ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ

“Πράσινο φως” στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς να διεκδικούν θέσεις Διευθυντών Σχολείων, ΠΔΕ, Διευθυντών Εκπαίδευσης, Συμβούλων Εκπαίδευσης κλπ

Δείτε τη λίστα με τις θέσεις που μπορούν να διεκδικήσουν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί
Δημοσίευση: 05/07/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το “πράσινο φως” στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς να μπορούν να διεκδικούν θέση στελέχους εκπαίδευσης δίνει το πολυνομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.

Ειδικότερα το  άρθρο 54 ορίζει:

Οι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών σχολικών μονάδων δύνανται να καταλάβουν θέση στελέχους της εκπαίδευσης. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου οι εκπαιδευτικοί υποβάλουν αίτηση, προκειμένου να αξιολογηθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ ́ του Μέρους Β ́. Η αίτηση υποβάλλεται στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας που ανήκουν και διαβιβάζεται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Επίσης το άρθρο 27 προβλέπει:

Ειδικά για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που καταλαμβάνουν θέση στελέχους εκπαίδευσης, η καταβολή των μηνιαίων αποδοχών, των πάσης φύσεως επιδομάτων και οδοιπορικών τους βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η λίστα με τα  Στελέχη της εκπαίδευσης:

αα) Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης.

αβ) Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

αγ) Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

αδ) Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. αε) Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

αστ) Σύμβουλος Εκπαίδευσης.

αζ) Προϊστάμενος Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.).

αη) Προϊστάμενος Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.).

αθ) Προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

αι) Διευθυντής Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.).

αια) Διευθυντής Πρότυπου ή Πειραματικού ΓΕ.Λ..

αιβ) Διευθυντής Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).

αιγ) Διευθυντής Πρότυπου ΕΠΑ.Λ..

αιδ) Διευθυντής Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.).

αιε) Διευθυντής Μουσικού Λυκείου.

αιστ) Διευθυντής Καλλιτεχνικού Λυκείου.

αιζ) Διευθυντής Λυκείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

αιη) Διευθυντής Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.). αιθ) Διευθυντής Λυκείου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.).

ακ) Διευθυντής Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου.

ακα) Διευθυντής Γυμνασίου.

ακβ) Διευθυντής Πρότυπου ή Πειραματικού Γυμνασίου.

ακγ) Διευθυντής Γυμνασίου Ε.Α.Ε..

ακδ) Διευθυντής Μουσικού Γυμνασίου.

ακε) Διευθυντής Καλλιτεχνικού Γυμνασίου.

ακστ) Διευθυντής Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

ακζ) Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου.

ακη) Διευθυντής Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου.

ακθ) Διευθυντής Ειδικού Δημοτικού Σχολείου.

ακι) Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

αλ) Προϊστάμενος Δημοτικού Σχολείου.

αλα) Προϊστάμενος Ειδικού Δημοτικού Σχολείου.

αλβ) Προϊστάμενος Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου.

αλγ) Διευθυντής Νηπιαγωγείου.

αλδ) Διευθυντής Ειδικού Νηπιαγωγείου.

αλε) Προϊστάμενος Νηπιαγωγείου.

αλστ) Προϊστάμενος Ειδικού Νηπιαγωγείου.

αλζ) Προϊστάμενος Πειραματικού Νηπιαγωγείου.

αλη) Υποδιευθυντής σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

αλθ) Υποδιευθυντής σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

αλι) Υποδιευθυντής Ε.Κ.

αμ) Υπεύθυνος Τομέα Ε.Κ.

