Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Οι 57 νομοτεχνικές που κατέθεσε η Ν. Κεραμέως στο πολυνομοσχέδιο του υπ. Παιδείας μόνο στο esos

Oι υποψήφιοι για τις θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη θέση του Διευθυντή δύο (2) μόνο Περιφερειακών Διεύθυνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δημοσίευση: 28/07/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Συνολικά  57 νομοτεχνικές βελτιώσεις  κατέθεσε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως στο πολυνομοσχέδιο «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», το οποίο ψηφίζεται σήμερα το βράδυ στη Βουλή.

Στις νομοτεχνικές βελτιώσεις, τις οποίες κατ΄αποκλειστικότητα  δημοσιεύουμε στο esos, ξεχωρίζουμε:

  • Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 31, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν την προϋπόθεση της γνώσης ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2, για τις θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που δεν πληρούν την ανωτέρω προϋπόθεση.».
  • Μετά από το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 32 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Κατά την επιλογή λαμβάνονται, ακόμα, υπόψη οι αξιολογικές εκθέσεις του υποψηφίου ως στελέχους εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικού ή μέλους του Ε.Ε.Π. της θητείας ή της αξιολογικής περιόδου, κατά περίπτωση, που προηγείται της διαδικασίας επιλογής. Αν ο υποψήφιος έχει αξιολογηθεί και ως εκπαιδευτικός ή μέλος του Ε.Ε.Π. και ως στέλεχος εκπαίδευσης, για την εφαρμογή της παρούσας λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγησή του ως στελέχους εκπαίδευσης. Αν ο υποψήφιος έχει αξιολογηθεί ως εκπαιδευτικός ή μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνεται υπόψη η επίδοσή του στις εκθέσεις αξιολόγησης των κριτηρίων Α1, Α2 και Β ή Α και Β, κατά περίπτωση, του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Γ΄ κατά την τελευταία τετραετία πριν από την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.».
  • Στην περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 39, η φράση «μίας (1) μόνο Περιφερειακής Διεύθυνσης» αντικαθίσταται από τη φράση: «έως δύο (2) Περιφερειακών Διευθύνσεων» (σ.σ. Η συγεκριμένη παράγραφος διορθ΄βνεται ως εξής: α) οι υποψήφιοι για τις θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη θέση του Διευθυντή δύο (2) μόνο Περιφερειακών  Διεύθυνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).
  • Μετά από το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 40 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Υποψήφιοι που μετά από την εξέταση στην ξένη γλώσσα, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 33, χάνουν τις μονάδες των τίτλων σπουδών και της αντίστοιχης ξένης γλώσσας, παραμένουν στον τελικό πίνακα επιλογής, μόνο αν συγκεντρώνουν αριθμό μονάδων, μη συνυπολογιζομένων των μονάδων της συνέντευξης, μεγαλύτερο από αυτόν των μη κληθέντων στη διαδικασία της συνέντευξης.».

Ειδικότερα η 57 νομοτεχνικές βελτιώσεις είναι οι εξής:

1. Στην υποπερ. ακ) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 4 μετά από τη λέξη «Γυμνασίου-Λυκείου» προστίθεται το αρκτικόλεξο «(ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.)».

2. Στην υποπερ. στε) της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 4 μετά από τη λέξη «Προϊσταμένου» προστίθενται οι λέξεις «ή του Υπεύθυνου Λειτουργίας».

3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περ. ιβ) της παρ. 4 του άρθρου 8 μετά τις λέξεις «εντός της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης» προστίθεται η φράση «, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην περ. ιστ) της παρ. 4 του άρθρου 6».

4. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 8, η φράση «του άρθρου 42» αντικαθίσταται από τη φράση «του άρθρου 44».

5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 10, η φράση «του άρθρου 28» αντικαθίσταται από τη φράση «του άρθρου 30».  

6.  Στην υποπερ. γα) της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 15 η φράση «τριάντα επτά (37) θέσεις,» αντικαθίσταται από τη φράση «σαράντα επτά (47) θέσεις,».

7. Στην υποπερ. γβ) της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 15 η φράση «εξήντα (60) θέσεις.» αντικαθίσταται από τη φράση «πενήντα (50) θέσεις.».

