Πτυχία ΤΕΙ προ του νόμου 2916/2001 δεν αποτελούν «πτυχία ΑΕΙ»

06/08/2021

Ενημερώθηκε: 06/08/2021, 14:49

Άκουσε το άρθρο
  • Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 8 του ν. 3450/2006, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4597/2019, η κατοχή πτυχίου από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) που προβλέπονται στο άρθρο 1 του ν. 4485/2017 αποτελεί βασικό προσόν για την πρόσληψη σε θέση μέλους ΕΔΙΠ των ΑΕΝ, συνακολούθως δε και αναγκαία προϋπόθεση για τη μετατροπή θέσης μέλους ΕΤΠ σε θέση ΕΔΙΠ κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 6 του ίδιου άρθρου του ν. 3450/2006, όπως αυτή προστέθηκε ειδικότερα με την παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4597/2019.
  • Μεταξύ των πτυχίων αυτών περιλαμβάνονται τα πτυχία των ΤΕΙ, εφόσον όμως αυτά έχουν χορηγηθεί από ΤΕΙ μετά την «ανωτατοποίησή» τους με τον νόμο 2916/2001.Αντιθέτως, πτυχίο ΤΕΙ που αποκτήθηκε προ της νομοθετικής ένταξης των ΤΕΙ στην ανώτατη εκπαίδευση, δεν εμπίπτει στην έννοια του «πτυχίου ΑΕΙ» κατά τη διάταξη αυτή.
  • Επομένως, εφόσον κατά το διδόμενο ιστορικό, τα πτυχία των προαναφερομένων μελών ΕΤΠ χορηγήθηκαν από το ΤΕΙ Πειραιά το έτος 2000, ήτοι προ της «ανωτατοποίησης» των ΤΕΙ, οι αιτούντες Γ.Τ. και Χ.Μ. δεν διαθέτουν το αναγκαίο τυπικό προσόν του «πτυχίου ΑΕΙ» που ορίζεται ως προαπαιτούμενο για την μετατροπή της θέσης τους σε ΕΔΙΠ με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 3450/2006, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4597/2019 .

Την παραπάνω Γνωμοδότηση εξέδωσε,κατά πλειοψηφία, το Δ΄τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ύστερα από το ακόλουθο ερώτημα του υπουργείου Ναυτιλας:

Η Γνωμοδότηση έγινε αποδεκτή από το υπουργείο Ναυτιλίας.

Σχόλια (36)

Νόμοι και κυβερνήσεις
|

Είναι θέμα στόχευσης και ακαδημαϊκού Προγράμματος Σπουδών. Τα Τμήματα Ιστορίας ή Βιολογίας ή Μηχανικών είχαν την ίδια ακαδημαϊκή στόχευση και το 1950 και το 1980 και το 2010.

Τα ΤΕΙ *άλλαξαν* στην πορεία, αλλά είχαμε ήδη πανεπιστήμια σε όλες τις πόλεις (Ηράκλειο, Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα) - δε χρειαζόμαστε διπλές σχολές.

Είναι θέμα στόχευσης και ακαδημαϊκού Προγράμματος Σπουδών. Τα Τμήματα Ιστορίας ή Βιολογίας ή Μηχανικών είχαν την ίδια ακαδημαϊκή στόχευση και το 1950 και το 1980 και το 2010.

Τα ΤΕΙ *άλλαξαν* στην πορεία, μετά το 1995, αλλά είχαν ήδη ιδρυθεί Πανεπιστημιακά Τμήματα σε όλες τις πόλεις της περιφέρειας και στο κέντρο (Λάρισα, Βόλος, Ηράκλειο, Αττική, Χανιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Ιωάννινα)

Ποιος ο λόγος για διπλές σχολές Οικονομίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πληροφορικής ή Μηχανικών στην ίδια περιοχή; Όπου υπάρχει Πανεπιστήμιο, δεν έπρεπε να ιδρυθεί ΤΕΙ, εφόσον τελικά εξομοιώθηκαν οι τίτλοι σπουδών που απονέμουν.

Παλινωδίες και τραγικές παραλείψεις κοστίζουν ζωές.

https://www.esos.gr/arthra/42066/nomothesia-gia-tin-tritovathmia-ekpaid…

Thomas Paschalis
|

@ Ενσωμάτωση ΤΕΙ
Μάθε νσ διαβάζεις, δεν είναι απόφαση αλλά γνωμοδότηση. Μπορεί όπως λες να μην ενδιαφέρει τους νέους πτυχιούχους, ενδιαφέρει όμως πολλούς χιλιάδες παλαιότερους που τυγχάνει και αυτοί να είναι Έλληνες πολίτες με τα ίδια δικαιώματα.

@ ΤΕΙ σαν πρόφαση
"Ας δοθεί λύση για τους αποφοίτους της τελευταίας δεκαετίας..."
Γιατί το λες αυτό? Δηλαδή οι απόφοιτοι της προηγούμενης δεκαετίας δεν είναι ίσοι απέναντι στο νόμο?

ΤΕΙ σαν πρόφαση
|

Ας μην συγκρίνουμε το επίπεδο των ελληνικών ΤΕΙ πριν το 2015 με τα βρεταννικά Polytechnics ή τα ολλανδικά Hogeschool, καμία σχέση δεν έχουν.

Ας δοθεί λύση για τους αποφοίτους της τελευταίας δεκαετίας και ας ξεχαστεί επιτέλους αυτό το αποτυχημένο πείραμα: Το να αλλάζουμε το όνομα σε κάτι δε σημαίνει αυτόματη ποιοτική αναβάθμιση.

