ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Περικοπή των αποδοχών μελών ΔΕΠ: Στις 2 Απριλίου θα συζητηθεί στο ΣτΕ προδικαστικό ερώτημα

Δημοσίευση: 04/03/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Για τις 2 Απριλίου ορίστηκε η δικάσιμος στο Συμβούλιο της Επικρατείας , η συζήτηση επί προδικαστικών ερωτημάτων , σχετικά με την περικοπή των αποδοχών μελών ΔΕΠ ετών 2017-2018 καθώς και των επιδομάτων εορτών και αδείας.

Ειδικότερα ενόψει:

α) της καταθέσεως ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς αγωγής περί αποζημίωσης από την περικοπή των αποδοχών μελών ΔΕΠ ετών 2017-2018 με το Ν. 4472/2017 καθώς και των επιδομάτων εορτών και αδείας μετά την κατάργησή τους με τον Ν. 4093/2012 και

β) της εκδοθείσης επί της αγωγής αυτής υπ΄ αριθμ. 5395/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς, με την οποία διατυπώνονται, κατ΄ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3900/2010, τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα:

1) οι διατάξεις των άρθρων 129 έως και 131 και 155 του ν. 4472/2017 συμφωνούν ως προς το περιεχόμενό τους με τα άρθρα 4 παρ. 1 και 5, 2 παρ. 1, 5 παρ. 1, 25 παρ. 1, 16 και 17, 74 παρ. 5 και 80 παρ. 1 του Συντάγματος και με την αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχειρίσεως των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. λόγω της ιδιότητας αυτών ως δημοσίων λειτουργών, καθώς και στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ε.Σ.Δ.Α.;

Η απάντηση στο ζήτημα αυτό είναι αναγκαία, διότι σε περίπτωση αντισυνταγματικότητας των κατά τα ανωτέρω ρυθμίσεων του ν. 4472/2017 όσον αφορά το ειδικό μισθολόγιο των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της Χώρας, και με δεδομένο ότι με την Ολ. ΣτΕ 4741/2014 κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι ρυθμίσεις των διατάξεων της περιπτώσεως 17, της υποπαραγρ. Γ1, της παραγράφου Γ, του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 σχετικώς με τις περικοπές στις αποδοχές της κατηγορίας αυτής, ισχύουσες είναι οι ρυθμίσεις των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 3205/2003 και για τις ενάγουσες, όσον αφορά των προσδιορισμό των αποδοχών τους για τα έτη 2017 και 2018.

2) Επί συνταγματικότητας των ρυθμίσεων των άρθρων 129-131 και 155 του ν. 4472/2917  και  εν  όψει  της  υπομνήσεως  με  το  υπ’  αριθμ.  1/2017  Πρακτικό συνεδριάσεως του Τριμελούς Συμβουλίου του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 2 του Ν. 3068/2002), σύμφωνα με την οποία ναι μεν ο νομοθέτης και η, κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση διατηρούν την ευχέρεια να προβούν στην κατάρτιση νέου μισθολογίου για τα μέλη του Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. επί τη βάσει των κριτηρίων που τέθηκαν με την υπ’ αριθμ. 4741/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη διαμόρφωση, όμως, αυτού οι αποδοχές των μελών του Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. δεν θα μπορούσαν να καθορισθούν σε επίπεδα αντίστοιχα και, κατά μείζονα λόγο, κατώτερα εκείνων που είχαν διαμορφωθεί κατ’ εφαρμογή του ν. 4093/2012, οι διατάξεις του οποίου έχουν ήδη κριθεί αντισυνταγματικές, είναι οι καθορισθείσες με το νέο ειδικό μισθολόγιο των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της Χώρας αποδοχές αυτών, κατ’ εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων των άρθρων 129-131 και 155 του ν. 4472/2017, κατώτερες ή έστω αντίστοιχες των αποδοχών, που είχαν διαμορφωθεί για την κατηγορία αυτή με τις σχετικές ρυθμίσεις της περιπτώσεως 17, της υποπαραγρ. Γ1, της παραγράφου Γ, του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, λαμβανομένης υπ’ όψιν και της προβλεπόμενης με το άρθρο 155 του ν. 4472/2017 προσωπικής διαφοράς;», εισάγει την πιο πάνω αγωγή στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 2 εδ. γ (όπως ισχύει), 20 και 21 του Π.Δ. 18/1989, λόγω της σπουδαιότητάς της.

