Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Ενημέρωση επί της εγκυκλίου κενών και πλεονασμάτων

Δημοσίευση: 08/03/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

 Παπαχρήστου Δ. Βασίλειος, Χημικός Med, Αιρετός επί σειρά ετών.

Συμπλήρωση Πίνακα Α.
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Η εγκύκλιος 24321/Ε2/02-03-2021 με θέμα: «Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις μεταθέσεις του έτους 2021 από περιοχή σε περιοχή» μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Ο πίνακας Α΄ θα υπογραφεί από τον Διευθυντή Σχολικής Μονάδας και στη συνέχεια θα αποσταλεί στην οικεία Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, ενώ οι πίνακες Β΄ και Γ΄ θα συνταχθούν - αφού ελεγχθούν τα στοιχεία των πινάκων Α΄- και θα υπογραφούν από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του ΠΥΣΔΕ.»

Συνεπώς:

1.    Την ευθύνη συμπλήρωσης του πίνακα Α τη φέρει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας όπου καλό είναι να υπάρχει και ενημέρωση του συλλόγου διδασκόντων επ’ αυτού.

2.    Θα πρέπει να υπάρξει έλεγχος από τη ΔΔΕ των καταχωρηθέντων στοιχείων των πινάκων Α.

3.    Η δε φράση «ύστερα από γνώμη του ΠΥΣΔΕ» καταγράφεται πρώτη φορά στην αντίστοιχη εγκύκλιο κενών και πλεονασμάτων του Ιουνίου του 2016.
Ποια θα είναι φέτος άραγε η γνώμη του ΠΥΣΔΕ; Και πού και πώς θα αποτυπωθεί στον πίνακα Α; Η απάντηση είναι πουθενά. Παλαιότερα που αποτυπωνόταν άραγε; Και η απάντηση είναι πουθενά και πάλι.

4.    Η νομοθεσία που μνημονεύει η εγκύκλιος 24321/Ε2/02-03-2021 κενών και πλεονασμάτων αναφέρει:

Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010 αναφέρει:  

«…4. Εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους και οπωσδήποτε πριν τον προσδιορισμό των κενών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών καθορίζεται, με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ο αριθμός των τμημάτων, τάξεων, κατευθύνσεων ή άλλων ενοτήτων που θα λειτουργήσουν το επόμενο σχολικό έτος σε κάθε σχολική μονάδα της οικείας βαθμίδας. Η απόφαση αυτή μπορεί να τροποποιείται μόνο για εξαιρετικούς λόγους με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. …»

Ερωτώ λοιπόν είναι κλειδωμένα τα τμήματα για την επόμενη σχολική χρονιά;

Και πώς είναι δυνατόν άραγε να οριστικοποιηθούν τούτη τη χρονική στιγμή τα τμήματα όταν οι μετεγγραφές των μαθητών από τα Γενικά Λύκεια στα ΕΠΑΛ συνεχίζονται μέχρι και τα Χριστούγεννα;

Πώς είναι δυνατόν να είναι οριστικοποιημένα τα τμήματα όταν οι μαθητές μπορούν να αλλάζουν ομάδα προσανατολισμού μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για τη Β λυκείου και μέχρι 20 Σεπτεμβρίου για τη Γ Λυκείου;

Η εγκύκλιος όμως ζητά να βασιστούμε στην παραπάνω παράγραφο για να δηλωθούν ορθά τα τμήματα ανά σχολική μονάδα για να συμπληρωθούν ορθά οι πίνακες και το πιο τραγικό ότι ελέγχεται πειθαρχικά αυτός που δε συμπληρώνει σωστά τους πίνακες.

Πώς θα συμπληρωθούν άραγε σωστά οι πίνακες αυτοί; Ποιος ενδιαφέρεται για το ορθό;

Μόνον διά το φαίνεστε. Δυστυχώς.

Ενώ η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του Ν 3848/2010 αναφέρει:

«5. Ο προσδιορισμός των κενών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών γίνεται από τον διευθυντή εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου αφού ληφθούν υπόψη τα στοιχεία των παραγράφων 2 και 3.»

Βεβαίως η γνώμη του ΠΥΣΔΕ πρό του 2016 αποτυπωνόταν ξεκάθαρα στον πίνακα Γ όπου υπήρχε στήλη με τίτλο «Εκτίμηση ΠΥΣΔΕ Ελλείμματα(-)/Πλεονάσματα(+)».

Η ανωτέρω στήλη καταργήθηκε επί υπουργίας Φίλη με την υπ’ αριθμ. 98235/E2/ 15-06-2016 εγκύκλιο και θέμα:

Προσδιορισμός κενών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017.

