Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Το Σχέδιο Νόμου του υπ. Παιδείας για την ίδρυση και λειτουργία Εταιρειών-Τεχνοβλαστών

Ως Ερευνητικοί Οργανισμοί ορίζονται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), τα Ερευνητικά Κέντρα (Ε.Κ.) δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ), τα Επιστημονικά και Τεχνολογικά Πάρκα (ΕΤΠ) κλπ
Δημοσίευση: 07/06/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το esos δημοσιεύει κατ αποκλειστικότητα Σχέδιο Νόμου του υπ. Παιδείας για την ίδρυση και λειτουργία Εταιρειών-Τεχνοβλαστών , το οποίο τις επόμενες ημέρες θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Ειδικότερα το Σχέδιο Νόμου έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1
Ορισμοί για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου
«Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας» (ΔΔΙ)

(α) τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, την ενωσιακή νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις, αναφορικά ιδίως με δικαιώματα σε εφευρέσεις, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πιστοποιητικά υποδείγματος χρησιμότητας, καταχωρισμένα και μη καταχωρισμένα βιομηχανικά σχέδια, τεχνολογία/τεχνογνωσία (know-how) και εμπορικό απόρρητο, πιστοποιητικά φυτικών ποικιλιών, σήματα, τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών, και γεωγραφικές ενδείξεις.

(β) τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως ορίζονται στο Ν. 2121/1993, όπως εκάστοτε ισχύει, στη σχετική ενωσιακή νομοθεσία και στις διεθνείς συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων επί προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και βάσεων δεδομένων.

«Εκτελεστικό Μέλος Διοίκησης»:

Ως εκτελεστικό μέλος διοίκησης ορίζεται η ιδιότητα άσκησης εξουσίας διαχείρισης ή/και εκπροσώπησης σε εμπορική κεφαλαιουχική εταιρεία βάσει της εκάστοτε ισχύουσας εταιρικής νομοθεσίας και ιδίως οι ιδιότητες Διαχειριστή, Μέλους ή Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, ή Διευθύνοντος Συμβούλου, ή νομίμου εκπροσώπου Εταιρείας

«Ερευνητές»:

(α) Τα μέλη ΔΕΠ, και όσοι έχουν ερευνητική δραστηριότητα από τα λοιπά μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού (ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καθώς και οι συνεργαζόμενοι ή επισκέπτες ερευνητές και άλλοι ερευνητές, ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες, το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, ερευνητές με τους οποίους συνήφθη σύμβαση έργου, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, υποψήφιοι μεταδιδάκτορες, όπως ορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, εφόσον στην αίτηση ίδρυσης εταιρείας τεχνοβλαστού που υποβάλει ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ή ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου κατά το άρθρο 2, δηλώσει ότι συμμετείχαν στη δημιουργία της γνώσης και των ερευνητικών αποτελεσμάτων στον Ερευνητικό Οργανισμό.

(β) Οι Ερευνητές κάθε βαθμίδας και όλα τα μέλη ερευνητικού προσωπικού των Ερευνητικών Κέντρων με ερευνητική δραστηριότητα, όπως ορίζονται στην νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει.

«Ερευνητικός Οργανισμός»:

Ως Ερευνητικοί Οργανισμοί ορίζονται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), τα Ερευνητικά Κέντρα (Ε.Κ.) δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ), τα Επιστημονικά και Τεχνολογικά Πάρκα (ΕΤΠ), οι δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου, οι εποπτευόμενοι από το Υ.ΠΑΙ.Θ. τεχνολογικοί φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και οι ερευνητικοί φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, όπως τα παραπάνω ορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

«Εταιρεία τεχνοβλαστός» (spin off)

Κεφαλαιουχική Eταιρεία η οποία έχει σκοπό την εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της γνώσης που έχει παραχθεί από ερευνητές των Ερευνητικών Οργανισμών, ή σε συνεργασία με Ερευνητικούς Οργανισμούς ή επιχειρήσεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, έναντι συμφωνηθέντος ανταλλάγματος προς τους Ερευνητικούς Οργανισμούς, και η οποία ιδρύεται από τους Ερευνητές ή με τη συμμετοχή τους, ή από τους Ερευνητικούς Οργανισμούς ή με τη συμμετοχή τους, ή και με τη συμμετοχή τρίτων μη Ερευνητών, νομικών ή φυσικών προσώπων.

«Κανονισμός Ερευνητικού Οργανισμού»:

Εσωτερικοί Κανονισμοί, Οργανισμοί, Κανονισμοί Διαχείρισης επιμέρους υπηρεσιών ή οργάνων των Ερευνητικών Οργανισμών, Αποφάσεις Συγκλήτου ή Διοικητικού Συμβουλίου και Πρυτανικού Συμβουλίου, οι οποίοι αποτελούν διοικητικές πράξεις γενικής εφαρμογής μέσω των οποίων ρυθμίζονται ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας των Ερευνητικών Οργανισμών.

«Μεταφορά Τεχνολογίας»:

Η παροχή τεχνολογίας, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις και κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1733/1987 (Α` 171), όπως ισχύει.

«Σύμβαση Τεχνοβλαστού»:

Η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Ερευνητικού Οργανισμού και της Εταιρείας Τεχνοβλαστού, με την οποία ρυθμίζονται μεταξύ άλλων ζητημάτων οι όροι μεταβίβασης/εκμετάλλευσης των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Οργανισμού από την Εταιρεία - Τεχνοβλαστό βάσει εγκεκριμένου Σχεδίου, το αντικείμενο δραστηριότητας, η χρονική διάρκεια, οι όροι καταγγελίας της Σύμβασης Τεχνοβλαστού.

ΑΡΘΡΟ 2
Ίδρυση Εταιρείας-Τεχνοβλαστού

1. Για την ίδρυση Εταιρείας-Τεχνοβλαστού, αποφασίζει: α) το Πρυτανικό Συμβούλιο στην περίπτωση ΑΕΙ, (β) το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση Ερευνητικού Κέντρου ή κάθε άλλου Ερευνητικού Οργανισμού, τα οποία είναι τα αρμόδια όργανα να αποφασίσουν για τη χορήγηση της σχετικής άδειας ίδρυσης. Στην περίπτωση ΑΕΙ, για την λήψη της απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου λαμβάνεται υπόψη εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών ή του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ή της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας. Το Πρυτανικό Συμβούλιο δύναται να εκχωρεί τη σχετική αρμοδιότητα στην Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου. Στην περίπτωση Ερευνητικού Κέντρου ή άλλου Οργανισμού για την λήψη της απόφασης λαμβάνεται υπόψη εισήγηση του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ή της αντίστοιχης αρμόδιας υπηρεσίας.

