Δείτε το πολυνομοσχέδιο 238 σελίδων και 172 άρθρων για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών, επιλογές στελεχών εκπαίδευσης αυτονομία σχολικών μονάδων, και την εκκλησιαστική εκπαίδευση

Οι επιλογές θα ξεκινήσουν απο τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και θα ακολουθήσουν με την εξής σειρά: Επόπτες (νέος θεσμός) Σύμβουλοι Εκπαίδευσης (Σχολικοί Σύμβουλοι) και Διευθυντές Σχολείων

30/06/2021

Ενημερώθηκε: 30/06/2021, 18:34

Άκουσε το άρθρο

Ανακοινώθηκε   από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, στους εκπαιδευτικούς συντάκτες,  το πολυνομοσχέδιο , 238 σελίδων και 172 άρθρων, για για  την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, τις επιλογές στελεχών εκπαίδευσης , την αυτονομία σχολικών μονάδων, και την εκκλησιαστική εκπαίδευση.

 • Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρο το πολυνομοσχέδιο
 • Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τη παρουσίαση του πολυνομοσχεδίου
 • Πατήστε εδώ για να δείτε τις 17 ερωτήσεις-απαντήσεις επί του πολυνομοσχεδίο

Όπως διευκρίνισε η υπουργός Ν. Κεραμέως, σε ερώτηση του esοs,  οι επιλογές θα ξεκινήσουν απο τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και θα ακολουθήσουν με την εξής σειρά:

 • Επόπτες (νέος θεσμός)
 • Σύμβουλοι Εκπαίδευσης (Σχολικοί Σύμβουλοι), και
 • Διευθυντές Σχολείων

Σε άλλη ερώτηση του esos  η υπουργός Παιδείας διευκρίνισε πως  επιλογές Διευθυντών Σχολείων μπορεί να γίνουν εν μέσω της επόμενης σχολικής χρονιάς 2021-22, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν.

Ειδικότερα τα σημαντικότερα σημεία του πολυνομοσχεδίου είναι τα εξής:

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ 3 ΑΞΟΝΕΣ:

 • Εμπιστοσύνη στους Εκπαιδευτικούς με Μεγαλύτερη Ελευθερία στην Οργάνωση της Διδασκαλίας:
 • Ελεύθερη επιλογή βιβλίου (Ελλάδα και Κύπρος εξαίρεση στην ΕΕ με την πρόβλεψη μοναδικού σχολικού εγχειριδίου)
 • Αυτονομία ως προς τη μορφή των 4μηνιαίων δοκιμασιών αξιολόγησης (π.χ. ατομική/ομαδική εργασία, flipped classroom, αντί για ωριαίο διαγώνισμα) & τέλος στην υπερρύθμιση λοιπών ενδιάμεσων δοκιμασιών (π.χ. στον αριθμό και διάρκεια λοιπών δοκιμασιών)
 • Αποκέντρωση της διαδικασίας διεξαγωγής εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων– σήμερα απαιτείται έγκριση ΥΠΑΙΘ
 • Δυνατότητα διοργάνωσης εκπαιδευτικών ομίλων (υπεύθυνοι εκπ/κών ομίλων)

Απλοποίηση διαδικασίας διενέργειας ερευνών και πρακτικής άσκησης εντός των σχολικών μονάδων

Ενίσχυση του ρόλου του Διευθυντή και των Εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης

1. Θέσπιση υποστηρικτικών οργάνων – distributed leadership model

 • Ενδοσχολικοί Συντονιστές
 •  Μέντορες
 • Υποδιευθυντές (επιλογή μετά από εισήγηση Διευθυντή)
 • Υπεύθυνος διασύνδεσης με τη μαθητεία στα ΕΝΕΕΓΥΛ

2. Υποχρεωτική διοργάνωση ετήσιων επιμορφώσεων

3. Διευθυντής ως αξιολογητής των εκπαιδευτικών του – παρατηρήσεις μαθημάτων

4. Αρμοδιότητα για τη διοργάνωση παιδαγωγικών συναντήσεων

5. Αρμοδιότητα για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου

6. Δυνατότητα αξιοποίησης σχολικών εγκαταστάσεων εκτός σχολικού ωραρίου

7. Δυνατότητα εξασφάλισης επιπλέον πόρων μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων & τηνευκολότερη αποδοχή δωρεών και χορηγιών

8. Αύξηση θητείας από 3ετή σε 4ετή και δυνατότητα επαναδιορισμού χωρίς όριο 2 θητειών

