Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Ηλεκτρονικές αιτήσεις για τοποθέτηση εκπαιδευτικών με θητεία στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ)
Δημοσίευση: 13/07/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκε στην  Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση , η οποία ορίζει τις διαδικασίες ηλεκτρονικών  αιτήσεων  για την  τοποθέτηση εκπαιδευτικών με θητεία στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Ειδικότερα, η απόφαση έχει ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

1.1. Οι ρυθμίσεις για τα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) εμπεριέχονται στο Κεφάλαιο Β’ (άρθρα 10 έως και 23) του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις». Η επιλογή του διδακτικού προσωπικού στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. πραγματοποιείται μετά από αίτηση των μόνιμων εκπαιδευτικών. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

α) οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (ΠΔΕ.)

β) οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί άλλων Π.Δ.Ε. στις οποίες δεν λειτουργεί Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. της οικείας βαθμίδας.

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 19 του του ν. 4692/2020 και της με στοιχεία 79429/E2/23-6-2020 (Β’ 2548) απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

1.2. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί εισέρχονται, για την υποβολή της αίτησης, στην ανωτέρω ηλεκτρονική πλατφόρμα, αφότου αυθεντικοποιηθούν με τους κωδικούς τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Τα μέλη Δ.Ε.Π., Πρόεδροι των Π.Ε.Π.Π.Σ., που αξιολογούν τις αιτήσεις, εισέρχονται επίσης με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, που τους αποδίδονται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Οι εκπαιδευτικοί, μέλη των Π.Ε.Π.Π.Σ., που αξιολογούν τις αιτήσεις, εισέρχονται με τους κωδικούς τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Άρθρο 2 Υποβολή αίτησης

Α. Κατά την υποβολή της αίτησης οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί εισέρχονται στο σύστημα όπου έχουν καταχωρισθεί τα κριτήρια για την επιλογής τους με την αντίστοιχη μοριοδότηση.

Β. Η ανάρτηση των δικαιολογητικών, όπως αυτά καθο- ρίζονται με την υπό στοιχεία 79429/E2/23-6-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη μορφή ψηφιοποιημένων αρχείων, πραγματοποιείται από τους εκπαιδευτικούς στην αντίστοιχη τοποθεσία καταχώρισης (Β’ 2548).

Γ. Η σειρά προτίμησης των σχολικών μονάδων στις οποίες οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να τοποθετηθούν με θητεία δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο εκπαιδευτικός μπορεί να εισέρχεται στο σύστημα και να ενημερώνεται για την αίτησή του.

Άρθρο 3
Εξέταση των αιτήσεων-μοριοδότηση

Τα μέλη των Π.Ε.Π.Π.Σ. εισέρχονται στην πλατφόρμα των αιτήσεων και προβαίνουν στον έλεγχο των αιτήσεων και των τυπικών προσόντων, που είναι απαραίτητα για την υποβολή τους, βάσει των αναρτηθέντων δικαιολογητικών. Η καταχώριση της μοριοδότησης για κάθε αναρτηθέν δικαιολογητικό καθώς και του συνόλου των μορίων, που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι στα επιμέρους κριτήρια, γίνεται από τις οικείες Π.Ε.Π.Π.Σ. στο αντίστοιχο πεδίο.

Άρθρο 4 Ενστάσεις

Οι ενστάσεις των εκπαιδευτικών υποβάλλονται στην πλατφόρμα των αιτήσεων στο αντίστοιχο πεδίο. Για το σκοπό αυτό δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους επισκόπησης της αξιολόγησης της αίτησής τους.

Οι ενστάσεις εξετάζονται από την οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ, η οποία προβαίνει και στην καταχώριση της νέας μοριοδότησης.

Άρθρο 5 Συνέντευξη

Η μοριοδότηση της συνέντευξης των υποψηφίων, η οποία προβλέπεται στην παρ. 10 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020, γίνεται από τις οικείες Π.Ε.Π.Π.Σ. στην πλατφόρμα κατάθεσης των αιτήσεων, προκειμένου να εξαχθούν τα τελικά αποτελέσματα.

Άρθρο 6
Εξαγωγή και χρήση δεδομένων

Πρόσβαση στα δεδομένα των αιτήσεων που συλλέγονται έχουν:

α. Οι Π.Ε.Π.Π.Σ. για τις αιτήσεις που αφορούν στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους.

