ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Δείτε το πολυνομοσχέδιο 238 σελίδων και 172 άρθρων για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών, επιλογές στελεχών εκπαίδευσης αυτονομία σχολικών μονάδων, και την εκκλησιαστική εκπαίδευση

Οι επιλογές θα ξεκινήσουν απο τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και θα ακολουθήσουν με την εξής σειρά: Επόπτες (νέος θεσμός) Σύμβουλοι Εκπαίδευσης (Σχολικοί Σύμβουλοι) και Διευθυντές Σχολείων
Δημοσίευση: 30/06/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ανακοινώθηκε   από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, στους εκπαιδευτικούς συντάκτες,  το πολυνομοσχέδιο , 238 σελίδων και 172 άρθρων, για για  την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, τις επιλογές στελεχών εκπαίδευσης , την αυτονομία σχολικών μονάδων, και την εκκλησιαστική εκπαίδευση.

 • Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρο το πολυνομοσχέδιο
 • Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τη παρουσίαση του πολυνομοσχεδίου
 • Πατήστε εδώ για να δείτε τις 17 ερωτήσεις-απαντήσεις επί του πολυνομοσχεδίο

Όπως διευκρίνισε η υπουργός Ν. Κεραμέως, σε ερώτηση του esοs,  οι επιλογές θα ξεκινήσουν απο τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και θα ακολουθήσουν με την εξής σειρά:

 • Επόπτες (νέος θεσμός)
 • Σύμβουλοι Εκπαίδευσης (Σχολικοί Σύμβουλοι), και
 • Διευθυντές Σχολείων

Σε άλλη ερώτηση του esos  η υπουργός Παιδείας διευκρίνισε πως  επιλογές Διευθυντών Σχολείων μπορεί να γίνουν εν μέσω της επόμενης σχολικής χρονιάς 2021-22, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν.

Ειδικότερα τα σημαντικότερα σημεία του πολυνομοσχεδίου είναι τα εξής:

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ 3 ΑΞΟΝΕΣ:

 • Εμπιστοσύνη στους Εκπαιδευτικούς με Μεγαλύτερη Ελευθερία στην Οργάνωση της Διδασκαλίας:
 • Ελεύθερη επιλογή βιβλίου (Ελλάδα και Κύπρος εξαίρεση στην ΕΕ με την πρόβλεψη μοναδικού σχολικού εγχειριδίου)
 • Αυτονομία ως προς τη μορφή των 4μηνιαίων δοκιμασιών αξιολόγησης (π.χ. ατομική/ομαδική εργασία, flipped classroom, αντί για ωριαίο διαγώνισμα) & τέλος στην υπερρύθμιση λοιπών ενδιάμεσων δοκιμασιών (π.χ. στον αριθμό και διάρκεια λοιπών δοκιμασιών)
 • Αποκέντρωση της διαδικασίας διεξαγωγής εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων– σήμερα απαιτείται έγκριση ΥΠΑΙΘ
 • Δυνατότητα διοργάνωσης εκπαιδευτικών ομίλων (υπεύθυνοι εκπ/κών ομίλων)

Απλοποίηση διαδικασίας διενέργειας ερευνών και πρακτικής άσκησης εντός των σχολικών μονάδων

Ενίσχυση του ρόλου του Διευθυντή και των Εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης

1. Θέσπιση υποστηρικτικών οργάνων – distributed leadership model

 • Ενδοσχολικοί Συντονιστές
 •  Μέντορες
 • Υποδιευθυντές (επιλογή μετά από εισήγηση Διευθυντή)
 • Υπεύθυνος διασύνδεσης με τη μαθητεία στα ΕΝΕΕΓΥΛ

2. Υποχρεωτική διοργάνωση ετήσιων επιμορφώσεων

3. Διευθυντής ως αξιολογητής των εκπαιδευτικών του – παρατηρήσεις μαθημάτων

4. Αρμοδιότητα για τη διοργάνωση παιδαγωγικών συναντήσεων

5. Αρμοδιότητα για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου

6. Δυνατότητα αξιοποίησης σχολικών εγκαταστάσεων εκτός σχολικού ωραρίου

7. Δυνατότητα εξασφάλισης επιπλέον πόρων μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων & τηνευκολότερη αποδοχή δωρεών και χορηγιών

8. Αύξηση θητείας από 3ετή σε 4ετή και δυνατότητα επαναδιορισμού χωρίς όριο 2 θητειών

Διαφάνεια και Λογοδοσία

Ελληνική PISA:

Διαγνωστικά τεστ αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος

(Γλώσσα & Μαθηματικά)

Ανώνυμα για μαθητές Στ’ Δημοτικού & Γ ́ Γυμνασίου – δεν συνεκτιμάται ο

βαθμός

Υποχρεωτική και προσβάσιμη ιστοσελίδα σχολικών μονάδων:

