ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ.) 2021: Συμβουλές συμπλήρωσης-Τι να προσέξουν οι υποψήφιοι.

Aν ο υποψήφιος υπερβαίνει την ΕΒΕ κάποιου τμήματος δε θα πρέπει να θεωρεί δεδομένη και τη δυνατότητα εισαγωγής του στο τμήμα αυτό αφού οι διαθέσιμες θέσεις ενδέχεται να καλυφθούν από άλλους υποψηφίους με υψηλότερη βαθμολογία από αυτόν
Δημοσίευση: 13/07/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ζουριδάκης Νεκτάριος
πρώην Υπεύθυνος Γραφείου ΣΕΠ
Διευθυντής ΕΠΑΛ Κισάμου -Μητροπολίτης Ειρηναίος Γαλανάκ
ης

Ανακοινώθηκαν την Παρασκευή 9 Ιουλίου οι βαθμολογικές επιδόσεις των  υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις 2021.  Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται και η ανακοίνωση των βαθμολογιών των ειδικών μαθημάτων αλλά και των ΕΒΕ/ΕΒΕΕΜ (Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής / Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής Ειδικών Μαθημάτων για τα τμήματα με ειδικό/ά μάθημα/μαθήματα), που θα σημάνει και την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συμπλήρωσης του Μ.Δ. . Οι υποψήφιοι βρίσκονται ήδη σε μια διεργασία διερεύνησης των επιλογών τους στο Μ.Δ.,  που αποτελεί το εργαλείο πρόσβασης στα τμήματα σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την απόκτηση πτυχίου.

Το πτυχίο αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική σταδιοδρομία του ανθρώπου , χωρίς βέβαια να παραγνωρίζουμε και τη συμβολή κάποιων άλλων παραγόντων όπως οι δεξιότητες , η μεταπτυχιακή εξειδίκευση , ο τόπος απασχόλησης κ.ά.. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου ο πτυχιούχος δε θα ασκήσει ποτέ επάγγελμα σχετικό με το πτυχίο του. Οι σπουδές όμως από μόνες τους έχουν αξία ακόμα και αν δεν αξιοποιηθούν άμεσα στην επαγγελματική σταδιοδρομία, αφού προσφέρουν στο νέο γνώσεις και δεξιότητες που θα εφαρμοστούν μελλοντικά σε αρκετές πτυχές της ζωής του αλλά και σε οποιαδήποτε δουλειά βρεθεί να κάνει. Ο υποψήφιος, στην ηλικία των 18 χρονών, θα πρέπει να συνδυάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις επιδόσεις του (μόρια), με τις κλίσεις και τις προτιμήσεις του, καθώς και μια σειρά άλλων παραμέτρων, όπως η δυνατότητα μετεγγραφής/μετακίνησης , η οικονομική δυνατότητα «μετοίκησης» σε πόλη διαφορετική από τον τόπο μόνιμης κατοικίας του, κ.ά. , πριν πάρει μια μεγάλη απόφαση η οποία πιθανόν να καθορίσει και την επαγγελματική του σταδιοδρομία.

Οι συνεχείς αλλαγές των τελευταίων χρόνων στη δομή και στον τρόπο πρόσβασης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης δημιουργεί διαρκώς νέα δεδομένα στον ακαδημαϊκό χάρτη αλλά και στον τρόπο συμπλήρωσης του Μ.Δ.. Έτσι μετά τη δυνατότητα σε τμήματα πενταετούς φοίτησης να παρέχουν πτυχία   Integrated Masters (ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου-  ν. 4485/2017) και την πανεπιστημιοποίηση των ΤΕΙ (ν.4610/2019), η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από τη θεσμοθέτηση της ΕΒΕ και τη δυνατότητα υποβολής Π.Μ.Δ. (Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου)  για εισαγωγή σε δημόσια ΙΕΚ (ν. 4777/2021).

Σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘ, η ΕΒΕ – η οποία και θα αφήσει αρκετούς υποψηφίους εκτός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - θεσπίστηκε για τη θωράκιση του κύρους των Πανεπιστημιακών σπουδών και τη διασφάλιση των ακαδημαϊκών προϋποθέσεων της επιτυχούς φοίτησης και της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών αφού μέχρι πρότινος εισάγονταν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φοιτητές με βαθμούς αρκετά κάτω από τη βάση του 10, ενώ σχεδόν το 30% των φοιτητών δεν αποφοιτούσε ποτέ.

