ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Εργαστήρια δεξιοτήτων: Πρόσκληση Υποβολής Εκπαιδευτικού Υλικού

Δημοσίευση: 26/04/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τη γενίκευση της εφαρμογής των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων», σε όλα τα σχολεία της χώρας, για το σχολικό έτος 2021-2022, μετά την πιλοτική εφαρμογή τους κατά το τρέχον σχολικό έτος, προγραμματίζει  το υπουργείο Παιδείας  σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν καινοτόμο, δυναμική, εκπαιδευτική δράση, η οποία συνίσταται στην προσθήκη νέων Θεματικών Ενοτήτων στο Νηπιαγωγείο και στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού και του Γυμνασίου, αξιοποιώντας σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους μάθησης.  Στόχος είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στις μαθήτριες και τους μαθητές, σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου προγράμματος με δομή Ανοικτών Προγραμμάτων Σπουδών και Διαδικασιών.

Στο πλαίσιο αυτό το Ι.Ε.Π. προσκαλεί ενδιαφερόμενους Φορείς, Οργανισμούς, Ακαδημαϊκά, Ερευνητικά και Επιστημονικά Ιδρύματα που σχετίζονται με το χώρο της εκπαίδευσης, όπως είναι Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Υπουργεία και οι εποπτευόμενοι φορείς τους, που αναπτύσσουν και υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες προς τον πολίτη (π.χ. Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, κ.ά.), ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα (π.χ. Ινστιτούτο Παστέρ, Δημόκριτος, Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη, Αστεροσκοπείο, ΙΓΜΕ), λοιποί κυβερνητικοί ή μη κυβερνητικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης, φορείς περιφερειακής ή τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμοί διεθνείς, κρατικοί και μη κρατικοί, που υλοποιούν εκπαιδευτικό έργο, επιστημονικές ενώσεις και σύλλογοι, κοινωφελή ιδρύματα, μουσεία, αθλητικές ομοσπονδίες, νοσοκομεία και τα ερευνητικά τους κέντρα που δραστηριοποιούνται στην πρωτοβάθμια και προληπτική υγεία, λοιποί φορείς που έχουν συνάψει μνημόνιο συνεργασίας μέσω του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή του Ι.Ε.Π., κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, να υποβάλουν εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα ανταποκρίνεται στις Θεματικές Ενότητες και στους Κύκλους Δεξιοτήτων που αναφέρονται ακολούθως στην παρούσα πρόσκληση, συνοδευόμενο από τις κατάλληλες μεθοδολογικές οδηγίες.

Το υποβληθέν υλικό θα τύχει αξιολόγησης και επεξεργασίας από την ομάδα έργου του Ι.Ε.Π., ώστε να δημιουργηθεί περαιτέρω υποστηρικτικό υλικό που θα συμπληρώνει τα Προγράμματα Σπουδών των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και την Πράξη «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων», (MIS) 5092064.

•    Προθεσμία υποβολής: έως 15 Ιουνίου 2021
•    Πληροφορίες σχετικά με τα Εργαστήρια  Δεξιοτήτων http://iep.edu.gr/el/skill_labs
•    Πλατφόρμα υποβολής: https://iep.edu.gr/services/skill_labs/
•    Επικοινωνία για υποστήριξη: Helpdesk https://iep.edu.gr/helpdesk/open.php?tp=46

Το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να εμπίπτει στις τέσσερεις (4) βασικές Θεματικές Ενότητες και να εξυπηρετεί τους στόχους των τεσσάρων Κύκλων Δεξιοτήτων ως ακολούθως:

Θεματικές Ενότητες

Ζω καλύτερα – Ευ Ζην

1. ΥΓΕΙΑ: Διατροφή-Αυτομέριμνα, Οδική Ασφάλεια

2. Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία-Πρόληψη

3. Γνωρίζω το Σώμα μου-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Φροντίζω το Περιβάλλον

1. Οικολογία - Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομιά

2. Κλιματική αλλαγή - Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική προστασία

3. Παγκόσμια και τοπική Πολιτιστική κληρονομιά

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

1. Ανθρώπινα δικαιώματα

2. Εθελοντισμός διαμεσολάβηση

3. Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα

Δημιουργώ και Καινοτομώ– Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

1. STEM/ Εκπαιδευτική Ρομποτική

2. Επιχειρηματικότητα- Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα

Κύκλοι Δεξιοτήτων

Η στοχοθεσία των προγραμμάτων έχει προσδιοριστεί βάσει των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα: δεξιότητες ζωής, ήπιες δεξιότητες και δεξιότητες τεχνολογίας και επιστήμης. Ενδεικτικά, οι σύγχρονες δεξιότητες περιλαμβάνουν την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία, την επικοινωνία, την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα, την πρωτοβουλία, την οργανωτική ικανότητα, την ενσυναίσθηση και τις κοινωνικές δεξιότητες, την επίλυση προβλημάτων, τον ψηφιακό και τεχνολογικό γραμματισμό.

