Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Συνέντευξη της υφ. Παιδείας στο esos για κρίσεις στελεχών, αξιολόγηση,Φροντιστήρια Δημοτικών, πολλαπλό βιβλίο, Τράπεζα Θεμάτων, διορισμούς

“Κρίσεις” στελεχών εκπαίδευσης: Την παρούσα χρονική στιγμή, κύρια μέριμνα του υπουργείου Παιδείας αποτελεί η ομαλή και ασφαλής επιστροφή όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική κανονικότητα
Δημοσίευση: 16/05/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Για τις κρίσεις στελεχών εκπαίδευσης, τους Σχολικούς Συμβούλους, τους διορισμούς, τα Φροντιστήρια, το πολλαπλό βιβλίο, την Τράπεζα Θεμάτων, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, τα νέα Προγράμματα Σπουδών, τις απουσίες και τον ρόλο των Διευθυντών σχολείων, μιλάει σε συνέντευξη στο esos η “Γρεβενιώτισα” υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή  (σ.σ. πολιτεύεται στον Βόλο), η οποία παράλληλα για την πολιτική καριέρα της αποκαλύπτει ότι:

  • ασχολήθηκε με την πολιτική διότι ενδεχομένως   να την επηρέασε ο πατέρας της, που ήταν βουλευτής Γρεβενών.
  • η πολιτική  και η δημοσιότητα επηρέασε την προσωπική της ζωή,και,
  • δεν σκέφτηκε ποτέ να εγκαταλείψει την πολιτική.

Ειδικότερα, η υφυπουργός Παιδείας, απαντώντας στις ερωτήσεις μας τονίζει:

“Κρίσεις” στελεχών εκπαίδευσης: Την παρούσα χρονική στιγμή, κύρια μέριμνα του υπουργείου Παιδείας αποτελεί η ομαλή και ασφαλής επιστροφή όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική κανονικότητα

Σχολικοί Σύμβουλοι: Από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν υφίστανται σχολικοί σύμβουλοι αλλά Συντονιστές  Εκπαίδευσης.  

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Οι βαθμολογίες των μαθητών/τριών δεν θα αποτελέσουν βασικό “πυλώνα” της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών μας και του έργου τους.

Διορισμοί: Ο τρέχων σχεδιασμός μας είναι ο διορισμός, μέσω διαδικασίας ΑΣΕΠ, η οποία ξεκίνησε πέρυσι και ολοκληρώνεται εντός των ημερών, 10.500 μονίμων εκπαιδευτικών

Πολλαπλό βιβλίο: Προγραμματίζεται η μεταρρύθμιση του «πολλαπλού βιβλίου». Η κατάργηση του μονοπωλίου του ενός και μοναδικού σχολικού εγχειριδίου συνάδει πλήρως με τη φιλοσοφία των νέων Προγραμμάτων Σπουδών.

Νέα Προγράμματα Σπουδών: Τα Προγράμματα Σπουδών γενικής εκπαίδευσης, μία οραματική μεταρρύθμιση με ορίζοντα διετίας

Τράπεζα Θεμάτων: Βασικός της στόχος δεν είναι η  αξιολόγηση  των εκπαιδευτικών μας αλλά η εξασφάλιση της κάλυψης του συνόλου της διδακτέας ύλης από όλα τα σχολεία της χώρας και επομένως η αποφυγή μαθησιακών κενών και δομικών ανισοτήτων, καθώς και η διαμόρφωση ενός συνεκτικού, αξιόπιστου συστήματος αποτίμησης της προόδου των μαθητών μέσα από την εξαγωγή στοιχείων επί αντικειμενικής βάσης.

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών -Βαθμολογίες μαθητών: Είναι  παρωχημένο και «αυταρχικό» το μοντέλο διοίκησης και διαχείρισης των σχολικών μονάδων Γυμνασιάρχης να  καλεί  στο γραφείο  για “άτυπη” απολογία τον  καθηγητή όταν διαπιστώνει  ότι υπάρχει  απόσταση των γραπτών των μαθητών με τις προφορικές βαθμολογίες.

Φροντιστήρια Δημοτικού: Τα Κέντρα Μελέτης εξυπηρετούν πρακτικές ανάγκες, πρωτίστως, των γονέων, οι οποίοι, ασφαλώς εμπιστεύονται το σχολείο.

Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης: Σε καμία περίπτωση το φροντιστήριο δεν έχει υποκαταστήσει το σχολείο.

Απουσίες: Το θεσμοθετημένο πλαίσιο αποσκοπεί στο να υπάρχει μέριμνα και πρόνοια για την επαρκή φοίτηση των μαθητών/τριών καλύπτοντας, επιπλέον, και ιδιαίτερες περιπτώσεις, οι οποίες αφορούν τόσο σε προβλήματα υγείας με νοσηλεία αλλά και εκείνες αθλητών, που συμμετέχουν σε αθλητικές διοργανώσεις.