 1. Εκπαιδευτικοί όμιλοι, έκθεση αξιολόγησης σχολείου, εκπαιδευτικά προγράμματα, αθλητικές/κοινωνικές δράσεις, βιογραφικά
 2. Εξασφάλιση προσβασιμότητας για μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – πώς θα λειτουργεί

Είδη αξιολόγησης – Εισέρχεται για πρώτη φορά ο διαχωρισμός διαμορφωτικής/συνολικής αξιολόγησης:

 • Εκπαιδευτικοί Διαμορφωτική αξιολόγηση (formative/που διαμορφώνει τους εκπαιδευτικούς)
 •  Στελέχη Συνολική αξιολόγηση (summative)

Στόχος διαμορφωτικής αξιολόγησης εκπαιδευτικών: η υποστήριξη του εκπαιδευτικού στην προσπάθεια αυτοβελτίωσής του και η συστηματική επιμόρφωση. Απώτερος στόχος είναι η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού

Αποτελέσματα:

Θετικής αξιολόγησης: μοριοδοτούμενο κριτήριο για την επιλογή σε θέση ευθύνης

Μη θετικής αξιολόγησης: θεσπίζεται υποχρεωτική επιμόρφωση

Πεδία αξιολόγησης:

Α) Διδακτικό και παιδαγωγικό έργο:

 1. Γενική και ειδική διδακτική
 2. Παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης

Β) Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια εκπαιδευτικού

Ποιος αξιολογεί: οι άμεσα προϊστάμενοι

 • Διευθυντής σχολείου (Α2 και Β)
 • Σύμβουλος Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης (Β)
 • Σύμβουλος Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης/Ειδικότητας (Α1)

Κάθε πότε:

 • Ανά 2 χρόνια η υπηρεσιακή αξιολόγηση
 • Ανά 4 χρόνια η διδακτική & παιδαγωγική αξιολόγηση

Καθιερώνεται για πρώτη φορά η μεταξιολόγηση του συστήματος αξιολόγησης

Στόχος συνολικής αξιολόγησης: Έμφαση στη συνεχή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των στελεχών στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Στόχος εδώ δεν είναι η ανατροφοδότηση/διαμόρφωση, αλλά η διάγνωση της αποτελεσματικότητας.

 

Αποτελέσματα:

 

Θετικής αξιολόγησης: μοριοδοτούμενο κριτήριο για την επιλογή σε θέση ευθύνης

Αρνητικής αξιολόγησης: αντικατάσταση του στελέχους που κρίνεται ανεπαρκές (μέσος όρος < 50) & μη συμμετοχή σε διαδικασία επιλογής για ίση ή ανώτερη θέση για 4 έτη. Σε αντίθεση με το ισχύον καθεστώς, δεν τίθεται μόνο ζήτημα λήψη μέτρων βελτίωσής του

Κάθε πότε:

 • Η αξιολόγηση των στελεχών διεξάγεται δύο φόρες εντός τετραετούς θητείας. Η πρώτη ενεργείται στο μέσον της θητείας και η δεύτερη στο τέλος αυτής.

Ποιος αξιολογεί: οι 2 άμεσα προϊστάμενοι του στελέχους, λαμβάνοντας υπόψη και ανώνυμες αξιολογήσεις από τους υφιστάμενους

Δεν υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής στελέχους ευθύνης εάν ο εκπαιδευτικός έχει χαρακτηριστεί ως «μη ικανοποιητικός» στις σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης κατά την τελευταία 4ετία

Σειρά προκήρυξης θέσεων: Διευθυντές Εκπαίδευσης  Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Επόπτες Ποιότητας Εκπ/σης & Περιφερειακοί

Επόπτες Δ/ντες & Προϊστάμενοι σχολικών μονάδων

ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ίδρυση δομών εκπαίδευσης με αμιγώς παιδαγωγικό χαρακτήρα (θέσπιση Εποπτών Ποιότητας Εκπαίδευσης σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης Εκπαίδευσης)

Αύξηση συμβούλων, πιο κοντά στις σχολικές μονάδες: Από 540 ΠΕΚΕΣ στην Περιφέρεια, σε 800 Συμβούλους Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Ενίσχυση των Κέντρων Διάγνωσης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ): Σύσταση 1.100 νέων οργανικών θέσεων (550 για ψυχολόγους και 550 για κοινωνικούς λειτουργούς), οι οποίες θα καλύπτουν τις ανάγκες των σχολικών μονάδων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης

 • Πρώιμη εκπαιδευτική και υποστηρικτή παρέμβαση σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης & έγκαιρη υιοθέτηση εξατομικευμένων μέτρων υποστήριξης  δυνατότητα οι γονείς να απευθύνονται νωρίτερα στα ΚΕΔΑΣΥ για την αξιολόγηση των αναγκών των παιδιών τους (πριν από την εγγραφή τους σε νηπιαγωγείο)

