Δείτε το πολυνομοσχέδιο 238 σελίδων και 172 άρθρων για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών, επιλογές στελεχών εκπαίδευσης αυτονομία σχολικών μονάδων, και την εκκλησιαστική εκπαίδευση

Οι επιλογές θα ξεκινήσουν απο τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και θα ακολουθήσουν με την εξής σειρά: Επόπτες (νέος θεσμός) Σύμβουλοι Εκπαίδευσης (Σχολικοί Σύμβουλοι) και Διευθυντές Σχολείων

30/06/2021

Ενημερώθηκε: 30/06/2021, 18:34

Άκουσε το άρθρο

Ανακοινώθηκε   από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, στους εκπαιδευτικούς συντάκτες,  το πολυνομοσχέδιο , 238 σελίδων και 172 άρθρων, για για  την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, τις επιλογές στελεχών εκπαίδευσης , την αυτονομία σχολικών μονάδων, και την εκκλησιαστική εκπαίδευση.

 • Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρο το πολυνομοσχέδιο
 • Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τη παρουσίαση του πολυνομοσχεδίου
 • Πατήστε εδώ για να δείτε τις 17 ερωτήσεις-απαντήσεις επί του πολυνομοσχεδίο

Όπως διευκρίνισε η υπουργός Ν. Κεραμέως, σε ερώτηση του esοs,  οι επιλογές θα ξεκινήσουν απο τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και θα ακολουθήσουν με την εξής σειρά:

 • Επόπτες (νέος θεσμός)
 • Σύμβουλοι Εκπαίδευσης (Σχολικοί Σύμβουλοι), και
 • Διευθυντές Σχολείων

Σε άλλη ερώτηση του esos  η υπουργός Παιδείας διευκρίνισε πως  επιλογές Διευθυντών Σχολείων μπορεί να γίνουν εν μέσω της επόμενης σχολικής χρονιάς 2021-22, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν.

Ειδικότερα τα σημαντικότερα σημεία του πολυνομοσχεδίου είναι τα εξής:

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ 3 ΑΞΟΝΕΣ:

 • Εμπιστοσύνη στους Εκπαιδευτικούς με Μεγαλύτερη Ελευθερία στην Οργάνωση της Διδασκαλίας:
 • Ελεύθερη επιλογή βιβλίου (Ελλάδα και Κύπρος εξαίρεση στην ΕΕ με την πρόβλεψη μοναδικού σχολικού εγχειριδίου)
 • Αυτονομία ως προς τη μορφή των 4μηνιαίων δοκιμασιών αξιολόγησης (π.χ. ατομική/ομαδική εργασία, flipped classroom, αντί για ωριαίο διαγώνισμα) & τέλος στην υπερρύθμιση λοιπών ενδιάμεσων δοκιμασιών (π.χ. στον αριθμό και διάρκεια λοιπών δοκιμασιών)
 • Αποκέντρωση της διαδικασίας διεξαγωγής εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων– σήμερα απαιτείται έγκριση ΥΠΑΙΘ
 • Δυνατότητα διοργάνωσης εκπαιδευτικών ομίλων (υπεύθυνοι εκπ/κών ομίλων)

Απλοποίηση διαδικασίας διενέργειας ερευνών και πρακτικής άσκησης εντός των σχολικών μονάδων

Ενίσχυση του ρόλου του Διευθυντή και των Εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης

1. Θέσπιση υποστηρικτικών οργάνων – distributed leadership model

 • Ενδοσχολικοί Συντονιστές
 •  Μέντορες
 • Υποδιευθυντές (επιλογή μετά από εισήγηση Διευθυντή)
 • Υπεύθυνος διασύνδεσης με τη μαθητεία στα ΕΝΕΕΓΥΛ

2. Υποχρεωτική διοργάνωση ετήσιων επιμορφώσεων

3. Διευθυντής ως αξιολογητής των εκπαιδευτικών του – παρατηρήσεις μαθημάτων

4. Αρμοδιότητα για τη διοργάνωση παιδαγωγικών συναντήσεων

5. Αρμοδιότητα για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου

6. Δυνατότητα αξιοποίησης σχολικών εγκαταστάσεων εκτός σχολικού ωραρίου

7. Δυνατότητα εξασφάλισης επιπλέον πόρων μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων & τηνευκολότερη αποδοχή δωρεών και χορηγιών