αμα) Υποδιευθυντής Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

αμβ) Υποδιευθυντής Σ.Μ.Ε.Α.Ε. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

αμγ) Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Το σχόλιο του Ειδικού Γραμματέα της ΟΛΜΕ

Ο Ειδικός Γραμματέας ΟΛΜΕ Ανδρέας Παπαδαντωνάκης , σχιολιάζοντας τις παραπάνω διατάξεις δήλωσε στο esos:

Η συγκεκριμένη διάταξη του άρθρου 54  δημιουργεί μείζον ζήτημα   και  παραβιάζει βασικές αρχές δικαίου και  ισονομίας.
Αρκεί να θέσει κανείς τα παρακάτω ερωτήματα:

  •     Πώς είναι δυνατόν να εξομοιώνονται για την ανάληψη  θέσεων ευθύνης στη διοικητική ιεραρχία της Δημόσιας εκπαίδευσης,   ιδιωτικοί  εκπαιδευτικοί με τους συναδέλφους τους του δημοσίου, όταν έχουν προσληφθεί με όρους και διαδικασίες εντελώς διαφορετικούς και με βαρύνουσα στην όλη διαδικασία την απόφαση του ιδιοκτήτη του σχολείου;
  •     Μπορεί εκπαιδευτικός προερχόμενος από ιδιωτικό σχολείο, να καταλαμβάνει θέση Περιφερειακού Διευθυντή ή Διευθυντή εκπαίδευσης, να ελέγχει δηλαδή ως προϊστάμενη αρχή τον ιδιοκτήτη του σχολείου που τον επέλεξε και στο οποίο πιθανόν θα επιστρέψει μετά τη λήξη της θητείας του;
  •     Πώς είναι δυνατόν ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση στα σχολεία τους και δεν έχουν υπηρετήσει στη δημόσια εκπαίδευση, να αναλάβουν ευθύνη στη διοικητική ιεραρχία της δημόσιας εκπαίδευσης; Ποια θα είναι  η συγκεκριμένη  υπηρεσιακή μεταβολή και πού προβλέπεται;

Η συγκεκριμένη διάταξη δημιουργεί τεράστια ερωτηματικά και υπόνοιες για εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων kai  για πρόδρομη  ρύθμιση για την ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας Εκπαίδευσης.

 

Σχόλια (114)

 
Στάμος Π.
14 Ιουλ 2021 04:02

Το πολυνομασχέδιο κινείται προς μια σωστή κατεύθυνση με πολλά θετικά σημεία, αλλά και αρκετές αδυναμίες. Αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία να οικοδομηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης, μεταξύ τις πολιτείας και της εκπαιδευτικής κοινότητας. To ζήτημα της εμπιστοσύνης πρέπει να είναι κεντρικό ζητούμενο του νομοσχεδίου.
Για τους λόγους αυτούς είναι ανάγκη να βελτιωθούν τα αδύναμα σημεία, ώστε το πολυνομασχέδιο να αποτελέσει τον πυρήνα μιας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης την οποία έχει απόλυτη ανάγκη η χώρα. Μόνο με τον τρόπο αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να ξεκολλήσει από την αδράνεια και την στοτικότητα που το διακρίνει, ώστε να βελτιωθεί και να μετασχηματιστεί το εκπαιδευτικό έργο των σχολείων.
Μερικές αλλαγές προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν τα παρακάτω:

Η αποτίμηση των κριτηρίων για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης δε σχετίζεται επαρκώς με τα απαραίτητα για την κατάληψη της συγκεκριμένης κάθε φορά θέσης προσόντα, εκείνα που διακρίνουν ένα καλό στέλεχος/ηγέτη. Οι διάφοροι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι, επισκιάζουν σήμερα τους τίτλους εκείνους, που πράγματι επιβεβαιώνουν τα αναγκαία για αυτή τη θέση προσόντα.
Οι μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές πάνω στο αντικείμενο της Διοίκησης της Εκπαίδευσης, η συμμετοχή σε συνέδρια, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις πάνω σε σχετικά ζητήματα πρέπει να εξετάζονται κατά απόλυτη προτεραιότητα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα προσόντα, που έχουν βέβαια αξία αλλά συνήθως μόνο ως προς το διδακτικό αντικείμενο και όχι σε σχέση με την επιλογή στη θέση του Διευθυντή.
Συνεπώς κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την επιλογή εκπαιδευτικού στη θέση του διευθυντή οι εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης σχολικών μονάδων. Ακόμη η πολιτεία οφείλει να δώσει επιπλέον κίνητρα, μισθολογικά και βαθμολογικά ώστε οι διευθυντικές θέσεις να κατασταθούν ελκυστικές και να αντισταθμίσει τις υψηλές απαιτήσεις τους, ώστε τα στελέχη να νιώθουν ότι το έργο τους αναγνωρίζεται και ανταμείβεται ανάλογα.
Αποσύρθηκε αδικαιολόγητα η διάκριση και η μοριοδότηση των μεταπτυχιακών τίτλων ανάλογα με τις πιστωτικές μανάδες κάθε τίτλου, πχ τίτλος με 90 πιστωτικές μανάδες αποτιμάται με 3 μόρια, ενώ τίτλος με 120 μονάδες αποτιμάται με τέσσερα μόρια, δεν μπορεί να τα ισοπεδώνονται όλα προς τα κάτω.
Ακόμη αποσύρθηκε αδικαιολόγητα η μοριοδότηση των μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων. Η λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων είναι μια δημοκρατική κατάκτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, πήγαμε από τις αποφάσεις του ενός, στις συλλογικές αποφάσεις, αυτός ο σημαντικός θεσμός με τον επιπλέον φόρτο εργασίας πρέπει να αναγνωριστεί και να επιβαβευθεί, πέρα από κομματικές μικροσκοπικότατες, που διαταράσσουν τις σχέσεις εμπιστοσύνης.
Πρέπει ακόμη ο νόμος 4692/2020 να συμπληρωθεί και με άλλες θεραπευτικές διατάξεις, όπως για παράδειγμα την επαναφορά της διάκρισης των δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων απουσιών, η οποία θα φέρει ποιο κοντά το σχολείο με την οικογένεια.
Ευχαριστώ για φιλοξενία
Στάμος Π

 
Εκπαιδευτικός
09 Ιουλ 2021 22:51

Αναρωτιέμαι αν θα ισχύει και το αντίθετο : θα μπορούν οι εκπαιδευτικοί του δημοσίου να αναλάβουν θέση στελέχους σε ιδιωτικά Σχολεία;

 
ert
08 Ιουλ 2021 16:37

Έχουν βαθμό οι ιδιωτικοί; Δηλαδή όταν διορίζονται μόνιμοι, διορίζονται απευθείας στον Α βαθμό ας πούμε; Ενδιαφέρον (NOT).

 
Εντός κι εκτός
08 Ιουλ 2021 16:36

Προς @@ΔΕΠ07 Ιουλ 2021 14:46

Ανακεφαλαιώνοντας, κι αν κάνω λάθος, παρακαλώ να με διορθώσετε :
- Σε δημόσιο ΑΕΙ στην Ελλάδα, ποτέ δεν κριθήκατε από καθηγητές ιδιωτικών ΑΕΙ.
- Σε ιδιωτικό ΑΕΙ στις ΗΠΑ, ποτέ δεν κριθήκατε από καθηγητές δημοσίων ΑΕΙ.
- Κατέχοντας την ανώτατη βαθμίδα, ποτέ δεν θα ξανακριθείτε.
- Συνεπώς, η τοποθέτησή σας "δε με πειράζει να κριθώ από οποιονδήποτε", νομίζω ότι είναι θεωρητική-ακαδημαϊκή.
- Όπως θεωρητική είναι, και το "αρκεί να είναι σχετικός με το αντικείμενό μου", αφού α) αυτό δεν το αποφασίζει ο κρινόμενος-αξιολογούμενος και β) κρίνεται συνήθως εκ του αποτελέσματος(δηλ. αφού κριθεί κάποιος).