Κριτήρια Επιλογής

 • Αύξηση απαιτούμενης προϋπηρεσίας
 • Προστίθεται ως μοριοδοτούμενο κριτήριοεπιλογής η αξιολόγηση του υποψηφίου
 • Το κριτήριο αυτό απαλείφθηκε επί ΣΥΡ (Ν.4547/2018)

Διαδικασία Επιλογής

• Συμβούλια Επιλογής: Μη συμμετοχή αιρετών στα συμβούλια επιλογής, όπως ισχύει και στο υπόλοιπο δημόσιο

• Συνέντευξη: ημι-δομημένη συνέντευξη/μελέτης περίπτωσης

Σχόλια (117)

 
φιλελεύθερος
04 Ιουλ 2021 09:56

Το πολυνομοσχέδιο στο σύνολο του είναι σε μια φιλελεύθερη κατεύθυνση. Η πολιτική βούληση της κυβέρνησης για την προώθηση της αξιολόγησης και ενός αξιοκρατικού συστήματος επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης είναι προφανής. Το πολυνομοσχέδιο δεν προωθεί τις πελατειακές σχέσεις . Ενδεχομένως μάλιστα να συναντήσει τις αντιδράσεις του κομματικού μηχανισμού του κυβερνώντος κόμματος. Οι θέσεις ευθύνης θα καταληφθούν από ανθρώπους που έχουν καλές σπουδές και εμπειρία. Η αξιολόγηση είναι μονόδρομος. Συγχαρτήρια στην κυβέρνηση και φυσικά στον πρωθυπουργό.

φιλελεύθερος

 
Dario Moutso
04 Ιουλ 2021 01:19

@Ερασμιακή προ(σ)φορά 03 Ιουλ 2021 01:32

Δουλευόμαστε μεταξύ μας...

άπειρες εργατοώρες για το στήσιμο του προγράμματος, οι εμπλεκόμενοι αποκτούν εμπειρία σε θέματα διοίκησης, οργάνωσης και διαχείρισης προσωπικού και κεφαλαίων επιχορήγησης, άυλη μορφή των εμπειριών που αποκομίζουν οι συμμετέχοντες και εν συνεχεία διαχέονται, προστιθέμενη αξία. Η <<ατάκα>> σε όλο της το μεγαλείο....

Ερώτηση.. Τα πιστεύετε αυτά που γράφετε;; (ρητορικό είναι μην απαντήσετε)

Το μόνο που γράφτηκε και δεν ήταν ατάκα ήταν ότι υπάρχει πιθανότητα το σχολείο μέσω κάποιου Ευρωπαϊκού προγράμματος να αποκτήσει κάποιο εξοπλισμό (άλλη πονεμένη ιστορία)

Ούτε στον παπά μην το πείτε ότι θα μοριοδοτούνται τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τα ταξιδάκια τους στο εξωτερικό.... ​ Σας έφτιαξε η υπουργός, και αντί να πείτε ένα ευχαριστώ...

 
@@ΕΡΑΣΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
03 Ιουλ 2021 15:56

"0,50 μονάδες ανά πρόγραμμα ή δράση και έως τρεις (3) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο" - Το χρηστόν είναι να διαβάζουμε προσεκτικά, πριν τοποθετηθούμε στον δημόσιο λόγο και αντίλογο. Μόλις 0,50 μονάδες για 1 (ολογράφως ΕΝΑ) πρόγραμμα, το οποίο, ως είθισται, απλώνεται χρονικά σε βάθος διετίας ή και τριετίας και ωφελεί ποικιλοτρόπως το σύνολο της σχολικής μονάδας, είτε υπό την άυλη μορφή των εμπειριών που αποκομίζουν οι συμμετέχοντες και εν συνεχεία διαχέονται, όσο και υπό την μορφή του εξοπλισμού που αποκτάται για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος και παραμένει στο σχολείο επ' ωφελεία του συνόλου των μελών της σχολικής κοινότητας.

 
@ΕΡΑΣΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
03 Ιουλ 2021 10:10

Ε όχι και ισχνή η μοριοδότηση 3 μορίων για προγράμματα που δεν συμμετείχαν όλοι οι μαθητές. Ρωτήστε και τους δασκάλους που έμεναν πισω στο σχολείο και δεν συμμετείχαν στις επισκέψεις στο εξωτερικό να σας πουν την άποψή τους....

 
Μαρία
03 Ιουλ 2021 09:48

Διαβάζω αρκετά σχόλια -ευτυχώς όχι πολλά- για την κατάργηση μοριοδότησης του Διδασκαλείου επειδή δεν υφίσταται αυτή η επιμόρφωση πλέον. Και τι πρέπει να κάνουμε εμείς πού το παρακολουθήσαμε, που έχουμε τις ανάλογες μονάδες , τις εργασίες, τη διπλωματική εργασία; Πού καθημερινά μετακινούμασταν από άλλες πόλεις στην έδρα του Διδασκαλείου; Πού επιμορφωθήκαμε ουσιαστικά σε πανεπιστημιακά παιδαγωγικά τμήματα; Είναι κρίμα να ακούγονται τέτοιες απόψεις. Σωστά μοριοδοτούνται τα προσόντα με το νέο Ν/Σ.
Ας μην στρουθοκαμηλίζουν κάποιοι...

