Placeholder

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

“Επαναστατικές” προτάσεις για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου

Αύξηση των ωρών του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής σε τουλάχιστον τρεις ώρες την εβδομάδα, για όλες τις τάξεις Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου
Δημοσίευση: 17/03/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

“Επαναστατικές” προτάσεις για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής κάνουν οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου  Φυσικής Αγωγής από είκοσι (20) Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) της επικράτειας,προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου παιδείας και το ΙΕΠ, που εάν υιοθετηθούν από την υπουργό παιδείας Ν. Κεραμέως θα αναβαθμίσουν σημαντικά σημαντικά την σχολική Φυσική Αγωγή .

 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Ειδικότερα, οι  Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, προτείνουν:

Αύξηση διδακτικών ωρών Φυσικής Αγωγής

1. Αύξηση των ωρών του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής σε τουλάχιστον τρεις ώρες την εβδομάδα, για όλες τις τάξεις Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

2. Διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής αποκλειστικά από Εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11, Φυσικής Αγωγής.

3. Συμπερίληψη του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, βάσει της πολυεπίπεδης παιδαγωγικής του διάστασης και καταλληλότητας στο σχεδιασμό των νέων δραστηριοτήτων, όπως τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» τα οποία εφαρμόζονται πιλοτικά στο Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό και στην Α ́ Γυμνασίου.

4. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Ειδικής/Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ως παράλληλη στήριξη στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής (μέχρι σήμερα γίνεται από ΠΕ70 ειδικής αγωγής) για μαθητές/-τριες με αναπηρία.

5. Υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων αθλητισμού, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω (Όμιλοι Αθλητισμού).

Όμιλοι Σχολικού Αθλητισμού

Η δημιουργία Ομίλων Σχολικού Αθλητισμού, κατά τα πρότυπα των ομίλων αριστείας στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, διαμορφώνει το πλαίσιο μιας οργανωμένης μορφής άθλησης και λειτουργεί ενισχυτικά στην κάλυψη της ανάγκης για περισσότερο χρόνο φυσικής δραστηριότητας/άθλησης των παιδιών της σχολικής ηλικίας. Οι Όμιλοι Σχολικού Αθλητισμού συμβάλλουν όχι μόνο στην αύξηση της φυσικής δραστηριότητας του παιδιού αλλά και στην κοινωνικοποίησή του, καθώς και στην καλλιέργεια στάσεων και συμπεριφορών που προάγουν τη δια βίου άσκηση για υγεία και ποιότητα ζωής. Ακόμη, μπορούν να ενδυναμώσουν τις σχέσεις μεταξύ των παιδιών, να λειτουργήσουν ως μοχλοί ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων ανάμεσα στις οικογένειές τους, να προάγουν την ισότιμη συμμετοχή, τη φιλία, την ευγενή άμιλλα, την υγεία και να βελτιώσουν τη διάθεση, την αυτοπεποίθηση και την αυτοεικόνα τους.

Βεβαίως, η γενίκευση της λειτουργίας ομίλων με αθλητικό περιεχόμενο σε όλη την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι ένα προκλητικό εγχείρημα για μια σειρά από λόγους που οφείλονται κυρίως στις δυσκολίες που προκύπτουν σε περιπτώσεις εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών. Η θεσμοθέτηση Ομίλων Σχολικού Αθλητισμού προϋποθέτει κεντρικά μια παιδαγωγικού χαρακτήρα προσέγγιση, με βασικό άξονα την πρόληψη σε θέματα υγείας για ποιότητα ζωής. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, οι ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού, αλλά και ευρύτερα της κοινωνίας, είναι αυτές που καθορίζουν τις προτεραιότητες και διαμορφώνουν την τελική πρόταση. Οι απαντήσεις σε μια σειρά από ερωτήματα, όπως για παράδειγμα ο σκοπός της λειτουργίας των Ομίλων, το περιεχόμενο, η υποχρεωτικότητα ή μη της συμμετοχής των μαθητών/- τριών, η διαδικασία έγκρισης, η εποπτεία και η αξιολόγηση των δράσεων, θα θέσουν τις βάσεις για την επιτυχία των Ομίλων Σχολικού Αθλητισμού.

Αθλητικό υλικό στις σχολικές μονάδες

Να οριστεί κατ’ αρχήν ένα συγκεκριμένο μικρό ποσό που θα δίνεται σταθερά κάθε χρόνο, σε κάθε σχολική μονάδα (π.χ. 50€/έτος) ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθητών/-τριών που φοιτούν στο σχολείο, δηλαδή οι 7.500 περίπου σχολικές μονάδες θα λαμβάνουν ετησίως 375.000€. Επιπλέον του ποσού αυτού, λόγω της διαφοράς δυναμικότητας των σχολικών μονάδων, μπορεί να δίνεται και ένα ποσό ανά συγκεκριμένο αριθμό μαθητών/- τριών ή ανά μαθητή (π.χ. είκοσι πέντε ευρώ ανά πενήντα μαθητές/-τριες ή μισό ευρώ ανά μαθητή/-τρια). Με τον τρόπο αυτό το ετήσιο κόστος για αθλητικό υλικό υπολογίζεται συνολικά στο 1.075.000 για όλη την επικράτεια.

Η διαχείριση των χρημάτων να γίνεται σε κάθε σχολείο, από τριμελή επιτροπή, την οποία θα αποτελούν, ο/η Διευθυντής/-ντρια και δύο εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής (του σχολείου), κατά τρόπο ανάλογο δηλαδή με την πρακτική που εφαρμόζεται για την προμήθεια των ξενόγλωσσων βιβλίων. Σε περίπτωση που στο σχολείο υπηρετεί μόνο ένας/μία εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, η τριμελής επιτροπή μπορεί να απαρτίζεται (πέραν του Διευθυντή και του ενός/μίας εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής) και από έναν άλλο/η εκπαιδευτικό (διαφορετικής ειδικότητας). Στο πλαίσιο λειτουργίας της εν λόγω επιτροπής, οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής, ως οι καθ’ ύλην αρμόδιοι, θα είναι αυτοί που θα εισηγούνται σχετικά με το αθλητικό υλικό και εξοπλισμό, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες των μαθητών/-τριών. Τέλος, η επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να διαθέσει το χρηματικό ποσό κατά την κρίση της, επιλέγοντας ελεύθερα τον προμηθευτή, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προς όφελος των μαθητών/-τριών και του σχολείου.

