Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Σύγκλητος Ιονίου Πανεπιστημίου: Να μειωθεί ο αριθμός εισακτέων στα επίπεδα των εισηγήσεων των ΑΕΙ

Αντίθετα η υπουργός η Παιδείας Ν. Κεραμέως ανακοίνωσε στη Σύνοδο Πρυτάνεων ότι στις προθέσεις της είναι να αυξήσει τον αριθμό εισακτέων στα Περιφερειακά Πανεπιστήμια
Δημοσίευση: 27/04/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Μείωση του αριθμού  εισακτέων  στα επίπεδα  των εισηγήσεων των ΑΕΙ, ζητά , με ανακοινωθέν  η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου (σ.σ. το Ιόνιο Πανεπιστήμιο εισηγήθηκε 1.400 θέσεις από 1.700 πέρσι).

Αντίθετα η υπουργός  η Παιδείας Ν. Κεραμέως ανακοίνωσε στη Σύνοδο Πρυτάνεων ότι στις προθέσεις της είναι να αυξήσει τον αριθμό εισακτέων στα Περιφερειακά Πανεπιστήμια  με  τη μεταφορά θέσεων από τα κεντρικά, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα σε τμήματα λόγω της εφαρμογής , από φέτος, της Ελάχιστης Βάσεις Εισαγωγής.

Για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής η Σύγκλητος διατυπώνει την ακόλουθη θέση:

  • Η τιμή της βάσης εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. δεν αποτελεί αποκλειστικό τεκμήριο ποιότητας των ακαδημαϊκών Τμημάτων.
  • Με την τιμή αυτή να καθορίζεται πρωτίστως από έναν συνδυασμό, μη-ακαδημαϊκών, δημογραφικών και οικονομικών παραγόντων, η εφαρμογή του νέου συστήματος εισαγωγής στα Πανεπιστήμια που στηρίζεται στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής είναι δεδομένο ότι θα οδηγήσει σε σημαντικά μειωμένους αριθμούς εισακτέων, ειδικά στα Περιφερειακά Ιδρύματα, και εξ αυτών πολύ περισσότερο στα πολυνησιωτικά.

Ειδικότερα  η  Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου ζητά:

Α. Την άμεση υποστήριξη των περιφερειακών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, στο σύνολό τους και χωρίς εξαιρέσεις, μέσω α) του άμεσου εξορθολογισμού του αριθμού των εισακτέων στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στο ύψος που τα ίδια τα Α.Ε.Ι. ορίζουν, με βάση το αυτοδιοίκητο, τις πραγματικές τους δυνατότητες και με στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων σπουδών και β) της διάθεσης πρόσθετων πιστώσεων νέων μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ/ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικού προσωπικού,

Β. Την δέσμευση της πολιτείας, όπως αυτή θα αποτυπωθεί χωρίς εκπτώσεις στην υπό διαμόρφωση τετραετή προγραμματική συμφωνία, για οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος, ικανή να καλύψει όλες τις ανελαστικές δαπάνες, αλλά και την άμεση επέκταση των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας, και ειδικά της στέγασης, σε όλα τα νησιά – έδρες του Ιδρύματος, έως ότου ολοκληρωθεί το κτιριολογικό πρόγραμμα ανέγερσης νέων φοιτητικών εστιών,

Γ. Την χωρίς άλλη καθυστέρηση έγκριση των επικαιροποιημένων Οργανισμών των Α.Ε.Ι.,

Δ. Την χωρίς εξαιρέσεις αντιστοίχιση των ακαδημαϊκών Τμημάτων σε εθνικό επίπεδο, με βάση τα αντικείμενα σπουδών, όπως αυτά αποτυπώνονται στους ιδρυτικούς τους Νόμους,

