Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Γ. Βούτσινος: Δεν υφίσταται θέμα απώλειας οργανικής θέσης στα Πρότυπα ΕΠΑΛ. Πρόκειται για ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο

Τι αναμένετε από την λειτουργία των Πρότυπων ΕΠΑΛ σε σχέση με το γενικό στόχο ως προς την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης;
Δημοσίευση: 11/04/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ο προπομπός της αναβάθμισης του συνόλου των  ΕΠΑ.Λ. θα είναι  τα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ. (Π.ΕΠΑ.Λ.)., ενώ η  μεταρρύθμιση θα εφαρμοστεί με συστηματικό τρόπο και θα αξιολογηθεί πριν εφαρμοστεί συνολικά.

Αυτό ξεκαθαρίζει ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του υπουργείου Παιδείας Γιώργος Βούτσινος, μιλώντας στο esos, και υπογραμμίζει τα εξής:

Α. Δεν μπορεί να συνεχιστεί το φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί κατά το παρελθόν, δηλαδή να νομοθετούμε στις 9/9, για να εφαρμοστούν οι αλλαγές στις 11/9.

Β. Η επιλογή της ίδρυσης Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. και η αξιολόγησή τους θα φέρει με οργανωμένο τρόπο κι όχι άναρχα την «επόμενη ημέρα στα ΕΠΑ.Λ. συνολικά».

Γ. Και βέβαια, δεν πρέπει να διαφεύγει από τους σχεδιασμούς μας ότι εκείνο που πρώτιστα χρειαζόμαστε είναι μια  στέρεη επαγγελματική εκπαίδευση (επιπέδου 4) με εύρος, που θα δίνει βασικές επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες σ’ έναν ευρύτερο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ή επαγγελμάτων. Μετά έρχεται η κατάρτιση (επιπέδου 5) που πρέπει να είναι  ευέλικτη. Για να είναι δε και αποτελεσματική, πρέπει απαραίτητα να στηρίζεται σε μια επιτυχημένη επαγγελματική εκπαίδευση.

Δ. Για πρώτη φορά στην εκπαίδευσή μας  θα εφαρμοστεί σε αντιπροσωπευτική κλίμακα και με συστηματικό τρόπο, σειρά ρυθμίσεων όπως τροποποιημένα προγράμματα σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες σε επαγγελματικά προσόντα της οικονομίας, νέες μεθοδολογίες, ουσιαστική συνεχής  επιμόρφωση εκπαιδευτικών, κριτήρια ποιότητας σε πόρους και διαδικασίες κ.ά.

Ε. Κατά τη διαδικασία υλοποίησης της μεταρρύθμισης θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση, αξιολόγηση και επανατροφοδότηση του συστήματος για να σχηματοποιηθεί  η «επόμενη ημέρα στα ΕΠΑ.Λ. συνολικά».

Ζ. Τα  ΠΕΠΑΛ είναι τελείως διαφορετικά σχολεία από ότι μέχρι σήμερα έχουμε γνωρίσει. Οι νέες διαδικασίες και μέθοδοι, τα σύγχρονα πρότυπα ποιότητας, οι αυξημένοι βαθμοί ελευθερίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι επιμορφώσεις των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών όλων των κλάδων, ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις, χωρίς να τίθενται θέματα απώλειας της οργανικής τους θέσης, συνιστούν ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο.

Esos: κε Γενικέ, πως φαντάζεστε την αποστολή των ΕΣΚ; Ποιος είναι ο στόχος σας;

Γιώργος Βούτσινος:  Για το Υπουργείο Παιδείας, όπως και στον ιδρυτικό τους νόμο αναφέρεται, οι Ε.Σ.Κ. αποτελούν παράγοντα μείωσης του κοινωνικού αποκλεισμού, περαιτέρω μείωσης της μαθητικής διαρροής και κυρίως ευκαιρία για όσους κατά το παρελθόν έχουν διαρρεύσει από το εκπαιδευτικό σύστημα, είναι ενήλικες και θέλουν να μάθουν μία τέχνη, να καταρτιστούν και να απορροφηθούν από την αγορά εργασίας. Ας μην ξεχνάμε για παράδειγμα, τους ενήλικους απόφοιτους των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.

Μέριμνά μας είναι οι ενήλικοι, που για διαφόρους λόγους βρέθηκαν εκτός εκπαιδευτικού συστήματος, να μπορέσουν να βρουν μια δουλειά, τις περισσότερες φορές  μια καλοπληρωμένη δουλειά σε ειδικότητες που αναζητά η αγορά και για τις οποίες δεν υπάρχουν καταρτισμένοι επαγγελματίες σήμερα (πχ τεχνίτης ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας, τεχνίτης μαρμάρων, τεχνίτης εξωλέμβιων μηχανών, ηλεκτροσυγκολλητής, τεχνίτης αλουμινίου, καραβομαραγκός) και που επιπλέον δεν προσφέρονται στα ΕΠΑΛ. Καμία ειδικότητα η οποία είναι επιπέδου 4 και προσφέρεται στα ΕΠΑΛ δεν θα είναι αντικείμενο των ΕΣΚ. Θα ήθελα να επισημάνω ότι οι ΕΣΚ αποτελούν  μία εναλλακτική επιλογή  στην πληθυσμιακή ομάδα των Neets (Not in Education Employment and Training - μια γενιά απόντων από τα συστήματα Ε.Ε.Κ. και Απασχόλησης) που θα σας φανεί αξιοπερίεργο, αλλά είναι πάνω από 15 εκ. στην Ευρώπη, με τη μεγαλύτερη αύξηση να εμφανίζει η Ελλάδα και η Ιταλία την περίοδο 2008-2019,

