Placeholder

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Αξιολόγηση: “Εκπνέει” σήμερα η προθεσμία για τους Συλλόγους Διδασκόντων με τους 9 στους 10 να βρίσκονται σε αποχή-απεργία

Η υπουργός δέχεται εισηγήσεις για περικοπές μισθών- Άγνωστο εάν τις υιοθετήσει- Τι προβλέπει η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου σε ανάλογη απεργία αποχή των καθηγητών από τη βαθμολόγηση γραπτών
Δημοσίευση: 19/03/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

“Εκπνέει”  σήμερα  Παρασκευή η προθεσμία για τους Συλλόγους Διδασκόντων όλων των Σχολείων της χώρας  να συγκροτήσουν   ομάδες  εκπαιδευτικών,για την Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων.

Ωστόσο το 90% των Συλλόγων αποφάσισε απεργία-αποχή με αποτέλεσμα να έχει “κολλήσει” η  διαδικασία.

Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως έχει ζητήσει  από  το νομικό επιτελείο της, τη  νομική γνώμη αντιμετώπισης της κατάστασης.

Η εισήγηση που δέχθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες του esos “βαδίζει” στα  “χνάρια” της δήλωσης που έκανε η υπουργός Παιδείας Ν  στις συναντήσεις με ΟΛΜΕ και ΔΟΕ “το υπουργείο έχει πολλά,  όπλα στη φαρέτρα του  για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων”.

Μεταξύ άλλων η Νίκη Κεραμέως   δέχθηκε εισήγηση για περικοπή μισθών των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην απεργία -αποχή.

Ωστόσο η υπουργός Παιδείας δεν έχει αποφασίσει εάν θα υιοθετήσει μια τέτοια απόφαση , η οποία θεωρείται βέβαιο ότι θα ρίξει “λάδι στη φωτιά”.

Οι εισηγητές αυτής της πρότασης επικαλούνται και την απόφαση (αριθμ 486/95)  του  Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου του Πειραιά  το οποίο το 1995  έκρινε νόμιμη την περικοπή του μισού ημερομισθίου στους καθηγητές που συμμετείχαν στην απεργία-αποχή από την βαθμολόγηση των γραπτών που είχε κηρύξει η ΟΛΜΕ.

Ειδικότερα η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου του Πειραιά ορίζει τα εξής:

“Επειδή η αποχή των αιτούντων από τη διόρθωση και κατάθεση εμπροθέσμως της βαθμολογίας των γραπτών δοκιμίων των μαθητών Γ Τριμήνου 1990, έγινε συλλογικά και με αγωνιστικό σκοπό αφού η μέθοδος αυτή επιλέχθηκε ως μορφή εκδηλώσεως της κηρυχθείσης απεργιακής κινητοποιήσεως με θεσμικά και οικονομικά αιτήματα του κλάδου των εκπαιδευτικών, η οποία αποφασίσθηκε, στις 16.5.90, από τη Γενική συνέλευση της συνδικαλιστικής οργανώσεως της ΟΛΜΕ, στην οποία ανήκουν και οι αιτούντες (βλ. την από 18.5.90, έγγραφη γνωστοποίηση της ΟΛΜΕ, προς τους αρμοδίους Υπουργούς Προεδρίας, Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και τα υπ'αριθμ. 12 και 13/18.5.90 ενημερωτικά έγγραφα του ΔΣ της ΟΛΜΕ, με τα οποία παρέχονται οδηγίες στους καθηγητές για την υλοποίηση του απεργιακού προγράμματος και ειδικότερα διευκρινίζεται η διαδικασία για τη μη διόρθωση των γραπτών δοκιμίων), η εκδήλωση δε αυτή, συγκεντρώνοντας όλα τα εννοιολογικά στοιχεία της απεργίας, αποτελεί κατά τα προεκτεθέντα, μορφή απεργίας , με την έννοια της μειώσεως της αποδοτικότητας της εργασίας, διότι όπως προαναφέρθηκε, η διακοπή της εργασίας , αντί να είναι τοποθετημένη εντός του χρόνου, πραγματοποιείται κατά τρόπο έμμεσο δια της ηθελημένης επιβραδύνσεως της εργασίας και της εν γένει μειώσεως της αποδόσεως αυτής.

