Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Αυστηρή σύσταση υφ. Παιδείας προς ΕΠΑΛ για εγγραφές και απουσίες μετά τις εκθέσεις των Επιθεωρητών-Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ)

"Οι Διευθυντές των ΕΠΑΛ να εποπτεύουν συνολικά τη διαδικασία των εγγραφών, καθώς έχουν τη δυνατότητα με την είσοδό τους στην εφαρμογή e-eggrafes να ελέγχουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για το σχολείο τους"
Δημοσίευση: 30/04/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εγκύκλιο με αυστηρή σύσταση για την απαρέγκλιτη εφαρμογή και τήρηση της προβλεπόμενης νομοθεσίας για τις εγγραφές και τον έλεγχο και καταχώριση των απουσιών μαθητών/τριών των ΕΠΑ.Λ. απέστειλε η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή προς τους Διευθυντές των ΕΠΑΛ,  κατόπιν ελέγχων που διενεργήθηκαν σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. της χώρας, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων Επιθεώρησης Ελέγχου των Επιθεωρητών-Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) που διαβιβάστηκαν στο υπουργείο Παιδείας.

Ειδικότερα η υφυπουργός Παιδείας εφιστά την προσοχή των καθ ́ ύλην αρμόδιων στην απαρέγκλιτη εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (ΦΕΚ 2005 Β ́) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Συγκεκριμένα:

α) σε ό,τι αφορά στον έλεγχο και την καταχώριση απουσιών, στο άρθρο 27 της ανωτέρω Υ.Α. προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι:

«1) Η απουσία μαθητή/τριας από το σχολείο καταγράφεται στο Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης κάθε διδακτική ώρα.»

«2) Το Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης υπογράφεται στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας από τον/τη διδάσκοντα/ουσα, ο/η οποίος/α έχει και την αποκλειστική ευθύνη του ελέγχου του...»

«6) Στην ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων των ΕΠΑ.Λ. κάθε Α' τετραμήνου, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι το άθροισμα των απουσιών του/της μαθητή/τριας είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό απουσιών που χαρακτηρίζει τη φοίτηση ανεπαρκή, ο/η μαθητής/τρια χαρακτηρίζεται   ως  μη παρακολουθών/ούσα  και δε λαμβάνεται   υπόψη 

α) στα  αριθμητικά δεδομένα του τμήματος για τις αναθέσεις των μαθημάτων, θεωρητικών και  εργαστηριακών, καθώς και

β) στον προγραμματισμό τμημάτων για το επόμενο σχολικό έτος, κενών και πλεονασμάτων των εκπαιδευτικών»

β) Σε ό,τι δε αφορά στη διαδικασία των εγγραφών, οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων οφείλουν να ελέγχουν τόσο τα στοιχεία που συμπληρώνονται στην εφαρμογή e-eggrafes και είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εγγραφής, όσο και τα δικαιολογητικά των μαθητών/τριών που κατανεμήθηκαν στο σχολείο τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ., και εφόσον αυτά είναι έγκυρα και διαπιστωθεί ότι αυτός/ή ο/η μαθητής/τρια πληροί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις προϋποθέσεις εγγραφής στην τάξη στην οποία αναφέρεται, στη συνέχεια θα πρέπει για κάθε έναν/μία εξ αυτών να επιβεβαιώσουν την οριστική εγγραφή του/της.

Επιπρόσθετα, η υφυπουργός Παιδείας καλεί τους Διευθυντές/-ντριες των σχολικών μονάδων να εποπτεύουν συνολικά τη διαδικασία των εγγραφών, καθώς έχουν τη δυνατότητα με την είσοδό τους στην εφαρμογή e-eggrafes να ελέγχουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για το σχολείο τους.

Τέλος, η Ζέττα Μακρή εφιστά την προσοχή στην πιστή τήρηση των διατάξεων της με αρ. πρωτ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340 Β ́) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. και των συλλόγων των διδασκόντων».

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Σχόλια (17)

 
Μελίτακας ο Α΄
02 Μάιος 2021 20:55

Αχ, Γιώργο μου! Αχ, Βικτωρία μου!
Υγεία να έχετε και δύναμη, πολύ δύναμη!
Ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Βίκτωρ, οι μεγαλομάρτυρες, βοήθειά Σας!...

 
φιλελεύθερος
02 Μάιος 2021 09:02

Η κατάσταση στα ΕΠΑΛ είναι ανησυχητική. Επιβάλλονται μέτρα όπως : αξιολόγηση των ΕΠΑΛ με στόχο την αναβάθμιση τους, προσεκτική επιλογή εξειδικευμένου διδακτικού προσωπικού, νέα μαθητοκεντρικά αναλυτικά προγράμματα , σύνδεση των ΕΠΑΛ με τις ανάγκες της αγοράς, εκσυγχρονισμός των υποδομών. Η δημοκρατική πλουραλιστική κοινωνία μας πρέπει να δίδει ευκαιρίες σε όλους. Η αναβάθμιση των ΕΠΑΛ είναι απαραίτητη και επείγουσα. Δεν καταλαβαίνω τις διαμαρτυρίες. Ο στρουθοκαμηλισμός δεν ωφελεί. Οι απουσίες είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Η κυβέρνηση πρέπει να ασχοληθεί με το πρόβλημα συνολικά. Η κατάσταση μακροπρόθεσμα εγκυμονεί κινδύνους.

