Placeholder

ΜΑΘΗΤΕΣ

Εγκύκλιος : Εκτός σχολείου και με απουσίες οι μαθητές που δεν θα φέρουν μαζί την σχολική κάρτα COVID-19

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες, των οποίων ο ΑΜΚΑ δεν εμφανίζεται, ώστε να παραλάβουν τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο, να μεταβαίνουν για αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, σε μια από τις δημόσιες δομές,
Δημοσίευση: 10/04/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα  COVID-19 κατά την είσοδό του/της στην τάξη, δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από την σχολική μονάδα. Εάν ο μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, παραμένει στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί, στη σχολική μονάδα, για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρις ότου οι γονείς/κηδεμόνες τον/την παραλάβουν, τηρουμένων όλων των ισχυόντων υγειονομικών μέτρων προστασίας.

Τα παραπάνω  ξεκαθαρίζει εγκύκλιος  του υπουργείου Παιδείας την οποία υπέγραψε η υφυπουργός Ζέττα Μακρή.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

 

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που καλούνται να προσέλθουν στα Λύκεια από τη Δευτέρα 12/4, οφείλουν να έχουν μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ.

Το αυτοδιαγνωστικό τεστ μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν από τα φαρμακεία όλοι οι μαθητές, εκπαιδευτικοί, βοηθητικό και λοιπό προσωπικό με τον ΑΜΚΑ τους και μέσο ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο κτλ).

Σε περίπτωση που κάποιος δεν εχει ή συναντά δυσκολία με τον ΑΜΚΑ, παρέχεται η δυνατοτητα επισκεψης σε σε δομή που εμφανίζονται στη λίστα: https://self-testing.gov.gr/eody-stathera-simeia.pdf

Ειδικότερα η εγκύκλιος προβλέπει τα εξής:

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές/τριες, τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των ως άνω σχολικών μονάδων καθώς και για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ - ΕΒΠ, το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής, και διενεργείται δύο (2) φορές την εβδομάδα, την προηγούμενη ημέρα της Δευτέρας και Πέμπτης, κάθε σχολικής εβδομάδας και πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Ο έλεγχος συνιστάται να διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στην σχολική μονάδα.

Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (ΠΑΜΚΑ) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Ειδικότερα, για τους ανήλικους μαθητές/τριες τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνουν οι γονείς/κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον ΑΜΚΑ, ΠΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ του/της ανηλίκου μαθητή/τριας και την αστυνομική ταυτότητα των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων). Οι ενήλικες μαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό (π.χ. προσωπικό καθαριότητας, υπάλληλοι) των ανωτέρω σχολικών μονάδων παραλαμβάνουν δωρεάν τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ ή ΠΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ και της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Για τους μαθητές/τριες των εσπερινών λυκείων έχει αποσταλεί η με αρ. πρωτ.: 40495/ΓΔ4/8-4-2021 εγκύκλιος σύμφωνα με την οποία περιγράφεται η διαδικασία παραλαβής των συσκευασιών αυτοδιαγνωστικού ελέγχου κατά την πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας των ανωτέρω σχολικών μονάδων. Μετά την πρώτη ημέρα ακολουθείται η διαδικασία, που ακολουθείται και στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες.

Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια.

Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον, σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων. Για τους ανήλικους μαθητές/τριες των 13 ετών και άνω, ο έλεγχος θα διενεργείται υπό την επιμέλεια και επίβλεψη των γονέων/κηδεμόνων τους, ενώ για τους ανήλικους μαθητές/τριες των 13 ετών και κάτω (ειδικής αγωγής) με τη βοήθεια του γονέα/κηδεμόνα.

Μετά την εξαγωγή αποτελέσματος:

α) Οι γονείς/κηδεμόνες και οι ενήλικες μαθητές/τριες επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και αφού αυθεντικοποιηθούν, επιλέγουν την κατηγορία «Σχολική κάρτα για COVID- 19» και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα την σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν και στη συνέχεια μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή και μέχρι την ολοκλήρωση της κλινικής εκτίμησης και της αξιολόγησης των ευρημάτων, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους παραμένουν σε κατ' οίκον περιορισμό, ακολουθώντας τις οδηγίες του Πρωτοκόλλου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Στην περίπτωση κατά την οποία ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Εάν ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση.

β) Οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και αφού αυθεντικοποιηθούν, επιλέγουν την κατηγορία «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19» και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής αποτελέσματος.

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-19, για τους μαθητές/τριες ή της δήλωσης του αποτελέσματος, τους εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), καθώς και για το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, οι ανωτέρω θα μπορούν να συντάσσουν και υπογράφουν χειρόγραφη δήλωση που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα/δήλωση αποτελέσματος.

Ο/Η μαθητής/τρια θα επιδεικνύει απλώς (δεν θα παραδίδει) τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και θα τη φέρει μαζί του μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου. Ομοίως, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, επιδεικνύουν, κατά την προσέλευσή τους, τη δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος στον/στην Διευθυντή/ντρια ή Υποδιευθυντή/ντρια της οικείας σχολικής μονάδας και φέρουν τη δήλωση μέχρι τη διενέργεια του επόμενου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου.

Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από την σχολική μονάδα. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από τους εκπαιδευτικούς για την υποχρέωση της διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης κατά του κορωνοϊού δύο (2) φορές την εβδομάδα για κάθε μαθητή/τρια, προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας, για τη δια ζώσης επαναλειτουργία της.

Εάν ο μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η

Εάν ο μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, παραμένει στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί, στη σχολική μονάδα, για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρις ότου οι γονείς/κηδεμόνες τον/την παραλάβουν, τηρουμένων όλων των ισχυόντων υγειονομικών μέτρων προστασίας.

Αν το  τεστ είναι θετικό

Για τους/τις μαθητές/τριες, των οποίων το επιβεβαιωτικό τεστ είναι θετικό, προβλέπεται ό,τι και για τους/τις μαθητές/τριες που νοσούν. Δίνεται η δυνατότητα σύγχρονης ταυτόχρονης τηλεκπαίδευσης ή συμμετοχής σε διαδικτυακό τμήμα, χωρίς η παρακολούθηση να είναι υποχρεωτική.

Μαθητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Για τους μαθητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης καθώς και σε σχολικές μονάδες της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και συνιστάται να διενεργείται εφόσον είναι συμβατός με το βαθμό και το είδος της αναπηρίας ή και της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης του μαθητή/τριας.

Οι εκπαιδευτικοί

Για τους εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), καθώς και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των ανωτέρω σχολικών μονάδων ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός, ακόμη και αν έχουν εμβολιαστεί.

Αν ο ΑΜΚΑ δεν εμφανίζεται

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες, των οποίων ο ΑΜΚΑ δεν εμφανίζεται, ώστε να παραλάβουν τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο, να μεταβαίνουν για αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self- testing.gov.gr.

Για τους ανήλικους/κες μαθητές/τριες που αιτούνται άσυλο:

1. Ο/Η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας ή ο Συντονιστής/στρια Εκπαίδευσης Προσφύγων, με τους προσωπικούς του/της κωδικούς taxis, μπορεί να εισέλθει στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, κατόπιν προηγούμενης εξουσιοδότησης των γονέων ή νομίμων κηδεμόνων τους, οι οποίοι την υποβάλλουν άπαξ στη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας και με την οποία (Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση) εξουσιοδοτούν τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου ή τον/τη Συντονιστή/στρια Εκπαίδευσης Προσφύγων να εισέλθουν στην πλατφόρμα με τους κωδικούς τους, προκειμένου να εκδώσουν την σχολική κάρτα COVID 19.

2. Το προσωπικό του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) ή της Δομής Φιλοξενίας ή το προσωπικό των δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, μπορεί να συμπληρώνει και να υπογράφει χειρόγραφα τη βεβαίωση για τους ως άνω μαθητές/τριες ασυνόδευτους ανήλικους και με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 2 της σχετικής ΚΥΑ (σχετ. 1), σημειώνοντας ότι όπου γίνεται μνεία στον ΑΜΚΑ (Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) εννοείται και ο ΠΑΜΚΑ (Προσωρινός Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) και ο ΠΑΑΥΠΑ (Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού). Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται ενώπιον του προσωπικού των ανωτέρω δομών σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων.

Μέτρα πρόληψης και προστασίας

Προβλέπεται επίσης η εφαρμογή όλων των μέτρων πρόληψης και προστασίας που έχουν ήδη ληφθεί:

  • η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους,
  • τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών,
  • οι σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες,
  • η χρήση αντισηπτικών,
  • οι σχολαστικοί καθαρισμοί,
  • οι τακτικοί αερισμοί των χώρων,
  • τα ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά.

