Placeholder

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Πανελλαδικές: “Κόφτης” υποψηφίων από τον Ιούνιο-Θα αποκλείονται από την υποβολή προτιμήσεων τμημάτων στο Μηχανογραφικό που δεν πετυχαίνουν την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Δείτε παραδείγματα
Δημοσίευση: 02/06/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Αποκλεισμό  προτιμήσεων τμημάτων στο  Μηχανογραφικό  για τους υποψηφίους  όσοι  δεν πετυχαίνουν  σε αυτά  την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, προβλέπει απόφαση του υπουργείου Παιδείας.

Από την γενική υποβολή Μηχανογραφικού αποκλείονται οι υποψήφιοι που δεν  "πιάνουν" την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής σε κανένα τμήμα.

Συγκεκριμένα η απόφαση ορίζει τα εξής:

1. Προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (Α.Ε.Α.), στις  Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού, στις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, αποτελεί η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση (Ε.Β.Ε. σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης).

Η επίτευξη της Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση απαιτείται για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων της γενικής κατηγορίας, καθώς και των, κατά περίπτωση, προβλεπόμενων ειδικών κατηγοριών, με εξαίρεση τους υποψηφίους που υπάγονται: α) στις υποπερ. i, ii, iii και vii της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α’ 188), β) στην παρ. Α’ του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 (Α’ 266), γ) στην περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α’ 68) και δ) στο άρθρο 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142). Για τις σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες λόγω της φύσης του γνωστικού τους αντικειμένου, απαιτείται, επιπλέον η επίτευξη της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης (Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών).

2. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με την παρ. 1, λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά:

α) η Ε.Β.Ε. ανά ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση,

β) η Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και γ) το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 4Α του ν. 4186/ 2013, καθώς και στα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες.

Για τον υπολογισμό των Ε.Β.Ε. των περ. α’ και β’, καθώς και τη διαδικασία διαπίστωσης της επίτευξής τους εφαρμόζεται το άρθρο 4Β του ν. 4186/2013. Για τον προσδιορισμό του συνολικού αριθμού των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος, σύμφωνα με την περ. γ’ εφαρμόζονται τα άρθρα 2 και 3 της παρούσας.

3. Στη διαδικασία υπολογισμού των Ε.Β.Ε. των περ. α’ και β’ της παρ. 2 λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων που έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις σε τουλάχιστον δύο (2) από τα εξεταζόμενα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν δηλώσει.»

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Για την εισαγωγή σε ορισμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά:

α) η Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση,

β) η Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και

γ) το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου Επιστημονικού Πεδίου (Ε.Π). Εάν η εισαγωγή σε ορισμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση προϋποθέτει την εξέταση σε ένα (1) ή περισσότερα ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, το σύνολο των μορίων εξάγεται από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου και το ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες, κατά περίπτωση.

Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογίες του στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και οι οικείοι συντελεστές βαρύτητας.

Η επίτευξη

α) της Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και

β) της Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση απαιτείται για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων της γενικής κατηγορίας, καθώς και των, κατά περίπτωση, προβλεπόμενων ειδικών κατηγοριών, με εξαίρεση τους υποψηφίους που υπάγονται: α) στις υποπερ. i, ii, iii και vii της περ. α ́ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α ́188), β) στην παρ. Α ́ του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 (Α ́266), γ) στην περ. στ ́ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α ́ 68) και δ) στο άρθρο 19 του ν. 4559/2018 (Α ́ 142).

Εάν o υποψήφιος με το σύνολο των μορίων που επιτυγχάνει, εισάγεται σε περισσότερες από μία σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, τελικά εισάγεται σε εκείνη τη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση που προσδιορίζει στο μηχανογραφικό του δελτίο με σειρά προτίμησης υψηλότερη σε σχέση με τις άλλες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις που έχει δηλώσει.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Ε.Β.Ε. (ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ)

α) Υπολογισμός της Ε.Β.Ε. σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης:

Η Ε.Β.Ε. της σχολής τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συντελεστή της Ε.Β.Ε. με τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.

β) Υπολογισμός της Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος ή ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση:

Η Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συντελεστή της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών με τον μέσο όρο των βαθμολογικών επιδόσεων στο ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες.

