χαμπάρι και οι κουτόφραγκοι!!!!

 
Ειμαατς ασφαλεις
26 Φεβ 2021 22:52

Επανασταση εκ του ασφαλους.

Κανουμε αποχη απο αξιολογηση αλλα δηθεν κανουμε δουλεια σε ολα τα αλλα.

Απο την ωρα που πριν μερικα χρονακια τρεχαμε χαρωπα χαρωπα να αξιολογησουμε διευθυντες δεν μπορουμε να το παιζουμε τωρα επαναστατες.
Δηλαδη, εμεις ειμαστε ικανοι να αξιολογουμε μελλοντικους προισταμενους, αλλα κανεις δεν επιτρεπεται να αξιολογει εμας.
Μιλαμε για αλλη μια γραφικοτητα γι αυτο γελαει η κοινωνια με τα χαλια μας

 
ΠΕ01.....ΠΕ90
26 Φεβ 2021 22:48

Μόνο τα υπηρεσιακά συμβούλια δεν μπορούσαν να πάρουν παράταση!!!
Άρα έρμη Α(χ)ριστεία!!!

 
@ΕΡΗΣ
26 Φεβ 2021 22:46

Σου προτείνω να ψηφίσεις ΚΚΕ (αν κυβερνήσει), τότε θα είσαι και συ δημόσιος υπάλληλος, αφού ιδιωτικοί δεν θα υπάρχουν!!!

 
μέχρι 30
26 Φεβ 2021 22:33

μαρτίου , που κρατάει το "κοπή τη πίτα" καλύτερα. βολεύει, για σιγουριά

 
@ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
26 Φεβ 2021 22:29

μα κι εσύ πού τα βρίσκεις όλα; κολλάς σε λεπτομέρειες . όλο προσκόμματα ; αντιμιλάς στην υφυπουργό; ξέρει καλύτερα από σένα. μείον 10 μονάδες στην αξιολόγηση για να μάθεις. με το ζόρι υποψήφιος για υποδιευθυντής. καλά να σου κάνει το υπουργείο. δε φτάνει που δίνει και παράταση η πολυχρονεμένη...

 
Σ. Σ. Α.
26 Φεβ 2021 22:08

Στους στρατιωτικους δίνουν "έξοδα μεταθέσεως" όταν παίρνουν μετάθεση για άλλο μέρος... Στους ερήμους τους εκπ/κους δε θα έπρεπε να έδιναν έστω 300 ευρώ για να αγοράσουμε υπολογιστή;;; ΠΩΣ θεωρούν αυτονόητο ότι όλοι οι δάσκαλοι θα χουμε καλή σύνδεση στο σπίτι μας και υπολογιστή για να υποστηρίξουμε το webex;;; ποτέ δεν μας έχει στηρίξει σε τίποτα οικονομικα το υπουργείο μας. Μόνο περικοπές μάς κάνει...

 
Απορω
26 Φεβ 2021 22:02

Έχω την εξής απορια: είναι δυνατόν να θέλει το Υπουργείο όντως την αξιολόγηση, αλλά να κάνει το ακριβώς αντίθετο;;;; Αρχίζω να πιστεύω πως ούτε το υπουργείο τη θέλει. Αν την ήθελε, τα πράγματα θα ήταν απλά : αύξηση μισθού για όποιον συμμετάσχει... Αλλά όχι 20 και 30 ευρώ. Από 70 και άνω το συζητάμε. Και φυσικά, να πάρει πίσω κάποια πράγματα... Εξωτερικός αξιολογητης ή δημόσια ανάρτηση για δήθεν διαφάνεια όπως ευαγγελιζεται

 
Προς Ερης
26 Φεβ 2021 21:59

Εξαφανίστηκες ΕΡΗΣ... Πού είσαι;;; Διαβάζεις για να δώσεις κατατακτήριες για δάσκαλος;;;;;

 
Άριστος Δασκαλος
26 Φεβ 2021 21:57

Όταν και όλοι όσοι ψηφίζουν ΔΑΚΕ έχουν υπογράψει... Καταλαβαίνουμε την πανωλεθρια του Υπουργείου...

 
Μαρία
26 Φεβ 2021 21:32

Έχετε διορίσει στα υπηρεσιακά συμβούλια συνάδελφους ΧΩΡΙΣ αίτηση τούς! Θέση ευθύνης με το ζόρι!! Σας έχουν γυρίσει όλοι την πλάτη.Ολοι. Κρατάτε δύο μήνες τώρα όμηρους τους "αιρετούς"που έχουν παραιτηθεί...για να φαίνεται στα χαρτιά ότι υπάρχουν υπηρεσιακα..και όλα αυτά γιατί έχετε χάσει το παιχνίδι. Έχετε καταλύσει κάθε έννοια νομιμότητας και δημοκρατίας. Μας έχετε εξοργίσει. Πόσο ακόμα θα αντέξουμε αυτές τις πρακτικές;

