Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΑΣΠΑΙΤΕ: Επιστολή διαμαρτυρίας στην υπ. Παιδείας Μελών του Παιδαγωγικού Τμήματος για αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής

Δημοσίευση: 05/03/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Προς: Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Διαμαρτυρία Μελών του Παιδαγωγικού Τμήματος για αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ

Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ (Πράξη ΔΕ 5-2-21) «παύθηκαν» από τα καθήκοντά τους η επι-θητεία Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος και η επι-θητεία Αναπληρώτρια Πρόεδρος, οι οποίες είχαν αναλάβει καθήκοντα στις αντίστοιχες θέσεις μετά από εκλογική διαδικασία με μυστική ψηφοφορία, που ορίστηκε από τον πρώην Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής και επικυρώθηκε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής.

Να ληφθεί υπόψη πως η απόφαση παύσης ελήφθη παρά την τεκμηριωμένη (Πράξη πΣ 3/3-02-21) διαμαρτυρία της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος προς τη Διοίκηση.

Η απόφαση αυτή προσβάλλει, αφενός τα μέλη του Τμήματός μας, που εξέφρασαν μέσω απόλυτα δημοκρατικών διαδικασιών την εμπιστοσύνη τους προς τα πρόσωπα της Προέδρου και Αναπληρώτριας Προέδρου και αφετέρου παραβιάζει κάθε έννοια ακαδημαϊκής συμπεριφοράς εκ μέρους της Διοίκησης, όταν η πρόσκληση των δύο συναδέλφων σε συνεδρίαση της ΔΕ, με θέμα την επικείμενη παύση τους καθώς και η γνωστοποίηση της απόφασης παύσης πραγματοποιήθηκαν με επίδοση από δικαστικό επιμελητή στην οικία των δύο συναδέλφων.

Στη συνέχεια, η Διοικούσα Επιτροπή όρισε νέο Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Τμήματος, χωρίς ωστόσο να ενημερωθούν οι συνάδελφοι που ορίστηκαν στις αντίστοιχες θέσεις, ούτε πριν τον ορισμό τους, αλλά ούτε και στη συνέχεια και χωρίς να λάβει – έστω - τη συναίνεσή τους προς τούτο. Μετά την κοινοποίηση του σχετικού ΦΕΚ ορισμού τους από τη Γραμματεία της Διοικούσας Επιτροπής, η οποία έγινε μόλις στις 2 Μαρτίου 2021 [ήτοι σχεδόν ένα μήνα μετά την απόφαση παύσης], τα μέλη υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους για νόμιμους λόγους, μέρος των οποίων ήταν γνωστοί στη Διοίκηση ήδη από τη μέρα λήψης της σχετικής απόφασης ορισμού τους. Αγνοήθηκαν, δηλαδή, από τη Διοίκηση οι αντικειμενικές συνθήκες που επέβαλαν τον μη ορισμό των συγκεκριμένων συναδέλφων σε αντικατάσταση των δύο ήδη παυμένων.

Οι ενέργειες αυτές της Διοίκησης της ΑΣΠΑΙΤΕ, μάλιστα, έλαβαν χώρα, ενώ ήδη τα προπτυχιακά Τμήματα της Σχολής βρίσκονταν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου 2020-21, καθιστώντας αδύνατη τη σύγκληση των αρμόδιων για λήψη αποφάσεων μονοπρόσωπων και συλλογικών οργάνων του Τμήματος. Προκάλεσαν έτσι, αδράνεια στη λειτουργία του Τμήματός μας, με αποτέλεσμα, ενώ η διδασκαλία των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου έχει ήδη ξεκινήσει από την 1η Μαρτίου 2021, η συνέλευση να μην δύναται να συνεδριάσει για να κατανείμει το διδακτικό έργο στα μέλη του Τμήματος, να αξιολογήσει τους υποψηφίους για πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, αλλά και να αποφανθεί για τον τρόπο διδασκαλίας των μαθημάτων στις δεδομένες συνθήκες της πανδημίας.