Ενώ έχει προστεθεί η στήλη «ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ» όπως μνημονεύεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 7 του Ν 3848/2010
«7…. Στους πίνακες καταγράφεται ο αριθμός των υπεράριθμων εκπαιδευτικών. Κατά τη διαδικασία αυτή λαμβάνονται υπόψη:  τα κενά και οι υπεραριθμίες κατά περιοχή μετάθεσης όπως αποτυπώθηκαν με τη διαδικασία της παραγράφου 5»

Δύο μέτρα και δύο σταθμά!!!

5.    Η ίδια εγκύκλιος επί υπουργίας Φίλη ανέφερε και το εξής:

«Επισημαίνεται ότι ο μη σωστός έλεγχος εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 107 του Ν.3528/2007, όπως ισχύει.»

Δηλαδή υπάρχει ο πειθαρχικός έλεγχος για τη μη ορθή αποτύπωση των κενών και πλεονασμάτων. Ποιοι υφίστανται τον πειθαρχικό έλεγχο; Οι άμεσοι συνεργάτες του υπουργείου δηλαδή οι Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Και βεβαίως και οι δύο αυτές επισημάνσεις παραμένουν από το 2016 και κανείς δεν τολμά να τις αλλάξει.

Η άποψή μου είναι ότι βεβαίως θα έπρεπε να υπάρχει η δυνατότητα αποτύπωσης της εκτίμησης του ΠΥΣΔΕ επί των κενών και πλεονασμάτων και βεβαίως δεν μπορεί ο άμεσος συνεργάτης του υπουργείου παιδείας να εκβιάζεται με πειθαρχικό έλεγχο. Ή εμπιστεύεσαι το συνεργάτη σου ή όχι.

Για την ορθή αποτύπωση των κενών και πλεονασμάτων ανά σχολική μονάδα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:

I.    Ο αριθμός των τμημάτων ανά τάξη.

II.    Το νέα ωρολόγια προγράμματα. Τα νέα ωρολόγια προγράμματα ανακοινώθηκαν τον Ιούνιο του 2020 μετά τη σύνταξη και υποβολή του πίνακα Α από κάθε σχολική μονάδα προς τις κατά τόπους ΔΔΕ και μετά την υποβολή του πίνακα Γ από τις κατά τόπους ΔΔΕ. Και βεβαίως οι μεταθέσεις την περασμένη χρονιά πραγματοποιήθηκαν με τα παλαιά ωρολόγια προγράμματα.

Επομένως πρώτη φόρα φέτος θα συνταχθούν οι πίνακες Α κάθε σχολικής μονάδας με τα νέα ωρολόγια προγράμματα και οι μεταθέσεις που βασίζονται στον πίνακα Γ θα πραγματοποιηθούν με τα νέα ωρολόγια προγράμματα.

Ενδεικτικά αναφέρω μόνον δύο αλλαγές:

•    Για την νέα σχολική χρονιά, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, προστίθενται έξι (6) ώρες λατινικών στην Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ λυκείου και αφαιρούνται έξι (6) ώρες του μαθήματος κοινωνιολογία από αυτή.

•    Σε όλα τα γυμνάσια πρέπει να προστεθούν οι ώρες του μαθήματος εργαστήρια δεξιοτήτων. Μία ώρα σε κάθε τάξη του γυμνασίου. Το μάθημα αυτό στη χρονιά που διανύουμε διδάχθηκε πιλοτικά σε ορισμένα γυμνάσια.

III.     Δε θα καταχωρηθούν οι ώρες των μαθημάτων επιλογής των ΓΕΛ (δεύτερη ξένη γλώσσα) καθώς και των ΕΠΑΛ.

IV.     Στους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς δεν θα υπολογιστούν οι εκπαιδευτικοί που θα αποχωρήσουν αυτοδίκαια από την υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου 2021 καθώς και οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλλουν αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία μέχρι και 10-03-2021.

V.     Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο εξωτερικό διατηρούν την οργανική τους θέση εφόσον η απόσπασή τους είναι μικρότερη των έξι ετών. Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέρα των έξι (6) ετών, με την έναρξη του έβδομου συνεχόμενου σχολικού έτους απόσπασης, η οργανική θέση που κατέχουν θεωρείται κενή και τίθενται στη διάθεση των οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης από τις οποίες αποσπάστηκαν».

VI.     Ο υπολογισμός των ωρών των οργανικά ανηκόντων εκπαιδευτικών σε κάθε σχολική μονάδα θα πρέπει να γίνει με βάση το υποχρεωτικό τους ωράριο της α΄ανάθεσης.

