Placeholder

ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

Επιστολή αναπληρωτών εκπαιδευτικών Εικαστικών Π.Ε. Κοζάνης προς την υπουργό Παιδείας

Δημοσίευση: 28/04/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ Παιδείας,
Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι Υφυπουργοί,
Αξιότιμο Γενικό Γραμματέα, Αλέξανδρο Κόπτση
Αξιότιμοι και αξιότιμες συνεργάτες κ. Υπουργού,

Είμαστε αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Εικαστικών του κλάδου Καλλιτεχνικών ΠΕ08. Εξειδικευμένο επιστημονικό εκπαιδευτικό προσωπικό που διδάσκουμε κάθε χρόνο εικαστικά στα παιδιά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Κοζάνης. Αναπληρωτές εικαστικοί εκπαιδευτικοί που για χρόνια αναπληρώνουμε τους εαυτούς μας, στελεχώνοντας το δημόσιο σχολείο και καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες, παραπάνω από μια δεκαετία.

Ενόψει των επικείμενων διορισμών, με την 2ΓΕ/2019 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ανησυχία μας για την απουσία οργανικών θέσεων της ειδικότητάς μας και κατά επέκταση του μέλλοντος της Τέχνης στην εκπαίδευση.

Τα Εικαστικά με την ευρύτερη τους διάσταση, ήταν εξ αρχής συνυφασμένα με την ελληνική εκπαίδευση. Στον 20ο αιώνα αναφέρονται ως ιχνογραφία και ελευθέρα σχεδιογραφία. Τα προγενέστερα χρόνια στα δημοτικά σχολεία ως Τεχνικά. Με την σύγχρονη τους μορφή διδάσκονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα των δημοτικών  σχολείων τα τελευταία 11 περίπου χρόνια. Από πτυχιούχους Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, πανεπιστημιακής πενταετούς φοίτησης, πιστοποιημένης με τις απαραίτητες παιδαγωγικές και θεωρητικές σπουδές. Η συμβολή τους στην ολιστική εκπαίδευση των μαθητών είναι αναμφισβήτητη.


"Σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που κυριαρχεί η στείρα απομνημόνευση και η αδιάκοπη μετάδοση πληροφορίας, η Τέχνη αποτελεί τη σίγουρη οδό για να αναπτυχθεί η αντιληπτική ικανότητα και η κριτική σκέψη των μαθητών".


Μέσω των Εικαστικών προσφέρεται στους μαθητές η ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες. Να καλλιεργηθεί η λεπτή κινητικότητα και να αναπτυχθεί η πλάγια σκέψη, κατεξοχήν καλλιτεχνική πρακτική. Να εκφράσουν τις ιδέες και τα συναισθήματά τους με δημιουργικό τρόπο και παράλληλα προωθείται η συνεργασία, η ομαδικότητα και η ενσυναίσθηση. Μπορούν να αναγνωρίσουν την αξία του Ελληνικού πολιτισμού μέσα από την βιωματική σχέση με το εικαστικό  έργο, κατανοώντας και ενώνοντας το μουσειακό έργο με το δικό τους, δημιουργώντας το  ιστορικό συνεχές. Σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που κυριαρχεί η στείρα απομνημόνευση και η αδιάκοπη μετάδοση πληροφορίας, η Τέχνη αποτελεί τη σίγουρη οδό για να αναπτυχθεί η αντιληπτική ικανότητα και η κριτική σκέψη των μαθητών. Σε μία χώρα που ο οπτικός αναλφαβητισμός αποτελεί βασικό μειονέκτημα του δυναμικού της, η Οπτική Παιδεία παρέχει το αλφάβητο της κατανόησης της εικόνας στη σύγχρονη εποχή.

Γνωρίζοντας την Τέχνη, οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, ώστε σαν αυριανοί πολίτες, να είναι σε θέση να τη διαφυλάξουν και να τη συνεχίσουν.

Τα οφέλη της διδασκαλίας των εικαστικών στο σχολείο, παρά την ελάχιστη υλικοτεχνική υποστήριξη που παρέχεται, τα εισπράττουμε εδώ και χρόνια από τους μαθητές και αναγνωρίζονται από τους γονείς, τις σχολικές κοινότητες και τις κοινωνίες.

Τα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης θεμελιώνουν με την Τέχνη τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα και αναγνωρίζουν την συμβολή τους στη δημιουργική σκέψη και κριτική στάση σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς.

Η καλλιτεχνική παιδεία οφείλει να είναι προσβάσιμη σε όλες τις βαθμίδες του ελληνικού δημόσιου σχολείου, αλλά όλα αυτά τα χρόνια βιώνουμε τα εξής:

•    Απόκρυψη των πραγματικών κενών και ανάθεση της διδασκαλίας των Εικαστικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε μη εξειδικευμένο προσωπικό, με αποτέλεσμα να καταλήγουν άθυρμα, χάνοντας την επιστημονική τους διάσταση. Ειδικότερα, στην περιοχή της Κοζάνης ο αριθμός των εικαστικών εκπαιδευτικών είναι σημαντικά μικρότερος με βάση τον αριθμό των σχολείων. Συγκεκριμένα θα αναφέρουμε πως οι εκπαιδευτικοί-εικαστικοί  που θα έπρεπε να αντιστοιχούν στα σχολεία του νομού Κοζάνης είναι περίπου 28, ενώ οι προσλήψεις των τελευταίων χρόνων δεν ξεπερνούν τις 8 ή 9 ετησίως.

•    Κατάργηση του μαθήματος των εικαστικών στην Α΄ τάξη του Λυκείου και των μαθημάτων ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου, πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, από τη Γ’ τάξη, με βάση το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών για το Γενικό Λύκειο.