γ) Κοινά στοιχεία υπολογισμού α) της Ε.Β.Ε. των σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων και β) της Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών των σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων:

γα) Οι Ε.Β.Ε. που προκύπτουν σύμφωνα με τις διαδικασίες των περ. α ́ και β ́ στρογγυλοποιούνται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

γβ) Κατά τον υπολογισμό των Ε.Β.Ε. των περ. α ́ και β ́ δεν λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ (Μ.Ο.) ΤΩΝ Μ.Ο. ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

α) Μ.Ο. των Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, η εισαγωγή στις οποίες ΔΕΝ προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες:

αα) Σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, οι οποίες είναι προσβάσιμες από ένα (1) επιστημονικό πεδίο η Ε.Β.Ε. διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ., από τον Μ.Ο. των M.O. των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα (M1, M2, M3, M4) του επιστημονικού πεδίου, με την επιφύλαξη της περ. β ́ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

Μ.Ο. των Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα M1, M2, M3, M4 = M.O.M1 + M.O.M2 + M.O.M3 + M.O.M4

Ε.Β.Ε. Τμήματος = (Μ.Ο. των Μ.Ο. στα M1, M2, M3, M4) x Συντελεστή Ε.Β.Ε. Τμήματος όπου «Μ.Ο.Μ1» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. στο 1ο μάθημα του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου,

«Μ.Ο.Μ2» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. στο 2ο μάθημα του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου,

«Μ.Ο.Μ3» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. στο 3ο μάθημα του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου,

«Μ.Ο.Μ4» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. στο 4ο μάθημα του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου.

αβ) Σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, οι οποίες είναι προσβάσιμες από περισσότερα από ένα (1) επιστημονικά πεδία, η Ε.Β.Ε. διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ., από τον μικρότερο μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των επιστημονικών πεδίων, στα οποία εντάσσονται οι συγκεκριμένες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, με την επιφύλαξη της περ. β ́ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013.

Για παράδειγμα, για τους υποψηφίους ΓΕ.Λ., η Ε.Β.Ε. ενός Τμήματος το οποίο είναι προσβάσιμο από το 2ο Ε.Π. και το 3ο Ε.Π., θα διαμορφωθεί ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ. από τον μικρότερο μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του 2ου Ε.Π. ή του 3ου Ε.Π., ως εξής:

1ο ΒΗΜΑ: Αρχικά υπολογίζεται ο μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα για το 2ο Ε.Π.:
Α = M.O. M1 + M.O. M2 + M.O. M3 + M.O. M4

όπου «Μ.Ο.Μ1» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 2ου Ε.Π. στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,
«Μ.Ο.Μ2» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 2ου Ε.Π. στο μάθημα Φυσική,
«Μ.Ο.Μ3» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 2ου Ε.Π. στο μάθημα Χημεία,
«Μ.Ο.Μ4» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 2ου Ε.Π. στο μάθημα Μαθηματικά.

2ο ΒΗΜΑ: Στη συνέχεια υπολογίζεται ο μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα για το 3ο Ε.Π.:

Β = M.O. M1’ + M.O. M2’ + M.O. M3’ + M.O. M4’ 4
όπου «Μ.Ο.Μ1’» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 3ου Ε.Π. στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,
«Μ.Ο.Μ2’» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 3ου Ε.Π. στο μάθημα Φυσική,
«Μ.Ο.Μ3’» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 3ου Ε.Π. στο μάθημα Χημεία,
«Μ.Ο.Μ4’» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 3ου Ε.Π. στο μάθημα Βιολογία.

3ο ΒΗΜΑ: Τέλος, επιλέγεται η μικρότερη τιμή εκ των Α και Β, η οποία και θα πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή της Ε.Β.Ε. που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο Τμήμα. Το γινόμενο συνιστά την Ε.Β.Ε. του εν λόγω τμήματος για τους υποψηφίους των ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ..

β) Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων για την εξαγωγή των Ε.Β.Ε. στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες:

βα) Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στο ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος ή ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση:

βαα) Σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ορισμένο ειδικό μάθημα ή ορισμένα ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες και οι οποίες είναι προσβάσιμες από:

i) ένα (1) επιστημονικό πεδίο, η Ε.Β.Ε. ανά ειδικό μάθημα ή η Ε.Β.Ε. των πρακτικών δοκιμασιών διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ. από τον μέσο όρο των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων του επιστημονικού πεδίου στο οικείο ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες.