 
Ερασμιακή προ(σ)φορά
03 Ιουλ 2021 01:32

Εύστοχη και αξιέπαινη η μοριοδότηση (επιτέλους!) των ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Erasmus, etwinning κτλ). Όποιος/α έχει ασχοληθεί με τη διοργάνωση ενός τέτοιου προγράμματος γνωρίζει και πόσες εργατοώρες πρέπει να δαπανηθούν για την επιτυχή υλοποίησή του και ποια εμπειρία αποκτούν οι εμπλεκόμενοι σε θέματα διοίκησης, οργάνωσης και διαχείρισης προσωπικού και κεφαλαίων επιχορήγησης. Η δε προστιθέμενη αξία που προκύπτει από το πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές που συμμετέχουν είναι παραπάνω από πολύτιμη. Τα στοιχεία αυτά, λοιπόν, έρχεται να αναγνωρίσει (με καθυστέρηση…) ο νομοθέτης και να τα επιβραβεύσει - έστω και μ’ αυτή την ισχνή μοριοδότηση, η οποία θα πρέπει στην τελική εκδοχή του ΝΣ να είναι πιο γενναιόδωρη. (Τα ταξίδια, στα οποία αναφέρονται υποτιμητικά ορισμένοι, δεν είναι παρά μόνο ένα επί μέρους παρακολούθημα του συνολικού εγχειρήματος και μόνο αδαείς περί τα προγράμματα αυτά θα επικεντρώνονταν στην, ούτως ή άλλως λίαν περιορισμένη, ψυχαγωγική διάστασή τους, παραβλέποντας την τεράστια μορφωτική τους αξία και τις εμπειρίες ζωής που προσφέρουν στους συμμετέχοντες.

 
Πλατάρος Γιάννης
02 Ιουλ 2021 23:46

Αποσπασματικά βλέπω ...Διαβλέπω μια εκδικητικότητα για αιρετούς που συμπαρασύρει κι άλλους.
΄Για πρώτη φορά μοριοδοτούνται όλες οι διοικητικές θέσεις ακόμα και αποσπάσεις στα Υπουργεία ως Διοικητικού υπάλληλοι!
Το βλέπω πολύ θετικά και το έχω προτείνει πριν πολλά χρόνια!
Είδα όμως ότι η θητεία σε Υπηρεσιακά Συμβούλια των αιρετών δεν μοριοδοτείται καθόλου, ενώ μοριοδοτείτο ανέκαθεν!
Βγαίνουν νέες μοριοδοτήσεις θέσεων που δεν μοριοδοτούνται (πολύ καλά) ΑΛΛΑ κόβεται η παλαιόθεν (ελάχιστη) μοριοδότηση αιρετών και μη , η οποία αντικειμενικώς υποδηλοί σοβαρή επαφή με την διοίκηση της Εκπαίδευσης.
Μου μοιάζει σαν να υπήρξε εμπάθεια με τους Συνδικαλιστές (στην κατ΄εμέ απαράδεκτη στάση τους στις εκλογές αιρετών) και το πληρώνουν όλοι με μη μοριοδότηση1 (Μήπως κάνω λάθος; Έχω ψάξει το κείμενο με λέξεις -κλειδιά)
Οι μετέχοντες σε ΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ δνε λαμβάνουν μόρια διοικητικής εμπειρίας!
Μου μοιάζει απίστευτο διότι η διοικητική εμπειρία ΔΕΝ είναι φανταστική. Υπάρχει.
Θυμάμαι, όταν παλιά συμμετείχα στο ΚΥΣΔΕ ως απλό αναπληρωματικό μέλος αραιά, κάθε συμμετοχή μου, την εισέπραττα ως μια πολύτιμη επιμόρφωση δίπλα σε πάρα πολύ άξια στελέχη.
Απορώ με την μη μοριοδότηση των μελών ενός Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου πιστεύω ότι έχει γίνει λάθος και δεν είναι εν γνώσει της Υπουργού. Η κίνηση αυτή παραμπέμπει σε βαρβαρότητα (με την επιφύλαξη να κάνω μεγάλο λάθος) και ΑΝ είναι έτσι όπως το διεπίστωσα, (δεν μπορώ να το πιστέψω) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ ΑΜΕΣΩΣ!

 
Αντώνης
02 Ιουλ 2021 22:32

τα κεδασυ, κδαυ, κεδδυ στο νομοσχέδιο έχουν και διδακτική (άρθρο 2 στ) σελίδα 12 ) και διοικητική - υποστηρικτική (άρθρο 31 -3-εδ σελ 73).

