Placeholder

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Ετήσιο Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα: Εργαλεία ΤΠΕ & Συναισθηματική Νοημοσύνη σε Αυτισμό, ΔΕΠΥ και Μαθησιακές Δυσκολίες με Χρήση Εξειδικευμένων Λογισμικών (580 ωρών – ετήσιο)

Δημοσίευση: 25/05/2021
Πανεπιστήμιο αιγαίου
Alt Text: 
Πανεπιστήμιο αιγαίου
Title Text: 
Πανεπιστήμιο αιγαίου

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η πλατφόρμα Ε.Π.Τ.Α. (https://epta.aegean.gr) σε συνεργασία με το Net Media Lab & Mind-Brain R&D-Ι.Π.Τ.-Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ‘ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’ προσφέρει ετήσιο μοριοδοτούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο:

« Εργαλεία ΤΠΕ & Συναισθηματική Νοημοσύνη σε Αυτισμό, ΔΕΠΥ και Μαθησιακές Δυσκολίες με Χρήση Εξειδικευμένων Λογισμικών »

Σκοπός

Αποτελεί πλέον αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι βρισκόμαστε στην ψηφιακή εποχή. Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επηρεάσει και επηρεάζουν όλους τους τομείς της ζωής μας. Ο εκπαιδευτικός τομέας δε θα μπορούσε να παραμείνει εκτός αυτού του πλαισίου αλλαγών. Η χρήση των ΤΠΕ στη γενική και στην ειδική αγωγή καθίσταται απαραίτητη και επιτακτική με πολλαπλά οφέλη για τους μαθητές.

Ειδικότερα για τους μαθητές που αντιμετωπίζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι ΤΠΕ και τα διάφορα εκπαιδευτικά εργαλεία μπορούν να αποτελέσουν σημαντική επικουρική βοήθεια στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Εκτός από τις ΤΠΕ και τα διάφορα εργαλεία, μελέτες έχουν αποδείξει ότι εξέχοντα ρόλο στην αντιμετώπιση και βελτίωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών διαδραματίζουν η διατροφή, οι βιταμίνες, οι νευροδιαβιβαστές, τα ιχνοστοιχεία, οι τοξίνες και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες.

Από την άλλη, άξια προσοχής στη σημερινή εποχή είναι η διαδεδομένη έννοια της Συναισθηματικής Νοημοσύνης που είναι στενά συνδεδεμένη με την πρόοδο, την επιτυχία και την ψυχική υγεία.

Αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την ανάπτυξη ολόπλευρης προσωπικότητας παιδιών-ατόμων. Η ένταξή της στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία κρίνεται επίσης απαραίτητη. Για να επιτευχθεί όμως κάτι τέτοιο, πρέπει αφενός να μελετήσουμε σφαιρικά την έννοια της ΣΝ και αφετέρου να τη μελετήσουμε στον πληθυσμό που μας ενδιαφέρει και να δούμε πώς μπορούμε να τη βελτιώσουμε, στην προκειμένη μέσα από τις ΤΠΕ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των επιμορφούμενων στο γνωστικό αντικείμενο των Τεχνολογιών της  Πληροφορίας  και της Επικοινωνίας με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων για την προσέγγιση της γνώσης από μαθητές στο πεδίο  του Αυτισμού,  της ΔΕΠΥ, των Μαθησιακών Δυσκολιών, καθώς και στη χρήση εργαλείων για την ανάπτυξη  της Συναισθηματικής Νοημοσύνης.

Οι επιμέρους ενότητες του προγράμματος καταπιάνονται μεταξύ άλλων με την θεωρητική αναπλαισίωση των εννοιών της ειδικής αγωγής, Συναισθηματικής Νοημοσύνης, τη χρήση των ΤΠΕ με εξειδικευμένα λογισμικά στον Αυτισμό, τη ΔΕΠΥ και τις Μαθησιακές Δυσκολίες.

Επίσης,  γίνεται αναλυτική αναφορά στον τομέα των Μαθησιακών Δυσκολιών, του συνδρόμου ΔΕΠΥ και του Αυτισμού,  τόσο σε θεωρητικό πλαίσιο όσο και στη χρήση λογισμικών (συμβατικών και on line), εργαλείων αξιολόγησης, εργαλείων και μεθόδων παρέμβασης καθώς  και αναλυτική αναφορά στη Συναισθηματική Νοημοσύνη των μαθητών με ΜΔ, ΔΕΠΥ και Αυτισμό και στην ανίχνευση - ανάπτυξή της μέσω κατάλληλων λογισμικών-εφαρμογών.

Γενικές πληροφορίες

Επιστημονικός Υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κ. Χαράλαμπος Σκιάνης, Καθηγητής, Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κ. Αθανάσιος Δρίγκας, Διευθυντής Έρευνας, Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπεται εκπαίδευση 580 ωρών, σε χρονικό διάστημα επτάμιση (7.5) μηνών, αξιοποιώντας αποκλειστικά την εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, χωρίς υποχρεωτική παρακολούθηση. Το υλικό και οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης (πχ σωστό λάθος, πολλαπλής επιλογής, κα) στις θεματικές ενότητες, καθώς και η επικοινωνία με τους καταξιωμένους επιστήμονες που διδάσκουν, διασφαλίζουν την σε βάθος κατανόηση της χρήσης ΤΠΕ για την προσέγγιση της γνώσης από μαθητές στο πεδίο  του Αυτισμού,  της ΔΕΠΥ, των Μαθησιακών Δυσκολιών, και στη χρήση εργαλείων για διάγνωση και παρέμβαση καθώς και για την ανάπτυξη  της Συναισθηματικής Νοημοσύνης.