2. Οι ενδιαφερόμενοι Ερευνητές, υποβάλλουν αίτηση για ίδρυση Εταιρείας - Τεχνοβλαστού στους υπό την παρ. 1 αρμοδίους φορείς, υποβάλλοντας κατ’ ελάχιστον τα εξής:

(α) Αίτημα ίδρυσης και ενδιαφερόμενους συνιδρυτές.

(β) Σαφή προσδιορισμό των αποτελεσμάτων έρευνας που προτείνονται προς αξιοποίηση μέσω Εταιρείας-Τεχνοβλαστού και των φυσικών προσώπων που συμμετείχαν στην παραγωγή των αποτελεσμάτων ως Ερευνητές καθώς και των φορέων από τους οποίους αυτοί προέρχονται.

(γ) Κλάδο/ους αγοράς επί της οποίας προτείνεται να δραστηριοποιηθεί η προτεινόμενη Εταιρεία-Τεχνοβλαστός.

3. Η εισήγηση για ίδρυση Εταιρείας-Τεχνοβλαστού περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής:

(α) Αίτημα ίδρυσης και ενδιαφερόμενους συνιδρυτές.

(β) Σαφή προσδιορισμό των αποτελεσμάτων έρευνας που προτείνονται προς αξιοποίηση μέσω Εταιρείας-Τεχνοβλαστού και των φυσικών προσώπων που συμμετείχαν στην παραγωγή των αποτελεσμάτων ως Ερευνητές καθώς και των φορέων από τους οποίους αυτοί προέρχονται.

(γ) Κλάδο/ους αγοράς επί της οποίας προτείνεται να δραστηριοποιηθεί η προτεινόμενη Εταιρεία-Τεχνοβλαστός.

(δ) Σχέδιο Σύμβασης Τεχνοβλαστού διαμορφωμένο σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 και 4 του παρόντος.

(ε) Έκθεση βιωσιμότητας και στοιχεία επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Ο Κανονισμός του Ερευνητικού Οργανισμού δύναται να προβλέπει πρόσθετες προϋποθέσεις ή/και αναλυτικότερες ρυθμίσεις για το περιεχόμενο της αίτησης, για τον προτεινόμενο τρόπο προετοιμασίας επιχειρηματικού σχεδιασμού, καθώς και για τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης από το αρμόδιο όργανο.

4. Στην περίπτωση αρνητικής εισήγησης, η εισήγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει κάποιον από τους λόγους απόρριψης που προβλέπονται στην παρ. 5.

5. Τα αρμόδια όργανα της παρ. 1 δύνανται να αρνηθούν τη χορήγηση άδειας ίδρυσης Εταιρείας - Τεχνοβλαστού με αιτιολογημένη απόφαση, σε περιπτώσεις που αυτό επιβάλλεται για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των Οργανισμών, και ιδίως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων έρευνας συνιστά προσβολή δικαιωμάτων τρίτων, ή εάν ο αιτών την άδεια ίδρυσης Ερευνητής αθέτησε κατά το παρελθόν συμβατικές υποχρεώσεις εκμετάλλευσης Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας που είχε αναλάβει έναντι του Ερευνητικού Οργανισμού, ή όταν συντρέχουν λόγοι προστασίας δημοσίου συμφέροντος.

6. Οι Εταιρείες-Τεχνοβλαστοί ιδρύονται μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της παρ. 1. Με την απόφαση:

(α) εγκρίνεται η ίδρυση της Εταιρείας- Τεχνοβλαστού και χορηγείται η άδεια συμμετοχής στην Εταιρεία-Τεχνοβλαστό Ερευνητών στην παραγωγή των ερευνητικών αποτελεσμάτων, καθώς και η άδεια ενδεχόμενης συμμετοχής τους στη διοίκηση της Εταιρείας- Τεχνοβλαστού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 3 και 4 του παρόντος,

(β) αποφασίζεται η τυχόν εταιρική συμμετοχή του Ερευνητικού Οργανισμού στην Εταιρεία - Τεχνοβλαστό και οι ειδικότεροι όροι της εν λόγω εταιρικής συμμετοχής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος,

(γ) εγκρίνεται το υποβληθέν Σχέδιο Σύμβασης Τεχνοβλαστού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος.

Ο Κανονισμός Ερευνητικού Οργανισμού είναι δυνατόν να ορίζει περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τη διαδικασία λήψης απόφασης.

7. Η απόφαση επί της αίτησης των Ερευνητών της παρ. 2, πρέπει να εκδίδεται το αργότερο εντός 4 μηνών από την υποβολή της αίτησης, άλλως θεωρείται ότι η αίτηση έχει εγκριθεί. Στην ίδια απόφαση, σε περίπτωση εκκρεμών προς κατοχύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, προβλέπεται εάν ο Ερευνητικός Οργανισμός θα προβεί στην κατάθεση των απαιτούμενων αιτήσεων κατοχύρωσης, ιδίως σε περίπτωση εφεύρεσης, υποδείγματος χρησιμότητας, και βιομηχανικού σχεδίου. Η κατάθεση, εφόσο αποφασιστεί, θα πρέπει να γίνει εντός του ανωτέρω τετραμήνου και σε κάθε περίπτωση πριν την υπογραφή της Σύμβασης Τεχνοβλαστού του άρθρου 4, με Δικαιούχο/Καταθέτη των σχετικών αιτήσεων τον Ερευνητικό Οργανισμό.

8. Τα αρμόδια όργανα της παρ. 1 οφείλουν να συνδράμουν στην εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, παρέχοντας στήριξη στις υπό σύσταση Εταιρείες Τεχνοβλαστούς, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν τα συμφέροντα των φορέων που διοικούν.

9. Οι Ερευνητικοί Οργανισμοί δύνανται να αποκτούν εταιρική συμμετοχή σε Εταιρείες-Τεχνοβλαστούς υπό τους όρους του άρθρου 5 του παρόντος.

10. Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης που εγκρίνει την ίδρυση της Εταιρείας Τεχνοβλαστού, οι ιδρυτές-εταίροι προβαίνουν στην ίδρυση της Εταιρείας-Τεχνοβλαστού εντός διαστήματος δύο μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της παραγράφου 6 του παρόντος και υπογράφεται, βάσει του εγκεκριμένου σχεδίου του εδαφίου (γ) της εν λόγω παραγράφου 6, η Σύμβαση Τεχνοβλαστού κατά τους όρους του άρθρου 4 παρ. 5.

11. Σε περίπτωση που οι Ερευνητές προέρχονται από διαφορετικούς Ερευνητικούς Οργανισμούς, η αίτηση ίδρυσης Εταιρείας Τεχνοβλαστού υποβάλλεται από τον κάθε Ερευνητή στον Οργανισμό στον οποίο ανήκει. Έκαστος Οργανισμός ακολουθεί τη διαδικασία των παραγράφων 1-4 του παρόντος άρθρου, με τη σύνταξη κοινού Σχεδίου Σύμβασης Τεχνοβλαστού εκ μέρους όλων των Ερευνητών και Οργανισμών, το οποίο, εκτός από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ. 3 και 4 του παρόντος, καθορίζει και το ποσοστό ιδιοκτησίας εκάστου Οργανισμού επί των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, που θα εκχωρηθούν στην Εταιρεία - Τεχνοβλαστό. Στην περίπτωση αυτή, η σύμβαση Τεχνοβλαστού του άρθρου 4, συνάπτεται ως ενιαία σύμβαση, με συμβαλλομένους αφενός τους νομίμους εκπροσώπους της ιδρυθείσας Εταιρείας-Τεχνοβλαστού και αφετέρου τους Ερευνητικούς Οργανισμούς από τους οποίους προέρχονται οι Ερευνητές-εταίροι.

12. Ο Κανονισμός του Ερευνητικού Οργανισμού δύναται να ορίζει ότι μπορεί να εκχωρείται η αρμοδιότητα διαχείρισης Εταιρειών-Τεχνοβλαστών στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ερευνητικού Οργανισμού. Στον Κανονισμό του Ερευνητικού Οργανισμού δύναται να προβλέπεται ως υποχρεωτική η γνωμοδότηση του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ή της αντίστοιχης δομής, για την ίδρυση της Εταιρείας - Τεχνοβλαστού, εφόσον λειτουργεί τέτοια δομή στον Οργανισμό.

13. Οι Εταιρείες-Τεχνοβλαστοί δύνανται να έχουν την έδρα τους (α) στην Ελλάδα ή (β) σε άλλο κράτος εφόσον ιδρύουν υποκατάστημα, γραφείο, θυγατρική εταιρεία ή άλλη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Επίσης, δύνανται να ιδρύονται έχοντας την έδρα τους στην Ελλάδα και να μεταφέρουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μεταγενέστερα.

ΑΡΘΡΟ 3
Συμμετοχή Ερευνητών σε Εταιρεία-Τεχνοβλαστό

1. Οι Ερευνητές που συμμετείχαν στην παραγωγή των ερευνητικών αποτελεσμάτων, δύνανται: (α) να ιδρύουν ως ιδρυτές-εταίροι την Εταιρεία- Τεχνοβλαστό για την αξιοποίησή τους, ή (β) να εισέρχονται ως εταίροι στην Εταιρεία Τεχνοβλαστό μετά την ίδρυσή του αφού λάβουν την προβλεπομένη στο άρθρο 2 άδεια ή (γ) και να γίνονται Εκτελεστικά Μέλη Διοίκησης στην Εταιρεία Τεχνοβλαστό. Δύνανται να αποκτούν εταιρική συμμετοχή επί υφισταμένων Εταιρειών Τεχνοβλαστών και Ερευνητές οι οποίοι παρήγαγαν ή συμμετείχαν στην παραγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων, τα οποία αναλαμβάνει η Εταιρεία Τεχνοβλαστός να εκμεταλλευτεί μετά την ίδρυσή της, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 9, αφού λάβουν από τον Οργανισμό τους την από το άρθρο 2 προβλεπομένη άδεια.

2. Στην άδεια της παραγράφου 1 του παρόντος θα αναγνωρίζεται ρητά ότι ο Ερευνητής δύναται να αφιερώνει μέρος του χρόνου άσκησης των καθηκόντων του στην υποστήριξη του έργου Εταιρείας-Τεχνοβλαστού. Η σχετική απόφαση χορήγησης της άδειας δύναται να προβλέπει όρους υπό τους οποίους το μέλος δύναται να παρέχει ερευνητική ή συμβουλευτική δραστηριότητα στην Εταιρεία - Τεχνοβλαστό.

3. Η συμμετοχή του ερευνητή σε Εταιρεία-Τεχνοβλαστό με την ιδιότητα του εταίρου, του μέλους διοίκησης, ή του επιστημονικώς υπεύθυνου, θα συνυπολογίζεται στην υπηρεσιακή του εξέλιξη.

4. Οι Ερευνητές που συμμετέχουν στην Εταιρεία-Τεχνοβλαστό δύνανται να αναλαμβάνουν θέση Εκτελεστικού Μέλους Διοίκησης στην Εταιρεία εφόσον τους χορηγηθεί η άδεια του άρθρου 2 παρ. 6. Στην ειδική άδεια θα προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα ανάληψης θέσης ως Εκτελεστικού Μέλους Διοίκησης, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη κάθε φορά, με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν αίτησης της Εταιρείας Τεχνοβλαστού προς το αρμόδιο όργανο του Ερευνητικού Οργανισμού. Αν ο Ερευνητικός Οργανισμός δεν συμμετέχει στη μετοχική σύνθεση της Εταιρείας Τεχνοβλαστού, η αρμοδιότητα για τη λήψη απόφασης για παράταση, ανανέωση, ή πρόωρη παύση της εν λόγω τριετούς θητείας της προηγούμενης παραγράφου, ανήκει στα όργανα λήψης αποφάσεων της εταιρείας.

5. Με την απόφαση του άρθρου 2 παρ. 6 περί ανάληψης θέσης ως Εκτελεστικού Μέλους Διοίκησης θα χορηγείται ταυτόχρονα στον Ερευνητή άδεια άνευ αποδοχών για όσο διάστημα κατέχει την εν λόγω Θέση Εκτελεστικού Μέλους Διοίκησης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον Κανονισμό του Ερευνητικού Οργανισμού.

