Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Απάντηση του ΠΔΕ Δυτ. Ελλάδας στην ΠΟΣΥΠ

Δημοσίευση: 11/03/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σε απάντηση του αναρτημένου στην ιστοσελίδα σας, υπ΄ αρ. πρωτ.: 04/ 08-03-2021 εγγράφου της ΠΟΣΥΠ προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας, με το οποίο τον καλεί να ανακαλέσει το  αριθμ. πρωτ. Φ.14.1/1296/15-02-2021 έγγραφό του, το οποίο απευθυνόταν αποκλειστικά και μόνον στους Δ/ντες των Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, παρακαλούμε, προς αποφυγήν οποιονδήποτε παρανοήσεων,  να αναρτήσετε το συνημμένο έγγραφό μας με ολόκληρο το παρόν κείμενο που το συνοδεύει.

Τέλος, επιεικώς θεωρούμε ότι η ΠΟΣΥΠ παραπληροφορήθηκε και ενεπλάκη στην υπόθεση, δεδομένου ότι δεν είναι το αρμόδιο συνδικαλιστικό όργανο των Δ/ντών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης.

Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος

Περ/κός Δ/ντής Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

 Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 04/08-03-2021 εγγράφου σας θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα προς αποφυγήν τυχόν παρανοήσεων ή διαστρεβλώσεων.

Στην αρ. 20274/Ν4/22-2-2021 Υ.Α. με θέμα: « Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Α΄ Εξαμήνου 2021» που αφορά  αποκλειστικά στο διοικητικό προσωπικό- μόνιμους και ΙΔΑΧ-καθώς και  το αποσπασμένο εκπαιδευτικό προσωπικό των υπηρεσιών κι από την οποία ρητά εξαιρούνται ο Περιφερειακοί Δ/ντές Εκπ/σης, δε γίνεται καμία  μνεία για τα στελέχη της Εκπ/σης, όπως οι Δ/ντες των Δ/νσεων εκτός και αν τους θεωρείτε απλούς υπαλλήλους.
Επίσης στην ίδια Υ.Α. ορίζεται ότι: « Για κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ θα εκδίδεται, ανάλογα με τις ανάγκες της, απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, αναρτητέα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην οποία θα αναφέρονται οι συμμετέχοντες υπάλληλοι και οι ώρες απασχόλησης για τον καθένα. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την βεβαίωση της υπερωριακής απασχόλησης και του υπερωριακά παρασχεθέντος έργου, είναι ο Προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης» , δηλαδή ο κάθε Διευθυντής Εκπαίδευσης για τους υπαλλήλους του και όχι για τον ίδιο του τον εαυτό, ο οποίος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία :
1)     αρ. 3 της Φ. 353.1.324/105657/Δ1/2002 ΥΑ( ΦΕΚ 1340/16-102002 «Περί Καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και τους Προϊσταμένους Γραφείων» όπου ορίζεται: ότι «οι Περ/κοί Δ/ντές Εκπ/σης  σε σχέση με τα όργανα διοίκησης της εκπαίδευσης στην περιοχή της περιφέρειας παρακολουθούν, συντονίζουν ελέγχουν και εποπτεύουν το έργο των Διευθυντών Εκπαίδευσης».

2)    αρ. 49 περ. δ) του π.δ.18/2018 (Α΄31) όπου ορίζεται ότι: «οι Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης υπάγονται στην Περ/κή Δ/νση Εκπ/σης».

3)    αρ. 3 παρ. α) του ν. 4547/2018 όπου ορίζεται ότι: «Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που προβλέπονται στο άρθρο 49 του π.δ. 18/2018 (Α΄31) στις οργανικές μονάδες των οποίων περιλαμβάνονται οι Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης που προβλέπονται στην υποπερίπτωση ββ της περίπτωσης δ της παρ 2 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018 και στα άρθρα 51 και 52 του ίδιου προεδρικού διατάγματος…».

4)     Αρ. 38  παρ. 1 περ. β του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄102) όπου ορίζεται ότι: « οι Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης αξιολογούνται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης»

Τέλος  όπως προκύπτει από την προηγούμενη νομοθεσία, σε συνδυασμό με την αριθ. 2/1757/0026/10-1-2017 Απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών(ΦΕΚ17/τ.Β/21-1-2017 (ΑΔΑ 6Θ4ΞΗ-ΝΝ6) περί «Καθορισμού τα δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία» και λαμβάνοντας υπόψη το αρ. 36 του ν. 3528/2007 (Α΄26) «Περί κωλύματος συμφέροντος», όπου ορίζεται ότι: « ο υπάλληλος δεν επιτρέπεται είτε ατομικώς….ή να συμπράττει στην έκδοση πράξεων… εάν ο ίδιος έχει πρόδηλο συμφέρον», εκτιμούμε ότι ο Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης, ως Προϊστάμενος των Δ/ντων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης,  είναι ο μόνος  αρμόδιος για να  βεβαιώσει την υπερωριακή τους απασχόληση, ακόμα κι αν αυτοί δεν αναφέρονται, αλλά ούτε εξαιρούνται της υπερωριακής απασχόλησης  στην αριθμ. 20274/Ν4/22-2-2021 Υ.Α.

Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος

Περ/κός Δ/ντής Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