Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Π.Ο.Ε.Τ.Ε.Π.) - ΑΕΙ:Επιστολή στη Σύνοδο Πρυτάνεων

Δημοσίευση: 29/07/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Αξιότιμοι κ. Πρόεδρε της 97ης συνόδου,
Αξιότιμοι κ.κ. Πρυτάνεις και Προέδροι,

Λάβαμε γνώση της παραγράφου 13 της απόφασης και των συμπερασμάτων της πρόσφατης Συνόδου Πρυτάνεων. Οφείλουμε να σας δηλώσουμε έντονα ενοχλημένοι και δυσαρεστημένοι για την απαράδεκτη αντιμετώπιση του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού από τα ανώτατα Όργανα Διοίκησης των πανεπιστημίων που έχουν χρέος να προασπίζουν την θεσμική και εύρυθμη λειτουργία τους.

Ο κλάδος του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) είναι ένας κλάδος διαχρονικός, με διακριτό ακαδημαϊκό ρόλο και εκπαιδευτικό-εργαστηριακό έργο.
Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π., μαζί με τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π, ανήκουν στο Διδακτικό – Εργαστηριακό Προσωπικό Ειδικών Κατηγοριών των πανεπιστημίων (Ν.4009/άρθρο 29) και παρέχουν εξειδικευμένο εκπαιδευτικό-εργαστηριακό έργο, προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου των πανεπιστημίων. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα παροχής έως και αυτοδύναμου διδακτικού έργου υπό προϋποθέσεις. Ανήκουν στο «λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό που επιτελεί δημόσιο λειτούργημα» του άρθρου 16 παρ.6 του Συντάγματος.

Όπως είναι γνωστό, μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ τα οποία εκλέγονται ως μέλη των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης και των ποικίλων επιτροπών των Α.Ε.Ι., λόγω των αρμοδιοτήτων της θέσης τους αλλά και της λειτουργίας κάθε οργάνου και επιτροπής, εκτός του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου τους, επιπλέον έχουν συγκεκριμένες και μόνο υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στο αντίστοιχο όργανο διοίκησης ή επιτροπή.

Επίσης, είναι γνωστό ότι στα πανεπιστήμια, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα Ν.Π.Δ.Δ., το Διοικητικό Προσωπικό και μόνο αυτό έχει την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης των υπηρεσιών, των ακαδημαϊκών μονάδων και των μελών τους, μέσα από τις κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες και τις γραμματείες των επιμέρους μονάδων-δομών των ΑΕΙ (Ν.4009/2011, άρθρο 28).

Η εισήγηση της παραγράφου 13 της ανακοίνωσης της Συνόδου προς το Υπουργείο Παιδείας για ανάθεση του έργου της κατηγορίας «Διοικητικού Προσωπικού» σε μέλη της κατηγορίας «Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού», εκτός του σαφώς αντιθεσμικού χαρακτήρα, προφανώς είναι παράλογη και απαράδεκτη.

Οι δραματικές ελλείψεις μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), όπως και μελών Δ.Ε.Π, Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π., έχουν οδηγήσει τα Πανεπιστήμια σε έντονη υποβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών με εκτεταμένες περικοπές εργαστηριακών μαθημάτων, κλινικών και σεμιναρίων κατά ομάδες. Εργαστήρια με εξοπλισμό εκατομμυρίων ευρώ δεν λειτουργούν χωρίς εξειδικευμένο Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό ή υπολειτουργούν ευκαιριακά με μεταπτυχιακούς φοιτητές «απλά για να γίνει η δουλειά», χωρίς τον προβλεπόμενο ορθό χειρισμό
και συντήρηση, με αδικαιολόγητες φθορές, με συχνά ατυχήματα και εκ των υστέρων αναζήτηση ευθυνών. Σας καλούμε να αναλογιστείτε πως από το 2009 έως σήμερα έχουν δοθεί συνολικά στα πανεπιστήμια της χώρας περίπου 30 θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. ενώ έχουν αποχωρήσει πάνω από 250 μέλη Ε.Τ.Ε.Π που υποστήριζαν από νευραλγικές θέσεις το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο. Θεωρούμε ότι η εκπαιδευτική και ερευνητική επάρκεια των πανεπιστημίων πρέπει να είναι πρώτιστο μέλημα των Οργάνων Διοίκησης αυτών και αυτονόητη υποχρέωση προς τους φοιτητές και την κοινωνία. Το σύγχρονο ελληνικό πανεπιστήμιο δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό, επιστημονικά ισχυρό και φημισμένο χωρίς πλούσιο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο. Οι προσπάθειες εξωστρέφειας δεν συμβαδίζουν με την εσωστρεφή διαχείριση της εκπαιδευτικής φτώχειας και την ανάλωση στο διοικητικό «φαίνεσθαι».