 
Γιώργος
01 Μάιος 2021 22:56

Δώστε κυρία υπουργέ αυτονομία στα σχολεία. Δεν χρειάζεται να ασχολείται όλος ο μηχανισμός με τα ολιγομελή. Απλώς να θέσετε με σαφήνεια τα όρια και τους κανόνες. Αν ο νόμος είναι ξεκάθαρος δεν χρειάζονται εξαιρέσεις. Εμπιστευτείτε τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία.

 
DIM
01 Μάιος 2021 15:38

Έλεος μην πυροβολείτε τα ΕΠΑΛ!!!! Είναι ο κορμός της ανάπτυξης σε κάθε χώρα!! Είναι οι τεχνίτες που θα φτιάξουν το σπίτι σας, το αυτοκίνητό σας, τα υδραυλικά, τα ηλεκτρικά, ……. Την νοσηλεία σας, την αισθητική σας ………… και πάσης φύσεως εργασίες που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις !!!! κλείστε τα και να εισαγάγουμε μετανάστες !!!!!

 
Βικτωρία
01 Μάιος 2021 10:32

Ευτυχώς που ήρθε η κυρία να μας πει πως γράφονται οι απουσίες στο απουσιολόγιο γιατί τόσα χρόνια μας είχε φάει η αγωνία!! Όσο για την διαδικασία ολοκλήρωσης των εγγραφών (είναι βλέπετε το φλέγον θέμα αυτή τη χρονική στιγμή, δεν υπάρχει τίποτε πιο επείγον) από τη στιγμή που κάποιος μπαίνει με τους κωδικούς taxis και κάνει την εγγραφή του τί θέλετε να ελέγξει ο διευθυντής του σχολείου; Η είσοδος μέσω taxis ισοδυναμεί με υπεύθυνη δήλωση, το λέει και στην εκτύπωση της ηλεκτρονικής εγγραφής!!
Όσο για τους "μη παρακολουθώντες", να έρθετε εσείς να πείτε σε έναν μαθητή που "μάζεψε" 100 απουσίες στο webex λόγω προβλημάτων σύνδεσης ότι είναι μη παρακολουθών/ούσα!! Οι μη παρακολουθώντες φαίνονται, δεν πατάνε το πόδι τους (ούτε στα δια ζώσης ούτε στα ηλεκτρονικά μαθήματα) από τις αρχές της χρονιάς. Είναι αυτοί που μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων έχουν πάνω από 300 απουσίες. Αν υπάρχουν διευθυντές που δεν περνούν τις απουσίες αυτές του Α' Τετραμήνου μπορείτε να τους βρείτε από το myschool, χρησιμοποιήστε το επιτέλους αυτό το κακόμοιρο πληροφοριακό σύστημα! Και όπως είπαν και οι προηγούμενοι σχολιαστές, σταματήστε να υπογράφετε ότι βλακεία σας φέρνουν και βγάλτε επιτέλους μια εγκύκλιο για τις απουσίες του webex. Υπάρχουν μαθητές που αγωνιούν και σε αυτούς περιλαμβάνονται και μαθητές της Γ' τάξης που θέλουν να καθίσουν και να διαβάσουν για τις πανελλαδικές!!

 
Epal
01 Μάιος 2021 09:24

Ghost student
Αντί ένας σε μόνο τμήμα, δύο σε τμήμα που σπάει, λόγω φαντασμάτων.

Δηλαδή 3 παραπανω

 
Βιβή
01 Μάιος 2021 08:37

Η εγκύκλιος απευθύνεται μόνο στα ΕΠΑΛ και όχι σε όλα τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (πάλι τα ΕΠΑΛ στο στόχαστρο). Στα ΕΠΑΛ στα οποία φοιτούν στην πλειοψηφία τους παιδιά με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, παιδιά μεταναστών, πρόσφυγες από δομές.
Τα παιδιά αυτά είχαν τα περισσότερα προβλήματα με τα διαδικτυακά μαθήματα (συνδέσεις προβληματικές ή και καθόλου, έλλειψη υπολογιστών, τάμπλετ, χρήση πολλές φορες σπασμένων κινητών). Και τώρα γιατί στοχοποιούνται αυτοί οι μαθητές, ενώ ζητούσαν απεγνωσμένα βοήθεια όλη τη χρονιά και κανείς δεν τους έδωσε; Η διανομή των ταμπλετ έγινε οταν ξεκίνησαν τα δια ζώσης μαθήματα.
Είναι πολύ περίεργο ομολογώ, δεδομένου ότι δεν έχει ξαναγίνει.

