ΒΟΥΛΗ

Υπ. Εσωτερικών: Δεν υπάρχει αποκλεισμός πτυχιούχων Φιλοσοφικών Σχολών από θέσεις ΠΕ Διοικητικών Υπαλλήλων, μέσω διαδικασίας επιλογής του ΑΣΕΠ

Δημοσίευση: 19/04/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δεν τίθεται κανένα ζήτημα αποκλεισμού πτυχιούχων Φιλοσοφικών Σχολών από θέσεις ΠΕ Διοικητικών Υπαλλήλων, μέσω διαδικασίας επιλογής του ΑΣΕΠ, υποστηρίζει ο υπουργός Εσωτερικών Μ. Βορίδης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Βουλευτού της «Ελληνικής Λύσης»   Αναστασίας –Αικατερίνης Αλεξοπούλου,  κι εξηγεί:

  • Οι διορισμοί / προσλήψεις προσωπικού στους φορείς του δημοσίου τομέα γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του συστήματος προσλήψεων (Ν. 4765/2021, όπως ισχύει), εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 2 του ιδίου νόμου ή από ειδικές διατάξεις νόμων.
  • Στο «Προσοντολόγιο» (Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει) γίνεται περιγραφή των απαιτούμενων προσόντων διορισμού για ορισμένους βασικούς, για τη λειτουργία των οργανισμών του δημοσίου, κλάδους / ειδικότητες (π.χ. Διοικητικός - Οικονομικός, Πληροφορικής, κ.λπ.). Εννοείται πως η παράθεση στο «Προσοντολόγιο» των κλάδων / ειδικοτήτων αυτών είναι εντελώς ενδεικτική, καθώς με τους Οργανισμούς ή Κανονισμούς τους, οι διάφοροι φορείς του δημοσίου τομέα δύνανται να προβλέψουν και άλλους κλάδους / ειδικότητες για την κάλυψη των συγκεκριμένων υπηρεσιακών τους αναγκών.
  • Βασική αρχή του «Προσοντολογίου» είναι τα κατά περίπτωση κλάδου / ειδικότητας απαιτούμενα προσόντα να συνδέονται με τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών που παρέχει το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας κατά βαθμίδα εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ). Κατά συνέπεια, για την κάλυψη θέσεων προσωπικού επί μέρους κλάδων / ειδικοτήτων, όλων των κατηγοριών / εκπαιδευτικών βαθμίδων, ως προσόν διορισμού απαιτείται το κατά περίπτωση ειδικότητας ομώνυμο ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδαπής, ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής.
  • Στο πλαίσιο αυτό, εναπόκειται στον κάθε φορέα, ανάλογα με τις ειδικότερες υπηρεσιακές του ανάγκες και με γνώμονα το αντικείμενο των μονάδων που θα στελεχωθούν, ο καθορισμός, με τον Οργανισμό Κανονισμό του, των κλάδων / ειδικοτήτων προσωπικού που κρίνονται απαραίτητοι για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, καθώς και ο καθορισμός με τις οικείες οργανικές διατάξεις ή με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, των τίτλων σπουδών, που καθορίζονται ως τυπικά προσόντα διορισμού συγκεκριμένων κλάδων / ειδικοτήτων.
  • Εν προκειμένω, για τον Κλάδο «ΠΕ Διοικητικό και / ή Οικονομικό» στο άρθρο 4 του «Προσοντολογίου» προβλέπεται ότι: «Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής».
  • Επιπλέον, στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι: «Όταν ο κλάδος είναι αμιγώς διοικητικός επιτρέπεται να περιορίζονται με την προκήρυξη τα προσόντα διορισμού σε πτυχία ή διπλώματα διοικητικών ...μόνο σπουδών γενικώς ή συγκεκριμένων ειδικοτήτων αυτών, μετά από αίτημα του φορέα που εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ».
  • Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι απόφοιτοι Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε όλες τις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων στο Δημόσιο του κλάδου «ΠΕ Διοικητικού / ή Οικονομικού» του ως άνω άρθρου 4 (πλην των εξαιρέσεων της παρ. 3), για τις οποίες ορίζεται στη σχετική προκήρυξη ως τυπικό προσόν διορισμού πτυχίο ή δίπλωμα «οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής», και συνεπώς δεν τίθεται κανένα ζήτημα αποκλεισμού τους.

Σχόλια (5)

 
ΠΑΠΑΣ
20 Απρ 2021 16:39

Ο ΚΑΘΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΘΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΗΔΕΝΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ.
Ο ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ, Ο ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, Ο ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΣΧΟΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ , Ο ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ Κ.Λ.Π. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΝ ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ.....ΑΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΜΕ.
ΟΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΕΧΕΙ .....ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ .....ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙ ( ΕΠΕΙΔΗ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΗ ) ΑΛΛΗ ΤΟΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΕΧΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ , ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΩΝ ΤΕΦΑ, ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ,ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Κ.Λ.Π.

 
Alekos Salonikios
20 Απρ 2021 10:53

@ Πολίτης

...όλοι οι πτυχιούχοι δουλεύουν στην Εκπαίδευση, σε 100 τόσες ειδικότητες!.. (..και χωρίς παιδαγωγικό και τα τοιαύτα...)

 
M.P
20 Απρ 2021 09:31

Οι απόφοιτοι των σχολών αυτών, έχουν διδαχτεί κάτι που έστω να θίγει τη διοικητική επιστήμη; Ποιος ο λόγος να καταλαμβάνουν θέσεις που δεν έχουν καμία συνάφεια με τα τυπικά τους προσόντα;

 
Μαρία
20 Απρ 2021 01:34

Να ενημερώσω τον υπουργό ότι, αν και πτυχιούχος φιλοσοφικής σχολής, δύο φορές δεν έγινε δεκτό το πτυχίο μου για διοικητική θέση, μια στο υπουργείο δικαιοσύνης (επελέγη γυμναστής !!!!!!) και μια στο δικό του υπουργείο. Ενώ με δικαίωσε ο Συνήγορος του Πολίτη, το ΑΣΕΠ απέρριψε το πτυχίο μου.

 
Πολίτης
19 Απρ 2021 22:02

Είναι ντροπή να έχεις 20 τμήματα ΑΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ....!!!
ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΥ ΙΔΡΥΣΕ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ.....ΝΑ ΤΟ ΔΕΧΕΤΑΙ....!!!
ΔΗΛΑΔΗ..... ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ .....ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΛΟΓΙΚΗ .....ΝΑ ΜΗΝ ΔΟΥΛΕΎΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ .....

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.