Επομένως, νομίμως, σύμφωνα με τις προδιαληφθείσες διατάξεις των άρθ. 30 παρ. 7 εδ. δεύτερο του ν. 1264/82, 94 παρ. 2 του ΠΔ.τος 611/77 και 37 παρ. 2 του ν. 1731/87, περικόπηκαν οι αποδοχές των αιτούντων. Κατ'ακολουθίαν πρέπει ν'απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση”.

Το χρονοδιάγραμμα

Το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει το υπουργείο Παιδείας για την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων έχει ως εξής:

- Ο/Η Διευθυντής/τρια του σχολείου, μέχρι 19 Μαρτίου, θα πρέπει να έχουν συγκαλέσει   ειδική συνεδρίαση για την ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων σχετικά με το νέο σύστημα εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης σχολικών μονάδων.

- Στη συνεδρίαση αυτή θα συζητηθεί  η συγκρότηση   ομάδων  εκπαιδευτικών, οι οποίες θα αναλάβουν  τη διερεύνηση του έργου του σχολείου σε σχέση με τους εξής 14 θεματικούς άξονες, με σκοπό να προετοιμάσουν μέχρι το τέλος Μαΐου 2021 εισήγηση αναφορικά με την αποτίμησή τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Ο αριθμός των εκπαιδευτικών κάθε ομάδας και ο αριθμός των θεματικών αξόνων που αναλαμβάνει η κάθε ομάδα εξαρτώνται από τον αριθμό των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων.

Οι ομάδες διερεύνησης των θεματικών αξόνων θα πρέπει να συλλέξουν  δεδομένα και τεκμήρια σχετικά με τη λειτουργία και το έργο της σχολικής μονάδας όσον αφορά τον θεματικό άξονα (ή τους θεματικούς άξονες) που έχουν αναλάβει, προκειμένου να συμβάλουν στην κατά το δυνατόν πληρέστερη αποτίμηση του θεματικού άξονα (ή των θεματικών αξόνων).

Στις αρχές Ιουνίου, οι ομάδες διερεύνησης των θεματικών αξόνων παρουσιάζουν τις σχετικές εισηγήσεις τους στην ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων προκειμένου να συζητηθούν από κοινού και να συνταχθεί η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της σχολικής μονάδας.

Στο πεδίο «Ταυτότητα» της σχολικής μονάδας , όπου περιγράφονται σύντομα τα χαρακτηριστικά της (μαθητικό δυναμικό, στελέχωση, υποδομές, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σχολείου με βάση το κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον κ.λπ.), καταγράφονται και οι ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν ενδεχομένως επιδράσει στη λειτουργία της σχολικής μονάδας το σχολικό έτος αναφοράς και πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αποτίμηση του έργου της.

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Παιδαγωγικής Ευθύνης  θα μελετήσουν τις Εκθέσεις των σχολικών μονάδων ευθύνης τους και θα πρέπει να συντάξουν, μέχρι τις 20 Ιουλίου, Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για κάθε σχολική μονάδα ευθύνης τους στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., .

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Παιδαγωγικής Ευθύνης συντάσσουν στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για το σύνολο των σχολικών μονάδων ευθύνης τους, το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουλίου.

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ., αφού λάβει υπόψη τις ετήσιες Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, καθώς και τις Εκθέσεις των Σ.Ε.Ε. για τα σχολεία ευθύνης τους, συντάσσει, στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ευθύνης του, το αργότερο μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Σχόλια (92)