Σχόλια (25)

 
A.K.
11 Απρ 2021 23:45

Πιστεύει κανείς σοβαρά ότι τα Λύκεια από Δευτέρα θα λειτουργήσουν κανονικά; Την άδεια ειδικού σκοπού, που δικαιούνται χιλιάδες και οι οποίοι/-ες λόγω φόβου ή ανασφάλειας θα τη ζητήσουν, την έλαβαν οι εγκέφαλοι του υπουργείου υπόψη τους στον σχεδιασμό τους για την ομαλή και σωστή επανέναρξη των μαθημάτων εντός των σχολικών αιθουσών; Δεν νομίζω. Και η ευθύνη βαρύνει την πολιτική ηγεσία που δεν έλαβε κανένα ουσιαστικό μέτρο για την όσο το δυνατόν ασφαλέστερη επιστροφή των μελών της σχολικής κοινότητας στον φυσικό της χώρο.

 
A.K.
11 Απρ 2021 23:32

Πιστεύει κανείς σοβαρά ότι τα Λύκεια από Δευτέρα θα λειτουργήσουν κανονικά; Την άδεια ειδικού σκοπού, που δικαιούνται χιλιάδες και οι οποίοι/-ες λόγω φόβου ή ανασφάλειας θα τη ζητήσουν, την έλαβαν οι εγκέφαλοι του υπουργείου υπόψη τους στον σχεδιασμό τους για την ομαλή και σωστή επανέναρξη των μαθημάτων εντός των σχολικών αιθουσών; Δεν νομίζω. Και η ευθύνη βαρύνει την πολιτική ηγεσία που δεν έλαβε κανένα ουσιαστικό μέτρο για την όσο το δυνατόν ασφαλέστερη επιστροφή των μελών της σχολικής κοινότητας στον φυσικό της χώρο.

 
A.K.
11 Απρ 2021 23:23

Δεν είναι δουλειά μου, αλλά των ειδικών να ελέγξουν μια διαδικασία και να πάρουν και την ευθύνη βέβαια να επιτρέψουν ή όχι την προσέλευση των παιδιών των Λυκείων στις τάξεις από Δευτέρα. Έτσι κι αλλιώς η διαδικασία μυρίζει από μακριά παρανομία, όπως διατείνονται ήδη εκπρόσωποι της νομικής επιστήμης. Πέρα απ' αυτά, αν κατάλαβα καλά τη Δευτέρα οι 200.000 και πλέον μαθητές/-τριες, αν οι σχετικές πληροφορίες για την πραγματοποίηση του τεστ είναι ακριβείς, θα πάρουν απουσίες; Τελικά ανοίγουν τα Λύκεια για να περαστούν στα αραχνιασμένα δελτία απουσιών απουσίες ή ανοίγουν για να κάνουν κανονικό μετά από μήνες μάθημα οι μαθητές/-τριες; Έχω πραγματικά μπερδευτεί. Εγώ πάντως θα πάω σχολείο για να δω δια ζώσης τα παιδιά με μεγάλη χαρά, μετά από τόσο καιρό, και να κάνω επιτέλους μάθημα σε κανονική τάξη εφαρμόζοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα που εφαρμόστηκαν και κατά το 15νθήμερο του Φεβρουαρίου που λειτούργησαν κανονικά τα σχολεία.

 
Σπύρος Π. Εκπαιδευτικός...
11 Απρ 2021 20:13

Όταν ο μαθητής/ρια δεν επιδείξει την δήλωση θα παίρνει απουσία. Όταν ο εκπαιδευτικός δεν επιδείξει στην διεύθυνση του σχολείου την δήλωση τι θα γίνεται..ξέχασαν από το υπουργείο να συμπεριλάβουν και αυτή την περίπτωση...

 
ΜΗΤΕΡΑ
11 Απρ 2021 15:50

@ Τομ. Απαιτούμε δειγματοληπτικούς ελέγχους και τεστ, με τη μόνη διαφορά να γίνονται από υγειονομικούς, από κλιμάκια του ΕΟΔΥ που θα βρίσκονται σε κάθε σχολείο, σε όλα τα σχολεία της χώρας. Αλλά αυτό κοστίζει κύριε Τομ, έτσι δεν είναι; Πως φαίνεται ο Νουδούλης, βρε παιδιά!!!