Πως θέλουμε τον  Διευθυντή  Σχολείου: Η σύγχρονη προσέγγιση, μεταξύ άλλων, θέλει τον/την Διευθυντή/ντρια, εφόσον κατέχει την κορυφαία θέση στην σχολική κοινότητα της σχολικής μονάδας, να είναι ο διοικητικώς και επιστημονικώς υπεύθυνος αυτής αφού με το έργο και την δράση του/της:

•    την καθοδηγεί,
•    θέτει υψηλούς στόχους,
•    εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την επίτευξή τους εντός ενός σχολείου δημοκρατικού και ανοικτού στην κοινωνία,
•    επικουρεί, στηρίζει και ενισχύει τους συναδέλφους του/της εκπαιδευτικούς στο έργο τους,
•    προωθεί, σε συνεργασία με τον Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης ή τον/την Προϊστάμενο Γραφείου και τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και τη λειτουργία τμημάτων ένταξης, Ενισχυτικής Διδασκαλίας, τάξεων υποδοχής, και λοιπών εκπαιδευτικών καινοτομιών
•    προωθεί, σε συνεργασία με το Σύλλογο των Διδασκόντων και τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου τα επιμορφωτικά προγράμματα που γίνονται για το διδακτικό προσωπικό
•    πρωτίστως, όμως, συντελεί, αποτελεσματικά, στη διαμόρφωση συνθηκών φιλικού παιδαγωγικού κλίματος μεταξύ μαθητών, γονέων και διδασκόντων.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών:  αναμένεται να τεθεί προσεχώς σε  λειτουργία  το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) επιμορφώσεων, το οποίο, εκτός των άλλων, θα παρέχει υπηρεσίες σύγχρονης και ασύγχρονης επιμόρφωσης, με πιστοποιημένες διαδικασίες και διασφάλιση ποιότητας, λειτουργώντας ως χώρος συνεργατικής μάθησης και διάχυσης πρακτικών.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

esos: Υπάρχουν σκέψεις να αποτελέσουν οι βαθμολογίες των μαθητών βασικό “πυλώνα”  του νέου "οικοδομήματος" αξιολόγησης των εκπαιδευτικών;

Υφ. Παιδείας: Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση είναι μια συλλογική, συνεργατική και δυναμική προσπάθεια, η οποία στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου και στη διάχυση των καλών πρακτικών και δράσεων σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Επιπλέον, παρέχει δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών και ουσιαστικής αναγνώρισης του έργου τους. Αποτελεί μία  μεταρρυθμιστική εκπαιδευτική διαδικασία και ένα «στοίχημα» για όλους τους εμπλεκομένους σε αυτήν, καθώς είναι σύνθετο εγχείρημα, με απώτερο στόχο την δημιουργία σύγχρονων σχολείων, που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της εποχής και θα δίνουν επαρκή εφόδια στα παιδιά μας προκειμένου να αποκτήσουν δεξιότητες και γνώσεις για την αγορά εργασίας. Είναι πεποίθησή μου ότι όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης, αλλά και οι εκπαιδευτικοί μας, λόγω του υψηλού αισθήματος ευθύνης που τους διακατέχει, θα αγκαλιάσουν το εγχείρημα με τον ίδιο ζήλο που αγκαλιάζουν κάθε προσπάθεια προς όφελος των παιδιών μας. Σεβόμαστε, εκτιμούμε και στηρίζουμε έμπρακτα τους εκπαιδευτικούς μας και το έργο τους. Και, συνεπώς, όπως τίθεται το ερώτημά σας, οι βαθμολογίες των μαθητών/τριών δεν θα αποτελέσουν βασικό “πυλώνα” της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών μας και του έργου τους.

esos: Θα μπορούσε να παίξει ρόλο αξιολογητή των εκπαιδευτικών η Τράπεζα Θεμάτων. Για παράδειγμα όταν οι προφορικές βαθμολογίες που βάζουν οι εκπαιδευτικοί στους μαθητές τους απέχουν σημαντικά  από τις βαθμολογίες που πετυχαίνουν  οι εξεταζόμενοι στις γραπτές εξετάσεις με θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων.  

Υφ. Παιδείας: Θα έλεγα ότι αδικείτε τους εκπαιδευτικούς μας με την ερώτηση αυτή, οι οποίοι κάνουν εξαιρετική δουλειά, με αυταπάρνηση, και, στις δύσκολες στιγμές που περνάμε 1,5 χρόνο τώρα, με την υγειονομική κρίση, πραγματικά υπερέβαλαν εαυτόν και ανταποκρίθηκαν, τάχιστα και με εξαιρετική επάρκεια, στις προκλήσεις που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν.

Η τράπεζα θεμάτων αποτελεί σημαντικότατο εργαλείο ως προς την εξεύρεση θεμάτων εξετάσεων και την βελτίωση της διαδικασίας αυτής καθ’ αυτής. Βασικός της στόχος δεν είναι η  αξιολόγηση  των εκπαιδευτικών μας αλλά η εξασφάλιση της κάλυψης του συνόλου της διδακτέας ύλης από όλα τα σχολεία της χώρας και επομένως η αποφυγή μαθησιακών κενών και δομικών ανισοτήτων, καθώς και η διαμόρφωση ενός συνεκτικού, αξιόπιστου συστήματος αποτίμησης της προόδου των μαθητών μέσα από την εξαγωγή στοιχείων επί αντικειμενικής βάσης.

Άλλωστε, το θέμα της αξιολόγησης των μαθητών / μαθητριών μας, κατά το διδακτικό έτος, είναι σύνθετο. Για να μπορέσει να αξιολογήσει ο εκπαιδευτικός τον μαθητή/τρια θα πρέπει να λάβει υπόψη του όχι μόνο ένα κριτήριο αλλά συνδυασμό πολλών,  όπως είναι η συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, η προσπάθεια, που καταβάλλουν, οι εργασίες που εκπονούν, οι επιδόσεις στις ολιγόλεπτες δοκιμασίες και στα ωριαία διαγωνίσματα.

esos: Πριν δεκαετίες ο Γυμνασιάρχης καλούσε στο γραφείο  για “άτυπη” απολογία τον  καθηγητή όταν διαπίστωνε ότι υπήρχε απόσταση των γραπτών των μαθητών με τις προφορικές βαθμολογίες. Πιστεύετε ότι μπορεί να λειτουργήσει ένα τέτοιο  “μοντέλο” διοίκησης των σχολείων;

