Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Στα «κάγκελα» το ΤΕΕ για τα integrated master Μηχανικών

Δημοσίευση: 01/06/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Για  μεθόδευση του υπουργείου Παιδείας να απονείμει άκριτα ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στους αποφοίτους του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1946/Β/14-5-2021), κάνει λόγο , με ανακοινωθέν, το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΤΕΕ), και σημειώνει τα εξής:

Γνωμοδότηση της ΕΘΑΑΕ με μόνο Μηχανικό τον  πρόεδρο: Καθ’ υπέρβαση των διαδικασιών της νομοθετικής του εξουσιοδότησης,   λόγω του θεσμικού άλματος που συντελείται από το ΥΠΕΠΘ καθώς αντί της διαδικασίας που προβλέπει ο Ν.4485/2017 για την αποτίμηση της πλήρωσης των κριτηρίων του άρθρου 46 και την υπαγωγή του Τμματος στις παραπάνω διατάξεις, όπου στην προβλεπόμενη Επιτροπή μετέχουν εκπρόσωποι του ΤΕΕ των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, του ΠΑΔΑ, εν προκειμένω αποφαίνεται διατυπώνοντας ομόφωνα θετική γνώμη η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) στην οποία ο μόνος Μηχανικός είναι ο Πρόεδρος.

Καταιγισμός αποφάσεων:  Το  υπουργείο Παιδείας μάλιστα επισπεύδει σχετικά με καταιγισμό αποφάσεων του ΕΘ.Α.Α.Ε το οποίο έχει διατυπώσει θετική γνώμη για τα Τμήματα του ΠΑΔΑ:  

•    Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανικών Βιοϊατρικής, Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανικών, Μηχανικών τοπογραφίας & γεωπληροφορικής

•    καθώς και για τα τμήματα του ΕΛΜΕΠΑ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και Γεωπονίας

•    ενώ η ΕΘ.Α.Α.Ε επεξεργάζεται για το ΠΑΔΑ το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής και επανεξετάζεται μετά την πιστοποίηση του ΠΠΣ η υπαγωγή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ.

Το ΤΕΕ δεν θα επιτρέψει την απαξίωση των Διπλωμάτων: Το ΤΕΕ, ως υπεύθυνος φορέας για τη διαδικασία απονομής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και κατ’ επέκταση επαγγελματικών δικαιωμάτων, με γνώμονα την Τεχνική Ευθύνη και το δημόσιο συμφέρον, δεν θα επιτρέψει την απαξίωση των Διπλωμάτων των ενιαίων πενταετών αδιάσπαστων προγραμμάτων σπουδών των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας αποδεχόμενο να υπερισχύουν σκοπιμότητες έναντι της επιστημονικής και επαγγελματικής ευθύνης, της ποιότητας, της πληρότητας  και του επιπέδου σπουδών, καθώς το επάγγελμα του μηχανικού είναι ρυθμιζόμενο, συνεπάγεται ευθύνες και άπτεται άμεσα της δημόσιας ασφάλειας και του δημοσίου συμφέροντος το οποίο και βλάπτεται.

Διαδικασίες για ακύρωση των αποφάσεων: Τουναντίον θα ασκήσει με κάθε πρόσφορο τρόπο τον θεσμικό, επιστημονικό και κοινωνικό του ρόλο ώστε η πολιτική άκριτης αναγνώρισης και απαξίωσης των πενταετών Διπλωματούχων Μηχανικών να ακυρωθεί και να ενεργοποιηθούν οι νόμιμα προβλεπόμενες  διαδικασίες αξιολόγησης χωρίς θεσμικά άλματα και καθ’ υπαγόρευση αποφάσεις.

Σύγκλιση φορέων: Η ΔΕ του ΤΕΕ καλεί άμεσα την Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας (ΕΕΕ) Πολιτικών Μηχανικών και τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (ΣΠΜΕ), όπως και όλες τις ΕΕΕ και Επιστημονικούς - Επαγγελματικούς Φορείς των ειδικοτήτων για τις οποίες έχει εκφραστεί από το ΕΘΕΑΑ θετική γνώμη ή τυγχάνουν επεξεργασίας, σε διάλογο με τα Πολυτεχνεία και τις Πολυτεχνικές Σχολές και το ΠΑΔΑ, ώστε να καταθέσουν εισήγηση επί του θέματος. Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι του Ν.4485/2017 επί της ποιότητας των σπουδών που διασφαλίζουν το Δημόσιο συμφέρον, η ΔΕ του ΤΕΕ προτίθεται να προβεί σε αίτηση ακύρωσης της πράξης αναγνώρισης.

