ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Μετεγγραφές: Τι θα ισχύσει - 15 ερωτήσεις απαντήσεις- Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής δεν αποτελεί εμπόδιο στις Μετεγγραφές

Τα 94 τμήματα που είναι αποκλεισμένα από τις μετεγγραφές, λόγω μη αντιστοιχίας με τμήματα άλλων Πανεπιστημίων
Δημοσίευση: 22/07/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής δεν αποτελεί εμπόδιο στις Μετεγγραφές φοιτητών , σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο (σ.σ.σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας απαντώντας σε σχετική ερώτησή μας), ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες του esos η πολιτική ηγεσία, τουλάχιστον για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος δεν προτίθεται να τον αλλάξει.

Παράδειγμα: Ένας υποψήφιος “κόπηκε” εξαιτίας της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής από ένα τμήμα στην Αθήνα , δεν του επιτράπηκε δηλαδή να το δηλώσει στο Μηχανογραφικό, αλλά πέρασε στο αντίστοιχο της Πάτρας.

Αυτός ο φοιτητής μπορεί να κάνει αίτηση μετεγγραφής στο τμήμα της Αθήνας, τον οποίο έκοψε η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, και να πάρει την μετεγγραφή με την προϋπόθεση ότι έχει τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόμος περί μετεγγραφών.

Η εγκύκλιος για τις Μετεγγραφές εκδίδεται συνήθως στα μέσα Οκτωβρίου.

Το esos προκειμένου να διευκολύνει τους φοιτητές ετοίμασε 15 ερωτήσεις-απαντήσεις σχετικά με τις μετεγγραφές-μετακινήσεις φοιτητών που θα ισχύσουν από το νέο ακαδημαϊκό έτος, και θα αφορά και τους νεοεισακτέους στα ΑΕΙ.

Πριν διαβάστε τις ερωτήσεις- απαντήσεις :

  • Πατήστε εδώ για τις αντιστοιχίες των τμημάτων δηλαδή τα αντίστοιχα τμήματα που μπορείτε να πάρετε μετεγγραφή
  • Πατήστε εδώ για την περσινή εγκύκλιο
  • Πατήστε εδώ για την περσινή υπουργική απόφαση

Ειδικότερα:

1.Τι σημαίνει μετεγγραφή στο νέο νόμο;

Ως «μετεγγραφή» νοείται η δεύτερη εγγραφή ενός φοιτητή σε αντίστοιχο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι. ή Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας (Α.Ε.Α.) με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί είτε μέσω της επιτυχίας του στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης.

2. Τι σημαίνει μετακίνηση;

Ως «μετακίνηση» νοείται η μετακίνηση ενός φοιτητή σε άλλο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. του ίδιου επιστημονικού πεδίου, με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί μέσω της επιτυχίας του στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης.

3. Ποια είναι η βάση μετεγγραφής;

Ως «βάση μετεγγραφής» θεωρείται ο αριθμός των μορίων, ο οποίος προκύπτει από τον αριθμό των μορίων της βάσης εισαγωγής κάθε Τμήματος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α.,   αφαιρουμένου του αριθμού των δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (2.750) μορίων.

Ένας φοιτητής ο οποίος συγκέντρωσε 13.000 μόρια και επιθυμεί να σπουδάσει Φυσικός, σύμφωνα με τις βάσεις του 2020 θα μπορούσε να εισαχθεί στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών (βάση εισαγωγής του εν λόγω Τμήματος 12.836 μόρια). Εάν ο φοιτητής θέλει να μετεγγραφεί στο Τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ, τότε καθώς η απόσταση των μορίων που έχει συγκεντρώσει από τη βάση εισαγωγής του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ (βάση εισαγωγής 15.417) είναι μικρότερη από 2750 μόρια, έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί μετεγγραφής σύμφωνα με τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Εάν ένας άλλος φοιτητής ο οποίος επιθυμεί να σπουδάσει Φυσικός, συγκεντρώνει 12.500 μόρια τότε εισάγεται στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή του Πανεπιστημίου Κρήτης με βάση τις περσινές βάσεις, και μπορεί να αιτηθεί μετεγγραφής για τα Τμήματα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και του ΑΠΘ για τα οποία ικανοποιείται η βάση μετεγγραφής ενώ δεν μπορεί να αιτηθεί μετεγγραφής στο Τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ καθώς η απόσταση των μορίων που συγκέντρωσε από τη βάση εισαγωγής του εν λόγω Τμήματος είναι 2917 μόρια δηλαδή πάνω από το όριο/προϋπόθεση (βάση εισαγωγής) των 2.750 μορίων.

4. Ποιο είναι το «ατομικό εισόδημα»;

Ως «ατομικό εισόδημα» νοείται ο μέσος όρος των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών του φορολογη- τέου εισοδήματος του αιτούντος μετεγγραφή ή μετακίνηση από οποιαδήποτε πηγή εισοδήματος κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (Α ́ 167).

5. Ποιο είναι το «κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα»;

Ως «κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα» νοείται ο μέσος όρος των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν αθροίσματος του φορολογητέου εισοδήματος των μελών της οικογένειας του αιτούντος μετεγγραφή ή μετακίνηση, ήτοι των γονέων, ανεξαρτήτως εάν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και των αδελφών κάτω των 25 ετών, εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα, κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013. Σε περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος μετεγγραφή είναι διαζευγμένοι,
υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο γονέων.