Σχολικοί Αγώνες – Αθλητικές δραστηριότητες

Α. Για την αρτιότερη διοργάνωση των αθλητικών δραστηριοτήτων, όπως αυτές έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται, προτείνεται:

Α1. Διοικητικά:

Η σύσταση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. και των Ο.Ε.Σ.Α.Δ. να ολοκληρώνεται μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου και να τηρούνται απαρέγκλιτα οι προτεινόμενες περίοδοι και οι διαδικασίες, όπως προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία.

Δηλαδή:

Α ́ Φάση από 20 Οκτωβρίου έως 20 Δεκεμβρίου,

Β ́ Φάση από 20 Ιανουαρίου έως 20 Φεβρουαρίου και

Γ ́ Φάση έως το τέλος του Μαρτίου ή την περίοδο πριν ή μετά το Πάσχα.

Με την ίδια λογική να προγραμματίζονται και οι αγώνες ΑΘΛΟΠαιδείας Γυμνασίων και Δημοτικών Σχολείων, σε διμηνιαία ή τριμηνιαία βάση.

Α2. Οικονομικά:

Η μεταφορά και η κατανομή των πιστώσεων να γίνεται στο 1ο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, με σαφή διαχωρισμό των πιστώσεων που προβλέπονται για τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι χαμηλές αποζημιώσεις όλων των εμπλεκομένων, ιατρών, διαιτητών, γραμματείας, είναι αποτρεπτικές για τη στελέχωση των αγωνόδικων επιτροπών. Η επανεξέταση του μέτρου του ανώτατου καθορισμένου ορίου αμοιβής (πλαφόν) καθώς και η πρόβλεψη αποζημίωσης των υπεύθυνων γηπέδου, θα λειτουργήσουν ενθαρρυντικά.

Α3. Οργανωτικά:

Πρόβλεψη ωρών για την προετοιμασία των σχολικών ομάδων, π.χ. μια ώρα την εβδομάδα.

Ορισμός Διαιτητών. Θα πρέπει να δοθεί από τις ομοσπονδίες των ομαδικών αθλημάτων οδηγία στις τοπικές ενώσεις για τη διάθεση επίσημων διαιτητών στα σχολικά πρωταθλήματα. Οι σύνδεσμοι διαιτητών, ιδιαίτερα του Ποδοσφαίρου, δεν συνεργάζονται λόγω μικρής αποζημίωσης.

Προστασία των σχολικών αγώνων από τους αρμόδιους φορείς και όργανα της Πολιτείας, στο πλαίσιο πάντα συνεργασίας με τις διοργανώτριες αρχές, με σκοπό την αποφυγή επεισοδίων από εξωσχολικούς.

Β. Να επανεξεταστεί νέος τρόπος οργάνωσης και διεξαγωγής Σχολικών Αγώνων Λυκείων:

Θεωρείται αναγκαία η αξιολόγηση μιας σειράς παραμέτρων που σχετίζονται με τους Σχολικούς Αγώνες, ιδιαίτερα τους Πανελλήνιους, κυρίως λόγω των προνομίων που παρέχουν για την εισαγωγή των μαθητών/-τριών σε ΑΕΙ. Ενδεικτικά, είναι σημαντικό να αξιολογηθούν και να επανεξεταστούν με προσοχή τα παρακάτω:

Η εκπλήρωση του παιδαγωγικού και κοινωνικού τους σκοπού και των στόχων που αναφέρονται με σαφήνεια στο άρθρο 1 της 190677/Δ5/2016 ΦΕΚ 3754/Β/21-11-2016 (εξάλειψη φαινομένων υπέρμετρου ανταγωνισμού ή ανισοτήτων, ευ αγωνίζεσθαι, καλλιέργεια ηθικών και δημοκρατικών αξιών, εξάσκηση στις δεξιότητες επικοινωνίας, καθορισμός και επίτευξη κοινού ομαδικού στόχου κ.λπ.).

Η ενίσχυση της προσπάθειας των μαθητών/-τριών για την κατάκτηση του σκοπού της δια βίου άσκησης για υγεία και ποιότητα ζωής, μέσω των σχολικών αγώνων. Επί της ουσίας, η αξιοποίηση των αγώνων προς αυτή την κατεύθυνση (δια βίου άσκηση....).

Η εφαρμογή των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους και η κατά το δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή μαθητών/-τριών στους σχολικούς αγώνες, η οποία (συμμετοχή) θα συνδέεται σαφώς με τη μαθησιακή διαδικασία.

Η σχέση κόστους-αποτελέσματος, προς όφελος ολόκληρου το μαθητικού πληθυσμού.

Επιτροπές Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας

Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Α1. Σύσταση Επιτροπών Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας

Επόπτες - Πρόεδροι: Για τις θέσεις των Εποπτών προτείνεται να ορίζεται ένας/μία από τους/ τις οικείους/ες Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής Αγωγής (Σ.Ε.Ε). Σε περίπτωση κωλύματος να ορίζεται ένας/μία Υπεύθυνος/η Φ.Α.ΣΧ.Α. (Υ.Φ.Α.ΣΧ.Α.) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) και σε περίπτωση κωλύματος να ορίζεται ένας/μία εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής βαθμού Α ́ και με σχετική εμπειρία. Για τις θέσεις των Προέδρων προτείνεται να ορίζεται ένας/μία από τους/τις οικείους/ες Σ.Ε.Ε. Φυσικής Αγωγής. Σε περίπτωση κωλύματος να ορίζεται ένας/μία Υπεύθυνος/η Φ.Α.ΣΧ.Α. Δ.Ε. της οικείας Π.Δ.Ε. και σε περίπτωση κωλύματος να ορίζεται ένας/μία εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής βαθμού Α και με σχετική εμπειρία. Ο ορισμός Επόπτη και Προέδρου να γίνεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή.