 
Καθηγητής ΕΠΑΛ
30 Απρ 2021 23:36

Καλά δεν ξέρετε τι γίνεται τόσα χρόνια? Εσείς οι ίδιοι όμως εγκρίνετε τμήματα με τρεις η και τέσσερις μαθητές από τους οποίους πιθανό να παρακολουθεί μόνο ένας ) αυτό συμβαίνει στο δικό μου σχολείο σε τουλάχιστον 2 ειδικότητες ] ε’χετε τα στοιχεία από το my school, μην περιμένετε από την ΕΑΔ να σας τα πει ! Έχετε και εσείς ευθύνη για την κατάντια αυτή } δεν είδα ποτέ να στέλνετε κάποιον σε πειθαρχικό παράπτωμα για τις μαϊμού εγγραφές

 
ΕΠΑΛ - εδώ δεν μπαίνουν μέσα στη δια ζώσης
30 Απρ 2021 21:04

Η εξ αποστάσεως μας μάρανε; εδώ δεν μπαίνουν μέσα στη δια ζώσης πολλά παιδιά στα ΕΠΑΛ.

 
Κανένας εικαστικός?
30 Απρ 2021 20:31

Να μας διαφωτίσει για το τί συμβολίζει το ταμπλό πίσω? Τρικυμία, ναυάγιο ή τα 40 κύματα?

 
Βαπτιστής Παντής
30 Απρ 2021 17:00

Κάποια στιγμή κ. Μακρή θα πρέπει να σταματήσετε να υπογράφετε τα "ατοπήματα" που σας φέρνουν. Εν μέσω μιας τραγικής πανδημίας μας ζητάτε τι;; να χαρακτηρίσουμε ως "μη παρακολουθούντες" εν ενεργεία μαθητές οι οποίοι είχαν προβλήματα σύνδεσης; Κι ακόμα περιμένουμε οδηγίες τι θα γίνει με αυτές τις απουσίες...
Επίσης με τη διαδικασία εγγραφών υπάρχει έντονο πρόβλημα. Οι γονείς δυσκολεύονται με την ηλεκτρονική εγγραφή και ακόμα περισσότερο με την προσκόμιση στο σχολείο των δικαιολογητικών εγγραφής, μες στο καλοκαίρι. Άρα ο διευθυντής του ΕΠΑΛ πρέπει ή να επιβεβαιώσει τις εγγραφές με ότι βλέπει στο e-ggrafes, ή να κλείσει το σχολείο λόγω έλλειψης εγγραφών.
Περάστε κάποια στιγμή από ένα μεγάλο ΕΠΑΛ κατά τη διάρκεια των εγγραφών να δείτε τι γίνεται και τα ξανασυζητάμε.

 
Πρώτη φορά το ακούω
30 Απρ 2021 16:30

... ότι μπορεί να μην περαστούν οι απουσίες μαθητών και να λειτουργούν τμήματα Μαθημάτων με δύο διδάσκοντες χωρίς να προβλέπεται. Απίστευτο ! Υποθέτω ότι φταίει η ελαστική αντίληψη κάποιων λόγω covid, καθώς ποτέ δεν έχει ξανασυμβεί κάτι ανάλογο.

 
Νικος
30 Απρ 2021 15:46

Τα διπλά βιβλία τα ξέρετε κυρία υφυπουργε;;;;

 
tonia
30 Απρ 2021 15:01

Δεν μπορεί να στιγματίζει όλα τα Επαλ. Να επιβάλει κυρώσεις εκεί που παρατηρήθηκαν τα προβλήματα.

 
Qwerty
30 Απρ 2021 14:47

Τι θα γίνει φέτος με τις απουσίες;
(στο σύνολο της β/θμιας εκπ/σης)

 
«Σιγήν Ιχθύος»
30 Απρ 2021 12:47

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 8290/ΓΔ4-25/01/2021της κας Μακρή:
"Η καταχώριση των απουσιών γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ο χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών/τριών θα εξετασθεί κατά το τέλος του Β΄Τετραμήνου."
Πολλοί μαθητές που λόγω προβλημάτων σύνδεσης στο webex είχαν ξεπεράσει το όριο των απουσιών, συνέχισαν να παρακολουθούν κανονικά τα δια ζώσης μαθήματα. Αυτοί οι μαθητές περιμένουν εναγωνίως τι θα γίνει με την περίπτωσή τους. Έχουμε φθάσει ένα μήνα πριν από τη λήξη των μαθημάτων και το υπουργείο τηρεί «Σιγήν Ιχθύος».

 
Αυστηρές συστάσεις ?
30 Απρ 2021 12:47

Δηλαδή δεν τις - σας "πήραν στα σοβαρά"?

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.