Placeholder

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΦΕΚ: Όροι και προϋποθέσεις για τη συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των Επιτροπών Παραλαβής Σχολικών Γευμάτων

Δημοσίευση: 27/02/2021
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκε  στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  η Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία  ορίζει τους όρους  και τις προϋποθέσεις για τη συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των Επιτροπών Παραλαβής Σχολικών Γευμάτων.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Άρθρο 1
Τριμελείς Επιτροπές Παραλαβής

1. Στις σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο Πρό- γραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Σχολικά Γεύματα» του άρθρου 12 του ν. 4455/2017 (Α’ 22), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4576/2020 (Α’ 235), οι οποίες καθορίζονται κατ’ έτος με την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 77 του ν. 4576/2020, συγκροτείται Τριμελής Επιτροπή Παραλαβής των υπηρεσιών των αναδόχων των οικείων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

2. Σκοπός των επιτροπών παραλαβής του Προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» είναι α) ο ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και η παραλαβή των σχολικών γευμάτων και υπηρεσιών των αναδόχων του Προγράμματος αυτού και β) η αποστολή των πρακτικών ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των γευμάτων καθώς και των λοιπών παρα- στατικών (δελτίο αποστολής κ.λπ.), μέσω του Συντονιστή του άρθρου 6 και της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθ- μιας Εκπαίδευσης, στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Διοίκησης των συμβάσεων του Προγράμματος που συγκροτείται στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) σύμφωνα προς τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον ν. 4412/2016 (Α’ 147), καθώς και στην αρχή που εκτελεί τις συμβάσεις του Προγράμματος.

3. Ως περίοδος λειτουργίας των Επιτροπών της παρ. 1 ορίζεται η περίοδος εκτέλεσης των οικείων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, διά των οποίων υλοποιείται το Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα».

Άρθρο 2
Διαδικασία συγκρότησης Επιτροπών Παραλαβής

1. Η Επιτροπή Παραλαβής κάθε σχολικής μονάδας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται κάθε συμμετέχουσα στο Πρόγραμμα σχολική μονάδα. Στην πρόταση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφέρεται υποχρεωτικά η ιδιότητα κάθε προτεινόμενου μέλους, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, αριθμός τηλεφώνου της υπηρεσίας που υπηρετεί και ο αριθμός του κινητού του τηλεφώνου.

2. Οι προτάσεις της παρ. 1 διαβιβάζονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία συντάσσει σχέδιο απόφασης της παρ. 1, ενσωματώνοντας σε αυτό όλες τις προτάσεις των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατά τόπο αρμοδιότητά της. Το σχέδιο απόφασης του προηγούμενου εδαφίου προωθείται στην Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μαζί με την πρόταση κάθε Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

3. Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αποφασίζει την συγκρότηση των Τριμελών Επιτροπών Παραλαβής με βάση τις υποβληθείσες προτάσεις, εκδίδοντας μια απόφαση για κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

4. Με επιμέλεια της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, συντάσσεται σχέδιο απόφασης για την έγκριση των αποφάσεων της παρ. 3, στο οποίο ενσωματώνεται το σύνολο των αποφάσεων αυτών. Το σχέδιο αυτό διαβιβάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕΚΑ, το οποίο με μία απόφασή του εγκρίνει τις αποφάσεις της παρ. 3.

Άρθρο 3
Σύνθεση των Επιτροπών Παραλαβής

1. Ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Επιτροπών Παραλαβής της παρ. 1 του άρθρου 1 ορίζονται εκπαιδευτικοί της οικείας σχολικής μονάδας. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας.

2. Αν οι υπηρετούντες στην σχολική μονάδα εκπαιδευτικοί είναι λιγότεροι από τους απαιτούμενους για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, η σύνθεσή της συμπληρώνεται από εκπαιδευτικούς ή υπαλλήλους που υπηρετούν στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή, οι υπηρετούντες στην οικεία σχολική μονάδα εκπαιδευτικοί ορίζονται υποχρεωτικά ως τακτικά μέλη της Επιτροπής. Ο ορισθείς ως μέλος, τακτικό ή αναπληρωματικό, Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής δεν δύναται να ορισθεί παράλληλα ως μέλος έτερης αντίστοιχης Επιτροπής.

3. Αν κατ’ εφαρμογή των παρ. 1 και 2 δεν καταστεί δυνατόν να συμπληρωθεί η σύνθεση της Επιτροπής, ο Προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλει αίτημα προς τον οικείο Πρωτοβάθμιο Ο.Τ.Α. ή την οικεία Περιφερειακή Ενότητα ή οιαδήποτε δημόσια υπηρεσία για τον ορισμό υπαλλήλων των υπηρεσιών τους, με τους οποίους θα συμπληρωθεί η σύνθεση της Επιτροπής. Ο ορισμός υπαλλήλων, ως μελών της Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, επέχει θέση σύμφωνης γνώμης προς τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Άρθρο 4
Κοινοποίηση πράξεων

1. Η εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚΑ της παρ. 4 του άρθρου 2 κοινοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος την προωθεί, ομοίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, μαζί με την απόφαση της παρ. 3, που αφορά κάθε μία από τις ανωτέρω Περιφερειακές Διευθύνσεις. Κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης κοινοποιεί, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις κοινοποιηθείσες προς αυτήν αποφάσεις, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κοινοποιεί, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις αποφάσεις που της κοινοποιηθήκαν σύμφωνα με την παρ. 1, στον Διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, ο οποίος τις κοινοποιεί, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε κάθε μέλος της συγκροτηθείσας Επιτροπής. Τις ίδιες αποφάσεις κοινοποιεί κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και στον Συντονιστή του άρθρου 6.

