Placeholder

ΜΑΘΗΤΕΣ

Εκτός σχολείου οι μαθητές που δεν θα έχουν μαζί τους δήλωση με αρνητικό self test -Ούτε θα κάνουν τηλεκπαίδευση

Ολες οι λεπτομέρειες για το self test -Οι μαθητές θα κουβαλάνε τη βεβαίωση-δήλωση στο σχολείο καθ΄ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας
Δημοσίευση: 02/04/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Υποχρεωτική θα είναι η προσκόμιση από τους μαθητές στο σχολείο δήλωσης των γονιών τους ή κηδεμόνων ότι το   self test που έκαναν είναι αρνητικό.

Οι μαθητές δεν θα φέρουν μαζί τους  τη δήλωση  θα αποκλείεται η είσοδος στην αίθουσα , ενώ δεν θα κάνουν ούτε τηλεκπαίδευση.

Την  παραπάνω ανακοίνωση έκανε ο   αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, στη σημερινή τακτική ενημέρωση των συντακτών Υγείας.

Ειδκότερα ο Αν. υπουργός Υγείας για τα  self test των μαθητών είπε τα εξής:

Προμήθεια των self test:  Οι γονείς θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα self test για τα παιδιά τους από τα Φαρμακεία με την επίδειξη του ΑΜΚΑ τους  τα self test  που τους αναλογούν.

24 έως 48 ώρες πριν την έναρξη των μαθημάτων: Το τεστ θα πραγματοποιείται στο σπίτι από 24 έως 48 ώρες πριν την έναρξη των μαθημάτων και το αποτέλεσμά του θα δηλώνεται σε σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα .

Ο γονέας ή κηδεμόνας θα πρέπει να εκτυπώσει και να υπογράψει τη σχετική βεβαίωση-δήλωση:  Στην περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος ο γονέας ή κηδεμόνας θα πρέπει να εκτυπώσει και να υπογράψει τη σχετική βεβαίωση, την οποία θα φέρει μαζί του ο μαθητής καθ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και θα την επιδεικνύει στον εκπαιδευτικό της τάξης που είναι επιφορτισμένος με το παρουσιολόγιο.

Δεύτερο self test  αντιγόνου για τους θετικούς: Όσοι μαθητές προκύπτουν θετικοί θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να κάνουν  ένα δεύτερο self test  αντιγόνου δωρεάν σε δημόσια δομή. Η λίστα των δομών θα αναγράφεται στο σχετικό ιστότοπο προκειμένου να δικαιολογηθεί η απουσία από το σχολείο.

Δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα: Όσοι μαθητές δεν φέρουν μαζί τους τη βεβαίωση-δήλωση  δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα ούτε θα υπάρχει δυνατότητα τηλεκπαίδευσης.

Τα Λύκεια θα ανοίξουν πρώτα

Σχετικά με την απαναλειτουργία των σχολείων δια ζώσης  ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ν. Χαρδαλιάς δήλωσε: “Αφού δούμε τα αποτελέσματα εντός της επόμενης εβδομάδος, θα εξετάσουμε με τη βοήθεια των self-tests που θα έχουμε στη διάθεσή μας και τη λειτουργία της εκπαίδευσης ξεκινώντας από τα Λύκεια. Γιατί οι μαθητές, ειδικά της Γ΄ Λυκείου, έχουν μπροστά τους Πανελλήνιες εξετάσεις και σε αρκετές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, έχουν λείψει μήνες ολόκληρους από τα σχολεία τους".

Υποχρεωτικά τα τεστ για τους μαθητές

Στο μεταξύ ψηφίστηκε στη Βουλή η διάταξη που καθιστά υποχρεωτικά τα τεστ για κορωνοϊό για τη συμμετοχή μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και καταρτιζομένων στα δια ζώσης μαθήματα   καθώς και στις εξετάσεις (Πανελλαδικές, προαγωγικές, απολυτήριες κλπ.).