 
Σούπερ μάρκετ
11 Απρ 2021 14:55

Με κούρασε αυτό με τα σελφ τεστ και τα σούπερ μάρκετ που πωλούνται.... και που τα κάνουν σε όλη την Ευρώπη.... ή στη Γερμανία.... ή κατά κόρον.... ή συνεχώς και όλοι κλπ κλπ.
Το ότι πωλούνται κάπου στα σούπερ μάρκετ, τί ακριβώς αποδεικνύει? Ένα αξιόπιστο και ασφαλές ΙΑΤΡΙΚΟ τεστ, θα πωλούταν ποτέ σε σούπερ μάρκετ??? Δίπλα στα αρτοσκευάσματα μήπως? Ή μήπως το τεστ κύησης πωλείτε στα σούπερ μάρκετ? Κάποιοι "μύρισαν χρήμα" απλά και τίποτε άλλο!!!

 
K x
11 Απρ 2021 14:48

Χα χα να δω όταν καθηγητές δηλώσουν θετικοί τι θα γίνει. Το κενό του κενού.....

 
@Κώστας
11 Απρ 2021 14:02

Τι νόημα έχουν οι συγκρίσεις με την Ελβετία ρε φίλε; Τι κοινό έχουμε με την Ελβετία; Σε τι μοιάζει ο κρατικός μηχανισμός, η νοοτροπία του κόσμου, η υπακοή ή όχι σε μέτρα; Σε τίποτα. Μη λέμε ότι θέλουμε για να δημιουργούμε εντυπώσεις. Στην Αυστρία παραδίπλα πάντως τα σχολεία έκλεισαν μια χαρά και τα παιδιά ήταν στα σπίτια μήνες, ΧΩΡΙΣ ηλεκτρονικές τάξεις, webex κλπ - τίποτα. Βλέπεις κανένα να πανηγυρίζει πόσο καλύτερα απο την Αυστρία κάναμε; Μην τα ισοπεδώνουμε όλα.

 
Γελοιο
11 Απρ 2021 11:13

Κεντρική Αθήνα - 12 σημεία ελέγχου του ΕΟΔΥ (και άλλα 10αριά γύρω γύρω στην υπόλοιπη Αθήνα-Αττική).
Ολόκληρη η πόλη της Θεσσαλονίκης, 1 σημείο.
Το έχετε τερματίσει.

 
Κώστας
11 Απρ 2021 10:47

Αντί να προσλάβει προσωπικό και να αραιώσει τις τάξεις παίζουμε με τα τεστ που δεν σταματούν την διάδοση. Η Ελβετία χωρίς να σταματήσει τα σχολεία ούτε μια ημέρα τώρα έχει 1/3 των κρουσμάτων.

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
11 Απρ 2021 10:46

Προς @Τομ & @όλα έτοιμα
Αγαπητοί θαυμαστές της κυβερνητικής πολιτικής στην παιδεία, παρακαλώ πολύ αύριο το πρωί να πάτε έξω από κάποιο λύκειο 300 μαθητών και να παρακολουθήσετε το θέαμα. Θα αποζημιωθείτε σίγουρα. Και ίσως αρχίσετε να έχετε κάποιες αμφιβολίες για τα ινδάλματά σας!

 
Χμ χμ
11 Απρ 2021 08:28

Μήπως να σου το φέρουνε στο σπίτι; Να σου γράψουνε τη δήλωση;

 
@ @@@
11 Απρ 2021 08:23

Όλοι έχουμε ευθύνη και όλοι δίνουν τον αγώνα τους. Έχουμε πανδημία. Σου προσφέρουν τα πάντα μέχρι τις δηλώσεις και τα τεστ για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Κι εσύ γκρινιάζεις ακόμη....

 
Μόνο κενά θα γίνονται...
11 Απρ 2021 00:28

Η κόρη μου ήδη ενημερώθηκε από την τηλεκπαίδευση ότι οι καθηγητές που είναι 65 και πάνω δεν θα είναι από Δευτέρα στο σχολείο. Άρα μαθηματικά, φυσική, χημεία, βιολογία και γυμναστική δεν θα γίνονται. Αν προσθέσουμε και όσους έχουν παιδιά στο Δημοτικό και θα πάρουν άδεια ειδικού σκοπού , τότε ανοίγουν τα Λύκεια για να κάνουν μόνο κενά οι μαθητές.
Αυτά δεν μπορούσε να τα προβλέψει το υπουργείο, η μόνο τα σελφ τεστ και η ατομική ευθύνη αρκούν;

