Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

To Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ορίστηκε Εθνικός Συντονιστής ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+ και Αλληλεγγύης

Δημοσίευση: 13/03/2021
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), Ν.Π.Ι.Δ. ορίστηκε από την υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως, ως Εθνικός Οργανισμός/Εθνική Μονά- δα Συντονισμού για την υλοποίηση των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

α) «Erasmus+» για τους τομείς «Νεολαία» και «Αθλητισμός» και

β) «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης [European Solidarity Corps-ESC]», προγραμματικής περιόδου 2021-2027, όπως ορίζονται από τους ακόλουθους, υπό δημοσίευση, Κανονισμούς:

- Την COM(2018) 367 final of 30.5.2018 πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus»: Το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) υπ ́αρ. 1288/2013.

- Την COM(2018) 440 final of 11.6.2018 πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΕ) υπ ́αρ. 375/2014.

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα υλοποιεί τα δύο Προγράμματα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, στις οδηγίες και τις προτεραιότητες που θέτει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις αρχές της χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως Εθνική Αρχή των προγραμμάτων «Erasmus+» και «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης [European Solidarity Corps-ESC]», έχει τη συνολική ευθύνη της πολιτικής και της εφαρμογής του Προγράμματος στο εθνικό επίπεδο, ενώ το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ως Εθνικός Οργανισμός/Εθνική Μονάδα Συντονισμού, οφείλει να διαχειρίζεται το Πρόγραμμα σύμφωνα με τα κάτωθι:

 • Να διασφαλίζει την ορθή διαχείριση των κονδυλίων που χορηγούνται από τα προγράμματα Erasmus+ για τους τομείς «Νεολαία» και «Αθλητισμός» και «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης [European Solidarity Corps-ESC]».
 • Οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει θα επιλύεται σε συνεργασία των αρμοδίων υπηρεσιών της εποπτεύουσας εκ μέρους της Εθνικής Αρχής Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Εθνικού Οργανισμού/Εθνικής Μονάδας Συντονισμού Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
 • Να εντάσσει τις δράσεις των δύο Προγραμμάτων στις εθνικές πολιτικές και προτεραιότητες για τον τομέα της Νεολαίας, σύμφωνα με τους ειδικούς στόχους του Προγράμματος.
 • Να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και απαιτήσεις που τίθενται από τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τη λειτουργία των Εθνικών Οργανισμών/Εθνικών Μονάδων Συντονισμού.
 • Να διασφαλίζει ότι το προσωπικό του είναι ικανό για τις εργασίες που θα κληθεί να υλοποιήσει με σεβασμό στην τήρηση της Αρχής της μη σύγκρουσης συμφερόντων και, αν κρίνεται αναγκαίο, να εφαρμόζει πολιτική εκπαίδευσης προσωπικού.
 • Να δημιουργήσει μία αποτελεσματική διαδικασία διοίκησης και να διασφαλίσει ότι οι στόχοι των δύο Προγραμμάτων επιτυγχάνονται με ποιοτικό και έγκαιρο τρόπο, οι κίνδυνοι αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και οι πόροι χρησιμοποιούνται κατά τρόπο αποδοτικό ως προς τη σχέση κόστους/οφέλους.
 • Να τεκμηριώνει τις εσωτερικές διεργασίες και διαδικασίες του σε ειδικό Εγχειρίδιο Διαδικασιών, το οποίο θα έχει την έγκριση της εποπτεύουσας Εθνικής Αρχής. Το σχετικό έγγραφο θα καθορίζει τις μεθόδους λειτουργίας και διαχείρισης του Εθνικού Οργανισμού/Εθνικής Μονάδας Συντονισμού σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
 • Να σέβεται την αρχή του διαχωρισμού των καθηκόντων στις λειτουργίες του για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας εσωτερικού ελέγχου.
 • Να λαμβάνει κάθε μέριμνα για την ορθή διαχείριση των κονδυλίων των δύο προγραμμάτων από τους δικαιούχους, διασφαλίζοντας την έγκαιρη πρόβλεψη τυχόν κινδύνων και τη διαχείριση αυτών.
 • Ο Εθνικός Οργανισμός/Εθνική Μονάδα Συντονισμού οφείλει να ενημερώνει άμεσα, για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύπτει κατά την υλοποίηση των Προγραμμάτων, την Εθνική Αρχή/Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, η οποία μεριμνά για την επίλυσή τους. Εφόσον δεν εξευρεθεί λύση σε εθνικό επίπεδο, τότε θα αναζητούνται από την Εθνική Αρχή οδηγίες από άλλους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς οργανισμούς.
 • Να θεσπίσει κατάλληλες διαδικασίες εποπτείας και ελέγχου, ώστε να εξασφαλίσει ότι η υλοποίηση των δραστηριοτήτων του είναι αποδοτική και αποτελεσματική και ότι συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες που καθορίζονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Κάθε δραστηριότητα και διαδικασία που αφορά στα δύο προγράμματα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς.
 • Να ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα και να σέβεται τις καταληκτικές ημερομηνίες αναφορικά με την υλοποίηση των δύο Προγραμμάτων, όπως τίθενται από το ευρωπαϊκό ή το εθνικό πλαίσιο.
 • Να εκδίδει την ετήσια διαχειριστική δήλωση (yearly management declaration), στην οποία θα αποτυπώνει τη γνώμη του σχετικά με το επίπεδο διασφάλισης που παρέχουν τα συστήματα και οι διαδικασίες του Εθνικού Οργανισμού/Εθνικής Μονάδας Συντονισμού, καθώς και τυχόν επιφυλάξεις σε σχέση με τυχόν ελλείψεις που διαπιστώθηκαν. Περαιτέρω οφείλει να καταρτίζει ένα σχέδιο δράσης με μέτρα αποκατάστασης και προληπτικά μέτρα, όπου απαιτείται.
 • Στο πλαίσιο της εποπτείας που ασκεί η Εθνική Αρχή/Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο Εθνικός Οργανι- σμός/Εθνική Μονάδα Συντονισμού, ως εποπτευόμενος φορέας, οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως την Εθνική Αρχή αναφορικά με τη δήλωση αξιοπιστίας και να ζητά τη συνδρομή της, προκειμένου η δήλωση αξιοπιστίας να είναι πλήρης, σαφής, αξιόπιστη και εμπεριστατωμένη.
 • Να καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα εργασίας αναλύοντας τη μακροπρόθεσμη στρατηγική του σε επιχειρησιακούς στόχους και δραστηριότητες για την ορθή υλοποίηση των δύο Προγραμμάτων, σε συνεργασία με την εποπτεύουσα Εθνική Αρχή/Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Να υιοθετήσει μια αποτελεσματική διοικητική διαδικασία που θα παρέχει έγκυρα και αξιόπιστα στοιχεία στην Εθνική Αρχή, προκειμένου να διευκολύνεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων, η σωστή αντιμετώπιση τυχόν κινδύνων, η παρακολούθηση της προόδου, η επίτευξη των στόχων των δύο Προγραμμάτων και η εν γένει ορθή και απρόσκοπτη εποπτεία εκ μέρους της Εθνικής Αρχής.
 • Να εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων στην Εθνική Αρχή και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και κατάλληλη εφαρμογή των συστάσεων που τυχόν απορρέουν από αυτές, σε σχέση με τυχόν αδυναμίες που διαπιστώθηκαν από εσωτερικούς ή εξωτερικούς ελέγχους.
 • Να δημιουργηθεί ανεξάρτητη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου. Οι εκθέσεις του εσωτερικού ελεγκτή, όπου μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνεται λεπτομερής εκτίμηση της γενικής λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού/ Εθνικής Μονάδας Συντονισμού και των βασικών πτυχών των δραστηριοτήτων του θα αποστέλλονται στην Εθνική Αρχή εντός του επόμενου μήνα από τη λήξη της περιόδου αναφοράς.
 • Να αποστέλλει στην Εθνική Αρχή εξαμηνιαίες εκθέσεις αναφορικά με την υλοποίηση των δύο Προ- γραμμάτων εντός του επόμενου μήνα από τη λήξη της περιόδου αναφοράς.
 • Τα κριτήρια επιλογής των χρηματοδοτούμενων προ- γραμμάτων θα καθορίζονται με βάση τις εθνικές και τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες, θα υπακούουν στις αρχές της διαφάνειας και της διασφάλισης της ποιότητας και θα καθορίζονται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο ασκεί την εθνική πολιτική στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