 
@ερτ
26 Φεβ 2021 18:43

Μην επαναλαμβανόμαστε και σταματήστε τον εκφοβισμό! Έλεος! Δεν φεύγει κανείς από το σχολείο, απέχει από τη συνεδρίαση και παραμένει στο χώρο εργασίας του, αν είναι στο σχολείο. Αλλιώς σε διαδικτυακή συνεδρίαση (ούτε αυτή είναι νομοθετημένη, μάλλον παράνομη) παραμένει στο lobby του webex, ή ανοίγει το δικό του δωμάτιο στο webex και παραμένει εκεί για όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Δεν υπάρχει κανένα πειθαρχικό - πόσο μάλλον ποινικό- παράπτωμα. Όσο εκφοβίζετε, όσο απειλείτε, τόσο η αντίδραση και η αντίσταση θα μεγαλώνει. Ούτε η ΔΑΚΕ εκπαιδευτικών δεν υποστηρίζει το υπουργείο. Μέχρι και η ένωση Διευθυντών (ξεχωριστή ένωση από των υπόλοιπων εκπαιδευτικών, με ότι σημαίνει αυτό...) έβγαλε ανακοίνωση τουλάχιστον να υπάρξει αναβολή της αξιολόγησης για την επόμενη χρονιά. Τι άλλο πρέπει να γίνει; Είναι μόνο του το Υπουργείο

 
kampouris
26 Φεβ 2021 18:30

Πάντα υπάρχει ένας τουλάχιστον λόγος που ενώ θέλουμε την αξιολόγηση δεν την θέλουμε και εσχάτως συνεχώς την αναβάλλουμε. Η ιστορία είναι για τα γέλια!!! Αλλά και για κλάματα αν λάβουμε υπόψη ότι ενώ μπήκαμε στον 21ο αιώνα, στην ευρωπαϊκή Ελλάδα επικρατούν αγκυλώσεις του ...μεσαίωνα ή αλλιώς αγκυλώσεις βολέματος κάτω από συνθηματολογία αριστερίστικη, επαναστατική και "προοδευτική", και η οποία στην ουσία δεν είναι πλέον μόνο αναχρονιστική αλλά και επικίνδυνα καταπιεστική. Και βέβαια όλα αυτά με "λόγο" αριστερό εκ του ασφαλούς αφού είναι λόγος "δημόσιος" άρα και "μόνιμος" χωρίς κίνδυνο απώλειας της εργασίας. Εντέλει και ανεύθυνος όπως τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια λόγος "καταληψιακός" και ασφαλής, γιατί είναι ανώνυμος, χωρίς συνέπειες, "λόγος" "μαζικός", κρυφός χωρίς το θάρρος έστω της υπογραφής μας, κάτι που εκ προοιμίου ακυρώνει την όποια δήθεν επαναστατική χροιά του. Εντέλει σήμερα "ο φόβος φυλάει τα έρημα" αλλά και τα επαναστατικά ιδεώδη μας αφού πάνω από όλους και όλα βασιλιάς είναι το βόλεμα και το χύμα ριγμένο είναι μας σ' αυτόν τον κόσμο που ζούμε.

 
A.K.
26 Φεβ 2021 18:16

Είμαι εκπαιδευτικός που διανύω το 33ο έτος υπηρεσίας, από τους τυχερούς καθώς στο Δημόσιο εντάχθηκα από τα 23 χρόνια μου. Η αξιολόγηση πάντα στο προσκήνιο ως θεωρία και ποτέ ως πράξη. Γιατί; Διότι αυτοί που την διατυμπάνιζαν, οι περίφημες ηγεσίες του πολύπαθου υπουργείου Παιδείας, την μεθόδευαν με τέτοιο τρόπο ως διαδικασία και στόχευση, ώστε ξεσήκωναν αντιδράσεις , με συνέπεια την απόσυρση των ρυθμίσεων. Αυτό το παραμύθι συμβαίνει και τώρα. Προσέξτε: σε μια χρονιά με τόσα προβλήματα, κατά την οποία τα σχολεία ανοιγοκλείνουν, χωρίς κανένα σχέδιο προστασίας εκπαιδευτικών και μαθητών, τα σχολεία να λειτουργούν μόνο με την προσπάθεια των εκπαιδευτικών, όπως πάντα, χωρίς κανένα σχεδιασμό για υποστήριξη του εκπαιδευτικού για την την εξ αποστάσεως κ.λπ. κ.λπ. μπορώ να γράφω μέχρι αύριο έρχεται μια ρεβανσίστρια υπουργός με μένος πρωτόγνωρο να επιβάλει τι είδους αξιολόγηση; για ποιο διάστημα ακριβώς ειδικά για φέτος; ξέρει και η ίδια; Ένα πράγμα ξέρει και αυτό προσπαθεί. Να διαλύσει τη δημόσια εκπαίδευση. Φίλοι μου είμαι υπέρ της αξιολόγησης που θα αναβαθμίσει τη δημόσια εκπαίδευση και το δημόσιο σχολείο. Θα αναβαθμίσει τον εκπαιδευτικό αφού βέβαια αυτός δέχεται σοβαρή και συστηματική επιμόρφωση. Και όχι εκείνη την αξιολόγηση που θα μετατρέψει το σχολείο σε θεσμό που θα λειτουργεί ως μια ιδιωτική επιχείρηση. Τέλος αυτούς που αποφασίζουν για αξιολογήσεις ποιος θα τους αξιολογήσει; Γιατί ξέρουμε πού θα τους στείλει.