Η ΕΒΕ αφαιρεί από τον υποψήφιο τη δυνατότητα επιλογής των τμημάτων για τα οποία δε συγκέντρωσε τα μόρια της ΕΒΕ τους ή ακόμα και τη δυνατότητα γενικής υποβολής Μ.Δ. (για τους υποψηφίους που δεν συγκέντρωσαν τα μόρια ΕΒΕ κάποιου τμήματος). Με το Π.Μ.Δ. - που μπορεί να συμπληρωθεί και από τους μαθητές που δε συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις - επιχειρείται να δοθεί κύρος στις σπουδές των δημοσίων ΙΕΚ (ΥΠΑΙΘ, ΟΑΕΔ, Υπουργείων Υγείας και Τουρισμού). Το Π.Μ.Δ. περιέχει συνολικά 519 Τμήματα Δημόσιων ΙΕΚ με το βαθμό απολυτηρίου να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο επιλογής για τους υποψηφίους.

Με ελάχιστες εξαιρέσεις, για τους υποψήφιους με πολύ υψηλές βαθμολογίες και στοχευμένες επιλογές που φαινομενικά έχουν ευκολότερο έργο, για τους υπόλοιπους η συμπλήρωση του Μ.Δ. πάντοτε αποτελεί μια σύνθετη και δύσκολη διαδικασία κατά την οποία καλούνται να απαντήσουν σε πολλά και σύνθετα ερωτήματα. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις υποψηφίων που χωρίς  να δώσουν τη δέουσα προσοχή στη διαδικασία συμπλήρωσης εισήχθησαν σε  τμήμα το οποίο επιθυμούσαν λιγότερο έναντι κάποιου άλλου στο οποίο επίσης θα μπορούσαν να είχαν εισαχθεί. Με το πλήθος των επιλογών των φετινών υποψηφίων να εξαρτάται από την ΕΒΕ, αφού στο Μ.Δ. δε θα υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης των τμημάτων στα οποία η μέση επίδοση του υποψηφίου είναι χαμηλότερη από την ΕΒΕ του τμήματος θα επιχειρήσουμε, μέσω της εμπειρίας που έχουμε αποκομίσει κατά την πολυετή ενασχόληση μας με θέματα εκπαίδευσης και επαγγελματικού προσανατολισμού, να βοηθήσουμε στην επίλυση του «γρίφου» της συμπλήρωσης του Μ.Δ. παραθέτοντας μια σειρά οδηγιών/συμβουλών για την απάντηση των βασικών ερωτημάτων:

•    «πώς θα επιλέξω σχολή;» και,
•    «πως θα δηλώσω τις προτιμήσεις μου στο Μ.Δ.;»
που  απασχολούν κάθε χρόνο τους υποψηφίους.

«Πώς θα επιλέξω σχολή;»

Έχει καθιερωθεί η αντίληψη ότι όσο πιο υψηλή βάση έχει μια σχολή τόσο καλύτερη είναι, αγνοώντας το γεγονός ότι η βάση εκφράζει απλά τη ζήτηση/ενδιαφέρον που υπάρχει από τους υποψηφίους για κάθε τμήμα. Μια ζήτηση η οποία εξαρτάται από:

•    το κύρος του Πανεπιστημίου,

•    την πόλη που βρίσκεται το τμήμα (μεγαλύτερη πόλη συνεπάγεται και μεγαλύτερη ζήτηση), και

•    το αντίκρισμα που έχει το αντικείμενο σπουδών της σχολής στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των υποψηφίων και των γονέων τους.

Αγνοώντας τα παραπάνω και πιστεύοντας ότι η βάση της σχολής εκφράζει και την αξία της, ο υποψήφιος συνήθως ιεραρχεί τις επιλογές του στο Μ.Δ. έχοντας ως κριτήριο τις βάσεις των σχολών των προηγούμενων ετών. Αυτό, αρκετές φορές, οδηγεί στην εισαγωγή του υποψηφίου σε τμήμα «δεύτερης προτεραιότητας» και όχι σε τμήμα που πιθανόν να το «ήθελε» περισσότερο. Π.χ. έστω υποψήφιος που ενδιαφέρεται κυρίως για τμήματα Πληροφορικής (ΤΠ) και δευτερευόντως για τμήματα Οικονομίας (ΤΟ). Μελετώντας τις βάσεις του προηγούμενου έτους παρατηρεί ότι η βάση ενός ΤΟ είναι υψηλότερη από τις βάσεις όλων των ΤΠ και για να μη «χαραμίσει» τα μόριά του δηλώνει ως 1η επιλογή το ΤΟ και αμέσως μετά κάποιο ΤΠ. Μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισάγεται στο ΤΟ που ήταν και η 1η επιλογή του - αλλά όχι και πρώτης προτεραιότητάς του - ενώ «χάνει» το ΤΠ που το «ήθελε» περισσότερο αλλά το είχε 2η επιλογή και θα μπορούσε να εισαχθεί αφού αρκούσαν τα μόριά του.

Για να αποφύγει λάθη όπως το παραπάνω ο υποψήφιος θα πρέπει:

•    Να ξεκινήσει καθορίζοντας τις ομάδες σχολών (ΟΣ) που τον ενδιαφέρουν (π.χ. ΟΣ Οικονομίας, ΟΣ Πληροφορικής)

•    Να ιεραρχήσει τις ΟΣ σε φθίνουσα σειρά προτίμησης (π.χ. ενδιαφέρον κυρίως για την ΟΣ Πληροφορικής και δευτερευόντως για την ΟΣ Οικονομίας).

