Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Επιστολή της Ένωσης Φυσικών στην υπ. Παιδείας για τους 10.500 διορισμούς

"Αποτελεί άμεση προτεραιότητα η διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής με υιοθέτηση της ανακαλυπτικής μάθησης, έμφαση στο πείραμα, ανανέωση και αξιοποίηση του εξοπλισμού των Εργαστηρίων Φ.Ε. των Σχολείων"
Δημοσίευση: 11/06/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

H εκπαιδευτική κοινότητα με ικανοποίηση δέχθηκε την είδηση της κάλυψης 10.500 θέσεων με μονίμους διορισμούς, κάτι που πρόκειται να αποτελέσει σημαντική βελτίωση στο εκπαιδευτικό σύστημα, μετά από 12 συνεχή χρόνια έλλειψης διορισμών. Αναμένοντας την ανακοίνωση της κατανομής των οργανικών θέσεων, ανά κλάδο και ειδικότητα, θα θέλαμε να σημειώσουμε τα ακόλουθα:

- Οι ανωτέρω διορισμοί προβλέπεται να γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 53 έως 62 του Κεφαλαίου Ε του Ν. 4589/2019, ενώ επίκειται η έκδοση Κοινής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών για τον καθορισμό του αριθμού των κενών θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση,

- Οι χαμηλές επιδόσεις των μαθητριών/των της χώρας μας στο πρόγραμμα PISA έχουν προβληματίσει σύσσωμο τον εκπαιδευτικό κόσμο και την πολιτική ηγεσία. Οι επανειλημμένες συστάσεις του ΟΟΣΑ για ενίσχυση των Φυσικών Επιστημών στη Μέση Εκπαίδευση, αποδεικνύουν ότι είναι επιβεβλημένη η υιοθέτηση και εφαρμογή σύγχρονων θεωριών μάθησης.

- Η προσέγγιση της γνώσης, στο πλαίσιο ενός σύγχρονου μαθησιακού περιβάλλοντος στην Φυσική, επιτυγχάνεται με πειραματική διαδικασία, ενταγμένη στο πλαίσιο του μαθήματος, κυρίως μέσω της ανακαλυπτικής μεθόδου. Η πειραματική προσέγγιση, σε συνδυασμό με την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, θα οδηγήσει στην ανάπτυξη επιστημονικής σκέψης και στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών κάθε διακριτού μαθήματος, αλλά και του εκπαιδευτικού συστήματος συνολικά. Η πειραματική διδασκαλία διεγείρει τον ενθουσιασμό, την περιέργεια, εισάγει τα παιδιά στην επιστημονική μέθοδο και οδηγεί στην κατάκτηση της γνώσης.

- Οι Φυσικοί, μέσω της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, έχουν σημειώσει μακρά πορεία στη διοργάνωση διαγωνισμών σε επίπεδο σχολείων και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες σε θέματα που αφορούν τις κλιματικές αλλαγές και την προστασία του περιβάλλοντος. Η  Περιβαλλοντολογία είναι κατεξοχήν κλάδος της Φυσικής. Ενθαρρύνεται, έτσι, η ενεργός συμμετοχή των μαθητών όλων των ηλικιών στις πρωτοβουλίες αυτές, στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς στα τόσο επίκαιρα αυτά ζητήματα, που οι Φυσικοί ερευνούν de facto λόγω της επιστημονικής τους σπουδής και κατάρτισης. Σημειωτέον ότι οι κλιματικές αλλαγές και η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, απασχολούν σε παγκόσμιο επίπεδο τις Κυβερνήσεις και εν προκειμένω την Ευρωπαϊκή Ένωση εντάσσοντάς τες σε πρωτεύουσα θέση στην Ευρωπαϊκή ατζέντα (βλ. Σύνοδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 24-25 Μαΐου 2021), με συνέπεια την επιτακτική λήψη πρωτοβουλιών, πρωτίστως στην εκπαίδευση για την ευαισθητοποίηση και την γαλούχηση της νέας γενιάς στα συγκεκριμένα θέματα,

- Το τελευταίο έτος οι αποχωρήσαντες προς συνταξιοδότηση εκπαιδευτικοί Φυσικοί (ΠΕ04.01) υπολογίζονται συνολικά σε 278 και επιπλέον εφέτος προσελήφθησαν 884 αναπληρωτές Φυσικοί (543 Γενικής και 341 Ειδικής Αγωγής)

- Η μείωση των ωρών διδασκαλίας της Φυσικής που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και επιβεβαιώνεται από τον προαναφερθέντα Διεθνή Διαγωνισμό PISA, αντίκειται στα ανωτέρω και επίκειται με βεβαιότητα αύξησή τους τα επόμενα χρόνια  καθιστώντας αναγκαία όχι μόνο τη διδαχή της φυσικής αλλά και σχετικών περιβαλλοντικών θεμάτων που απαιτούν τη καθαυτή φυσική επιστημονική προσέγγιση, άρα και την κάλυψή τους από εξειδικευμένο προσωπικό, ήτοι Φυσικούς.