Το ΤΕΕ είναι ο αρμόδιος φορέας:  Άλλωστε το ΤΕΕ είναι ο αρμόδιος φορέας που εισηγήθηκε το ΠΔ 99/2018 και αποτιμά τα εκπαιδευτικά προσόντα βάσει των ενιαίων ολοκληρωμένων πενταετών προγραμμάτων σπουδών των μηχανικών για την πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες με βασικό κριτήριο το δημόσιο συμφέρον.

Απόφαση: Το ΤΕΕ αποφάσισε:

1.    Την σύσταση Ομάδας Εργασίας για την καταγραφή των επιπέδων Τεχνικής/Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και της Τεχνικής Διαβάθμισης – πυραμίδας σε σχέση με την αναπτυξιακή διαδικασία,

2.    Tην οργάνωση διαλόγου με τις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων για το μέλλον της τεχνολογικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα συναρτήσει του αναπτυξιακών αναγκών της κοινωνίας.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ στην τελευταία της συνεδρίαση, με αφορμή την έκδοση σε ΦΕΚ απόφασης του Υπουργείου Παιδείας για απονομή τίτλου integrated master σε αποφοίτους Τμήματος του ΠΑΔΑ, αντέδρασε έντονα με βάση τις πάγιες θέσεις του Επιμελητηρίου και αποφάσισε τα εξής:

Η ΔΕ του ΤΕΕ, υπερασπιζόμενη αταλάντευτα το ενιαίο, αδιάσπαστο πενταετές δίπλωμα των Μηχανικών, στηλιτεύει απερίφραστα την επίσπευση και τη μεθόδευση του Υπουργείου Παιδείας να απονείμει άκριτα ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέ­δου (integrated master), στους αποφοίτους του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυ­τικής Αττικής (ΠΑΔΑ), όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1946/Β/14-5-2021).

Ιδιαίτερα μάλιστα, καθ’ υπέρβαση των διαδικασιών της νομοθετικής του εξουσιοδότησης,   λόγω του θεσμικού άλματος που συντελείται από το ΥΠΕΠΘ καθώς αντί της διαδικασίας που προβλέπει ο Ν.4485/2017 για την αποτίμηση της πλήρωσης των κριτηρίων του άρθρου 46 και την υπαγωγή του Τμή­ματος στις παραπάνω διατάξεις, όπου στην προβλεπόμενη Επιτροπή μετέχουν εκπρόσωποι του ΤΕΕ των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, του ΠΑΔΑ, εν προκειμένω αποφαίνεται διατυπώνοντας ομόφωνα θετική γνώμη η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) στην οποία ο μόνος Μηχανικός είναι ο Πρόεδρος.

Το Υπουργείο Παιδείας μάλιστα επισπεύδει σχετικά με καταιγισμό αποφάσεων του ΕΘ.Α.Α.Ε το οποίο έχει διατυπώσει θετική γνώμη για τα Τμήματα του ΠΑΔΑ: 

Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανικών Βιοϊατρικής, Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανικών, Μηχανικών τοπογραφίας & γεωπληροφορικής

καθώς και για τα τμήματα του ΕΛΜΕΠΑ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και Γεωπονίας

ενώ η ΕΘ.Α.Α.Ε επεξεργάζεται για το ΠΑΔΑ το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής και επανεξετάζεται μετά την πιστοποίηση του ΠΠΣ η υπαγωγή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ.