Μέλη: Στις σχετικές εγκυκλίους, να γίνεται ρητή αναφορά στη δυνατότητα συμμετοχής εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Άλλωστε, η ειδικότητα είναι χαρακτηρισμένη «κοινή», προφανώς λόγω της δυνατότητας που υπάρχει για τους/τις εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής - βάσει της επάρκειας γνώσεων - για διδασκαλία και στις δύο βαθμίδες. Επίσης, κρίνεται αναγκαία η δημιουργία λίστας με αναπληρωματικά μέλη, τα οποία θα κληθούν να στελεχώσουν τις Επιτροπές σε περιπτώσεις κωλύματος (ασθένεια, κ.ά.) των τακτικών μελών.

Προτείνεται να διερευνηθεί η δυνατότητα αύξησης των υπαρχόντων επιτροπών ώστε να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι της νησιωτικής ελλάδας. Για παράδειγμα, στη Χίο που διαθέτει τις κατάλληλες αθλητικές εγκαταστάσεις και κολυμβητήριο θα μπορούσε να δημιουργηθεί εξεταστικό κέντρο και να αφορά τους υποψηφίους των νομών Λέσβου, Χίου και Σάμου.

Α2. Υλικό - Εξοπλισμός

Όργανα διεξαγωγής πρακτικών δοκιμασιών: Για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των δοκιμασιών, η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίσει τα απαραίτητα. Αναφέρεται ενδεικτικά, πως αποστέλλονται φυσίγγια χωρίς το αντίστοιχο «πιστόλι» εκκίνησης. Όργανα και υλικά, όπως σφαίρες, μετροταινίες, χρονόμετρα, μαγνησία, ζυγαριά, βαλβίδες για το άλμα σε μήκος, ταινίες οριοθέτησης κ.λπ. πρέπει να είναι πιστοποιημένα και να διατίθενται στις επιτροπές, ώστε για λόγους ισονομίας να υπάρχουν παντού τα ίδια υλικά.

Φαρμακευτικό υλικό: Για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων και την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών υγείας/τραυματισμών θεωρείται απαραίτητη η ύπαρξη συγκεκριμένης λίστας φαρμακευτικού υλικού που θα προτείνεται και θα παρέχεται/διασφαλίζεται για όλες τις επιτροπές από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κρίνεται απαραίτητη, για παράδειγμα, η ύπαρξη ενέσεων αδρεναλίνης και κορτιζόνης για έκτακτα και ακραία περιστατικά υγείας (όπως αναπνευστικό σοκ, κ.ά.).

Β. ΑΘΛΗΜΑΤΑ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ-ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Β1. Δρομικά αγωνίσματα

Τα δρομικά αγωνίσματα των διακοσίων (200) και τετρακοσίων (400) μέτρων διαφέρουν ως προς τις φυσιολογικές απαιτήσεις και τις βιολογικές προσαρμογές των ασκούμενων. Έτσι, απαιτείται από τα αγόρια μεγαλύτερος προπονητικός χρόνος και αυξημένου βαθμού δυσκολίας προετοιμασία. Η μεγάλη ανισότητα μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, λόγω της διαφοροποίησης του δρομικού αγωνίσματος, καταδεικνύεται μέσα από τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη βαθμολογία των δύο τελευταίων ετών, όπως παρουσιάζονται σε επιτροπή της Θεσσαλονίκης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά τα δύο σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 ο μέσος όρος βαθμολογίας των αγοριών στα τετρακόσια (400) μέτρα ήταν ΜΗΔΕΝ (0) ενώ ο αντίστοιχος των κοριτσιών στα διακόσια (200) μέτρα ήταν ΟΚΤΩ (8). Για την άρση αυτής της ανισότητας που προσκρούει και στο συνταγματικό δικαίωμα της ισότιμης πρόσβασης, προτείνεται, αγόρια και κορίτσια να λαμβάνουν μέρος στο αγώνισμα των διακοσίων (200) μέτρων με την ανάλογη προσαρμογή στις επιδόσεις, όπως ισχύει και στο μήκος και στη σφαιροβολία.

Β2. Χρονομέτρηση δρόμων

Για τη χρονομέτρηση των διακοσίων (200) μέτρων για τα κορίτσια και των τετρακοσίων 400 μέτρων για τα αγόρια προτείνεται η χρήση δύο (2) χρονομετρών ανά μαθητή, ώστε να βγαίνει ο μέσος όρος από τα δύο χρονόμετρα, όπως αντίστοιχα ισχύει στις πανελλήνιες εξετάσεις με τη βαθμολόγηση κάθε γραπτού από δύο βαθμολογητές.

Β3. Σφαιροβολία

Παρατηρείται ότι, όλο και λιγότεροι υποψήφιοι επιλέγουν τη σφαιροβολία στις πρακτικές δοκιμασίες. Πιθανόν, αυτό να οφείλεται στα ψηλά όρια της βαθμολογίας, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις δυνατότητες του μέσου όρου των εξεταζόμενων. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η τροποποίηση της βαθμολογίας του αγωνίσματος, θέτοντας ευνοϊκότερα όρια για τους υποψήφιους.

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Γ1. Ενισχυτική διδασκαλία – προετοιμασία υποψηφίων

Προτείνεται, η Φυσική Αγωγή να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-21, όπως αυτό ρυθμίζεται με την πρόσφατη Υπουργική Απόφαση12 για την οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης. Η συμπερίληψη της Φυσικής Αγωγής στο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων, θα βοηθούσε σημαντικά, τόσο για τους ίδιους τους/τις υποψήφιους/ες μαθητές/-τριες που θα συμμετέχουν στις πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή τους στις Σχολές Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και στις Στρατιωτικές Σχολές (αρτιότερη προετοιμασία), όσο και για τις οικογένειές τους, καθώς η προετοιμασία των μαθητών/-τριών για αυτές τις δοκιμασίες, είναι μια πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Επισημαίνεται πως η υλοποίηση της «ενισχυτικής διδασκαλίας» μπορεί να διεξαχθεί σε δημόσιους κατάλληλους αθλητικούς χώρους (σχολεία, αθλητικά κέντρα, στάδια, κολυμβητήρια κ.λπ.).