Ως «κατά κεφαλήν εισόδημα» νοείται το υψηλότερο μεταξύ του ατομικού εισοδήματος και του κατά κεφαλήν οικογενειακού εισοδήματος. Εφόσον ο αιτών τη μετεγγραφή ή μετακίνηση είναι άνω των 25 ετών, άγαμος και διαθέτει ατομικό εισόδημα, λαμβάνεται υπόψη μόνο το ατομικό του εισόδημα.

6. Ποιες κατηγορίες φοιτητών δικαιούνται μετεγγραφή;

Δικαιούχοι μετεγγραφής – Προϋποθέσεις

1. Οι φοιτητές των A.E.I. και των Α.Ε.Α. οι οποίοι ενεγράφησαν σε Τμήματα των Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. είτε μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης, έχουν δικαίωμα μετεγγραφής εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται ανά κατηγορία δικαιούχων μετεγγραφής.

2. Ως κατηγορίες μετεγγραφής νοούνται οι εξής:

α) μετεγγραφή βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων ,
β) μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών ,
γ) μετεγγραφή ειδικών κατηγοριών ,
δ) κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή .

3. Γενική προϋπόθεση για μετεγγραφή σε όλες τις περιπτώσεις  είναι η ύπαρξη αντιστοιχίας των Τμημάτων σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων , καθώς και η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος μετεγγραφής σε αντίστοιχο έτος σπουδών με το Τμήμα προέλευσης. Προϋπόθεση για τη μετεγγραφή φοιτητή στις περιπτώσεις βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και αδελφών προπτυχιακών φοιτητών είναι η συγκέντρωση των μορίων της βάσης μετεγγραφής του Τμήματος στο οποίο αιτείται τη μετεγγραφή.

4. Η αίτηση μετεγγραφής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α ́ 75). Η μετεγγραφή πραγματοποιείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του υπουργείου Παιδείας .

5. Με απόφαση του υπουργού Παιδείας , η οποία εκδίδεται   κάθε έτος   καθορίζεται η αντιστοιχία των Τμημάτων, των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και των Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Α.Ε.Α.. Η απόφαση ισχύει για τις μετεγγραφές του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), η οποία περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία περιέλευσης σε αυτήν του σχετικού ερωτήματος του Υπουργού.

Για την έκδοση της απόφασης λαμβάνονται υπόψη ιδίως οι τίτλοι των αντίστοιχων Τμημάτων, των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και των Προγραμμάτων Σπουδών και τα παρεχόμενα επαγγελματικά δικαιώματα, όπου αυτά υφίστανται.

7. Υπάρχουν τμήματα που είναι αποκλεισμένα από το σύστημα μετεγγραφών, λόγω μη αντιστοιχίας

Ναι υπάρχουν και τα τμήματα αυτά είναι  94.

8. Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν αναγνώριση μαθημάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση;

1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που εισάγονται σε Τμήμα των Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες εκκλησιαστικές Ακαδημίες, να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσης τους.

2. Η αναγνώριση των μαθημάτων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Τμήματος, κατά περίπτωση και οι φοιτητές απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων ή των ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν στο Τμήμα προέλευσης και δύνανται να ενταχθούν σε διαφορετικό εξάμηνο από αυτό της εγγραφής τους.

9. Ποιοι είναι οι λόγοι αποκλεισμού μετεγγραφής ή μετακίνησης;

1. Από τη διαδικασία μετεγγραφής ή μετακίνησης σε άλλο Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου αποκλείονται οι ακόλουθες κατηγορίες φοιτητών:

α) όσοι έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών, ο οποίος προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, όπου φοιτούν,
β) όσοι έχουν λάβει μετεγγραφή ή μετακίνηση σε άλλο Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου,
γ) όσοι, με αίτησή τους, έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της φοίτησης και της φοιτητικής ιδιότητας, εκτός αν αυτή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας,
δ) όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. με τις κάτωθι κατηγορίες:
δα) τέκνα των Ελλήνων εξωτερικού,
δβ) αλλοδαποί αλλογενείς,
δγ) υπότροφοι αλλοδαποί αλλογενείς οι οποίοι έχουν
δικαίωμα πρόσβασης στα Τμήματα Θεολογίας των Α.Ε.Ι. και στα προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Α. σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόΛοιπες Σχολές,
δδ) υπότροφοι ομογενείς,
δε) αθλητές οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 2725/1999 (Α ́ 121),
δστ) όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. σε θέσεις ελεύθερης πρόσβασης, δηλαδή χωρίς συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις,
δζ) όσοι έχουν εγγραφεί σε Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

2. Αποκλείεται η μετεγγραφή μεταξύ Τμημάτων Α.Ε.Ι. με έδρα την ίδια Περιφερειακή Ενότητα. Για τις ανάγκες του παρόντος, η Περιφέρεια Αττικής νοείται ως μία Περιφερειακή Ενότητα, εξαιρουμένης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

10. Τι ισχύει για την μετεγγραφή βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων;

1. Ο αριθμός των μετεγγραφομένων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων είναι ίσος με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Τμήμα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. όπως αυτό ορίζεται ανά ακαδημαϊκό έτος. Έως την 30η Απριλίου εκάστου έτους τα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. αποστέλλουν σχετική εισήγηση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων ως προς τις λειτουργικές τους δυνατότητες σχετικά με τον αριθμό των φοιτητών τον οποίο δύνανται να μετεγγράψουν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης Τμήματος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. ο αριθμός των μετεγγραφομένων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων δύναται να υπερβεί το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων του οικείου Τμήματος. Σε περίπτωση δεκαδικού υπολοίπου, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων μετεγγραφής, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα.

2. Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται μετεγγραφή βάσει του παρόντος άρθρου, δύναται να υποβάλει σχετική αίτηση για αντίστοιχα Τμήματα έως δύο (2) διαφορετικών Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α..

3. Ο αιτών μετεγγραφή μοριοδοτείται ανά κατηγορία κριτηρίων ως εξής:

α) Οικονομικά κριτήρια:
αα) Έξι (6) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ,
αβ) τέσσερα (4) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ και ε-νός λεπτού (3.000,01) έως το ποσό των έξι χιλιάδων ευ- ρώ (6.000),
αγ) τρία (3) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ και ενός λε-πτού (6.000,01) έως το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000),
αδ) δύο (2) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (9.000,01) έως το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευ- ρώ (12.000) ευρώ.Η μοριοδότηση των υποπεριπτώσεων αα ́ έως και αδ ́ γίνεται πάντα διαζευκτικώς.
β) Κοινωνικά κριτήρια:
βα) ενάμισι (1,5) μόριο, εάν ο αιτών είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας, προσαυξανόμενο κατά ήμισυ (0,5) μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος,
ββ) δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας προσαυξανόμενα κατά ήμισυ (0,5) μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος,
βγ) δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι ορφανός από τον ένα γονέα και πέντε (5) μόρια εάν είναι ορφανός και από τους δύο γονείς,
βδ) δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι τέκνο άγαμου γονέα,
βε) ένα (1) μόριο για κάθε μέλος της οικογένειας του αιτούντος (γονέα, τέκνο, αδελφό/η ή σύζυγο) το οποίο έχει αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμενης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β ́ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων μετεγγραφής με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου υπερβαίνει το ποσοστό της παρ. 1, η επιλογή αυτών γίνεται κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης του συνόλου των μορίων τα οποία συγκέντρωσαν επί των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων αιτούντων, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, ώστε ο συνολικός αριθμός μετεγγραφομένων να μην υπερβαίνει το ποσοστό της παρ. 1.

11. Τι ισχύει για την μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών;

1. Φοιτητής, ο οποίος έχει ένα ή περισσότερα αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, δύναται να αιτηθεί μετεγγραφή αποκλειστικά κατά το πρώτο έτος, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) τα αδέλφια σπουδάζουν σε Τμήματα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. τα οποία εδρεύουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα τόσο μεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία διαμένουν μόνιμα οι γονείς ή οι ίδιοι ή οι γονείς τους έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,
β) τα αδέλφι  ́ συμπεριλαμβανομένου του αιτούντος, δεν είναι κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών και δεν έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών, ο οποίος προβλέπεται για την απονομή του τίτλου σπουδών,
γ) το κατά κεφαλήν εισόδημα του αιτούντος δεν υπερ- βαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) ευρώ.

2. Οι μετεγγραφές του παρόντος πραγματοποιούνται καθ’ υπέρβαση του ποσοστού 15%.

3. Εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α) ο φοιτητής δύναται να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα, το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού,
β) εάν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού, ο φοιτητής δύναται να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας των γονέων του ή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,
γ) εάν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, τα αδέλφια δύνανται να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχα Τμήματα τα οποία εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης.

4. Κατ’ εξαίρεση  σε περίπτωση που το κατά κεφαλήν εισόδημα του αιτούντος δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, τα αδέλφια φοιτητές δύνανται να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχο Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία οι ίδιοι ή οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας.

12 . Τι ισχύει για την μετεγγραφή για τη μετακίνηση σε Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου;

1. Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται μετεγγραφής κατά το πρώτο έτος φοίτησής του σε αντίστοιχο Τμήμα με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί, δύναται να υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εάν έχει υποβάλει αίτηση μετεγγραφής βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, πλην όμως δεν πληροί την προϋπόθεση της βάσης μετεγγραφής, ή
β) έχει υποβάλει αίτηση μετεγγραφής βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, αλλά η αίτηση αυτή δεν γίνεται δεκτή λόγω πλήρωσης του ποσοστού 15% από συνυποψηφίους, οι οποίοι συγκέντρωσαν υψηλότερο σύνολο μορίων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, ή
γ) εάν έχει υποβάλει αίτηση μετεγγραφής βάσει της κατηγορίας αδελφών προπτυχιακών φοιτητών, πλην όμως δεν πληροί την προϋπόθεση της βάσης μετεγγραφής.