 
Γ.Α
10 Απρ 2021 23:52

Όλα αυτά τα "καθοριστικά και απολύτως αναγκαία τεστ" για τον έλεγχο της κακιάς πανδημίας που μας βρήκε είναι ένας τραγελαφος όλης αυτής της κατάστασης που μας επιβάλανε να ζουμε εμείς, μαθητές εκπαιδευτικοι γονείς. ..Όταν μια ολόκληρη εκπαιδευτικη Χρόνια έχει χαθεί ας σωθεί, συμφώνα πάντα με την υπουργό μας, με 10 μέρες μαθημάτων και μια μπατονετα ....Ας είναι όλα είναι δρόμος. ....

 
όλα κι όλα
10 Απρ 2021 23:36

Τελικά δε ξέρουμε τι ζητάμε μου φαίνεται. Ξεκινήσαμε ζητώντας δωρεάν τεστ, αφού δοθηκαν δεν μας ενδιέφεραν, ζητήσαμε εμβόλια και μόλις μας έδωσαν προτεραιότητα να δηλώσουμε και ξεκίνησαν δήλωσε το 40% και αν. Τώρα κάνουμε θέμα το σελφ τεστ που το κάνουν στην Ευρώπη κατά κόρον όλοι και συνεχώς αφού πωλείται στα σούπερ μάρκετ. Εμείς όμως για μία ακόμη φορά φέρνουμε την καταστροφή. Θα έχει ουρά στο φαρμακείο; Θα κρύψουμε την αλήθεια; Μεγάλα ερωτήματα που μας απασχολούν. Μήπως να πληρωνόμαστε και να καθόμαστε;

 
Μάριος
10 Απρ 2021 23:30

Κανένα μπάχαλο. Είναι απλά τα πράγματα. Μία απλη βεβαίωση και ένα δωρεάν τεστ. Έλεος με την κλάψα. Μας κουράσατε.

 
Μαρία
10 Απρ 2021 23:03

Για τις ευπαθείς ομάδες η για όσα παιδιά ζουν με ευπαθή άτομα ούτε λόγος.Απλα όλοι στο σχολείο και όποιος γλιτώσει.

 
pakis
10 Απρ 2021 22:38

@Τομ
Είναι εξαναγκαστική επιβολή, δεν είναι εμπιστοσύνη!
Αν το τεστ σου βγει αρνητικό και ΑΝ θες να είσαι έντιμος, σου λέει να ψάξεις να βρεις το κοντινότερο σημείο για να κάνεις τεστ, δλδ το πρωί της Δευτέρας θα τρέχεις για τεστ.
Θα δούμε και το σύστημα τους κατά πόσο θα σηκώνει τόσες δηλώσεις.

 
όλα έτοιμα
10 Απρ 2021 22:10

όλα άψογα, μπράβο στην υφυπουργό (ψηφοφόρος μαγνησίας)

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
10 Απρ 2021 22:02

Τη Δευτέρα αναμένεται πρωτοφανές μπάχαλο στα σχολεία. Έλεγχος βεβαιώσεων. Απομάκρυνση όσων δεν έχουν φέρει. Φωνές και απειλές γονέων. Μαθητές διαμαρτυρόμενοι ότι δε βρήκαν τεστ. Μαθητές που το τεστ βγήκε μη έγκυρο. Καθαρίστριες που δεν τους αναγνωρίστηκε το ΑΜΚΑ! Μόνο μάθημα δεν πρόκειται να γίνει. Όλα θυσία στο βωμό της υπουργικής παράνοιας...

 
Τομ
10 Απρ 2021 20:55

Τόσο καιρό απαιτούσαμε δειγματοληπτικούς ελέγχους και τεστ για να ανοίξουν τα σχολεία και τώρα που έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε όλοι αυτοελέγχους διαμαρτυρόμαστε. Και μάλιστα θεωρούμε εξευτελιστική την εμπιστοσύνη που μας δείχνει το κράτος για την ειλικρίνεια των δηλώσεων μας !

 
Μ.Χ.
10 Απρ 2021 20:48

Και είναι μόνο η αρχή. Τα χειρότερα έρχονται.

 
pakis
10 Απρ 2021 19:27

Μιλάμε για εξευτελισμό μαθητών και καθηγητών.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.