Ε. Τον έγκαιρο σχεδιασμό όλων των απαραίτητων μέτρων για την επαναφορά στην ακαδημαϊκή διά ζώσης κανονικότητα, ούτως ώστε να αρθεί η καθυστέρηση των σπουδών των τελειόφοιτων και επί πτυχίω φοιτητών και να καταστεί εφικτή η ομαλή έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Η τιμή της βάσης εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. δεν αποτελεί αποκλειστικό τεκμήριο ποιότητας των ακαδημαϊκών Τμημάτων. Με την τιμή αυτή να καθορίζεται πρωτίστως από έναν συνδυασμό, μη-ακαδημαϊκών, δημογραφικών και οικονομικών παραγόντων, η εφαρμογή του νέου συστήματος εισαγωγής στα Πανεπιστήμια που στηρίζεται στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής είναι δεδομένο ότι θα οδηγήσει σε σημαντικά μειωμένους αριθμούς εισακτέων, ειδικά στα Περιφερειακά Ιδρύματα, και εξ αυτών πολύ περισσότερο στα πολυνησιωτικά. Η ύπαρξη ουσιαστικής βούλησης για την στήριξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην ελληνική Περιφέρεια συνολικά, χωρίς άμεσους ή έμμεσους αποκλεισμούς περιφερειακών Ιδρυμάτων, πρέπει επιτέλους να πάψει να υφίσταται στην σφαίρα των εξαγγελιών και να λάβει έμπρακτο χαρακτήρα. Η στήριξη όλων ανεξαιρέτως των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της περιφέρειας, μέσω της μείωσης του αριθμού των εισακτέων στα επίπεδα που τα Α.Ε.Ι. πανελλαδικά εισηγούνται και μπορούν να διαχειριστούν, αλλά και η πρόσθετη οικονομική ενίσχυσή τους για την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας στην Ελληνική περιφέρεια αποτελούν μονόδρομο για την βιώσιμη λειτουργία τους. Οι εν λόγω παράμετροι βιωσιμότητας οφείλουν να αποτυπωθούν ως αμοιβαίες δεσμεύσεις στις υπό διαμόρφωση, τετραετούς διάρκειας προγραμματικές συμφωνίες των Ιδρυμάτων με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, χωρίς εξαιρέσεις και εκπτώσεις.

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θέτει ως υψηλή προτεραιότητα την ακαδημαϊκή και ποιοτική του προσαρμογή και ανάπτυξη, όπως αυτή σχεδιάζεται και υλοποιείται στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου των Α.Ε.Ι., αλλά και επιβάλλεται από τις διαρκείς μεταβολές του νομικού και θεσμικού πλαισίου που αθροιζόμενες, συνθέτουν ως επιτακτική την ανάγκη της άμεσης επικαιροποίησης του Οργανισμού του. Μια επικαιροποίηση που οφείλει να συνοδευτεί από την διάθεση ικανού αριθμού πιστώσεων μόνιμου διοικητικού προσωπικού, ώστε να καλύψει την πλήρη διοικητική λειτουργία σε όλα τα νησιά – έδρες του Ιδρύματος. Η συνήθης κάλυψη διοικητικών αναγκών με εναλλακτικές χρηματοδοτήσεις, όπως π.χ. μέσω ΕΣΠΑ, και με τις ισχύουσες γραφειοκρατικές / διαχειριστικές αγκυλώσεις, δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά στα Ιδρύματα της περιφέρειας, όπου η προσέλκυση συμβασιούχων στελεχών με πεπερασμένη περίοδο απασχόλησης καθίσταται στην πράξη άκυρη.

Στην εποχή της πανδημίας, τα Ελληνικά Πανεπιστήμια επέδειξαν άριστα αντανακλαστικά και προσαρμόστηκαν γρήγορα και αποτελεσματικά στα δεδομένα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε όλους τους κύκλους σπουδών. Η επιτυχημένη αυτή προσαρμογή δεν πρέπει όμως να εκλαμβάνεται ως μόνιμη δυνατότητα και εναλλακτική. Οι πανεπιστημιακές σπουδές διαχρονικά είναι συνδεδεμένες με την καθημερινή αλληλεπίδραση, την ανταλλαγή ιδεών και αναλόγως του πεδίου σπουδών, την εργαστηριακή και πρακτική εξάσκηση. Τα παραπάνω απαιτούμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ικανοποιούνται αποκλειστικά και μόνο διά ζώσης. Ο κεντρικός σχεδιασμός για σταδιακή επαναφορά στην προγενέστερη κανονικότητα πτυχών της κοινωνικής και οικονομικής ζωής πρέπει πλέον να συμπεριλάβει έμπρακτα και την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Απαιτείται λοιπόν η άμεση ανακοίνωση ενός οδικού χάρτη προς την κατεύθυνση αυτή, βάσει του οποίου τόσο τα Ιδρύματα όσο και οι φοιτητές θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τον προγραμματισμό της λειτουργίας τους και της ζωής τους. Η κατάρτιση του εν λόγω οδικού χάρτη πρέπει να λάβει χώρα εγκαίρως, και με την απαραίτητη μέριμνα - οικονομική και διοικητική - για την προετοιμασία και την τήρηση των μέτρων διασφάλισης της υγείας ολόκληρης της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου ζητά:

•    την άμεση υποστήριξη των περιφερειακών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, στο σύνολό τους και χωρίς εξαιρέσεις, μέσω α) του άμεσου εξορθολογισμού του αριθμού των εισακτέων στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στο ύψος που τα ίδια τα Α.Ε.Ι. ορίζουν, με βάση το αυτοδιοίκητο, τις πραγματικές τους δυνατότητες και με στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων σπουδών και β) της διάθεσης πρόσθετων πιστώσεων νέων μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ/ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικού προσωπικού,

•    την δέσμευση της πολιτείας, όπως αυτή θα αποτυπωθεί χωρίς εκπτώσεις στην υπό διαμόρφωση τετραετή προγραμματική συμφωνία, για οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος, ικανή να καλύψει όλες τις ανελαστικές δαπάνες, αλλά και την άμεση επέκταση των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας, και ειδικά της στέγασης, σε όλα τα νησιά – έδρες του Ιδρύματος, έως ότου ολοκληρωθεί το κτιριολογικό πρόγραμμα ανέγερσης νέων φοιτητικών εστιών,

•    την χωρίς άλλη καθυστέρηση έγκριση των επικαιροποιημένων Οργανισμών των Α.Ε.Ι.,

•    την χωρίς εξαιρέσεις αντιστοίχιση των ακαδημαϊκών Τμημάτων σε εθνικό επίπεδο, με βάση τα αντικείμενα σπουδών, όπως αυτά αποτυπώνονται στους ιδρυτικούς τους Νόμους,

•    το έγκαιρο σχεδιασμό όλων των απαραίτητων μέτρων για την επαναφορά στην ακαδημαϊκή διά ζώσης κανονικότητα, ούτως ώστε να αρθεί η καθυστέρηση των σπουδών των τελειόφοιτων και επί πτυχίω φοιτητών και να καταστεί εφικτή η ομαλή έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς.

Σχόλια (4)

 
ΜΙΚ
28 Απρ 2021 08:54

Όταν ουσιαστικά όλοι οι απόφοιτοι Λυκείου εισάγονται σε ΑΕΙ, ακόμη και σε σχολές που δεν εξασφαλίζουν κάποιες επαγγελματικές προοπτικές (τις οποίες συχνά εγκαταλείπουν), είναι εύλογο να διερωτάται κανείς γιατί στη χώρα μας υπάρχει έλλειψη πτυχιούχων τεχνικών σχολών με πολύ καλλίτερες επαγγελματικές προοπτικές. Θεωρώ απολύτως απαραίτητη τη μείωση του αριθμού των εισαγόμενων στα ΑΕΙ με δραστική μείωση ειδικά σε τμήματα που απαιτούν εργαστηριακή εκπαίδευση.

 
ΓΙΩΡΓΟΣ
27 Απρ 2021 21:35

Τι πιο λογικό αίτημα;

 
Με ξεπερνά
27 Απρ 2021 18:23

Από τη μια έγινε διαμαρτυρία ότι δε θα υπάρχουν φοιτητές με την αύξηση της βάσης εισαγωγής και από την άλλη δε θέλουν άλλους εισακτέους ! Δεν υπάρχει! Δε μας πιάνει κανεις!

 
Τζοναθαν
27 Απρ 2021 16:13

Κυρία κεραμεως γνωρίζετε οτι πολλά περιφερειακά πανεπιστήμια δεν έχουν υποδομές για να υποστηρίξουν τον ήδη υπάρχον φοιτητικό πληθυσμό. Που θα κάνουν μάθημα όλα αυτά τα παιδιά? Και κατα δεύτερον να εχετε υπόψιν σας το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες φοιτητες με το να βρουνε σπίτι ειδικά σε τουριστικές περιοχες . Εγω ως φοιτητής στην Κέρκυρα ειδα και έπαθα να βρω σπίτι που να είναι κατοικήσιμο και οχι κοτετσι με ενοίκια που κυμαίνονται απο 300 (για τα κοτετσια ) και πανω και εννοείται πως το καλοκαιρι σε διώχνουν με τους τουριστες . Αναγκαστικά μερικοί θα μείνουν στον δρομο δεν υπαρχουν καν τοσα σπιτια για τοσος φοιτητές στην Κέρκυρα και σε αλλες περιοχες της Ελλάδας ειδικά τις τουριστικές

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