Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Χ. Κεφαλίδου: Απαράδεκτες απορρίψεις αιτήσεων κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών φοιτητών

Δημοσίευση: 23/04/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ερώτηση   προς την υπουργό Παιδείας   Νίκη Κεραμέως, στη Βουλή  με θέμα: «Απαράδεκτες απορρίψεις αιτήσεων κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών φοιτητών​» κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, υπεύθυνη Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΚΙΝΑΛ.

Ακολουθεί πλήρες το κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως

 Θέμα: Απαράδεκτες απορρίψεις αιτήσεων κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών φοιτητών

Σύμφωνα με την ΥΑ 148236/Ζ1/ 30-10-2020, (ΦΕΚ 4806/Β/30-102020) που αναφέρεται στη «Ρύθμιση θεμάτων μετεγγραφών ειδικών κατηγοριών και κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες», στο άρθρο 12 αναφέρεται ότι:

    Αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής/ μετακίνησης υποβάλλονται αποκλειστικά για σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις ή επιγενόμενες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης φοιτητών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Ως τέτοιες χαρακτηρίζονται ιδίως οι εξής:

 α) σοβαρές παθήσεις φοιτητών ή μελών της οικογένειας του φοιτητή, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα της υπό στοιχεία Φ.151/17897/Β6/2014 (Β’ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και οι οποίες διαπιστώνονται από τα όργανα και μέσω διαδικασίας η οποία αναφέρεται στη ως άνω κοινή υπουργική απόφαση,

 β) θάνατος συγγενούς α’ βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β’ βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή, ο οποίος επήλθε εντός ενός έτους πριν την υποβολή της αίτησης για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής,

 γ) κυοφορούσες φοιτήτριες μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος, και εφόσον αυτές ήδη φοιτούν για την απόκτηση πρώτου πτυχίου, και

 δ) φοιτητές οι οποίοι έχουν υποστεί σωματική ή ψυχική βλάβη προκληθείσα από εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας ή της γενετήσιας ελευθερίας ή της προσωπικής ελευθερίας, η οποία τεκμηριώνεται με βάση τα πορίσματα της ιατρικής επιστήμης.

Επίσης η παράγραφος 1 του άρθρου 74 του ν. 4692/2020 αναφέρει ρητά και συγκεκριμένα τους λόγους αποκλεισμού από  την διαδικασία της χορήγησης της κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής. Ήτοι:

α) όσοι έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών, ο οποίος προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, όπου φοιτούν,

β) όσοι έχουν λάβει μετεγγραφή ή μετακίνηση σε άλλο Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου,

γ) όσοι, με αίτησή τους, έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της φοίτησης και της φοιτητικής ιδιότητας, εκτός αν αυτή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας,

δ) όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. με τις κάτωθι κατηγορίες:

δα) τέκνα των Ελλήνων εξωτερικού,

δβ) αλλοδαποί αλλογενείς,

δγ) υπότροφοι αλλοδαποί αλλογενείς οι οποίοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα Τμήματα Θεολογίας των Α.Ε.Ι. και στα προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Α. σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές,

δδ) υπότροφοι ομογενείς,

δε) αθλητές οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121).

δστ) όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. σε θέσεις ελεύθερης πρόσβασης, δηλαδή χωρίς συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις,

δζ) όσοι έχουν εγγραφεί σε Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

 Επειδή λοιπόν σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις των νόμων και των Υπουργικών αποφάσεων και σύμφωνα με καταγγελίες της ΕΣΑμεΑ που γίναμε αποδέκτες, υπάρχουν περιπτώσεις που ενώ συντρέχουν οι κατά το νόμο και τις σχετικές ΥΑ προϋποθέσεις οι αιτήσεις απορρίφθηκαν αναιτιολόγητα.

Επειδή υπάρχει χαρακτηριστική περίπτωση φοιτητή, που ο πατέρας του απεβίωσε λόγω κορωνοϊού, και σύμφωνα με την παράγραφο β’ του άρθρου 12 της ΥΑ 148236/Ζ1/30-10-2020 δικαιούται μετεγγραφής και παρόλα αυτά απορρίφθηκε. Σημειωτέον δεν εμπίπτει ούτε στις περιπτώσεις του άρθρου 74 παράγραφος 1 του ν. 4692/2020 που αναφέρεται σε αυτούς που αποκλείονται από την κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή.

Επειδή δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις φοιτητών που οι αιτήσεις τους απορρίφθηκαν χωρίς όμως να αιτιολογείται η σχετική απόφαση.