2. Οι αιτήσεις μετακίνησης των φοιτητών  :

α) δύνανται να περιλαμβάνουν έως πέντε (5) Τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου με σειρά προτίμησης, και εντός δύο (2) το πολύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων. Τα Τμήματα, τα οποία δύναται να δηλώσει ο φοιτητής είναι αυτά τα οποία είχε δηλώσει κατά την υποβολή του μηχανογραφικού του δελτίου και για τα οποία συγκεντρώνει τα μόρια της βάσης εισαγωγής,
β) ικανοποιούνται μετά την ολοκλήρωση των μετεγγραφών βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στα Τμήματα τα οποία έχουν δηλωθεί από τον αιτούντα και αποκλειστικά έως την πλήρωση του ποσοστού 15%,
γ) πραγματοποιούνται με αναλογική εφαρμογή .

3. Οι αιτήσεις μετακίνησης των φοιτητών που  έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής  , αλλά η αίτηση αυτή δεν γίνεται δεκτή λόγω  πλήρωσης του ποσοστού   από συνυποψηφίους, οι οποίοι συγκέντρωσαν υψηλότερο σύνολο μορίων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων:

α) ικανοποιούνται καθ’ υπέρβαση του ποσοστού 15%,
β) πραγματοποιούνται με αναλογική εφαρμογή  .

13. Υπάρχουν ειδικές κατηγορίες μετεγγραφών;  

Δικαίωμα μετεγγραφής καθ’ υπέρβαση του ποσοστού 15%, έχουν οι φοιτητές, οι οποίοι εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α ́ 120), τα οποία έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια διαμένει μόνιμα ή έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,

β) τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, τα οποία έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια διαμένει μόνιμα ή έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,

γ) άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, πιστοποιούμενη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή πάσχοντες από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ' αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β ́ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συνάνθρωπο. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη την οποία ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία ή στην πόλη στην οποία τους παρέχεται ιατρική μέριμνα, σύμφωνα με βεβαίωση της επιτροπής της προαναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης,

δ) κρατούμενοι σε Κατάστημα Κράτησης της χώρας. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχο ή συναφές με το Τμήμα εισαγωγής τους Α.Ε.Ι. τμήμα το οποίο εδρεύει σε Περιφερειακή Ενότητα όπου λειτουργεί το Κατάστημα Κράτησης στο οποίο κρατούνται κατά την ημερομηνία της αίτησης μετεγγραφής τους. Σε περίπτωση κατά την οποία στην Περιφερειακή Ενότητα όπου λειτουργεί το Κατάστημα Κράτησης δεν υπάρχει Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συναφές Τμήμα με το Τμήμα εισαγωγής τους Α.Ε.Ι., τότε οι εν λόγω φοιτητές έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχο ή συναφές με το Τμήμα εισαγωγής τους Α.Ε.Ι. Τμήμα, το οποίο εδρεύει σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα εκείνης όπου λειτουργεί το Κατάστημα Κράτησής τους,

ε) πολίτες κυπριακής καταγωγής, οι οποίοι εισήχθησαν σε ποσοστό θέσεων καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (Β ́ 272) απόφαση της Υπουρ- γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού αριθμού των εισαχθέντων, της ανωτέρω κατηγορίας,
στ) Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, οι οποίοι εισήχθησαν σε ποσοστό θέσε- ων καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (Β ́ 272) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού των εισαχθέντων, της ανωτέρω κατηγορίας,

ζ) κληρικοί, οι οποίοι κατέχουν οργανική θέση εφημερίου και φοιτούν σε Ιερατικό Τμήμα των Α.Ε.Α.. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στο Ιερατικό Τμήμα της Α.Ε.Α. που βρίσκεται στην πλησιέστερη Περιφερειακή ενότητα του τόπου της οργανικής τους θέσης.

14. Ποιοι είναι οι λόγοι που οι φοιτητές μπορούν να πάρουν  κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή/μετακίνηση;

Ο νέος νόμος για τις μετεγγραφές των φοιτητών που ψηφίστηκε στη Βουλή ξεκαθαρίζει το “θολό” τοπίο που υπήρχε σήμερα ως προς τις κατ εξαίρεση μετεγγραφές, καθώς ορίζει τις περιπτώσεις που χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικές   ή επιγενόμενες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για μετεγγραφή σε αντίστοιχο τμήμα ή να κάνουν αίτηση για μετακίνηση  σε άλλο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. του ίδιου επιστημονικού πεδίου, με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί μέσω της επιτυχίας του στις εξετάσεις πανελλα- δικού επιπέδου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης.