Γιατί οι υπεύθυνοι στα κέντρα ΠΛΗΝΕΤ (2003-2019) που είχαν από τις εγκυκλίους τους επιμόρφωση νεοδιόριστων πληροφορικής , επιμορφωτικά σεμινάρια σε όλους τους κλάδους εκπαιδευτικών, σχεδόν καθημερινές επισκέψεις στα εργαστήρια για επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε τεχνικά θέματα, δεν εμφανίζονται και στις 2 αντίστοιχες περιπτώσεις;

Να θυμίσω 2 σημεία από τις εγυκλίους των ΚΕΠΛΗΝΕΤ:
α) εγκύκλιος 2006 ΥΑ 65854 / Γ7 3/7/2006
"
11. Διοργανώνει τοπικά επιμορφωτικά σεμινάρια και ενημερωτικές ημερίδες, με τεχνολογικό ή εκπαιδευτικό περιεχόμενο, σε συνεργασία με αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους, με επιστημονικούς φορείς, αρμόδιες υπηρεσίες, ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικά Ινστιτούτα.
14. Ενημερώνει τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς ΠΕ19-20 ή τους αναπληρωτές ή
ωρομισθίους για :
• θέματα οργάνωσης των εργαστηρίων Πληροφορικής (Κανονισμός λειτουργίας, συμβάσεις, εγγυήσεις, άδειες χρήσης, κ. ά. )
• τεχνολογικά θέματα (αρχιτεκτονική εργαστηρίου, υλικό, λογισμικό κ. ά. )
15. Ενημερώνει, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο, τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς ΠΕ19-20 ή τους αναπληρωτές ή ωρομισθίους για την παιδαγωγική αξιοποίηση του λογισμικού και των τηλεματικών υπηρεσιών του εργαστηρίου.
16. Υποστηρίζει τους καθηγητές ΠΕ19-20 στο εργαστηριακό έργο τους. Λειτουργεί ως επικοινωνιακή γέφυρα μεταξύ του ΥΠΕΠΘ, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και των Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής για τα μαθήματα Πληροφορικής και την υφιστάμενη κατάσταση στα εργαστήρια Πληροφορικής.
17. Συνεργάζεται με τους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους για θέματα Πληροφορικής.
18. Συμβάλλει στη διαμόρφωση σύγχρονων τάσεων στις υποδομές και τις τηλεματικές υπηρεσίες των σχολικών εργαστηρίων.
19. Συντονίζει αποκεντρωμένες επιμορφωτικές δράσεις σε σχολικά εργαστήρια Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (π.χ. προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων), συμμετέχοντας σε ανάλογες επιτροπές.
21. Ο Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., εφόσον το επιθυμεί και μετά από γραπτή απόφαση του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, μπορεί να αναλαμβάνει τη διδασκαλία ενός δίωρου μαθήματος Πληροφορικής σε σχολείο της οικείας Διεύθυνσης.
"

β) Υ.Α. 92995/γ7 10-08-2012
"Οι Υπεύθυνοι και οι Τεχνικοί Υπεύθυνοι των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. μπορούν ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες να μετατίθενται ως εκπαιδευτικοί αλλά αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα, μετά τη μετάθεσή τους, θέση μετά τη λήξη της τριετούς θητείας τους. Η υπηρεσία των Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων προσμετράται ως διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3848/2010 για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης καθώς και ως διδακτική. Επίσης, οι Υπεύθυνοι και οι Τεχνικοί Υπεύθυνοι των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. λαμβάνουν τις μονάδες μετάθεσης της πλησιέστερης σχολικής μονάδας."

Αν το α) δεν περιγράφει διδακτικά καθήκοντα και αν το β) δεν λέει καθαρά ότι είναι διδακτική η υπηρεσία σε αυτές τις θέσειςτι άλλο εννοεί;

Παρακαλώ να ενσωματωθεί η ουσία των εγκυκλίων αυτών στο Νομοσχέδιο

 
Giorgos
02 Ιουλ 2021 18:02

κατάργηση της μοριοδότησης του Διδασκαλείου, αφού οι ειδικότητες δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση και έχει καταργηθεί εδώ και δέκα περίπου χρόνια, κατάργηση μοριοδότησης ΣΕΛΔΕ κλπ,
Μεταπτυχιακά μοριοδότηση σύμφωνα με την προκήρυξη θέσης.
Μοριοδότηση από φορείς του ΥΠΑΙΘ(ΔΟΑΤΑΠ_ΙΤΕ_ΑΤΕΕΝ).
Σύμβουλοι όχι 8 μόρια αλλά 4.
Μοριοδότηση βιβλίων υπερβολική μοριοδότηση όχι συνολικά πάνω από 2

 
Katerinα
02 Ιουλ 2021 17:38

Τα μεταπτυχιακά θα έπρεπε να μοριοδοτούνται με βάση τα ects. Δεν μπορεί να μοριοδοτείται το ίδιο ένα μεταπτυχιακό 4 εξαμήνων με υποχρεωτικές παρακολουθήσεις με ένα μεταπτυχιακό 2-3 εξαμήνων εξ αποστάσεως.
Επίσης, το διδασκαλείο-μετεκπαίδευση πρέπει κάποια στιγμή να πάψει να μοριοδοτείται, καθώς έχει καταργηθεί εδώ και μια δεκαετία περίπου και δεν υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης σε πιο νέους εκπαιδευτικούς.