6. Στον Κανονισμό του Ερευνητικού Οργανισμού δύναται εναλλακτικά, αντί χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών, να ορίζεται δικαίωμα του Ερευνητή σε μερική απασχόληση με αντίστοιχες μειωμένες αποδοχές. Στην περίπτωση αυτή ο Κανονισμός θα ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις με τις οποίες, σε περίπτωση μερικής απασχόλησης, θα αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων και δεν θα περιορίζεται υπέρμετρα ο χρόνος άσκησης των ακαδημαϊκών ή ερευνητικών καθηκόντων του Ερευνητή.

7. Ερευνητής εταίρος Εταιρείας-Τεχνοβλαστού δύναται να ορίζεται Επιστημονικός Υπεύθυνος της Εταιρείας-Τεχνοβλαστού και να αφιερώνει μέρος του χρόνου άσκησης των ερευνητικών του καθηκόντων σε ερευνητική ή συμβουλευτική δραστηριότητα στην Εταιρεία Τεχνοβλαστό. Η θέση του Επιστημονικού Υπευθύνου δεν αποτελεί θέση Εκτελεστικού Μέλους Διοίκησης.

8. Κάθε Ερευνητής του Ερευνητικού Οργανισμού δύναται να συνάπτει σύμβαση έργου με την Εταιρεία-Τεχνοβλαστό με αντικείμενο την υλοποίηση ερευνητικής δραστηριότητας της εταιρείας. Στην περίπτωση που η σύναψη συμβάσεως έργου αφορά μέλος που είναι και εταίρος Τεχνοβλαστού ή είναι εκτελεστικό μέλος διοίκησης στην Εταιρεία-Τεχνοβλαστό, τότε η έγκριση μπορεί να δίνεται με την απόφαση χορήγησης άδειας των παραγράφων 1 και 2. Για τις προϋποθέσεις σύναψης σύμβασης έργου μεταξύ εταίρων και εταιρείας ισχύει η εκάστοτε ισχύουσα εταιρική και φορολογική νομοθεσία.

9. Στον Κανονισμό των Ερευνητικών Οργανισμών είναι δυνατόν να ορίζονται ειδικοί όροι περί σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και ο τρόπος ανάληψης δεσμεύσεων για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων από τα μέλη ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού που συμμετέχουν σε Εταιρείες Τεχνοβλαστούς, ως εταίροι, με ή χωρίς θέση Εκτελεστικού Μέλους Διοίκησης. Σύγκρουση συμφερόντων τίθεται ιδίως: (α) όταν η δραστηριότητα του μέλους στο πλαίσιο της Εταιρείας-Τεχνοβλαστού περιορίζει τον χρόνο που αφιερώνει στην ερευνητική του δραστηριότητα, δημιουργώντας καθυστερήσεις ή επιδρώντας αρνητικά στην αποτελεσματικότητα του ερευνητικού έργου της ερευνητικής ομάδας στην οποία συμμετέχει, (β) όταν η χρήση υποδομών και εγκαταστάσεων του Ερευνητικού Οργανισμού από το μέλος ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού στο πλαίσιο της Εταιρείας-Τεχνοβλαστού, εφόσον έχει παραχωρηθεί τέτοια χρήση στην Εταιρεία-Τεχνοβλαστό, βάσει της Σύμβασης του άρθρου 4, περιορίζει τη διαθεσιμότητα των υποδομών και εγκαταστάσεων αυτών για το υπόλοιπο ερευνητικό ή ακαδημαϊκό προσωπικό του Ερευνητικού Οργανισμού.

10. Η ανάθεση στις Εταιρείες- Τεχνοβλαστούς εκπόνησης μελετών ή προγραμμάτων ή εκτέλεσης συγκεκριμένου έργου ή προμήθειας υλικού ή παροχής υπηρεσιών στον οικείο ή σε άλλον Ερευνητικό Οργανισμό γίνεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ζητήματα τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, ιδίως στις περιπτώσεις στις οποίες που μέτοχος του αναδόχου τυγχάνει ταυτόχρονα μέλος του αποφασιστικού οργάνου της αναθέτουσας αρχής.

ΑΡΘΡΟ 4

Σύμβαση Τεχνοβλαστού

1. Όλα τα δικαιώματα σε αντικείμενα προστατευόμενα με το δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας, τα οποία πραγματοποιήθηκαν εντός του Ερευνητικού Οργανισμού, ή με τη χρήση μέσων, υλικών ή πληροφοριών του Ερευνητικού Οργανισμού, ανήκουν εξ ολοκλήρου στον Ερευνητικό Οργανισμό, εκτός εάν έχουν δημιουργηθεί βάσει συγκεκριμένου ερευνητικού προγράμματος οπότε υπερισχύουν οι όροι του προγράμματος αυτού. Οι Ερευνητές υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα εγγράφως τον Ερευνητικό Οργανισμό για κάθε εφεύρεση, βιομηχανικό σχέδιο, τεχνολογία/τεχνογνωσία (know-how), φυτική ποικιλία, λογισμικό, βάση δεδομένων, που δημιουργούν. Σε σχέση με έργα που προστατεύονται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση το λογισμικό, τις βάσεις δεδομένων, τα οπτικοακουστικά έργα, παντός τύπου διαφημιστικά έργα, και τα σχέδια εφαρμοσμένων τεχνών, θα ανήκουν στον ερευνητή, εκτός και αν: α) υπάρχουν ειδικότερες διατάξεις ως προς αυτά, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Οργανισμού, β) έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο των σκοπών της Εταιρείας Τεχνοβλαστού, με μέσα της Εταιρείας Τεχνοβλαστού από μέλη της, ή γ) έχουν δημιουργηθεί βάσει συγκεκριμένου ερευνητικού προγράμματος οπότε υπερισχύουν οι όροι του προγράμματος αυτού.

2. Μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της παραγράφου 6 του άρθρου 2, κι ενώ εκκρεμεί η προβλεπόμενη στην παρ. 10 του άρθρου 2 υποχρέωση των ιδρυτών-εταίρων να προβούν εντός 2 μηνών στην ίδρυση της Εταιρείας, υπογράφεται με τους ιδρυτές-εταίρους, ενεργούντες για λογαριασμό της υπό σύσταση εταιρείας, η Σύμβαση Τεχνοβλαστού με το εγκεκριμένο Σχέδιο Σύμβασης του άρθρου 2 παρ. 3 στοιχ. γ, στο οποίο θα έχουν τεθεί οι όροι εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Οργανισμού από την Εταιρεία - Τεχνοβλαστό. Η υπογραφόμενη με τους Ιδρυτές-Εταίρους Σύμβαση Τεχνοβλαστού συνάπτεται με την αίρεση ίδρυσης της Εταιρείας και με ρητή πρόβλεψη ότι η Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την ίδρυση της Εταιρείας. Με την ίδρυσή της, η Εταιρεία-Τεχνοβλαστός καθίσταται αυτοδικαίως συμβαλλόμενο μέρος.

3. Η Σύμβαση Τεχνοβλαστού συμφωνείται να είναι ορισμένης διάρκειας, η οποία ορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την φύσης των προς αξιοποίηση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας δικαιώματος, και δυνάμει αυτής:

(α) Ο Ερευνητικός Οργανισμός παραχωρεί στην Εταιρεία-Τεχνοβλαστό δικαιώματα για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που δηλώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχ. β, τα οποία δύνανται να συνίστανται στα εξής:

(i) είτε παραχώρηση άδειας, αποκλειστικής ή μη, εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή δικαιωμάτων επί αιτήσεων κατοχύρωσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί των εν λόγω αποτελεσμάτων έρευνας, για συγκεκριμένο χρόνο και τόπο, έναντι συμφωνηθέντων δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, τα οποία δύνανται να υπολογίζονται, ενδεικτικά, είτε ως κατ’ αποκοπήν ποσό, είτε ως ποσοστό επί του ετήσιου τζίρου, είτε επί των καθαρών ετησίων λογιστικών κερδών της Εταιρείας-Τεχνοβλαστού, είτε ως συνδυασμός των παραπάνω, τα οποία υποχρεούται να καταβάλλει η Εταιρεία- Τεχνοβλαστός προς τον Ερευνητικό Οργανισμό,

(ii) είτε μεταβίβαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή των δικαιωμάτων επί αιτήσεων κατοχύρωσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί των αποτελεσμάτων έρευνας, έναντι συμφωνηθέντος τιμήματος, το οποίο υποχρεούται να καταβάλει η Εταιρεία- Τεχνοβλαστός στον Ερευνητικό Οργανισμό, ενώ η μεταβίβαση προς την Εταιρεία-Τεχνοβλαστό, έναντι ευλόγου τιμήματος, καθίσταται υποχρεωτική στις περιπτώσεις Εφευρέσεων και Βιομηχανικών Σχεδίων, για τις οποίες ο Ερευνητικός Οργανισμός έχει αποφασίσει δια του αρμοδίου οργάνου του να μην υποβάλει αίτηση για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ή για καταχώρηση του Σχεδίου, αντίστοιχα, ή αποφασίσει να μη συνεχίσει την εκκρεμούσα διαδικασία, ή να μην παρατείνει την προστασία των δικαιωμάτων αυτών, ή εν γένει να μην προβεί σε καμία εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων

(iii) είτε συνδυασμό των ανωτέρω.

(β) Δύναται να ορίζονται:

(ii) όροι τυχόν εκμίσθωσης ή περιορισμένης χρήσης έναντι ανταλλάγματος, εργαστηρίων και άλλων εγκαταστάσεων για συγκεκριμένο χρόνο και, υπό όρους που διασφαλίζουν τη λειτουργία των εργαστηρίων και των εγκαταστάσεων σύμφωνα με την θεσμική αποστολή τους. Για ενδεχόμενη συνέχιση της έρευνας από την Εταιρεία Τεχνοβλαστό, χρησιμοποιώντας τις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, καθορίζονται με σαφήνεια εκ των προτέρων οι δικαιούχοι των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί των αποτελεσμάτων που θα παραχθούν

(ii) όροι τυχόν εκμίσθωσης χώρου γραφείων σε ακίνητο στο οποίο έχει ιδιοκτησία, μισθώνει ή εν γένει διαχειρίζεται ο Ερευνητικός Οργανισμός ή η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Οργανισμού,

(iii) όροι τυχόν άδειας χρήσης της επωνυμίας ή και του εμπορικού σήματος του Ερευνητικού Οργανισμού από την Εταιρεία-Τεχνοβλαστό, με μοναδικό σκοπό να καταστεί γνωστή στις συναλλαγές η προέλευσή της από τον συγκεκριμένο Ερευνητικό Οργανισμό. Η Εταιρεία- Τεχνοβλαστός δεν δύναται να περιλαμβάνει στην επωνυμία της, όπως αυτή θα ορίζεται στο καταστατικό της, την επωνυμία του Ερευνητικού Οργανισμού ή τμήμα αυτής, ούτε να δημιουργεί στις συναλλαγές με οιονδήποτε τρόπο την εντύπωση ότι η Εταιρεία Τεχνοβλαστός συνιστά Τμήμα ή Εργαστήριο ή Ινστιτούτο του Ερευνητικού Οργανισμού ή ότι ανήκει στη διοικητική δομή του

(iv) δυνατότητα ανανέωσης ή χορήγησης παράτασης διαρκείας πέραν της 10ετίας.

(γ) Ορίζονται επίσης:

(i) υποχρεώσεις περιοδικής ενημέρωσης της Εταιρείας-Τεχνοβλαστού προς τον Ερευνητικό Οργανισμό για την δραστηριότητά της και για τα οικονομικά στοιχεία της, βάσει των οποίων θα υπολογίζονται τα οφειλόμενα

(ii) όροι τήρησης εχεμύθειας και προστασίας των εκχωρουμένων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

(iii) δεσμεύσεις για τη διασφάλιση αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων για τους εταίρους που είναι μέλη του ερευνητικού ή ακαδημαϊκού προσωπικού

(iv) οι όροι πρόωρης καταγγελίας της Σύμβασης Τεχνοβλαστού για σπουδαίο λόγο, η οποία δύναται να γίνει ιδίως όταν συντρέχει: μη τήρηση των συμφωνηθέντων όρων εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων, μη εμπρόθεσμη καταβολή των συμφωνηθέντων ποσοστών από την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων, απόκρυψη εσόδων, εκχώρηση υπο- αδειών κατά παράβαση της σύμβασης Εταιρείας Τεχνοβλαστού, κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, οποιαδήποτε συμπεριφορά της Εταιρείας ή μελών της, δυναμένη να προκαλέσει βλάβη στη φήμη ή στα συμφέροντα του Ερευνητικού Οργανισμού, απρόοπτη μεταβολή συνθηκών, ανωτέρα βία.

