Placeholder

ΒΟΥΛΗ

“Χαραμάδα” για «ανωτατοποίηση» των Σχολών Χορού

Οι απόφοιτοι των Ανώτερων Σχολών Χορού δύνανται να εισάγονται στα Α.Ε.Ι. μετά από επιτυχείς Κατατακτήριες Εξετάσεις
Δημοσίευση: 29/04/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Α. Oποιαδήποτε ενέργεια «ανωτατοποίησης» Σχολών Χορού θα μπορούσε να αφορά μόνο υφιστάμενες κρατικές δομές όπως π.χ. η  Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (Κ.Σ.Ο.Τ.), καθώς το Σύνταγμα της Ελλάδος δεν επιτρέπει τη λειτουργία ιδιωτικών ΑΕΙ.
 
Β. Σε κάθε περίπτωση σημειώνουμε ότι το υπουργείο Πολιτισμού   βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με το υπουργείο Παιδείας .

Τα παραπάνω τονίζει ο υφυπουργός Πολιτισμού Νίκος Γιατρομανωλάκης, σε γραπτή απάντηση προς τη Βουλή, ύστερα από ερώτηση της Βουλευτή Χ. Ασημακοπούλου, με την οποία ζητά την   ένταξη των σπουδών χορού στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Ο υφυπουργός Πολιτισμού σημειώνει στην απάντηση ότι:

Αναβάθμιση σπουδών: Το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού υπό την παρούσα πολιτική ηγεσία αντιμετωπίζει ως μείζονος σημασίας το ζήτημα της αναβάθμισης των σπουδών που παρέχονται στις Ανώτερες Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, όπως εν προκειμένω στις Ανώτερες Σχολές Χορού.

Αναβάθμιση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης:  Πλέον πρόσφατη απόδειξη της σημασίας που αποδίδει το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στην ουσιαστική αναβάθμιση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, είναι η συμπερίληψη επενδύσεων σε έργα υποδομής, σε νέες κτηριακές εγκαταστάσεις αλλά και σε νέες τεχνολογίες, μεταξύ των έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Υπενθυμίζεται ότι από τα συνολικά 500 εκατ. ευρώ που προορίζονται για τον Πολιτισμό, τα μισά, δηλαδή 250 εκατ. ευρώ, προορίζονται για δράσεις σύγχρονου πολιτισμού, όπως η αναβάθμιση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

Επικαιροποίηση   προγράμματος σπουδών  και θεσμικού πλαισίου: Πέρα όμως από τις δράσεις σε επίπεδο φυσικών υποδομών, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επικαιροποίηση του προγράμματος σπουδών και στον εκσυγχρονισμό του συνολικού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των φορέων αυτών, δηλαδή τον εκσυγχρονισμό τόσο του οργανωτικού-λειτουργικού, όσο και του εκπαιδευτικού πλαισίου των ανώτερων δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

Χαρακτηριστικά, το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, έχει ήδη εκκινήσει συζητήσεις με τους κρατικούς φορείς όπως την Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (Κ.Σ.Ο.Τ.) και το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (Κ.Ω.Θ.), ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα αντίστοιχες συζητήσεις θα γίνουν με το Εθνικό Θέατρο, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας, την Εθνική Λυρική Σκηνή και το Προπαρασκευαστικό Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου.


"Οι απόφοιτοι των Ανώτερων Σχολών Χορού δύνανται να εισάγονται στα Α.Ε.Ι. μετά από επιτυχείς Κατατακτήριες Εξετάσεις "


Η νομοθεσία

Ο Νίκος Γιατρομανωλάκης υπενθυμίζει ότι η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει τα εξής:

α) Σύμφωνα με το άρθρο 1, του N 1158/81: «Η Ανωτέρα Καλλιτεχνική Εκπαίδευσις ανήκει εις την τρίτην βαθμίδα εκπαιδεύσεως, παρέχεται δε εις τας Ανωτέρας Δημοσίας και Ιδιωτικάς Σχολάς Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως».

Το άρθρο αυτό συνάδει με τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 7 και 8 του Συντάγματος.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 5 του 1158/81 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως,κλπ» (ΦΕΚ 127/Α/1981), για την ισοτιμία των ήδη απονεμηθέντων τίτλων από τις κρατικές και τις αναγνωρισμένες ιδιωτικές Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, πριν από την έναρξη της ισχύος του, με τους τίτλους οι οποίοι προβλέπονται από τις διατάξεις του, αρμόδιο ήταν το Συμβούλιο Ισοτιμιών του ΚΑΤΕΕ Αθηνών (του άρθρου 74, παρ. 1 του Ν 576/1977).