•    Σε κάθε ΟΣ να τοποθετήσει, επίσης σε φθίνουσα σειρά ενδιαφέροντος, τα τμήματα - της συγκεκριμένης ΟΣ - που επιθυμεί.

Κατά τη διάρκεια αναζήτησης/ομαδοποίησης σχολών και την ιεράρχηση τους ο υποψήφιος θα πρέπει :

1.    Να εστιάσει κυρίως τμήματα σχολών που οδηγούν σε επαγγέλματα που συνδυάζουν τις ικανότητες/ δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν και τους βασικότερους παράγοντες τόσο για την πραγματική επιθυμία του υποψηφίου, όσο και για ένα επιτυχημένο εργασιακό βίο. Συνήθως, οι υποψήφιοι που δε λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, είτε εγκαταλείπουν τις σπουδές τους, είτε ακολουθούν εργασία που δεν έχει σχέση με το αντικείμενο των σπουδών τους.

2.    Να μελετήσει με προσοχή την αποστολή, το πρόγραμμα σπουδών και τα επαγγελματικά δικαιώματα/συνδεόμενα επαγγέλματα κάθε τμήματος,  αφού ενδέχεται κάποιο από τα τμήματα που αγνοεί – κυρίως λόγω του τίτλου του-να ταιριάζει στην ομάδα σχολών που επιθυμεί . Ενδεικτικά αναφέρουμε τα τμήματα μηχανικών με ίδια ονόματα αλλά με διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα, και τα τμήματα Φιλοσοφίας του 1ου Επιστημονικού Πεδίου των ΓΕ.Λ. που δίνουν στους αποφοίτους τη δυνατότητα ένταξης στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ02 (Φιλολόγων).

3.    Να ενημερωθεί για τη διάρκεια σπουδών των τμημάτων που ανήκουν στην ΟΣ που ενδιαφέρεται, προτιμώντας τα τμήματα πενταετούς φοίτησης στα οποία και δίνεται η δυνατότητα να απονέμουν  πτυχίο Integrated Master που τοποθετείται στην ίδια βαθμίδα (επίπεδο 7) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) και του αντίστοιχου  Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) με το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Master). Οι κάτοχοι Integrated Masters δεν απαιτείται πλέον να λάβουν μεταπτυχιακό τίτλο για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ώστε να μεταβούν στην ανώτερη βαθμίδα 8 του ΕΠΠ & EQF που τοποθετούνται οι κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου, ενώ και στις πρόσφατες προκηρύξεις Εκπαιδευτικών (3Α / 2019 Ειδικής Αγωγής, 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 Γενικής Εκπαίδευσης) μοριοδοτήθηκαν με τα 20 μόρια που ελάμβαναν και όλοι οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Μέχρι σήμερα  περίπου 80 τμήματα πενταετούς φοίτησης παρέχουν πτυχίο Integrated Master βάσει  του νόμου 4485/2017 (άρθρο 46) με τη διαδικασία να βρίσκεται σε εξέλιξη και για τα υπόλοιπα.

4.    Αν δικαιούται μετεγγραφή σε αντίστοιχο Τμήμα με αυτό στο οποίο θα εισαχθεί, είτε ως αδελφός/-ή φοιτητή/-τριας, είτε ως μέλος οικονομικά αδύναμης οικογένειας, είτε ως ειδική κατηγορία (άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω , σοβαρές παθήσεις μελών της οικογένειας του φοιτητή, κ.α.) βάσει του ν. 4692/2020 (άρθρα 72 έως και 81, ΦΕΚ τ. A’ 111/12.06.2020). Στο νόμο αυτό εισάγεται για πρώτη φορά στη διαδικασία των μετεγγραφών η «βάση μετεγγραφής» καθώς και η δυνατότητα «μετακίνησης» σε διαφορετικό τμήμα από αυτό που θα εισαχθεί αρχικά ο φοιτητής.

•    Ως «βάση μετεγγραφής» θεωρείται ο αριθμός των μορίων, ο οποίος προκύπτει από τον αριθμό των μορίων της βάσης εισαγωγής κάθε Τμήματος αφαιρουμένου του αριθμού των 2.750 μορίων, και

•    Ως «μετακίνηση» νοείται η μετακίνηση ενός φοιτητή σε άλλο Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου, με αυτό στο οποίο θα εισαχθεί και εγγραφεί. Η αίτηση μετακίνησης υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση μετεγγραφής, και εξετάζεται μόνο σε περίπτωση που δε πραγματοποιηθεί η αιτούμενη μετεγγραφή του. Η αίτηση μετακίνησης δύναται να περιλαμβάνει - με σειρά προτίμησης-  έως πέντε Τμήματα δύο το πολύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων, του ίδιου επιστημονικού πεδίου. Τα Τμήματα, τα οποία δύναται να δηλώσει ο φοιτητής είναι αυτά τα οποία είχε δηλώσει κατά την υποβολή του Μ.Δ. του και για τα οποία συγκεντρώνει τα μόρια της βάσης εισαγωγής,

Για την περίπτωση της μετεγγραφής ο υποψήφιος θα πρέπει να λάβει υπόψιν του τις αντιστοιχίες τμημάτων της Υ.Α. 77888/Ζ1 (ΦΕΚ B 2877 – 01.07.2021).