 Ερωτάται η  κα Υπουργός:

  •     Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ώστε να διορθωθούν οι αδικίες και να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αντικειμενική κρίση και επανεξέταση των υποβληθέντων αιτήσεων;
  •     Είναι στις προθέσεις σας ο επανέλεγχος των σχετικών αποφάσεων για διόρθωση τυχόν παρατυπιών και εσφαλμένης ερμηνείας του νόμου και των υπουργικών αποφάσεων;
  •     Προτίθεστε να εξετάσετε τουλάχιστον τις αιτήσεις θεραπείας που έχουν υποβληθεί σε αρκετές περιπτώσεις με αντικειμενικό τρόπο και από άλλη ανεξάρτητη επιτροπή από την αρχική που τις απέρριψε;
  •     Πως διασφαλίζεται η αμεροληψία και η αντικειμενικότητα στην κρίση των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών που αφορούν κυρίως κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες φοιτητών, άτομα με σοβαρές παθήσεις, ΑμεΑ και φοιτητές με μεγάλα οικονομικά προβλήματα;

Η ερωτώσα βουλευτής

Χαρά Κεφαλίδου

Σχόλια (5)

 
Φοιτήτρια
24 Μάιος 2021 19:46

Θα έπρεπε μόνο ντροπή να νιώθουν οι αρμόδιοι των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών. Βασανίζουν τον κοσμάκη που έχει ανάγκη, είμαστε μέσα στην εξαθλίωση και παραβλέπουν ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ ΜΑΣ ΤΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ. Ντροπή και μόνο ντροπή. Ούτε ψήφος, ούτε τίποτα, να τους κοπεί η μαγκιά. Απορρίπτουν ανάπηρα παιδιά, νεκρούς γονείς και δεν ξέρω και γώ τι άλλο παραβλέπουν οι άρρωστοι. Αλλά δεν πειράζει, στο τέλος τον ξυρίζουν τον γαμπρό.

 
Φοίτητης
06 Μάιος 2021 01:01

Να σου πω εσένα "γόνιε" ,θες να πεις ότι ο καρδιοχειρουργός που τελείωσε στην χαμηλότερη ιατρική και όχι της Αθήνας είναι χειρότερος?? Άσε μας με τα παράθυρακια .αν ένα παιδί έχασε τον ένα γονιό ενώ προετοιμάζοταν για πανελλήνιες δεν προκύπτει λόγος για μετεγγραφή? Άντε κάνε μας τη χαρη

 
Ένας εκπαιδευτικός
25 Απρ 2021 07:15

Η αδιόρθωτη αδιαλλαξία σας θα σας στοιχίσει στις εκλογές. Ας μην παίρνουν τα μυαλά σας αέρα. Τα σέβη μου!

 
Μ. Τσ.
23 Απρ 2021 22:49

κ. Υπουργέ,

Με κάθε εκτίμηση ως προς εσάς και την επιτροπή την οποία ορίσατε για την αξιολόγηση των κατ' εξαίρεση μετεγγραφών, ειλικρινά απορώ για τα αποτελέσματα. Όταν η αίτηση του αιτούντος τη μετεγγραφή, επικαλείται δεδομένα που σας έχουν κατατεθεί με έγγραφα πιστοποιημένα και εν μέρει αποτελούν προσωπικά δεδομένα, θα σας παρακαλούσα να απαντήσετε αιτιολογημένα για τον λόγο της απόρριψης.

Με εκτίμηση
Μ. Τσ.
Δ/ντρια ΓΕ.Λ.

 
Γονιός
23 Απρ 2021 16:13

Να τελειώσουν τα παραθυράκια στον κατά τ'άλλα αδιάβλητο θεσμό των πανελλαδικών εξετάσεων. Κάθε ειδική κατηγορία, κάθε "κατ'εξαίρεση" είναι ντροπή. Θέλετε να αδικούνται άλλοι για να βοηθούνται τη μια ο Α και την άλλη ο Β, ψηφοθηρικά, περί αυτού πρόκειται.
Όταν πρόκειται να σας χειρουργήσει ένας γιατρός θέλετε αυτόν με τις καλύτερες επιδόσεις και γνώσεις, όχι αυτόν που του έδωσαν τη δουλειά γιατί ανήκε σε κάποια κατηγορία ή του έτυχε να γίνει σεισμός στο σπίτι του και τον "βοηθήσανε" να βρεθεί εκεί από πάνω σας. Κατ'εξαίρεση ΤΙΠΟΤΑ σε ότι αφορά την πρόσβαση στην τριτοβάθμια.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.