Διαφάνεια και Λογοδοσία

Ελληνική PISA:

Διαγνωστικά τεστ αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος

(Γλώσσα & Μαθηματικά)

Ανώνυμα για μαθητές Στ’ Δημοτικού & Γ ́ Γυμνασίου – δεν συνεκτιμάται ο

βαθμός

Υποχρεωτική και προσβάσιμη ιστοσελίδα σχολικών μονάδων:

 1. Εκπαιδευτικοί όμιλοι, έκθεση αξιολόγησης σχολείου, εκπαιδευτικά προγράμματα, αθλητικές/κοινωνικές δράσεις, βιογραφικά
 2. Εξασφάλιση προσβασιμότητας για μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – πώς θα λειτουργεί

Είδη αξιολόγησης – Εισέρχεται για πρώτη φορά ο διαχωρισμός διαμορφωτικής/συνολικής αξιολόγησης:

 • Εκπαιδευτικοί Διαμορφωτική αξιολόγηση (formative/που διαμορφώνει τους εκπαιδευτικούς)
 •  Στελέχη Συνολική αξιολόγηση (summative)

Στόχος διαμορφωτικής αξιολόγησης εκπαιδευτικών: η υποστήριξη του εκπαιδευτικού στην προσπάθεια αυτοβελτίωσής του και η συστηματική επιμόρφωση. Απώτερος στόχος είναι η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού

Αποτελέσματα:

Θετικής αξιολόγησης: μοριοδοτούμενο κριτήριο για την επιλογή σε θέση ευθύνης

Μη θετικής αξιολόγησης: θεσπίζεται υποχρεωτική επιμόρφωση

Πεδία αξιολόγησης:

Α) Διδακτικό και παιδαγωγικό έργο:

 1. Γενική και ειδική διδακτική
 2. Παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης

Β) Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια εκπαιδευτικού

Ποιος αξιολογεί: οι άμεσα προϊστάμενοι

 • Διευθυντής σχολείου (Α2 και Β)
 • Σύμβουλος Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης (Β)
 • Σύμβουλος Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης/Ειδικότητας (Α1)

Κάθε πότε:

 • Ανά 2 χρόνια η υπηρεσιακή αξιολόγηση
 • Ανά 4 χρόνια η διδακτική & παιδαγωγική αξιολόγηση

Καθιερώνεται για πρώτη φορά η μεταξιολόγηση του συστήματος αξιολόγησης

Στόχος συνολικής αξιολόγησης: Έμφαση στη συνεχή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των στελεχών στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Στόχος εδώ δεν είναι η ανατροφοδότηση/διαμόρφωση, αλλά η διάγνωση της αποτελεσματικότητας.

 

Αποτελέσματα:

 

Θετικής αξιολόγησης: μοριοδοτούμενο κριτήριο για την επιλογή σε θέση ευθύνης

Αρνητικής αξιολόγησης: αντικατάσταση του στελέχους που κρίνεται ανεπαρκές (μέσος όρος < 50) & μη συμμετοχή σε διαδικασία επιλογής για ίση ή ανώτερη θέση για 4 έτη. Σε αντίθεση με το ισχύον καθεστώς, δεν τίθεται μόνο ζήτημα λήψη μέτρων βελτίωσής του

Κάθε πότε:

 • Η αξιολόγηση των στελεχών διεξάγεται δύο φόρες εντός τετραετούς θητείας. Η πρώτη ενεργείται στο μέσον της θητείας και η δεύτερη στο τέλος αυτής.

Ποιος αξιολογεί: οι 2 άμεσα προϊστάμενοι του στελέχους, λαμβάνοντας υπόψη και ανώνυμες αξιολογήσεις από τους υφιστάμενους

Δεν υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής στελέχους ευθύνης εάν ο εκπαιδευτικός έχει χαρακτηριστεί ως «μη ικανοποιητικός» στις σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης κατά την τελευταία 4ετία

Σειρά προκήρυξης θέσεων: Διευθυντές Εκπαίδευσης  Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Επόπτες Ποιότητας Εκπ/σης & Περιφερειακοί

Επόπτες Δ/ντες & Προϊστάμενοι σχολικών μονάδων

ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ίδρυση δομών εκπαίδευσης με αμιγώς παιδαγωγικό χαρακτήρα (θέσπιση Εποπτών Ποιότητας Εκπαίδευσης σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης Εκπαίδευσης)

