Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Το ΙΚΥ ορίστηκε Εθνικός Οργανισμός για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, 2021-2027

Δημοσίευση: 18/03/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εθνικός Οργανισμός (Εθνική Μονάδα Συντονισμού), όπως αυτό προβλέπεται από την Πρόταση Κανονισμού του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ορίζεται το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών - Ι.Κ.Υ., το οποίο θα υλοποιεί το πρόγραμμα σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τις οδηγίες και τις προτεραιότητες που θέτει το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρχές της χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης.

Αυτό προβλέπει απόφαση την οποία υπέγραψαν η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως και η υφυπουργός Ζέττα Μακρή.

Σύμφωνα με την απόφαση:

Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως Εθνική Αρχή του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, έχει τη συνολική ευθύνη της πολιτικής και της εφαρμογής του προγράμματος, ενώ το ΙΚΥ, ως Εθνικός Οργανισμός (Εθνική Μονάδα Συντονισμού), οφείλει να διαχειρίζεται το πρόγραμμα σύμφωνα με τα κάτωθι:

- διασφαλίζει την ορθή διαχείριση των κονδυλίων που χορηγούνται από το πρόγραμμα Erasmus+. Οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει επιλύεται σε συνεργασία των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Ι.Κ.Υ.,

- εντάσσει τις δράσεις του Προγράμματος στις εθνικές πολιτικές και προτεραιότητες για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, σύμφωνα με τους ειδικούς στόχους του Προγράμματος,

- ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές/απαιτήσεις που τίθενται από τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τη λειτουργία των Εθνικών Οργανισμών (Εθνικών Μονάδων Συντονισμού),

- διασφαλίζει ότι το προσωπικό του είναι ικανό για τις εργασίες που καλείται να υλοποιήσει και, αν κρίνεται αναγκαίο, εφαρμόζει πολιτική εκπαίδευσης προσωπικού,

- δημιουργεί μια αποτελεσματική διαδικασία διοίκησης και διασφαλίζει ότι οι στόχοι του Προγράμματος επιτυγχάνονται με ποιοτικό και έγκαιρο τρόπο, οι κίνδυνοι αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και οι πόροι χρησιμοποιούνται κατά τρόπο αποδοτικό ως προς τη σχέση κόστους/οφέλους,

- τεκμηριώνει τις εσωτερικές διεργασίες και διαδικασίες του σε Εγχειρίδιο Διαδικασιών. Το σχετικό έγγραφο καθορίζει τις μεθόδους λειτουργίας και διαχείρισης του Εθνικού Οργανισμού (Εθνικής Μονάδας Συντονισμού) σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,

- σέβεται την αρχή του διαχωρισμού των καθηκόντων στις λειτουργίες του για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας εσωτερικού ελέγχου,

- λαμβάνει κάθε μέριμνα για την ορθή διαχείριση των κονδυλίων του Προγράμματος από τους δικαιούχους, διασφαλίζοντας την έγκαιρη πρόβλεψη τυχόν κινδύνων και τη διαχείριση αυτών. Ο Εθνικός Οργανισμός (Εθνική Μονάδα Συντονισμού) ενημερώνει άμεσα, για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύπτει κατά την υλοποίηση του Προγράμματος, την Εθνική Αρχή, η οποία επιμελείται την επίλυσή του. Εφόσον δεν εξευρεθεί λύση σε εθνικό επίπεδο, τότε αναζητούνται από την Εθνική Αρχή οδηγίες από άλλους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς οργανισμούς,

- θεσπίζει κατάλληλες διαδικασίες εποπτείας και ελέγχου ώστε να εξασφαλίζει ότι η υλοποίηση των δραστηριοτήτων του είναι αποδοτική και αποτελεσματική και ότι συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες που καθορίζονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Κάθε δραστηριότητα και διαδικασία που αφορά στο πρόγραμμα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς,

- ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα και σέβεται τις καταληκτικές ημερομηνίες αναφορικά με την υλοποίηση του Προγράμματος, όπως τίθενται από το ευρωπαϊκό ή το εθνικό πλαίσιο,