 
@@φιλελεύθερος με 4 μάστερ
02 Ιουλ 2021 17:38

Δεν είναι στο ίδιο πεδίο.
Το πρώτο είναι στη σχολική διοίκηση από το πανεπιστήμιο της Μονς, Βέλγιο,
το δεύτερο είναι στη τεχνολογία της εκπαίδευσης από το πανεπιστήμιο της Λιέγης, Βέλγιο,
το τρίτο είναι στη μηχανική περιβάλλοντος, χημικό τμήμα, πανεπιστήμιο Κρήτης
το τέταρτο είναι " Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική" από το ΕΑΠ.
Το προσεχές έτος ξεκινώ ένα πέμπτο το "Βιοπληροφορική και Νευροπληρορική" από Ιόνιο πανεπιστήμιο και ΕΑΠ.
Είμαι φυσικός με δεύτερο πτυχίο στη Χημεία. Κάνω το βιολογικό τμήμα του πανεπιστημίου Κρήτης. Σας διαβεβαιώ ότι το πρώτο που με ενδιαφέρει είναι η δουλειά μου. Οι σπουδές έπονται. Η άποψη μου είναι ότι πρέπει να μοριοδοτηθούν όλα τα προσόντα. Η επιλεκτική μοριοδότηση είναι ύποπτη. Παρακαλώ την κυρία Υπουργό να φροντίσει για τη μοριοδότηση όλων των προσόντων. Κανείς δεν πρέπει να μείνει παραπονεμένος. Ό,τι σχετίζεται με τη δουλειά καλό είναι. Θέλω να ευχαριστήσω την Υπουργό γιατί απάλλαξε τα συμβούλια επιλογής από την παρουσία των αιρετών.

φιλελεύθερος, τέως σχολικός σύμβουλος

 
ΕΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
02 Ιουλ 2021 15:56

Θεωρώ ότι η μοριοδότηση των πρώην Σχολικών Συμβούλων και ΣΕΕ με 8 μονάδες (!!!) - άρθρο 32- είναι αποτρεπτική σε νεότερους εκπαιδευτικούς με προσόντα να υποβάλλουν αίτηση για επιλογή Συμβούλων Εκπαίδευσης. Το υπουργείο οφείλει να μειώσει τη μοριοδότηση σε επίπεδο το πολύ 4 μονάδων.

 
teacher
02 Ιουλ 2021 09:50

Όταν είχα δει σε παλαιότερη δημοσίευση του esos το σχέδιο νόμου που επρόκειτο να έρθει - χωρίς να το διαψεύσει κανείς ότι έτσι θα είναι και το τελικό - είπα μπράβο σε αυτόν που αποφάσισε (!!) να διακρίνει τα μεταπτυχιακά με βάση τις πιστωτικές μονάδες (ects). Δυστυχώς, στο τελικό σχέδιο αποδεικνύεται ότι κανείς στην Ελλάδα δεν έχει το θάρρος να διακρίνει τα μεταπτυχιακά με βάση τα εξάμηνα σπουδών. Προκειμένου να μην αδικήσει "τα δικά μας παιδιά", εξομοιώνει τα πάντα. Όποτε μας βολεύει λοξοκοιτάμε τι γίνεται στην Ευρώπη (Φινλανδίες, Σουηδίες, κ.λπ.), όποτε "δε μας βολεύει", ίσα κι όμοια όλα. Φαίνεται ότι η αριστεία της Κεραμέως (και δυστυχώς και του Κόπτση, όπως αποδεικνύεται) περιορίζεται εκεί που δεν καλείσαι να πάρεις γενναίες αποφάσεις.

 
Θ.Κ.
02 Ιουλ 2021 07:28

Θα έπρεπε να μοριοδοτούνται όλα ανεξαιρέτως τα τυπικά προσόντα, όπως π.χ. και η τρίτη ξένη γλώσσα (γιατί όχι) και το τρίτο μεταπτυχιακό κλπ. Επειδή κάπου σχολιάστηκε, να πούμε ότι, όποιος παίρνει πτυχία δεν σημαίνει ότι παραμελεί τα διδακτικά του καθήκοντα, απεναντίας όλα συνδέονται μεταξύ τους, αξιοποιούνται και βελτιώνουν τις διδακτικές τεχνικές. Για τα προγράμματα Erasmus κλπ, είναι υπερβολικό να μοριοδοτούνται σε επιλογές στελεχών. Ας λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση και μόνον.