Για παράδειγμα, για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α. θα ληφθούν υπόψη οι βαθμολογικές επιδόσεις στο ειδικό μάθημα των Αγγλικών των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π., εφόσον το συγκεκριμένο Τμήμα είναι προσβάσιμο μόνο από το 1ο Ε.Π.. Στη συνέχεια ο Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων στα Αγγλικά θα πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή του ειδικού μαθήματος που έχει οριστεί για το τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α. Το γινόμενο συνιστά την Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος του εν λόγω τμήματος.

ii) περισσότερα από ένα (1) επιστημονικά πεδία ή τομείς, η Ε.Β.Ε. ανά ειδικό μάθημα ή η Ε.Β.Ε. των πρακτικών δοκιμασιών διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. από τον μέσο όρο των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων που μπορούν από το επιστημονικό πεδίο ή τον τομέα που έχουν επιλέξει, να διεκδικήσουν εισαγωγή στην οικεία σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και έχουν εξεταστεί στο ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες, χωρίς να διαχωρίζονται οι υποψήφιοι με βάση το επιστημονικό πεδίο, τον τομέα ή την κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.), από το οποίο προέρχονται.

Για παράδειγμα, για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών Παν. Πειραιά θα ληφθούν υπόψη οι βαθμολογικές επιδόσεις στο ειδικό μάθημα των Αγγλικών των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 4ου Ε.Π. καθώς και οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. των τομέων, από τους οποίους είναι προσβάσιμο το εν λόγω τμήμα. Στη συνέχεια ο Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων στα Αγγλικά θα πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή του ειδικού μαθήματος που έχει οριστεί για το τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά. Το γινόμενο συνιστά την Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος του εν λόγω τμήματος.

Άλλο παράδειγμα, για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος Γραμμικό Σχέδιο του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Παν. Δυτικής Αττικής θα ληφθούν υπόψη οι βαθμολογικές επιδόσεις στο μάθημα του Γραμμικού Σχεδίου των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 2ου και του 4ου Ε.Π., καθώς και οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. των τομέων, από τους οποίους είναι προσβάσιμο το εν λόγω τμήμα. Στη συνέχεια ο Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων στο Γραμμικό Σχέδιο θα πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή του ειδικού μαθήματος που έχει οριστεί για το τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Παν. Δυτικής Αττικής.

Το γινόμενο συνιστά την Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος Γραμμικό Σχέδιο του εν λόγω τμήματος. Με αντίστοιχο τρόπο προκύπτει η ΕΒΕ ειδικού μαθήματος Ελεύθερο Σχέδιο του εν λόγω τμήματος.

βαβ) Σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ένα (1) ειδικό μάθημα με δυνατότητα επιλογής των υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων και οι οποίες είναι προσβάσιμες από:

i) ένα (1) επιστημονικό πεδίο, η Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος επιλογής διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ. από τον μικρότερο μέσο όρο των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων του επιστημονικού πεδίου στα ειδικά μαθήματα επιλογής.

ii) περισσότερα από ένα (1) επιστημονικά πεδία ή τομείς, η Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος επιλογής διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. από τον μικρότερο μέσο όρο των βαθμολογικών επιδόσεων στα ειδικά μαθήματα επιλογής των υποψηφίων που μπορούν από το επιστημονικό πεδίο ή τον τομέα που έχουν επιλέξει, να διεκδικήσουν εισαγωγή στην οικεία σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και έχουν εξεταστεί στο ειδικό μάθημα επιλογής, χωρίς να διαχωρίζονται οι υποψήφιοι με βάση το επιστημονικό πεδίο, τον τομέα ή την κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.), από το οποίο προέρχονται.

Για παράδειγμα, για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος της ξένης γλώσσας (Αγγλικών ή Γαλλικών ή Γερμανικών ή Ιταλικών) του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού Παν. Πατρών, θα ληφθούν υπόψη οι βαθμολογικές επιδόσεις στα συγκεκριμένα ειδικά μαθήματα των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 4ου Ε.Π., καθώς και οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του τομέα, από τον οποίο είναι προσβάσιμο το εν λόγω τμήμα. Ακολούθως, για κάθε ένα από τα παραπάνω ειδικά μαθήματα, θα υπολογιστεί ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων. Στη συνέχεια ο μικρότερος από τους Μ.Ο. του προηγούμενου εδαφίου θα πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος της ξένης γλώσσας που έχει οριστεί για το τμήμα Διοίκησης Τουρισμού Παν. Πατρών. Το γινόμενο συνιστά την Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος της ξένης γλώσσας του εν λόγω τμήματος.