5.    Να μην παρασυρθεί από τα μόρια ενός τμήματος τα οποία και δεν αντικατοπτρίζουν πάντα και τις προοπτικές απορρόφησης στην αγορά εργασίας, αλλά ενδεχομένως ούτε και την πραγματική επιθυμία του και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. Αρκετά υψηλόβαθμα τμήματα είναι κορεσμένα στην αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα οι πτυχιούχοι τους είτε να υποαπασχολούνται, είτε να αποκαθίστανται επαγγελματικά αρκετά χρόνια μετά την αποφοίτησή τους.

6.    Να προτιμήσει σχολές γενικής φύσης και όχι εξειδίκευσης την οποία καλό είναι να την αναζητήσει σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών τις οποίες πλέον ακολουθεί, πριν βγει στην αγορά εργασίας, μεγάλο ποσοστό των αποφοίτων σχολών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Επιλέγοντας ο υποψήφιος τις πρώτες σπουδές του σε σχολές γενικής φύσης :

•    έχει όλη τη χρονική άνεση να δει ποιος κλάδος εξειδίκευσης των βασικών του σπουδών ταιριάζει καλύτερα στα ενδιαφέροντά του,

•    μπορεί να δει τι «ζητάει» περισσότερο η αγορά εργασίας λίγο πριν αποφοιτήσει και σε σαφώς μικρότερο πλέον χρονικό ορίζοντα σε σχέση με τις έρευνες που μελέτησε όταν συμπλήρωνε το Μ.Δ., και

7.    Να λάβει υπόψη ότι στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας υπάρχουν πλέον αρκετά τμήματα με ίδια επαγγελματικά δικαιώματα οπότε στην ΟΣ που θα επιλέξει θα πρέπει να δώσει υψηλότερη προτεραιότητα σε τμήματα με κύρος στην αγορά εργασίας. Ένα από τα μέσα «μέτρησης της κύρους» ενός πτυχίου είναι και οι αξιολογήσεις/κατατάξεις των καλύτερων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων παγκοσμίως από διεθνείς οργανισμούς. Η αξιολόγηση βασίζεται σε ένα ευρύ φάσμα κριτηρίων που εστιάζουν κυρίως στην απήχηση και φήμη της έρευνας του τμήματος σε διεθνές και εθνικό επίπεδο , στον αριθμό των δημοσιεύσεων και του δείκτη απήχησης τους, στα συνέδρια που έχουν διοργανωθεί, και στις διεθνείς συνεργασίες. Ένας από τους κορυφαίους και γνωστότερους οργανισμούς αξιολόγησης είναι ο Shanghai Ranking Consultancy που δημοσιεύει κάθε χρόνο λίστες κατάταξης Πανεπιστημίων ανά επιστημονικό κλάδο (Global Ranking of Academic Subjects).

8.    Να ενημερωθεί για μελέτες και έρευνες σχετικές με τα τμήματα και τα επαγγέλματα με θετικές προοπτικές στην αγορά εργασίας . Θα πρέπει όμως, να τις λάβει υπόψιν του ως επικουρικό και όχι ως πρώτιστο κριτήριο για τις επιλογές του , αφού η σύγχρονη αγορά εργασίας διαφοροποιείται ταχύτατα με συνέπεια, κανείς να μην μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια τις μελλοντικές εξελίξεις.

9.    Να αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με τα περιφερειακά κυρίως τμήματα των πρώην ΤΕΙ που, μετά την πανεπιστημιοποίηση τους, δεν έχουν καταφέρει ακόμα να μπουν σε κανονικό ρυθμό λειτουργίας λόγω έλλειψης καθηγητών με αποτέλεσμα αρκετά μαθήματα του αναπροσαρμοσμένου προγράμματος σπουδών τους να μην έχουν διδαχθεί. Λαμβάνοντας υπόψη και την κατάργηση, από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, τεσσάρων τμημάτων του Πανεπιστημίου Πάτρας (Μουσειολογίας στον Πύργο, Γεωπονίας στην Αμαλιάδα, Βιοσυστημάτων στο Μεσολόγγι και Διοίκησης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων στο Αγρίνιο), που αντιμετώπιζαν ανάλογα προβλήματα, θα πρέπει τα τμήματα αυτά να έχουν χαμηλή ιεράρχηση στις επιλογές του υποψηφίου αφού ελλοχεύει ο κίνδυνος είτε καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των σπουδών είτε ο υποψήφιος να βρεθεί σε κάποιο άλλο τμήμα που θα προκύψει από ενδεχόμενη συγχώνευση.