 
@καμιά
21 Μαρ 2021 10:07

απάντησε ο ανήσυχος , αλλά σε τοίχο... εξάλλου οι αφορισμοί είναι πυροτεχνήματα τόσο άσχετα με τη σχολική πράξη όσο οι δείκτες . και φυσικά αλλεπάλληλα ΟΧΙ , όταν έρχονται βλακείες και "αλλαγές" ανύπαρκτες , ανούσιες και όχι εποκοδομητικές αλλά για το θεαθήναι χωρίς αποτελεσματική επενέργεια στη σχολική πράξη (κινέζικα σου ακούγονται ε; τίποτα από όσα έχει προτείνει η ηγεσία δεν έχει ουσιαστική λειτουργικότητα, ακόμα και οι καλές προτάσεις, διότι δεν εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό που απαιτείται ΧΤΕΣ). ΝΑΙ, να ψηφίζουν σε διαβούλευση για όλες τις προτάσεις, θέλει το υπουργείο σε πραγματικό χρόνο; εύκολο είναι, να δούμε ! ΝΑΙ στην αλλαγή θεσμικού πλαισίου (αυτό είναι η βάση των κανονισμών ή δεν σου περνά από το μυαλό ; ) ΝΑΙ σε όλα τα σχολεία με υποδομές , υπάρχουν πειραματικά με λιγότερους διδάκτορες και δράσεις από άλλα σχολεία (φιλανδία θέλουμε να γίνουμε με ισοτιμία σε δομές και υποδομές σε όλα τα σχολεία).

 
επιχειρήματα
21 Μαρ 2021 09:59

ποια επιχειρήματα ζητάτε για να σας πείσει; όλα αυτά που γράφονται - για όποιον έχει σχέση με την εκπαίδευση- είναι ΕΚΤΟΣ πραγματικότητας. Σταχυολογώντας : ποια soft skills και όμιλοι , όταν αυτά θα έπρεπε να υπάρχει θεσμικό πλαίσιο και αναλυτικό πρόγραμμα, ώστε να εντάσσονται ομαλά στο σχολικό πρόγραμμα (2ωρο μέχρι το γυμνάσιο) ; οργανωμένα. ποια συμπερίληψη για μετανάστες και πρόσφυγες , όταν ΔΕΝ υπάρχει σοβαρό και οργανωμένο εντατικό πρόγραμμα για γλώσσα , όπως σε όλο τον κόσμο, πριν ενταχθούν στο σύστημα ;;; (ή αυτό που λένε στο υπουργείο, να τους κάνουν μάθημα στα κενά και στο διάλειμμα είναι σοβαρό;;; ΣΥΝΕΛΘΕΤΕ). Για δε τις συγκρούσεις , δείτε το θεσμικό πλαίσιο αποθράσυνσης που έχετε και αναμένετε και άλλες γαλακτοκομικές σχολές και θύματα (αν κάποιος φοβόταν ότι θα αποβληθεί και θα ψάχνει σχολείο, όπως γίνεται αλλού, σου λέω αν θα μαζεύονταν. τις δύσκολες περιπτώσεις σε ποια δομή κοινωνική συνδεδεμένη σχολείο την στέλνουν οι εκπαιδευτικοί; ). Για τη διασύνδεση σχολείων : φτιάξτε εσείς τη διασύνδεση με τους εκπαιδευτικούς πχ γιατί να μην έχουν όλοι προσβαση σε cloud όπου θα υπάρχουν εγκύκλιοι και υπηρεσιακά έγγραφα από τα κεντρικά, αλλά πρέπει να σταλούν μέσω ΠΔΕ-ΔΠΕ κλπ και όποιο μέιλ παραπέσει παρέπεσε; γιατί να μην ξέρουμε - πέρα από ειδικές περιπτώσεις απορρήτων προσωπικών δεδομένων- τι γίνεται; τα κενά; οι υπηρεσιακές μεταβολές; οι αμοιβαίες μεταθέσεις και αποσπάσεις σε μία κοινή πλατφόρμα; η διαφάνεια; Αναφορικά με προγράμματα κλπ τα περισσότερα γίνονται από ειδικότητες , σκεφτείτε γιατί ! Όλοι οι δείκτες είναι ΦΑΙΔΡΟΙ ως διαδικασία στο σχολείο, αλλά πού να ξέρουν. Φτιάξτε ένα σοβαρό πλαίσιο να δουλέψει και βλέπουμε . ΣΟΒΑΡΕΥΤΕΙΤΕ