Υφ. Παιδείας: Το μοντέλο, που γλαφυρά, περιγράφετε - και που είμαι σίγουρη ότι κανείς από τους αναγνώστες σας δεν το ενστερνίζεται - παραπέμπει σε ένα παρωχημένο και «αυταρχικό» μοντέλο διοίκησης και διαχείρισης των σχολικών μονάδων. Η σύγχρονη προσέγγιση, μεταξύ άλλων, θέλει τον/την Διευθυντή/ντρια, εφόσον κατέχει την κορυφαία θέση στην σχολική κοινότητα της σχολικής μονάδας, να είναι ο διοικητικώς και επιστημονικώς υπεύθυνος αυτής αφού με το έργο και την δράση του/της:

•    την καθοδηγεί,
•    θέτει υψηλούς στόχους,
•    εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την επίτευξή τους εντός ενός σχολείου δημοκρατικού και ανοικτού στην κοινωνία,
•    επικουρεί, στηρίζει και ενισχύει τους συναδέλφους του/της εκπαιδευτικούς στο έργο τους,
•    προωθεί, σε συνεργασία με τον Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης ή τον/την Προϊστάμενο Γραφείου και τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και τη λειτουργία τμημάτων ένταξης, Ενισχυτικής Διδασκαλίας, τάξεων υποδοχής, και λοιπών εκπαιδευτικών καινοτομιών
•    προωθεί, σε συνεργασία με το Σύλλογο των Διδασκόντων και τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου τα επιμορφωτικά προγράμματα που γίνονται για το διδακτικό προσωπικό
•    πρωτίστως, όμως, συντελεί, αποτελεσματικά, στη διαμόρφωση συνθηκών φιλικού παιδαγωγικού κλίματος μεταξύ μαθητών, γονέων και διδασκόντων.

Συνεπώς, επιδίωξή μας είναι να ενισχύσουμε και να διευκολύνουμε με κάθε τρόπο το έργο και την προσπάθεια των διευθυντών, αλλά και του συνόλου των στελεχών της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών μας για την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των σχολικών μας μονάδων.

esos: Συμφωνείτε με το καθεστώς των αδικαιολόγητων απουσιών; Έχετε πρόθεση να δώσετε ένα τέλος στο φαινόμενο των μισοάδειων αιθουσών μετά τον Μάρτιο;

Υφ. Παιδείας: Σίγουρα εννοείτε την επαναφορά των δικαιολογημένων απουσιών, οι οποίες είχαν καταργηθεί  από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και την θεσμοθέτηση "ασφαλιστικών δικλείδων" προκειμένου να μην παρατηρείται ανισορροπία στη φυσική παρουσία των μαθητών/τριών στις αίθουσες.

Το θεσμοθετημένο πλαίσιο αποσκοπεί στο να υπάρχει μέριμνα και πρόνοια για την επαρκή φοίτηση των μαθητών/τριών καλύπτοντας, επιπλέον, και ιδιαίτερες περιπτώσεις, οι οποίες αφορούν τόσο σε προβλήματα υγείας με νοσηλεία αλλά και εκείνες αθλητών, που συμμετέχουν σε αθλητικές διοργανώσεις.

Ακόμη και στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης που διανύουμε τώρα, η Πολιτεία έχει μεριμνήσει ώστε μαθητές/τριες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή που συνοικούν με άτομα ευπαθών ομάδων να γίνεται η διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με εναλλακτικούς τρόπους, όπως π.χ. με τηλεκπαίδευση.

esos: Τα τελευταία χρόνια έχουν “ανθίσει” και τα Φροντιστήρια (Κέντρα Μελέτης)  από τις πρώτες τάξης του Δημοτικού. Τι προτίθεστε να κάνετε για αυτό  το φαινόμενο;

Υφ. Παιδείας: Τα Κέντρα Μελέτης εξυπηρετούν πρακτικές ανάγκες, πρωτίστως, των γονέων, οι οποίοι, ασφαλώς εμπιστεύονται το σχολείο. Άλλωστε, η Πολιτεία το τελευταίο διάστημα έχει επανασχεδιάσει, αναδιαμορφώσει, εξελίξει και εκσυγχρονίσει υφιστάμενες δομές, όπως είναι το ολοήμερο σχολείο, η ενισχυτική διδασκαλία, τα τμήματα ένταξης και η παράλληλη στήριξη και νομίζω ότι την προσπάθεια αυτή την χαιρετίζουν και οι ίδιοι οι γονείς και κηδεμόνες. Θεωρώ ότι οι σύγχρονες συνθήκες ζωής, οι αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις, τα απαιτητικά και μακρά ωράρια εργασίας, ακόμη και  οι ολιγοήμερες αλλά τακτές απουσίες από το σπίτι λόγω επαγγελματικών δεσμεύσεων, ωθούν τους γονείς να επιλέγουν και να καταφεύγουν σε άλλες λύσεις προκειμένου να επιβλέπουν και να εποπτεύουν την επίδοση των παιδιών τους στα σχολικά μαθήματα, και να μην περιορίζουν τον χρόνο επικοινωνίας με τα παιδιά τους στην εποπτεία της μελέτης τους αλλά να καλλιεργούν και να επενδύουν  σε μία ποιοτική και ισόρροπη σχέση.  

esos: Η διδασκαλία των βασικών μαθημάτων από το Γυμνάσιο έως το Λύκειο έχει περάσει στα Φροντιστήρια. Πως μπορεί να ανατραπεί αυτό;