 
@Ερης 26 Φεβ 2021 09:26
26 Φεβ 2021 18:12

Πρώτον, δεν έχεις διαβάσει τι γραφεί η συγκεκριμένη ΥΑ αξιολόγησης. Διάβασέ την λοιπόν, για να διαπιστώσεις ότι δεν αφορά αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Όταν την διαβάσεις, ψάξε λίγο στο διαδίκτυο για να διαβάσεις τι σημαίνει αυτοαξιολόγηση. Μετά, αν έχεις φαντασία, θα καταλάβεις ποιος είναι ο σκοπός αυτής της αξιολόγησης...

Δεύτερον, αν σε ενδιαφέρει να περνάς και συ καλά στην εκπαίδευση, γιατί δεν έρχεσαι;;; Τι σε κρατάει;;

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
26 Φεβ 2021 18:11

Δεν χρειάζεται παράταση, διάλογος χρειάζεται.

 
Μπράβο μας...
26 Φεβ 2021 18:08

...νικάμε! Νόμος του κράτος καταργείται! Κανένας από τους 43 δείκτες της υπουργικής απόφασης δεν μας ενδιαφέρει! Εμπρός λοιπόν, κάθε κοινωνική ομάδα να διαλέγει ποιους νόμους θέλει.
Venceremos σφοι...

 
Αννα
26 Φεβ 2021 18:02

Αξιοπρεπεια υπαρχει στο υπουργειο παιδειας;
Παραιτηθειτε τωρα!

 
Χριστοφορος
26 Φεβ 2021 18:00

Κεραμεως, μας εκανες ριζοσπαστες τωρα στα γεραματα!

 
Γιωργος
26 Φεβ 2021 17:58

Ρε παιδια τι γινεται; Υπερ της αποχης ακομα και σχολεια που δεν το περιμενα! Συναδελφοι μου, ενθερμοι οπαδοι του κυβερνωντος κομματος, ταχθηκαν υπερ της αποχης!
Πανωλεθρια για το υπουργειο! Τελικα θα της το χρωσταμε της υπουργου: η απολυτη συσπειρωση του κλαδου, μια με τις ψευτοεκλογες, μια με την αξιολογηση!

 
ΒΑΣΙΛΗΣ
26 Φεβ 2021 17:39

@ Μαρα
Τους απανωτους εκφοβισμους- απειλες-εκβιασμους-bulling του υπουργειου στους εκπαιδευτικους τους βλεπετε;

 
Ναι
26 Φεβ 2021 17:05

@Ερης, και εμείς βλέπουμε συναδέλφους επιστήμονες στον ιδιωτικό τομέα να έχουν μισθούς πολλαπλάσιων των δικών μας, να έχουν εταιρικά αυτοκίνητα κινητά να έχουν εξοχικά και ιδιόκτητα σπίτια που δεν βγαίνουν με τον φτωχό μισθό του ΔΥ!

 
Εκπαιδευτικός
26 Φεβ 2021 16:58

Πραγματικά με θλίβει πολύ η όλη κατάσταση. Τη θεωρώ κατάντια για τον κλάδο. Τα σχολεία διχάστηκαν και η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών κάνει απλώς ότι κάνουν οι άλλοι. Υπογράφουν το χαρτί απλώς επειδή το κάνουν άλλοι.
Προσωπική άποψη και κρίση έχει πάει περίπατο. Ελπίζω να βρεθεί μια λύση στο τέλος και να επικρατήσει ηρεμία.

 
M
26 Φεβ 2021 16:04

Όσοι είστε αντίθετοι και θέλετε να αντιδράσετε να απεργήσετε μέχρι να καταργηθεί ο νόμος! Είναι νόμος του κράτους. Λογικός, ηθικός και δίκαιος. Πρέπει όλοι να αξιολογούμαστε στο δημόσιο. Εκ του ασφαλούς αγώνες κάνουν ! Ντροπή για τον κλάδο.

 
Μανώλης
26 Φεβ 2021 15:23

Στα 23 χρόνια που είμαι καθηγητής δεν έχω ξαναδεί τέτοιο εννιαίο μέτωπο ενάντια στην πολιτική του υπουργείου. Τα σχολεία βράζουν από την αγανάκτηση. Μας έχει κάνει όλους μια γροθιά. Αποχή 95% στις τηλε-εκλογές.. παραιτήσεις "αιρετών" και διορισμένων .. τεράστια συμμετοχή στην αποχή από τη αξιολόγηση! Μπράβο στην ΔΟΕ και στην ΟΛΜΕ.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