Το ΤΕΕ, ως υπεύθυνος φορέας για τη διαδικασία απονομής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και κατ’ επέκταση επαγγελματικών δικαιωμάτων, με γνώμονα την Τεχνική Ευθύνη και το δημόσιο συμφέρον, δεν θα επιτρέψει την απαξίωση των Διπλωμάτων των ενιαίων πενταετών αδιάσπαστων προγραμμάτων σπουδών των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας αποδεχόμενο να υπερισχύουν σκοπιμότητες έναντι της επιστημονικής και επαγγελματικής ευθύνης, της ποιότητας, της πληρότητας  και του επιπέδου σπουδών, καθώς το επάγγελμα του μηχανικού είναι ρυθμιζόμενο, συνεπάγεται ευθύνες και άπτεται άμεσα της δημόσιας ασφάλειας και του δημοσίου συμφέροντος το οποίο και βλάπτεται. Τουναντίον θα ασκήσει με κάθε πρόσφορο τρόπο τον θεσμικό, επιστημονικό και κοινωνικό του ρόλο ώστε η πολιτική άκριτης αναγνώρισης και απαξίωσης των πενταετών Διπλωματούχων Μηχανικών να ακυρωθεί και να ενεργοποιηθούν οι νόμιμα προβλεπόμενες  διαδικασίες αξιολόγησης χωρίς θεσμικά άλματα και καθ’ υπαγόρευση αποφάσεις.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας εξαρχής, όσον αφορά στην αναγνώριση των ενιαίων πενταετών σπουδών των Μηχανικών καθώς και στη δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, είχε διαχρονικά δηλώσει  :

«Η ψήφιση του Ν.4485/17 για την «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης» με την αναγνώριση των ενιαίων 5ετών σπουδών των Μηχανικών ως επιπέδου Integrated Master, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του ΤΕΕ, «αποτελεί πάγιο αίτημα του ΤΕΕ, των πολυτεχνείων και πολυτεχνικών σχολών της Χώρας τα τελευταία 15 χρόνια τουλάχιστον, συνιστά  θεσμική παρέμβαση αναγνώρισης των σπουδών των μηχανικών στην κατεύθυνση αυτή» και αποτελεί κλειδί για τη διαβάθμιση τεχνικής ευθύνης μεταξύ των διπλωματούχων μηχανικών που στην ανώτατη βαθμίδα τεχνικής ευθύνης εκπονούν μελέτες, κάνουν επιβλέψεις και διαχειρίζονται ολοκληρωμένα έργα και εφαρμογές, και των πτυχιούχων ΤΕΙ, οι οποίοι μπορούν να μετέχουν σε ομάδες μελέτης, επίβλεψης και έχουν το δικαίωμα εφαρμογών…………»

«Αισθάνεται υποχρεωμένο να υπογραμμίσει ότι, η αναγόρευση των ΑΤΕΙ σε Πανεπιστημιακού επιπέδου, με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής πρέπει να διασφαλίζει με όλους τους ελέγχους όλα τα κριτήρια ποιότητας που αντιστοιχούν διεθνώς στα Πανεπιστήμια (universitas)».

(Απόφαση της ΔΕ του  ΤΕΕ της 28/1/2018, σχετικά με το προς ψήφιση σχέδιο νόμου «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις», Απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ στην 1η τακτική συνεδρίαση της 10.06.2017 για την «Παιδεία και τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών», και η από 25.07.2017 απόφασή της με αρ.  Α37/Σ26/2017 για το «Νομοσχέδιο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», )

Κατόπιν τούτου η ΔΕ του ΤΕΕ σήμερα απαιτεί να τηρηθούν οι διαδικασίες του Ν.4485/2017, ώστε να διερευνηθεί με ποια κριτήρια και ποιες διαπιστεύσεις, σύμφωνα με τα διεθνώς ισχύοντα, έγινε η αξιολόγηση του συγκεκριμένου τμήματος, όσον αφορά τόσο στη διάρθρωση και στο επίπεδο σπουδών, αλλά και στις υποδομές – εργαστήρια, pc labs, εργασία πεδίου – όσο και στα προσόντα, στον αριθμό και στα γνωστικά αντικείμενα των διδασκόντων του Τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη και τη δήλωση του Προέδρου του ΣΠΜΕ «ότι από την προσωπική εμπειρία του, συμμετέχοντας θεσμικά ο ίδιος  πρόσφατα σε αρμόδια επιτροπή για την απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων Τεχνολόγων, διαπίστωσε ότι τα σχετικά κριτήρια στο ΠΑΔΑ δεν φαίνεται να συντρέχουν».

