Placeholder

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η Ν. Κεραμέως συγκρότησε επιτροπή για αλλαγές στο νόμο για την Ειδική Αγωγή

Δημοσίευση: 18/03/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τη σύσταση και συγκρότηση άμισθης ομάδας εργασίας στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με αντικείμενο  την εκτέλεση εργασιών για συγκέντρωση, αποτίμηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου γι α την εκ παίδευση ατόμων με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σ ε όλες τις βαθμίδες τ ης εκπαίδευσης, καθώς και για την εισήγηση τεκμηρίωση βελτιωτικών αλλαγών, όπ ου απαιτείται, αποφάσισε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως.

Η Ομάδα εργασίας συγκροτήθηκε εν όψει του νέου νόμου για την Ειδική Αγωγή που ετοιμάζει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας.

Ειδικότερα η ομάδα εργασίας έχει ως εξής:

a. Αλέξανδρος - Σταμάτης Αντωνίου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), ο οποίος ορίζεται ως Συντονιστής της ομάδας.

b. Γιώργος Σιδερίδης, Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) , μέλος.

c. Ιωάννης Ζυμβρακάκης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως αναπληρωτής Συντονιστής.

d. Σπυριδούλα Πετράτου, Νομικός Σύμβουλος, Συνεργάτης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.

e. Μαρία Τουρλούπη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.

f. Παναγιώτα Γιαννοπούλου, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Συνεργάτης στο Γραφείο της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωής Μακρή, μέλος.

g. Βασιλική – Ευαγγελία Βασιλάκη, Νομικός Σύμβουλος, Συνεργάτης στο Γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελου Συρίγου, μέλος.

h. Παναγιώτης Χατζηευαγγέλου, Νομικός Σύμβουλος, Συνεργάτης στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.

i. Μαρία Καράμπελα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 & ΠΕ02, Συνεργάτης στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.

j. Αναστασία Γκουβατζή, Εκπαιδευτικός ΠΕ11.01, Συνεργάτης στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.

k. Μιχαήλ Δαβάκης, Νομικός Σύμβουλος, Συνεργάτης στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.

l. Ελπίδα Παφίτη, Εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ 70, Συνεργάτης στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , μέλος

m. Καλλιόπη Ευαγγέλου, Νομικός Σύμβουλος, Συνεργάτης στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.

n. Χρυσάνθη Παπαδοπούλου, Συνεργάτης στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.

o. Αθηνά- Άννα Χριστοπούλου, Προϊσταμένη Γ’ Τμήματος Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.
p. Ευγενία Παναγιωτοπούλου, Προϊσταμένη Α’ Τμήματος Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.

q. Ευτυχία Μητσοπούλου, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 & ΠΕ01, μέλος.

r. Δημήτριος Αφουξενίδης, Διευθυντής Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης τυφλών και πολυαναπήρων Αιγάλεω, μέλος.

s. Μαρία Χαϊκάλη, Διευθύντρια Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Κωφών και Βαρηκόων Αγ. Παρασκευής, μέλος.

t. Βασίλειος Βούγιας, Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ30 στο Κ.Ε.Σ.Υ. Φθιώτιδας, τακτικό αιρετό μέλος στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), μέλος.

u. Ιωάννης Μπουσδούνης, Προϊστάμενος Β’ Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γ ́ Αθήνας, μέλος.

Η ομάδα εργασίας λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και τα μέλη της συνεδριάζουν τακτικά μία φορά ανά 15 ημέρες από τη συγκρότησή της και, εκτάκτως, όποτε κριθεί σκόπιμο από τον Συντονιστή αυτής, είτε δια ζώσης στην έδρα της στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είτε με τηλεδιάσκεψη. Για τις συνεδριάσεις της ομάδας συντάσσονται πρακτικά.

Το σύνολο των υπηρεσιών και του προσωπικού του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οφείλει να παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή στην ομάδα εργασίας για την εκτέλεση του έργου της.

