Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Αλλάζει το πειθαρχικό δίκαιο των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των ΑΕΙ

Συγκροτήθηκε Επιτροπή για την υποβολή πρότασης για την εισαγωγή νέου θεσμικού πλαισίου του πειθαρχικού δικαίου
Δημοσίευση: 19/05/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Επιτροπή  και Ομάδα  Έργου με αντικείμενο την υποβολή πρότασης (σ.σ.μέχρι 30 Ιουνίου) για την εισαγωγή νέου θεσμικού πλαισίου του πειθαρχικού δικαίου των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, συγκρότησε ο υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος.

Η Επιτροπή καλείται να επεξεργασθεί την από 31 Μαρτίου 2021 Πρόταση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που υποβλήθηκε στο Υ.ΠΑΙ.Θ. δυνάμει του από 2-2-2021 Μνημονίου Συνεργασίας, να προβεί στον εμπλουτισμό και την τεκμηρίωση αυτής με την εξειδικευμένη γνώση και επιστημονική εμπειρία των μελών της και να υποβάλει σχέδιο νόμου για την εισαγωγή νέων ρυθμίσεων πειθαρχικού δικαίου των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Ο υφυπουργός  Παιδείας θεωρεί ότι  το Πειθαρχικό Δίκαιο  που διέπεται από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των ν.5343/1932, π.δ.12-26/1933, ν.249/1976, π.δ.160/2008 κ.λπ.  χρήζει εισαγωγής νέων ρυθμίσεων, με την ενσωμάτωση των αρχών σύγχρονου πειθαρχικού δικαίου, της νομολογίας του Πειθαρχικού Συμβουλίου Μελών Δ.Ε.Π. των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και του Συμβουλίου της Επικρατείας όπως έχει διαμορφωθεί διαχρονικά βάσει των άρθρων 16 παρ. 5 και 6, 88 παρ. 4, 93 παρ. 2 και 3 και 103 παρ. 4 και 6 του Συντάγματος, καθώς επίσης και εναρμόνισης των οικείων πειθαρχικών διατάξεων με την επίκαιρη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Επίσης , σύμφωνα με τον Άγγελο Συρίγο,  το  Πειθαρχικό Δίκαιο θα πρέπει επιπλέον να προσαρμοσθεί στις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του ν.4624/2019 (ΦΕΚ 137 Α ́/2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».

Η Επιτροπή

Η Επιτροπή που όρισε ο υφ. Παιδείας, έχει ως εξής:
 
1. Αθανάσιος Ράντος του Ελευθερίου, πρώην Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και επί σειρά ετών εκτελών χρέη Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου Μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι, νυν Γενικός Εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

2. Νικόλαος Μουδάτσος του Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Πρόεδρος του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου ΥΠΕΣ των υπαλλήλων και εκπαιδευτικών του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και των ανώτατων στελεχώντης Δημόσιας Διοίκησης

3. Ιωάννα Λεμπέση του Γρηγορίου, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, Προϊσταμένη του Γραφείου ΝΣΚ στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το οποίο είναι αρμόδιο και για την πειθαρχική αρμοδιότητα του Διοικητή της Αρχής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Εφετείων

4. Ευγενία Πρεβεδούρου του Βασιλείου, Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με πλούσιο επιστημονικό και συγγραφικό έργο στο πεδίο του διοικητικού δικαίου και διδακτικό έργο σε πανεπιστήμια της αλλοδαπής, την Εθνική Σχολή Δικαστών, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης κ.α.

Χρέη Προέδρου της Επιτροπής ασκεί ο Αθανάσιος Ράντος, πρώην Πρόεδρος του ΣτΕ.

Ομάδα Έργου

Επίσης ορίστηκε η εξής  Ομάδα  Έργου:

1. Μαρία-Λουίζα Μπακαλάκου του Σπυρίδωνος, Πάρεδρος ΝΣΚ, Γραφείο ΝΣΚ στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία παρίσταται ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων για τις Πειθαρχικές υποθέσεις της Αρχής

2. Δωροθέα Βασιλαντωνάκη του Εμμανουήλ, αποσπασμένη εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 78 του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

3. Βασιλική-Ευαγγελία Βασιλάκη του Κωνσταντίνου, Δικηγόρος Παρ ́ Aρείω Πάγω, Συνεργάτης του υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Ευάγγελου Συρίγου

4. Νικόλαος Ιντζόγλου του Ιωάννη, Προϊστάμενος του Τμήματος Ε’ Πειθαρχικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

5. Στυλιανή Βαθρακοκοίλη του Ευσταθίου, Προϊσταμένη του Τομέα Ελέγχου Πειθαρχικών Διαδικασιών της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

6. Αγγελική Βογιατζή του Θεοχάρη, Προϊσταμένη του Υποτομέα Ενδίκων Μέσων και Πειθαρχικού Ελέγχου της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Χρέη Προέδρου της Ομάδας Έργου ασκεί η Μαρία-Λουίζα Μπακαλάκου, Πάρεδρος του ΝΣΚ.
 