Ειδικότερα το άρθρο 96 του Σχεδίου Νόμου του υπουργείου Υγείας, που κατατέθηκε , προς ψήφιση στη Βουλή προβλέπει τα εξής:

Άρθρο 96
Υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 και σε κάθε περίπτωση έως την 31η.7.2021, η έλλειψη του ο- ποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, δύναται να ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας κατά του κορωνοϊού COVID-19, ως προϋπόθεση συμμετοχής των μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και καταρτιζομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπου αυτή διενεργείται δια ζώσης, η προηγούμενη διαπίστωση, μετά από διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, ότι οι ανωτέρω δεν έχουν βρεθεί θετικοί σε δοκιμασία διαγνωστικού ελέγχου.

Με όμοια απόφαση δύναται να ορίζεται για το ίδιο χρονικό διάστημα η προηγούμενη υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 ως προϋπόθεση συμμετοχής στις πάσης φύσεως εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Με τις κοινές αποφάσεις των προη- γούμενων εδαφίων καθορίζονται η διαδικασία και οι φορείς διενέργειας του ελέγχου, η δυνατότητα υποβολής σε αυτοέλεγχο, η συχνότητα υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο, ο τρόπος διάθεσης των διαγνωστικών δοκιμασιών, ο τρόπος βεβαίωσης της υποβολής σε έλεγχο και των αποτελεσμάτων του, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

Υποχρεωτικά τα τεστ  και για τους εκπαιδευτικούς

Διάταξη η οποία καθιστά υποχρεωτικά τα τεστ  κορωνοϊού COVID-19 για τους εκπαιδευτικούς , ψηφίστηκε στη Βουλή.

Ειδικότερα, η διάταξη  έχει ως εξής:

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και σε κάθε περίπτωση έως την 31η.7.2021, δύναται να ορίζεται, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, με κοινή απόφαση τoυ Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας κατά του κορωνοϊού COVID-19, ως προϋπόθεση προσέλευσης στον τόπο παροχής εργασίας ή άσκησης του λειτουργήματος των εν γένει απασχολουμένων, η προηγούμενη διαπίστωση, μετά από διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID - 19, ότι ο απασχολούμενος δεν έχει βρεθεί θετικός σε δοκιμασία διαγνωστικού ελέγχου.

Η υποχρέωση αυτή μπορεί να προβλέπεται για εργαζόμενους που απασχολούνται ιδίως στους κλάδους του λιανεμπορίου, του επισιτισμού, του τουρισμού, της μεταποίησης και των μεταφορών (χερσαίων, ακτοπλοϊκών και αερομεταφορών) και σε πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές, ως εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, καθώς και σε δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους.

2. Οι εργοδότες, οι, κατά περίπτωση, νόμιμοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, τα αρμόδια όργανα των ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ., τα αρμόδια όργανα των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και οι απασχολούμενοι, ευθύνονται για την τήρηση της υποχρέωσης της παρ. 1.

3. Με την απόφαση της παρ. 1 καθορίζονται η διαδικασία και οι φορείς διενέργειας του ελέγχου, η δυνατότητα υποβολής σε αυτοέλεγχο, η κάλυψη της σχετικής δαπάνης, η συχνότητα υποβολής σε διαγνωστικό ή αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, ο τρόπος διάθεσης των διαγνωστικών δοκιμασιών, ο τρόπος βεβαίωσης της υποβολής σε έλεγχο και των αποτελεσμάτων του, ο τρόπος και η διαδικασία αναγγελίας των αποτελεσμάτων, οι διοικητικές κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν και τα όργανα επιβολής τους, κάθε άλλη οικονομική δραστηριότητα που μπορεί να υπαχθεί στην υποχρέωση του παρόντος, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρό ντος.