- εκδίδει την ετήσια διαχειριστική δήλωση (yearly management declaration), στην οποία αποτυπώνει τη γνώμη του σχετικά με το επίπεδο διασφάλισης που τα συστήματα και οι διαδικασίες του Εθνικού Οργανισμού (Εθνικής Μονάδας Συντονισμού) παρέχουν, καθώς και τυχόν επιφυλάξεις σε σχέση με τυχόν ελλείψεις που διαπιστώθηκαν. Περαιτέρω, καταρτίζει σχέδιο δράσης με μέτρα αποκατάστασης και προληπτικά μέτρα, όπου απαιτείται. Στο πλαίσιο της εποπτείας που ασκεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο Εθνικός Οργανισμός (Εθνική Μονάδα Συντονισμού), ως εποπτευόμενος φορέας, ενημερώνει εγκαίρως το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με τη δήλωση αξιοπιστίας και ζητά τη συνδρομή του προκειμένου η δήλωση αξιοπιστίας να είναι πλήρης, σαφής, αξιόπιστη και εμπεριστατωμένη,

- καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα εργασίας αναλύοντας τη μακροπρόθεσμη στρατηγική του σε επιχειρησιακούς στόχους και δραστηριότητες, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,

- υιοθετεί μια αποτελεσματική διοικητική διαδικασία που παρέχει έγκυρα και αξιόπιστα στοιχεία στo Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να διευκολύνεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων, η σωστή διαχείριση τυχόν κινδύνων, η παρακολούθηση της προόδου και η επίτευξη των στόχων του προγράμματος,

- εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και κατάλληλη εφαρμογή των συστάσεων που τυχόν απορρέουν από αυτές, σε σχέση με τυχόν αδυναμίες που διαπιστώθηκαν από εσωτερικούς ή εξωτερικούς ελέγχους,

- δημιουργεί ανεξάρτητη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου. Οι εκθέσεις του εσωτερικού ελεγκτή, ανά τρίμηνη περίοδο αναφοράς ανά έτος, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται λεπτομερής εκτίμηση της γενικής λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού (Εθνικής Μονάδας Συντονισμού) και των βασικών πτυχών των δραστηριοτήτων του, αποστέλλονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός του επόμενου μήνα από τη λήξη της περιόδου αναφοράς,

- αποστέλλει στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εξαμηνιαίες εκθέσεις αναφορικά με την υλοποίηση του Προγράμματος εντός του επόμενου μήνα από τη λήξη της περιόδου αναφοράς.

Τα κριτήρια επιλογής των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων καθορίζονται με βάση τις εθνικές και τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες, υπακούουν στις αρχές της διαφάνειας και της διασφάλισης της ποιότητας και καθορίζονται σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο ασκεί την εθνική πολιτική στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού.

Έγγραφα που αφορούν την υλοποίηση του Προγράμματος, είτε προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε από εθνικούς φορείς, είτε από δομές που έχουν οριστεί για το Πρόγραμμα, είτε από συνεργαζόμενους εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο του Προγράμματος, πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα στην Εθνική Αρχή, εφόσον ζητηθούν, είτε από το Ι.Κ.Υ. είτε από τους ως άνω αναφερόμενους φορείς και φυσικά πρόσωπα.

Το Ι.Κ.Υ. λαμβάνει κάθε μέριμνα για την επαρκή και αποτελεσματική στελέχωση της μονάδας που διαχειρίζεται το πρόγραμμα Erasmus+, προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη εφαρμογή του.

Ως μεταβατικό μέτρο, ο Εθνικός Οργανισμός/Εθνική Μονάδα Συντονισμού είναι επιφορτισμένος με τη διαχείριση και την εκκαθάριση των χρηματοοικονομικών συμφωνιών που αφορούν το προηγούμενο πρόγραμμα Erasmus+ 2014-2020 και δεν έχουν ολοκληρωθεί ως την αρχή του προγράμματος.

Το Ι.Κ.Υ. λαμβάνει, στο ανωτέρω πλαίσιο, κάθε πρόσφορο μέτρο για την απρόσκοπτη διαχείριση του Προγράμματος.

Οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω αποτελεί ουσιώδη λόγο διακοπής του ορισμού του Ι.Κ.Υ. ως Εθνικού Οργανισμού/Εθνικής Μονάδας Συντονισμού του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+.

Η ανωτέρω ανάθεση ισχύει για την προγραμματική περίοδο 2021 - 2027.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.