Esos:Τι συμβαίνει με τις ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ; Το σχολικό έτος που διανύουμε ήταν και το τελευταίο της λειτουργίας τους;

Γιώργος Βούτσινος: Πράγματι υπάρχει μια ιστορία για τις σχολές αυτές που φαίνεται ότι είχε μείνει αθέατη. Με τον ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (A'193) τη 15η Σεπτεμβρίου 2014 οι ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καταργήθηκαν και ακολούθησαν τη 15η Σεπτεμβρίου 2015 οι ΕΠΑ.Σ. των υπόλοιπων υπουργείων (συμπεριλαμβανομένων και των ΕΠΑ.Σ. του ΟΑΕΔ).

Οι σχολές τελικά δεν καταργήθηκαν αλλά μετά από ετήσιες παρατάσεις λειτουργίας, το 2016 ψηφίστηκε η παράταση λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ. του ΟΑΕΔ μέχρι το σχολικό έτος 2020 – 2021, με το άρθρο 66 του ν. 4386/2016  «Ρυθμίσεις για τα ζητήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».

«Παρατείνεται η λειτουργία των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μέχρι το σχολικό έτος 2020−2021. Ειδικά οι μαθητές που φοιτούν στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ. κατά το σχολικό έτος 2020−2021 συνεχίζουν στη Β΄ τάξη και ολοκληρώνουν τις σπουδές του το 2022. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος καταργείται.»

Όπως γίνεται φανερό, όταν αναλάβαμε την ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας  και Θρησκευμάτων τον Ιούλιο του 2019 βρεθήκαμε μπροστά στο δίλημμα: ή να σταματήσει η λειτουργία των σχολών αυτών, διατηρώντας το νόμο που είχε ψηφίσει η προηγούμενη Κυβέρνηση, ή να τακτοποιήσουμε άπαξ δια παντός το θέμα και να συνεχισθεί η λειτουργία τους. Προφανώς, γι’ αυτούς που σέβονται την ιστορία των σχολών αυτών και οι οποίες από το 1952 έχουν δώσει πολλά στην επαγγελματική εκπαίδευση, με την εγκαθίδρυση της μαθητείας στην Ελλάδα, δεν μπορούσαν παρά να επέλεγαν το δεύτερο. Με τον ν. 4763/2020 οι ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ συνεχίζουν απρόσκοπτα την λειτουργία τους και ξεκαθαρίζουν επιπλέον τα εκκρεμή ζητήματά τους στο πλαίσιο προσόντων, που δεν είχε ποτέ νομοθετηθεί και ήταν και το βασικό πρόβλημα της επανειλημμένης απόπειρας παύσης της λειτουργίας τους.

Σχόλια (7)

 
Μας δουλέυουν
12 Απρ 2021 15:48

τον Ιούλιο του 2019 βρεθήκαμε μπροστά στο δίλημμα: ή να σταματήσει η λειτουργία των σχολών αυτών, διατηρώντας το νόμο που είχε ψηφίσει η προηγούμενη Κυβέρνηση, ή να τακτοποιήσουμε άπαξ δια παντός το θέμα και να συνεχισθεί η λειτουργία τους.
Καλά ποιός κυβερνούσε το 2014 που ψηφίστηκε η κατάργηση των σχολών αυτών όπως εσείς λέτε παραπάνω;

 
@Μαρια
12 Απρ 2021 15:17

Αχ Μαρία, Μαράκι, Μαριώ...
Με την απορία θα μείνεις για καιρό...

 
Εκπαιδευτικός σε Πειραματικό
12 Απρ 2021 11:06

@Σοβαρά

Ξεχάσατε μια μικρή λεπτομέρεια. Ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι να μαθαίνουν οι μαθητές και όχι να βολεύονται σε μια θεσούλα δίπλα στο σπιτάκι τους μέχρι να πάρουν σύνταξη οι εκπαιδευτικοί χωρίς να έχουν αξιολογηθεί ποτέ.