 

 

Σχόλια (100)

 
Γονέας
08 Απρ 2021 09:09

Είναι απαράδεκτο για μένα και για τους περισσότερους γονείς και παιδιά να υποχρεώσεις μια τέτοια διαδικασία.... Και χωρίς εναλλακτική λύση.. Με τιμωρία να μην μπορούν τα παιδιά να πάνε σχολείο και ούτε να παρακολουθήσουν από το σπίτι...... Εξακολουθουν μόνιμος και συνεχώς λανθασμένες λύσεις......... Τι άλλο δηλαδή θα ακολουθήσει;;;;;;;;;;;;;;

 
Δημήτρης
06 Απρ 2021 13:27

@SOTO06, οι μαθητές των εσπερινών ΕΠΑΛ είναι κυρίως ενήλικες. Των πρωινών ΕΠΑΛ είναι κυρίως ανήλικοι!

 
SOTO
06 Απρ 2021 10:24

Για τους μαθητές τους άνω των 18 ετών δεν προβλέπεται self - test ???
Οι μαθητές των ΕΠΑΛ , οι περισσότεροι , είναι άνω των 18 !
Τι θα γίνει με αυτούς ?

 
Ούτε θερμόμετρο
06 Απρ 2021 09:57

Το ότι ο έχουν βγει τόσοι πολλοί με το επιχείρημα ότι δεν είναι σα γονείς αρμόδιοι να εκτελούν ιατρικές πράξεις στα παιδιά τους και αρνούνται να κάνουν το τεστ τόσο έντονα, ας μη βάλουν ούτε θερμόμετρο στα παιδιά τους, ας μη τους μετρήσουν ποτέ το ζάχαρο (και εύχομαι να μη χρειαστεί σε κανένα), ας μη τους δώσουν καμιά αγωγή γιατί η πολιτεία θα έπρεπε να αναλάβει όλες αυτές τις ιατρικές πράξεις! Καλά είπε κάποιος πιο κάτω. Όποιος δε θέλει ας κάτσει σπιτάκι του χωρίς σχολείο χωρίς μισθό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτών των παιδιών είναι οι γονείς τους.

 
Μαρία, καλλιθεα
06 Απρ 2021 09:36

Καλημέρα. Μήπως να μη βιαζόμαστε τόσο; ;; ας κάνουν τα παιδιά το τεστ την Κυριακή 11 Απριλίου, να δούμε πόσα νοσούν με συμπτώματα και πόσα όχι και μετά ας ανοίξουν, ντε και καλά, την επόμενη εβδομάδα. Για τους καθηγητές, μη μοιράζετε τόσα διαγωνίσματα από την πρώτη ημέρα επιστροφής. Τα παιδιά είναι κουρασμένα. Κάντε μαθήματα εκ περιτροπής για εμπέδωση της ύλης και δεν χρειάζεται τώρα στο τέλος να γίνονται 7ωρα,ουτε εξετάσεις και διαγωνίσματα. Μιλήστε με τους μαθητές σας, λύστε απορίες, τολμήστε να λειτούργησετε ως παιδαγωγοι και όχι σαν καθηγητές που τους εγκλωβιζει το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Τα παιδιά σας έχουν ανάγκη σαν φίλους για να βγάλουν από μέσα τους το βάρος που έχουν σηκώσει τόσο καιρό. Και ας σας θα κάνει καλό. Θα αποκτήσετε την ιδανική επαφή που πρέπει να έχουν δάσκαλοι και μαθητές.

 
Θέλει πολλή σκέψη...
06 Απρ 2021 08:23

Ενάμιση μήνα σε νομό με 1-2 κρούσματα τα σχολεία ήταν κλειστά. Τώρα που έχει 20-30 σκοπεύουν να τα ανοίξουν με τεστ. Οι μαθητές που θα είναι θετικοί για 15 μέρες δε θα έχουν πρόσβαση στα μαθήματα στο σχολείο και μπορεί να να είναι κάποιοι μαθητές της τρίτης. Πόσο σκέψη χρειαζόταν ΄ώστε να ήταν ανοικτά τα σχολεία το προηγούμενο διάστημα σε αυτές τις περιοχές και τώρα να εξ αποστάσεως χωρίς το παραπάνω σοβαρό πρόβλημα που ανέφερα; Μήπως όλα γίνονται για τα τεστ κι όχι για τους μαθητές;