10.    Να μη λησμονεί ότι από τη φετινή χρονιά η επιλογή για τα τμήματα σχολών της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πραγματοποιείται σε δύο φάσεις που ξεκινάνε αμέσως μετά την ανακοίνωση της ΕΒΕ για κάθε τμήμα. Κατά την πρώτη φάση δίνεται στους υποψηφίους η δυνατότητα δήλωσης στο Μ.Δ. των τμημάτων των οποίων υπερβαίνουν την ΕΒΕ χωρίς αυτό να σημαίνει και δυνατότητα εισαγωγής στα συγκεκριμένα τμήματα. Ακολουθεί στα τέλη Αυγούστου (β’ φάση), η ανακοίνωση των βάσεων και των τμημάτων στα οποία εισάγονται οι υποψήφιοι. Επομένως αν ο υποψήφιος υπερβαίνει την ΕΒΕ κάποιου τμήματος δε θα πρέπει να θεωρεί δεδομένη και τη δυνατότητα εισαγωγής του στο τμήμα αυτό αφού οι διαθέσιμες θέσεις ενδέχεται να καλυφθούν από άλλους υποψηφίους με υψηλότερη βαθμολογία από αυτόν.

«Πώς θα συμπληρώσω το Μ.Δ.;»

Αφού πλέον , σύμφωνα με τα παραπάνω , ο υποψήφιος θα έχει καταλήξει στις ΟΣ που τον ενδιαφέρουν καθώς και τα τμήματα κάθε ομάδας τα οποία και έχει καταγράψει πρόχειρα σε χαρτί, σειρά παίρνει η συμπλήρωση του Μ.Δ.. Έστω ότι κατά τη διαδικασία αναζήτησης/ομαδοποίησης σχολών, που περιγράψαμε , ο υποψήφιος έχει καταλήξει στην ΟΣ πληροφορικής και στην ΟΣ οικονομίας με προτεραιότητα  στην ΟΣ Πληροφορικής. Αν η ΟΣ Πληροφορικής  περιέχει σε φθίνουσα σειρά ενδιαφέροντος τα τμήματα: ΤΠ1, ΤΠ2, ΤΠ3 και η ΟΣ Οικονομίας τα τμήματα: ΤΟ1,ΤΟ2, ΤΟ3, ΤΟ4 τότε καταγράφοντας τις ΟΣ, και τα περιεχόμενα σε αυτές τμήματα σχολών σε φθίνουσα σειρά ενδιαφέροντος, θα έχει συνολικά καταλήξει σε:

ΟΣ Πληροφορικής.
ΤΠ1     (1)
ΤΠ2     (2)
ΤΠ3     (3)
ΟΣ Οικονομίας
ΤΟ1     (4)
ΤΟ2     (5)
ΤΟ3     (6)
ΤΟ4     (7)
όπου και ο αριθμός στην παρένθεση θα είναι και η τελική σειρά προτίμησης στο Μ.Δ.

Καλή επιτυχία.

Σχόλια (23)

 
Ειρηνη
17 Ιουλ 2021 21:48

Ντροπή και αισχος κ.Κεραμεως στην πιο δύσκολη χρονιά, βρήκατε την ευκαιρία να περάσετε τα μέτρα σας.Δεν αφηνετε την δυνατότητα στα παιδιά μας να μπουν στα ΑΕΙ δηλαδή αυτά που έχουν κάτω από 9500 μόρια δεν έχουν την δυνατότητα να τελειώσουν τα ΑΕΙ αν πάνε όμως σε ιδιωτικά εκεί μπορούν.Ντρεπομαι που σας εμπιστευτηκαμε, παίζεται με τον πόνο μας ,καταπατατε τα δικαιώματα μας. Αφήστε τα παιδιά να μπουν στα πανεπιστήμια και όσα έχουν την δυνατότητα ας το τελειώσουν. Η πονηριά σας δεν έχει όρια, λυπάμαι που σας εμπιστευτηκαμε τα παιδιά μας, είναι το παράπονο μιας μάνας που ήταν δίπλα στο παιδί της όλα αυτά τα χρόνια και μια αποτυχία με 8800 μόρια τον πετάει έξω από τα ΑΕΙ.