Γ2. Κατάθεση δικαιολογητικών

Για τη γενικότερη διευκόλυνση της διαδικασίας, αλλά κυρίως για τις ιδιαίτερες συνθήκες λόγω της πανδημίας, προτείνεται να διερευνηθεί η δυνατότητα της ηλεκτρονικής κατάθεσης των
12 .Υ.Α. 3752/ΓΔ4 (ΦΕΚ68/14-1-2021), “Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021” δικαιολογητικών των υποψηφίων και οι υποψήφιοι με την καταχώρησή τους στο σύστημα να παίρνουν αριθμό πρωτοκόλλου/υποψηφίου.

Όπως ισχύει σε όλα τα ειδικά μαθήματα, έτσι και στις πρακτικές δοκιμασίες να ορίζεται σε ποια συγκεκριμένη επιτροπή ο/η κάθε μαθητής/-τρια θα λαμβάνει μέρος. Κατ’ εξαίρεσιν ο/η μαθητής/τρια θα μπορεί να αιτηθεί, να συμμετάσχει σε άλλη επιτροπή από αυτή στην οποία ορίστηκε αρχικά, μόνο για συγκεκριμένους λόγους που θα αποδεικνύονται με την προσκόμιση ανάλογων δικαιολογητικών (π.χ. υποψήφιος από νησί και αδελφός φοιτητής σε άλλη πόλη, στρατιωτικές σχολές κ.ά.).

Γ3. Ανάρτηση αποτελεσμάτων

Προτείνεται η προσαρμογή των πινακίων (π.χ. οριζόντια διάταξη) ώστε να υπάρχει περισσότερος ωφέλιμος χώρος για την αναγραφή των στοιχείων του κάθε υποψήφιου. Επίσης, χρήσιμο θα ήταν να προστεθεί στήλη για την αναγραφή των κωδικών των υποψηφίων, καθώς και να ενσωματωθεί στις οδηγίες η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (G.D.P.R.). Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν επιτρέπεται η δημόσια έκθεση των αποτελεσμάτων με τα ονοματεπώνυμα των μαθητών. Μπορεί αυτό να γίνεται με τον κωδικό των υποψηφίων, όπως αναφέρεται παραπάνω. Ακόμη, ο τρόπος καταχώρησης στον ΕΠΑΦΟ χρειάζεται αναβάθμιση.

Η Κολύμβηση στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής

Κρίνεται απαραίτητο, όπου υπάρχουν και Υ.Φ.Α.ΣΧ.Α. και Συντονιστές Κολύμβησης να γίνει σαφής περιγραφή των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων καθενός ώστε να μην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη. Να σημειωθεί ότι η ύπαρξη και των δύο είναι απαραίτητη αφού αν ο Υ.Φ.Α.ΣΧ.Α. είναι μόνος του, τεχνικά δεν μπορεί να παρίσταται καθημερινά στο κολυμβητήριο αφού έχει και άλλες αρμοδιότητες (εργασίες γραφείου, προκήρυξη και διεξαγωγή αγώνων, δράσεων, πρωταθλημάτων, έλεγχο γυμναστηρίων, υλικό κ.λπ.). Αν πάλι υπάρχουν στην ίδια Δ/νση περισσότερα από ένα κολυμβητήρια να ορίζεται και δεύτερος Συντονιστής Κολύμβησης, ακόμα και αν υπάρχει Υ.Φ.Α.ΣΧ.Α..

Όλες οι απαραίτητες ενέργειες να έχουν υλοποιηθεί εγκαίρως με την έναρξη του διδακτικού έτους ώστε η διδασκαλία της κολύμβησης να ξεκινά κανονικά από την αρχή του πρώτου τριμήνου. Αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα την καλύτερη κατανομή των τμημάτων ενώ πιθανόν θα χρειαζόταν μικρότερος αριθμός απασχολουμένων.

Ο οικείος Υπεύθυνος Φ.Α.ΣΧ.Α. ή ο Συντονιστής Κολύμβησης (αν δεν υπάρχει Υ.Φ.Α.ΣΧ.Α.) με τη λήξη της σχολικής χρονιάς να έχει ολοκληρώσει τον προγραμματισμό της επόμενης ώστε έγκαιρα να ενημερώνονται οι Δ/νσεις των σχολικών μονάδων και να μπορεί να γίνεται η σύνταξη του ωρολόγιου προγράμματος. Αυτό θα διευκολύνει την λειτουργία του σχολείου αφού η ένταξη του μαθήματος της κολύμβησης προϋποθέτει σύμπτυξη διδακτικών ωρών. Θα διευκολύνει επίσης τη ρύθμιση των δαπανών μετακίνησης των μαθητών από τους εμπλεκόμενους φορείς, χωρίς καθυστερήσεις. Θέματα που μπορούν να ρυθμιστούν από το προηγούμενο έτος είναι ο αριθμός των μαθητών της Γ ́ ή Δ ́ τάξης, η εκτίμηση του επιπέδου κολυμβητικής τους ικανότητας, η υπεύθυνη δήλωση γονέα, ο
υπολογισμός των εξόδων μετακίνησης κ.λπ.

Είναι απαραίτητοι τουλάχιστον δύο εκπαιδευτικοί ανά κολυμβητήριο σε σταθερή βάση.

Οι αποσπάσεις των μονίμων Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής που επιθυμούν να απασχοληθούν στο αντικείμενο της κολύμβησης, να υλοποιούνται από το καλοκαίρι όπως γίνονται όλες οι άλλες αποσπάσεις. Οι αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής να προσλαμβάνονται με την έναρξη του σχολικού έτους ή πριν από αυτή, ώστε να είναι διαθέσιμοι για όλα τα τρίμηνα.

Ρύθμιση είτε της άρνησης των γονέων για την μετακίνηση από και προς το κολυμβητήριο εφόσον η Κολύμβηση αποτελεί μέρος της διδακτέας ύλης είτε της δυνατότητας κάθε σχολείου να συμμετέχει ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθητών ή σε συνεργασία με όμορη σχολική μονάδα.

Η συνεργασία των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής της σχολικής μονάδας με τους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν το μάθημα στο κολυμβητήριο θεωρείται απαραίτητη καθόλη τη διαδικασία της προετοιμασίας, της υλοποίησης και του απολογισμού.

Προτείνεται η επέκταση του μαθήματος στα Ειδικά σχολεία από εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής με σχετική ειδικότητα και σε κατάλληλα διαμορφωμένα κολυμβητήρια.