Δεδομένης της έντονης υποστελέχωσης, ειδικά δεν μπορεί εν έτη 2021 να ζητείται η δημιουργία ξενόγλωσσων και άλλων Προγραμμάτων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών με πληρωμή και παράλληλα ορισμένοι, αισθανόμενοι ως πατρίκιοι, να ζητούν τη δημιουργία εργαζομένων- δούλων οι οποίοι θα τα κάνουν όλα. Όποιος αναζητά διοικητικό προσωπικό για τη δημιουργία τέτοιων ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών οφείλει να προσλάβει διοικητικό προσωπικό και να το πληρώσει.

Σήμερα οι διοικητικές υπηρεσίες των πανεπιστημίων διαθέτουν σύγχρονα συστήματα μηχανοργάνωσης για τα οποία έχουν δαπανηθεί εκατομμύρια ευρώ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την μεγάλη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας διοικητικής εργασίας, την μείωση του διοικητικού προσωπικού που απαιτείται, αλλά και την υψηλή εξειδίκευσή του. Σοβαρότατο πρόβλημα αποτελεί η μη ορθή κατανομή του διοικητικού προσωπικού μέσα στα ΑΕΙ με αποτέλεσμα να εμφανίζονται διοικητικές δομές υψηλού φόρτου εργασίας με λίγους διοικητικούς υπαλλήλους σε αντίθεση με άλλες δομές χαμηλότερου ή εποχικού φόρτου με περισσότερους. Οι Διοικήσεις των πανεπιστημίων όφειλαν και οφείλουν να το αντιμετωπίσουν.

Δυστυχώς, η συγκεκριμένη εισήγηση της Συνόδου κινείται στη λογική «εμένα με ενδιαφέρει μόνο να μου κάνει κάποιος το διοικητικό έργο, δεν με ενδιαφέρει ποιος και πόσο αποτελεσματικά». Είναι απαράδεκτη και θα δημιουργήσει πολύ σοβαρές εντάσεις μέσα στα Α.Ε.Ι.

Πως είναι δυνατόν να αποδέχεται η Σύνοδος 80% υποχρηματοδότηση τη τελευταία δεκαετία, να αποδέχεται την έντονη υποστελέχωση σε προσωπικό όλων των κλάδων, να δέχεται τη πληρωμή 1000 αστυνομικών για τα ΑΕΙ και την ίδια στιγμή να επιθυμεί ανάθεση διοικητικού έργου σε εκπαιδευτικό προσωπικό που δεν επαρκεί για τις ανάγκες των ακαδημαϊκών μονάδων!

Είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι, ενώ σε όλες τις προηγούμενές συνόδους υπήρχαν αιτιολογημένες αποφάσεις οι οποίες ένωναν τη φωνή των συνόδων μαζί με τα αιτήματά μας για προσλήψεις μελών ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ και Διοικητικού προσωπικού, η παράγραφος 13 της απόφασης αυτής της συνόδου ζητά την ανάθεση έργου μιας κατηγορίας προσωπικού σε άλλη!
Σας καλούμε έστω και τώρα στην παράγραφο 13 της ανακοίνωσής σας να αντικαταστήσετε την «εισήγηση για συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων των ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ με διοικητικό έργο» με «εισήγηση για άμεσες προσλήψεις όλων των κατηγοριών προσωπικού των Α.Ε.Ι.».