 
Σημαντική Αναβάθμιση των ΕΠΑΛ
12 Απρ 2021 11:03

Είναι πολύ σγημαντικο ότι ξεκαθαρίζεται ότι στο πλαίσιο λειτουργίας των πρότυπων ΕΠΑΛ δεν θα χάνονται οι οργανικές θέσεις. Φυσικά αυτό πρέπει να αναφέρετε ρητά στο ΦΕΚ δημιουργίας και λειτουργίας πρότυπων ΕΠΑΛ

 
Θ.Μαρία
12 Απρ 2021 09:36

Απορία
Έχω την εξής απορία την οποία αν μου λύσετε θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας γιατί πραγματικά ο θεσμός των πρότυπων σχολείων είναι από τα θέματα που πρέπει να προχωρήσουν.
Είμαι Ηλεκτρολόγος μηχανικός (ΠΕ83) με διδακτορικό, δημοσιεύσεις (h-index 8) πάνω από 10 χρόνια Διδασκαλία και ερευνητικό έργο σε Παν/μιο και μεγάλο επιμορφωτικό έργο σε θέματα ΤΠΕ στην εκπαίδευση (θέμα του Med μου), με προφίλ δηλαδή ιδανικό για διδάσκοντα σε Πρότυπο ΕΠΑΛ. Έχω οργανική πλέον σε ΓΕΛ καλύπτοντας ώρες πληροφορικής και συμπληρώνοντας σε Γυμνάσιο και προφανώς θα ήθελα να πάω σε Πρότυπο ΕΠΑΛ.
Στο ΕΠΑΛ της περιοχής μου που έχει τον ανάλογο τομέα έχουν οργανική 1 συνάδελφος από ΣΕΛΕΤΕ (νυν ΑΣΠΑΙΤΕ) ένας από ΤΕΙ και ένας ΤΕ (δηλαδή ΔΕ) χωρίς περαιτέρω ακαδημαϊκά προσόντα.
Αν το ΕΠΑΛ αυτό γίνει πρότυπο :
Ή θα γίνει ανοικτή πρόσκληση και φυσικά λόγο των προσόντων μου πιθανότατα να επιλεγώ εγώ ή κάποιος συνάδελφος με καλύτερο προφίλ και τουλάχιστον 1 θα χάσει την οργανική του και στην καλύτερη περίπτωση θα έρθει στη θέση μου.
Ή θα μείνει εκεί και εγώ (ή άλλος συνάδελφος) με τα προσόντα που είναι για την θέση αυτή θα μείνουμε απ’ έξω.
Και ποιος θα κρίνει ποιοι είναι αυτός ??? στην Π.Ε.Π.Π.Σ της περιοχής μου επιλέχθηκαν ως μέλη 2 συνάδελφοι χωρίς Δ.Δ. δημοσιεύσεις, ακαδημαϊκό έργο μένοντας έξω άτομα με τα δικά μου και καλύτερα προσόντα.
Δε γίνεται και να μη χαθούν οι θέσεις (ακόμα και σε βάθος 2ετίας) και να πάνε οι «καλύτεροι».

 
Σοβαρά;
11 Απρ 2021 20:23

Η νομοθεσία για τα Πρότυπα και Πειραματικά άλλα λέει. Για τα ΕΠΑΛ ισχύει κάτι διαφορετικό; Στα υπόλοιπα σχολεία οι εκπαιδευτικοί χάνουν την οργανική τους θέση. Ζούμε σε εποχές που είναι πολύ δύσκολο να βρεις οργανική θέση σε ένα νέο εργασιακό περιβάλλον, ακόμα κι αν κάνεις γενναίους συμβιβασμούς. Όσοι θα χάσουν την οργανική τους μπορεί να είναι 50, 60 χρονών και να εργάζονται στα συγκεκριμένα σχολεία για πολλά χρόνια. Μακάρι να βρεθεί τρόπος να μην ξεσπιτωθούν, ακόμα κι αν γίνει Πρότυπο το σχολείο τους, όμως φαίνεται ότι η τύχη των εκπαιδευτικών δεν αφορά τις κυρίες Υπουργούς και Υφυπουργούς του Παιδείας.

 
Κωστας
11 Απρ 2021 16:59

Αχ αυτοι μας δουλευουν κανονικα. Εκμεταλευονται την συγχυση των εννοιων οργανικη θεση (που ειναι στο Υπουργειο Παιδειας πανελλαδικα και που ποτε δεν χανεται παρα με την πανελλαδικη καταργηση κλαδων οπως εγινε το 2013) με την οριστικη οργανικη τοποθετηση σε ενα σχολειο (που χανεται μονο αν το ζητησει ο συναδελφος να αλλαξει η καταργηθει το σχολειο η μετατραπει σε προτυπο η πειραματικο). Για τοσο εξυπνους μας περνανε; Σε καμμια μετατροπη ΓΕΛ δεν χαθηκε η οργανικη θεση των εκπαιδευτικων του. Η οργανικη τους τοποθετηση χαθηκε. Και ψαρευοντας σε θολα νερα μας λεει οτι στα ΕΠΑΛ δεν θα χανεται η οργανικη θεση. Η οργανικη θεση στο Υπουργειο δεν μας προστατευει απο την υποχρεωτικη μεταναστευση σε σχολειο της Κολοπετινιτσας για αναγκες της υπηρεσιας. Η οριστικη οργανικη τοποθετηση σε ενα σχολειο (οταν υπαρχουν μαθητες και δεν βγαινουμε οργανικα η λειτουργικα υπεραριθμοι) ειναι αυτη που μας προστατευει απο την αναγκαστικη τοποθετηση σε αλλο σχολειο με το ζορι και πηγαινουμε μονον αν το επιλεξουμε εμεις και για δικους μας λογους.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