Υφ. Παιδείας: Θα ήθελα να τονίσω ότι δε συμφωνώ καθόλου με το πνεύμα με το οποίο θέτετε την ερώτηση. Σε καμία περίπτωση το φροντιστήριο δεν έχει υποκαταστήσει το σχολείο. Το σχολείο εκσυγχρονίζεται μέρα με τη μέρα, γίνεται ολοένα και πιο ελκυστικό. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σχεδιάζει, εφαρμόζει και υλοποιεί σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και προσεγγίσεις, πάντα με τη συνεργασία και το επιστημονικό κύρος του ΙΕΠ, προχωρεί σε συνεχείς επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, προωθεί ενέργειες ψυχολογικής υποστήριξης, εισάγει και αναπτύσσει καινοτόμες δράσεις όπως είναι η ανάπτυξη Εργαστηρίων Δεξιοτήτων αλλά και ανανεώνει 453 προγράμματα σπουδών, μεταξύ των οποίων κάποια που δεν έχουν επικαιροποιηθεί εδώ και μία εικοσαετία.

esos: Πότε θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την επιλογή των νέων στελεχών εκπαίδευσης; Την επόμενη σχολική  χρονιά θα παραμείνουν  οι ίδιοι Διευθυντές Σχολείων και Διευθυντές Εκπαίδευσης;

Υφ. Παιδείας: Την παρούσα χρονική στιγμή, κύρια μέριμνα του Υπουργείου Παιδείας αποτελεί η ομαλή και ασφαλής επιστροφή όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική κανονικότητα – των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών μας, - η εύρυθμη επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων μέχρι και την λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους καθώς και η απρόσκοπτη διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων. Παρά, βέβαια, την πανδημία, προχωρά παράλληλα και το μεταρρυθμιστικό μας έργο.

esos: Πότε εκτιμάται ότι θα αναλάβουν υπηρεσία οι Σχολικοί Σύμβουλοι; Το έργο της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών θα το αναλάβουν τα ΠΕΚΕΣ ή οι Σχολικοί Σύμβουλοι;

Υφ. Παιδείας: Από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν υφίστανται σχολικοί σύμβουλοι αλλά Συντονιστές  Εκπαίδευσης. Επίσης, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στην ΥΑ με αρ. πρωτ.: . 6603/ΓΔ4 και τίτλο: «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» (ΦΕΚ 140/ Τεύχος Β/ 20-01-2021), η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας αποτελεί μία σύνθετη διαδικασία στην οποία εμπλέκονται, μεταξύ άλλων, και τα ΠΕΚΕΣ.

esos: Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των 10.500 μονίμων διορισμών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση;

Υφ. Παιδείας: Η κυβέρνησή μας πιστεύει σε μία παιδεία σύγχρονη, δημιουργική και ανοικτή, σε ένα δημόσιο σχολείο πρωτοποριακό και καινοτόμο. Και, φυσικά, η εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς εκπαιδευτικούς δεν νοείται. Για τον λόγο αυτό, ο τρέχων σχεδιασμός μας είναι ο διορισμός, μέσω διαδικασίας ΑΣΕΠ, η οποία ξεκίνησε πέρυσι και ολοκληρώνεται εντός των ημερών, 10.500 μονίμων εκπαιδευτικών. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση έχουν να υλοποιηθούν πάρα πολλά χρόνια. Ήδη, η Κυβέρνηση προχώρησε στον διορισμό 4.500 μόνιμων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση τον περασμένο Αύγουστο, τον πρώτο στην ιστορία της χώρας για τον συγκεκριμένο κλάδο.

Εκτιμούμε ότι μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού θα έχει ολοκληρωθεί ο οριστικός κατάλογος των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ. Παράλληλα, το ΥΠΑΙΘ εξετάζει τα κενά, που έχουν δημιουργηθεί από τις συνταξιοδοτήσεις. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να  αναφερθεί  ότι είναι η πρώτη φορά, στα χρονικά, που το Υπουργείο γνωρίζει, ήδη, από τον περασμένο Απρίλιο τα κενά που προέκυψαν λόγω συνταξιοδότησης προκειμένου να υπάρχει έγκαιρος προγραμματισμός των μόνιμων διορισμών αλλά και των προσλήψεων των αναπληρωτών για την κάλυψη των κενών.

Άλλωστε, το υπουργείο προβαίνει και σε άλλες καινοτομίες, όπως οι ηλεκτρονικές εγγραφές, ώστε η νέα σχολική χρονιά να ξεκινήσει με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα και τις θέσεις των εκπαιδευτικών στελεχωμένες.

Γενικά, όλες οι διαδικασίες έχουν μεταφερθεί νωρίτερα ώστε η έναρξη της σχολικής χρονιάς να βρει τα σχολεία στελεχωμένα με το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό.   

esos: Πότε θα έχουν τα σχολεία  νέα βιβλία και νέα Προγράμματα Σπουδών;

Υφ. Παιδείας: Το ΙΕΠ βρίσκεται αυτήν την στιγμή σε διαδικασία εκπόνησης προγραμμάτων σπουδών, τα οποία θα ολοκληρωθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα .

Η εκπόνηση νέων Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ) αποτελεί  αφετηρία και θεμέλιο λίθο του ευρύτερου μεταρρυθμιστικού έργου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αναβάθμιση του σχολείου. Τα Προγράμματα Σπουδών γενικής εκπαίδευσης, μία οραματική μεταρρύθμιση με ορίζοντα διετίας , θα δημοσιευτούν και θα παραδοθούν στην εκπαιδευτική κοινότητα μέσω διαδραστικού, ψηφιακού συστήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών δεν έχουν αναμορφωθεί σε πολλές περιπτώσεις εδώ και δύο δεκαετίες, με αποτέλεσμα να είναι επιτακτική η ανάγκη επικαιροποίησης και εκσυγχρονισμού, τόσο του περιεχομένου όσο και της φιλοσοφίας και της προσέγγισής τους. Τα νέα ΠΣ, ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές τάσεις, έχουν ως αφετηρία τα μαθησιακά αποτελέσματα και υιοθετούν μια εξατομικευμένη, μαθητοκεντρική προσέγγιση στη διδασκαλία. Οι βασικοί οριζόντιοι προσανατολισμοί είναι η υποστήριξη των μαθητών ώστε να μαθαίνουν να είναι δημιουργικοί, να σκέφτονται κριτικά, να καλλιεργούν δεξιότητες για την αξιοποίηση και την παραγωγή νέας γνώσης και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Η αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων στη γενική και την επαγγελματική εκπαίδευση, καθώς και η επιμόρφωση επί αυτών, πραγματοποιείται με την υποστήριξη ευρωπαϊκών κονδυλίων. Παράλληλα, προγραμματίζεται η μεταρρύθμιση του «πολλαπλού βιβλίου». Η κατάργηση του μονοπωλίου του ενός και μοναδικού σχολικού εγχειριδίου συνάδει πλήρως με τη φιλοσοφία των νέων ΠΣ, ώστε ο εκπαιδευτικός/μαθητής να μπορεί με κριτική σκέψη να συνδυάσει πληροφορία από πολλές πηγές. Όλα τα βιβλία θα είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή και προγραμματίζεται να ενισχυθούν από κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης για την ανάπτυξη επιπλέον ψηφιακού υλικού και εφαρμογών.

Παράλληλα, αναμένεται να τεθεί προσεχώς σε  λειτουργία  το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) επιμορφώσεων, το οποίο, εκτός των άλλων, θα παρέχει υπηρεσίες σύγχρονης και ασύγχρονης επιμόρφωσης, με πιστοποιημένες διαδικασίες και διασφάλιση ποιότητας, λειτουργώντας ως χώρος συνεργατικής μάθησης και διάχυσης πρακτικών. Οι προγραμματισμένες επιμορφώσεις μέσω του ΟΠΣ αφορούν, ενδεικτικά στους βασικούς γραμματισμούς, στα εργαστήρια δεξιοτήτων, στη νέα αρχή για τα ΕΠΑΛ και στους νεοδιόριστους (εισαγωγική, συμπεριληπτική επιμόρφωση για την προσαρμογή στις ανάγκες των παιδιών με αναπηρία).

esos: Τι ήταν αυτό που σας ώθησε να ασχοληθείτε με την πολιτική;

Υφ. Παιδείας: Δεν έχω ξεκαθαρίσει, ακόμη, τι με ώθησε να ασχοληθώ με την πολιτική. Μπορεί να με επηρέασε ο πατέρας μου, που ήταν βουλευτής Γρεβενών. Μπορεί να με ενδιέφερε σε κάθε περίπτωση. Ομολογώ, πάντως, ότι δεν αναρωτήθηκα ποτέ εάν η επιθυμία να ασχοληθώ με τα κοινά ήταν εγγενής ή επίκτητη.

esos: Πόσο επηρεάστηκε η προσωπική σας ζωή  από  τα βιώματα στην πολιτική;

Υφ. Παιδείας: Αναμφίβολα, επηρεάστηκε η προσωπική μου ζωή από την πολιτική μου δραστηριότητα. Νομίζω ότι αυτός είναι ο κανόνας και δεν είμαι η εξαίρεση. Κατ´ αρχάς, η προσωπική ζωή περιορίζεται, προσαρμόζεται ή και εξαφανίζεται, ανάλογα με τις υποχρεώσεις ή την αφοσίωση. Ακόμη και η επαγγελματική! Δεν νοείται «μερικής απασχόλησης» πολιτική δραστηριότητα! Μόνο αποκλειστική και, μάλιστα, ιδιαίτερα απαιτητική!

esos: Πόσο επηρεάστηκε η προσωπική σας ζωή από την δημοσιότητα που σας προσέφερε η πολιτική;

Υφ. Παιδείας: Και η δημοσιότητα επηρέασε την προσωπική μου ζωή. Όχι στον βαθμό που κανείς φαντάζεται, γιατί η αναγνωρισιμότητα των επαρχιακών πόλεων, η συνάφεια και η επαφή με τους συμπολίτες μας μας προετοιμάζει και μας θωρακίζει, επαρκώς. Απλώς, κατά την ανάληψη της Υπουργικής θέσης, διαφοροποιήθηκε η έκταση!

esos: Υπήρξε ποτέ στιγμή στην πολιτική σας καριέρα που ήρθατε κοντά στην απόφαση να την εγκαταλείψετε και αν ναι γιατί;

Υφ. Παιδείας: Ποτέ!

Σχόλια (42)

 
@ justice
18 Μάιος 2021 09:19

Μα δεν θα αξιολογήσουν τα τυπικά προσόντα τους αλλά την απόδοση στην εργασία τους.Τα τυπικά προσόντα δε σε κάνουν σιγουρά καλύτερο δάσκαλο η στέλεχος της εκπ/σης .

 
στελιος
18 Μάιος 2021 09:09

Η αναβλητικότητα της Υπουργού έχει βλάψει την παράταξη, φοβάμαι ανεπανόρθωτα. Δεν προχώρησαν οι αλλαγές του προγράμματος από ιδιοτελείς φοβίες.Το Μαξίμου δεν βλέπει τις δημοσκοπήσεις για την Υπουργό και τις κακές σχέσεις της με τη ΔΑΚΕ; Ανασχηματισμός τώρα πριν είναι αργά για τη Ν.Δ.