 
@ nikos georgiou
20 Μαρ 2021 12:47

Αλήθεια πιστεύεις ότι θα σηκωθεί ο άλλος να πάει στο σχολείο για να κάνει μάθημα από εκεί για να φανεί η γύμνια του σχολείου; Πόσοι θα αφήσουν τη ζεστασιά του σπιτιού τους. Μόνο οι αγωνιστές δηλ 5-10% . Και εγώ θα δεχτώ ότι θα πάνε όλοι. Γιατί πιστεύεις ότι το σχολείο δεν μπορεί να βάλει δύο τηλ γραμμές με 100 σύνδεση; Πόσο θα είναι το κόστος; Υπολογιστές υπάρχουν στα εργαστήρια. Τώρα τη ζημία στον εξοπλισμό που έχουμε υποστεί δεν θα το σχολιάσω. Και όλη μέρα μπροστά σε υπολογιστή, εννοείς 18 σαραντάλεπτα την εβδομάδα, όταν υπάρχουν υπάλληλοι που δουλεύουν 40 ώρες μπροστά σε υπολογιστή.

 
@ Εκπαιδευτικός
20 Μαρ 2021 12:29

Εάν δεν το ξέρεις ο εκπαιδευτικός δεν πληρώνεται μόνο για το μάθημα, έχει και εξωδικαστικές εργασίες, τις οποίες υποχρεούται να κάνει. Μπορείς να μην κάνεις εφημερία; Γιατί όχι με τα λεγόμενά σου; Και αλήθεια ποιες εργασίες κάνεις εκτός ωραρίου; Μη μου πεις διορθώνεις γιατί θα σου πω, κάτσε 8-2 στο σχολείο και μη διορθώνεις στο σπίτι. Και το 8-2 μας κάνουν μόνο 30 ώρες. Και αλήθεια με την όποια εμπειρία έχεις πιστεύεις ότι όλοι οι «συνάδελφοι» κάνουν εργασίες έξω από το σχολείο, όταν δεν κάνουν ούτε εφημερία; Οι υπολογιστές είναι εργαλεία για να κάνεις το μάθημά σου, εσύ τα χρησιμοποιείς και αν χαλάσει μην το κάνεις, αν έχει λεφτά το σχολείο θα το κάνει, αλλιώς ο πίνακας νομίζω δεν χαλάει. Όσο για τις άδειες, μάλλον εσύ, εγώ και μερικοί ακόμα, δεν παίρνουμε και την τελευταία ημέρα που δικαιούμαστε…

 
Συνάδελφος
20 Μαρ 2021 11:16

Η αξιολόγηση του "φαίνεσθαι" σε βάρος της ουσιαστικής εκπαίδευσης των παιδιών. Η παιδεία δεν είναι κουτάκια - άξονες που κάνουμε τα πάντα απλώς για να τα γεμίσουμε. Κανένας από τους μεγάλους παιδαγωγούς που υπηρέτησαν με πάθος τα Πειραματικά σχολεία δεν διανοήθηκε να δει το σχολείο με τον τεχνοκρατικό αυτό τρόπο. Την αξιολόγηση αυτή του "φαίνεσθαι" βίωσαν στο πετσί τους οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί των Πειραματικών που έχουν ήδη αξιολογηθεί και κατέχουν μια "δυνατή" φαρέτρα προσόντων. Γι' αυτό ακριβώς ονομαστά Πειραματικά - παρά τις πιέσεις που δέχθηκαν - ψήφισαν αποχή από την Αξιολόγηση - Αποδόμηση της δημόσιας εκπαίδευσης τιμώντας τους μεγάλους παιδαγωγούς τους!

 
Α.Μ.
20 Μαρ 2021 09:08

Όταν κάποιος/α ηγείται ενός οποιουδήποτε φορέα, δημοσίου ή ιδιωτικού, του οποίου όλοι, ανεξαιρέτως, οι υπάλληλοι είναι πανεπιστημιακής μορφώσεως, οφείλει να έχει δημοκρατικό management, όταν θέλει να είναι αποτελεσματικός/ή. Αυτά τα γνωρίζουν και οι πιο αδαείς πρωτοετείς φοιτητές...