Έγγραφα που αφορούν στην υλοποίηση των δύο Προγραμμάτων, είτε προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε από εθνικούς φορείς, είτε από δομές που έχουν οριστεί για τα εν λόγω Προγράμματα, είτε από συνεργαζόμενους εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο αυτών,πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα στην Εθνική Αρχή, εφόσον ζητηθούν, είτε από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είτε από τους ως άνω αναφερόμενους φορείς και τα φυσικά πρόσωπα.

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. οφείλει να λάβει κάθε μέριμνα για την επαρκή και αποτελεσματική στελέχωση της Μονάδας που διαχειρίζεται τα δύο Προγράμματα «Erasmus+» για τους τομείς «Νεολαία» και «Αθλητισμός» και «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης [European Solidarity Corps-ESC]», προγραμματικής περιόδου 2021-2027, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη εφαρμογή του.

Ως μεταβατικό μέτρο, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι επιφορτισμένο με τη διαχείριση και εκκαθάριση των χρημα- τοοικονομικών συμφωνιών που αφορούν τον τομέα Νεολαίας του προηγούμενου προγράμματος Erasmus+ Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps-ESC), της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν ως και τις 31-12-2020.

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. οφείλει να λαμβάνει, στο ανωτέρω πλαίσιο, κάθε πρόσφορο μέτρο για την απρόσκοπτη δι- αχείριση των δύο Προγραμμάτων.

Οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω αποτελεί ουσιώδη λόγο διακοπής του ορισμού του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ως Εθνικού Οργανισμού/Εθνικής Μονάδας Συντονισμού των Προγραμμάτων Erasmus+ για τους τομείς «Νεολαία» και «Αθλητισμός» και «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης [European Solidarity Corps-ESC]», προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.