 
Δασκάλα
17 Μάιος 2021 23:56

Για τον ρόλο του διευθυντή της σχολικής μονάδας....
Αν θέλουμε τον διευθυντή, διοικητικό και παιδαγωγικό, πρωτίστως, υπεύθυνο της σχολικής μονάδας που θα εμπνέει, θα καθοδηγεί, θα εισάγει καινοτομίες και θα έχει όλα τα βαρύγδουπα χαρακτηριστικά του σούπερμαν που πολύ ωραία και καλώς, του προσδίδετε, θα πρέπει να τον απαλλάξετε από τον ρόλο του γραμματέα και του επιστάτη που, ελλείψει αυτών, τον αναλώνουν καθημερινά, εις βάρους του ηγετικού του ρόλου που κάλλιστα θα μπορούσε να έχει, αφού οι περισσότεροι διευθυντές, τουλάχιστον, έχουν και τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα για αυτό. Διαφορετικά, η λίστα με τα χαρακτηριστικά του σούπερμαν που του αποδίδετε, δεν είναι παρά μια υποκριτική ρητορική, και λίγα, στην καλύτερη περίπτωση, περιθώρια δίνονται στον διευθυντή, καθημερινά, να εκτυλίξει μερικά από αυτά... Πώς έχουμε, μεγαλεπήβολες αξιώσεις για αυτόν, χωρίς να του διαθέτουμε τα βασικά μέσα;

 
Γονιός
17 Μάιος 2021 18:46

Κυρία υφυπουργέ μου... πώς γίνεται "το σχολείο να γίνεται όλο και πιο ελκυστικό" με τα φροντιστήρια να έχουν επεκταθεί μέχρι τις πρώτες τάξεις του δημοτικού; Κατεβείτε από το διαστημόπλποιο!!!

 
@Μερόπη
17 Μάιος 2021 15:19

όχι, ΔΕΝ είμαστε υπαίτιοι όλοι. και οι σοβαροί βλέπουμε τι θα γίνει και με την περιβόητη αξιολόγηση, γιατί τέτοιοι που κάνουν κολεγιά με την εξουσία δεν πρόκειται ποτέ να περιθωριοποιηθούν έστω και από τους πολλούς ευσυνείδητους, αυτά που περιγράφεις (και τα ζήσατε όλοι του κλάδου) είναι πολύ χαρακτηριστικά. το μόνο που θα μπορούσε να γίνει - αλλά κανένα πολιτικό στέλεχος ΔΕΝ θα το κάνει- είναι η εκ περιτροπής ανάληψη θέσης στελέχους από όλους με τα ελάχιστα προσόντα. έτσι δεν θα υπάρχουν ούτε πελατειακές σχέσεις, ούτε επαγγελματίες στελέχη που μαζεύουν όσα χαρτιά μπορούν με όποιον τρόπο, ούτε πολλή αδιαφάνεια . Μόνο διετής η θητεία, μικρό επίδομα και μετά άλλος. χρήσιμο από όλες τις πλευρές ως εμπειρία - και σταδιακά οι υπόλοιποι θα παραχωρούν θέση για αλλεπάλληλες θητείες σε καλούς. αλλά δεν θέλει κανείς το απλό, δίκαιο και λειτουργικό.

 
ΓΙΩΡΓΟΣ
17 Μάιος 2021 13:01

Δηλ φίλε justice τον καλό διευθυντή τον κάνουν τα τυπικά προσόντα ;

 
Μερόπη
17 Μάιος 2021 12:59

Τι σχέση έχουν οι κρίσεις στελεχών με τις εκάστοτε κυβερνήσεις και τους και τους εκάστοτε υπουργούς. Ήμουνα νια και γέρασα καθώς βρίσκομαι στη δύση της σταδιοδρομίας μου και δυστυχώς δεν άλλαξε τίποτε. Τα ίδια και τα ίδια όποια κυβέρνηση και να έρθει. Υπήρχαν κατατεθειμένα δικαιολογητικά για τους διευθυντές εκπαίδευσης άλλαξε η κυβέρνηση και σταμάτησαν όλα. και σε χρόνο ανύποπτο προκήρυξαν τις θέσεις διευθυντών και φυσικά πήραν τους αρεστούς τους. Ποιος θα κατηγορήσει ποιον αφού όλοι κάνουν το ίδιο. Συνάδελφοι μήπως είμαστε υπεύθυνοι εμείς οι εκπαιδευτικοί για όλα αυτά που συμβαίνουν και όχι οι εκάστοτε κυβερνώντες και γινόμαστε υποχείριοι αυτών που μας θέλουν ανθρωπάκια που παρακαλούν για μια θεσούλα;

 
Dario Moutso
17 Μάιος 2021 09:46

@justice16 Μάιος 2021 22:51
Το θέμα δεν είναι ποιος αξιολογεί αλλά ΠΩΣ αξιολογεί, και το ΠΩΣ δεν έχει να κάνει με το ΠΟΣΑ και το ΤΙ "χαρτιά" έχεις.

@Πολίτης16 Μάιος 2021 15:36
Θα συμφωνήσω μαζί σου. Δυσανάλογο το επίδομα με τις ευθύνες. Όλα όμως είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης. Από την στιγμή που η προσφορά είναι πολύ μεγαλύτερη της ζήτησης εκεί θα μείνει το επίδομα.

 
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
17 Μάιος 2021 09:39

Εδώ και χρόνια η κοινωνία ανέχεται στην ουσία να μην λειτουργεί η Γ Λυκείου στα δημόσια σχολεία....

