Placeholder

ΜΑΘΗΤΕΣ

Ο “χάρτης” των μαθητικών καταλήψεων

Αποκλεισμός «καταληψιών» από την τηλεκπαίδευση- Απουσίες στους απόντες
Δημοσίευση: 15/04/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Συνολικά 27 Λύκεια ήταν κατειλημμένα μέχρι χθες βράδυ σε όλη τη χώρα, με βασικά αιτήματα την   αναστολή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής και των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων καθώς και  της Τράπεζας Θεμάτων.

Ειδικότερα υπό κατάληψη τελούν:

  • Επτά Λύκεια στην Αττική
  • Δεκατρία στη Δυτική Ελλάδα
  • Τέσσερα στην Κεντρική Μακεδονία
  • Δύο στην Κρήτη, και,
  • Ένα στη Θεσσαλία

Αποκλεισμός «καταληψιών» από την τηλεκπαίδευση- Απουσίες στους απόντες

Απόφαση  της υπουργού Παιδείας  Ν. Κεραμέως , του περασμένου Οκτώβρη, για τις μαθητικές καταλήψεις,  προβλέπει τα  εξής:

1. Σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος, το οποίο καθιστά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα ή σε ολόκληρη σχολική μονάδα, τα σχολεία υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υποχρεωτική τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές.

2. Μαθητές που παρεμποδίζουν τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής  διαδικασίας, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και λαμβάνουν απουσίες για όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας.

3. Η απουσία μαθητή από κάθε διδακτική ώρα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καταγράφεται από τον εκπαιδευτικό, προσμετράται στο γενικό σύνολο των απουσιών και λαμβάνεται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης.

4. Κάθε εκπαιδευτικός υποχρεούται να καταγράφει με κάθε πρόσφορο τρόπο τους τίτλους της ενότητας που δίδαξε καθημερινά.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Ειδικότερα, η απόφαση ορίζει τα εξής:

1. Σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος, το οποίο καθιστά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα/τμήματα σχολικής μονάδας ή σε ολόκληρη σχολική μονάδα, όπως, ενδεικτικά, η παρεμπόδιση από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο της πρόσβασης των μαθητών/τριών και/ή εκπαιδευτικών στους χώρους της σχολικής μονάδας, οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου τόσο οι μαθητές/τριες όσο και οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν αποκλειστικά εξ αποστάσεως στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι υποχρεωτική τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους/τις μαθητές/τριες.

Το πρόγραμμα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθορίζεται από τον/τη Διευθυντή/τρια της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τον οικείο Σύλλογο Διδασκόντων, με ανάλογη τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και κοινοποιείται στον/την οικείο/α Διευθυντή/τρια Εκπαίδευσης.

Ο/Η Διευθυντής/τρια της σχολικής μονάδας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων/ ουσών, οφείλει να διασφαλίσει ότι θα παρέχεται σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία στους/στις μαθητές/ τριες.

Η συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών πραγματοποιείται με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας σχολικής μονάδας, με τηλεδιάσκεψη ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας, καθώς και οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι οποίες έχουν σταλεί στις σχολικές μονάδες.

2. Μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες με τις πράξεις τους καθιστούν αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα/τμήματα σχολικής μονάδας ή σε ολόκληρη τη σχολική μονάδα, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και λαμβάνουν απουσία για όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας.

3. Η απουσία μαθητή/τριας από κάθε διδακτική ώρα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καταγράφεται από τον εκπαιδευτικό κατά παρέκκλιση του άρθρου 27 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21.05.2019 (Β’ 2005) κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε Ηλεκτρονικό Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος της παρούσας, προσμετράται στο γενικό σύνολο των απουσιών που θα πραγματοποιήσει ο μαθητής/ τρια κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και λαμβάνεται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής του/της  (σ.σ. Χαρακτηρισμός της φοίτησης του μαθητή σημαίνει επαρκής ή μη επαρκής φοίτηση λόγω απουσιών για τη συμμετοχή  στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις).

4. Η συμπλήρωση και φύλαξη του Ηλεκτρονικού Ημερήσιου Δελτίου Φοίτησης είναι υποχρέωση του εκπαιδευτικού.

5. Για τον έλεγχο των απουσιών των μαθητών/τριών τηρείται Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο), στο οποίο καταχωρίζεται αριθμητικά το άθροισμα των απουσιών της ημέρας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε, όπως αυτές έχουν καταγραφεί στο Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης. Η τήρηση του Βιβλίου Φοίτησης (απουσιολογίου) ανατίθεται σε καθηγητή/τρια που ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, ο/η οποίος/α το τηρεί ηλεκτρονικά.

6. Κάθε εκπαιδευτικός υποχρεούται να καταγράφει με κάθε πρόσφορο τρόπο τους τίτλους της ενότητας που δίδαξε καθημερινά.