 
Αναστασία
01 Ιουλ 2021 23:54

@ΠΕ19
Δεν έχουμε όλοι οι συνάδελφοι όμως προϋπηρεσία 3 με 4 χρόνια ως αναπληρωτές. Προσωπικά πέτυχα στις εξετάσεις του Ασεπ, δεν έλειψα ούτε μια χρονιά από την τάξη και πολύ απλά δε θα έχω το δικαίωμα για κάτι άλλο. Συνεχίζω λοιπόν να θεωρώ άδικη την αύξηση στα έτη εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας.

 
Dario Moutso
01 Ιουλ 2021 23:15

@Βλησιδης 01 Ιουλ 2021 20:06, @Ηρώ Σαν 01 Ιουλ 2021 20:07

Υπόθεση εργασίας: Προκηρύσσεται η απεργία έτσι όπως την περιγράψατε. Τι ποσοστό εκτιμάται ότι θα έχει μετά την δεύτερη μέρα; Μην κουβεντιάζουμε για το τι θα πρέπει να γίνει, αλλά για το τι θα γίνει.

Πως ακριβώς προτείνετε να γίνει αυτό με τα κλειστά σχολεία από τον Σεπτέμβριο;

 
Dario Moutso
01 Ιουλ 2021 23:00

@φιλελεύθερος 01 Ιουλ 2021 07:50

ΟΙ αιρετοί θα πρέπει να παρίστανται στα συμβούλια και στις συνεντεύξεις για να ελέγχουν την διαδικασία. Στις συνεντεύξεις δεν θα πρέπει να έχουν δικαίωμα υποβολής ερώτησης.

 
Ατυχής και ζαλισμένος...
01 Ιουλ 2021 22:29

Πολύ σκληρός για να πεθάνεις!!!
Το ΑΤΕΕΝ πού θάφτηκε;..ή ξεχάστηκε;..έχει λόγο ύπαρξης; Τι γίνεται με τα πτυχία που έχουν αναγνωριστεί από τον φορέα;...στη λακούβα;;;
Τι θα γίνει με τους Δντες που ενώ δήλωσαν κατά της αξιολόγησης, τώρα καλούνται να γίνουν αξιολογητές και μάλιστα ήδη κάποιοι άρχισαν να την χρησιμοποιούν ως μέτρο υπακοής!!!...""κάντε αυτό..γιατί θα σας αξιολογήσω""
Τον δντη ποιος θα τον αξιολογήσει για τον εργασιακό εκφοβισμό; ποιος θα τον κρίνει για συμπεριφορές που δε συνάδουν με το ρόλο του; ποιος θα τολμήσει να μιλήσει ξανά; ποιος θα τον ελέγξει αν πατάει στο σχολείο του ή αν κάνει τις ώρες του στο δήθεν πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας; πού θα κρυφτούν οι αναφορές των υφισταμένων του;
Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας ή μπορεί να θάβει αυτούς που πολύ του μπαίνουν στα ρουθούνια;..
Πώς ελέγχεται το συγγραφικό έργο...πώς αποκτήθηκε;...για κάποιους είναι αόρατο!!!
Χαράς ευαγγέλια για τους άριστους!!

 
Λεωνίδας
01 Ιουλ 2021 21:00

Και η κουτσή Μαρία παίρνει μόρια... τι ΓΡΑΣΥΠ τι ΓΡΑΣΕΠ κι έχει ο θεός... Ο διευθυντής που έκανε και ξαναέκανε μαθητεία στα ΕΠΑΛ, πώς το βλέπετε δεν έπρεπε να μοριοδοτείται; Όσοι διευθυντές ΕΠΑΛ δεν κουνήθηκαν για να κάνουν μαθητεία και αυτοί που τρέξαν για την μαθητεία, στην ίδια ευθεία. Πρέπει να μοριοδοτούνται οι διευθυντές των ΕΠΑΛ για την μαθητεία. Μισό μόριο για κάθε φάση που συμμετείχαν.

 
Αλέξανδρος
01 Ιουλ 2021 20:56

Δηλαδή ο Διευθυντής υπογράφει την αίτηση για το erasmus, έχει όλη την ευθύνη για την εκτέλεση του προγράμματος, είναι αυτός που χρεώνεται και βάζει τις υπογραφές στα έξοδα και δεν πάει πουθενά. Οι άλλοι πηγαίνουν 15 μέρες ταξιδάκι εις τας ευρώπας με έξοδα πληρωμένα και παίρνουν και μισό μόριο. Απλά άδικο...

 
ααα
01 Ιουλ 2021 20:49

Επιτέλους να φύγουν οι προσωρινοί διευθυντές εκπαίδευσης. Δεν πάει άλλο.