8. Στην παρ. 5 του άρθρου 15 οι λέξεις «και των μελών του Ε.Ε.Π.» αντικαθίστανται από τη φράση: «, των μελών του Ε.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων» και η  φράση «το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.),» αντικαθίσταται από τη φράση «το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ή Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.),».

9. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 19, μετά από τη λέξη «αποσπώνται» προστίθεται η φράση «, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης,».

10. Στο τέλος της περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 19 το κόμμα «,» αντικαθίσταται από τη λέξη «και», στο τέλος της περ. γ) η λέξη «και» αντικαθίσταται από τελεία «.», διαγράφεται η περ. δ) της παρ. 4 του άρθρου 19 και εισάγεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Στις συνεδριάσεις της Σ.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.Α. δύνανται να καλούνται οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων, κατά περίπτωση, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής αρμοδιότητας των Κ.Ε.ΠΕ.Α..».

11. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 19, η φράση «των περ. α), β) και δ)» αντικαθίσταται από τη φράση «των περ. α) και β)».

12. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 19 η φράση «των περ. β) και δ)» αντικαθίσταται από τη φράση «της περ. β)» και διαγράφονται οι λέξεις «και τα όργανα».

13. Στην παρ. 3 των άρθρων 20, 21 και 23 έως 27, μετά από τη λέξη «τοποθετούνται» προστίθενται οι λέξεις
«, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης,».

14. Στην παρ. 3 του άρθρου 22 μετά από το αρκτικόλεξο «Ε.Κ.Φ.Ε.» προστίθεται η φράση «τοποθετούνται με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,».

15. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο εκπαιδευτικός τοποθετείται στο ΓΡΑ.ΣΥ.Π. με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η θητεία του είναι τετραετής.».

16. Στο δεύτερο εδάφιο της περ. ζ) της παρ. 1 του άρθρου 29, μετά από τη φράση «οργάνωσης και λειτουργίας τους,» προστίθενται τα εξής: «διασφαλίζεται η υπερτοπικότητά τους,».

17. Στην περ. ιστ) της παρ. 2 του άρθρου 30, μετά από τις λέξεις «Γυμνασίων-Λυκείων» και πριν την τελεία, προστίθεται το αρκτικόλεξο «(ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.)».

18. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 30, η φράση «της παρ. 1» αντικαθίσταται από τη φράση «της παρ. 2».

19. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 31, ύστερα από τη φράση «Προϊσταμένου Γραφείου» διαγράφονται οι λέξεις «Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας».

20. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 31, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν την προϋπόθεση της γνώσης ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2, για τις θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που δεν πληρούν την ανωτέρω προϋπόθεση.».

21. Στην παρ. 11 του άρθρου 31 το πέμπτο εδάφιο και έκτο εδάφιο διαγράφονται και εισάγεται εδάφιο ως εξής: «Οι θέσεις των περ.: i) στ) και ζ), ii) θ) έως ια) και iii) ιβ) έως ιδ) του άρθρου 58 θεωρούνται όμοιες, ξεχωριστά για κάθε περίπτωση.».

22.  Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 32 διαγράφεται η φράση: «, καθώς και η επίδοση του υποψηφίου στις εκθέσεις αξιολόγησης των κριτηρίων Α1, Α2 και Β του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Γ΄ κατά την τελευταία τετραετία πριν από την έναρξη της διαδικασίας επιλογής».

23.  Μετά από το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 32 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Κατά την επιλογή λαμβάνονται, ακόμα, υπόψη οι αξιολογικές εκθέσεις του υποψηφίου ως στελέχους εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικού ή μέλους του Ε.Ε.Π. της θητείας ή της αξιολογικής περιόδου, κατά περίπτωση, που προηγείται της διαδικασίας επιλογής. Αν ο υποψήφιος έχει αξιολογηθεί και ως εκπαιδευτικός ή μέλος του Ε.Ε.Π. και ως στέλεχος εκπαίδευσης, για την εφαρμογή της παρούσας λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγησή του ως στελέχους εκπαίδευσης. Αν ο υποψήφιος έχει αξιολογηθεί ως εκπαιδευτικός ή μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνεται υπόψη η επίδοσή του στις εκθέσεις αξιολόγησης των κριτηρίων Α1, Α2 και Β ή Α και Β, κατά περίπτωση, του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Γ΄ κατά την τελευταία τετραετία πριν από την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.».