Η Σύμβαση Τεχνοβλαστού διαμορφώνεται ως σχέδιο από την βάσει του Εσωτερικού Κανονιστικού Πλαισίου για την υποστήριξη της αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, σε διαπραγμάτευση με τους εταίρους-ιδρυτές.

5. Η Σύμβαση Τεχνοβλαστού συνάπτεται μεταξύ του Ερευνητικού Οργανισμού και της Εταιρείας Τεχνοβλαστού νομίμως εκπροσωπουμένης, εντός δέκα (10) ημερών από την καταχώρηση του Καταστατικού της Εταιρείας - Τεχνοβλαστού στο ΓΕΜΗ και την ολοκλήρωση των διαδικασιών ίδρυσης της Εταιρείας.

6. Σε περίπτωση που στη Σύμβαση Τεχνοβλαστού παραλείπεται να ορισθούν κάποιοι εκ των όρων της παραγράφου 3, θα ισχύουν τα εξής:

(α) εάν παραλείπεται να ορισθεί διάρκεια Σύμβασης θα ισχύει διάρκεια δέκα (10) ετών

(β) εάν παραλείπεται να ορισθεί το είδος της άδειας που παραχωρείται επί της διανοητικής ιδιοκτησίας τότε θα θεωρείται ότι παραχωρείται μη αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

(γ) εάν παραλείπεται να ορισθεί η διάρκεια της άδειας εκμετάλλευσης επί της διανοητικής ιδιοκτησίας των εταίρων-μελών ερευνητικού ή ακαδημαϊκού προσωπικού, βάσει της οποίας προέκυψαν τα ερευνητικά αποτελέσματα, θα θεωρείται ότι η παραχώρηση ισχύει κατά τη διάρκεια της Σύμβασης Τεχνοβλαστού

(δ) εάν παραλείπεται να ορισθεί η καταβολή αμοιβής και ο χρόνος, τότε θα ισχύει εκ του νόμου αμοιβή ύψους 1% επί των εσόδων της Εταιρείας- Τεχνοβλαστού από το πρώτο έτος λειτουργίας της Εταιρείας και καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ανεξαρτήτως εάν ο Ερευνητικός Οργανισμός έχει εταιρική συμμετοχή στην Εταιρεία - Τεχνοβλαστό κατά το άρθρο 5 του παρόντος.

7. Ο Ερευνητικός Οργανισμός κατανέμει το αντάλλαγμα που εισπράττει από την Εταιρεία Τεχνοβλαστό, λόγω εκχώρησης άδειας χρήσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή μεταβίβασης αυτών μεταξύ του Ερευνητικού Οργανισμού, των ερευνητών που ανέπτυξαν τα ερευνητικά αποτελέσματα και του Εργαστηρίου/Ινστιτούτου των ερευνητών, με τον τρόπο που ορίζει ο Κανονισμός του Οργανισμού.

Εάν ο Κανονισμός δεν προβλέπει σχετικά, η κατανομή θα γίνεται ως εξής:

(α) ποσοστό 1/3 κρατά ο Ερευνητικός Οργανισμός,

(β) ποσοστό 1/3 αποδίδει στον/στους Ερευνητές του Οργανισμού, δημιουργούς των ερευνητικών αποτελεσμάτων που εκμεταλλεύεται η Εταιρεία - Τεχνοβλαστός,

(γ) ποσοστό 1/3 αποδίδει στο Εργαστήριο, ή στο Ινστιτούτο των εν λόγω Ερευνητών.

Σε περίπτωση που στη Σύμβαση Τεχνοβλαστού συμμετέχουν πλέον του ενός Ερευνητικοί Οργανισμοί, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 11, έκαστος Οργανισμός εφαρμόζει την κατά τα ανωτέρω κατανομή στα ποσά που εισπράττει ως αντάλλαγμα για την εκμετάλλευση από την Εταιρεία - Τεχνοβλαστό, του μεριδίου δικαιώματος που του ανήκει.

8. Στη Σύμβαση Τεχνοβλαστού δύναται να ορίζεται και κάθε άλλο ζήτημα που κρίνεται κρίσιμο από τον Ερευνητικό Οργανισμό, λαμβανομένων υπόψη των εκάστοτε δεδομένων ίδρυσης, οργάνωσης και σχεδιαζομένης επιχειρηματικής λειτουργίας της Εταιρείας -Τεχνοβλαστού, όπως ιδίως η τυχόν εταιρική συμμετοχή του Ερευνητικού Οργανισμού βάσει του άρθρου 5 του παρόντος, η τυχόν συμμετοχή επενδυτών κατά το άρθρο 6 του παρόντος ή το επιχειρηματικό σχέδιο που έχει τυχόν συνταχθεί. Ο Κανονισμός του Ερευνητικού Οργανισμού δύναται να ρυθμίζει αναλυτικότερα τη διαδικασία διαμόρφωσης ή το περιεχόμενο της Σύμβασης Τεχνοβλαστού.

9. Μετά τη σύναψη Σύμβασης Τεχνοβλαστού και καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της Εταιρείας Τεχνοβλαστού, η Εταιρεία δύναται να εκμεταλλεύεται απεριόριστο αριθμό ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγουν εντός των Ερευνητικών Οργανισμών οι Ερευνητές, μέλη της Εταιρείας ή μη, εφόσον συναφθεί με τους αρμόδιους Ερευνητικούς Οργανισμούς αντίστοιχος αριθμός συμβάσεων εκμετάλλευσης ή μεταβίβασης Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας επί των αποτελεσμάτων, το περιεχόμενο των οποίων θα είναι σύμφωνο με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του παρόντος. Κάθε μία εξ αυτών των συμβάσεων διατηρεί την αυτοτέλειά της και η με οιονδήποτε τρόπο και για οιανδήποτε αιτία λύση, λήξη ή ακύρωση κάποιας εξ αυτών, δεν επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων.