Σχόλια (13)

 
@συγκλονισμένο
22 Μάιος 2021 08:15

έχει καραβάκια στα σύννεφα , τα οποία απολαμβάνει και φωτογραφίζει; από το γραφείο στο μαρούσι, φυσικά. εργαζόμαστε λέμε ! ξημέρωμα με λιόγερμα, συνθήκες γαλέρας για το καλό της παιδείας... βλέπουμε διαφορά

 
Συγκλονισμένος
21 Μάιος 2021 21:26

Αγαπητέ Μελίτακα το διάβασα πολύ καλά το άρθρο...ελπίζω να το έκανες κι εσύ (αν και αμφιβάλλω)...εν μέσω τόσων ανοιχτών υποθέσεων ο υφυπουργός ασχολείται με κάτι παντελώς ασήμαντο...ΠΑΝΤΕΛΩΣ όμως ασήμαντο...ίσως να μην έχεις επαφή με ΑΕΙ και τα προβλήματά τους...δεν πειράζει...Καλοκαίρι είναι...κάνε καμιά βουτιά...δίπλα στα καραβάκια του υφυπουργού....

 
ΠΣΚ
20 Μάιος 2021 21:51

Καθηκοντολόγιο των ΕΤΕΠ πότε προβλέπεται να θεσμοθετηθεί;;;

 
epistimonas
20 Μάιος 2021 13:12

ΚΥΡΙΕ ΥΦ/ΠΓΕ, ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΑΣΕΙ -ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΑΕΙ/ ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΚΛΠ. ΤΟ ΥΠΕΘΑ ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ''ΑΝΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΗΜΑΝΤΑ'' ΘΕΜΑΤΑ (ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΑΣΕΙ ΤΟΝ ΘΕΛΕΙ)

 
DC
19 Μάιος 2021 15:58

Με 3 νομικούς στο ΥΠΑΙΘ τι περισσότερο θα μπορούσε να περιμένει κανείς ?

 
Κινήσεις άσχετων
19 Μάιος 2021 14:41

Ακου εκεί μια επιτροπή. Αν θες να κάνεις κάτι σωστά, φτιάξε άλλη μια για να επιβλέπει το έργο της πρώτης..
Οι επιτροπές είναι το μέλλον της χώρας, συνεχίστε να φτιάχνετε επιτροπές οι οποίες ουσιαστικά δεν προσφέρουν κάτι παραπάνω, πέρα από ΚΙ ΑΛΛΗ γραφειοκρατία ( προεκλογική δέσμευση, θυμίζω). Δεν πειράζει, θα περάσει..

 
πραγματικά επείγον!
19 Μάιος 2021 13:34

ενώ εκκρεμεί η ρύθμιση άλλων πολύ πιο σοβαρών θεμάτων!

 
@Μεγάλη τομή
19 Μάιος 2021 12:38

Εννοείτε το 50% που έχασαν τα μέλη ΔΕΠ από το 2009 ως τώρα; Ή είναι νέα προτεινόμενη περικοπή του 50% που έμεινε; :)
Ανατρέξτε στις ανακοινώσεις τις ΠΟΣΔΕΠ για να δείτε τι....σημαντικό έργο επιτελεί αυτό το συλλογικό όργανο. Τρομάζω να σκεφτώ τι θα κάναμε χωρίς αυτούς.

 
ΔΕΠ
19 Μάιος 2021 12:36

Που είναι τα στοιχεία; Πόσα πειθαρχικά συγκροτήθηκαν; Για ποιές "κατηγορίες"; Ποιά ήταν η έκβαση; Που είναι τα "κενά" τα οποία πρέπει να δορθωθούν; Από ποιά πραγματικά στοιχεία υποστηρίζεται αυτό;
Αυτά κάνεις αν θέλεις να γίνει πραγματική δουλειά, αν χρειάζεται να γίνει. Αλλιώς...παίρνεις μπαλάκι μια έκθεση και τρέχεις...

 
Μελίτακας ο Α΄
19 Μάιος 2021 12:35

Μερικοί σχολιάζουν χωρίς να διαβάσουν το άρθρο, κάτι πρέπει να πουν, να φαίνεται ως αντίλογος, που τελικά δεν είναι, άσχετες σκέψεις, όνειρα με καραβάκια....
Καλοκαίρι είναι...

 
petros
19 Μάιος 2021 12:19

Υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά θέματα για να ασχοληθείτε κ. υφυπουργέ. Σπαταλάτε το χρόνο σας.

 
Συγκλονισμένος
19 Μάιος 2021 11:28

Πραγματικά τεράστιος ο υφυπουργός που ασχολείται με τα φλέγοντα θέματα των Πανεπιστημίων. Καλύτερα να παίζει με τα καραβάκια του γιατί κατά τα άλλα είναι ανύπαρκτος.

 
Μεγάλη τομή
19 Μάιος 2021 10:55

Άλλη μια μεγάλη τομή για τα ΑΕΙ.. συγχαρητήρια στην ΠΟΣΔΕΠ αλλά και στον υφυπουργό που κατάφεραν να "φέρουν μπροστά" το σημαντικό αυτό θέμα.

ΥΓ κάποιοι "αγώνες" για τις περικοπές κατά 50% του μισθού των μελών ΔΕΠ ευδοκίμησαν τελικά ή απλά έληξαν πριν καν ξεκινήσουν?

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