Αύξηση συμβούλων, πιο κοντά στις σχολικές μονάδες: Από 540 ΠΕΚΕΣ στην Περιφέρεια, σε 800 Συμβούλους Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Ενίσχυση των Κέντρων Διάγνωσης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ): Σύσταση 1.100 νέων οργανικών θέσεων (550 για ψυχολόγους και 550 για κοινωνικούς λειτουργούς), οι οποίες θα καλύπτουν τις ανάγκες των σχολικών μονάδων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης

 • Πρώιμη εκπαιδευτική και υποστηρικτή παρέμβαση σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης & έγκαιρη υιοθέτηση εξατομικευμένων μέτρων υποστήριξης  δυνατότητα οι γονείς να απευθύνονται νωρίτερα στα ΚΕΔΑΣΥ για την αξιολόγηση των αναγκών των παιδιών τους (πριν από την εγγραφή τους σε νηπιαγωγείο)

Κριτήρια Επιλογής

 • Αύξηση απαιτούμενης προϋπηρεσίας
 • Προστίθεται ως μοριοδοτούμενο κριτήριοεπιλογής η αξιολόγηση του υποψηφίου
 • Το κριτήριο αυτό απαλείφθηκε επί ΣΥΡ (Ν.4547/2018)

Διαδικασία Επιλογής

• Συμβούλια Επιλογής: Μη συμμετοχή αιρετών στα συμβούλια επιλογής, όπως ισχύει και στο υπόλοιπο δημόσιο

• Συνέντευξη: ημι-δομημένη συνέντευξη/μελέτης περίπτωσης

Σχόλια (117)

ΣΤΕΛΙΟΣ
|

Αν ισχύσουν οι κόφτες ΤΠΕ και γλώσσας, στους επαρχιακούς νομούς δεν θα υπάρχουν υποψήφιοι συμβουλοι ή μόνο ένας και με ελάχιστα προσόντα. Δηλαδή όποιος έχει Β2 στα Βουλγαρικά και ένα μόνο πτυχίο θα μπορεί να είναι υποψήφιος και ο άλλος με διδακτορικό δεν θα μπορεί να είναι; Είναι τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ που επαναλαμβάνονται. Κανένας κόφτης τυπικών προσόντων αλλά όλα να είναι μετρίσιμα, για να υπάρχει ποικιλία στελεχών.

Πε04
|

Διδακτορικό στη Θεωρητική φυσική και 20 δημοσιεύσεις 8 μόρια
Αξιολόγηση από ποιον και πως ? 25
Συνέντευξη 20
Άντε γεια !!!!

Φώτης
|

Δύο πολύ θετικά σημεία στην επιλογή των Διευθυντών σχολείων είναι η μη συμμετοχή αιρετών στα συμβούλια επιλογής και η μελέτη περίπτωσης στη συνέντευξη. Και αυτό γιατί όλα τα μαγειρέματα για τους ημέτερους στην επιλογή Διευθυντών εκεί γινόταν και αυτό ήταν κοινό μυστικό, όλοι το γνώριζαν και κανένας δεν μιλούσε, γιατί συνέφερε πολλούς.

ΜΛ
|

Έλεος. Τι είναι αυτό; Δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό το θέατρο; Τους έχει βαρεθεί όλος ο κόσμος δηλαδή κάθε μέρα αυτή η άριστη κυρία και ο άριστος κύριος δεν έχουν άλλη δουλειά με το να βγάζουν αυτές τις εμετικές ανοησίες. Νομίζουν θα καταφέρουν κάτι; Μαυτο το πλευρό να κοιμούνται. Δεν προλαβαίνουμε να ανοίξουμε ίντερνετ τις φάτσες τους βλέπουμε και τις βλακείες από κάτω

Μ. Α
|

Κουράγιο εκπαιδευτικε. Αντεχεις! ;;

ΠΕ04
|

Ποιος αξιολογεί: οι 2 άμεσα προϊστάμενοι του στελέχους, λαμβάνοντας υπόψη και ανώνυμες αξιολογήσεις από τους υφιστάμενους!!!

Μήπως αυτό είναι ότι έκανε ο κακός/ αντισυνταγματικός νόμος που έκρινε τους Διευθυντές; (επί ΣΥΡΙΖΑ)
Τι έχουν να πουν τώρα οι περιβόητοι συνταγματολόγοι που αρθρογραφούσαν χύνοντας τόνους "μελάνι" (ηλεκτρονική) εδώ στο esos;
Όλα αυτά συν το υποχείριο του Διευθυντή ( υποδιευθυντή)..., όχι στέλεχος με αξιοπρέπεια και μοριοδοτηση, αλλά ο κολλητός του Διευθυντή...
Τι έχουμε να δούμε ακόμη...
Θα τα πούμε και μετά τις κρίσεις...αν τις κάνει φυσικά και δεν πάει για εκλογές!!!