Σχόλια (6)

 
@Παλιά χρόνια
16 Απρ 2021 12:18

Όταν ήμασταν στο σχολείο, δε διανοούμασταν να "καταλάβουμε" κάτι που δεν είναι δικό μας, ούτε να εμποδίσουμε όποιον θέλει να δουλέψει ή να κάνει μάθημα από το να το κάνει γιατί δε θεωρούσαμε το δικαίωμά μας στη διαμαρτυρία ότι υπερτερούσε του δικαιώματος του άλλου να δουλέψει ή να κάνει μάθημα. Έτσι μας είχαν μάθει οι οικογένειές μας. Αν έρθουμε για κατάληψη στη δουλειά σου και μείνεις απλήρωτος ή με κλειστό μαγαζί θα τραγουδάς άλλο τραγούδι. Μήπως εσύ στην παιδική ηλικία διδάχθηκες να βλέπεις τα κοινά ως "τζάμπα", "δικά σου" και να νομίζεις ότι μπορείς να τα κλείνεις νταηλίκι σαν μπράβος όποτε γουστάρει;

 
Παλιά χρονια
16 Απρ 2021 08:54

Να υποθέσω ότι όλοι εσείς που δεν θέλετε τις καταλήψεις ,στα χρόνια τα δικά σας ήσασταν στην αντίθετη μεριά έτσι;

 
Μειοψηφία σε κατάληψη
15 Απρ 2021 11:35

Βρήκε ευκαιρία μια ομαδούλα να αποκλείσει τα παιδιά μας από το βασικό δικαίωμα τους την εκπαίδευση! Καταπατείται λοιπόν το δικαίωμα με αυτόκλητους επαναστάτες που δε σέβονται την πλειοψηφία !

 
teacher
15 Απρ 2021 11:29

Είμαστε η χώρα του παράλογου τελικά. Ενώ μέχρι πριν λίγο καιρό φωνάζαμε πότε θα ανοίξουν τα σχολεία - και ειδικά της Δευτεροβάθμιας που παρέμειναν κλειστά για μεγαλύτερο διάστημα - γιατί τα παιδιά έχουν τρελαθεί κλεισμένα στο σπίτι, ώρες ατελείωτες μπροστά σε μια οθόνη, ξαφνικά, μόλις πήγαν ν' ανοίξουν, ξεκίνησαν οι καταλήψεις, με πρόφαση ό,τι απίθανο μπορεί να φανταστεί κανείς. Κι ενώ μέχρι πρότινος όλοι διαμαρτύρονταν ότι δεν παίρνονται μέτρα προστασίας για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, τώρα, με τη δυνατότητα πλέον ανίχνευσης και απομόνωσης των θετικών κρουσμάτων μέσω των self-test, κάποιοι επικαλούνται το Σύνταγμα και δε θέλουν να κάνουν το τεστ (με παρότρυνση των γονέων κυρίως), αλλά παράλληλα απαιτούν ο μαθητής να μπει στο σχολείο, με την πιθανότητα να μεταδώσει τον ιό και στα άλλα παιδιά. Τα μέτρα για τα οποία φώναζαν ότι δεν έχουν παρθεί, οι ίδιοι τα καταστρατηγούν. Έχει σωτηρία αυτή η χώρα τελικά; Ως πότε η "δικτατορία του όχλου" θα καθορίζει τις τύχες όλων μας; Και με ποιο δικαίωμα 5-10 άτομα αποφασίζουν αν ένα σχολείο ή Πανεπιστήμιο θα λειτουργήσει ή όχι; Πού είναι η κ. Υπουργός, που το παίζει "μάγκας" και ανένδοτη σε άλλα θέματα, να πάρει θέση και να σταματήσει κάθε δυσλειτουργία στα σχολεία;

 
Κ
15 Απρ 2021 10:44

Τουλάχιστον θα ξεμπερδέψουμε σύντομα από αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο των καταλήψεων.

 
KalamataG4
15 Απρ 2021 10:30

Δεδομένου ότι, από όποια σκοπιά και να προσεγγίσει κάποιος αντικειμενικός παρατηρητής το ζήτημα των φετινών πανελλαδικών, έχει δημιουργηθεί μια χαοτική κατάσταση που αναπόφευκτα ΕΧΕΙ ΗΔΗ επηρεάσει τους υποψηφίους, μια γενναία απόφαση είναι η αναστολή για φέτος της εφαρμογής των διατάξεων περί ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κάποιος με την ουσία των διατάξεων αυτών και την πραγματική τους στόχευση, οι ειδικές (πρωτόγνωρες) συνθήκες της προετοιμασίας και της ίδιας της διεξαγωγής των πανελλαδικών, απαιτούν μια τέτοια απόφαση υπέρβασης. Ας εφαρμοσθεί από του χρόνου.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