Επισημαίνεται ότι σε γνωστές παγκόσμιες κατατάξεις των Πανεπιστημίων ανά αντικείμενο (πχ σύμφωνα με Οργανισμό QS για το 2020, βλ. QS World University Rankings by Subject 2020) η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ βελτίωσε τη διακεκριμένη θέση της (κατατάσσεται στις κορυφαίες 50), ενώ και οι άλλες Πολυτεχνικές Σχολές χαίρουν υψηλών αξιολογήσεων στο ίδιο αντικείμενο (ενδεικτικά αναφέρεται το ΑΠΘ στις θέσεις 101-150 και το Παν. Πατρών στις θέσεις 151-200 του QS Rankings, αντιστοίχως κ.α.).

Η ΔΕ του ΤΕΕ καλεί άμεσα την Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας (ΕΕΕ) Πολιτικών Μηχανικών και τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (ΣΠΜΕ), όπως και όλες τις ΕΕΕ και Επιστημονικούς - Επαγγελματικούς Φορείς των ειδικοτήτων για τις οποίες έχει εκφραστεί από το ΕΘΕΑΑ θετική γνώμη ή τυγχάνουν επεξεργασίας, σε διάλογο με τα Πολυτεχνεία και τις Πολυτεχνικές Σχολές και το ΠΑΔΑ, ώστε να καταθέσουν εισήγηση επί του θέματος. Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι του Ν.4485/2017 επί της ποιότητας των σπουδών που διασφαλίζουν το Δημόσιο συμφέρον, η ΔΕ του ΤΕΕ προτίθεται να προβεί σε αίτηση ακύρωσης της πράξης αναγνώρισης. Άλλωστε το ΤΕΕ είναι ο αρμόδιος φορέας που εισηγήθηκε το ΠΔ 99/2018 και αποτιμά τα εκπαιδευτικά προσόντα βάσει των ενιαίων ολοκληρωμένων πενταετών προγραμμάτων σπουδών των μηχανικών για την πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες με βασικό κριτήριο το δημόσιο συμφέρον.

Παράλληλα η ΔΕ του ΤΕΕ προκειμένου να αποκριθεί στην επείγουσα ανάγκη συγκρότησης σοβαρής και υπεύθυνης πρότασης για το συνολικό σχεδιασμό της παραγωγικής πυραμίδας  του τεχνικού κλάδου τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην αντιστοίχιση με την απασχόληση και την αναπτυξιακή προοπτική, και λαμβάνοντας υπόψη :  

την προβληματική αλυσίδα της τεχνικής διαβάθμισης, χωρίς συστηματική εκπαίδευση και τεκμηριωμένη εξειδίκευση. Με σοβαρά κενά σε μεσαία επίπεδα (εξειδικευμένοι τεχνίτες, εργοδηγοί)

την κατάργηση των σχολών μηχανικών τεχνολογικής εφαρμογής και εργοταξίου (Τεχνολόγοι) και τον ανεξέλεγκτο αριθμό μηχανικών που θα μπουν στην αγορά εργασίας.

τη μη καταγεγραμμένη αντιστοίχιση των μηχανικών με το αναπτυξιακό μοντέλο ,  

Αποφασίζει :

Την σύσταση Ομάδας Εργασίας για την καταγραφή των επιπέδων Τεχνικής/Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και της Τεχνικής Διαβάθμισης – πυραμίδας σε σχέση με την αναπτυξιακή διαδικασία,

Tην οργάνωση διαλόγου με τις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων για το μέλλον της τεχνολογικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα συναρτήσει του αναπτυξιακών αναγκών της κοινωνίας.