Οι δεξιότητες που καλλιεργούνται μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στους ακόλουθους 4 Κύκλους Δεξιοτήτων:

Α) Δεξιότητες 21ου αιώνα (4Cs)

Β) Δεξιότητες ζωής

Γ) Δεξιότητες της τεχνολογίας, της μηχανικής και της επιστήμης

Δ) Δεξιότητες του νου

Η ψηφιακή Εκπαιδευτική πλατφόρμα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων 21+»

Η ψηφιακή Εκπαιδευτική πλατφόρμα  «Εργαστήρια Δεξιοτήτων 21+» είναι ένα αποθετήριο σχετικού εκπαιδευτικού υλικού και ταυτόχρονα, κόμβος επικοινωνίας, επιμόρφωσης, αλληλεπίδρασης και διαρκούς υποστήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Το Ι.Ε.Π., αφού αξιολογήσει και επεξεργαστεί το υλικό που θα λάβει, θα αναρτήσει εγκριθέν υλικό στην πλατφόρμα, με ρητή αναγνώριση της συνεισφοράς του κάθε εκπαιδευτικού φορέα.

Σχόλια (12)

 
Ανδρέας
06 Ιουν 2021 15:59

Προτείνω επαφή με τη φύση περισσότερο και δεν εννοώ τους υπεύθυνους ....εννοώ όλα στα σχολείο. Αυτό να αποφασίζει και εκεί να γίνονται δράσεις , όχι με μεσάζοντες.

 
Λ.Μ.
28 Απρ 2021 12:47

Άλλα κιαυτα τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Από το ένα στο άλλο. Λες και έχουν την όρεξη σας να ασχολείται ο κόσμος με τις όποιες δεξιότητες. Άντε από εκεί χάσατε την μπάλα. Όλο προβλήματα

 
@ΑΒC
27 Απρ 2021 17:27

είσαι άδικος ! εδώ κοτζάμ συγχαρητήρια πήρε από το υπουργείο το ΙΕΠ για υλικό και επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην κοσμογονία της εξ αποστάσεως με επίσημη ανακοίνωση. αμφισβητείς το υπουργείο, την υπουργό ; ε, όχι !

 
ABC
27 Απρ 2021 17:00

@ Εκπαιδευτικός
Ναι συνάδελφε να μπαινοβγαίνουμε στις τάξεις και να κάνουμε μάθημα. Δηλαδή εσύ τι προτείνεις? Παιδιά του Γυμνασίου ή και του Λυκείου ακόμα, να κάνουν μάθημα από 2 ή 3 βιβλία? Εδώ δεν μπορούν να διαχειριστούν 1 βιβλίο.
Όσον αφορά τις περίφημες ερευνητικές εργασίες αυτές πρέπει να είναι σε απλή μορφή και με βιβλίο που να περιέχει προτάσεις και διαδικασίες ερευνών. Τα υπόλοιπα στο Πανεπιστήμιο.
Έχω σχετική εμπειρία από τις Βιωματικές Δράσεις του παρελθόντος.
Αν είχαν επιτυχία δεν θα είχαν αφαιρεθεί από το ωρολόγιο πρόγραμμα.
Επιπλέον κανένας από τους προλαλήσαντες δεν μίλησε για χρήματα.....