8. Αύξηση θητείας από 3ετή σε 4ετή και δυνατότητα επαναδιορισμού χωρίς όριο 2 θητειών

Διαφάνεια και Λογοδοσία

Ελληνική PISA:

Διαγνωστικά τεστ αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος

(Γλώσσα & Μαθηματικά)

Ανώνυμα για μαθητές Στ’ Δημοτικού & Γ ́ Γυμνασίου – δεν συνεκτιμάται ο

βαθμός

Υποχρεωτική και προσβάσιμη ιστοσελίδα σχολικών μονάδων:

 1. Εκπαιδευτικοί όμιλοι, έκθεση αξιολόγησης σχολείου, εκπαιδευτικά προγράμματα, αθλητικές/κοινωνικές δράσεις, βιογραφικά
 2. Εξασφάλιση προσβασιμότητας για μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – πώς θα λειτουργεί

Είδη αξιολόγησης – Εισέρχεται για πρώτη φορά ο διαχωρισμός διαμορφωτικής/συνολικής αξιολόγησης:

 • Εκπαιδευτικοί Διαμορφωτική αξιολόγηση (formative/που διαμορφώνει τους εκπαιδευτικούς)
 •  Στελέχη Συνολική αξιολόγηση (summative)

Στόχος διαμορφωτικής αξιολόγησης εκπαιδευτικών: η υποστήριξη του εκπαιδευτικού στην προσπάθεια αυτοβελτίωσής του και η συστηματική επιμόρφωση. Απώτερος στόχος είναι η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού

Αποτελέσματα:

Θετικής αξιολόγησης: μοριοδοτούμενο κριτήριο για την επιλογή σε θέση ευθύνης

Μη θετικής αξιολόγησης: θεσπίζεται υποχρεωτική επιμόρφωση

Πεδία αξιολόγησης:

Α) Διδακτικό και παιδαγωγικό έργο:

 1. Γενική και ειδική διδακτική
 2. Παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης

Β) Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια εκπαιδευτικού

Ποιος αξιολογεί: οι άμεσα προϊστάμενοι

 • Διευθυντής σχολείου (Α2 και Β)
 • Σύμβουλος Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης (Β)
 • Σύμβουλος Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης/Ειδικότητας (Α1)

Κάθε πότε:

 • Ανά 2 χρόνια η υπηρεσιακή αξιολόγηση
 • Ανά 4 χρόνια η διδακτική & παιδαγωγική αξιολόγηση

Καθιερώνεται για πρώτη φορά η μεταξιολόγηση του συστήματος αξιολόγησης

Στόχος συνολικής αξιολόγησης: Έμφαση στη συνεχή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των στελεχών στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Στόχος εδώ δεν είναι η ανατροφοδότηση/διαμόρφωση, αλλά η διάγνωση της αποτελεσματικότητας.

 

Αποτελέσματα:

 

Θετικής αξιολόγησης: μοριοδοτούμενο κριτήριο για την επιλογή σε θέση ευθύνης

Αρνητικής αξιολόγησης: αντικατάσταση του στελέχους που κρίνεται ανεπαρκές (μέσος όρος < 50) & μη συμμετοχή σε διαδικασία επιλογής για ίση ή ανώτερη θέση για 4 έτη. Σε αντίθεση με το ισχύον καθεστώς, δεν τίθεται μόνο ζήτημα λήψη μέτρων βελτίωσής του

Κάθε πότε:

 • Η αξιολόγηση των στελεχών διεξάγεται δύο φόρες εντός τετραετούς θητείας. Η πρώτη ενεργείται στο μέσον της θητείας και η δεύτερη στο τέλος αυτής.