Άρθρο 5
Έργο και καθήκοντα Επιτροπών Παραλαβής

1. Η Επιτροπή Παραλαβής κάθε σχολικής μονάδας παραλαμβάνει καθημερινά τα σχολικά γεύματα, μεριμνώντας για τον ποσοτικό (αριθμό πακέτων) και ποιοτικό έλεγχό τους, σύμφωνα προς τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, τις τεχνικές απαιτήσεις της και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του παρόχου των σχολικών γευμάτων.

2. Για την διευκόλυνση του έργου των Επιτροπών Παραλαβής, η αναθέτουσα αρχή παρέχει τις αναγκαίες λεπτομέρειες των τεχνικών απαιτήσεων της σύμβασης και τις κατευθύνσεις για την διασφάλιση της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών.

Άρθρο 6
Ορισμός και καθήκοντα Συντονιστών

1. Για την παρακολούθηση και διοίκηση του Προ- γράμματος ορίζεται/ονται σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με απόφαση του οικείου Διευθυντή ένας ή περισσότεροι υπάλληλοι ως Συντονιστής/ές του Προγράμματος. Η κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δύναται να ορίσει τόσους Συντονιστές όσους κρίνει απαραίτητο, για την ορθή και αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν σε αυτό. Η σχετική απόφαση ορισμού Συντονιστή κοινοποιείται στην Αναθέτουσα Αρχή με τα στοιχεία επικοινωνίας του.

2. Ο/οι Συντονιστής/ές του προγράμματος είναι επι- φορτισμένος/οι με αρμοδιότητες που αφορούν στην υλοποίηση και την καθημερινή ροή του προγράμματος, καθώς και στην επικοινωνία με τον ΟΠΕΚΑ, τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ειδικότερα: α) καταγράφει/ουν τις Σχολικές Μονάδες ανά Δήμο στην περιοχή ευθύνης του/ τους, με αναφορά στις ακριβείς διευθύνσεις, όνομα και στοιχεία επικοινωνίας των μελών των Τριμελών Επιτροπών και τον ακριβή αριθμό μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, β) παρακολουθεί/ούν την καθημερινή ροή του προγράμματος, καταγράφει/ουν θέματα και προβλήματα που προκύπτουν και ενημερώνει/ουν αυθημερόν σχετικά με τα προβλήματα αυτά τα συναρμόδια Υπουργεία, γ) ενημερώνει/ουν για τυχόν αλλαγή του αριθμού συμμετεχόντων μαθητών στο πρόγραμμα, δ) ενημερώνει/ουν για τις ημέρες που τα σχολεία αρμοδιότητάς του/τους δεν λειτουργούν (αργίες, τοπικές εορτές, συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων, εκλογές, εκπαιδευτικά σεμινάρια κ.ά.) τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν, ώστε να γίνεται σωστός προγραμματισμός και να μη δημιουργούνται δυσλειτουργίες στην υλοποίηση του προγράμματος, ε) κατά το πρώτο δεκαήμερο κάθε επόμενου μήνα ελέγχει/ουν τα πρακτικά παραλαβής που αποστέλλονται από τις Επιτροπές Παραλαβής των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς του/τους, καθώς και τα λοιπά παραστατικά (δελτία αποστολής κ.λπ.). Μετά τον έλεγχο διαβιβάζει/ουν στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ εντός του δεύτερου δεκαήμερου κάθε επόμενου μήνα τα ανωτέρω πρακτικά καθώς και τα λοιπά παραστατικά (δελτία αποστολής κ.λπ....) του προηγούμενου μήνα υλοποίησης για όλες τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του/τους, συνοδευόμενα από υπολογιστικά φύλ- λα (excel), στα οποία θα αναφέρεται ο ακριβής αριθμός σχολικών γευμάτων που παρελήφθησαν ανά βδομάδα από κάθε Επιτροπή Παραλαβής κάθε σχολικής μονάδας, ανά Δήμο, Ανάδοχο και μήνα αναφοράς. Στα ίδια υπολογιστικά φύλλα, σε ξεχωριστή στήλη, θα αναγράφονται οι αριθμοί των δελτίων αποστολής κατ’ αντιστοιχία με τα εβδομαδιαία πρακτικά παραλαβής.

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται το πρώτον για την εφαρμογή του Προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» κατά το διδακτικό έτος 2021-2022. Κατά το τρέχον διδακτικό έτος 2020-2021, η παραλαβή των σχολικών γευμάτων του Προγράμματος διενεργείται από τις ήδη συγκροτηθείσες προς τούτο Επιτροπές Παραλαβής, η θητεία των οποίων παρατείνεται ως το τέλος του ανωτέρω διδακτικού έτους.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