 
Εκπαιδευτικός
27 Απρ 2021 14:59

Οτιδήποτε και να ανακοινωθεί πάντα υπάρχουν αυτοί που θα το καταδικάσουν. Είμαι βέβαιος ότι αν αυξηθεί ο μισθός των εκπαιδευτικών κατά 50% κάποιοι θα πουν ότι το κάνει η κυβέρνηση για να μας εξαγοράσει.
Κατά τ' άλλα μια χαρά είμαστε με έναν τυφλοσούρτη-βιβλίο, να μπαινοβγαίνουμε στις τάξεις, να περνούν τα χρόνια, να φτάσουμε αισίως στη σύνταξη. Τι θέλουμε τα εργαστήρια, τις ερευνητικές εργασίες, την ευέλικτη ζώνη κτλ. Μόνο να μπαινοβγαίνουμε στις τάξεις. Δε βαριέσαι, κάνουν πως μας πληρώνουν (σιγά τα λεφτά που μας δίνουν) κάνουμε πως διδάσκουμε.
Και μη ξεχάσουμε να θάψουμε και τα εργαστήρια δεξιοτήτων όπως θάψαμε κάθε καινοτομία ή πρωτοβουλία που πάει να αλλάξει κάτι, οτιδήποτε...

 
ABC
27 Απρ 2021 13:56

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΙΕΠ ΣΤΙΣ <<ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ>>

1) Τηλεκπαίδευση: Μηδέν ψηφιακό υλικό
2) Αξιολόγηση σχολικής μονάδας:
α) Τεκμήρια δεικτών: Ανύπαρκτα
β) Προτάσεις δράσεων: Μηδέν
3) Εκπαιδευτικό υλικό στα Εργαστήρια δεξιοτήτων: Μηδέν

Κατά τα άλλα φταίνε οι εκπαιδευτικοί.....

 
Βάνα
27 Απρ 2021 12:14

Δεν κατανοώ γιατί να υποβάλουν υλικό οι εκπαιδευτικοί..
Δεν έχουν συγκεντρώσει υλικό στο Υπουργείο???
Πως ανακοινώνουν εργαστήριά δεξιοτήτων απο την νεα χρονιά??

Εμείς στο χωριό μου για κάτι τέτοιους νοικοκύρηδες λέμε:
"Θέλουν να κάνουν μνημόσυνο με ξένα κόλλυβα...."

 
Γελάω....
27 Απρ 2021 09:38

με την "κατάργηση" της Θεματικής Εβδομάδας των Φίλη-Γαβρόγλου....

 
Κωνσταντίνος
27 Απρ 2021 00:58

Ας προστεθεί και ο τομέας "Τρέχα γυρευε" και "Αρχές μάρες Κουκουναρες" ...Αν τα μυαλά των ιθυνοντων του ΙΕΠ και του ΥΠΑΙΘ προτείνουν αυτά.. τότε δεν έχουν ιδέα από εκπαιδευτική πρακτική και τάξη......

 
Ελληνίδα μη έγκυος με κοιλιά
26 Απρ 2021 21:31

@ Μελιτακας Α
Δεν διαφωνώ για το περπάτημα στα βουνά. Αλλά ότι στην κλάση του 80 κοιλιά είχαν μόνο οι έγκυες είναι εντυπωσιακό!! Υποθέτω ότι καταγεστε από τη Σουηδία ή τη Βραζιλία ή οι γονείς σας και ο περίγυρός σας στο εξωτικό βουνό ήταν όλοι μοντέλα... Δεν εξηγείτε αλλιώς...

 
Δεξιοτέχνης Εκπαιδευτικός
26 Απρ 2021 20:14

Συνάδελφοι να υποβάλλετε όλοι εκπαιδευτικό υλικό. Ψάχνουν για κορόιδα να κάνουν την δουλειά για αυτούς.

 
Μελίτακας ο Α΄
26 Απρ 2021 20:00

Στο « Ζω καλύτερα – Ευ Ζην » να προστεθεί και το «Αθλούμαι στο βουνό» με την εμπλοκή των Συλλόγων Γονέων και των Δήμων. Έχουμε αμέτρητα υπέροχα μονοπάτια, καιρός να ανακαλύψουμε το περπάτημα που το έχουμε ξεχάσει... Έχουμε ξεχάσει τους παππούδες μας που πήγαιναν από το χωριό στην πόλη με τα πόδια!... Αρκετοί από την κλάση του 80 κάναμε πολλά χιλιόμετρα κάθε μέρα για να πάμε από το χωριό στο Γυμνάσιο, τότε ήμαστε όλοι λυγερόκορμοι. Κοιλιές είχαν μόνο οι έγκυες!...
Ας δώσει το σύνθημα ο Υφυπουργός, να πάρει μαθητές και να τους πάει σ' ένα βουνό!...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