ΜΑΘΗΤΕΣ

21,78 ευρώ το ημερομίσθιο του μαθητευόμενου των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας

Το ποσό της επιδότησης αφορά στο σύνολο των μαθητευομένων και καταβάλλεται για κάθε ημέρα Μαθητείας στο χώρο εργασίας, τετραήμερης, πενταήμερης ή εξαήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης.
Δημοσίευση: 26/05/2021
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία ορίζει τις διαδικασίες και το ύψος επιδότησης της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης στο χώρο εργασίας των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ν. 3475/2006, που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2021.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ

Ειδικότερα, η απόφαση προβλέπει τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1
ΥΨΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Η αποζημίωση του μαθητευόμενου των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 21,78 ευρώ.

2. Η επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ καταβάλλεται, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 έως και 31-12-2021, στον μαθητευόμενο που θα απασχοληθεί στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία και ανέρχεται στο ποσό των 16,54 €. Κατά το προαναφερθέν διάστημα υλοποιείται Μαθητεία σχολικών ετών 2020 - 2021 και 2021 - 2022.

3. Το ποσό της επιδότησης αφορά στο σύνολο των μαθητευομένων και καταβάλλεται για κάθε ημέρα Μαθητείας στο χώρο εργασίας, τετραήμερης, πενταήμερης ή εξαήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης, ανεξάρτητα από το εξάμηνο φοίτησης στο οποίο βρίσκονται.

ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

1. Η επιδότηση των 16,54 ευρώ για κάθε ημέρα Μαθητείας στο χώρο εργασίας καταβάλλεται στον μαθητευόμενο μετά την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τον έλεγχό τους και την έγκριση από τον Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ

. Το υπολειπόμενο ποσό της αποζημίωσης της παρ. 1 του άρθρου 1, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, καταβάλλεται μέσω λογαριασμού τραπέζης μηνιαίως στον μαθητευόμενο από τον εργοδότη στον οποίο πραγματοποιείται η Μαθητεία/Πρακτική Άσκηση.

2. Για την καταβολή της επιδότησης από τον ΟΑΕΔ τηρούνται μηνιαία παρουσιολόγια/Μηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης μαθητευόμενου, τόσο στην εκπαιδευτική μονάδα όσο και στους φορείς και τις επιχειρήσεις στους οποίους πραγματοποιείται Μαθητεία/Πρακτική Άσκηση. Το Μηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης αποτελεί το ατομικό βιβλίο παρουσίας του μαθητευόμενου, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

3. Η ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ φοίτησης του μαθητευόμενου, με βάση το Μηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης, συντάσσει μηνιαία κατάσταση ημερών εργασίας του μαθητευόμενου με το ποσό της επιδότησης που δικαιούται.

Η ως άνω κατάσταση αποστέλλεται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΑΕΔ για έγκριση και στη συνέχεια οι διαχειριστές προβαίνουν στην πίστωση του ποσού στον ατομικό τραπεζικό λογαριασμό του μαθητευόμενου.

4. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιδότησης στο μαθητευόμενο είναι:

α) το Μηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης (πρωτότυπο),

β) παραστατικό καταβολής εισφορών ή αποδεικτικό ρύθμισης της καταβολής εισφορών στον e-ΕΦΚΑ ή οποιοδήποτε άλλο παραστατικό αποδεικνύει την ασφαλιστική τακτοποίηση του μαθητευόμενου,

γ) αντίγραφο καταθετηρίου τραπέζης καταβολής στον μαθητευόμενο του ποσού αποζημίωσης που αναλογεί στον εργοδότη.

ΑΡΘΡΟ 3
ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Ο Ο.Α.Ε.Δ. ως δικαιούχος πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκ- παίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014 - 2020» οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις ως προς την πληροφόρηση και την επικοινωνία, όπως αυτές προκύπτουν κυρίως από τους Κανονισμούς (ΕΕ) αρ. 1303/2013 και 1046/2018 καθώς και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 821/2014 και κωδικοποιούνται στον Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014 - 2020, ο οποίος επικαιροποιήθηκε τον Οκτώβριο 2018 και εφαρμόζεται σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), συμπεριλαμβανομένου και του ΕΚΤ, και προσαρμόζεται κατά περίπτωση στις σχετικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.