 
Ιάκωβος
17 Μάιος 2021 09:35

Η ζημιά στην κυβέρνηση είναι τεράστια από την ανεξήγητη αναβλητικότητα της Υπουργού, για την υφυπουργό δεν αξίζει καν να μιλήσει κανείς
Προσβάλλει και προκαλεί
Προσβάλλει την παράταξη της η οποία έλεγε ότι πριν τις εκλογές είχε έτοιμο το ΣΝ για την αξιολόγηση και τις κρίσεις στελεχών
Προκαλεί όσους το πίστεψαν και έχουν προσόντα
Θα μάθουν το Πόσο , στην κάλπη...
Θα εκπλαγουν..

 
xaxa
17 Μάιος 2021 07:12

Έτσι, φάτε Μητσοτάκη ...κ καλή χώνεψη!

 
ζορρο
16 Μάιος 2021 23:53

πλακα μας κανεις ετσι ????????πηγαινε σε κανενα λυκειο επισκεψη ...........δεν υπαρχει τριτη λυκειου στα σχολεια απο την προηγουμενη βδομαδα λεμε δεν ερχονται πανε φροντιστηρια λεμε!!!!!!χαμος και χαος γινεται τι δεν καταλαβαινεις η κανεις πως δεν καταλαβαινεις και λες αρλουμπες

 
justice
16 Μάιος 2021 22:51

Τα σημερινά στελέχη θα αξιολογήσουν? Διευθυντές με λιγότερα τυπικά προσόντα από συναδέλφους θα τους αξιολογήσουν?

 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
16 Μάιος 2021 22:32

Δεν υπάρχει καλύτερη συνέντευξη!!!!!!!!!!! Τα είπε όλα!!!!!!!! Χείμαρρος!!!!!!!!
Φυσικά και ο πρωθυπουργός πρέπει να προάγει την ηγεσία του ΥΠΑΙΘ!!!!!!
Να θυμίσουμε στην κα υφυπουργό αφού είπε ότι υπάρχει νομοθεσία για τους συντονιστές εκπαίδευσης (Από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν υφίστανται σχολικοί σύμβουλοι αλλά Συντονιστές Εκπαίδευσης) ότι η θητεία τους λήγει 31-07-2021 και έπρεπε ήδη να είχαν προκηρυχθεί οι θέσεις των Συντονιστών Εκπαίδευσης. Αλλά είναι σαφές ότι οι άριστοι βρίσκουν καλύτερες λύσεις!!!!!!!!!

 
Μελίτακας ο Α΄
16 Μάιος 2021 22:15

Θαύμα, θαύμα!
Εμφανίστηκε ένας εκ των Αθανάτων!...
Άριστα!

 
Επιλοχίας πεζικού
16 Μάιος 2021 22:10

Η αναβλητικότητα έχει κουράσει. Αν πρόκειται να ξεκινήσει αξιολόγηση το Σεπτέμβριο πρέπει να πάει σε επιλογή νέων στελεχών. Επιπλέον δεν ήταν σώφρον να θέσει τόσα πολλά ζητήματα κατά την περίοδο που τα σχολεία ήταν κλειστά (αυτοαξιολόγηση, εσωτερικός κανονισμός κλπ.) και κυρίως ο τρόπος που αυτά τέθηκαν. Γιατί π.χ. να ζητήσει την ψήφο των ΣΔ για την αυτοαξιολόγηση και να πάει σε ευθεία αντιπαράθεση αντί να ζητήσει από τους διευθυντές μια έκθεση πεπραγμένων του σχολικού έτους ? Αν υπάρχει κάποια άλλη σκοπιμότητα που δεν αντιλαμβάνομαι παρακαλώ να μου την πείτε.

 
Σχολικός Σύμβουλος
16 Μάιος 2021 21:26

Ο Πρόεδρος της ΝΔ τον Ιούνιο του 2018 στη Βουλή, η Υπουργός Παιδείας και το Πρόγραμμα Παιδείας της ΝΔ διακήρυτταν άμεση επαναφορά των Σχολικών Συμβούλων. Έχει αντιληφθεί την ανεπάρκειά της 2 χρόνια μετά να υλοποιήσει το Πρόγραμμα της Κυβέρνησης και να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της; Αντί να σκύψει το κεφάλι από ντροπή και να στρωθεί στη δουλειά κάνει προκλητικές για το κοινό αίσθημα δηλώσεις! Αν δεν μπορούν να δουλέψουν ας μην προκαλούν τουλάχιστον! Ο κόσμος είναι στα κάγκελα!

 
ert
16 Μάιος 2021 19:52

Απίστευτα πολιτικάντικες απαντήσεις. Θα κάνετε αξιολόγηση με τα σημερινά στελέχη στα σχολεία; GOOD LUCK.

 
Προς βαυκαλιζόμενους φιλελέδες:
16 Μάιος 2021 19:43

Το σχολείο μας προετοιμάζει για τη ζωή σε έναν κόσμο που δεν υπάρχει.
Aλμπέρ Καμύ

 
Μελίτακας ο Α΄
16 Μάιος 2021 19:40

Το πιο σημαντικό απ' όλα, οι διευθυντές, οι σχολικοί σύμβουλοι και οι σωστά επιμορφωμένοι δάσκαλοι και καθηγητές που θα αναλάβουν να υλοποιήσουν το πιο δύσκολο μέρος της σχεδιασμένης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης στη βασική εκπαίδευση. Αν επικρατήσει η αξιοκρατία, θα γίνει μία εκπαιδευτική μεταρ-ρύθμιση, δηλαδή ένα ταξίδι επιτέλους με «βαπόρι λογικό» και ναύτες απονή-ρευτους. Να πιάσουμε ένα λιμάνι, να ακούσουμε ένα «μπράβο», να σηκωθούμε ψηλότερα, όλοι, δεξιοί, αριστεροί, βόρειοι και νότιοι!...
Αρκεί να το θέλει η πολιτική ηγεσία που πρέπει να κινηθεί με την ίδια αξιοσύνη που κινείται για την αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων, τι μέλλον έχει η Πατρίδα αν δεν αγωνιστούμε με την ίδια τουλάχιστον αξιοσύνη και για τις Άοπλες;