Ειδικότερα  αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής δύναται να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αποκλειστικά για σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις ή επιγενόμενες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης φοιτητών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

Ως τέτοιες χαρακτηρίζονται ιδίως οι εξής:

α) σοβαρές παθήσεις φοιτητών ή μελών της οικογένειας του φοιτητή, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα της υπ' αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β ́ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και οι οποίες διαπιστώνονται από τα όργανα και μέσω διαδικασίας η οποία αναφέρεται στην ως άνω κοινή υπουργική απόφαση,

β) θάνατος συγγενούς α ́ βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β ́ βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή, ο οποίος επήλθε εντός ενός έτους πριν την υποβολή της αίτησης για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής,

γ) κυοφορούσες φοιτήτριες μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος, και εφόσον αυτές ήδη φοιτούν για την απόκτηση πρώτου πτυχίου, και

δ) φοιτητές οι οποίοι έχουν υποστεί σωματική ή ψυχική βλάβη προκληθείσα από εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας ή της γενετήσιας ελευθερίας ή της προσωπικής ελευθερίας, η οποία τεκμηριώνεται με βάση τα πορίσματα της ιατρικής επιστήμης.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει αντίστοχο Τμήμα Α.Ε.Ι. στην Περιφερειακή Ενότητα, με εκείνο του Τμήματος εισαγωγής ή φοίτησής τους, τότε οι φοιτητές αυτοί, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση κατ’ εξαίρεση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου για το οποίο συγκεντρώνουν τα μόρια της βάσης εισαγωγής κατά το έτος έγγραφής τους στο Τμήμα προέλευσης.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτών την κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή ή μετακίνηση εμπίπτει σε λόγους αποκλεισμού,τότε η Επιτροπή δύναται να εισηγηθεί ομόφωνα στον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος και κρίνει για την έκδοση απόφασης κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής ή μετακίνησης.

Η αίτηση για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή ή μετακίνηση δεν μπορεί να αφορά σε πραγματικά περιστατικά τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για την απόρριψη της αίτησης μετεγγραφής ή μετακίνησης  .

Με απόφαση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται για κάθε ακαδημαϊκό έτος πενταμελής Επιτροπή με αντικείμενο την εξέταση των κατ’ εξαίρεση αιτήσεων μετεγγραφής ή μετακίνησης. Η Επιτροπή αποτελείται από ένα (1) μέλος, το οποίο υποδεικνύεται από τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και εκτελεί χρέη Προέδρου, δύο (2) μέλη, τα οποία υποδεικνύονται από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Α.Ε.Ι., έναν (1) εκπρόσωπο από τη Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και έναν (1) εκπρόσωπο κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Ιατρών, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Υγείας. Η Επιτροπή είναι άμισθη και τα μέλη της δεν λαμβάνουν κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτή.

Η απόφαση ορισμού της Επιτροπής δεν δημοσιοποιείται πριν από την ολοκλήρωση του έργου της για το οικείο ακαδημαϊκό έτος.

15. Μπορούν να γίνουν ενστάσεις από τους φοιτητές που θεωρούν ότι αδικήθηκαν;

Κατά των αποτελεσμάτων των αιτήσεων μετεγγραφής δύναται να υποβληθεί αίτηση θεραπείας εντός τριάντα (30) ημερών ενώπιον τριμελούς Επιτροπής, η οποία συγκροτείται για κάθε ακαδημαϊκό έτος, ειδικά για αυτόν τον σκοπό με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η υποβολή αίτησης θεραπείας επιτρέπεται αποκλειστικά για περιπτώσεις προφανούς σφάλματος, το οποίο δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αιτούντος κατά την υποβολή της αίτησης μετεγγραφής.

Ετικέτες: 
Μετεγγραφές

Σχόλια (33)

 
Α. Α.
31 Ιουλ 2022 14:52

Καλησπερα σας. Θέλει ο γιος μου να κάνει αίτηση για μεταγραφή από Ηράκλειο σε Πάτρα στην σχολή Μηχανολογων Μηχανικών
Έχει την διαφορά των μορίων , έχει και τα κριτήρια αλλά η σχολή στην Πάτρα έχει καλύψει της θέσεις .

Τι γίνετε σ αυτή την περίπτωση ;

 
Μετεγγραφές και χάρτης ΑΕΙ
19 Μάιος 2022 10:19

Όπως και το 2021, θα έχουμε χιλιάδες κενές θέσεις με πλασματικούς εισακτέους που δε θα παρακολουθήσουν μαθήματα στα τμήματα εισαγωγής και ούτε φυσικά θα λάβουν πτυχίο. Οι διαρροές θα συνεχιστούν και τις επόμενες χρονιές καθώς κανένα ίδρυμα δεν ελέγχει τι γίνεται με τους εισακτέους σε κάθε εξάμηνο σπουδών παρά μόνο στην εισαγωγή και την αποφοίτηση.

Όσοι εγγεγραμμένοι απέχουν για 2 συνεχόμενα εξάμηνα από τα μαθήματα (ακαδημαϊκές διαλέξεις και εργαστήρια) πρέπει να διαγράφονται από τους φοιτητικούς καταλόγους.

Όμως, αν κάθε χρόνο κατατίθονται περίπου 12000 αιτήσεις μετεγγραφών -σχεδόν 1 στους 6 επιτυχόντες επιθυμεί να μετακινηθεί- τότε ο ακαδημαϊκός χάρτης των Πανεπιστημίων χρειάζεται άμεση αναδιοργάνωση: Να σταματήσουν να λειτουργούν διάσπαρτα τμήματα Σχολών σε νησιά και χωριά, να μετακινηθεί το προσωπικό και οι φοιτητές και να δημιουργηθούν σύγχρονα πανεπιστημιακά campus με εστίες που να προσφέρουν σίτιση και στέγαση ώστε να διευκολύνονται στην ολοκλήρωση των σπουδών τους όλοι οι εισακτέοι.