 
Νυν
20 Μαρ 2021 09:06

Κα Κεραμέως, συμμετείχα στη συνεδρίαση για την αυτοαξιολόγηση και ξέρετε γιατί; Γιατί οι ίδιοι/ες εκπαιδευτικοί που με πολύ μεγάλη ευκολία υπέγραψαν δήλωση αποχής από κάθε διαδικασία αξιολόγησης, αξιολόγησαν το 2015 τους υποψήφιους διευθυντές των σχολικών τους μονάδων. Πρόκειται λοιπόν περί υποκρισίας! Ωστόσο το όλο πλαίσιο που μανικώς, χωρίς διάλογο, με απειλές προς τους εκπαιδευτικούς και εκδικητικά επιχειρείτε να επιβάλετε δεν θα έχει καμιά τύχη γιατί δεν πείθετε για τις προθέσεις σας,απλά θέλετε να δείξετε το ανύπαρκτο έως τώρα έργο σας στους διεθνείς οργανισμούς.

 
Απορία:
20 Μαρ 2021 08:42

εκπνέει το ΤΗΛΕΣΙΓΡΑΦΟ του ΔΙΑ-ΤΑΓΜΑΤΟΣ ή η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ;

 
ΜΙΝΑ
20 Μαρ 2021 01:05

Αυτο το χιτλερικο στυλακι, δε λεω , καλο ειναι. αλλα στους εκπαιδευτικους δε φτουραει!

 
Νικος
20 Μαρ 2021 01:04

Το ποσοστο 90% δεν τους λεει τιποτα! Η εμμονη της υπουργου αγγιζει τα ορια της παθολογιας!
Νιωθω πραγματικα αηδια για τις μεθοδευσεις τους!

 
ΒΑΣΙΛΗΣ
20 Μαρ 2021 00:59

Αλλο αποχη απο βαθμολογηση γραπτων και αλλο αποχη απο αξιολογηση!
Ειναι καποιος που δεν καταλαβαινει τη διαφορα;
Ντροπη τους να υποτιμουν ετσι τη νοημοσυνη μας!
Ποσο χαμηλα θα πεσουν για να πετυχουν τον σκοπο τους!

 
Γιωργος
20 Μαρ 2021 00:54

Συναδελφοι,προκειται και παλι για εκφοβισμο.Ακομα δεν τους εχετε συνηθισει απο την κ. υπουργο;
Νομικος δεν ειμαι, αλλα η λογικη λεει οτι δεν μπορει να γινει περικοπη απο τη στιγμη που επιτελουμε στο ακεραιο τα καθηκοντα μας. Η δε επικληση της αποφασης του Εφετειου ειναι παραπλκανητικη, αναφερεται σε τελειως διαφορετικη περιπτωση. Λες και απευθυνονται σε αμορφωτους.
Αλλα ακομα κι αν υποθεσουμε οτι θα γινεινπερικοπη μισθου, ποση θα ειναι αυτη! Αμελητεα ποσοτητα!
ΔΕΝ ΜΑΣΑΜΕ!

 
Μάρκος
19 Μαρ 2021 21:07

Αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας απερισπαστα κ διδαχθειτε από το παρελθόν

 
Jimy
19 Μαρ 2021 20:53

Ήθελα να ήξερα αν αντί για αποχή από την αξιολόγηση οι εκπαιδευτικό δήλωναν αποχή από τηλεκπαιδευση με δικό τους εξοπλισμό... Μια ιδιότυπη λευκή απεργία του τύπου "δώσε μου εξοπλισμό ή πες μου που να πάω να κάνω μάθημα". Το μνημόσυνο με ξένα κόλλυβα που κάνει η υπουργός να δω πως θα γινόταν. Αντί να λέει ευχαριστώ, να ψάχνει ποινές. Ξέχνα ότι και αυτή αξιολογειται! Που είναι ο Αρβανιτοπουλος και άλλοι πολλοί ωεο;

 
παράνομα όλα
19 Μαρ 2021 20:11

1) οι αναπληρωτές δεν δικαιούνται να αξιολογήσουν, είναι ορισμένου χρόνου, αδιόριστοι και όχι ΔΥ
2) η συνεδρίαση πέραν του ωραρίου είναι παράνομη
3) όλοι κάνουν τηλεκπαίδευση, δεν είναι στο σχολείο
4) είναι παράνομη η αξιολόγηση, ο εκπαιδευτικός δεν είναι ειδικός στατιστικολόγος.
Και αν ρωτήσουμε νομικούς, θα δείτε πού θα πάνε αυτές οι απειλές.