- Τέλος, <<για "είσοδο" στα ΑΕΙ, σε οποιαδήποτε προκήρυξη μπορεί να κάνει αίτηση όποιος θεωρεί ότι έχει τα προσόντα, και θα κριθεί>>.
α) Κρίνεται όμως εσωτερικά από το ίδιο το Τμήμα (από το εκλεκτορικό του σώμα) και ΌΧΙ από κάποια επιτροπή-συμβούλιο ΕΚΤΟΣ Τμήματος.
β) Δεν νομίζω ότι μπορεί να διοριστεί με προκήρυξη, πχ Πρόεδρος Τμήματος ή Πρύτανης, κάποιος που ΔΕΝ ανήκει στο Τμήμα - Πανεπιστήμιο.

 
και το αντίστροφο...
08 Ιουλ 2021 14:00

Να δοθεί δικαίωμα στους εκπαιδευτικούς του Δημόσιου σχολείου να διεκδικούν θέσεις Διευθυντή και Υποδιευθυντή σε ιδιωτικά σχολεία. Κι εκεί το επίδομα να το πληρώνει το ιδιωτικό σχολείο. Γιατί μόνο από τη μια μεριά; Τι άλλο θα ακούσουμε και τι άλλο θα ζήσουμε!!! Την επόμενη φορά ας είμαστε πιο προσεκτικοί όταν θα ψηφίσουμε (βουλευτικές, σωματείων, ομοσπονδιών κλπ). Η ευθύνη είναι δική μας, καθορίζουμε το μέλλον μας και κυρίως των παιδιών μας με την ψήφο μας.

 
Απευθείας στην εντατική
08 Ιουλ 2021 00:12

Προς @ΗΛΙΑΣ 07 Ιουλ 19:15
- Προσόντα μπορεί να έχει και κάποιος, που πχ δεν δούλεψε ποτέ.
- Είδατε εσείς ποτέ, έναν εκπαιδευτικό (έστω και με όλα τα προσόντα του κόσμου), που αντί να διορίζεται ως νεοδιόριστος, να διορίζεται ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ως Διευθυντής?
- Το τί είδους θέσεις είναι οι Διοικητές των νοσοκομείων και με τί προσόντα και διαδικασίες καταλαμβάνονται, νομίζω ότι δεν χρειάζεται επιστημονικής ανάλυσης......

 
ιδιωτικοί vs ασεπίτες
07 Ιουλ 2021 22:23

αν γίνει αυτό όσοι είναι με τους 2-3 πρώτους ΑΣΕΠ διορισμένοι (συν τα προσόντα τους) πρέπει να προηγηθούν των πάντων (εξαιρετικά ικανοί μερικοί αλλά όχι κομματικοί οσφυοκάμπτες) και να γίνονται εκ περιτροπής ΠΔΕ, ΔΠΕ, ΔΔΕ και στην ΚΥ διευθυντές. τέτοια αξιοκρατία και αξιολόγηση δεν έχει άλλος - σίγουρα όχι όλοι (μερικοί ναι) από όσους έχουν πιάσει στασίδι χρόνια και μαζεύουν χαρτιά και τους ευνοεί το νομοσχέδιο φυσικά ή όσους κάποιοι έβαλαν πρόσφατα σε στασίδι και με τη συνέντευξη θα τους σπρώξουν κι άλλο (μη φανεί ότι τους έβαλαν άδικα...)