Σχόλια (5)

 
ΠΕ01.....ΠΕ90
05 Μαρ 2021 16:48

Να μην λέμε και ότι θέλουμε εν έτει 2021 που τα πάντα μπορούμε να τα βρούμε σε πέντε - δέκα λεπτά.
Καταληκτικός μισθός Δ.Υ. μετά πό 36 χρόνια υπηρεσία (ΠΕ) 2.154,00 ΕΥΡΩ.
Αρχικός μισθός καθηγητή Πανεπιστημίου 2.122,00 ΕΥΡΩ και καταληκτικός μετά από 29 χρόνια 3.022,00ΕΥΡΩ
Ειδικό επίδοµα διδασκαλίας και έρευνας, οριζόμενο ως εξής:
α. Μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων: Καθηγητής 500 ευρώ. Αναπληρωτής Καθηγητής 450 ευρώ. Επίκουρος Καθηγητής 400 ευρώ. Λέκτορας 250 ευρώ. (αφορολόγητο)....

 
@Ορθιανός
05 Μαρ 2021 10:28

Εχει κουράσει αυτό με τους ΕΔΙΠ. ΔΕΝ είναι ΔΕΠ και δεν έχουν ούτε τα ίδια καθήκοντα, ούτε τις ίδιες ευθύνες. Τα υπόλοιπα είναι για να δημιουργούμε εντυπώσεις. Οι προκυρήξεις ΔΕΠ είναι ανοικτές. Οποιος επιστήμονας, ΕΔΙΠ ή όχι, θέλει μπορεί να κάνει αίτηση και να "αναμετρηθεί" με άλλους υποψήφιους. Αλλά κάποιοι θέλουν να μπουν από το "παράθυρο".

 
Ορθιανός
05 Μαρ 2021 08:22

Δεν είναι άκαιρο, να επισημάνουμε για πολλοστή φορά την μισθολοογική υποτίμηση των ΕΔΙΠ που συνεχίζουν αμελλητί να προσφέρουν ισοδύναμο τουλάχιστο έργο με τα μέλη ΔΕΠ, ενώ έχουν κριθεί - ν. 4417- και μάλιστα με τον ορισμό γνωστικού αντικειμένου και χωρίς δυνατότητα, με αξιολογικές διαδικασίες, εξέλιξης. Νομίζω πώς ήλθε ο καιρός να συζητηθεί από την ηγεσία του Υπουργείου και δη από τον ΥΦΠΑΙΔ που γνωρίζει το θέμα ως έγκριτος ακαδημαϊκός δάσκαλος
Καλή δύναμη σε όλους

 
@Γιωργος
04 Μαρ 2021 22:12

Που ειδες το φτωχό ενιαίο μισθολόγιο;
Ενημερώσου πρώτα για τις αποδοχές στα υπουργεία οικονομικών, ανάπτυξης κ.α. οπως και σε διάφορες ΔΕΚΟ και μετά εξέφρασε γνώμη για το μισθολόγιο των πανεπιστημιακών (που σε πολλές περιπτώσεις είναι οι μισές)..
Βέβαια άσχετα με τα παραπάνω αξίζει να διερωτηθείτε κανείς για ποιο λόγο συγκρίνεις ανόμοιες τελείως κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών..

 
Γιώργος
04 Μαρ 2021 20:18

όταν γίνονται περικοπές στο "φτωχό" ενιαίο (!) μισθολόγιο των ΔΥ, είναι δυνατόν να μην γίνουν περικοπές στα "πλούσια" ειδικά μισθολόγια;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.