 
@ "Ανήσυχος" εκπαιδευτικός (Qwerty)
05 Απρ 2021 12:00

Πώς φαντάζεστε τη διαδικασία, ώστε να μην είναι διαβλητή; Με τεστ ενώπιον κάποιας αρχής, αστυνομικής, δικαστικής, ιατρικής ή εκπαιδευτικής; Δεν καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο είναι τεχνικά ανέφικτο;
Ποιον λόγο έχει κάποιος γονιός να στείλει το παιδί του στο σχολείο, λέγοντας ψέματα, όταν είναι θετικό ή όταν δεν έχει κάνει το τεστ; Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για ακραία αντικοινωνική συμπεριφορά, που αγγίζει τα όρια του δόλου ως προς την πρόκληση νόσου στους συμμαθητές και στους εκπαιδευτικούς του παιδιού. Στη δεύτερη περίπτωση, που δεν έχει κάνει το τεστ, λογικά αναγνωρίζει ότι την ίδια με εκείνον ανευθυνότητα μπορεί να δείξουν και άλλοι γονείς, οπότε θέτει την υγεία του παιδιού του και της οικογένειάς τους σε άμεσο κίνδυνο.
Κοινή λογική και ατομική ευθύνη απαιτείται, αγαπητέ μου, μη φοβάστε τους όρους, είναι θεμέλιο της συμβίωσης σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα.

 
@Γιώργος
05 Απρ 2021 10:45

... και με γνώσεις επιδημιολογικές και συνταγματικές ο γιώργος ! Μπράβο γιώργο...

 
Απορια
05 Απρ 2021 09:45

Θέλω να εκφράσω μια εύλογη απορία.Μαθητης η και εκπαιδευτικος βγαίνουν θετικοί στο τεστ και μετά και στο μοριακό και θα πρέπει να μείνουν 15 ημέρες σε καραντίνα σωστά;δηλαδή και ο μαθητής και ο εκπαιδευτικος θα μείνουν εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας για 15 ημέρες!γινεται;

 
Νίκος
05 Απρ 2021 09:39

Σε όσους λένε ότι μπορεί κάποιοι γονείς να μην κάνουν το τεστ και παρόλα αυτά να συμπληρώνουν την υπεύθυνη δήλωση τι ακριβώς προτείνουν; Να στείλει το κράτος ένα αστυνομικό σε κάθε σπίτι για να επιβλέπει τη διαδικασία ; Ακόμα και γι' αυτό σας φταίει το κράτος; Για την ανευθυνότητα των γονιών που δεν θέλουν να κάνουν ένα δωρεάν τεστ που δεν έχει τον παραμικρό κίνδυνο δεν έχετε να πείτε τίποτα;

 
@Μπούας
05 Απρ 2021 09:09

Στη Βρετανία από σήμερα δίνονται self-test στον πληθυσμό.

 
@ γιωργο και λοιπά τσακάλια
05 Απρ 2021 07:53

με την επιστροφή στην τάξη ΔΕΝ υπάρχει τηλέ- , τόσο δύσκολο να εννοηθεί;;;;

 
Γιώργος
05 Απρ 2021 07:19

Αυτό με την απαγόρευση στη συμμετοχή της τηλε-εκπαίδευσης αν δεν έχει κάνει το τεστ είναι αντισυνταγματικό και λάθος καθώς δημιουργούνται οι συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού Μάλλον θα το πάρουν πίσω. Κανονικά θα έπρεπε να έχει το δικαίωμα όποιος θέλει να πάει σχολείο με sleftest και όποιος δεν θέλει για λόγους πανδημίας σπίτι. Με ηρεμία και ασφάλεια.

 
@X-ibit
05 Απρ 2021 01:08

Είμαι άνεργος 2 χρόνια, στο σπίτι έχουμε να δούμε αρνί από τα Χριστούγεννα. Επειδή σε βλέπω κουβαρντά δεν θα είχα αντίρρηση να μας κάνεις ένα εκτυπωτή δώρο.