24. Στο τελευταίο εδάφιο της υποπερ. αδ) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 33, η φράση «σύμφωνα με τις υποπερ. αγ)» αντικαθίσταται από τη φράση «σύμφωνα με την υποπερ. αγ)».

25. Στην υποπερ. εβ) της περ. ε) της παρ. 3 του άρθρου 33, οι λέξεις «Προϊσταμένου Γραφείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης».

26. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 33 διαγράφονται οι λέξεις «είτε στις περ. α) έως ε) είτε».

27. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 33, μετά από τις λέξεις «ή εκπαιδευτικού» προστίθενται οι λέξεις «ή μέλους του Ε.Ε.Π.».

28.  Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 33, μετά από τις λέξεις «ως εκπαιδευτικός» προστίθενται οι λέξεις «ή μέλος του Ε.Ε.Π.».

29. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 36 η λέξη «Υπουργού» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου».

30. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 37, η λέξη «Υπουργού» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου».

31.  Στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 37, η λέξη «Υπουργός» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Υπηρεσιακός Γραμματέας του Υπουργείου».

32.  Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 37, η λέξη «Υπουργού» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου».

33.  Στο δεύτερο εδάφιο της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 37, η λέξη «Υπουργός» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Υπηρεσιακός Γραμματέας του Υπουργείου».

34.  Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 37, η λέξη «Υπουργού» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου».

35. Στην περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 37, η λέξη «Υπουργός» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Υπηρεσιακός Γραμματέας του Υπουργείου».

36. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 37, η φράση «ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.» αντικαθίσταται από τις λέξεις «ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.».

37. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 37, η λέξη «Υπουργό» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου».

38. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38, οι λέξεις «πρόσκλησή του» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

39. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 38, οι λέξεις «πρόσκλησή του» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

40. Στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 39, η λέξη «Υπουργό» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου».

41. Στην περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 39, η φράση «μίας (1) μόνο Περιφερειακής Διεύθυνσης» αντικαθίσταται από τη φράση: «έως δύο (2) Περιφερειακών Διευθύνσεων».

42. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 39, αντικαθίσταται ως εξής: «Η σειρά προτίμησης για τοποθέτηση στις προκηρυσσόμενες θέσεις, σύμφωνα με τις περ. α) έως ε) της παρ. 3 δηλώνεται ύστερα από την κατάταξη των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής.».

43. Μετά από το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 40 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Υποψήφιοι που μετά από την εξέταση στην ξένη γλώσσα, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 33, χάνουν τις μονάδες των τίτλων σπουδών και της αντίστοιχης ξένης γλώσσας, παραμένουν στον τελικό πίνακα επιλογής, μόνο αν συγκεντρώνουν αριθμό μονάδων, μη συνυπολογιζομένων των μονάδων της συνέντευξης, μεγαλύτερο από αυτόν των μη κληθέντων στη διαδικασία της συνέντευξης.».

44. Στην παρ. 1 του άρθρου 41 διαγράφονται οι λέξεις «την προτίμηση ή».

45. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 41, οι λέξεις «Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής».

46.  Στα εδάφια δεύτερο και έκτο της παρ. 3, του άρθρου 41, οι λέξεις «Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

47. Στα εδάφια δεύτερο και έκτο της παρ. 4 του άρθρου 41, οι λέξεις «Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

48. Στα εδάφια δεύτερο και έκτο της παρ. 5 του άρθρου 41,  οι λέξεις «Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

49. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 45, η λέξη «Στελέχη» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Τα στελέχη».

50. Στην περ. α) του άρθρου 46 η φράση «ορίζεται από τον Υπουργό» αντικαθίστανται από τη φράση «ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου».

51. Στην περ. β) της παρ. 2 του εσωτερικού άρθρου 4 του άρθρου 53, Διαγράφονται το γράμμα και το σημείο στίξης «Ι.» και μετά από το αρκτικόλεξο «Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε.» διαγράφεται  η λέξη «Κέντρα».

52. Στην παρ. 8 του εσωτερικού άρθρου 4 του άρθρου 53, μετά από το αρκτικόλεξο «Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε.» διαγράφεται η λέξη «Κέντρων».

53. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 59 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα στελέχη των περ.: α) στ) και ζ), β) θ)  έως ια) και γ) ιβ) έως ιδ) του άρθρου 58 αξιολογούνται παράλληλα, ξεχωριστά για κάθε περίπτωση του παρόντος.».

54. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 6 του άρθρου 60 αντικαθίστανται ως εξής: «Οι θέσεις των περ.: i) στ) και ζ), ii) θ) έως ια) και iii) ιβ) έως ιδ) του άρθρου 58 θεωρούνται όμοιες, ξεχωριστά για κάθε περίπτωση.».

55. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 61η φράση «τις περ. β), γ), ε) και θ)» αντικαθίσταται από τη φράση: «τις περ. β), γ), ε) και ια)» και η η φράση «σύμφωνα με τις περ. δ), στ), ζ), η), ι) και ια) του ίδιου άρθρου» αντικαθίσταται από τη φράση: «σύμφωνα με τις περ. δ), στ) έως ι) και ιβ) έως ιδ) του ίδιου άρθρου».

56. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 63, η φράση «έως στ)» αντικαθίσταται από τη φράση: «έως ζ)».

57. Στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 64, η φράση «περ. θ)» αντικαθίσταται από τη φράση: «περ. ια)».

Σχόλια (18)

 
Πλατάρος Γιάννης
29 Ιουλ 2021 12:04

@@Πλαταρο
Η αλήθεια είναι ότι δεν το έψαξα ενδελεχώς, διότι αυτές οι διατυπώσεις του τύπου "προσθηκων" και "μεταβατικων διατάξεων" με τον χαοτικό τρόπο διατύπωσης, θέλουν προσεκτική αποκρυπτογραφιση, δηλ. Εκτύπωση του σχεδίου, εκτύπωση των αλλαγών, προσαρμογή κάθε αλλαγής πάνω στην εκτύπωση, επανα-αναγνωση.
Δεν το έκανα.
Προσωπικά πιστεύω ότι δεν μοριοδοτειται κανένα στοιχείο που να παραβιάζει την αρχή ισότητας των υποψηφιότητων. Πιθανόν να ήταν έτσι στην αρχή και να άλλαξε τώρα, δηλ. να μην μετράει η παλιά αξιολόγηση, αλλά από του νυν...
Φίλοι μου είπαν το τελευταίο, χωρίς προσωπικά να το διασταυρώσω.
Αλλα επειδή μπορούν να συμβούν τα πάντα εν Ελλάδι, έβαλα το ερώτημα...

 
Αντώνης
29 Ιουλ 2021 01:35

Αφού δεν εφαρμόστηκαν τα όσα έλεγαν οι εγκύκλιοι για τα παλιά στελέχη εκπαίδευσης που προβλέπονταν η θητεία τους διοικητική και διδακτική ρητά, οι Διευθυντές τα παίρνουν όλα; Διοικητικά και διδακτικά στο φούλ;
Κάτι λάθος υπάρχει αφού έγινε ολόκληρος "πόλεμος" από μάχιμους εκπαιδευτικούς τάξης για τα παλιά στελέχη να μην πάρουν διδακτική αλλά δίνουμε διδακτική σε μειωμένο ωράριο; πχ έχει 18 ώρες και κάνει μάθημα 6 και παίρνει φουλ διδακτική; Όταν γράφει έγγραφα στο γραφείο ή βλέπει την αλληλογραφία του σχολείου είναι διδακτική;
Όταν Ιούλιο, Αυγουστο και διακοπές δεν γίνονται μαθήματα είναι διδακτική; Πώς γίνεται να μην παράγεις ένα έργο και να παίρνεις την μοριοδότηση ότι το κάνεις;

 
@Πλατάρος
28 Ιουλ 2021 21:31

@Πλατάρος
Θα ήθελα κάποιες διευκρινίσεις για το σχόλιό σας.
Στην αρχική διατύπωση του νομοσχεδίου ανέφερε ότι η βαθμολογία της αξιολόγησης δεν θα ληφθεί υπόψη κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, αυτό έχει αλλάξει?

 
φιλελεύθερος
28 Ιουλ 2021 21:11

Καλή επιτυχία σε όλα τα υποψήφια στελέχη της εκπαίδευσης ιδιαιτέρως στους παλιούς σχολικούς συμβούλους.