•    Κανένας μόνιμος διορισμός Εικαστικού εκπαιδευτικού σε Γενική και Ειδική Αγωγή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Ως εκπαιδευτικοί Εικαστικών λοιπόν, προβληματιζόμαστε για το μέλλον του μαθήματός μας στο ελληνικό δημόσιο σχολείο και της εικαστικής τέχνης γενικότερα στη χώρα μας. Διερωτόμαστε αν ο εξοβελισμός της Τέχνης από την εκπαίδευση αποτελεί μέρος του οράματος για το ελληνικό δημόσιο σχολείο του 21ου αιώνα.

Σε αναμονή των αποτελεσμάτων της 2ΓΕ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ, αναρωτιόμαστε γιατί δεν έχουν συσταθεί ακόμη οργανικές θέσεις στο Δημοτικό Σχολείο για τον κλάδο των Εικαστικών, με βάση το ωρολόγιο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα λειτουργικά κενά είναι πολυάριθμα και χιλιάδες συνάδελφοι στήριξαν και στηρίζουν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι, την τελευταία περίπου δεκαπενταετία.

Συγκεκριμένα, στην φετινή σχολική χρονιά 2020-2021 προσλήφθηκαν περίπου 1500 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί εικαστικών.
Επιθυμούμε και διεκδικούμε την ισότιμη πρόσβαση όλων των παιδιών σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα, μόνο με τους καθ’ ύλην αρμόδιους και εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς.

Με την παρούσα επιστολή,

Ζητάμε τη δημιουργία οργανικών θέσεων για τον κλάδο μας ΠΕ08.

Ζητάμε την ίση και δίκαιη κατανομή στους μόνιμους διορισμούς, ανάλογους με τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης που αντικατοπτρίζονται ξεκάθαρα στην πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών των τελευταίων ετών.

Οι Εικαστικοί Εκπαιδευτικοί της Κοζάνης

 • Γεωργία Αλεξίου
 • Βασιλεία Βακιρτζή
 • Χρήστος Βογιατζής
 • Αφροδίτη Γκρίζη
 • Ελένη Δινοπούλου
 • Γλυκερία Διονυσοπούλου
 • Βασιλική Ελευθεριάδου
 • Βασίλης Καλογνωμής
 • Αλέξανδρος Καραγιάννης
 • Απόστολος Καραγιάννης
 • Βάσω Καρακίτσιου
 • Ελένη Κοϊμτσίδη
 • Τριανταφυλλιά Κουρκούτη
 • Μαρία Κωτίδου
 • Ειρήνη Σαναΐδου
 • Ευδοξία Σαπνάρα
 • Κατερίνα Τουρτούρα Ματιάκη
 • Γλυκερία Τσέπουρα
 • Παρασκευή Τσιμοπούλου
 • Αλεξάνδρα Τσιτσιντά
 • Άννα Χαραβιτσίδου
Ετικέτες: 
Αναπληρωτές

Σχόλια (5)

 
Πλουταρχος
29 Απρ 2021 09:28

Ο κάθε κλάδος θεωρεί το δικό του αντικείμενο μοναδικό! Ας ρωτήσουν τους μαθητές καλύτερα.

 
Κωνσταντίνος
29 Απρ 2021 01:42

Ούτε μπορεί να σκεφτεί πόσο χρήσιμο είναι για τα παιδιά η εικαστική τέχνη, ούτε την αναστάτωση που προκαλεί στις οικογένειες των εκπαιδευτικών την ενδιαφέρει..Τα ίδια ισχύουν με τις Κοινωνικές Επιστήμες που κατάργησε..... Διακατέχεται από εμπάθεια, ισχυρογνωμοσύνη, αμετροεπεια, άρνηση διαλόγου και γενικώς από έλλειψη γνώσης των εκπαιδευτικών πραγμάτων....Θα έρθει.... η ώρα της...

 
Εκπαιδευτικός και γονιός
28 Απρ 2021 19:20

Στο θέμα των εικαστικών έχει ανοίξει η ψαλίδα και διορίζονται απόφοιτοι από πρώην ΤΕΙ γραφικών, εφαρμοσμένων, σχολή καλών τεχνών, αρχιτεκτόνων, .,.,επειδή το ελληνικό σχολείο δε σημαίνει απαραίτητα και έλα κι εσυ μπορείς και χωρίς να υποτιμούμε το ρόλο της τέχνης , το μάθημα των εικαστικών στα σχολεία τα τελευταία χρονια, κάθε άλλο παρά αυτά που γράφετε προσφέρει. Βέβαια δεν έχει γίνει και ποτε αξιολόγηση για να δούμε τα αποτελέσματα. Υπάρχουν και τα καλλιτεχνικά γυμνάσια που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην τέχνη αλλά κι εκεί δεν υπάρχει διάχυση στην κοινωνία και δε γνωρίζουν το έργο τους.

 
Εκπαιδευτικός
28 Απρ 2021 18:33

Σε μια εποχή που τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο χωρίς καμία ευαισθητοποίηση και κοινωνικοποίηση από το σπίτι, χωρίς να γνωρίζουν τι σημαίνει παιχνίδι, παιδιά παρκαρισμενα μπροστά σε ταμπλετ, , τα εικαστικά πρέπει να αποτελούν μέρος του βασικού προγράμματος, με δομημένο αναλυτικό πρόγραμμα,.Με αυξημένες ώρες.

 
τώρα σωθήκατε
28 Απρ 2021 14:48

δεν ακούει κανεναν εκπαιδευτικό από εμπάθεια , ακόμα και αν λέει κάτι λογικό. μόνο για βόλεμα ημετέρων πέραν πασης λογικής και διοικητικής πρακτικής (βλέπε νομοσχέδια, αποφάσεις κλπ). χάνετε χρόνο τσάμπα και φαιά ουσία

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