 
Αναστασια
05 Μάιος 2022 15:58

Αν αγοράσω σπίτι λίγο πριν γίνουν οι αιτήσεις προλαβαίνει να κατοχυρωθεί σαν κυριότητα κατοικίας;
Για να το δηλώσω στην αίτηση για αδερφούς φοιτητες

 
@Mama
30 Αυγ 2021 17:46

Εδω αδιαφορουν γενικα για τα παιδια μας (αφου δεν ειναι παιδια τους) , θα κολλησουν στα αδελφια?

 
Mama
30 Αυγ 2021 14:39

Γιατί τόση σκληρότητα αφήστε ήσυχα τουλάχιστον τα αδέρφια
Πόσες ελληνικές οικογένειες μπορούν να στηρίζουν φοιτητές σε διαφορετικές πόλεις;

 
Γεωργία
30 Αυγ 2021 12:19

Φοιτητής ο οποίος έχει περάσει στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση μετεγγραφής σε αντίστοιχο τμήμα του ΕΛΜΕΠΑ (ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ενώ δεν το είχε βάλει στο μηχανογραφικό του, το τμήμα του ΕΛΜΕΠΑ?

 
harry
18 Αυγ 2021 21:22

Θα ήθελα να ρωτήσω αν θα καταφέρω να πάρω μεταγραφή λόγω σοβαρών παθήσεων μελών της οικογένειάς μου (περίπου τρεις κατηγορίες που συμπεριλαμβανονται στο Φ.151/17897/Β6/2014 (Β ́ 358)). Και επίσης αν θα μετακινηθώ στην πόλη ίδια με του αδερφού μου (διότι στην πόλη μου δεν έχει αντιστοιχία).

 
μαρια
27 Ιουλ 2021 20:04

μεταξυ ΔΙΕΚ θα γινονται μετεγγραφες?

 
μαρια
27 Ιουλ 2021 20:02

στα διεκ θα γινουν μετεγγραφες ή οχι?

 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
27 Ιουλ 2021 18:11

ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΜΕ ΤΟ 10% , ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ
ΣΤΟΧΕΥΩ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ , ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ(ΛΟΓΩ ΜΟΝΑΔΩΝ).
ΜΗΠΩΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ Π.Χ. ΑΠΟ ΣΗΤΕΙΑ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ;
ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΛΛΑ ΠΑΙΖΕΙ ΡΟΛΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΝΩ ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ;

 
Υποψήφιος Φοιτητής
27 Ιουλ 2021 17:19

Στην ερώτηση 6 και στην παράγραφο 4: <<Προϋπόθεση για τη μετεγγραφή φοιτητή στις περιπτώσεις βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και αδελφών προπτυχιακών φοιτητών είναι η συγκέντρωση των μορίων της βάσης μετεγγραφής του Τμήματος στο οποίο αιτείται τη μετεγγραφή.>>
Δηλαδή η βάση μετεγγραφής μπορεί να μην ισχύσει για τις κατ' εξαίρεση μετεγγραφές;

 
Γονιος μαθήτριας
25 Ιουλ 2021 20:08

Πώς να βάλουμε τα παιδιά μας να δηλώσουν σχολές που είχαν πέρισυ χαμηλή βάση; Να τη στείλω σε επαρχιακή πολή, να νοικιάσει σπίτι και να περιμένω πότε θα μας πουν ότι το τμήμα κλείνει και οι φοιτητές μεταφέρονται αλλού;
Γονείς, προσοχή πού θα στείλετε τα παιδιά σας. Θα ταλαιπωρηθούν πολύ

 
ΕΒΕ
25 Ιουλ 2021 18:01

Πιστεύω πως τελευταία στιγμή θα το αλλάξει "με εντολή Μητσοτάκη" όπως διορθώνουν κάθε ανοησία τους για την οποία τους κράζουν στα σοσιαλ μίντια Αν δεν το κάνουν εξαιτίας της θα πέσει ο Μητσοτάκης . Κ θα ναι νύχτα.

 
Γιωργος
25 Ιουλ 2021 16:19

ΤΟ ΚΑΙΡΙΟ ΖΗΤΗΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ:
ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΒΛΗΤΕΣ::

 
Μέλος ΔΕΠ και γονιός υποψηφίου
23 Ιουλ 2021 23:54

΄@ γονιός και εκπαιδευτικός
Εάν δεν γνωρίζετε τι συμβαίνει στη υπόλοιπη Ευρώπη μην υποθέτετε ότι έτσι είναι. Η πολιτική ΕΥΡΩΠΗ 2020 είχε θέσει σαν στόχο το 40% των πολιτών ηλικίας 30-33 να είναι απόφοιτοι 3βάθμιας εκπαίδευσης. Η πρόβλεψη είναι το ποσοστό αυτό το 2030 να πλησιάσει το 60%. Ο σκοπός είναι η Ε.Ε. να γίνει η πιο ανταγωνιστική οικονομία στο Κόσμο. Προφανώς εσείς βλέπετε την χώρα μόνο ως γκαρσόνια και ξαπλώστρες.