 
ΠΕ19
01 Ιουλ 2021 20:33

@Αναστασία
Κάποιος που διορίστηκε το 2010 με 3-4 χρόνια αναπληρωτής υπερκαλύπτει το On-off κριτήριο το ίδιο και κάποιος που διορίστηκε το 08 για Δ/ντης Εκπαίδευσης. Είναι πολύ καλό το 12-8 και το 15-12 για συμβούλους ειδικά για τους δεύτερους θα ήταν και καλό την προηγούμενη 15ετία να έχουν 1-2 χρόνια στη τάξη.

 
Ηρώ Σαν
01 Ιουλ 2021 20:07

Κλείστε τα σχολεία. Λουκέτο από Σεπτέμβρη.

 
Βλησιδης
01 Ιουλ 2021 20:06

Αγώνας διαρκειας θα ειναι η απάντηση (από Σεπτέμβρη) στην υπουργό παιδείας...
Κλείστε τα σχολεία για έναν μήνα... Να μην έχουν οι γονείς που να "παρκάρουν" τα παιδιά τους και θα σας πω εγώ άμα θα το πάρουν πίσω το νομοσχέδιο. Αλλά να απεργήσουν ΟΛΟΙ. ΑΥΤΆ ΑΠΌ ΈΝΑΝ ΠΑΤΈΡΑ 3 ΠΑΙΔΙΏΝ ΚΑΟ ΔΎΣΜΟΙΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ.

 
Δ. Β. Υποδιευθυντρια Ανατ. Αττική
01 Ιουλ 2021 20:04

Το επιχείρημα :"παντού υπάρχει αξιολόγηση" δεν είναι επιχείρημα. Δε σημαίνει ότι επειδή γίνεται κάτι παντού είναι και σωστό. Δε χρειάζεται να γίνει αξιολόγηση... Έναν επιστάτη, μια ψυχολόγο και μια γραμματέα σ όλα τα σχολεία να προσλάβει η αγαπημένη μας υπουργός και να δείτε πως όλα θα είναι καλύτερα. Αλλά δε θέλει να δώσει ούτε ευρώ σε κανέναν...

 
Αναστασία
01 Ιουλ 2021 18:18

Η αύξηση των ετών εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας στα 12 έτη για διευθυντές σχολείων ή στα 15 για τις άλλες θέσεις με ποια λογική έγινε; Ένας υποψήφιος για τη θέση διευθυντή σχολικής μονάδας για παράδειγμα με 11 χρόνια προϋπηρεσίας που υστερεί σε σχέση με κάποιον που έχει 12; Εδώ τίθεται σοβαρό θέμα εις βάρος συναδέλφων που διοριστηκαν με Ασεπ το 2010 για τη διεκδίκηση θέσεων με προϋπόθεση την 12ετη προϋπηρεσία και για όσους διοριστηκαν το 2008 και 2009 για τη διεκδίκηση θεσεων με προϋπόθεση την15ετη προϋπηρεσία. Γιατί να αποκλείονται; Και σε συνδυασμό με την θητεία των τεσσάρων ετών του άρθρου 40 διπλό το κακό γιατί θα υστερούν σε μετέπειτα κρίσης και σε διοικητική εμπειρία.
Επίσης με βαση την επικείμενη αναβάθμιση του ρόλου των διευθυντών σχολικών μονάδων αναρωτιέμαι αν θα μπορέσει αυτό να συνδυαστεί με τις παράλληλες ώρες διδασκαλίας των διευθυντων στο σχολείο. Δύσκολα θα αντεπεξέλθει κάποιος σε αυτό με τόσες αυξημένες αρμοδιότητες.

 
ert
01 Ιουλ 2021 18:14

@ΕΡΤ και μερικά πτυχία ζαίε μου.

 
Γιώργος Σ.
01 Ιουλ 2021 17:56

Προβλέπω κομματικούς ασπασμούς και υποκλίσεις !!!!!!!!!!!!!!

Χωρίς σχόλια

 
ΓΙΩΡΓΟΣ
01 Ιουλ 2021 17:53

Υποδιευθυντές και υπεύθυνοι τομέων τοποθετούνται σε Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.), στα οποία ασκούνται διακόσιοι πενήντα (250) τουλάχιστον μαθητές και τα οποία εξυπηρετούν δύο (2) τουλάχιστον ΕΠΑ.Λ. που λειτουργούν σε διαφορετικό κύκλο λειτουργίας,πρωινό απογευματινό ή εσπερινό κύκλο

ΣΕΛΙΔΑ 98 ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΣΤΑ Ε.Κ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΡΩΙ

ΕΡΩΤΗΜΑ

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Σ ΕΝΑ ΠΡΩΙΝΟ Ε.Κ 1150 ΜΑΘΗΤΩΝ (ΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΧΩΡΙΣ ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ;;;;
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕ 37 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ;;;;;;

ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ

 
Νικος
01 Ιουλ 2021 17:15

ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ!
ΣΙΓΟΥΡΑ ΠΡΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ!

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