βαγ) Σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε δύο (2) ειδικά μαθήματα με δυνατότητα επιλογής των υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων και οι οποίες είναι προσβάσιμες από:

i) ένα (1) επιστημονικό πεδίο, εφαρμόζεται μία (1) Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος επιλογής, η οποία διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ. από τον μικρότερο μέσο όρο των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων του επιστημονικού πεδίου στα ειδικά μαθήματα επιλογής.

Για παράδειγμα, για την Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος της ξένης γλώσσας (Αγγλικών ή Γαλλικών ή Γερμανικών) του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας Ιονίου Πανεπιστημίου, θα ληφθούν υπόψη οι βαθμολογικές επιδόσεις στα συγκεκριμένα ειδικά μαθήματα, των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π., εφόσον το συγκεκριμένο τμήμα είναι προσβάσιμο μόνο από το 1ο Ε.Π.. Ακολούθως, για κάθε ένα από τα παραπάνω ειδικά μαθήματα, θα υπολογιστεί ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων. Ο μικρότερος από τους Μ.Ο. του προηγούμενου εδαφίου θα πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος που έχει οριστεί για το τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας. Το γινόμενο συνιστά την Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος επιλογής του εν λόγω τμήματος.

ii) περισσότερα από ένα (1) επιστημονικά πεδία ή τομείς, εφαρμόζεται μία (1) Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος επιλογής, η οποία διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. από τον μικρότερο μέσο όρο των βαθμολογικών επιδόσεων στα ειδικά μαθήματα επιλογής των υποψηφίων που μπορούν από το επιστημονικό πεδίο ή τον τομέα που έχουν επιλέξει, να διεκδικήσουν εισαγωγή στην οικεία σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και έχουν εξεταστεί στο ειδικό μάθημα επιλογής, χωρίς να διαχωρίζονται οι υποψήφιοι με βάση το επιστημονικό πεδίο, τον τομέα ή την κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.), από το οποίο προέρχονται.

ββ) Μ.Ο. των Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης:
ββα) Σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ορισμένο ειδικό μάθημα ή ορισμένα ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες και οι οποίες είναι προσβάσιμες από:

i) ένα (1) επιστημονικό πεδίο, η Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ. από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου, καθώς και σε κάθε ειδικό μάθημα ή στις πρακτικές δοκιμασίες.

Για τον υπολογισμό του μέσου όρου των βαθμολογικών επιδόσεων σε κάθε ένα (1) από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογικές επιδόσεις του συνόλου των υποψηφίων του επιστημονικού πεδίου, στο οποίο εντάσσεται η οικεία σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, με την επιφύλαξη της περ. β ́ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013.

Για τον υπολογισμό του μέσου όρου της βαθμολογικής επίδοσης του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή των πρακτικών δοκιμασιών λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων του επιστημονικού πεδίου, οι οποίοι εξετάστηκαν στο οικείο ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες, με την επιφύλαξη της περ. β ́ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013.

Για παράδειγμα, η Ε.Β.Ε. του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.., το οποίο είναι προσβάσιμο μόνο από το 1ο ΕΠ., θα διαμορφωθεί ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ. από τον Μ.Ο. των Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα (ΜΙ, Μ2, Μ3, Μ4) του 1ου Ε.Π., καθώς και του ειδικού μαθήματος (Ε1) των Αγγλικών, ως εξής:
Ε.Β.Ε. Τμήματος = M.O.M1+M.O.M2+M.O.M3+M.O.M4+Μ.Ο.Ε1 x Συντελεστή Ε.Β.Ε. Τμήματος
όπου «Μ.Ο.Μ1» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π. στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,
«Μ.Ο.Μ2» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π. στο μάθημα Αρχαία Ελληνικά,
«Μ.Ο.Μ3» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π. στο μάθημα Ιστορία,
«Μ.Ο.Μ4» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π. στο μάθημα Κοινωνιολογία,
«Μ.Ο.Ε1» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π. στο ειδικό μάθημα Αγγλικά.

ii) περισσότερα από ένα (1) επιστημονικά πεδία, η Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ. από τον μικρότερο μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και στο ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες των επιστημονικών πεδίων, στα οποία εντάσσονται οι συγκεκριμένες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις.