Άρση των περιορισμών και επέκταση της διδασκαλίας του αντικειμένου, σε όλες τις Δ’ τάξεις αλλά και στις άλλες τάξεις του Δημοτικού καθώς και να εξεταστεί η εισαγωγή του στην Δ/θμια Εκπ/ση σε συνεργασία με τον οικείο Δήμο.

Σε περιοχές που δεν υπάρχουν Κολυμβητήρια να εξεταστεί η δυνατότητα υλοποίησής του μαθήματος σε άλλες πιστοποιημένες πισίνες, των οποίων η καταλληλότητα θα ορισθεί με ευθύνη των Δήμων και σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Εκπ/σης. Στα μικρά νησιά να μπορεί ο εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής του σχολείου, εφόσον το επιθυμεί, να διδάξει το αντικείμενο της κολύμβησης (όλοι οι πτυχιούχοι Σ.Ε.Φ.Α.Α. δύνανται).

Οικονομικά θέματα:

▪ Να υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς πιστώσεων σε περίπτωση καθυστέρησης των
διαδικασιών.

▪ Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται έγκαιρη ενημέρωση των Περιφερειών από τις Δ/σεις Π/θμιας Εκπ/σης (από τον προηγούμενο Ιούνιο), ώστε η διαδικασία των διαγωνισμών για
τις μετακινήσεις των μαθητών να μην καθυστερεί την έναρξη των μαθημάτων.

▪ Να αυξηθεί η χρηματοδότηση για τις δαπάνες μετακίνησης, το υλικό κ.λπ.

Η Φυσική Αγωγή στην προσχολική ηλικία

Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο βασικό ωρολόγιο πρόγραμμα μπορεί και πρέπει να υλοποιείται από εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής, με καθημερινή παρουσία του στο Νηπιαγωγείο και σε συνεργασία με την/τον εκπαιδευτικό προσχολικής Αγωγής. Ως το πλέον κατάλληλο λόγω της πολυεπίπεδης παιδαγωγικής του διάστασης, μπορεί και πρέπει να τεθεί σαν βάση του σχεδιασμού των νέων δραστηριοτήτων, όπως τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων που προτείνονται για το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό και την Α ́ Γυμνασίου.

Σημαντική είναι επίσης η συμμετοχή των νηπίων σε προγράμματα Κολύμβησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως «Το νηπιαγωγείο πάει Θάλασσα», ή η συνέχεια άλλων, όπως το «Παιδί και Θάλασσα» καθώς και η συνεργασία Γονέων και Νηπιαγωγείου όπως το πρόγραμμα «Αθλητισμός και Οικογένεια».

Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού

Α. Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 222180/ΓΔ4/ΦΕΚ 5933/ Β ́/31-12-2018 Υ.Α. ως προς τα εξής (συνδυαστικά ή εν μέρει):

Προϋποθέσεις επιλογής - Κίνητρα

Υποψήφιοι μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΠΕ11 που υπηρετούν με απόσπαση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση άγονης προκήρυξης η θέση να επαναπροκηρύσσεται, με δικαίωμα υποβολής αίτησης σε εκπαιδευτικούς ΠΕ11 με οργανική σε άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Να θεσπιστεί μοριοδότηση διοικητικής προϋπηρεσίας όπως επί μακρόν συνέβαινε σε αντίστοιχες θέσεις στο παρελθόν.

Να οριστεί επιμίσθιο

Κρίνεται σημαντικό και επιβεβλημένο κατά την διαδικασία επιλογής, λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου της Φυσικής Αγωγής, να μετέχει ως καθ ́ύλην αρμόδιος και ο οικείος Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ11, εφόσον αυτός εποπτεύει τους Υ.Φ.Α.ΣΧ.Α. στην άσκηση του εκπαιδευτικού και του επιστημονικού τους έργου19.

Ωράριο: Σχετικά με το ωράριο, στην Υ.Α. 222180/ΓΔ4 (ΦΕΚ 5933/τ.Β’/31-12-2018) (Υπουργείο Παιδείας, Αριθμ. 222180/ΓΔ4, 2018, σ. 70117) αναφέρεται ότι οι Υ.Φ.Α.ΣΧ.Α. εργάζονται σύμφωνα με το ωράριο διοικητικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης παρότι η υπηρεσία τους θεωρείται διδακτική, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. στ) και υποπερίπτωση εε) του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α’/12-06-2018) και οι δραστηριότητες τους είναι απόλυτα συνυφασμένες με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Αντίστοιχα, για τους υπευθύνους των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών στην Υ.Α. 222076/ΓΔ4 (ΦΕΚ 5394, σελ.70127), που εκδόθηκε την ίδια ημέρα με την Υ.Α. 222180/ΓΔ4 (ΦΕΚ 5933/τ.Β’/31-12-2018) (Υπουργείο Παιδείας, Αριθμ. 222180/ΓΔ4, 2018, σ. 70117), όπως και για τους Υπεύθυνους Πολιτιστικών, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας προβλέπεται ότι εργάζονται από την 1η Σεπτεμβρίου έως 10η Ιουλίου κάθε σχολικού έτους εξαιρουμένων των επισήμων αργιών και των σχολικών διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Προτείνεται η αντίστοιχη τροποποίηση του ωραρίου των Υ.Φ.Α.ΣΧ.Α.

Β. Τροποποίηση του Ν.4547/2018

Ως προς την ιεραρχική διάρθρωση της υπηρεσίας, ο Υ.Φ.Α.ΣΧ.Α., λόγω των αυξημένων
αρμοδιοτήτων που έχει, είναι λειτουργικότερο να υπάγεται διοικητικά στον αντίστοιχο Διευθυντή Εκπαίδευσης και επιστημονικά στον οικείο Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ11.