 
Sancho Pancha Versus:Άνυδρο τοπίο Μάντσας η Εξ.Αξιολόγησης
16 Μάιος 2021 19:10

[2021-+ άπειρον]
Σ'αυτό το διάστημα θα γίννουν οι κρίσεις των σχολικών συμβούλων.Τι είχες Σάντσο τι είχα πάντα και τα πρόβατα σαράντα...

 
Κωνσταντίνος
16 Μάιος 2021 18:13

Φοβερή συνέντευξη.... τίποτα καινούριο δε πρόσθεσε.....Το τέλμα του Υπουργείου Παιδείας......Η τελευταία σε αξιολόγηση υπουργός για τα πεπραγμένα της...Το πιο σύντομο ανέκδοτο μετά το ...."κόντρα μάθημα" ακούει στο όνομα "Εργαστήρια Δεξιοτήτων"..... Τι άλλο θα ακούσουμε Θεέ μου;;;;

 
ΕΠΙΚΡΗΤΗΣ
16 Μάιος 2021 16:20

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ. ....

 
Μελίτακας ο Α΄
16 Μάιος 2021 15:54

@ PE19 16 Μάιος 2021 11:27
Μα το dt δεν έχει μέγεθος, μπορεί να είναι όσο μεγάλο θέλει... Και μέχρι το 2030 που υποθέτει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ.

 
Πολίτης
16 Μάιος 2021 15:36

Έτσι θέλετε ....τους Δ/ΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ....ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΛΥΣΕΙΣ ......ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ .....!!! ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΟΛΑ ......ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ ΣΥΜΦΕΡΕΙ.....!!!
ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ....ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ....ΗΘΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ...!!!
ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ 40 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ 250 ΜΑΘΗΤΕΣ.....ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ
...ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.....ΜΕ ΔΥΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ......
......ΕΤΣΙ ΕΛΕΓΕ ΚΑΙ Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ.....ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ.....ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΦΘΗΝΟ......ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΧΑΖΗ.......ΦΘΗΝΟ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΕΊΠΑΜΕ.....

 
Είναι ξεκάθαρο...
16 Μάιος 2021 15:21

... Κάνετε και τους 10.500 φέτος σε μια συνολική φάση για κάθε κλάδο και αλλάζετε δικαίως το κλίμα στον χώρο της εκπαίδευσης ή κάνετε μόνο τους μισούς και μας χαρίζετε μια ακόμη κρυάδα, βούτυρο στο ψωμί της αντιπολίτευσης.

Αναλογιστείτε πόσο σημαντική κίνηση σε όλα τα επίπεδα θα είναι να γίνουν όλα μαζί!

 
Βετεράνος της τάξης
16 Μάιος 2021 14:37

Η ασάφεια, οι γενικολογίες, η μετάθεση κρίσιμων προβλημάτων στο αόριστο μέλλον, οι ωραίες διατυπώσεις χωρίς την παραμικρή συγκεκριμενοποίηση, δεν μαρτυρούν απλά την άγνοια των καυτών προβλημάτων της παιδείας (αυτό είναι κάτι που το γνωρίζαμε: η κυρία δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο μας), αλλά φωτογραφίζουν το προφίλ του σύγχρονου πολιτικού. Αυτού που δεν λειτουργεί πολιτικά, δεν κάνει τιμές στην άρρωστη πραγματικότητα, δεν έχει όραμα και πρόγραμμα, αλλά μιμείται το τσοχατζοπουλικό αρχέτυπο του λόγου που κυνηγάει τις εντυπώσεις χωρίς να λέει απολύτως τίποτα.

 
filologos
16 Μάιος 2021 12:35

Η υφυπουργός είναι σαφώς επαρκέστερη της υπουργού.
Η Ζέτα Μακρή εμπνέει εμπιστοσύνη από τη θέση που βρίσκεται.

 
ΧΡ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ
16 Μάιος 2021 12:21

Η << Γρεβενιώτισα>> υφυπουργός μιλάει για 10000 διορισμούς, ενώ στην πραγματικότητα, οι διορισμοί που θα γίνουν φέτος στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα είναι 5000. Παρά τις πολλές συνταξιοδοτήσεις οι διορισμοί θα είναι λίγοι, με αποτέλεσμα ρεκόρ προσλήψεων αναπληρωτών!!!!!!! Το 10000 είναι ο συνολικός αριθμός διορισμών της φετινής και της επόμενης σχολικής χρονιάς. Η << Γρεβενιώτισα>> λοιπόν ξέρει να ελίσσεται!!!!!!!!!!!

 
Αμάν με το πολλαπλό βιβλίο
16 Μάιος 2021 12:12

Ρε παιδιά πότε ξαφνικά έγινε "δόγμα" το πολλαπλό βιβλίο; Μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος; Είναι για συγκεκριμένα μαθήματα μόνο ή παντού; Αν θέλω να διδάξω μαθηματικά ή φυσική και βάλω στους μαθητές να διαβάζουν από πολλαπλά βιβλία, το καθένα με τη δική του σειρά ύλης, στυλ γραφής, σημειογραφεία, κλπ, τι θα γίνει, το έχει σκεφτεί κανένας;

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.