 
ποιητής
19 Μαρ 2021 20:06

κι ήσαν όλα σιωπηλά (και σκοτεινά) γιατί τα 'σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά...

 
Εκπαιδευτικός
19 Μαρ 2021 19:26

Η αντίδραση θα φέρει αντίδραση
Αν θα υπάρξει περικοπή μισθού επειδή δεν 'εργαστήκαμε' τότε καμία εργασία εκτός ωραρίου. Για Οποιοδήποτε πρόβλημα στο σχολείο να έρχεται τεχνικός. Κλειδαριές μεντεσέδες, μεταφορές, υπολογιστές, software εγκαταστάσεις, myscool, ιστοσελίδες να τα αναλάβουν αυτοί που θα πληρώνονται. Άδειες μέχρι εξαντλήσεως και της τελευταίας δυνατότητας. Διοικητική εργασία πάντα την τελευταία στιγμή ενδιαφέρον για οποιαδήποτε εξωδιδακτικη απασχόληση μηδέν. Μόνο για αυτό που πληρωνόμαστε. Μόνο μάθημα και τίποτε άλλο. Τηλεκπαίδευση όλοι στο σχολείο

 
@... @Ανήσυχος εκπαιδευτικός
19 Μαρ 2021 18:55

Δεν πρέπει να είσαι καλός στις πράξεις… 20.000 εκπαιδευτικοί σε ένα χρόνο μισθοί και εισφορές μας κάνουν 400 μύρια. Αλήθεια πόσα υπέρογκα ποσά έδωσαν στα ΜΜΕ για διαφημίσεις; Την άλλη χρονιά από πού τα λεφτά; Α ναι τα δυο παλιά κόμματα εξουσίας (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ) χρωστάνε, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ όχι. Φυσικά γιατί δεν ήταν κόμματα εξουσίας. Και γιατί είναι κακό τα λεφτά στα ΜΜΕ ; Τα ΜΜΕ είναι ένα μαγαζιά με εργαζόμενος, που πουλάνε διαφήμιση, όποιος τη θέλει θα πρέπει να πληρώσει. Έκρινε η κυβέρνηση ότι θέλει να διαφημίσει κάτι, καλώς ή κακώς θα το κρίνουμε στις εκλογές.

 
Βαγγέλης
19 Μαρ 2021 18:54

Η αξιολόγηση αποτελεί casus Belli για την εκπαιδευτική κοινότητα για ευνόητους λόγους. Οι εκπαιδευτικοί έχουν αξιολογηθεί και έχουν περάσει τις εξετάσεις με άριστα ειδικά μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας. Το υπουργείο και η υπουργός αντίθετα αξιολογήθηκαν από μαθητές γονείς φοιτητές και εκπαιδευτικούς και απετυχαν παταγωδώς!! Είναι καιρός η συγκεκριμένη κυρία που μας κουνάει το δάχτυλο να πάει σπίτι της μια και καλή ως η χειρότερη υπουργός παιδείας που πέρασε από τη χώρα. Τις διαχρονικές ευθύνες και τα λάθη του υπουργείου Παιδείας δεν θα τα χρεώσει στους εκπαιδευτικούς μέσω της άθλιας αξιολόγησης. Και οι πλέον αδαείς γνωρίζουν που αποσκοπεί η αξιολόγηση.