10. Με τη λύση της Σύμβασης Εταιρείας-Τεχνοβλαστού είτε λόγω παρέλευσης του συμφωνηθέντος χρόνου διαρκείας της άδειας εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων που εκχωρήθηκαν με αυτήν, είτε λόγω πρόωρης καταγγελίας της Σύμβασης για σπουδαίο λόγο σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος ή για οιονδήποτε άλλον λόγο καταγγελίας προβλέπει η Σύμβαση Τεχνοβλαστού:

α) παύει να ισχύει ή ανακαλείται η άδεια εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας που εκχωρήθηκαν στην Εταιρεία-Τεχνοβλαστό με τη Σύμβαση Τεχνοβλαστού,

β) λύονται τυχόν ισχύουσες μισθώσεις μηχανημάτων, υποδομών, ή/και χώρων προβλεπομένων στη Σύμβαση,

γ) ανακαλείται η απόφαση του άρθρου 2 περί ίδρυσης Εταιρείας- Τεχνοβλαστού και συμμετοχής των Ερευνητών,

δ) η Εταιρεία παύει να απολαύει των φορολογικών ή άλλων προνομίων που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τις Εταιρείες-Τεχνοβλαστούς και τα μέλη τους, και

ε) η Εταιρεία υποχρεούται να αφαιρέσει τον όρο «τεχνοβλαστός» από την επωνυμία της και να παύσει άμεσα οποιαδήποτε αναφορά που δηλώνει προέλευσή της από τον Ερευνητικό Οργανισμό. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται και η Εταιρεία-Τεχνοβλαστός συνεχίζει τη λειτουργία της για όσο διάστημα έχει συνάψει με Ερευνητικό Οργανισμό και άλλη σύμβαση άδειας εκμετάλλευσης δικαιωμάτων ερευνητικών αποτελεσμάτων σύμφωνα με την παράγραφο 9, η οποία είναι ακόμη σε ισχύ.

11. Στον Κανονισμό του Ερευνητικού Οργανισμού ή/και στην εκάστοτε Σύμβαση Τεχνοβλαστού είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τις παραχωρούμενες άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και υποδομών και την τυχόν ανανέωση των εν λόγω αδειών εκμετάλλευσης και μισθώσεων, μετά τη λύση της Σύμβασης Τεχνοβλαστού, με σύναψη νέας σύμβασης.

12. Η εκτέλεση της Σύμβασης Τεχνοβλαστού και η εν γένει σχέση του Ερευνητικού Οργανισμού με την Εταιρεία-Τεχνοβλαστό θα βασίζεται στις αρχές της καλής πίστης και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, αρχές που δύνανται να εξειδικεύονται σε ειδικότερες δεσμεύσεις στη Σύμβαση Τεχνοβλαστού ή/και στον Κανονισμό του Ερευνητικού Οργανισμού.

13. Σε περίπτωση που ο Ερευνητής αθετήσει την υποχρέωση ενημέρωσης που προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ο Οργανισμός έχει κατά του Ερευνητή αξίωση περί αδικοπραξίας σύμφωνα με τις διατάξεις 914 επ. του Αστικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 5
Εταιρική Συμμετοχή Ερευνητικού Οργανισμού σε Εταιρεία-Τεχνοβλαστό – Κατανομή εισπραχθέντων δικαιωμάτων

1. Ο Ερευνητικός Οργανισμός δύναται να συμμετέχει ως εταίρος στην Εταιρεία-Τεχνοβλαστό:

(α) είτε κατά την ίδρυσή της, ως συνιδρυτής

(β) είτε σε μεταγενέστερο στάδιο, εφόσον το προβλέπει η Σύμβαση Τεχνοβλαστού. Στην περίπτωση αυτή ο Ερευνητικός Οργανισμός αποκτά εταιρική συμμετοχή με μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή μετοχών από εταίρο ή με συμμετοχή σε αύξηση εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου.

2. Η απόφαση για τη συμμετοχή Ερευνητικού Οργανισμού σε Εταιρεία- Τεχνοβλαστό και ο καθορισμός του ύψους της εταιρικής συμμετοχής του λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο του Ερευνητικού Οργανισμού που χορηγεί την άδεια ίδρυσης εταιρείας του άρθρου 2 του παρόντος. Εάν η απόφαση λαμβάνεται κατά την ίδρυση της Εταιρείας, η αναφορά συμμετοχής του Οργανισμού περιλαμβάνεται στη συνολική απόφαση άδειας ίδρυσης Εταιρείας - Τεχνοβλαστού της παρ. 6 του άρθρου 2 και αποτελεί στοιχείο του περιεχομένου της εν λόγω άδειας.

3. Όταν ο Ερευνητικός Οργανισμός συμμετέχει ως εταίρος στην Εταιρεία- Τεχνοβλαστό συνυπογράφει υποχρεωτικά την τυχόν συμφωνία εταίρων- μετόχων (Kαταστατικό) καθώς και κάθε συμφωνία με ενδιαφερομένους υποψηφίους εταίρους.

4. Σε περίπτωση συμμετοχής του Ερευνητικού Οργανισμού στην Εταιρεία Τεχνοβλαστό, στη Σύμβαση Τεχνοβλαστού δύναται να συμφωνηθεί ότι:

(α) η εταιρική συμμετοχή Ερευνητικού Οργανισμού σε Εταιρεία-Τεχνοβλαστό δεν αίρει το δικαίωμα του Οργανισμού να απαιτεί την καταβολή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ή αντιτίμου για την μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 3α,

(β) δεν θα καταβάλλονται στον Οργανισμό δικαιώματα εκμετάλλευσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αλλά εφάπαξ αντίτιμο μετά την πάροδο συμφωνηθέντος χρονικού διαστήματος από την έναρξη λειτουργίας της Εταιρείας. Στην τελευταία περίπτωση, η εταιρική συμμετοχή δεν θεωρείται αντάλλαγμα για τα δικαιώματα που παραχωρούνται στη Σύμβαση Τεχνοβλαστού βάσει του άρθρου 4, παρ. 3 (α) και 3 (β) και δεν ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 17, παρ. 2 ως 9, του Ν. 4548/2018

ΑΡΘΡΟ 6
Εταιρική Συμμετοχή Τρίτων – Επένδυση σε Εταιρεία-Τεχνοβλαστό

1. Στο εταιρικό/μετοχικό κεφάλαιο Εταιρείας-Τεχνοβλαστού δύνανται να συμμετέχουν ως εταίροι φυσικά πρόσωπα ή/και νομικά πρόσωπα αποκτώντας εταιρική συμμετοχή στην Εταιρεία-Τεχνοβλαστό είτε κατά την ίδρυσή της, είτε σε όψιμο στάδιο: (α) με απόκτηση εταιρικών μεριδίων ή μετοχών από εταίρους, (β) με συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