φιλελεύθερος, εκπαιδευτικός τάξης, πρώην σχολικός σύμβουλος

 
@δάσκαλος από φιλελεύθερο
28 Ιουλ 2021 21:05

"Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄39)"......".Όσοι υποψήφιοι προσκομίζουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα
οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
προκειμένου να μοριοδοτηθούν για τους τίτλους σπουδών της περ. α) της παρ. 2, καθώς και
για τη γνώση της ξένης γλώσσας στην οποία αποκτήθηκαν, σύμφωνα με την περ. γ) της ίδιας
παραγράφου, εξετάζονται προφορικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ενώπιον του
αρμόδιου συμβουλίου επιλογής ως προς τη γνώση της γλώσσας αυτής."
Συνεπώς εξετάσεις δίδουν μόνο αυτοί που στηρίζουν τη γνώση της ξένης γλώσσας σε πτυχίο, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή.

φιλελεύθερος

 
Εξαφανιζόλ η διδακτική κα Κεραμέως?
28 Ιουλ 2021 20:29

Στο άρθρο 4 "Ορισμοί", η περ. στ), αφορά στον ορισμό της διδακτικής υπηρεσίας. Περιλαμβάνει πέντε (5) υποπεριπτώσεις, από στα) έως στε).

Όταν όμως πάμε στο άρθρο 33 "Αποτίμηση των κριτηρίων επιλογής κλπ" (δηλ. στη μοριοδότηση).... στην παρ. 3, περ. α) που αφορά στη διδακτική εμπειρία, οι μισές περιπτώσεις της διδακτικής υπηρεσίας(του άρθ. 4) ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ως δια μαγείας.

Δηλαδή ναι μεν έχεις δίπλωμα οδήγησης και οδηγείς.... αλλά δεν έχεις εμπειρία στην οδήγηση? Είναι παράληψη.... ή είναι κάτι άλλο.... πιο τεχνικό σχετικά με το βολάν και δεν το καταλαβαίνω 40 χρόνια οδηγός? Και εάν είναι παράληψη, δεν θα είναι αργά από αύριο το πρωί για διορθώσεις (ή για μαθήματα οδήγησης)?....

 
δασκαλος
28 Ιουλ 2021 19:36

Τελικά για τις ξένες γλώσσες τι ισχύει; Αναγνωρίζονται τα πιστοποιητικά που δέχεται και ο ΑΣΕΠ;
Δλδ το ίδιο υπουργείο για διορισμό τα δέχεται και οχι για μοριοδοτηση σε θεση ευθύνης;

 
δασκαλος
28 Ιουλ 2021 19:36

Τελικά για τις ξένες γλώσσες τι ισχύει; Αναγνωρίζονται τα πιστοποιητικά που δέχεται και ο ΑΣΕΠ;
Δλδ το ίδιο υπουργείο για διορισμό τα δέχεται και οχι για μοριοδοτηση σε θεση ευθύνης;

 
Β2 με μηδενικά προσόντα.
28 Ιουλ 2021 18:49

Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν την προϋπόθεση της γνώσης ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2, για τις θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που δεν πληρούν την ανωτέρω προϋπόθεση.

Θα καταθέσουν υποψηφιότητα και οι πέτρες για να καταλάβουν θέση μόνο με ένα Β2. Έχει κανένα νόημα;

 
ΒΒ
28 Ιουλ 2021 18:37

Προβληματική & ανορθολογική η μοριοδότηση του Συμβουλευτικού-Καθοδηγητικού έργου (0,50 κατ' έτος). Σκεφθείτε με το βλέμμα στο μέλλον:

Δύο μελλοντικοί ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ έχουν τετραετή προϋπρεσία σε θέση Στελέχους ως εξής:

Ο Α ως Δ/ντής Σχ. Μονάδας (4 Χ 1,50 = 6 μονάδες)
Ο Β ως Σύμβουλος Εκπαίδευσης ή ως Επόπτης Ποιότητας (4 Χ 0,50 = 2 μονάδες)

Προφανώς το Υπουργείο θέλει την ΄επόμενη σειρά΄ Συμβούλων Εκπαίδευσης να έχουν εμπειρία ως Δ/ντές Σχ. Μονάδων και όχι ως Σύμβουλοι Εκπαίδευσης ή Επόπτες Ποιότητας. Οξύμωρο!