 
Απλές απορίες
15 Ιουλ 2021 22:00

@ΔΕΠ
Εσείς που είστε ΔΕΠ και ξέρετε τα πράγματα από μέσα μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί αυτοί που μπαίνουν ιατρική, πολυτεχείο, νομική με πάνω από 18000 μόρια δεν τελειώνουν όλοι αλλά μόνο γύρω στο 70%; Και το ότι υπάρχουν μαθητές που στις σχολικές εξετάσεις έγραψαν μαθηματικά (ή φυσική ή ιστορία ή οτιδήποτε άλλο) πάνω από 10 για να προαχθούν αλλά στις πανελλαδικές πάνω από το 50% έγραψε (πολύ) κάτω από τη βάση, τι σημαίνει για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Μήπως κάτι δεν γίνεται σωστά και την πληρώνουν τα παιδιά;

 
Δηλωνουν αναξιοπιστοι
15 Ιουλ 2021 20:18

Με προσχημα βαθμολογιες της ταξης του 2 απομακρυνουν υποψηφιους του 7 ή 8. Γινονται αναξιοπιστοι. Ευχομαι να το σωσουν, μην εφαρμοσουν την ΕΒΕ τουλαχιστον φετος.

 
Πως το βασταει η καρδια τους;
15 Ιουλ 2021 17:36

Ντροπη για αυτο που κανουν στους φετινους υποψηφιους. Παιδια με 7000 τα καταφεραν περιφημα να τελειωσουν τις σπουδες. Γιατι τοση αναλγησια;

 
Μαρία Σαμπα
15 Ιουλ 2021 16:42

Είναι ντροπή αυτό που έκαναν μεσο κορονοιο και στη μέση της χρονιάς. Εντελώς προχωρά όπως συνήθως χωρίς να σκεφτουνε τα παιδιά. Ας είναι καλά τα ιδιωτικά κολλέγια.....που θέλουν να μας στείλουν....Ντροπή..

 
ΔΕΠ @Μίμης
15 Ιουλ 2021 16:30

Μιλάει Μίμη κ λέει μπράβο στην κ. Κεραμέως. Είμαι ΔΕΠ κ σου λέω πως ένα παιδί που έγραψε 7.000 μόρια δε μπορεί να ανταπεξέλθει σε ένα ΑΕΙ. Άρα δεν στο λέει μόνο η κ. Κεραμέως. Υπάρχει κ η τεχνική εκπαίδευση (ΙΕΚ)

 
Αγανακτησαμε.
15 Ιουλ 2021 15:47

Χαντακωσαν χωρις ντροπη χιλιαδες παιδια της γ λυκειου. Εχουν ηθος και κανουν κακο σε παιδια? Πιστευουν στο Θεο και προκαλουν πονο?

 
Ντροπή στο υπουργείο
15 Ιουλ 2021 13:27

Καταστρέφουν το μέλλον των παιδιών. Με ΕΒΕ έδωσε η κα Κεραμέως? Υποτείθεται ότι ήρθαν για να βοηθήσουν τον απλό πολίτη. Ντροπή τους. Εφαρμόζει την ΕΒΕ στην ίδια χρονιά που θεσπίστηκε. Πότε ξαναέγινε αυτό? Είναι άδικο για όλα τα παιδιά που έδωσαν πανελλήνιες το 2021.

 
E. M
14 Ιουλ 2021 19:33

Υποψήφιος 2ου πεδιου με μόρια 14850 και ΜΟ 14,33 αν η ΕΒΕ δεν επιτρέψει την υποβολή μηχανογραφικου δελτίου θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικράτειας για την αδικία! Έτσι κι αλλιώς η ΕΒΕ θεσπίστηκε στη μέση της χρονιάς και η φοίτηση στο σχολείο ήταν ελάχιστη οπότε....

 
Polar_Fish
14 Ιουλ 2021 19:27

H EBE είναι μια ιδέα υλοποιημένη προχειρα με πολλά θύματα.

 
Αλεξανδρος Μακεδων
14 Ιουλ 2021 17:59

Ποια είναι αυτή που ενώ σπούδασε στο εξωτερικό θέλει να αναμορφώσει το Ελληνικο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα?
Ποιοί είναι όλοι αυτοί που περνάνε και μαθαίνουνε "στου κασίδη, ημών δηλαδή, το κεφάλι"?
Οι πειραματισμοί της ΚΕΡΑΜΕΩΣ κατέστρεψαν την οικογένειά μου.
Πρώτα με την τηλεκπαίδευση και μετά με τη γελειότητα της ΕΒΕ
Ο καιρός γαρ εγγύς
#PAIDEIA:TETELESTEmetinNiki#

 
Αλίνα
14 Ιουλ 2021 15:34

Εκτός από το πόσοι είναι κάτω από το 80% του Μ.Ο. και μένουν εκτός πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτούς που είναι μεταξύ 11-14.5 και αναρωτιούνται γιατί δεν μπορούν να δηλώσουν σχολές που πέρυσι είχαν βάση κατά πολύ χαμηλότερη από τον κόφτη που μπαίνει τώρα με την ΕΒΕ. Πολλές σχολές έβαλαν συντελεστή 1.1 ή 1.2 και έτσι η ΕΒΕ για να τις δηλώσουν οι μαθητές διαμορφώνεται κατά πολύ πάνω από τις περσινές βάσεις!!!! Δεν είναι άδικο;
Ποιο είναι το σκεπτικό; τεχνητή μείωση εισακτέων ή προχειρότητα ;;;