Αντώνης Δέδες
|

Η πλειοψηφία των μόνιμων εκπαιδευτικών σήμερα έχει 25-30 έτη υπηρεσίας. Δεν ακούγεται λίγο κωμικό κάποιοι σε 4 χρόνια από τώρα λογω καποιας κοντρας ή κλικας στο σχολειο να μάθουν ότι είναι ανεπαρκείς; Δεν νομίζω οτι ενα βήμα πριν τη σύνταξη μπορεί να βελτιωθεί κατι.
Η αξιολόγηση έχει νόημα για τους νέους εκπαιδευτικούς που έχουν πολλά χρόνια μπροστά τους.
Μήπως λοιπόν για να αποφευχθούν τραγελαφικές καταστάσεις με διαπληκτισμούς ανθρώπων μεγάλης ηλικίας πρέπει να μπει κάποιο οριο για την αξιολόγηση στα έτη υπηρεσίας;

stephen
|

@steven30 Ιουν 2021 17:33
Για κάθε σου απορία έχει μια διμοιρία...το καθεστώς σου

PE19
|

To Μαρτύριο της σταγώνας !!!!
Λέει κάπου για 12 χρόνια προϋπηρεσία για Δ/ντης τι προϋπηρεσία ?
Δημόσια
Εκπαιδευτική
Διδακτική ? και πού διδακτική ?
Θα ισχύει πάλι το τραγελαφικό Λογαριάζεται διδακτική η άδεια κύησης – Λοχείας και ανατροφής τέκνου ? Σίγουρα δε λογίζεται η άδεια εκπαιδευτικής επιμόρφωσης !!!!!!
Τα 12 χρόνια είναι πολλά αν είναι διδακτική !!!!!!
Αν θέλουμε να βάλουμε διδακτική προϋπηρεσία η μόνη αξιόπιστη είναι η καταγραφή σε ώρες μαθημάτων και παράδοσης βαθμολογίας

ΓΙΩΡΓΟΣ
|

Πολλά θετικά στη σωστή κατεύθυνση.
Επιτέλους κάτι πρέπει να γίνει

Μαύρο
|

Μας κούρασαν κι ακόμα δεν ψήφισαν τίποτα. Αυτοί δεν είναι κυβέρνηση είναι βασανιστές. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει κάποιος λόγος οι εκλογές να γίνουν σύντομα μπας και ξεφορτωθούμε αυτόν τον θίασο προτού τελειώσει όλη την ελληνική κοινωνία.

Μανώλης
|

Μακάρι να γίνουν αυτά και θα γίνουν τα περισσότερα, αρκεί για μια φορά να μην κυνηγάει το υπουργείο τη λαϊκίστικη "συναίνεση". Συναίνεση δεν υπάρχει ούτε για τα εμβόλια που είναι θέμα ζωής και θανάτου, πόσο μάλλον για αλλαγές που, αν όχι τίποτα άλλο, σίγουρα θα μας ξεβολέψουν. Αν ψάχναμε κάτι που να συμφωνούμε όλοι, θα θέλαμε να έχουμε άψογους σε όλα μαθητές, γονείς, διοίκηση, υλικό και υποδομές, βελτίωση μισθού και συνθηκών εργασίας και μειωμένο ωράριο. Σε οτιδήποτε όμως σχεδιαζόταν για να τα πετύχουμε αυτά, μάλλον θα διαφωνούσαμε.

Νικος
|

Όλα καλά, εκτός από την συνέντευξη.

steven
|

Ότι και να κάνει η κάθε κυβέρνηση πάντα θα υπαρχουν αρνητές που δεν θέλουν ν΄αλλάξει τίποτα..Άλλος μιλάει για ΜΑΤ ενώ έξω από το ΓΕΛ ήταν δεν ήταν 30-4- άτομα και κάποιο άσχετοι με την εκπ/ση..Προχώρα Υπουργέ , μην μασάς ! ! !