Ποιος αξιολογεί: οι 2 άμεσα προϊστάμενοι του στελέχους, λαμβάνοντας υπόψη και ανώνυμες αξιολογήσεις από τους υφιστάμενους

Δεν υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής στελέχους ευθύνης εάν ο εκπαιδευτικός έχει χαρακτηριστεί ως «μη ικανοποιητικός» στις σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης κατά την τελευταία 4ετία

Σειρά προκήρυξης θέσεων: Διευθυντές Εκπαίδευσης  Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Επόπτες Ποιότητας Εκπ/σης & Περιφερειακοί

Επόπτες Δ/ντες & Προϊστάμενοι σχολικών μονάδων

ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ίδρυση δομών εκπαίδευσης με αμιγώς παιδαγωγικό χαρακτήρα (θέσπιση Εποπτών Ποιότητας Εκπαίδευσης σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης Εκπαίδευσης)

Αύξηση συμβούλων, πιο κοντά στις σχολικές μονάδες: Από 540 ΠΕΚΕΣ στην Περιφέρεια, σε 800 Συμβούλους Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Ενίσχυση των Κέντρων Διάγνωσης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ): Σύσταση 1.100 νέων οργανικών θέσεων (550 για ψυχολόγους και 550 για κοινωνικούς λειτουργούς), οι οποίες θα καλύπτουν τις ανάγκες των σχολικών μονάδων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης

 • Πρώιμη εκπαιδευτική και υποστηρικτή παρέμβαση σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης & έγκαιρη υιοθέτηση εξατομικευμένων μέτρων υποστήριξης  δυνατότητα οι γονείς να απευθύνονται νωρίτερα στα ΚΕΔΑΣΥ για την αξιολόγηση των αναγκών των παιδιών τους (πριν από την εγγραφή τους σε νηπιαγωγείο)

Κριτήρια Επιλογής

 • Αύξηση απαιτούμενης προϋπηρεσίας
 • Προστίθεται ως μοριοδοτούμενο κριτήριοεπιλογής η αξιολόγηση του υποψηφίου
 • Το κριτήριο αυτό απαλείφθηκε επί ΣΥΡ (Ν.4547/2018)

Διαδικασία Επιλογής

• Συμβούλια Επιλογής: Μη συμμετοχή αιρετών στα συμβούλια επιλογής, όπως ισχύει και στο υπόλοιπο δημόσιο

• Συνέντευξη: ημι-δομημένη συνέντευξη/μελέτης περίπτωσης

Σχόλια (117)

dimitris
|

Πολύ καλές οι προτάσεις του υπουργείου από το νέο νομοσχέδιο της αξιολόγησης. Το μεγάλο θέμα ειναι πως θα δώσουμε κίνητρα και θα κινητοποιήσουμε τους μαθητές να γίνουν καλύτεροι και να ασχοληθούν με τα βιβλία. πρέπει να συνειδητοποιήσουν στην πράξη το μαθαίνω πως να μαθαίνω. Διαφορετικά μια από τα ίδια. Όποια αξιολόγηση και αν εφαρμοστεί δεν θα έχει αποτελέσματα.

Έκτρωμα ο 4547 ???
|

Εμ σας το λεγα να πάρετε το βιβλίο του Γαβρόγλου για τις διακοπές σας. Τουλάχιστον εκείνο θα ήταν ψυχαγωγικό.
Πάρτε τώρα τις 238 σελίδες, με το οργανόγραμμα του Αμερικανικού Πεντάγωνου.
Αφιερωμένο σε όσους και όσες ανυπομονούσαν..... να καταταχθούν.

ΕκπαιδευτικόςΧ
|

Μάλλον ψάχνουν για κορόιδα. Διευθυντές με λιγότερα λεφτά, με ευθύνες, με αξιολόγηση, με επικρεμάμενες δίκες, με σκασμένα λάστιχα, Να δω πόσοι θα κάνουν αίτηση.
Επιθεωρητές ...χμ..οχι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, λαντζιέρες του διευθυντή εκπαίδευσης...
Αυτα και άλλα χειρότερα προβλέπει το σχέδιο της Κεραμιδαρέως...
Όσοι έχουν κουράγιο ας το τολμήσουν

Μανώλης
|

Νομοσχέδιο έκτρωμα. Είναι ώρα να μιλήσει ο εκπαιδευτικός κόσμος και να τους στείλει στον αγύριστο

@φιλελεύθερος
|

Εγώ λέω να μοριοδοτούνται έως 10 μεταπτυχιακά και 10 γλώσσες και 3 διδακτορικά και 2 μεταδιδακτορικά εχ και έτσι θα έχει φτάσει στη σύνταξη άλλωστε

@ΕΡΤ
|

Η κάρτα μέλους μόνο θα σε σώσει !