 
Πόπη
14 Ιουλ 2021 15:30

Μαθητής με 500 μόρια πάνω από την βάση 2020 και 600 μόρια πάνω από την βάση του 2019 δεν έχει φέτος καν δικαίωμα να δηλώσει τη σχολή!! Και για να προλάβω αυτούς που θεωρούν ότι το παιδί έπιασε 5-6000 μόρια να πω ότι έπιασε πάνω από 12500 μόρια!
Έλεος!!! Ήταν η σχολή της 1ης προτίμησης και μάλιστα της... μακρινής περιφέρειας !!
(2ο πεδίο)
Ας ξαναδούν κάποιες σχολές τους πολύ υψηλούς συντελεστές...

 
Μιμης
14 Ιουλ 2021 12:25

Θα αποκλειστούν 20.000 με 25.000 παιδια και κανεις δε μιλάει; με εξ αποστασεως εκπαίδευση τιμωρεί τα παιδια ;;που μέσα στη χρονιά θέσπισε την ΕΒΕ ;; δεν έχει γινει ποτε αλλαγή μέσα στη χρονιά. Απαράδεκτοι!!! Ποια ειναι αυτη που θα κρίνει τα παιδια μας θεσπίζοντας την ΕΒΕ;; Ποια ειναι αυτη που κρίνει ότι ένα παιδι που έγραψε 7.000 και 8.οοο μόρια δε μπορεί να ανταπεξέλθει σε ένα αει;;;Ντροπή !!

 
Σοσιαλλήθωρος
14 Ιουλ 2021 12:02

Καλά τα γράφετε αγαπητοί, αλλά και πάλι φέτος τα παιδιά θα συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά στην τύχη, θα μπουν σε τυχαίες σχολές και, όταν καταλάβουν ότι αυτό που σπουδάζουν δεν τα ικανοποιεί, θα τα παρατήσουν.
Και πάλι το ποσοστό αποφοίτησης θα είναι πολύ υψηλό.
Και πάλι θα λέμε ότι τελικά δεν έφταιγε η βάση εισαγωγής, αλλά φταίει αυτό ότι φταίει εκείνο...
Ενώ, στην πραγματικότητα, φταίει ο κακός μας μας ο καιρός.
Φταίει το ότι δεν υπάρχει επαγγελματικός προσανατολισμός στο Λύκειο.
Και φταίει το ότι τα πανεπιστήμια αντί να είναι συνδεδεμένα με την αγορά εργασίας, έχουν καταντήσει καφενεία όπου αράζουν επιτυχόντες φοιτητές.
Δυστυχώς, οι ελάχιστες εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν τον κανόνα.

 
Αλεξία
14 Ιουλ 2021 12:02

Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι γίνεται με το 10% ; γιατί πέρισυ εδωσαν με το νέο και το παλιό σύστημα και ειδικά στο τρίτο πεδίο είχαν διαφορετικές επιδόσεις (αυτοί του παλιού πήγαν καλύτερα) . Μπορείτε να διερευνήσετε αν και φέτος θα έχουν διαφορετικές θέσεις άρα και βάσεις για το 10%;
σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

 
Γιατί λέει ψέματα?
14 Ιουλ 2021 11:42

Η κα υπουργός μιλούσε για τα παιδιά που περνούν στο πανεπιστήμιο με 1 ή 2 ή 3 και πρέπει να αποκλειστούν. Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται το 7, το 8 το 9 ή το 10 που τους αποκλείει? Γιατί δε το έλεγε από την αρχή? Ψέμα, όλα ψέματα και ύπουλα!!!

 
Βικτωρία
14 Ιουλ 2021 11:06

@ Φ. Κώστας
Σίγουρα δεν είσαστε εκπαιδευτικός ή δεν έχετε επαφή με μαθητές της Γ' Λυκείου.
Ξέρετε πόσο ψάξιμο χρειάζεται για να μην την πατήσει ένας μαθητής στην δήλωση του μηχανογραφικού; Να τσεκάρεις μαθήματα, επαγγελματικά δικαιώματα, αντιστοιχίες σχολών αν δικαιούσαι μεταγραφή για να μην ξεμείνεις κάπου που δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις οικονομικά και ένα σωρό άλλες λεπτομέρειες. Και όσο πιο καλά έχεις γράψει τόσο περισσότερες επιλογές έχεις και πιο πολύ προσοχή χρειάζεται. Και εσείς μου λέτε ότι αυτό γίνεται από ένα κινητό (με το σήμα να χάνεται και/ή τα δεδομένα να εξαντλούνται) ή από ένα internet καφέ με τους διπλανούς να ωρύονται παίζοντας videogames. Η πλειοψηφία των μαθητών αναζητά τη συμβουλή των καθηγητών τους για το μηχανογραφικό, και αυτό δεν τους καθιστά ανίκανους για φοιτητές. Τους καθιστά υπεύθυνους και προσεκτικούς, όπως οφείλει να είναι όποιος παίρνει αποφάσεις ζωής!