Γ. Δημιουργία νέας διοικητικής δομής Φυσικής Αγωγής

Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Υ.Φ.Α.ΣΧ.Α., όπως αυτά ορίζονται με την ΥΑ 222180/ΓΔ4/27-12-2018 (ΦΕΚ 5933Β/2018) είναι πολλαπλά, σύνθετα, και ποικίλα. Η απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων αυτών απαιτεί σημαντική υποστήριξη σε τεχνικό και διοικητικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό και για την ουσιαστική αναβάθμιση της Φυσικής Αγωγής και του Σχολικού Αθλητισμού προτείνεται η προσθήκη Τμήματος Στ’ «Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού» στο Οργανόγραμμα των Δ/σεων Εκπαίδευσης (ΠΔ 18/2018 Αρ. 51-52 ΦΕΚ 31Α/23-2-2018) με προϊστάμενο τον/την Υ.Φ.Α.ΣΧ.Α. και η στελέχωσή του από εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 της οικείας Δ/σης. Το Τμήμα να υπάγεται διοικητικά στον Δ/ντή Εκπαίδευσης και να εποπτεύεται στην άσκηση του εκπαιδευτικού και επιστημονικού του έργου από τον οικείο Σ.Ε.Ε. ΠΕ11. Αντίστοιχο Τμήμα, να υπάρξει και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Σχόλια (43)

 
Παττας Αθανασιος
26 Μαρ 2021 21:54

Πολύ καλές οι προτάσεις από τους συμβούλους αλλά!!
1.αν δεν άλλαξε η νοοτροπία των μαθητών στο λύκειο(όχι ότι φτενε οι μαθητές,είναι καθαρά ευθύνη του υπ.παιδειας) δεν νομίζω να έχει και μεγάλη απήχηση.
2.αν δεν αναβαθμιστούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις στα σχολεία,με κύριους και βοηθητικούς χώρους ,αποδητυρια κλπ,δεν μπορεί να εφαρμοστούν όλα τα παραπάνω.
3.Για την εισαγωγή στην ΣΕΦΑΑ,στα αθλήματα θα πρέπει να μπει πλαφόν βαθμολογειας.(δεν μπορεί να μην έχει επιδόσεις αξιοπρεπείς αυτός που δηλώνει ΣΕΦΑΑ και να περνάει επηδη έγραψε καλά)
4.ολα αυτά μου θυμίζουν λίγο αθλητικά σχολεία,όχι ότι με χαλάνε σαν καθηγητή φα,αλλά πρέπει να αλλάξει όλος ο χαρακτήρας της εκπαίδευσης στην Ελλάδα για να έχουν όλα αυτά υλοποίηση.
Αυτά.ευχαριστω!!

 
Ένα μήλο την ημέρα
18 Μαρ 2021 10:27

Θερμά συγχαρητήρια στους ΣΕΕ Φυσικής Αγωγής.
Δεν θα μπω καν σε λεπτομέρειες, για το πώς, γιατί, πόσο, που, κλπ. :
- Όταν πηγαίνω εγώ στο γιατρό, μου λέει δύο πράγματα : Διατροφή και Άσκηση.
- Πιστεύει κανείς, ότι πχ στο Φινλαδικό σχολείο, κάνουν 1-2 φορές/εβδομάδα γυμναστική-αθλητισμό?
- Θεωρεί κανείς υγιές (ή και λογικό), να κάνουν οι μαθητές/τριες 28-29* ώρες μάθημα και 1-2 ώρα άσκηση ανά εβδομάδα? (* χωρίς τα φροντιστήρια).

@Κατερινα 16:41
Αν δεν κάνω λάθος, τα ΠΕΚΕΣ είναι 24 και υπογράφουν 20 Συντονιστές. Μπορεί πχ οι υπόλοιποι, να ήθελαν περισσότερες ώρες......

 
γιαννης
18 Μαρ 2021 09:56

εγκυκλοπαιδικα ρωταω εμαθε κανενας μαθητης σε σχολειο ξενη γλωσσα η πηρε καποιο σοβαρο πτυχιο σε ξενη γλωσσα?????????εγινε κανενας ζωγραφος????????με την φυσικη αγωγη ομως αποκτας τη βαση να αγαπησεις την αθληση ωστε να συνηθισεις να αθλεισαι και να ασκεισαι στην μετα το σχολειο εποχη ωστε μεσω αυτης να εχεις καλυτερη υγεια ....................(αυτο για τους ειρωνες του κειμενου)

 
Ενδιαφέρον
18 Μαρ 2021 09:52

Το σχολείο πρέπει να φροντίζει και για την άθληση , το έχουν ανάγκη οι μαθητές! Γκρίνια στα σχόλια για μια ακόμη φορά. Ο,τι όσο να προταθεί πατά γκρίνια. Είναι γνωστό. Και νομικοί αθλητικοί το απόγευμα επισης.

 
PE19
17 Μαρ 2021 23:52

6 ώρες Γυμναστική σε όλο το σχολείο !!!! αλλά 3 για τους μαθητές και 3 για τους δασκάλους.
Ότι νάναι ότι νάναι !!!!!

 
πε11 πε11
17 Μαρ 2021 22:16

@PE11
Δεν έχεις καταλάβει οτι οι πανεπιστημιακοί δεν γνωρίζουν την πραγματικότητα του σχολείου?

 
Αναστασια
17 Μαρ 2021 21:55

Πολύ καλή η ιδεα για αύξηση των ωρών γυμναστικης .Από την αρχαιότητα ήταν ένα μάθημα που υπήρχε ανέκαθεν στα σχολεία και προσπαθείτε να το εξαλείψετε.Τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν να ζουν κάνοντας δραστηριότητες στην ζωή τους και βάζοντας στόχους.Για την υγεία τους και για την εκτόνωση τους χρειάζεται με εκπαιδευτές βέβαια καθηγητές φυσικής αγωγής

 
Μαθητής
17 Μαρ 2021 20:48

Πού θα χωρέσουν όλες αυτές οι ώρες? Βλέπω να σχολάμε στις τρεις και τα φροντιστήρια και οι υπόλοιπες υποχρεώσεις μας να τελειώνουν τα μεσάνυχτα!! Ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε!!