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου και του υλικού

•    Το σεμινάριο  εμβαθύνει τόσο στο θεωρητικό πλαίσιο όσο και στις πρακτικές γνώσεις παρέμβασης για την βελτίωση των ΔΕΠΥ, Αυτισμού και μαθησιακών Δυσκολιών.
•    Δίνει ιδιαίτερο βάρος και έκταση διδασκαλίας στην εκμάθηση των εργαλείων ΤΠΕ για διάγνωση και παρέμβαση με στόχο την βελτίωση των  ΔΕΠΥ, Αυτισμού και μαθησιακών Δυσκολιών.
•    Αναπτύσσει την διασύνδεση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης με την μαθησιακή πρόοδο, την επιτυχία και την ψυχική υγεία.
•    Διδάσκει θεωρητικά αλλά και με πρακτικά παραδείγματα την γνώση των παραγόντων που επιδρούν στην επιδείνωση η στην βελτίωση των  παιδιών με ΔΕΠΥ, Αυτισμό και μαθησιακές Δυσκολίες κάτι που πρέπει να είναι κτήμα τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των γονέων αυτών των παιδιών.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να ενσωματώσουν τεχνολογίες στο μάθημά τους και να βοηθήσουν τα παιδιά να μειώσουν τις όποιες δυσκολίες έχουν και να τα βοηθήσουν στο μαθησιακό και συμπεριφορικό επίπεδο. Επιπλέον, το πρόγραμμα μπορεί να είναι αρωγός και σε γονείς που έχουν παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και επιθυμούν μέσω των ΤΠΕ να συνδράμουν στη βελτίωση των τομέων που παρουσιάζει δυσκολίες. Το πρόγραμμα αποτελεί, επίσης, μια πολύ καλή ενίσχυση στο χώρο, για απόφοιτους ανθρωπιστικών σπουδών και επιστημών της αγωγής που θα ασχοληθούν με τον εκπαιδευτικό κλάδο. Τέλος, η δομή του προγράμματος έχει διαμορφωθεί ώστε να καλύπτει σφαιρικά το αντικείμενο και έτσι απευθύνεται σε οποιονδήποτε σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ή χρησιμοποιεί ήδη τεχνολογίες διασυνδεμένων έξυπνων συστημάτων στον επαγγελματικό του ή μη χώρο. Ενδεικτικά το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

•    Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και κλάδων,
•    Γονείς που έχουν παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
•    Φοιτητές και απόφοιτους ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον εκπαιδευτικό κλάδο,
•    Στελέχη Επιχειρήσεων, στελέχη Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που δραστηριοποιούνται σε τεχνολογίες έξυπνων διασυνδεδεμένων συστημάτων,
•    Στελέχη επιχειρήσεων πληροφορικής και προγραμματιστές που αναπτύσσουν σχετικά εργαλεία.

Παροχές προγράμματος

•    Εκπαιδευτικό υλικό (άρθρα, περιορισμένες βιντεοδιαλέξεις με ερωταποκρίσεις, παρουσιάσεις -σημειώσεις, προτεινόμενη βιβλιογραφία)
•    Οδηγός μελέτης
•    Βεβαίωση συμμετοχής
•    Πιστοποιητικό επιμόρφωσης με τις αντίστοιχες 29 μονάδες ECVET
•    Μοριοδότηση βάσει νομοθεσίας (ενδεικτικά αναφέρονται Νόμος 4547/2018 ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018, Νόμος 4589/2019 - ΦΕΚ 13/Α/29-1-2019, Υπουργική απόφαση ΥΑ 222084/ΓΔ4/27-12-2018 (ΦΕΚ 5919/Β/31-12-2018)

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 600,00 € ανά εκπαιδευόμενο. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε μια, δύο ή τρεις δόσεις. Η τελευταία δόση πρέπει να καταβληθεί πριν τη λήξη του προγράμματος.

Οι εκπτωτικές κατηγορίες συμμετοχής είναι:

•    Έκπτωση 20% σε εκπαιδευτικούς,
•    Έκπτωση 20% σε φοιτητές παιδαγωγικών σχολών,
•    Έκπτωση 20% σε άνεργους, πολύτεκνους και ΑΜΕΑ,
•    Έκπτωση 10% σε προκαταβολή του συνολικού ποσού.

Σημαντικές ημερομηνίες:

Έναρξη προγράμματος:     31 Μαΐου 2021

Λήξη προγράμματος:     19 Δεκεμβρίου 2021

Παράταση εγγραφών έως: 13/06/2021

Αναλυτικές πληροφορίες – Κατάθεση αιτήσεων:

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τα κριτήρια επιλογής καθώς και για την αίτηση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αντλήσουν από τον εξής σύνδεσμο: https://epta.aegean.gr  

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες ενθαρρύνονται να επικοινωνούν με τη γραμματεία του προγράμματος στο τηλ. επικοινωνίας: 22730 82255 (κα. Νίκη Κυριακού) καθημερινά τις ώρες 9:00-15:00, καθώς και στο email: epta@aegean.gr

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.