 
Φ. Κώστας
14 Ιουλ 2021 09:52

Το μηχανογραφικό είναι ηλεκτρονικό οπότε θα το δείτε από όπου και να είστε παιδιά. Αν έχετε απηυδήσει περιμένοντάς το τότε δεν κάνετε για σπουδές.

Όσο για τα τμήματα που είχαν βάση 5, αυτά δεν έπρεπε να υπάρχουν καθόλου.

 
Κυριακή
14 Ιουλ 2021 09:17

Καθυστερούν την ανακοίνωση της ΕΒΕ για να μην έχουν αντιδράσεις καθώς σχεδόν 20.000 παιδιά θα μείνουν εκτός Πανεπιστημίων!!! Θα τα ανακοινώσουν μαζί με το Μηχανογραφικό ώστε όλοι να ασχοληθούν μόνο με τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού.
Πως μπορεί να λέει η διοίκηση του ΥΠΑΙΘ ότι ένα παιδί με μ.ο. 9,3 δεν θα ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του ως φοιτητής σε ένα Τμήμα που μέχρι πέρυσι είχε βάση ειασγωγής για π.χ. 5.000 μόρια; Πως του αφαιρεί τη δυνατότητα να προσπαθήσει; Γνωρίζει πόσα παιδιά που μπορεί να έχουν μπει σε Πανεπιστημιακό Τμήμα με χαμηλή βάση εισαγωγής πέρασαν κατά το 1ο έτος σπουδών τους όλα τα μαθήματα του Τμήματος στο οποίο έχουν εισαχθεί; Αλλά θέλουν να στρέψουν τον κόσμο στην ιδιωτική εκπαίδευση. Να καταργήσουν ή να συγχωνεύσουν Πανεπιστημιακά Τμήματα τα οποία δεν θα καλύψουν τις θέσεις που έχουν ζητήσει. Αυτός ήταν πάντοτε ο στόχος τους. Και οι γονείς θα πρέπει να συνεχίσουν να πληρώνουν σε φροντιστήρια καθώς τα 2 τελευταία έτη δεν έγινε μάθημα στα δημόσια σχολεία ή κολλέγια. Μάθημα θα μπορούσε κανείς να πει ότι έγινε μόνο στα ιδιωτικά και τα πρότυπα. Ντροπή τους που παίζουν κατά αυτό τον τρόπο με τις τύχες των παιδιών.
Επιπλέον με ποια λογική εφαρμόζεις την ΕΒΕ στην ίδια χρονιά που τη θεσπίζεις χωρίς μεταβατικές διατάξεις? Δεν είναι άδικο για όλα τα παιδιά που έδωσαν πανελλήνιες το 2021.

 
Δον Κιχώτης
14 Ιουλ 2021 07:58

Κάποια στιγμή, πρέπει να κάνουμε κάτι... ώστε να μην φεύγουν πολλά από τα παιδιά μας για τις χώρες των Κακών... Κι αυτά τα μηχανογραφικά που φτιάχνουμε... είναι διαβατήρια!...

 
Βικτωρία
14 Ιουλ 2021 00:55

Πότε θα το δούμε επιτέλους αυτό το ακριβοθώρητο μηχανογραφικό;;;; Τουλάχιστον ας είχε βγει σε έντυπη μορφή, να κάνουν τα παιδιά την προετοιμασία τους, να ψάξουν στις ιστοσελίδες των σχολών... τώρα προσπαθούμε να τα βοηθήσουμε χρησιμοποιώντας το περσινό και τις αντιστοιχίες και ψάχνουμε να βρούμε ποιες σχολές καταργήθηκαν και ποιες συγχωνεύτηκαν! Το πιο σύντομο ανέκδοτο φέτος το καλοκαίρι είναι το "σεβασμός στον πολίτη" της ανεκδιήγητης υπουργού παιδείας και του πρωθυπουργού που τη στηρίζει σε όλα της τα ατοπήματα!

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
13 Ιουλ 2021 22:40

Καλά όλα αυτά, αλλά μηχανογραφικό δε βλέπουμε φέτος!!! Πότε επιτέλους θ' ανοίξει η πλατφόρμα; Πέρασε ήδη το μισό καλοκαίρι και τα παιδιά έχοντας απηυδήσει να περιμένουν σκόρπισαν ήδη για τις διακοπές τους μακριά από τα σπίτια τους. Κι απ' το υπουργείο δεν βγαίνει η παραμικρή πληροφόρηση για το θέμα! Εμπαιγμός; Αδιαφορία; Ή μήπως να το πιστώσουμε κι αυτό στα επιτεύγματα της υπουργού;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