 
@ΗΛΙΑΣ
07 Ιουλ 2021 19:15

" αποδόμηση της εργασιακής σχέσης των εκπαίδευτικών του δημοσίου όπου υπάρχει μια ιεραρχία (Υπ/ντής, Διευθυντής κλπ)...". Σοβαρά; Τι ακριβώς εννοείτε "αποδόμηση της εργασιακής σχέσης"; Γιατί ένας εκπαιδευτικός που δούλεψε σε ιδιωτικό σχολείο δεν μπορεί να αναλάβει θέση διευθυντή σε δημόσιο σχολείο, ποιά προσόντα ακριβώς θεωρείτε ότι του λείπουν; Και τι εννοείτε με τις διοικήσεις των νοσοκομείων; Ο διοικητής νοσοκομείου δεν είναι "θέση ιεραρχικά δομημένη";!! Εντυπωσιακή η ορολογία αλλά δε φαίνεται να περιέχει νόημα.

 
@@ΔΕΠ
07 Ιουλ 2021 14:46

Αγαπητέ/ή, έχω κριθεί 6 φορές. 4 στην Ελλάδα (λέκτορας, επίκουρους, αναπληρωτής, τακτικός) και 2 στο εξωτερικό (σε "γνωστό" μεγάλο ιδιωτικό ΑΕΙ των ΗΠΑ). Οπότε ναι, πολλάκις, και από συναδέλφους εκ δημοσίων ΑΕΙ (στην Ελλάδα) και όχι (στο εξωτερικό). Οπότε όχι, δε με πειράζει να κριθώ από οποιονδήποτε, αρκεί να είναι σχετικός με το αντικείμενό μου. Όσο για "είσοδο" στα ΑΕΙ, σε οποιαδήποτε προκήρυξη μπορεί να κάνει αίτηση όποιος θεωρεί ότι έχει τα προσόντα, και θα κριθεί. Δεν υποστηρίζω καμια παρέκκλιση από αυτή την ανοιχτή διαδικασία ούτε κανέναν αποκλεισμό. Αυτό όμως που θα άλλαζα (αν και ξεφεύγει απο το θέμα μας) είναι η χρηματοδότηση των Τμημάτων να εξαρτάται από τις επιδόσεις και αξιολόγηση των μελών ΔΕΠ τους (οπότε τα τμήματα έχουν και τις συνέπειες +/- αν προσλαμβάνουν "αστέρια" ή "ημέτερους").

 
ΔΕΠ
07 Ιουλ 2021 11:49

"...δηλαδή θα γίνουν οι αδιόριστοι διευθυντές των διορισμένων;!" γράφει προηγούμενος σχολιαστής. Σ'αυτή την φράση/αγανάκτηση/αφορισμό συμπυκνώνεται μια τεράστεια παθογένεια μας ως νεοέλληνες.

 
Rip
07 Ιουλ 2021 00:50

Χα χα δώσε πόνο.. Ο ιδιωτικός εκπαιδευτικος πληρώνετε από το ιδιωτικό σχολείο σωστά? Αν γίνει διευθυντής θα πληρώνετε από το δημόσιο? Αν δεν γίνει την επόμενη τετραετία διευθυντής τι θα κάνει θα γυρίσει στο ιδιωτικό ή θα πάει κατευθείαν σε δημόσιο σχολείο?

 
ΗΛΙΑΣ
06 Ιουλ 2021 23:03

Σε κάνενα τομέα του Δημοσίου Τομέα δεν συμβαίνει αυτό. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι κάποιες θέσεις (όχι ιεραρχικά δομημένες) π.χ. Διοικητές Νοσοκομείων και Ιδρυμάτων μπορεί να καταλαμβάνονται και από ιδιώτες. Εδώ έχουμε αποδόμηση της εργασιακής σχέσης των εκπαίδευτικών του δημοσίου όπου υπάρχει μια ιεραρχία (Υπ/ντής, Διευθυντής κλπ).Θα πρέπει άμεσα να αποσυρθεί η διάταξη που ποτέ καμία κυβέρνηση δεν θέλησε να θεσπίσει.

 
@απορία
06 Ιουλ 2021 22:25

Γιατί στο δημόσιο τομέα δε χρειάζεται να προσπαθήσεις όσο στον ιδιωτικό, δεν αξιολογείσαι (ακόμα), είσαι μόνιμος είτε κάνεις τη δουλειά σου άριστα, είτε μέτρια, είτε τεμπελιάζεις.