Για τους ανωτέρω λόγους, παρακαλούμε όπως λάβετε υπ’ όψιν κατά τη διαδικασία κατανομής των εν λόγω οργανικών θέσεων τα εξής:

1. Αποτελεί άμεση προτεραιότητα η διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής με υιοθέτηση της ανακαλυπτικής μάθησης, έμφαση στο πείραμα, ανανέωση και αξιοποίηση του εξοπλισμού των Εργαστηρίων Φ.Ε. των Σχολείων.

2. Απαιτείται διορισμός επαρκούς αριθμού Φυσικών (ΠΕ04.01) για την υλοποίηση του νέου τρόπου διδασκαλίας με ταυτόχρονη σύσταση νέων οργανικών θέσεων και συνεκτίμηση των πραγματικών αναγκών, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνταξιοδοτήσεις και τον αριθμό των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ04.01. Ο αριθμός των διοριστέων Φυσικών πρέπει να ανταποκρίνεται στην χρηστή, ορθολογική, αποτελεσματική, πολλώ δε μάλλον αναλογική και ακριβοδίκαια κάλυψη του κενού της διδαχής της Φυσικής επιστήμης.

3. Κρίνεται αναγκαία η επαναφορά της τρίωρης, ανά εβδομάδα, διευκόλυνσης στο ωρολόγιο πρόγραμμα των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών, στα σχολεία Δ.Ε.

4. Ενδείκνυται πρώτη ανάθεση και σε Φυσικούς (ΠΕ04.01) των νέων δεξιοτήτων, που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Σπουδών των Γυμνασίων. Πολλές από αυτές καλλιεργούνται πρωτίστως στα Τμήματα Φυσικής των Α.Ε.Ι. της χώρας και με αυτόν τον τρόπο η ανακαλυπτική μάθηση θα διαχυθεί ευρύτερα στον μαθητικό πληθυσμό.

Βέβαιοι ότι θα λάβετε υπ’ όψιν τα ανωτέρω αιτήματά μας κατά τη διεργασία της λήψης οριστικών αποφάσεων, σχετικά με την κατανομή των μόνιμων οργανικών θέσεων, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία και διευκρίνιση.  
                         
Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, το στοίχημα είναι κρίσιμο και μπορούμε να το επιτύχουμε! Αυτό είναι το ελάχιστο που οφείλουμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας  και στον τόπο μας.

Με τιμή,
Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

Σχόλια (9)

 
προβοκάτωρ
12 Ιουν 2021 21:53

Δεν συμφωνώ με το τρίωρο....πλην εξαιρέσεων δεν το αξίζουμε

 
Φυσικός
12 Ιουν 2021 21:51

...τα μαθηματικά είναι η γλώσσα της Φυσικής συνάδελφε.Κάνω άνετα Μαθηματικά....εσύ μπορείς να κάνεις Φυσική;Μπορείς να διαλεχθείς με έννοιες; Λέω λοιπόν και εγώ, ότι τα αναγκαία μαθήματα είναι Φιλολογικά ...μόνο

 
Γιώργος Μαθηματικός
12 Ιουν 2021 11:52

Δε χρειάζονται διορισμοί σε τέτοιες ειδικότητες. Η χαμηλή επίδοση οφείλεται στους μαζικούς διορισμούς που έγιναν παλιότερα σε όλες αυτές τις ειδικότητες.
Τόσο οι φυσικές επιστήμες όσο και η Πληροφορική, τα τεχνικά μαθήματα των επαλ κτλ θεραπεύονται επαρκώς και προέρχονται από τα Μαθηματικά.
Προέχει λοιπόν η σωστή στόχευση από την Υπουργό και τα στελέχη της και να θυμούνται πως όλοι αυτοί που πλέον συνταξιοδοτήθηκαν, είχαν λάβει εσφαλμένα θέσεις διορισμών μαθηματικών.
Και αν πραγματικά θέλουμε υψηλές επιδόσεις των παιδιών μας και βλέπουμε την πραγματικότητα χωρίς συντεχνιακά γιαλιά, τα μόνα μαθήματα που χρειάζονται είναι τα φιλολογικά και τα μαθηματικά.

 
@ inhibitor
12 Ιουν 2021 07:25

Η ασχετοσύνη για τις φυσικές επιστήμες σε όλο της το μεγαλείο.

 
Γιάννης
11 Ιουν 2021 16:06

Εγώ λέω να κάνουν τα παιδιά από το νηπιαγωγείο, για να μην πω από τα γεννοφάσκια τους, μόνο και αποκλειστικά ΦΥΣΙΚΗ! Αϊνστάιν θα βγούνε...

 
Πρόκλεια Χαραλαμπάκη
11 Ιουν 2021 11:55

Επιτέλους να διορθωθεί η αδικία!!!

 
Inhibitor
11 Ιουν 2021 11:22

Το κιβώτιο που κάνει κατάβαση στο κεκλιμένο επίπεδο θα δώσει τους βαθμούς στον PISA (δεν χρειάζονται διορισμοί).

 
Ένας ένας
11 Ιουν 2021 07:32

Σειρά τώρα έχει η ένωση φιλολόγων, χημικών , μαθηματικών....

 
Φεγγαρόφωτος Γιάννης
11 Ιουν 2021 07:28

Άρχισαν τα συντεχνιακά! Μέχρι και το Pisa θυμήθηκαν. Κι όλα αυτά θα λυθούν από τους διορισμούς. Μάλιστα!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