 
Μ
23 Ιουλ 2021 17:17

Τα ΙΕΚ είναι δωρεάν και δημόσια! Με καλές προοπτικές. Τι κερδίζει κανείς να περάσει σε μια σχολή που δεν θα την βγάλει ή να παρακαλά να μπει κάπου που δεν τον θέλει η ίδια η σχολή; Έθεσαν τις προδιαγραφές του τα τμήματα. Υπάρχουν πάντα καλύτεροι ή χειρότεροι από εμάς. Η εβε μόνο καλό θα κάνει στο δημόσιο πανεπιστήμιο! Μπορούν να ξαναδώσουν όσοι θεωρούν ότι μπορούν να σπουδάσουν σε πανεπιστήμιο. 4 μαθήματα είναι μοναχά! Καλή πρόοδο σε όλους. Λιγότερη γκρίνια και περισσότερη προσπάθεια!!!

 
homo ludens
23 Ιουλ 2021 15:58

" Το να διαβάσουμε περισσότερο και να κερδίσουμε τη θέση μας εκεί που θέλουμε, ΑΝ είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, αυτό το σενάριο δεν "παίζει" πουθενά, ε;"

Οχι δεν παίζει. Γιατί αν ατομικά διαβάζαμε και παίρναμε παραπάνω βαθμολογία κάποιος άλλος θα έχανε την θέση του.

 
@EBE
23 Ιουλ 2021 15:20

Όλο γκρίνια. Το να διαβάσουμε περισσότερο και να κερδίσουμε τη θέση μας εκεί που θέλουμε, ΑΝ είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, αυτό το σενάριο δεν "παίζει" πουθενά, ε; Μόνο γκρίνια και αναζήτηση ελεημοσύνης από το κράτος-νταντά το οποίο "οφείλει" να μας παρέχει θέσει εκεί που θέλουμε όπως θέλουμε, για όσους θέλουμε γιατί ο καθένας μας έχει τους λόγους του και τις δυσκολίες του που είναι πάνω από τους λόγους και τις δυσκολίες των αλλων.

 
EBE
23 Ιουλ 2021 15:06

Η ΕΒΕ μπήκε για να "σφάξει" χιλιάδες μαθητές από τα δημόσια πανεπιστήμια και να τα ωθήσει στα ΙΕΚ και στα ιδιωτικά κολέγια. Οπότε μόνον κάποιοι ελάχιστοι που θα περάσουν σε σχολές μακριά από την πόλη τους θα μπορέσουν να πάρουν και μεταγραφή. Αλλά αυτό δεν το ενδιαφέρει το Υπουργείο μας τόσο, διότι η ώθηση στον ιδιωτικό τομέα σπουδών έχει σημασία!!! Τίποτα άλλο...

 
ΔΕΠ
23 Ιουλ 2021 11:43

Πρέπει όντως να σταματήσει αυτή η "βιομηχανία" μετεγγραφών. Κάποια χρόνια το τμήμα μου δέχτηκα ως και 100 άτομα μ'αυτές τις πατέντες. Και σίγουρα δε θα έπρεπε να γίνονται εκπτώσεις στα μόρια και τις ΕΒΕ - αυτό είναι ξεκάθαρα άδικο για τους υπόλοιπους φοιτητές που πέρασαν στη σχολή με το σπαθί τους. Ουσιαστικά το κράτος λεει ότι το τάδε τμήμα π.χ. έχει βάση 17000 μόρια, αλλά αν ανήκεις σε κάποια ειδική κατηγορία η βάση για σένα είναι χαμηλότερη. Μεγαλύτερη αδικία δεν μπορώ να φανταστώ. Ο τρόπος να βοηθήσει το κράτος διάφορες κοινωνικές ομάδες ή ειδικές κατηγορίες δεν είναι με το να χαμηλώνει τα στάνταρ στα τμήματα υψηλής ζήτησης.

 
Μητέρα υποψηφίου μαθητή
23 Ιουλ 2021 11:23

Μάλλον ξεχνάμε ότι οι μετεγγραφές γίνονται για να βοηθηθούν οικογένειες που δεν μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά τους οικονομικά ώστε να σπουδάσουν σε άλλη πόλη και όχι για να βολευτούν κάποιοι. Αν υπήρχε πραγματική φοιτητική μέριμνα πράγματι δεν θα έπρεπε να γίνονται μετεγγραφές
Όσο για το αν η εβε επηρεάζει τις μετεγγραφές είναι σαφές ότι τις επηρεάζει και μάλιστα τις δυσκολεύει. Η εβε προκαλεί τεχνητή αύξηση των βάσεων και η προϋπόθεση της διαφοράς των 2750 μορίων μεταξύ των μορίων του μαθητή και της βάσης της Σχολής ικανοποιείται πιο δύσκολα.
Αλήθεια συνειδητοποιείτε ότι υπαρχουν οικογένειες μονογονεϊκές, πολύτεκνες οικογένειες , οικογενειες που ήδη έχουν ένα παιδί σε άλλη πόλη και δεν μπορούν να στηρίξουν τις σπουδές και ενός δεύτερου , ή ακόμα χειρότερα μονογονεϊκές με δύο παιδιά σε άλλη πόλη που η εβε δεν επιτρέπει την μετεγγραφή του. Αυτά σαν σχόλιο για τον τίτλο του άρθρου και απάντηση σε κάποια σχόλια που διάβασα παραπάνω.