 
αριστεία
06 Ιουλ 2021 20:32

Παρακαλώ πολύ.
Διοριστήκαμε μέσω ΑΣΕΠ, δώσαμε για χρόνια έναν σωρό λεφτά στην επαρχία για διαμονή, γιατί δεν είχαμε γνωστό να μάς βάλει σε ιδιωτικό σχολείο. Να μην ακούσω για την "επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών".
Ευχαριστώ.

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ , ΔΝΤΕΣ ΣΤΑ ΙΕΚ
06 Ιουλ 2021 19:50

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δ/ΝΤΩΝ ΙΕΚ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΟΛΜΕ ΚΑΙ Η ΔΟΕ, ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕΙΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ?

 
απορία
06 Ιουλ 2021 19:34

Αλήθεια, αφού ο ιδιωτικός τομέας είναι τόσο καλός, για ποιο λόγο να θέλουν να μπουν στον δημόσιο, με ποιο κίνητρο κ.λπ. ;

 
συμπλήρωση
06 Ιουλ 2021 19:32

Και, να συμπληρώσω, να αποκτούν και οργανική θέση σε όποιο σχολείο επιθυμούν, και όχι να περιμένουν τη σειρά τους από τους πίνακες διορισμού που μπαίνουν ως απολυμένοι από την ιδιωτική εκπαίδευση (έστω και αν έχουν πολύ καλή σειρά σ' αυτούς).

 
Πρόσφατα συνταξιούχος
06 Ιουλ 2021 19:16

Έχει απόλυτο δίκιο ο kostantinos. Θα πρέπει και οι αναπληρωτές που έχουν τα προσόντα και την προϋπηρεσία να μπορούν να διεκδικήσουν θέση ευθύνης.

 
@ΔΕΠ
06 Ιουλ 2021 18:28

Πολλάκις? Τρεις φορές δεν κρίνεται κανείς, για την εξέλιξή του ως ΔΕΠ?
Εμμέσως ομολογείτε ότι εσείς προσωπικά, ποτέ δεν κριθήκατε από εκλεκτορικό, με μέλη καθηγητές από ιδιωτικά πανεπιστήμια (κολλέγια τα λέμε στην Ελλάδα, που συνεργάζονται, με ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού).
Αφού όμως γνωρίζετε αρκετούς άξιους συναδέλφους σε ιδιωτικά πανεπιστήμια και αφού δεν θα είχατε πρόβλημα να κρίνεστε από αυτούς, τότε περιμένω να "αγκαλιάσετε" την είσοδό τους στα δημόσια πανεπιστήμια, στο επόμενο νομοσχέδιο της κας Κεραμέως.

 
Λ.Λ.
06 Ιουλ 2021 18:15

Γιατί τα βάζετε όλοι μόνο με την άσχετη Κεραμέως; Λες και αποφασίζει μόνη της! Δηλαδή ο πρωθυπουργός έχει άλλη άποψη; Ή μήπως δεν έχει ευθύνη για όλα όσα συμβαίνουν στην πολύπαθη εκπαίδευση; Οργανωμένο το έγκλημα. Θα μείνουμε θεατές;

 
Εκπαιδευτικός
06 Ιουλ 2021 17:48

Μπορεί να γίνει διευθυντής εκπαιδευτικός από ιδιωτικό σχολείο αλλά όχι ένας αναπληρωτής;

 
Εκπαιδευτικός
06 Ιουλ 2021 17:42

Μέχρι τώρα για να γίνει κάποιος διευθυντής έπρεπε να έχει μαθήματα πρώτης ανάθεσης στο συγκεκριμένο σχολείο και μάλιστα να εκτελεί και διδακτικό έργο άσχετα που σχεδόν κανένας διευθυντής δεν το έκανε. Επίσης δεν μπορούσε να γίνει κάποιος υποδιευθυντής αν δεν συμπλήρωνε το ωράριο του δηλαδή δεν προηγούνταν του αρχαιότερου εκπαιδευτικού.