Είναι ορθό να υπάρξει έλεγχος από τη ΔΔΕ σε όλα τα παραπάνω στοιχεία που μνημόνευσα για να αποτυπωθούν ορθώς τα κενά και τα πλεονάσματα.

Η τοποθέτησή μου επί της διαδικασίας και της συμπλήρωσης των πινάκων Β και Γ.

Αποτελεί ένα μικρό αλλά θετικό βήμα εκ μέρους του υπουργείου το ότι η εγκύκλιος κενών και πλεονασμάτων δεν εστάλη όπως τις προηγούμενες χρονιές πλησίον αργιών και ασφυκτικών ημερομηνιών για την υποβολή των πινάκων.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών θα μπορούσε η εγκύκλιος να είχε αποσταλεί πολύ πιο νωρίς.

Όταν τα υπηρεσιακά συμβούλια προβούνε στις υπηρεσιακές μεταβολές (βελτιώσεις, οριστικές τοποθετήσεις) πρέπει να ζητήσουνε εκ νέου όλα τα στοιχεία επικαιροποιημένα με βάση τον αριθμό μαθητών ανά τάξη γενικής παιδείας, ανά ομάδα προσανατολισμού, ανά τομέα, ανά ειδικότητα. Είναι επίσης γνωστό ότι για να έχουμε σαφή εικόνα για τον αριθμό των μαθητών στις ομάδες προσανατολισμού, στις ξένες γλώσσες πρέπει να υποβληθούν υπογεγραμμένες δηλώσεις των κηδεμόνων τους.

Συμπλήρωση πίνακα Γ

1.    Προκύπτει από λογιστικής φύσεως υπολογισμό των ωρών σε κενά και πλεονάσματα ανά ειδικότητα. Δεν λαμβάνει υπόψη του, καθόλου το γεωγραφικό ανάγλυφο της κάθε περιφερειακής ενότητας ή περιοχής μετάθεσης σε κάποιες των περιπτώσεων. Αποσκοπεί στον μηδενικό αριθμό μεταθέσεων.

2.    Από το 2016 έχει παραληφθεί η στήλη με τίτλο «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΥΣΔΕ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ/ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ». Επομένως πουθενά δεν θα αποτυπωθεί στον πίνακα Γ αλλά και στα καταχωρημένα στοιχεία στο σύστημα στο ηλεκτρονικό σύστημα e-DataCenter η εκτίμηση του ΠΥΣΔΕ. Πώς πρακτικά εφαρμόζεται η φράση της εγκυκλίου «ύστερα από γνώμη του ΠΥΣΔΕ» καθώς και του νόμου 3848/2010;

Η καλύτερη δυνατή αποτύπωση των κενών και πλεονασμάτων κατά τη γνώμη μου για να πραγματοποιηθούν οι μεταθέσεις πρέπει να βασίζονται στα κενά και πλεονάσματα που προκύπτουν από τους επιμέρους πίνακες Β.

Ο τρόπος προσδιορισμού των κενών και πλεονασμάτων του πίνακα Γ όπως αναφέρει η εγκύκλιος έχει ως αποτέλεσμα να αθροίζει αλγεβρικά – άρα λογιστικά ως μη όφειλε- τα κενά και τα πλεονάσματα των πινάκων Β. Άρα λαμβάνει υπόψη του διαθέσιμες ώρες σε σχολική μονάδα που επουδενί δεν μπορούν να διατεθούν σε άλλη σχολική μονάδα που βρίσκεται αντιδιαμετρικά ή απέχει σημαντικά.

Όπως όλοι μιλούνε για το ότι ήρθε ο χρόνος να υπάρξουν αλλαγές στην εκπαίδευση και στην παιδεία οι άριστοι του υπουργείου παιδείας υποχρεούνται να ασχοληθούν για ένα αρτιότερο πληρέστερο τρόπο μεταθέσεως που δεν θα οδηγεί στα χείρω.

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Δεν πρέπει να συγχέονται και να αθροίζονται τα κενά/πλεονάσματα της ειδικής αγωγής με εκείνα της γενικής παιδείας και αντίστροφα.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω συντάσσονται και οι πίνακες Α για:

I.    ΚΕΣΥ

II.    ΣΜΕΑΕ (ΕΝΕΓΥΛ και Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) και

III.    ΤΕ

Για τα οργανικά κενά στα τμήματα ένταξης ο πίνακας Α κάθε σχολικής μονάδας θα πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στον νόμο 4638/2019 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του νόμου 3699/2008 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει:

ΝΟΜΟΣ 4638/2019

Άρθρο 28
Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως η περίπτωση αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5β του άρθρου 40 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Σε ειδικώς οργανωμένα και καταλλήλως στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ), τα οποία λειτουργούν στις σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι μαθητές υποστηρίζονται από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 με εξειδίκευση στην ΕΑΕ.

Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν
έως τριακόσιοι (300) μαθητές, τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03,
ενώ στα ΤΕ των σχολικών μονάδων, στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από τριακόσιοι (300) μαθητές, εκ των οποίων τουλάχιστον δεκαπέντε (15)
με διαγνωσμένη από αρμόδιο δημόσιο φορέα (Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, Δημόσιο Νοσοκομείο) αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
τοποθετούνται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02,
ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 και
ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.

Για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ04 η τοποθέτηση, σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, γίνεται σε ποσοστό 42% για την ειδικότητα ΠΕ04.01, 20% για κάθε μία από τις ειδικότητες ΠΕ04.02 και ΠΕ04.04 και 18% για την ειδικότητα ΠΕ04.05.

Ο αριθμός των θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα που προκύπτει σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, ισοδυναμεί με αριθμό οργανικών θέσεων. Στα ΤΕ για μαθητές με προβλήματα όρασης ή ακοής μπορεί να τοποθετούνται επιπλέον και εκπαιδευτικοί άλλων κλάδων.».

Νόμος 3699/2008
Άρθρο 6
Φοίτηση

Τα ΤΕ λειτουργούν με δύο (2) διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων:

αα) Κοινό και εξειδικευμένο πρόγραμμα, που καθορίζεται με πρόταση του οικείου ΚΕΔΔΥ για τους μαθητές με ηπιότερης μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το οποίο για κάθε μαθητή δεν θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως. Στα ΤΕ μπορούν να φοιτούν και μαθητές χωρίς γνωμάτευση από διαγνωστικό φορέα, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του σχολικού συμβούλου ΕΑΕ.

Για την ίδρυση ΤΕ απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν κατ` ελάχιστον τρεις μαθητές και σχετική πρόταση από διαγνωστική υπηρεσία. Σε περιπτώσεις συστεγαζόμενων ή γειτονικών σχολικών μονάδων, τα ΤΕ συνενώνονται μέχρι του μέγιστου αριθμού δώδεκα (12) μαθητών ανά ΤΕ.

ββ) Εξειδικευμένο ομαδικό ή εξατομικευμένο πρόγραμμα διευρυμένου ωραρίου,
που καθορίζεται με πρόταση του οικείου ΚΕΔΔΥ, για τους μαθητές με σοβαρότερης μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες δεν καλύπτονται από αντίστοιχες με το είδος και το βαθμό αυτοτελείς Σχολικές μονάδες.

Το εξειδικευμένο πρόγραμμα μπορεί να είναι ανεξάρτητο από το κοινό, σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών. Στις περιπτώσεις αυτές η συνδιδασκαλία γίνεται σύμφωνα με τις προτάσεις των διαγνωστικών υπηρεσιών.

Οι μαθητές με διαγνωσμένες από αρμόδιο δημόσιο φορέα (ΚΕΔΔΥ, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Δημόσιο Νοσοκομείο) αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι φοιτούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, μπορεί να κατανέμονται σε τμήματα της ίδιας τάξης της οικείας σχολικής μονάδας, ως εξής:

α) Ο αριθμός των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 3, εκτός των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, δεν μπορεί να είναι ανώτερος του ενός (1) ανά τμήμα. Αν ύστερα από την κατανομή των μαθητών σε τμήματα της ίδιας τάξης προκύπτει ότι ο αριθμός των μαθητών του προηγούμενου εδαφίου είναι ανώτερος του ενός (1), ο αριθμός των μαθητών του τμήματος μπορεί να μειώνεται και να υπολείπεται συνολικά κατά τρεις (3) μαθητές από το μέγιστο προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις αριθμό μαθητών ανά τμήμα.

β) Ο αριθμός των μαθητών με διαγνωσμένες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, δεν μπορεί να είναι ανώτερος των τεσσάρων (4) ανά τμήμα. Αν ύστερα από την κατανομή των μαθητών σε τμήματα της ίδιας τάξης προκύπτει ότι ο αριθμός των μαθητών του προηγούμενου εδαφίου είναι ανώτερος των τεσσάρων (4), ο αριθμός των μαθητών του τμήματος μπορεί να μειώνεται και να υπολείπεται συνολικά κατά τρεις (3) μαθητές από το μέγιστο προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις αριθμό μαθητών ανά τμήμα, εφόσον στο σχολείο δεν λειτουργεί Τμήμα Ένταξης.»

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.