Για τον υπολογισμό του μέσου όρου των βαθμολογικών επιδόσεων σε κάθε ένα (1) από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογικές επιδόσεις του συνόλου των υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο, με την επιφύλαξη της περ. β ́ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013.

Για τον υπολογισμό του μέσου όρου της βαθμολογικής επίδοσης του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή των πρακτικών δοκιμασιών λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο, οι οποίοι εξετάστηκαν στο οικείο ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες, με την επιφύλαξη της περ. β ́ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση λαμβάνονται υπόψη οι μέσοι όροι των βαθμολογικών επιδόσεων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των υποψηφίων ενός επιστημονικού πεδίου, ήτοι του επιστημονικού πεδίου, το οποίο παρουσιάζει τον μικρότερο μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων συνολικά στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα (τα τέσσερα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου και τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες).

Για παράδειγμα, για τους υποψηφίους ΓΕ.Λ., η Ε.Β.Ε. του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Παν. Δυτ. Αττικής, το οποίο είναι προσβάσιμο από το 2ο Ε.Π. και το 4ο Ε.Π., θα διαμορφωθεί ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ. από τον μικρότερο μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και στα δύο ειδικά μαθήματα Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο του 2ου Ε.Π. ή του 4ου Ε.Π., ως εξής:

1ο ΒΗΜΑ: Αρχικά υπολογίζεται ο μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και στα δύο ειδικά μαθήματα για το 2ο Ε.Π..

Α = M.O. M1 + M.O. M2 + M.O. M3 + M.O. M4 + Μ.Ο. Ε1+ Μ.Ο. Ε2
όπου «Μ.Ο.Μ1» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 2ου Ε.Π. στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,
«Μ.Ο.Μ2» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 2ου Ε.Π. στο μάθημα Φυσική,
«Μ.Ο.Μ3» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 2ου Ε.Π. στο μάθημα Χημεία,
«Μ.Ο.Μ4» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 2ου Ε.Π. στο μάθημα Μαθηματικά,
«Μ.Ο.Ε1» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 2ου Ε.Π. στο ειδικό μάθημα Ελεύθερο Σχέδιο,
«Μ.Ο.Ε2» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 2ου Ε.Π. στο ειδικό μάθημα Γραμμικό Σχέδιο.

2ο ΒΗΜΑ: Στη συνέχεια υπολογίζεται ο μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και στα δύο ειδικά μαθήματα για το 4ο Ε.Π..

Β = M.O. M1’+M.O. M2’+M.O. M3’+M.O. M4’+ Μ.Ο. Ε1’+ Μ.Ο. Ε2’ 6

όπου «Μ.Ο.Μ1’» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 4ου Ε.Π. στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,

«Μ.Ο.Μ2’» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 4ου Ε.Π. στο μάθημα Μαθηματικά,
«Μ.Ο.Μ3’» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 4ου Ε.Π. στο μάθημα Πληροφορική,
«Μ.Ο.Μ4’» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 4ου Ε.Π. στο μάθημα Οικονομία.
«Μ.Ο.Ε1’» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 4ου Ε.Π. στο ειδικό μάθημα Ελεύθερο Σχέδιο,
«Μ.Ο.Ε2’» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 4ου Ε.Π. στο ειδικό μάθημα Γραμμικό Σχέδιο.

3ο ΒΗΜΑ: Τέλος, επιλέγεται η μικρότερη τιμή εκ των Α (2ο Ε.Π.) και Β (4Ο Ε.Π.), η οποία και θα πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή της Ε.Β.Ε. που έχει οριστεί για το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής ΠΑΔΑ. Το γινόμενο συνιστά την Ε.Β.Ε. του εν λόγω τμήματος για τους υποψηφίους των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕ.Λ..

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ως προς το ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες είναι διαφορετικοί οι Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων που λαμβάνονται υπόψη για την εξαγωγή α) της Ε.Β.Ε. ανά ειδικό μάθημα ή της Ε.Β.Ε. των πρακτικών δοκιμασιών της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και β) της Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης. Για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. ανά ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων του συνόλου των υποψηφίων, οι οποίοι μπορούν από το επιστημονικό πεδίο ή τον τομέα που έχουν επιλέξει να διεκδικήσουν εισαγωγή σε ορισμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και εξετάστηκαν στο οικείο ειδικό μάθημα ή τις πρακτικές δοκιμασίες, χωρίς να διαχωρίζονται οι υποψήφιοι με βάση το επιστημονικό πεδίο, τον τομέα ή την κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή ΕΠΑ.Λ.) από το οποίο προέρχονται. Αντιθέτως, για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων ανά ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες των υποψηφίων ενός επιστημονικού πεδίου, ήτοι του επιστημονικού πεδίου, το οποίο παρουσιάζει τον μικρότερο μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων συνολικά στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα (τα τέσσερα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου και το ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες).