 
αστειότητες
17 Μαρ 2021 19:17

εντός σχολικού προγράμματος, με ανύπαρκτες υποδομές και άλλα περίεργα (τα βλέπουμε στον αθλητισμό, να έχουμε αποδυτήρια και στα σχολεία;;;;;; ) δεν γίνονται αυτές οι βλακείες. απόγευμα όλα αυτά σε ομάδες σχολείων με στοιχεία διατροφής, με βόλτες περιαστικά και αλλού στην επαρχία , εκδρομές σε καταφύγια κλπ κλπ. αλλά ΕΚΤΟΣ ωραρίου, εκτός βασικών μαθημάτων . εντός ωραρίου στο δημοτικό 2 φορές την εβδομάδα για παιχνίδια (μας άρεσε στο σχολείο και για εκτόνωση) και στο γυμνάσιο. στο λύκειο 1 ώρα και ΚΑΜΙΑ στην γ' που πρέπει να μειωθεί σε καθημερινή βάση (μόνο 5ωρα πχ) για προσωπική μελέτη. αυτή η βλακεία ότι όλα γίνονται στο σχολείο (μελέτη) πρέπει να πάψει , έχουν αποβλακωθεί όλα και περνάνε αέρα μεχρι το λύκειο

 
Poyet
17 Μαρ 2021 17:08

Σκάσατε πια οι υπόλοιπες ειδικότητες! Χαλαρώστε, μια πρόταση είναι μόνο, όχι ότι θα γίνει πραγματικότητα κιόλας.

 
Κατερινα
17 Μαρ 2021 16:41

Οι υπόλοιποι αλήθεια γιατί δεν υπέγραψαν?
Μήπως διαφωνούν ή μήπως δεν μπόρεσε να τους παρασύρει το ρεύμα.

 
Αμέ
17 Μαρ 2021 16:39

και περισσότερες. Τα παιδιά να μην μαθαίνουν τα μαθήματα και οι γυμναστές να έχουν δουλειά, οι άλλες ειδικότητες στην πυρά. Εκτός αν είναι κόλπο για επιβολή ολιγόωρης τηλεκπαίδευσης αποκλειστικά και απλώς για τα basics.

 
PE11
17 Μαρ 2021 16:36

Διαβάζω αλλά μόνο επαναστατικές προτάσεις δεν βλέπω.

Είναι τα χρόνια αιτήματα του κλάδου φυσικής αγωγής εδω και 30 χρόνια τα οποία τα γνωρίζουμε οι γυμναστές αλλά δεν επιλύονται ποτέ.

Τίποτε το καινούργιο τίποτε το επαναστατικό

Μερικά δε είναι και ανεφάρμοστα ιδίως στις προτάσεις για τις εξετάσεις των ΤΕΦΦΑ πράγμα που μαρτυρά, ότι οι ... συντονιστές δεν έχουν συμμετάσχει σε τέτοιου είδους εξετάσεις

τουλάχιστον όχι όλοι.

Περίμενα εφαρμόσιμες προτάσεις από τους συντονιστές

Αλήθεια που είναι πάνσοφοι πανεπιστημιακοί που γράφουν τα ανεφαρμοστα βιβλία φυσικής αγωγής

που είναι κρυμμένοι

 
Εκπαιδευτικός
17 Μαρ 2021 16:31

Να κάνουν μόνο γυμναστική και εκδρομές. Ότι καλύτερο!

 
Μαθητής
17 Μαρ 2021 16:17

@Αύξηση ωρών;;;
Αγαπητέ/Αγαπητή κύριε/κυρία το να αυξηθούν οι ώρες δεν είναι τόσο κακό σίγουρα και άλλες ειδικότητες θέλουν αύξηση αλλά η γυμναστική είναι από παλιά ένα τρόπος υγιείς παιδαγωγικής διαδικασίας. Όσο για αυτό που λέτε ότι τα παιδιά το απόγευμα ασχολούνται με δραστηριότητες και αθλήματα ,δεν είναι κακό να είναι όλα μαζί στον ίδιο χώρο που αυτό δύσκολα γίνεται γιατί δεν έχουν τις κατάλληλες εγκαταστάσεις τα σχολεία αλλά βοηθάει το μαθητή να μην τρέχει σε χίλια μέρη και στο τέλος να έχει έχει εξαντλήθει .Για παράδειγμα μια φίλη μου πηγαίνει σε μάθηματα γραμμικού σχέδιου σε άλλη περιοχή με τα πόδια γιατί οι γονείς της δουλεύουν θα ήταν καλύτερο αν το σχολείο πρόσφερε το κατάλληλο χώρο για να μην τρέχει σε άλλοι περιοχή. Στις άλλες χώρες όλα τα σχολεία τα προσφέρουν

 
Αύξηση ωρών;
17 Μαρ 2021 15:35

Και άλλες ειδικότητες θα ήθελαν αύξηση των ωρών ώστε να μην χάνονται οργανικές θέσεις. Επίσης τα περισσότερα παιδιά τα απογεύματα ασχολούνται με τον αθλητισμό κ με άλλες δραστηριότητες. Τέλος κάποιοι γυμναστές δεν παίρνουν στα σοβαρά τον ρόλο τους, δίνουν μπάλες στα παιδιά να παίξουν κ αυτοί μετά ούτε καν ασχολούνται μαζί τους. Ευτυχώς είναι η μειοψηφία, αλλα όχι κ να αυξηθούν οι ώρες τους.

 
Εκπαιδευτικός Τεχνικής
17 Μαρ 2021 14:15

Συμφωνώ, αν και δεν είμαι εκπ/κος ΦΑ. Είναι μεμψιμοιρία να μην αναγνωρίζουμε την θετικότατη συμβολή των συναδέλφων ΦΑ στη σχολική ζωή. Σε πόσες και πόσες περιπτώσεις προβλημάτων ψυχικής υγείας των μαθητών μας έχουν επέμβει και έχουν απαλύνει? Πάμπολλες!!

Και ένα παράδοξο που δεν γνωρίζω εάν έχει επιλυθεί.... τα παιδιά που λόγω διαφόρων παθήσεων έχουν απαλλαγή από το μάθημα της ΦΑ, συνεχίζουν ως απαλλαγμένα ακόμη και τώρα που που τα μαθήματα γίνονται εξ αποστάσεως... είναι δυνατόν?

Μακάρι η πρόταση να ληφθεί υπόψη, το θέμα δεν είναι συντεχνιακό!!