Εκπαιδευτικός
|

Ευτυχώς που ήρθε η κεραμεως να μας αξιολογήσει. Χίτλερ νεότερης εποχής

pakis
|

Η κυβέρνηση αυτή που αποτελείται από άριστους ("κυβέρνηση αρίστων") πρέπει να ρίξει και μια ματιά στη θεωρία της Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και συγκεκριμένα στα 14 Σημεία του Deming για το Μάνατζμεντ (ο Edward Deming θεωρείται από τους γκουρού της ποιότητας), μεταξύ άλλον λέει: "Αποβολή του φόβου των εργαζομένων, ο οποίος είναι ανασταλτικός παράγοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας", "Επιβράβευση του εργατικού δυναμικού, έτσι ώστε τα άτομα να αισθάνονται υπερηφάνεια για την εργασία τους", "Ενθάρρυνση συνεχούς εκπαίδευσης και αυτοβελτίωσης για κάθε εργαζόμενο".

Με ποια αντικειμενικά κριτήρια θα αξιολογηθούμε ; ή υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια ;
Η επιβολή πάντα οδηγεί στην αποτυχία!

10500
|

Διορίστε πρώτα και μετά αξιολογείστε...γιατί αναπλήρωση και αξιολόγηση δεν πάνε μαζί

ΕΧΩ ΑΠΟΡΙΕΣ ....
|

Το σχέδιο ορίζει εκ νέου την Διδακτική υπηρεσία και εξαιρεί το χρόνο που κάποιος υπηρετεί σε θέση στελέχους (ΣΕΕ, ΕΚΦΕ κλπ). Αυτό θα ισχύει για τις θητείες από την εφαρμογή του νόμου και μετά.

Οι προκηρύξεις που έγιναν με προηγούμενους νόμους και ανέφεραν ότι ο χρόνος που θα διανυθεί στη θέση είναι διδακτική υπηρεσία είναι άχρηστες - αναιρούνται ή θα ισχύσει η πρόνοια του Συντάγματος ότι αφού ο νόμος γίνεται αυστηρότερος ισχύει ο προηγούμενος ορισμός για τα χρόνια που κάποιος υπηρέτησε σε τέτοιες θέσεις;

Γιώργος Σ
|

Η αμοιβή των Διευθυντών Λυκείων (άνω των 120 μαθητών) ορίζεται από 350 ευρώ που είναι σήμερα (λίγο πάνω από 200 καθαρά ) στα 385 ευρώ . 10% αύξηση με αύξηση της δουλειάς και των υποχρεώσεων κατά 100% , Θα βρείτε πολλούς υποψήφιους Διευθυντές...

ΕΧΩ ΑΠΟΡΙΕΣ 1
|

Απορία 1η : Αν έχεις μεταπττυχιακό που είναι προσόν διορισμού, τότε γιατί δεν έχεις μεταπτυχιακό στις κρίσεις; Ποιός το αφαιρεί;Να μοριοδοτηθούν όλα τα προσόντα ανεξάρτητα αν αποτελούν προσόν διορισμού ή όχι.