βββ) Σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ένα (1) ειδικό μάθημα με δυνατότητα επιλογής των υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων και οι οποίες είναι προσβάσιμες από:

i) ένα (1) επιστημονικό πεδίο, η Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ. από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, καθώς και στο ειδικό μάθημα επιλογής.

Για τον υπολογισμό του μέσου όρου των βαθμολογικών επιδόσεων σε κάθε ένα (1) από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογίες του συνόλου των υποψηφίων του επιστημονικού πεδίου, στο οποίο εντάσσεται η οικεία σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, με την επιφύλαξη της περ. β ́ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013.

Ως προς το ειδικό μάθημα επιλογής για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων στα ειδικά μαθήματα επιλογής, των υποψηφίων του Επιστημονικού Πεδίου, στο οποίο εντάσσεται η οικεία σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.

Για παράδειγμα, για τους υποψηφίους ΓΕ.Λ., η Ε.Β.Ε. του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΠΘ, το οποίο είναι προσβάσιμο από το 1ο Ε.Π., θα διαμορφωθεί ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ. από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα καθώς και στο ειδικό μάθημα επιλογής (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά) του 1ου Ε.Π., ως εξής:

1ο ΒΗΜΑ: Αρχικά υπολογίζεται ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π. ξεχωριστά για κάθε ένα από τα ειδικά μαθήματα: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά και στη συνέχεια επιλέγεται εξ αυτών η μικρότερη τιμή (Μ.Ο.Ε1).

2ο ΒΗΜΑ: Για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. του τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας για τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ., εφαρμόζεται ο παρακάτω τύπος:
Ε.Β.Ε. Τμήματος = M.O.M1+M.O.M2+M.O.M3+M.O.M4+Μ.Ο.Ε1 x Συντελεστή Ε.Β.Ε. Τμήματος 5

όπου «Μ.Ο.Μ1» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π. στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,
«Μ.Ο.Μ2» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π. στο μάθημα Αρχαία Ελληνικά,
«Μ.Ο.Μ3» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π. στο μάθημα Ιστορία,
«Μ.Ο.Μ4» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π. στο μάθημα Κοινωνιολογία,
«Μ.Ο.Ε1» είναι ο μικρότερος μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π. στα ειδικά μαθήματα: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά.

ii) περισσότερα από ένα (1) επιστημονικά πεδία, η Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ. από τον μικρότερο μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και στο ειδικό μάθημα επιλογής των επιστημονικών πεδίων, στα οποία εντάσσονται οι συγκεκριμένες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις.

Για τον υπολογισμό του μέσου όρου των βαθμολογικών επιδόσεων σε κάθε ένα (1) από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογίες του συνόλου των υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο, με την επιφύλαξη της περ. β ́ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013.

Ως προς το ειδικό μάθημα επιλογής λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων σε εκείνο το ειδικό μάθημα επιλογής, ο μέσος όρος των οποίων είναι ο μικρότερος ανά επιστημονικό πεδίο, με την επιφύλαξη της περ. β ́ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση λαμβάνονται υπόψη οι μέσοι όροι των βαθμολογικών επιδόσεων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των υποψηφίων ενός επιστημονικού πεδίου, ήτοι του επιστημονικού πεδίου, το οποίο παρουσιάζει τον μικρότερο μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων συνολικά στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα (τα τέσσερα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου και ένα ειδικό μάθημα επιλογής).

Για παράδειγμα, για τους υποψηφίους ΓΕ.Λ., η Ε.Β.Ε. του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παν. Πειραιά, το οποίο είναι προσβάσιμο από το 1ο Ε.Π. και το 4ο Ε.Π., θα διαμορφωθεί ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ. από τον μικρότερο μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και στο ειδικό μάθημα επιλογής (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά) του 1ου Ε.Π. και του 4ου Ε.Π., ως εξής:

1ο ΒΗΜΑ: Αρχικά υπολογίζεται ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π. ξεχωριστά για κάθε ένα από τα ειδικά μαθήματα: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά και στη συνέχεια επιλέγεται εξ αυτών η μικρότερη τιμή (Μ.Ο.Ε1).