 
Sancho Pancha Versus:Άνυδρο τοπίο Μάντσας η Εξ.Αξιολόγησης
19 Μαρ 2021 18:52

Εν μέσω κορονωιού το 90% της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην απεργία δίνει το σήμα στο Υπουργείο ότι δεν πέπει να ακούει το ΙΕΠ με τις ασκήσεις του επί χάρτου.Η εξισωτική σκέψη λειτούργησε κι εδώ ως εξής.Αφού το 100% συμμετείχε και συμμετέχει στην τηλεκπαίδευση ας κάνουμε διαδικτυακά και την αυτοαξιολόγηση.Η αποτυχία του εγχειρήματος της γραφειοκρατικής διεκπαιρέωσής της από τους συλλόγους των διδασκόντων αποδεικνύει οτι το συνδικαλιστικό κίνημα είναι στοιχημένο απέναντι σ' αυτό το εγχείρημα.Η ανυπακοή είναι στο DNA του ¨Ελληνα.Η εκπαραθύρωση των συνδικαλιστών από τα συμβούλια επιλογής,με τις ευλογίες του ΙΕΠ,άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου.Άντε τώρα να μαζευτούν τα ασυμάζευτα σε μια περίδο που η σοβαρή ΔΑΚΕ μίλησε για το κακό Timing αυτών των πραγμάτων.Η συνέχεια προβλέπεται με πολιτικές συγκρούσεις όχι επι χάρτου,γιατί οι εκπαιδευτικοί μόλις βγουν από τα σπίτια τους,τη μια μέρα θα είναι στο Σχολείο και την άλλη στο δρόμο.Για την εξωτερική αξιολόγηδση θα συζητησουμε το 2025 η το 2030..

 
@καμια αλλαγη
19 Μαρ 2021 18:17

Φυσικά και καμιά αλλαγή ή όποια μας οδηγεί σε χειρότερα μονοπατια.

 
@Ανήσυχος εκπαιδευτικός...
19 Μαρ 2021 17:53

καμιά ...αλλαγή
Πρέπει, ο Δήμος όπου ζω, να βρει πρόσωπα σαν εσάς για να οργανώσει σε 15μελή τμήματα τους μαθητές από 40 σχολικές δομές (παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια) και με πλαφόν το 20% !!! Να βρεθούν χώροι, να εξοπλιστούν, να είναι οι χώροι ασφαλείς, να συγχρονιστούν ωρολόγια προγράμματα του διδακτικού προσωπικού, κ.ο.κ
...κι όλα αυτά θα τα κάνατε με το "να περισταλούν οι άσκοπες και επικοινωνιακές δαπάνες του κράτους με υπέρογκα ποσά που μοιράζονται δεξιά και αριστερά, π.χ. στα ΜΜΕ για να προπαγανδίζουν το έργο της κυβέρνησης".
Λαϊκισμός... Venceremos.

 
So sorry!!
19 Μαρ 2021 17:48

Κάποιοι λίγοι άσχετοι που είστε υπέρ αυτού του εκτρωματος που προτείνει το δεξιό αυτό Κομμα μπορεί να μου απαντήσει στο εξής;;;;;
Έχετε δει σε κάποιον αλλο κλάδο να γίνεται αξιολόγηση εξ αποστάσεως???????? Είμαστε κλειστά από 11 Φλεβάρη!!!!!!! Τι να αξιολογησουμε απ τα σπίτια μας;;;;; Που το έχετε δει αυτό να γίνεται;;;;

 
?????
19 Μαρ 2021 17:45

Περικοπή για ποιο λόγο;;;;; που σε συνεδριασαμε μέσω webex????? Διότι να σας υπενθυμίσω πως η Αττική, δηλ η μισή Ελλάδα, είναι κλειστά από 11 Φλεβάρη...Ευσταθεί αυτό που λέτε;;;;

 
Μας αγαπάει "μαργαρίτες να μαδάει"
19 Μαρ 2021 17:44

@Legend (16:30)

Το Υπουργείο έχει τώρα πολύ δουλειά και δεν προλαβαίνει. Ετοιμάζει.... τον "έτοιμο" νόμο για τα Στελέχη. Ρωτήστε και στην Ερτ που τα ξέρει, να σας τα πει.

Να μετρηθούν από το Υπουργείο? Μα εδώ δύο νούμερα είχαν να δώσουν για το μέγεθος από τις μάσκες, και έπεσαν έξω κάτι εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα ύφασμα! Επίσης, τα κενά των εκπαιδευτικών τα μετρούσαν ως τον Ιανουάριο. Είχε "χαιρετήσει" η Ζαχαράκη.... κι ακόμα μετρούσαν! Ξέρετε λοιπόν πότε θα τελειώσουν το μέτρημα..... και μετά θα δουν ότι έχουν κάνει και λάθος?