Αναμένουμε τις ενέργειές σας.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Π.Ο.Ε.Τ.Ε.Π.) - Α.Ε.Ι.

Ο Πρόεδρος Στέφανος Καρβέλης
Η  Γενική Γραμματέας Κουνιά Σοφία

Ετικέτες: 
Π.Ο.Ε.Τ.Ε.Π.

Σχόλια (3)

 
Διδακτικό προσωπικό
31 Ιουλ 2021 23:46

Η ανακοίνωση έχει μια ανακρίβεια. Τα μέλη ΕΤΕΠ δεν είναι διδακτικό προσωπικό, αλλά τεχνικό προσωπικό. Διδακτικό προσωπικό είναι τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ και ΕΔΙΠ. Η αναφορά στον τίτλο του άρθρου 29 είναι παραπλανητική, επειδή αναφέρεται και στους τρεις κλάδους ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ: το διδακτικό αναφέρεται στο ΕΕΠ και το ΕΔΙΠ και το εργαστηριακό αναφέρεται στο ΕΔΙΠ και το ΕΤΕΠ. Στην παράγραφο 3 αναφέρεται ρητά ότι "α) Τα μέλη της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού παρέχουν έργο υποδομής στην εν γένει λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου τους" δηλαδή υποστηρίζουν το έργο των ΑΕΙ που είναι εκπαιδευτικό, ερευνητικό και εφαρμοσμένο με τεχνική υποστήριξη. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που στην απογραφή δημοσίων υπαλλήλων απογράφηκαν ως διοικητικό προσωπικό και όχι ως διδακτικό προσωπικό όπως το ΔΕΠ, ΕΕΠ και ΕΔΙΠ (δεν υπήρχε κατηγορία τεχνικό προσωπικό).
Βέβαια, με νομοθετικές ρυθμίσεις μετά το Ν4009 προβλέπεται και η δυνατότητα ανάθεσης διδακτικού έργου στα μέλη ΕΤΕΠ (χωρίς να αλλάζει ο ρόλος τους ως τεχνικό προσωπικό) και σίγουρα δεν είναι διοικητικό προσωπικό, αλλά τεχνικό προσωπικό.

 
Γιαννης
30 Ιουλ 2021 16:10

Τεκμηριωμένη η πρόταση-παρέμβαση της ΠΟΕΤΕΠ

 
ΕΔΙΠ
30 Ιουλ 2021 15:50

Συνάδελφοι, εδώ δεν ζήτησαν καν την επιστροφή των "πλεοναζόντων" διοικητικών υπαλλήλων των ΑΕΙ που μετατάχθηκαν σε άλλους οργανισμούς του Δημοσίου ακριβώς επειδή ήταν... πλεονάζοντες, θα ζητήσουν προσλήψεις; Αν το πρόβλημα ήταν όντως η έλλειψη προσωπικού θα ζητούσαν να πάρουν τα ΑΕΙ το διοικητικό προσωπικό που μετατάχθηκε, αλλά φοβάμαι πως άλλοι ήταν οι λόγοι της πρότασης: η τυφλή υπακοή των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σε ό,τι διατάζουν τα μέλη ΔΕΠ ανεξαρτήτως καθηκοντολογίου κτλ. "Είσαι διοικητικό προσωπικό άρα γράψε μου αυτό το paper"... Βέβαια, μάλλον δεν γνωρίζουν καν ότι το διοικητικό προσωπικό έχει άλλη ιεραρχία και υπακούει στις διοικητικές και όχι στις ακαδημαϊκές μονάδες και φυσικά δεν είναι δυνατόν κάποιος να είναι διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό ακριβώς και για αυτό το λόγο...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.