Έχουν αλλάξει αυτά;

Πώς μπορεί να γίνει κάποιος διευθυντής η υποδιευθυντής χωρίς να έχει ωράριο διδασκαλίας;

 
mm
06 Ιουλ 2021 16:38

Έτσι έτσι.....Να τους χαίρεστε αυτοί που τους ψηφίσατε.......Δώσε......Πολύ γουστάρω............

 
@@@ΠΕ19
06 Ιουλ 2021 16:21

Κανείς δε μίλησε για σχολεία-επιχειρήσεις ούτε για CEO σε σχολεία. Μάλλον "χάσατε" το μεταφορικό νόημα της ανάρτησης...

 
Βασίλης
06 Ιουλ 2021 15:42

Με την ίδια λογική θα ορίζουμε και διευθυντές στα ιδιωτικά σχολεία και θα παραμερίσουμε τους σχολάρχες. Ελπίζω να το διορθώσουν άμεσα όλο αυτό.

 
νεοδημοκρατης
06 Ιουλ 2021 15:40

κεραμεως πας με βεβαιωτητα να γινεις χειροτερη και απο τον αρβανιτοπουλο που δεν θυμαται κανενας το χαλι που αφησε τετοιες βλακωδεις αποφασεις δεν θα περασουν και δεν πρεπει να περασους απλα επειδη ειναι το λιγοτερο ηλιθιες το τερματισες

 
Νίκος
06 Ιουλ 2021 14:06

Αυτούς ψηφίσατε, αυτούς θέλατε! Δεν ξέρατε τί πιστεύουν ε; Τώρα τί θέλετε;
Τώρα δε σας αρέσει;

 
kostantinos
06 Ιουλ 2021 14:02

Με την ίδια λογική θα πρέπει να έχουν δικαίωμα διεκδίκησης θέσης στελέχους και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί οι οποίοι διαθέτουν την απαιτούμενη προϋπηρεσία. Υπάρχουν πολλοί και με πολλά χρόνια και προσόντα.

 
ΚΩΣΤΑΣ
06 Ιουλ 2021 13:23

ΑΓΑΠΗΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΗΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ;;;; ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΤΟΥ ΚΥΣΔΕ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΑΖΗΤΗΤΑ!!!!

 
Crashίδας
06 Ιουλ 2021 13:08

Περισσότερο με πυροτέχνημα που σκοπό έχει να μετρήσει τις αντιδράσεις που θα υπάρξουν (;) μοιάζει παρά με απόφαση που λήφθηκε κατόπιν σκέψης. Ίσως κάποιος φωστήρας σε στιγμές υπέρτατου μεταρρυθμιστικού οίστρου είχε την έμπνευση...

Όπως επισήμαναν κι άλλοι σχολιαστές, ο υποδιευθυντής πρέπει α) να έχει οργανική στο σχολείο και β) να συμπληρώνει ωράριο. Εκτός αυτού, ο υποδιευθυντής επιλέγεται (πλέον) κατόπιν εισήγησης του διευθυντή.

Έχει λοιπόν ο Χ διευθυντής έναν κολλητό ή συγγενή σε ιδιωτικό και κρίνει ότι πληροί τα κριτήρια για υποδιευθυντής του. Τον προτείνει και τσουπ! Ως δια μαγείας έρχεται φυτευτός, παίρνει τη θέση και τις ώρες κάποιου (ποιου;) και συγκροτεί αχτύπητο διευθυντικό δίδυμο με τον διευθυντή που εντελώς αξιοκρατικά τον επέλεξε! Αυτό;

Δεν μπορεί να σοβαρολογούν...

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