Λέω λοιπόν καλύτερα και για πιο εύκολα-ξεκούραστα-σίγουρα αποτελέσματα, να γίνει αυτόματα οριζόντια περικοπή σε όλους. Και στους μη συμμετέχοντες και στους συμμετέχοντες γιατί δεν έπεισαν τους μη συμμετέχοντες να συμμετέχουν. Αυτοί πάλι που ήθελαν να συμμετέχουν αλλά οι μη συμμετέχοντες δεν τους άφησαν να συμμετέχουν, να συμμετέχουν μόνοι τους στην περικοπή του μισθού τους. Θα δείτε που έτσι, στο τέλος όλοι θα βγουν κερδισμένοι..... συμμετέχουν δεν συμμετέχουν!

 
Απάντηση στην Καμία Αλλαγή
19 Μαρ 2021 17:42

Αυτά που λες... Δεν είναι αλλαγές. Ή ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ δεν είναι αλλαγές προς το καλό. Το webex, e class κ. λπ. είναι λύση ανάγκης, με όλα τα τραγελαφικα και παράνομα που συμβαίνουν σ αυτά. Η αξιολόγηση έτσι όπως προτείνεται απ το νεοφιλελεύθερο κόμμα μόνο σε αλλαγή καλή δεν καταληγει. Όσο για τα πειραματικα να σε ενημερώσω, γιατί μάλλον διακατεχεσαι από πλήρη ασχετοσύνη, ότι το σχολείο που θα χαρακτηριστεί ως πειραματικο/πρότυπο χάνει όλες τις οργανικές του και οι μαθητές (λόγω του ότι επιλέγονται με κλήρωση λίγοι) τρέχουν στα γύρω σχολεία να βρουν θέση. Είμαστε χαζοί να θέλουμε να γίνουμε πειραματικό;;;;;;;;;;;;;;; Το θεωρείς εσύ εξέλιξη αυτό;;;;;;; σε καθετί υπάρχουν τα υπέρ και τα κατά. Αν υπερτερούν τα θετικά τότε οκ. Αλλά σ όλα τα παραπάνω καλή μου ή καλέ μου η ζυγαριά γέρνει στα αρνητικά. Κατάλαβες;;;;

 
Άντε γειά
19 Μαρ 2021 17:42

Καταντά πραγματικά γελοίο μια υπουργός και μία υφυπουργός που δεν έχουν αξιολογηθεί με αντικειμενικά παρά με κομματικά καθαρά κριτήρια, μια υπουργός που έβαλε φυτευτούς διευθυντές εκπαίδευσης χωρίς καμία αξιολόγηση να προσπαθεί να πείσει ότι τα σχολεία κ οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογηθούν αντικειμενικά.

 
@καμια αλλαγη
19 Μαρ 2021 17:37

Καλέ μου άνθρωπε που έγραψες τα σχόλια αυτά, φυσικά και όχι σ όλα αυτά... Γιατί πολύ απλά αυτά δεν είναι αλλαγές!!!!!!!!!! Είναι "βάζω τα χέρια μου και βγάζω τα μάτια μου". Κατάλαβες;;;;;

 
Απλά και κατανοητά
19 Μαρ 2021 17:25

Κεραμέως στις επόμενες εκλογές ούτε τη δική σας ψήφο δεν θα βρείτε στη κάλπη.

 
Δαμάσι
19 Μαρ 2021 17:13

Δεν καταλαβαίνω γιατί δε θέλετε να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση στην Ελλάδα. Επειδή υπάρχουν ακόμη σχολικά κτήρια από τη δεκαετία του 1930 τα οποία καταρρέουν στον πρώτο σεισμό και κινδυνεύουν μαθητές κι εκπαιδευτικό προσωπικό;Επειδή μετά από ένα χρόνο τηλεκπαίδευσης περιμένουμε ακόμη τα tablet; Επειδή τα στελέχη εκπαίδευσης έχουν έντονο "κομματικό χρώμα" και η αξιοκρατία αποτελεί απλή καταγραφή στο λεξικό του Μπαμπινιώτη; Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω γιατί η εκπαιδευτική κοινότητα δυσπιστεί υπ'αυτές τις συνθήκες...

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