Το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα στα Δημοτικά από το νέο σχολικό έτος 2021-22 μετά την ένταξη των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων

Στα Δημοτικά Σχολεία κάθε μάθημα διδάσκεται αποκλειστικά από έναν μόνο εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων ή από έναν εκπαιδευτικό της αντίστοιχης ειδικότητας, όταν πρόκειται για τα μαθήματα ειδικοτήτων

14/09/2021

Ενημερώθηκε: 14/09/2021, 08:44

Άκουσε το άρθρο

Με διάταξη, η οποία ψηφίστηκε στη Βουλή (Νόμος 4807/2021 ΦΕΚ Α’, Άρθρο 56), ύστερα από την ένταξη των  Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο υποχρεωτικό   πρόγραμμα , το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα στο Δημοτικό Σχολείο, από το νέο διδακτικό έτος 2021-22, έχει ως εξής:

 Εξαθέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία

Kατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα εξαθέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία:

Το μάθημα της Γλώσσας διδάσκεται για εννέα (9) ώρες στις Α’ και Β’ τάξεις, για οκτώ (8) ώρες στις Γ’ και Δ’ και για επτά (7) ώρες στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.

Το μάθημα των Μαθηματικών διδάσκεται για πέντε (5) ώρες στις Α’ και Β’ τάξεις και για τέσσερις (4) ώρες στις Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.

Το μάθημα της Ιστορίας διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Γ’, Δ’, Ε’ και ΣT’ τάξεις.

Το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος διδάσκεται για τρεις (3) ώρες στις Α’ και Β’ τάξεις και για δύο (2) ώρες στις Γ’ και Δ’ τάξεις.

Το μάθημα της Γεωγραφίας διδάσκεται για μία (1) ώρα στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.

Το μάθημα των Φυσικών διδάσκεται για τρεις (3) ώρες στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.

Το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής διδάσκεται για μία (1) ώρα στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.

Το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Γ’ και Δ’ τάξεις και για μία (1) ώρα στις Ε’ και ΣΤ’
τάξεις.

Η Αισθητική Αγωγή περιλαμβάνει τα μαθήματα: Εικαστικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή.

Το μάθημα των Εικαστικών διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Α’ και Β’ τάξεις και για μία (1) ώρα στις Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.

Το μάθημα της Μουσικής διδάσκεται για μία (1) ώρα σε όλες τις τάξεις και το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής για μία (1) ώρα στις Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξεις.

Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται για τρεις (3) ώρες στις Α’, Β’, Γ’, και Δ’ τάξεις και για δύο (2) ώρες στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.

Το μάθημα των Αγγλικών διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Α’ και Β’ τάξεις και για τρεις (3) ώρες στις υπόλοιπες τάξεις. Η δεύτερη ξένη γλώσσα διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.

Το μάθημα των Τ.Π.Ε. διδάσκεται για μία (1) ώρα εβδομαδιαίως σε όλες τις τάξεις.

Το Εργαστήριο Δεξιοτήτων διδάσκεται για τρεις (3) ώρες στις τάξεις Α’ και Β’, για δύο (2) ώρες στις τάξεις Γ’ και Δ’
και για μία (1) ώρα στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.

Πενταθέσιο Δημοτικό Σχολείο

Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στο πενταθέσιο δημοτικό σχολείο:

Μαθήματα ειδικότητας

Στα Δημοτικά Σχολεία κάθε μάθημα διδάσκεται αποκλειστικά από έναν μόνο εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων ή από έναν εκπαιδευτικό της αντίστοιχης ειδικότητας, όταν πρόκειται για τα μαθήματα ειδικοτήτων που προβλέπονται στο ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα.

Εξαίρεση αποτελούν τα διδακτικά αντικείμενα της αισθητικής αγωγής, Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή, τα οποία μπορούν να ανατίθενται σε περισσότερους από έναν εκπαιδευτικούς.

Κατά την υλοποίηση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, οργανώνουν, συντονίζουν και διδάσκουν με προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων και ακολούθως οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων που υπηρετούν στη σχολική μονάδα.

Στα Νηπιαγωγεία

ΠΡΩΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η αλλαγή της διδακτικής ώρας δεν σημαίνει αλλαγή δραστηριότητας.

Ο νηπιαγωγός έχει την ευελιξία να προσαρμόζει τον χρόνο των οργανωμένων και ελεύθερων δραστηριοτήτων σύμφωνα με το συγκεκριμένο πλαίσιο της τάξης

Κατά την υλοποίηση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στα νηπιαγωγεία, οργανώνουν, συντονίζουν και διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (6)

Τροφή για σκέψη σε Ενήλικα
|

Οι απόψεις σας για το τι χρειάζεται και τι όχι στο δημοτικό, πού στηρίζονται; Σίγουρα όχι στη γνώση του Αναλυτικού προγράμματος του Δημοτικού ή του Νηπιαγωγείου... Δείτε πρώτα αυτά και μετά αποφανθείτε.
Επίσης, τα παιδιά δεν έχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την Ελληνική γλώσσα στο νηπιαγωγείο (εξαίρεση φυσικά αποτελούν παιδιά που κατάγονται από άλλες χώρες). Πριν δε μιλούν ελληνικά; Δεν επικοινωνούν με τον περίγυρό τους;

Μια απάντηση...
|

Τα μαθήματα τοποθετούνται στον έλεγχο βάσει κωδικού ειδικότητας (ΠΕ 01 Θρησκευτικά, ΠΕ02 Φιλολογικά, ΠΕ03 Μαθηματικά κοκ). Δε σημαίνει κάτι παραπάνω...

Ενήλικας
|

Από όλα αυτά τα μαθήματα, δεν χρειάζονται η δεύτερη ξένη γλώσσα
και τα εργαστήρια δεξιοτήτων που ούτε ξέρω καν τι μαθαίνουν σε αυτό.
Δώστε βάση περισσότερο στα Αγγλικά και στην πληροφορική.
Το δημοτικό είναι 6 χρόνια. Καλό θα είναι τα Αγγλικά να ξεκινούν να
διδάσκονται στην δευτέρα δημοτικού, και όχι από την πρώτη.

Όσον αφορά το νηπιαγωγείο, το οποίο είναι δυο χρόνια και συμφωνώ
σε αυτό, δεν χρειάζεται να μαθαίνουν τα παιδιά Αγγλικά και ρομποτική.
Αυτά καταργήστε τα. Δεν είναι καλό με το που ξεκινάς να έρχεσαι σε επαφή
με την Ελληνική γλώσσα, να έρχεσαι και με την Αγγλική. Η Αγγλική, λίγο
αργότερα.

man
|

Ερώτηση....στα εργαστήρια μπορώ για 7 εβδομάδες να αναλύσω μόνο το θέμα της οδικής ασφάλειας ή πρέπει να αναλύσω όλα τα θέματα της ενότητας 1?

Δάσκαλος
|

καινοτομία είναι η αλλαγή τίτλου της ευέλικτης ζώνης; αφού πάλι εμείς θα τα κάνουμε όλα και στη 13:00....τέλος

Μια ερώτηση...
|

Μια ερώτηση που την έχω ακόμη από τα μαθητικά μου χρόνια. Με ποια σειρά τοποθετούνται τα μαθήματα στον έλεγχο; Αλφαβητικά δεν ταιριάζει, βαρύτητα μαθήματος; Ταιριάζει; Όποιος ξέρει ας απαντήσει, να μου λυθεί η απορία μετά από τόσα χρόνια!!!

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