2ο ΒΗΜΑ: Στη συνέχεια υπολογίζεται ο μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και στο ειδικό μάθημα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά) για το 1ο Ε.Π..
Α = M.O. M1 + M.O. M2 + M.O. M3 + M.O. M4 + Μ.Ο. Ε1
όπου «Μ.Ο.Μ1» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π. στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,
«Μ.Ο.Μ2» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π. στο μάθημα Αρχαία Ελληνικά,
«Μ.Ο.Μ3» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π. στο μάθημα Ιστορία,
«Μ.Ο.Μ4» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π. στο μάθημα Κοινωνιολογία,
«Μ.Ο.Ε1» είναι ο μικρότερος μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π. στα ειδικά μαθήματα: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά.

3ο ΒΗΜΑ: Κατόπιν υπολογίζεται ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 4ου Ε.Π. ξεχωριστά για κάθε ένα από τα ειδικά μαθήματα: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά και στη συνέχεια επιλέγεται εξ αυτών η μικρότερη τιμή (Μ.Ο.Ε1’).

4ο ΒΗΜΑ: Στη συνέχεια υπολογίζεται ο μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και στο ειδικό μάθημα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά) για το 4ο Ε.Π..
Β = M.O. M1’ + M.O. M2’ + M.O. M3’ + M.O. M4’ + Μ.Ο. Ε1’
όπου «Μ.Ο.Μ1’» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 4ου Ε.Π. στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,
«Μ.Ο.Μ2’» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 4ου Ε.Π. στο μάθημα Μαθηματικά,
«Μ.Ο.Μ3’» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 4ου Ε.Π. στο μάθημα Πληροφορική,
«Μ.Ο.Μ4’» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 4ου Ε.Π. στο μάθημα Οικονομία,.
«Μ.Ο.Ε1’» είναι ο μικρότερος μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων
ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 4ου Ε.Π. στα ειδικά μαθήματα: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά.

5ο ΒΗΜΑ: Τέλος, επιλέγεται η μικρότερη τιμή εκ των Α (1ο Ε.Π.) και Β (4Ο Ε.Π.), η οποία και θα πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή της Ε.Β.Ε. που έχει οριστεί για το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παν. Πειραιά. Το γινόμενο συνιστά την Ε.Β.Ε. του εν λόγω τμήματος για τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ..

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ως προς το ειδικό μάθημα επιλογής είναι πιθανόν να διαφοροποιείται το ειδικό μάθημα επιλογής (και συναφώς οι μέσοι όροι των βαθμολογικών επιδόσεων), το οποίο διαμορφώνει την Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος επιλογής, από το ειδικό μάθημα επιλογής, το οποίο συνδιαμορφώνει την Ε.Β.Ε. της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης. Όπως σημειώθηκε ήδη, για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος επιλογής λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων στα ειδικά μαθήματα επιλογής του συνόλου των υποψηφίων, οι οποίοι μπορούν από το επιστημονικό πεδίο ή τον τομέα που έχουν επιλέξει να διεκδικήσουν εισαγωγή σε ορισμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και εξετάστηκαν στα οικεία ειδικά μαθήματα επιλογής, χωρίς να διαχωρίζονται οι υποψήφιοι με βάση το επιστημονικό πεδίο, τον τομέα ή την κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή ΕΠΑ.Λ.) από το οποίο προέρχονται. Αντιθέτως, για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ενός επιστημονικού πεδίου σε ένα (1) από τα ειδικά μαθήματα επιλογής. Ενδέχεται, δε, αυτό να είναι διαφορετικό από το ειδικό μάθημα, το οποίο αξιοποιήθηκε για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος επιλογής της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης. Συγκεκριμένα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων στο ειδικό μ%

Σχόλια (14)

 
Polar_Fish
03 Ιουν 2021 08:29

O evil mind έχει δίκιο. Πρόκειται μέσο όρο. Αν το υπουργείο ήξερε στατιστική θα είχε φτιάξει κάποιο άλλο καλύτερο δείκτη. Το μόνο πρόβλημα με την ΕΒΕ είναι δεν υπάρχει πρόβλεψη αν τύχει κάποια χρονιά να υπάρχουν μεγάλοι μέσοι όροι.
@Έχει σημασία
Το πρόβλημα είναι αυτό. Οι περισσότεροι εισακτέοι στα ΑΕΙ είναι υποψήφιοι σερβιτόροι.