Ερώτημα : Αφού εξαιρούνται τα προσόντα που χρησιμοποιήθηκαν για διορισμό, τότε γιατί θεωρούμε ότι οι καθηγητές ξένων γλωσσών έχουν το κριτήριο της γνώσης γλώσσας και οι καθηγητές Πληροφορικής πληρούν το κριτήριο των ΤΠΕ;

ΔΙΚΑΙΟΣ
|

Δεν μπορεί να μην μοριοδοτηθεί το μεταπτυχιακό ανεγνωρισμένο από το ΑΤΕΕΝ.
Το προβλέπει ο ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4653/2020
ΦΕΚ 12/Α/24-1-2020 άρθρο 50 Τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019
Η παράγραφος 5 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής:) οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο.».
Από τη στιγμή που χαρακτηρίζεται προσόν γιατί δεν μοριοδοτείται;
κ. Υπουργέ αποκαταστήστε την αδικία ;

ΓΙΑΝΝΗΣ
|

Τί θα γίνει με αυτούς τους ευτελέίς κόφτες της γλώσσας για συμβούλους και όχι για τους Περιφερειακούς; Ο Γαβρόγλου καλά κρατεί ακόμα στο παιδείας

nikos
|

Καλό φαίνεται εκ πρώτης όψεως.
Ο Δ/ντης αναβαθμίζεται και σε συνδυασμό με την αξιολόγηση θα φέρει καλά αποτελέσματα.
Οι όμιλοι είναι πολύ καλή ιδέα, όπως επίσης και οι συνεργασίες που μπορεί να κάνει ο Δντης.

φιλελεύθερος
|

Το πολυνομοσχέδιο χρειάζεται μελέτη. Εκ πρώτης όψεως η προβλεπόμενη δομή φαίνεται ακριβή και υπερβολικά γραφειοκρατική. Χρειάζεται βελτίωση η μοριοδότηση. Για παράδειγμα, για ποιο λόγο δεν μοριοδοτείται το τρίτο ή τέταρτο μεταπτυχιακό; Να μοριοδοτηθούν όλα τα προσόντα. Το πολυνομοσχέδιο δεν προβλέπει εξωτερικά κίνητρα. Οι περισσότεροι δεν ενδιαφέρονται να γίνουν στελέχη εκπαίδευσης.

φιλελεύθερος

Μια ένσταση
|

Από ο,τι φαίνεται δεν θα ληφθεί καθόλου υπόψη στην αξιολόγηση το παρελθόν κάθε εκπαιδευτικού. Δεν είναι λίγο άδικο Π.χ. ο γυμναστής που έχει πάρει με ομάδες 1η θέση σε εθνικούς μαθητικούς αγώνες, ο μαθηματικός και φυσικος, ο πληροφορικός που έχουν διακριθεί σε διεθνείς διαγωνισμούς στους τομείς τους να κριθούν στο τι θα κάνουν απο εδώ και περα;
Λογικό είναι φθάνοντας σε κάποια ηλικία η υγεία και η αντίστοιχη διάθεση να φθίνει. Δεν μπορεί να μη λαμβάνεται υπόψη η προηγούμενη προσφορά καθενός στην εκπαίδευση και να κινδυνεύει στο τέλος της καριέρας του να κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ανεπαρκής.

ΠΕ19
|

Ρητορικό είναι το ερώτημα και θέλω να μου απαντήσετε Μετά από τόσες θέσεις "ευθύνης" ποιος θα κάνει μάθημα !!!!

ΝΟ
|

Καλύτερο από αυτό που περίμενα.

PE19
|

45 μονάδες συνέντευξη + αξιολόγηση δηλαδή υποκειμενικά κριτήρια θα σου βάλουν βαθμό κάποιοι που με κάποιο τρόπο χωθήκαν κάπου. Απλά φόβος !!!

ΕΡΤ
|

Πολύ καλή δουλειά, αλλά άργησε. Λέει πουθενά τί επιπτώσεις έχει όποιος δεν αξιολογείται ; (εκτός από τα στελέχη).