 
PE19
04 Απρ 2021 20:57

Υπάρχει λύση αλλά μπορούμε να την αποδεχτούμε ???
Για την πρώτη εβδομάδα εκ περιτροπής λειτουργία των 3 τάξεων Λυκείου
Τις πρώτες 2 ώρες οι μαθητές έχουν μοιραστεί σε ομάδες μέχρι 8 ατόμων (έχουν ειδοποιηθεί για την ομάδα τους με email – sms
Οι ομάδες αυτές πάνε με όλα τα μέτρα προστασίας και τα self-test σε άδειες αίθουσες επαρκώς αεριζόμενες, όπου υπάρχει εκπαιδευτικός με όλα τα μέτρα προστασίας. (μέση επιφάνεια σχολικής αίθουσας 36 τ.μ /9 άτομα = 4 τ.μ ανά άτομο απόσταση >1.5 μέτρου).
Οι εκπαιδευτικοί που έχουν πάρει ταχύρρυθμη εκπαίδευση επιδεικνύουν πως θα γίνει το self-test και επιτηρούν χωρίς να έρθουν σε επαφή τους μαθητές που θα κάνουν μόνοι τους τα S-T, σε περίπτωση που δεν θα είναι επιτυχής ή χρήση του S-T θα υπάρχουν κάποια στο σχολείο.
Σε περίπτωση που μαθητής βρεθεί θετικός απομακρύνεται από την αίθουσα και περιμένει σε επαρκώς αεριζόμενο χώρο τον γονέα του προκειμένου να πάει για μοριακό τεστ. Οι υπόλοιποι μαθητές χωρίζονται στα τμήματά τους και κάνουν κανονικά το μάθημα σε αίθουσες που δεν υπήρξε κρούσμα αν τα κρούσματα είναι πολλά το σχολείο κλείνει και απολυμαίνετε.
Τα S-T απομακρύνονται με ειδικό τρόπο ως νοσοκομειακά απόβλητα ειδικά τα θετικά.
Για 3 μέρες οι μαθητές εκπαιδεύονται στο πως θα κάνουν τα S-T.
Τα S-T έχουν μοναδικό κωδικό (αν οικογένεια) ο οποίος επικολλάται με bar-code πάνω τους σε σημείο που να φαίνεται το αποτέλεσμά τους.
Αναπτύσσεται εφαρμογή σε Android και windows (κατ’αρχην και στη συνέχεια ios & linux) όπου θα φωτογραφίζεται το S-T θα αναγνωρίζεται το αποτέλεσμα και θα ενημερώνεται ο eody και το Myschool.
Με τον τρόπο αυτό (ενδεχομένως την εβδομάδα πριν το Πάσχα θα ξέρουμε την πραγματική εικόνα του covid-19 στη χώρα μας και τα σχολεία θα είναι πραγματικά ασφαλή.
S-T οι μαθητές θα είναι υποχρεωμένοι να κάνουν 2 φορές την εβδομάδα Κυριακή και Τετάρτη βράδυ θα ενημερώνεται το Myschool και αν δεν υπάρχει αρνητικό test δεν θα μπορεί να είναι ο μαθητής στην τάξη, αν μεν είναι θετικό δεν θα λαμβάνονται υπόψη οι απουσίες αν λείπει ο μαθητής θα έχει απουσία.
Δύσκολο αλλά όχι απίθανο.

 
@Γιώργος
04 Απρ 2021 18:02

Σου διαφεύγει ότι δεν είσαι ειδικός επιστήμονας. ...εκτός και θεωρείς ότι είσαι!

 
Γεώργιος
04 Απρ 2021 17:43

Το πρωί στο προαύλιο δια βοής οι μαθητές και οι μαθήτριες θα δηλώνουν οτι είναι υγιείς. Είναι και αυτό μια λύση.
Τι λέτε;

 
Φωτεινή
04 Απρ 2021 15:44

Οι μαθητές που έχουν νοσήσει πρόσφατα και κάθε επόμενος έλεγχος είναι πιθανόν να τους βγάζει για αρκετό καιρό θετικούς γιατί θα πρέπει να μένουν εκτός της εκπαιδευτικής διαδικασίας;
Το ίδιο συμβαίνει και στον χώρο του αθλητισμού.Ο ΕΟΔΥ σου λέει στείλτα στην προπόνηση ,δεν χρειάζεται κανένα τεστ,δεν μπορούν να μεταδώσουν τον ιό.Η ομάδα σου λέει πως δεν προπονείσαι χωρίς αρνητικό τεστ σύμφωνα με την ΚΥΑ.
Καλά ξεμπερδέματα!