 
@evil mind
02 Ιουν 2021 21:51

Κλασικός Έλληνας που δεν έχει ιδέα πως δουλεύει η στατιστική

 
Βαλάντης
02 Ιουν 2021 20:40

Και οι ανισότητες συνεχίζουν να αυξάνονται. Οι μαθητές να μην ξεχάσουν πόσο πολύ ενδιαφέρθηκε αυτή η κυβέρνηση για αυτούς.

 
Βικτωρία
02 Ιουν 2021 20:29

@evil mind
Να' σαι καλά!!! Το χρειαζόμουν να γελάσω τόσο!! Δεν το λέω ειρωνικά, η ιδέα είναι καταπληκτική και (κυρίως) εύκολα εφαρμόσιμη!

 
Έχει σημασία
02 Ιουν 2021 19:43

Μελλοντικοί άνεργοι είναι όλοι αυτοί. Σερβιτόροι. Τι ασχολούμαστε;

 
νικοσ
02 Ιουν 2021 18:22

Μην ασχολείστε άλλο με το θέμα. Οι μαθητές με τέτοιους βαθμούς δεν είναι για Πανεπιστήμιο. Έλεος πια.

 
ΛΕΟ
02 Ιουν 2021 18:16

Θα κοπούν και παιδιά με 11,12,13,να είστε σίγουροι..οι βάσεις θα πάνε στο Θεό ακόμα και με δύσκολα θέματα.Θα κλάψει πολύς κόσμος τον Αύγουστο και τότε θα είναι αργά.

 
evil mind
02 Ιουν 2021 17:38

Βλεπω του χρόνου 50.000 μαμαδες/ξαδερφια/αδερφια να δηλώνουν υποψήφιοι να εμφανιζονται μια ή καμια φορά και να ρίχνουν την ΕΒΕ στο 3-4 και να ειναι όλοι χαρούμενοι

(Τι δεν το σκέφτηκε κανείς άλλος ως τώρα???)

 
υπάρχουν τμήματα σε περισσότερα από ένα πεδίο
02 Ιουν 2021 15:46

Σε αυτή την περίπτωση ισχύει ως ελάχιστη βάση για τα τμήματα αυτά η μικρότερη μεταξύ των πεδίων.
Προσοχή μην αποκλειστούν εκ παραδρομής υποψήφιοι.

π.χ. έστω 0.8 * ΕΒΕ Α πεδίου = 9.0
και. έστω 0.8 * ΕΒΕ Β πεδίου = 8.0

Τότε υποψήφιος "Α" πεδίου με 8500 μόρια
δεν περνάει στα Τμήματα που είναι μόνο του Α πεδίου
ΑΛΛΑ περνάει στα κοινά Τμήματα "Α ΚΑΙ Β" πεδίων καθώς ισχύει η ελάχιστη των βάσεων (8000 μόρια στο παράδειγμα).

Τι μέτρο θα μπορούσε να εφαρμοστεί με ασφάλεια αν ο κόφτης οριζόταν στο
0.8 * την ελάχιστη βάση
από όλα τα πεδία.

 
ΛΟΓΙΚΟ
02 Ιουν 2021 15:16

Λογικό!Να μην έχεις και άγχος!

 
μελος δεπ
02 Ιουν 2021 15:11

δεν υπαρχει κοφτης. Μην τρελλαίνεστε.
Είναι ατομα του 2 και 3 που υπό κανονικές συνθήκες κ όχι λαικιστικές δεν θα έπρεπε να διαβαίνουν το πανεπιστήμιο

 
Μουρίκης
02 Ιουν 2021 10:50

Η ΕΒΕ ψηφίστηκε πριν 3 μήνες, όλα αυτά είναι γνωστά.
"Όποιος γράψει κάτω από 7* απλά δεν κανει μηχανογραφικό"
(*το 7 κατά προσέγγιση με βάση τις επιδόσεις του 2020)
Αυτή είναι η ουσία, δεν χρειάζονται 10 σελίδες για να πεις...

 
Κώστας
02 Ιουν 2021 08:39

Πιο πολλές σελίδες την επόμενη φορά που θα γίνουν αλλαγές.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