. Η ομάδα εργασίας θα παραδώσει Σχέδιο (1ο παραδοτέο): «Αποτίμηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου καθώς και χαρτογράφηση βελτιωτικών αλλαγών» έως 31-05-2021.

Η ομάδα εργασίας ολοκληρώνει το έργο της μέχρι 31-12-2021.

 

Σχόλια (11)

 
Παπαδοπουλος Σ.
20 Μαρ 2021 13:41

Παρατηρείται ότι στην επιτροπή συμμετέχουν εύλογα εκπρόσωποι συνδικαλιστικών παρατάξεων ΠΟΣΕΕΠΕΑ , ΕΝΕΛΕΑ αλλά δεν συμμετέχει με εκπρόσωπο ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Ειδικής Αγωγής - ΠΕΣΕΑ, ο οποίος πανελλαδικά είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος και διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία και ουσιαστική επιστημονική γνώση του χώρου της ειδικής εκπαίδευσης. Θα κληθεί σε διάλογο σε δεύτερο χρόνο;

 
Eιρήνη Γκ.
20 Μαρ 2021 13:23

Απουσιάζουν από την επιτροπή νηπιαγωγοί με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Η προσχολική εκπαίδευση διαφοροποιείται ως προς την διδακτική και το ΠΣ από το δημοτικό σχολείο. Η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση για να είναι αποτελεσματική θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη την φύση και την λειτουργία του εκπαιδευτικού πλαισίου νηπιαγωγείου στο οποίο εντοπίζεται δραματική έλλειψη Τμημάτων Ένταξης, παρά την θέσπιση της διετούς προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Επίσης η πρώιμη παρέμβαση ενώ υπάρχει στην υπάρχουσα νομοθεσία, παραμένει ανενεργή.

 
Μητέρα ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
20 Μαρ 2021 09:04

Εφόσον , θέλετε να κάνετε αποτίμηση του συστήματος να συμπεριλαβετε ομάδα από γονείς με παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες .

 
Νωντας
19 Μαρ 2021 21:09

Απαιτούνται ριζικοτατες αλλαγές με βασικότερη την αφαίρεση από τον γονέα της τελικής επιλογής για το εάν το παιδί θα ενταχθεί ή όχι σε δομές ειδικής αγωγής όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου

 
Ποιοι αποφασίζουν για την ειδική αγωγή?
19 Μαρ 2021 17:26

Συνεργάτες, νομικοί σύμβουλοι... Τι χρειάζονται τόσοι νομικοί σύμβουλοι στην ειδική αγωγή? Η σχέση των συνεργατών με την ειδική αγωγή ποια είναι? Οι πανεπιστημιακοί της ειδικής αγωγής πού είναι? Χρειάζονται εξηγήσεις.

 
@συνάδελφος στην ειδικη αγωγη
19 Μαρ 2021 15:37

Αυτό που λέτε είναι επιθυμία; κρυφή ελπίδα; ή γνωρίζετε; διότι για κάποιους από εμάς που γνωρίζουμε, έχουμε την ακριβώς αντίθετη άποψη.

 
Μαρία Δανου
19 Μαρ 2021 13:22

Αρχή να μην κλείσουν τα σχολεία ταειδηκα

 
συνάδελφος στην ειδικη αγωγη
19 Μαρ 2021 12:38

Ο συνάδελφος κ Αντωνίου είναι εξαιρετικός επιστήμονας.Μπραβο για την επιλογή.

 
κωστας
19 Μαρ 2021 10:31

Εντελώς ανίκανη, θα φτιάξει και την ειδική εκπαίδευση τώρα....

 
Ζωρζής Δρομοκαΐτης
19 Μαρ 2021 07:45

Κυρία Κεραμέως «Ούς ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μη χωριζέτω». Να το λέτε ως Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων στα νέα ζευγάρια.

 
Δήμητρα Αντ
18 Μαρ 2021 19:30

Επιτροπή για την Ειδική Αγωγή χωρίς κανέναν εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής ΠΕ71/61 πως ακριβώς γίνεται;;;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.