 

Ετικέτες: 
ΤΕΕmaster

Σχόλια (26)

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
07 Ιουν 2021 12:51

Τα πτυχία των πολυτεχνείων εξωτερικού πενταετούς φοίτησης, που έχουν κριθεί ισότιμα και αντίστοιχα με τα Ελληνικά και έχουν εγγραφεί στο ΤΕΕ, δεν τους αναγνωρίζεται integrated master, ενώ στα πρώην ΤΕΙ αναγνωρίζεται, πώς γίνεται αυτό να είναι δίκαιο; Εκεί πότε θα αντιδράσει το ΤΕΕ για τα ίδια του τα μέλη;

 
ΙΘΠ
06 Ιουν 2021 11:02

Παρόμοια πτυχία με τα Intergraded Master του ΠΑΔΑ έχουν και άλλα αντίστοιχα Τμήματα Σχολών Μηχανικών πρώην ΤΕΙ τα οποία μετετράπησαν σε Πανεπιστήμια, όπως για παράδειγμα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.
Τι γίνεται με τα υπόλοιπα αντίστοιχα Τμήματα 5ετούς κύκλου σπουδών Μηχανικών άλλων Πανεπιστημίων?
1. Γιατί αυτή η διαφοροποίηση μεταξύ αντίστοιχων Τμημάτων πρώην ΤΕΙ?
2. Και το σημαντικότερο, τι κάνει η Διοίκηση του ΔΙΠΑΕ για να εξασφαλίσει τα πτυχία των Τμημάτων του έναντι των αντίστοιχων πτυχίων Τμημάτων άλλων Πανεπιστημίων?

 
Εκπαιδευτικός
02 Ιουν 2021 17:33

Η κουτοπονηριά και η αναξιοκρατία δεν έχει όριο στη χώρα αυτή.
Όταν το ΤΕΕ ζητούσε να κάνει τα προπτυχιακά μαθήματα master, σε κάποιων τα αυτιά ακούστηκε σαν χάδι. Διαλύστε τα όλα λοιπόν, μόνο με υπογραφές.
Για να σοβαρολούμε, μεταπτυχιακές σπουδές νοούνται μετά το Πτυχίο. Αν αποφασίσουν τα πολυτεχνεία να διαχωρίσουν τα προγράμματα σπουδών τους, να παίρνει κάποιος πτυχίο στα 4 χρόνια και να προχωρά σε διακριτό μεταπτυχιακό τίτλο μετά, καλώς. Όλα τα άλλα ανήκουν στη μπανανία μας, όπου με μια υπογραφή σε ένα βράδυ το πτυχίο είναι και μεταπτυχιακό.

 
Φοιτήτρια
02 Ιουν 2021 16:07

Σπουδάζω Ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών στο ΕΛΜΕΠΑ. Τα μαθήματα αν μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του ιδρύματος είναι τα ίδια με των Πολυτεχνικων σχολών, οι καθηγητές εξαίρετοι, καταρτισμενοι επιστημονες και απαιτητικοί. Δεν καταλαβαίνω από τη στιγμή που το πρόγραμμα σπουδών είναι πενταετές γιατί το πτυχίο μας να είναι διαφορετικής κατηγορίας; Λόγω μορίων; Αν κάποιος θέλει να μείνει στον τόπο του και να σπουδάσει γιατί να μη το κάνει. ΚΎΡΙΟΙ πληροφορηθεί τε πρώτα και λάβετε υπ όψιν όλες τις παραμέτρους και μετά μιλάτε.

 
Polar_Fish
02 Ιουν 2021 14:42

Δε φαίνεται από κάποιο νόμο ότι η άσκηση του επαγγελματικού δικαιώματος του μηχανικού συνδέεται με το αν το πτυχίο του είναι ή δεν είναι integrated master. Αν πράγματι ισχύει αυτό, τότε για να ασκήσεις το επάγγελμα του μηχανικού μέσω της πιστοποίησης του ΤΕΕ, δεν χρειάζεται να έχεις πτυχίο 5 ετών αλλά πτυχίων 4 ετών και ένα μάστερ τουλάχιστον 1 έτους, δηλ. αγγλικό πτυχίο και μάστερ.