Λεωνίδας Τσοραπτσίδης
|

Από τις ιδεοληψίες
του κρατισμού της υποτιθέμενης αριστεράς, φτάσαμε στο άλλο άκρο της πολιτικής ιδεολογίας του ψευτοφιλευθερισμού.Όποιος λέει αξιολογεί, αξιολογείται. Κάποιοι που ξέρουν γραμματα διδάσκουν. Δεν αξιολογούν. Υποδείξεις εκπαιδευτικές από κομματόσκυλα παντός τύπου και χρώματος δε δεχόμαστε

Λεωνίδας Τσοραπτσίδης
|

Από τις ιδεοληψίες
του κρατισμού της υποτιθέμενης αριστεράς, φτάσαμε στο άλλο άκρο της πολιτικής ιδεολογίας του ψευτοφιλευθερισμού.Όποιος λέει αξιολογεί, αξιολογείται. Κάποιοι που ξέρουν γραμματα διδάσκουν. Δεν αξιολογούν. Υποδείξεις εκπαιδευτικές από κομματικούς παντός τύπου και χρώματος δε δεχόμαστε

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
|

Αναμονή στην αναμονή, για να δούμε τι; Στα επιστημονικά ταβάνι, γιατί άραγε ποιους εξυπηρετεί;Στη λογική του ότι τίποτα δεν πρέπει να πηγαίνει χαμένο, σε οποιοδήποτε άξονα, όλα θα έπρεπε να υπολογίζονται.

Don Quixote de la Creta
|

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται είναι αξιόλογες και λογικά θα έχουν θετική επίδραση στο εκπαιδευτικό έργο, το μέγεθος είναι προφανώς άγνωστο, αφού και μόνο την παράδοση να δεις, γρήγορα θα διαπιστώσεις ότι τέτοια νομοσχέδια πρέπει να αποτύχουν για να μην φανεί η καλοσύνη των Κακών, καλοί είναι μόνο οι Καλοί!
Συγχαρητήρια στην ομάδα του ΙΕΠ και στον «Ρεχάγκελ» για το μεγάλο άλμα, από το «είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε» στο «πρώτο σκαλί»!

KONSTANTINOS
|

45% αξιολόγηση και συνέντευξη. Δηλ. τα μισά μόρια είναι είναι κριτήριο της υπακοής και εθελοδουλείας στην εκάστοτε πολιτική. Πού είναι η υποτιθέμενη αυτονομία και ελευθερία του Δν/ντή;

manolis
|

Προς τη σωστή κατεύθυνση είναι αλλά η απορία μου: πότε θα αξιολογηθούν τα υποψήφια στελέχη για τη πρώτη επιλογή που θα γίνει εντός του έτους; (π.χ. οι πρωτοεμφανιζόμενοι υποψήφιοι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, οι νέοι υποψήφιοι για τις θέσεις διεύθυνσης Γυμνασίων και Λυκείων κ.ά.).
Όσο για την επ΄ άπειρον παραμονή (στο ίδιο σχολείο) των διευθυντών Γυμνασίων και Λυκείων πολύ φοβάμαι ότι θα ασκηθούν πιέσεις σε νεότερους με περισσότερα "προσόντα" να μην διαλέγουν "το δικό τους σχολείο" για το οποίο έχουν όραμα ...
Καλή συνέχεια συνάδελφοι ...

Απορία διοικητικά και τα εκπαιδευτικά καθήκοντα διευθυντών
|

Ο Διευθυντής καθώς αναβαθμίζεται ο ρόλος του θα έχει και περισσότερη δουλειά. Θα εκτελεί μόνο διοικητικά καθήκοντα και δεν θα έχει καθόλου ώρες διδασκαλίας, θα μειωθούν οι υποχρεωτικές ώρες διδασκαλίας που ήδη έχει ή θα παραμείνουν τα πράγματα ως έχουν?

ΚΟΦΤΗΣ
|

Κόφτες μπαίνουν και βγαίνουν αλλά ο Β2 είναι παρών για τους Συμβούλους Εκπαίδευσης. Όλος ο νόμος βασισμένος στο νόμο Γαβρόγλου. Εμπρός στο νόμο που χάραξε ο Γαβρόγλου.

ΝΔ δε θέλατε;
|

Είστε χειρότερη κυβέρνηση που πέρασε ποτέ από αυτό τον τόπο. Ξεκουμπιστείτε όσο είναι καιρός. Ακόμα κι αν έχει κάτι θετικό αυτός ο νόμος εσείς το μετατρέπετε σε μηχανισμό εκφοβισμού, και αυταρχισμού.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