@ αρκετά θετικά στοιχεία;
|

2-3 μάς λες; γιατί το πλέγμα είναι είτε ζοφερό, είτε επικίνδυνο, είτε συγκεντρωτικό (διευθυντής) , ενώ έπρεπε να είναι για το υπουργείο (να μαζεύει τους μωροφιλόδοξους), τα περίεργα της γραφειοκρατίας, κάτι παράλογα για "αποκεντρωμένες" χορηγίες/επιμορφώσεις , για συνεντεύξεις και κρίσεις που θα βολέψουν ημετέρους και πάλι . αλλά κάτι καλό καθαρά καλό δεν.... μας βοηθάς λίγο;

Οπισθοδρόμηση
|

Τυπικό προϊόν βαθύτατου συντηρητισμού:
Α. Δυσπιστία προς τα συλλογικά όργανα.
Β. Αποκλεισμός εκλεγμένων εκπροσώπων.
Γ. Συγκεντρωτισμός.
Δ. Ενίσχυση ενός μονοπρόσωπου οργάνου (Διευθυντής).
Ε. Χειραγώγηση του εκπαιδευτικού, μέσα σε ένα ασφυκτικό πλαίσιο ελέγχων και κρίσεων.
Αλλά, ως γνωστόν, μόνο ένας δάσκαλος ελεύθερος ανθίζει πραγματικά!

Κώστας
|

Αλήθεια, αυτή η ανώνυμη αξιολόγηση των στελεχών από τους υφισταμένους τους μήπως παραπέμπει στην "δημοκρατία της κουκούλας"; Εκτός από αντισυνταγματικό και αντιδημοκρατικό ανατρέπει την όλη προσπάθεια για αναβάθμιση του σχολείου, αφού διάφορες κλίκες εντός σχολείου θα τορπιλίζουν το έργο του Διευθυντή.

.
|

Αυτό που ο σύμβουλος Νο2 βαθμολογεί την υπηρεσιακή επάρκεια το 'χει καταλάβει κανείς;

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|

Όλα, μα όλα, θα πρέπει να τα κάνει ο Διευθυντής δηλαδή;
Επιμορφώσεις, αξιολογητής, τα πάντα όλα;

Αριστεία, όχι αστεία
|

Άλλο πράγμα η συσχέτιση, άλλο πράγμα η σχέση αιτίου αιτιατού.
Σοφόν το σαφές.

ΘΕΟΛΟΓΟΣ
|

ΚΕΔΑΣΥ ή ΚΕΔΙΑΣΥ???

πώς τη γύρισε τη μπιφτέκα;;;;
|

για γράφτε κι άλλα στη διαβούλευση μπας και αλλάξει γνώμη και για άλλα. μπα; φωνή λαού οργή θεού; ή έγινε λάθος από το esos ;;;;;;

Αρκετά θετικά στοιχεία!
|

Επιτέλους κάτι αλλάζει.

Η φωνή του αυτονόητου
|

Προβολή, προβολή, προβολή όλα αυτά... Σε φτωχοποιημένη χώρα όπως αυτή που δημιούργησαν όλοι αυτοί που προτείνουν για την Ελλάδα όλα αυτά, με σκοπό στη συνέχεια να την εκμεταλλευτούν ως σωτήρες της, ένα μόνο πράγμα χρειάζεται στην εκπαίδευση: Συναίνεση από τους εμπλεκόμενους ώστε να εφαρμοστεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα ισχύει τουλάχιστον 15 χρόνια και δεν θα αλλάζει κάθε φορά που θα αλλάζει η κυβέρνηση. Πρόκειται να γίνει αυτό ποτέ; Σίγουρα ποτέ. Πάλι θα την πληρώσουν οι αθώοι... Τουλάχιστον αυτοί θα έχουν ήσυχη τη συνείδησή τους...

Αχιλλέας Τσάμης
|

Για τους διορισμούς εκπαιδευτικών ειπώθηκε κάτι;

Παρουσίαση τύπου.... χωρίς κάμερες
|

Χθες, παρουσίαση στο στρόγγυλο σχολείο ως μονόπρακτο θεατρικής παράστασης σε επιλεγμένο ολιγομελές κοινό, με τηλεοπτική κάλυψη μέσα και με τα ΜΑΤ για κάλυψη από έξω....
Σήμερα, παρουσίαση τύπου στους εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς συντάκτες και ούτε μία κάμερα για την εικόνα και τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων - απαντήσεις της Υπουργού. Λογικό το βρίσκω....

Απελπισμένος άνθρωπος
|

10500 διορισμούς θα έχει το νέο σχολείο φέτος ;
Κατανομές θα δούμε ή μόνο νομοσχέδια;
Έλεος.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