 
Μετεγγραφές τέλος
23 Ιουλ 2021 08:47

Πρέπει να μπει ένα τέλος στο εργοστάσιο των μετεγγραφών.
Όπου μπορέσει κανείς, βάσει επιδόσεων να μπαίνει...όπως σε όλο τον κόσμο.
Εδώ έχουμε φτάσει να ασχολείται το υπουργείο με την μετεγγραφή της κάθε 'περίπτωσης' ώστε να αξιοποιείται αποκλειστικά στο πολιτικό πεδίο.
Σωστό το μέτρο της ΕΒΕ αν και θεωρώ ανεπαρκές γιατί πάει από κάτω προς τα πάνω, αντί το ανάποδο. Δηλαδή θα πρέπει τα Πανεπιστήμια να βάζουν όρια ξεκινώντας όχι από τον μέσο όρο των γραπτών εξετάσεων (δηλαδή αν κατέβουν όλοι αδιάβαστοι θα μπουν όσοι έγραψαν 2 και 3??) αλλά βάσει του ελάχιστου επιπέδου που πρέπει να έχει ένας φοιτητής σε κάθε αντικείμενο ώστε να εγγυηθούμε τόσο την ολοκλήρωση σπουδών όσο και το ίδιο το επίπεδος τους.
Προσωπικά δεν μπορώ να δεχθώ να μπαίνουν στα Παιδαγωγικά φοιτητές με 10 γιατί είναι βέβαιο ότι ακόμα και αν αποφοιτήσουν θα έχουμε τουλάχιστον μέτριους δασκάλους στα σχολεία και επομένως θα έχουμε μέτριους μαθητές. Αν ο φοιτητής από το μαθηματικό Σάμου που μπήκε με 3000 μόρια καταλήξει να αποφοιτήσει και να διδάξει σε ένα γυμνάσιο ή ένα λύκειο θα αποδώσει μαθητές αντίστοιχου επιπέδου....το έχω δει να συμβαίνει. Αυτό θέλουμε???

 
γονιός κι εκπαιδευτικός
23 Ιουλ 2021 08:40

Οι εισακτέοι πρέπει να μειωθούν. Πουθενά στην Ευρώπη δεν μπαίνουν στο πανεπιστήμιο τόσοι πολλοί φοιτητές αναλογικά με τον πληθυσμό. Αν ακολουθείτε κάποιους που κλαψουρίζουν που έγραψαν 9 και θέλουν Αθήνα και καλή σχολή τότε γεμίστε τα πανεπιστήμια και θα μοιάζουν τα πτυχία κουρελόχαρτα. Θα είναι σαν το υποτιμημένο νόμισμα.

 
ναι στην ΕΒΕ
23 Ιουλ 2021 08:37

Είναι άδικο κάποιος να περάσει Νομική Κομοτηνής και να έρθει στη Νομική Αθήνας που η διαφορά είναι μεγάλη. Προυπόθεση η βαθμολογία του τελευταίου εισερχόμενου τουλάχιστον.

 
Legend
23 Ιουλ 2021 08:31

Θα τη συνηθίσετε! Η πρώτη φορά πονά. Μετά χωνεύεται. Το τολμηρό θα είναι να κλείσει τις σχολές που δεν έχουν φοιτητές. Αρκετά με το κάθε τμήμα στην κάθε ραγούλα!

 
Ωραία φιλοσοφία..
23 Ιουλ 2021 07:35

Πολύ ωραία «πλασάρουμε» άλλον ένα παράλογο παράγοντα για την επιλογή της σωστής σχολής στο μηχανογραφικό.. αν το τμήμα είναι «αποκλεισμένο» από μεταγραφή! Δηλαδή, καλύτερα να περάσεις πχ στο Μαθηματικό Σάμου που μπορείς να κάνεις μετεγγραφή στην Αθήνα παρά στο ΕΛΜΕΠΑ και να σπουδάσεις κάτι που πραγματικά σου αρέσει και να βρεις και δουλειά! Συγχαρητήρια για την πραγματικά «αποκλεισμένη» λογική.

 
Οι Άριστοι;
23 Ιουλ 2021 07:31

Μα πως γίνεται να πάρει ένας μη Αρίστος φοιτητής (πχ του 15-16) μεταγραφή σε τμήμα άριστων του 18 και να την τελειώσει τη σχολή;; Τότε γιατί νομοθετήθηκε η ΕΒΕ; Φαίνεται μέσω των μεταγραφών τελειώνεις πιο εύκολα τα μαθήματα κα Υπουργέ!

 
Υπογεννητικοτητα.
23 Ιουλ 2021 03:07

Δηλαδή δεν μπορούν να πάρουν μεταγραφή πολύτεκνοι, τριτεκνοι; Τα συμπεράσματα δικά σας.

 
την εβε
23 Ιουλ 2021 02:23

γιατι την εβαλαν τοτε;
τι παλαβα ειναι παλι τουτα;;

 
@Την ΕΒΕ να καταργήσει
23 Ιουλ 2021 00:39

Η ΕΒΕ είναι ότι καλύτερο έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Η γκρίνια δεν ωφελεί.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