Πέρα από τα προβλήματα που προκάλεσαν οι ανωτέρω αποφάσεις της Διοίκησης, η συνολική στάση της απέναντι στο Παιδαγωγικό Τμήμα, στο οποίο ανήκει ένας πολύ μεγάλος αριθμός μελών της ΑΣΠΑΙΤΕ [28 μέλη ΔΕΠ, 5 μέλη ΕΔΙΠ, 1 μέλος ΕΤΕΠ], αντιβαίνει τη βασική ακαδημαϊκή δεοντολογία, καταλύει εμμέσως τη λειτουργία της Συνέλευσης του Τμήματος και πλήττει βασικές δημοκρατικές αρχές λειτουργίας ενός υγιούς Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Επιπλέον, την 1η Μαρτίου 2021 η Διοικούσα Επιτροπή μέσω του Προέδρου της κάλεσε σε κοινή συνεδρίαση με τη Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος [ενώ ο ορισμός Προέδρου Τμήματος ήταν ακόμα σε εκκρεμότητα], χωρίς να μας έχει γνωστοποιηθεί ο λόγος της συνεδρίασης και τα προς συζήτηση θέματα, στην οποία μας ανακοίνωσαν ότι αναμένεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα [15 ημερών] να υποβληθεί από τη Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος πρόταση για το μέλλον του Τμήματος και της ΑΣΠΑΙΤΕ, ενόψει των μεταρρυθμίσεων που ετοιμάζει το Υπουργείο σας στο χώρο της τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης, και τούτο, χωρίς η Διοίκηση να έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες αποφάσεις για να μπορεί να συγκληθεί και να συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος.

Ενδεικτικό στοιχείο της στάσης της Διοικούσας Επιτροπής απέναντι στο Παιδαγωγικό Τμήμα αποτελεί και το γεγονός ότι η Διοικούσα Επιτροπή δεν έχει ακόμα απαντήσει [από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε] στην από 18 Δεκεμβρίου 2020 αίτηση θεραπείας της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος κατά της υπ’αριθμ. 48/9-12-20 απόφασής της, με την οποία απόφαση απορρίπτει το πλήρως εμπεριστατωμένο αίτημα του Τμήματος μας για οργάνωση τρίτου κύκλου σπουδών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και για τον καθένα ξεχωριστά, σας καταθέτουμε τη διαμαρτυρία μας για τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής, που αφορούν στη διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας του Παιδαγωγικού Τμήματος και των προπτυχιακών μαθημάτων που αυτό υποστηρίζει.

Ευελπιστούμε στη θετική σας παρέμβαση και ειδικότερα ως Εποπτεύουσα Αρχή παρακαλούμε να πράξετε ό,τι χρειάζεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας για την αποκατάσταση της νομιμότητας.

Τα Μέλη του Παιδαγωγικού Τμήματος

 • Αβραμίδου Αναστασία, Λέκτορας
 • Ασλανίδου Σοφία, Καθηγήτρια
 • Γιαννούλας Αγγελος, ΕΔΙΠ
 • Γκιάστας Ιωάννης, Λέκτορας
 • Δακοπούλου Αθανασία, ΕΔΙΠ
 • Καλογρίδη Σοφία, ΕΔΙΠ
 • Καντωνίδου Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια
 • Κασιμάτη Αικατερίνη, Καθηγήτρια
 • Κεχράκος Δημήτριος, Καθηγητής
 • Κλαδά Νεκταρία , Λέκτορας
 • Κουνενού Καλλιόπη, Καθηγήτρια
 • Κουρμούση Ντίνα, ΕΔΙΠ
 • Λαρεντζάκη Αικατερίνη, Λέκτορας
 • Μαραθός Κυριάκος, ΕΤΕΠ
 • Μαρκαντώνη Αθηνά Λέκτορας
 • Ματζάκος Νικόλαος, Επίκ. Καθηγητής
 • Μαυροβουνιώτη Νίκη, Λέκτορας
 • Μουντρίδου Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια
 • Μουτής Νικόλαος, Επίκ. Καθηγητής
 • Νύκτα Αθηνά, Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Οικονόμου Ανδρέας, Αναπλ. Καθηγητής
 • Παπανικολάου Κυπαρισσία, Καθηγήτρια
 • Παύλου Ευανθία, Λέκτορας
 • Φραγκούλης Ιωσήφ, Καθηγητής
Ετικέτες: 
ΑΣΠΑΙΤΕ

Σχόλια (1)

 
Αγανακτισμενος
11 Μαρ 2021 20:04

Με χαρά διαβάσαμε από αυτές τις στήλες την αλλαγή της διοίκησης της ασπαιτε .ελπίδα και όμορφα λόγια για τα μέλη της !!!επιτέλους δικαίωση για τη σχολή !!!
Κάτι θα κάνουν να την εντάξουν σε πανεπιστημιακή σχολή!!!!!!επιτέλους ...
Περνά ο καιρός και τίποτα !!!!!
Που είστε!!!!!!!!
Ακούτε τις φωνές μας????????
Ξυπνήστε έχετε ένα χρέος απέναντι στα παιδιά μας!!!!!!!!
Έλεος ,έλεος με την αδιαφορία σας!!!
Και εσείς επιτέλους οι δημοσιογράφοι αυτής της σελίδας ένα άρθρο πάνω στο θέμα τίποτα??????

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