 
Δειπνοσοφιστής
04 Απρ 2021 13:35

@ Δημήτρης
κε Δημήτρη γράφετε: "Η πολιτεία δεν καθιερώνει το υποχρεωτικό τέστ, αλλά την υποχρέωση να φέρει ο μαθητής δήλωση στο σχολείο οτι έκανε τεστ και βγήκε αρνητικό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο !"

Δεν μας το εξηγείτε λίγο καλύτερα, δηλ. άλλο το ''είναι'' και άλλο το ''φαίνεσθαι'' ;
Τέλεια!!

 
Εκπαιδευτικός και γονιός
04 Απρ 2021 12:13

Αυτούς που τα βάζουν με τους εκπαιδευτικούς, τους προσκαλώ/προκαλώ να έρθουν για λίγες μέρες στο σχολείο να δουν τι αντιμετωπίζουμε και τότε να δούμε τι θα έχουν να πουν. Έξω απ' τον χορό, κι εγώ πολλά τραγούδια ξέρω.

 
Δημήτρης
04 Απρ 2021 09:27

Η πολιτεία δεν καθιερώνει το υποχρεωτικό τέστ, αλλά την υποχρέωση να φέρει ο μαθητής δήλωση στο σχολείο οτι έκανε τεστ και βγήκε αρνητικό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο !

 
Μαθητής
04 Απρ 2021 08:47

Με δωρεάν τεστ γιατί να μην το κάνουμε ; Το παίρνουμε στο πλησιέστερο φαρμακείο! Μερικοί κατηγορούν το υπουργείο με δικά τους κακότροπα σχόλια! Μας κουράσατε!

 
Rip
03 Απρ 2021 23:59

@Πλαταρος... Μας είχες γεμίσει αναλύσεις για τα στελέχη εκπαίδευσης, έλεγες θεωρίες θεωρίες που φυσικά εξυπηρετουσαν τα δικά σου συμφέροντα.Δεμ ξέρω αν έγινες στέλεχος αλλά βλέπω να συνεχίζεις τον περισπουδαστο λόγο σου, ένας αγρότης πατέρας προχθές με ρώτησε αν κάνω λάθος στο τεστ τι θα γίνει? Αυτή η ερώτηση τα λέει όλα.

 
πωπω δούλεμα!
03 Απρ 2021 21:31

θα πει το υπουργείο "βγήκαν πολλά τα κρούσματα από τα τεστ", συνεχίστε τηλεκπαίδευση
και τηλεκπαίδευση θα γίνει, και θα βγει κέρδος από τα βάουτσερ, και θα βγει κέρδος από την πώληση των self tests
κορόιδο λαέ...

 
Ε.Ρ.
03 Απρ 2021 21:18

Προσωπικά πάντως δεν φοβάμαι ότι θα υπάρχουν ψευδείς αρνητικές δηλώσεις στα Λύκεια. Τσουνάμι ψευδών θετικών δηλώσεων να περιμένουμε. Δύο μέρες επιπλέον ο μαθητής στο σπίτι χωρίς απουσίες και χωρίς τηλεκεκπαίδευση μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα του μοριακού, σιγά μην δηλώσει ο μαθητής ότι το τεστ είναι αρνητικό.

 
ΧΡΗΣΤΟΣ
03 Απρ 2021 18:47

κε
Πλατάρο Γιάννη

ειναι για λυπηση αυτα που γραφετε , αν εισθε μορφωμενος ανθρωπος.
Ασχετα αν "γίνεται πάρτι με τρολιες και μαθήματα συνταγματικό δικαίου..."