 
Πότε θεσπίστηκαν?
02 Ιουν 2021 13:00

Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν καθιερώθηκαν τα λεγόμενα integrated master? Ε ας ζητήσουν πληροφόρηση και τον λόγο από τον ΣΥΡΙΖΑ

 
"Πρόσεχε τι ζητάς"
02 Ιουν 2021 11:14

Όσοι ζητούσαν το ιntegrated ας πρόσεχαν καλά τι ήταν αυτό που ζητούσαν. Γιατί όταν ζητάς κάτι πρέπει να προβλέπεις και τις συνέπειες και τους κινδύνους. Οι ιατροί και οι νομικοί δεν έχουν ανάγκη κανένα τέτοιου είδους μάστερ και δεν αντιμετωπίζουν κανένα μα κανένα πρόβλημα στην άσκηση των δικαιωμάτων τους. Αν λοιπόν κάποιοι δημιούργησαν για τους εαυτούς τους περισσότερα προβλήματα παρά οφέλη ας ζητήσουν από την Πολιτεία οι ίδιοι την κατάργηση αυτής της διάταξης.

 
"Πολυτεχνιτης" και ερημοσπιτης
02 Ιουν 2021 11:02

Ισοπέδωση των πάντων. Προφανώς και ο καθένας κοιτάζει τι τον βολεύει. Και αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση βολεύει αυτό που κάνει. Σιγά μη σκεφτεί τι είναι σωστό δίκαιο και πρέπον! Το ΤΕΕ ας πάρει χαμπάρι ότι ηττήθηκε. Σίγουρα ο νόμος είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Είναι προφανές. Όμως όποιος έχει το μαχαίρι έχει και το πεπόνι, συνήθως αυτό γίνεται: επιβολή νόμων για να βολέψει αυτούς που θέλει να βολέψει.

 
Εκπαιδευτικός
02 Ιουν 2021 09:45

Αλλο τα επαγγελματικά δικαιώματα αλλο τα πτυχία. Αν θέλουν να κάνουν κάτι ας βάλουν εξετάσεις και όποιος τις περνά ας παίρνει τα επαγγελματικά δικαιώματα αλλά δεν τολμούν να το κάνουν.

 
ΤΕΙ Πειραιά
02 Ιουν 2021 07:41

Αν και θα έπρεπε να με αφήνει τελείως αδιάφορο η συγκεκριμένη είδηση , δεν μπορώ να παραβλέψω το γεγονός ότι για τη πλειοψηφία των τμημάτων του ΕΜΠ
οι αρμόδιες επιτροπές δεν γνωμοδότησαν και πήραν τα integrated master απευθείας απ την προηγούμενη κυβέρνηση της "αριστεράς" μιας και ο Τσίπρας αλλά και το μισό υπουργικό συμβούλιο ήταν μέλη του ΤΕΕ.

 
pakis
02 Ιουν 2021 07:39

το ΤΕΕ δεν ήταν που ήθελε integrated(Greco) MSc? τώρα τι παράπονα έχει;

 
Αποφοιτος ΤΕΙ
02 Ιουν 2021 07:28

χαχαχα...απόλαυση...

 
Απόφοιτος Τει
02 Ιουν 2021 02:27

Σπουδάζω Ελ.Με.ΠΑ Μηχ Μηχ! Πλεον με φεκ η σχολη παρέχει intergrated master! Πρακτικα και με την βούλα ειναι ισάξιο και ισοτιμο με ολα τα πολυτεχνεία! Ως και πέρισυ διαχωριζαν στις μεταγραφες παλια και νεα τμήματα ! Απο φέτος αυτο δεν θα γινεται! Καποιος απο ελμεπα πχ θα μπορει να ζητησει μεταγραφή μηχ μηχ απθ! Οποτε τωρα οι κυριοι αυτοι τι λενε δεν μας πολυ νοιαζει! Μεχρι να τελειωσω θα εχουν παρει οι σχολες και επαγγελματικα δικαιώματα! Οπως τα πηραν και τα κολέγια! Τα επαγγελματικά δικαιώματα τους πονανε! Αλλα η σφαίρα οταν φυγει απ την κάνη δεν γυριζει πισω... Επισης ακομα μιλανε για τει; πανε αυτα! Ισότιμα Ελληνικά πανεπιστήμια κύριοι! Τα τει ξεχάστε τα! Νομικό πρόσωπο τει δεν υπαρχει ποια...