 
Με τους υποδιευθυντές;
28 Ιουλ 2021 17:32

Με τους υποδιευθυντές το άφησε ως είχε; με επιλογή του διευθυντή;

 
BB
28 Ιουλ 2021 16:34

Κα. Υπουργέ
Ομάδα Σύνταξης

Προσέξτε λίγο το πεδίο β) του άρθρου 34.
Αναφέρει: Επί της παρ. 3 του άρθρου 31.
Ωστόσο, μήπως εννοεί την παρ. 3 του άρθρου 33;
Αλλιώς, δεν βγαίνει νόημα, διότι το άθρο 31 δεν αναφέρεται σε αποτίμηση κριτηρίων...

 
Alekos Salonikios
28 Ιουλ 2021 16:28

Η τριπλάσια μοριοδότηση (1,5 μόριο το χρόνο) των Διευθυντών Σχ. Μονάδων έναντι των Σχ.Συμβούλων/Συντονιστών (Ο,5 μόριο το χρόνο), μπορεί να εξηγηθεί από κάποιον/-α με ορθολογικά κριτήρια; (ή να το αποδώσουμε στο γεγονός ότι η κ. Κεραμέως ως λίαν θρησκευόμενη ενεργεί εν προκειμένω λίαν μεταφυσικά...- Ε, κ. Πλάταρε;...)

 
@πάνος
28 Ιουλ 2021 15:58

αλήθεια; να το δούμε προσεκτικά . το κάνανε - πολύ πιο σκανδαλώδες (γιατί δεν τα έχουν όλοι, μονο με ειδικά προσόντα αυτές οι αποσπάσεις , όχι όπως η διδακτική στα σχολεία που έχουν όλοι) στα ΣΔΕ, όπου όποιοι κάθισαν πρώτη φορά στη θέση διευθυντή χωρίς να ξέρουν τίποτα και να έχουν υπηρετήσει ποτέ πάνε για δεύτερη και ισόβια θητεία με παράλογη μοριοδότηση. δεν πάνε καλά ! ισοβιοι επαγγελματίες διευθυντές ! τραγικοί

 
ΠΠ
28 Ιουλ 2021 15:51

Η γνώση ξένης γλώσσας πρέπει να είναι υποχρεωτική για όλα τα υποψήφια στελέχη εκπαίδευσης και όχι μόνο για τους συμβούλους.
Οι περιφερειακοί διευθυντές,οι διευθυντές εκπαίδευσης και γιατί όχι και οι διευθυντές σχολείων να μη έχουν γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας; Τώρα με τροπολογία και υποψηφιοι σύμβουλοι χωρίς ξένη γλώσσα. Καμία τροπολογία για τα διδακτικά έτη δε βλεπω . ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ είναι η διδασκαλία στην τάξη με μαθητές και όχι αγωγή υγείας και τα συναφη

 
Μπάμπης ο ιταλός
28 Ιουλ 2021 14:21

Αυτό με την εξέταση στην ξένη γλώσσα αποτελεί ιδιώνυμη διάταξη κατά των αποφοίτων αλλοδαπής. Καλούμαστε κάποιοι να κάνουμε επανάληψη στη γραμματική και στο λεξιλόγιο μας μετά τριάντα χρόνια μετά το πέρας των σπουδών. Είναι μια βρώμικη πράξη (και παράτυπη) συνέχεια μιας βρωμικης σκέψης. O tembora o mores.

 
Πλατάρος Γιάννης
28 Ιουλ 2021 12:54

Ερώτηση:
Κάποιοι (σχεδόν όλα τα στελέχη) δηλ. Διευθυντές Εκπαίδευσης, Περιφερεικοί και Σύμβουλοι έχουν αξιολογηθεί. Και θα λάβουν μονάδες.
Αυτοί που ΔΕΝ έχουν αξιολογηθεί, χωρίς δική τους υπαιτιότητα (λ.χ. τώρα θέτουν υποψηφιότητα για πρώτη φορά) τι μόρια λαμβάνουν;
Εγώ λέω τίποτα δεν λαμβάνουν...
Η ερώτηση είναι αν είναι συνταγματικό...
(Φυσικά και δεν είναι...)

 
Πανος
28 Ιουλ 2021 12:32

Όλα για τους διευθυντές! ΝΟ26: δίνει μόρια διοικητικής+διδακτικής εμπειρίας, δηλαδή 2,5 μόρια/ανα ετος στους διευθυντές!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.