2. Όταν οι τρίτοι εταίροι είναι εταιρείες επενδυτικών συμμετοχών ή άλλου τύπου εταιρείες με αποκλειστικό αντικείμενο τις επιχειρηματικές συμμετοχές, πριν την απόκτηση της συμμετοχής τους στην εταιρεία, συνάπτεται συμφωνία μετόχων ή εταίρων με τους λοιπούς εταίρους της Εταιρείας-Τεχνοβλαστού, μέσω της οποίας είναι δυνατόν να ορίζονται: (α) οι τυχόν περιορισμοί στη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε τρίτους, (β) τα δικαιώματα ενημέρωσης και αρνησικυρίας, (γ) τα δικαιώματα του επενδυτή και των λοιπών εταίρων σε περίπτωση εξαγοράς ή λύσης της εταιρείας.

3. Εάν οι τρίτοι εταίροι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως ιδρυτές-εταίροι κατά την ίδρυση της Εταιρείας-Τεχνοβλαστού τότε αναφέρονται στην Αίτηση ίδρυσης Εταιρείας - Τεχνοβλαστού των μελών ερευνητικού ή ακαδημαϊκού προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 2 και αναφέρονται στην εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών ή του εκάστοτε αρμοδίου οργάνου βάσει της παρ. 6 του άρθρου 2.

4. Η Εταιρεία-Τεχνοβλαστός δύναται να εκδίδει για τη χρηματοδότησή της εταιρικές ομολογίες ή εταιρικές ομολογίες μετατρεπόμενες σε εταιρικά μερίδια/μετοχές κατά τους όρους της νομοθεσίας περί εταιρειών.

5. Η διαδικασία για την εταιρική συμμετοχή τρίτων ως επενδυτών σε υπό ίδρυση Εταιρεία-Τεχνοβλαστό και ιδίως: (α) η δήλωση ενδιαφέροντος, (β) η διαχείριση της πληροφορίας και οι υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας για την ενημέρωση ενδιαφερόμενων επενδυτών, (γ) τα έγγραφα και οι όροι διαπραγμάτευσης και η τυχόν σύναψη προσυμφώνου ή προκαταρκτικής σύμβασης, είναι δυνατόν να ορίζονται στον Κανονισμό του Ερευνητικού Οργανισμού.

ΑΡΘΡΟ 7
Πρότυπα ρυθμίσεων εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου

Η ΓΓΕΚ, βάσει εισήγησης του ΕΣΕΤΕΚ, δύναται να εκδίδει πρότυπα ρυθμίσεων για τον Κανονισμό στα πεδία που κατά τον παρόντα νόμο προβλέπεται δυνατότητα ειδικής ρύθμισής του. Επιπλέον, η ΓΓΕΚ, βάσει εισήγησης του ΕΣΕΤΕΚ, θα εκδίδει οδηγίες για τη διαμόρφωση ή τον τρόπο εφαρμογής των σχετικών ρυθμίσεων.

ΑΡΘΡΟ 8
Κίνητρα για τη δημιουργία και ανάπτυξη Εταιρειών-Τεχνοβλαστών

1. Οι ερευνητικοί Οργανισμοί δύνανται να κρατούν ποσοστό 0,5% από την χρηματοδότηση που λαμβάνουν από τον τακτικό προϋπολογισμό, ή από τα overheads των κρατήσεων του συνολικού προϋπολογισμού των έργων που χρηματοδοτούνται και υλοποιούνται μέσω των ΕΛΚΕ σε περίπτωση ΑΕΙ και μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών σε περίπτωση λοιπών Οργανισμών, προκειμένου να τα διαθέσουν ως κεφάλαιο σποράς για συμμετοχές τους στις Εταιρείες-Τεχνοβλαστούς του Οργανισμού.

2. Οι Ερευνητές που συμμετέχουν ως εταίροι σε Εταιρεία-Τεχνοβλαστό εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του 7% των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα που προβλέπεται στις διατάξεις του ν. 4713/2020 άρθρο 29, του ν. 4758/2020 άρθρου 68 και του ν. 4009/2011 άρθρο 58 παρ. 5 στοιχ. ιβ.

ΑΡΘΡΟ 9
Μεταβατικές Διατάξεις (Διανοητική Ιδιοκτησία επί αποτελεσμάτων έρευνας & απόκτηση συμμετοχής σε υφιστάμενες εταιρείες)

1. Ο παρών νόμος υπερισχύει του Ν. 1733/1987 περί Εφευρέσεων.

2. Από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου και για 3 έτη, Ερευνητικοί Οργανισμοί δύνανται να προβλέψουν στον Κανονισμό τους τη δυνατότητα απόκτησης εταιρικής συμμετοχής από τον Ερευνητικό Οργανισμό ή/και η σύναψη της προβλεπόμενης στο άρθρο 4 Σύμβασης Τεχνοβλαστού με υφιστάμενες, ήδη ιδρυθείσες εταιρείες που έχουν ιδρυθεί την τελευταία πενταετία, μέχρι την δημοσίευση του παρόντος νόμου, από μέλη ακαδημαϊκού ή/και ερευνητικού δυναμικού του Οργανισμού και οι οποίες αξιοποιούν επιχειρηματικά ερευνητικά αποτελέσματα που αναπτύχθηκαν από τα εν λόγω μέλη στον πλαίσιο της δραστηριότητάς τους στον Ερευνητικό Οργανισμό.

3. Ο παρών νόμος αφορά όσες Εταιρείες-Τεχνοβλαστούς ιδρύονται μετά τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ, χωρίς να θίγει τη λειτουργία των Εταιρειών – Τεχνοβλαστών που έχουν ήδη συσταθεί. Η διάταξη του άρθρου 3 παρ. 3 περί συνυπολογισμού της συμμετοχής του Ερευνητή σε Εταιρεία-Τεχνοβλαστό στην υπηρεσιακή εξέλιξη του Ερευνητή, εφαρμόζεται αναδρομικά και στους Ερευνητές που συμμετέχουν στις εν λειτουργία Εταιρείες – Τεχνοβλαστούς.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