 
S.P.
01 Ιουν 2021 23:36

Ας σοβαρευτεί το ΤΕΕ και ας προσέχει τι γράφει. H απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στα Α.Ε.Ι γίνεται βάσει των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.
Η όλη αιτίαση του Τ.Ε.Ε. βασίζεται σε λάθος και ενδεχομένως παραπλανητική αναφορά σε σχέση με το άρθρο 46. Σε ποιο εδάφιο των παρ. 1 και 2 του αρθρ. 46 οι Διοίκηση του Τ.Ε.Ε. βλέπει συμμετοχή εκπροσώπων του Τ.Ε.Ε., Πολυτεχνικών Σχολών κ.λπ.;
Είναι δυνατόν για να αποδοθεί ένας ακαδημαϊκός τίτλος σε ένα Τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να ρωτιούνται και τα επιμελητήρια; Λίγη σοβαρότητα...

 
Ας γίνει μια ορθολογική επιλογή
01 Ιουν 2021 22:40

Είναι προφανές πως το αμφισβητούμενο -από πολλούς- μάστερ που άρχιζαν να μοιράζουν οι παλιές πολυτεχνικές γυρνά μπούμερανγκ. Γιατί ένας απόφοιτος πολυτεχνείου δεν συναγωνίζεται ας πούμε πχ έναν απόφοιτο νομικής χωρίς τέτοιο μάστερ, αλλά έναν απόφοιτο μηχανικό άλλης σχολής χωρίς integrated. Τώρα που τα κάνουν όλοι 5ετή και με integrated οι παλιές πολυτεχνικές δεν θα εχουν πια κανένα πλεονέκτημα έναντι των άλλων αποφοίτων ομοειδων σχολών. Οπότε η σοφή πολιτική για το υπουργείο θα είναι να καταργήσει τα integrated για όλους γιατί πλέον δεν ωφελούν κανέναν και ωθούν πλέον όλα τα τμήματα να γίνονται 5ετή χωρίς να υπάρχει καμιά ανάγκη γι' αυτό

 
κάπου έχω μπερδευτεί
01 Ιουν 2021 21:50

το Υπουργείο Παιδείας λέει ότι τα 5-ετή προγράμματα δίνουν μάστερ...αυτό είναι θέμα εκπαιδευτικό.
το ΤΕΕ πάλι ασχολείται με το επαγγελματικό κομμάτι, οπότε είναι θέμα αν και πως αναγνωρίζει αποφοίτους.
Υπάρχει το 5ετές πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (στην Σύρο) που δεν έχει επαγγελματικά δικαιώματα, δεν αναγνωρίζεται από το ΤΕΕ και όμως δίνει μάστερ. Γι' αυτό το πρόγραμμα το ΤΕΕ δεν έχει πρόβλημα?? Γιατί?? επειδή είναι από Πανεπιστήμιο και όχι από πρώην ΤΕΙ??

 
ΓΙΩΡΓΟΣ
01 Ιουν 2021 21:03

Έλεος πια με το ΤΕΕ.

 
η ΕΘΑΑΕ χρωστάει μια γνωμοδότηση για integrated master
01 Ιουν 2021 21:03

Θετική ή αρνητική, η ΕΘΑΑΕ πρέπει να δώσει γνωμοδότηση και για το 5-ετές Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
Δεν τιμά ούτε την ΕΘΑΑΕ ούτε το ΥΠΑΙΘ η ΜΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ!!!

 
ΔΕΠ
01 Ιουν 2021 20:11

Αν το ΤΕΕ διενεργούσε σοβαρές (αρκετά δύσκολες) εξετάσεις δε θα είχε σημασία όλη αυτή η φασαρία. Αλλά δυστυχώς στις εξετάσεις περνάνε όλοι, είναι μια ακόμα τυπική διαδικασία. Οπότε το ΤΕΕ διαλέγει να δώσει "μάχη" για να μη γίνει το Α ή το Β integrated master αντί να διασφαλίσει τη θέση του (και την κοινωνία) με το να κάνει υψηλής ποιότητας εξετάσεις. Κρίμα.

 
Γιώργος
01 Ιουν 2021 19:43

με τη λογική αυτή του υπουργείου, όλα τα "Πανεπιστημιακά" Τμήματα θα ζητήσουν, μέσω μιας επέκτασης των σπουδών τους κατά 1 έτος (σε 5 έτη), το πτυχίο τους να είναι integrated master. Το τι ανάγκη έχει η χώρα σε επιστημονικό προσωπικό δεν φαίνεται να τους ενδιαφέρει, μόνο πως θα ικανοποιηθεί η εκλογική πελατεία των χιλιάδων φοιτητών....