-για πει μου σε περιπτωση που κανει τεστ ενας μαθητης- εκπαιδευτικος ποια ειναι η εγγύηση οτι δεν θα κολλήσει μετα απο 48 ωρες , και αρα για τις επομενες 5 μερες δεν θα μεταδιδει τον ιο;;;

- "τα σχολεία ανοίγουν με τις καλύτερες από κάθε άλλη φορά υγειονομικές συνθήκες,"
Τα σχολεια ανοιγουν με κακες συνθηκες. Εκλεισαν γιατι ειχαμε κρουσματα 1000/ημερα και ανοιγουν με κρουσματα 3000/ημερα , που ειναι οι καλες συνθηκες ; οτι θα κανουν τεστ μια φορα την εβδομαδα;

Καλες συνθηκες για να ανοιξουν τα σχολεια ειναι :
1. σε αιθουσες 40τμ οπως ειναι στην πλειοψηφία των σχολειων, το πολυ 10~15 μαθητες
2. τεστ οπως λενε και rapit τεστ τουλαχιστον μεσα στο σχολεια οταν υπαρχουν υποπτα κρουσματα.
3. οσο περισσοτεροι εμβολιασμοι εκπαιδευτικων
4. μασκες ολοι.

Αυτα ειναι καλες συνθηκες , ολα τα αλλα δειχνουν αλλα πραγματα.

 
@@Ανώνυμος
03 Απρ 2021 18:35

τελικά δεν χρειάζεται εκτυπωτής... Τώρα γιατί θα παραπονεθείτε;

 
Ηθοποιός στο Θέατρο του Παραλόγου
03 Απρ 2021 18:09

Όσοι υπηρετούμε την εκπαίδευση από μέσα, αναγνωρίζουμε 1000+ προβλήματα που ανακύπτουν από μια τέτοια διαδικασία. Όλα θα μπορούσαν να επιλυθούν με το μέρα παρά μέρα, όπως πέρυσι. Έλεος!!! Έχουν μείνει μόνο 3+3 εβδομάδες μέχρι την λήξη του σχολικού έτους. Έχουμε ήδη πολλά προβλήματα να λύσουμε, δεν χρειαζόμαστε και άλλα. Στο χρόνο που απομένει πρέπει να επικεντρωθούμε στο να επικοινωνήσουμε με τα παιδιά, και να ακούσουμε τα προβλήματά τους.

 
Teacher
03 Απρ 2021 17:46

@Πλατάρος Γιάννης

Πλάκα μας κάνεις, σωστά; Γιατί δεν εξηγείται αλλιώς!
Πού τις είδες τις "απτές μεγιστοποιημένες εγγυήσεις ασφαλείας";
Στους εμβολιαζόμενους εκπαιδευτικούς; Που σκόπιμα επιλέγεις μετοχή ενεστώτα καθώς ακόμα δεν έχει αρχίσει ο εμβολιασμός τους και θα διαρκεί στο απώτερο μέλλον! Εμβολιαζόμενοι λοιπόν κι όχι εμβολιασμένοι!
Μαθητές "ελεγχόμενοι με αυτοδιαγνωστικά τεστ"! Πώς το ξέρεις ότι θα αυτοελεγχθούν και δεν θα προσκομίσουν μια υπεύθυνη δήλωση χωρίς να έχει υπάρξει κανείς έλεγχος; Είσαι μέσα στο σπίτι καθενός και παρατηρείς;
Αντιπροτάσεις υπάρχουν και έχουν διατυπωθεί εδώ και μήνες.
Αλλά δεν θέλεις να ξεκουμπώσεις τα αυτιά σου να ακούσεις:
Μειωμένος αριθμός στην αίθουσα (έως 12-15 παιδιά). Διαφορετικά, εκ περιτροπής προσέλευση των μαθητών με διαίρεση των τμημάτων στα δύο, όπως συνέβη πέρυσι την άνοιξη.
Κλιμάκια του Εοδυ στα σχολεία για να εξασφαλιστεί η υποχρεωτικότητα των τεστ.
Και φυσικά εμβολιασμός των εκπαιδευτικών που θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί χθες!
Τώρα μπορείς να μείνεις "ενεός"!

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.