 
Μαθητής
17 Μαρ 2021 14:07

Καλές ιδέες αν εφαρμοστούν με λίγο διαφορετικό τρόπο. Σίγουρα είναι κακό αν μειωθούν ώρες από αλλά μάθηματα αλλά βοηθάει η γυμναστική μην ξεχνάμε ότι στην αρχαία Ελλάδα το να γυμνάζεσαι ήταν ένας τρόπος διαπαιδαγώγησης.

 
Μητέρα-Γιατρός
17 Μαρ 2021 13:53

Η καραντίνα έφερε στη επιφάνεια και ανέδειξε το πρόβλημα της έλλειψης της άσκησης στα παιδιά μας ,αλλά και σε εμάς τους μεγαλύτερους. Η πραγματικότητα είναι ότι στο δημοτικό σίγουρα, ίσως και στο γυμνάσιο και το λύκειο, οι μαθητές θα έπρεπε να έχουν κάθε μέρα διέξοδο μέσω του αθλητισμού. Επειδή δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό, οι 3 φορές την εβδομάδα είναι θεωρώ, το μίνιμουμ των ωρών που κάθε παιδί επιβάλλεται να γυμνάζεται. Είμαστε από τους πιο αγύμναστους λαούς και αντί να προάγουμε τη διά βίου άσκηση και να στέλνουμε τα παιδιά μας σε αθλητικές δραστηριότητες, βάζουμε τους μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης να κάνουν ,δεν ξέρω και εγώ, πόσες ώρες αρχαία την εβδομάδα και τα απογεύματα 2 ξένες γλώσσες και ατελείωτα φροντιστήρια.
Φροντίστε να έχουν τα σχολεία την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για αθλητισμό και δώστε κίνητρα για σχολικά πρωταθλήματα.
Παιδεία χωρίς αθλητισμό δεν υπάρχει !!! Ο αθλητισμός είναι διέξοδος από την πανδημία και οχυρώνει τον οργανισμό, πριν μας τον φέρουνε στα νοσοκομεία. Είναι πρόληψη και όχι καταστολή. Δώστε αγαπητή υπουργέ, τα σωστά εφόδια για τη ζωή, στα παιδιά μας και αφήστε κατά μέρους τη στείρα και πολλές φορές άχρηστη γνώση. Αφήστε τα παιδιά να αναπνεύσουν!!!

 
ΠΕ86
17 Μαρ 2021 12:31

Αν και είμαι πληροφορικής, η γνώμη μου είναι ότι το μάθημα της γυμναστικής θα έπρεπε να διδάσκεται σε ημερήσια βάση στους μαθητές. Θα δημιουργήσει κουλτούρα άσκησης με πολλά θετικά αποτελέσματα σε όλη τη διάρκεια του βίου των μαθητών.

 
Κατερίνα
17 Μαρ 2021 12:29

Είστε συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, όχι συνδικαλιστές Φ.Α. Έχουμε μπλέξει ρόλους κ ιδέες... για να μην πω κάτι άλλο.
Σημείωση: Είμαι εκπαιδευτικός Φ.Α.

 
Σπάρτακος
17 Μαρ 2021 10:27

Γιατί όχι 10 ώρες τη βδομάδα;))
Ρηξικέλευθη και ρεαλιστική πιστεύω η επιθυμία μου!

 
Περίεργος
17 Μαρ 2021 10:13

Οι ώρες αυτές στα Δημοτικά που θα βρεθούν; Δεν λένε κάτι γι' αυτό. Το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι συγκεκριμένο.

 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ
17 Μαρ 2021 10:08

Για ενοποιηση Διευθύνσεων σε αποσπάσεις μεταθέσεις και τοποθετήσεις και ισότητα ωρών Α/θμιας Β/θμιας κπαιδευτικών φυσικής αγωγής ούτε λόγος φυσικά!

 
Αντώνης Ν
17 Μαρ 2021 10:01

Για πείτε μας όμως από ποια άλλα μαθήματζ θα πάρετε τις ώρες?

 
PE19
17 Μαρ 2021 09:58

Ο καθένας με το πόνο του

 
@
17 Μαρ 2021 09:50

Εξαιρετική ιδέα! Αλλά και σε αυτό μερικοί μιζέριαζουν. Όμιλοι αθλητικοί και το απόγευμα ! Όχι άλλες οθόνες!

 
ΡΜ
17 Μαρ 2021 09:49

Το σχολείο έχει αρχίσει να διαλύεται
Γέμισε με ..ειδικότητες
Ξεχάστηκαν τα θεατρικά ,τα αγωνίσματα οι χορωδίες ,οι κατασκευές και οι σχολικές γιορτές και πολλά αλλά που γίνονταν από δασκάλους και μόνο
Στο βάθος ,ας λένε την αλήθεια ,είναι η εργασιακή τακτοποίηση και μόνο ..
Το χειρότερο; Δεν υπάρχει μια γενική παιδαγωγική συννενόηση για τις σχολικές και επετειακές δραστηριότητες
Ο καθένας ξεκομμένα κάνει το πρόγραμμα του και δεν θέλει ..να συνεργαστεί για ένα ενωμένο και ευχάριστα παιδαγωγικά σχολείο .
Φυσικά ίσως να μην ισχύει παντού ,αλλά τείνει να γίνει ο κανόνας ,με ευχάριστες εξαιρέσεις

 
ΧΤ
17 Μαρ 2021 09:46

Αν είναι δυνατόν συνάδελφοι, ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ. Φτάνουν μια οι ώρες της Φ.Α στα σχολεία, φτάνουν πια χαμμένες ώρες που απλώς πετιέται μια μπάλα στα παιδιά μια μπάλα -χωρίς δεξιότητα πολλές φορές. Τα παιδιά το όνομα τους δεν ξέρουν καλά καλά να γράφουν, δεν ξέρουν την Ιστορία τους, δεν ξέρουν πως θα αποκτήσουν κοινωνική ενσυναίσθηση και υπευθυνότητα. Εκεί πάσχουμε συνάδελφοι, εκεί πάσχουμε....και ΟΧΙ δεν είναι λίγες οι ώρες της ΦΑ για να αυξηθούν σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης τόσο πολύ προς εξυπηρέτηση ενός κλάδου μόνο. Η εξυπηρέτηση θα πρέπει να είναι μόνο μια, αυτή που θα αφορά τα παιδιά, ποτέ ιδιοτελής!!!!

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.