 
Κάτσε ΤΕΕ στα αυγά σου. Τέλος
01 Ιουν 2021 19:24

Καλά θα κάνει το ΤΕΕ να σιωπήσει επιτέλους και να αφήσουν τα τμήματα να κάνουν τη δουλειά τους

 
Μαθηματικός
01 Ιουν 2021 19:05

Ειλικρινά, το ΤΕΕ δεν ξέρει πλέον τι ισχυρίζεται...
Μια και αναφέρει για το επίπεδο του ΕΜΠ, του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Πατρών, να θυμίσω ότι, αν δεν κάνω λάθος, το ΤΕΕ εγγράφει ως μέλη του και αποφοίτους ξένων Πανεπιστημίων, για το επίπεδο των σπουδών των οποίων δεν μπορεί να έχει αντικειμενικά άποψη. Αυτούς γιατί τόσα χρόνια τους εγγράφει αγόγγυστα ;
Και κάτι ακόμα, το ΤΕΕ αρχίζει να αντιδρά με την αναγνώριση του integrated master από το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΠΑΔΑ. Όταν λίγους μήνες πίσω άλλα τμήματα της Σχολής Μηχανικών του ΠΑΔΑ κέρδιζαν το integrated master δεν είδαμε παρόμοια αντίδραση. Αυτό για μένα δείχνει κάτι...

 
ΝΙΚΟΣ
01 Ιουν 2021 18:20

Να θυμίσω ότι οι σχετικές αποφάσεις για πολλές σχολές και τμήματα των ΕΜΠ ΑΠΘ κλπ, πάρθηκαν χωρίς να διατυπώσει γνώμη η τότε ΑΔΙΠ.

 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ - ΑΕΙ ανέκαθεν
01 Ιουν 2021 18:02

Πού ακριβώς στο ν. 4485/2017 άρθρο 46 είδατε ότι απαιτείται στην προβλεπόμενη Επιτροπή (??) να μετέχουν εκπρόσωποι του ΤΕΕ των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών?
Τόσα χρόνια το ΤΕΕ δεν έκανε τίποτα, τώρα ξύπνησε με τα Integrated master των πρώην ΤΕΙ και τα κολλέγια. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Απλά μην γράφετε ανακρίβιες

 
Για όποιον γνωρίζε τα βασικά...
01 Ιουν 2021 17:34

Είναι πασιφανές ότι έχουν μπλέξει τα πάντα μέσα σε κλίμα πανικού !
Και εξηγούμαι: αναφέρονται στον νόμο περί αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων που ΚΑΜΙΑ σχέση δεν έχει με την αναγνώριση ενιαίου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου όπου υπεύθυνο είναι ΜΟΝΟ το ΥΠΑΙΠΘ και η ΕΘΑΕΕ...Με λίγα λόγια: άρες μάρες... είναι δυνατόν ένας επαγγελματικός φορέας να εκφέρει άποψη για το επίπεδο σπουδών ενός πανεπιστημίου και αν πρέπει να παρέχει ή όχι πτυχίο ή δίπλωμα? Είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρουν ούτε οι ίδιοι τι ακριβώς λένε..

 
Πανικός -ο χειρότερος σύμβουλος
01 Ιουν 2021 17:28

Σύμφωνα με το ΤΕΕ, η ΕΘΑΕΕ (πρώην ΑΔΙΠ), και το υπουργείο Παιδείας αποφάσισαν : " καθ’ υπέρβαση των διαδικασιών της νομοθετικής του εξουσιοδότησης"!!
Τι να πει κανείς και τι επιχειρήματα να προβάλει στο παραπάνω... έχουν απλά χάσει την μπάλα καθώς τώρα συνειδητοποίησαν τι έρχεται (βασικά είναι ήδη εδώ) από πλευράς ανταγωνισμού και ΙΣΟΥΣ όρους, χωρίς συντεχνιακά συμφέροντα...τίποτα άλλο.
Κρίμα για το ΤΕΕ .

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.