β) Στη συνέχεια αρμόδιο για την χορήγηση ισοτιμίας στους αποφοίτους των Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης κατέστη το Ι.Τ.Ε. (δημόσια υπηρεσία η οποία υπαγόταν στο Υπουργείο Παιδείας) καθώς, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. Ε5/3191/4.7.1990 (ΦΕΚ 466/Β/1990): «Το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπ/σης (Ι.Τ.Ε.) αποφαίνεται για την αναγνώριση της ισοτιμίας των τίτλων σπουδών, που χορηγούν οι Ανώτερες Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές καλλιτεχνικής εκπ/σης, που διέπονται από το Ν 1158/81 (ΦΕΚ 127/Α ́) και τα Προεδρικά Διατάγματα, που εκδίδονται με εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, με τους τίτλους των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».

Μετά την ανωτατοποίηση των Τ.Ε.Ι., το Ι.Τ.Ε. έπαψε να χορηγεί ισοτιμίες, καθώς με το άρθρο 13 παρ. 25, του Ν 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/10-6-2003), δεν υφίστατο πλέον η δυνατότητα ισοτιμίας προς πτυχία Τ.Ε.Ι., διπλωμάτων Ανωτέρων Σχολών άλλων υπουργείων (δηλαδή εκτός του Υπουργείου Παιδείας).

γ) Με δεδομένο ότι πολλοί απόφοιτοι των Ανωτέρων Σχολών του Ν 1158/81, οι οποίοι αποφοίτησαν μέχρι την περίοδο που χορηγούσε ισοτιμίες το Ι.Τ.Ε, δεν είχαν καταθέσει αίτηση για να λάβουν ισοτιμία, ψηφίστηκε το άρθρο 79 του Ν. 4481/2017 (ΦΕΚ 100/Α/20-7-2017) και εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/374216/1287/25-7-18 «Προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης ισοτιμίας των Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης της ν. 1158/1981 (Α ́ 127) όπως ισχύει» (ΦΕΚ 3196/Β/2-8-2018). Με το άρθρο 79 και την ΚΥΑ τίθεται ως όριο για τη χορήγηση ισοτιμίας η 10η Ιουνίου 2003.

δ) Οι απόφοιτοι των Ανώτερων Σχολών Χορού δύνανται να εισάγονται στα Α.Ε.Ι. μετά από επιτυχείς Κατατακτήριες Εξετάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου έκτου του Ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268/Α/2013, σελ. 4839), το οποίο αντικατέστησε την παρ.2 του άρθρου 15 του Ν.3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α/2005).

ε) Το Σύνταγμα της Ελλάδος δεν επιτρέπει τη λειτουργία ιδιωτικών Α.Ε.Ι. επομένως οποιαδήποτε ενέργεια «ανωτατοποίησης» σχολών χορού θα μπορούσε να αφορά μόνο υφιστάμενες κρατικές δομές όπως π.χ. η Κ.Σ.Ο.Τ.

Σχόλια (5)

 
Παπάνης
30 Απρ 2021 15:26

Θα πρέπει να ισχύει το ίδιο για όλες τις ανώτερες σχολές! Όλοι από ένα χαρτι ΑΕΙ στο χέρι! Είναι κρίμα να υπάρχει άνθρωπος χωρίς χαρτί ΑΕΙ .

 
ΔΕΠ
29 Απρ 2021 19:30

ΟΚ, το τερματίσατε, θα μας τρελάνετε τελείως. Υπάρχει "κάνω συμμάζεμα", υπάρχει "κάνω μεταρρύθμιση" και υπάρχει και "όλα τα σφάζω όλα τα μαχαιρώνω"... κρίμα, τα ισοπεδώνετε όλα. Μετά θα έρθουν οι ανώτατες σχολές τουρισμού, θεάτρου και ότι άλλο νάναι. Με πόσους τρόπους θέλετε να παρακάμψετε τις εισαγωγικές εξετάσεις - το ΜΟΝΟ αδιάβλητο θεσμό σ'αυτή τη χώρα; Τι εμποδίζει τον απόφοιτο σχολής χορού, θεάτρου, κηπουρικής, οτιδήποτε να εξεταστεί και να διαγωνιστεί ισότιμα με όλους τους υποψήφιους στις Πανελλαδικές κάθε χρόνο; Απολύτως τίποτα. Οπότε κάθε παραθυράκι και ειδική κατηγορία που δημιουργείτε είναι απολύτως ύποπτο και κατακριτέο. Ντροπή.

 
Μελίτακας ο Α΄
29 Απρ 2021 10:38

Να μπουν όλες οι σχολικές δομές στα ΑΕΙ να τελειώνουμε, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, ιεκ κλπ στα ΑΕΙ! Ας μείνουν μόνο τα νηπιαγωγεία έξω. Εκτος κι αν....

 
Μιλτος
29 Απρ 2021 09:25

Με την ίδια λογική όλες οι ανώτερες σχολές να έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως οι ανώτερες σχολές τουρισμού και θεατρικής τέχνης.

 
Μάκης
29 Απρ 2021 09:22

Άρχισαν τα όργανα. Άνοιξε η πόρτα.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