β. ο διαχειριστής της πλατφόρμας κατάθεσης των αιτήσεων.

Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής, οι λογαριασμοί των χρηστών παραμένουν ενεργοί στην πλατφόρμα κατάθεσης των αιτήσεων και τα αναρτηθέντα δικαιολογητικά παραμένουν στο ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο (portfolio) τους στον διακομιστή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των αιτήσεων.

Σχόλια (14)

 
ΣΤΑΘΗΣ
13 Ιουλ 2021 15:47

Η Δ.Ε.Π.Π.Σ τοποθετήθηκε μετά από αξιολόγηση ? ή απλά διορίστηκε. Ίσως είναι καιρός να γίνει και αυτό για να αρχίζει από την κορυφή η αξιολόγηση.

 
Βασιλική
13 Ιουλ 2021 14:39

Από τις διευθύνσεις δε δίνουν πληροφορίες σχετικά με το πόσα τμήματα ανά τάξη θα έχει το κάθε πειραματικό σχολείο (αυτό που μας ενδιαφέρει τέλος πάντων). Πώς θα κάνουμε αίτηση εαν δε ξέρουμε αν θα συμπληρώνουμε ωράριο;;

 
Καθηγητής σε πειραματικό
13 Ιουλ 2021 14:14

Ποια είναι η "ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα";

 
Κέλυ
13 Ιουλ 2021 13:49

Και η πλατφόρμα τέλεια κορίτσια. Ανύπαρκτη αλλά τέλεια.

 
Κιελινι
13 Ιουλ 2021 13:36

1. Η θητεία είναι πενταετής ή έχει διάρκεια 1 έτους;
2. Που υπάρχουν αναρτημένα τα κενά ανά πρότυπο/πειραματικό σχολείο;

 
Κώστας
13 Ιουλ 2021 13:17

No money no honey...
Χωρίς κίνητρο δε θα πάει κανένας. Να ξημεροβραδιάζεται ο εκπαιδευτικός, για να εφαρμόσει τα μύρια όσα θέλει το υπουργείο (πειραματικές μεθόδους, νέα προγράμματα, αξιολόγηση κλπ.) χωρίς επιπλέον ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ κίνητρο;;; Ας κρατήσει τα επιπλέον μόρια για διευθυντικές σχέσεις... το Υπουργείο.

 
Γεωργία
13 Ιουλ 2021 12:28

Αφορά και τα καινούρια σχολεία Πρότυπα που δημιουργήθηκαν; Σε αυτά ειπώθηκε στους συναδέλφους που μετατράπηκαν ότι θα παραμείνουν οι ίδιοι... Τι ισχύει για αυτά;

 
Kost
13 Ιουλ 2021 12:20

Με εντελεστε θα υποχρεώσουν οσουν είναι στην διάθεση των ΠΥΣΔΕ η θα στείλουν αναπληρωτές ....... αριστεία στο μεγαλείο

 
Nik
13 Ιουλ 2021 12:08

Κάνουν πρότυπα και πειραματικά απλά για να ακούει ο κόσμος ...τους έχουν όλοι πάρει χαμπαρι

 
Δεν έχουν την ίδια γνώμη οι γονείς
13 Ιουλ 2021 11:21

Δε νομίζω να θεωρούν τους εκπαιδευτικούς των προτύπων και πειραματικών κορόιδα

 
Όχι άλλο κάρβουνο
13 Ιουλ 2021 11:12

Μέχρι πότε είναι η προθεσμία υποβολής;

 
Alekos Salonikios
13 Ιουλ 2021 10:44

To ΦΕΚ βγήκε... Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για της αιτήσεις άφαντη...

 
Καθηγητής σε πρότυπο
13 Ιουλ 2021 10:20

Ψάχνουν για κορόιδα. Αν δεν δώσουν επιπλέον κίνητρα στους εκπαιδευτικούς στα πρότυπα δεν θα έρθει κανένας. Πέρυσι δεν ερχόταν μαθηματικός μέχρι τον Νοέμβριο.

 
Nik
13 Ιουλ 2021 09:29

Θα μπει ο άλλος στην διαδικασία αυτή χωρίς κανένα κίνητρο

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