Βέβαια, υπάρχουν και Πανεπιστημιακά Τμήματα που είναι πολύ χειρότερα από τα πρώην ΤΕΙ, η αλήθεια να λέγεται.

Ενσωμάτωση ΤΕΙ
|

Αν είχαν ενσωματωθεί *από το 2001* τα τμήματα των ΤΕΙ στις Πανεπιστημιακές Σχολές θα είχε λήξει αυτό το ζήτημα προ πολλού.

Σωστή απόφαση, αυτά είναι πτυχία από το παρελθόν και δεν ενδιαφέρουν τους νέους πτυχιούχους, που γεννήθηκαν στον 21ο αιώνα.

ΠΕ86
|

Ο Νόμος του 2001 αφορά το ακαδημαϊκό Status (Ακαδημαϊκή Ισοτιμία) των ΤΕΙ. Δεν αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα, και δεν αφορά το ΠΕ ΤΕ του δημοσίου. Αυτά καθορίζονται από άλλους Νόμους.
Αλλά ακόμα και αυτή η ακαδημαϊκή ισοτιμία πολλές φορές καταστρατηγείται αφού σε πολλά μεταπτυχιακά δεν δέχονται απόφοιτους ΤΕΙ ή τους βάζουν χαμηλότερη βαθμολογία.
Παράδειγμα θα αναφέρω το ΕΑΠ (που δεν κάνει κρίση με βάση το βαθμό πτυχίου ή άλλα κριτήρια, αλλά μόνο το τίτλο του πτυχίου) και ενώ στο μεταπτυχιακό του στα Μαθηματικά δέχεται απόφοιτους Πληροφορικής Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων, δεν δέχεται απόφοιτους Πληροφορικής ΤΕΙ.
Και μιλάμε για πτυχίο μετά το 2001.

Thomas Paschalis
|

Επειδή πολλά λέγονται και ακούγονται να ενημερώσω για το εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 1404/1983 και γ) της εισηγητικής έκθεσης, γίνεται σαφής αναφορά ότι με τον συγκεκριμένο νόμο δεν επιχειρείται διαφοροποίηση μεταξύ των παλαιών και νέων πτυχίων Τ.Ε.Ι. που είναι μεταξύ τους ισότιμα, όπως ακριβώς τα ίδια παραμένουν και τα επαγγελματικά δικαιώματα των παλαιών και νέων πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.".

Το πρόβλημα όμως δεν είναι κανένα ΤΕΙ και κανένας απόφοιτος οποτεδήποτε και αν αποφοίτησε. Το πρόβλημα είναι η ίδια η πολιτεία που τρία χρόνια μετά την κατάργηση των ΤΕΙ δεν έχει, ως οφείλει, ορίσει διαδικασίες αντιστοίχισης των παλαιών πτυχίων ΤΕΙ με τα νέα πανεπιστημιακά ώστε να δωθεί λύση στο θεμα. Όπως δηλαδή έγινε και στο παρελθόν με διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ανώτατα και μη, τα οποία έγιναν πανεπιστήμια. Αν τότε δεν είχαν οριστεί διαδικασίες αντιστοίχισης, τώρα θα μιλούσαμε για πτυχιούχους ΑΣΟΕ και Γεωπονικών Σχολών παλαιούς και νέους. Το αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης είναι η εξαπάτηση χιλιάδων πτυχιούχων και συμπολιτών μας που εμπιστεύτηκαν το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα κσι ξαφνικά βρέθηκαν με πτυχία που ο καθένας τα κατατάσσει όπου αυτός θέλει και βολεύεται. Η πολιτεία όμως για να είναι σοβαρή πρέπει να δίνει λύσεις στα προβλήματα και όχι να τα αφήνει να γιγαντώνονται.

Γονέας
|

Εκτός δημοσίου οι πτυχιούχοι των τμημάτων που από ΤΕΙ έγιναν Πανεπιστημιακά . (esos 19/3/21) Αυτό πότε θα λυθεί;

τραγικο
|

λαθος στο νομο του 2001.
Δεν επρεπε να ορισει ημ/νια αποκτησης πτυχιου, αλλα ημ/νια εναρξης σπουδων.
π.χ. να ελεγε οτι οσοι μπαινουν σε τει μετα την 1/9/2000 θα θεωρουνταν το πτυχιο τους 4ετους διαρκειας ως ανωτατη σχολη εφοσον ηταν 8 εξαμηνα.
Ενω ετσι οπως ειναι τωρα μπορει καποιος να πηρε πτυχιο πριν 10/6/2001 και να θεωρειται πτυχιο τει κατωτερο και καποιος που πηρε πτυχιο σεπτεμβριο 2001 να θεωρειται ανωτατο το πτυχιο.
Και μαλιστα ο φοιτητης του ιουνιου να περασε με τη 1η ολα τα μαθηματα και φοιτητης του σεπτεμβριου να καθυστερησε... ...χαμος...

είναι
|

λογικό και δίκαιο 2 πτυχιούχοι που εισήχθησαν στο ΤΕΙ το ίδιο εξάμηνο και ο ένας αποφοίτησε 10 / 06 / 2001 και ο άλλος 12/06/2001 να έχουν διαφορετικό πτυχίο; είναι αυτό δικαιοσύνη ευνομούμενης και δημοκρατικής χώρας; απλά ρωτάω...

@@Νικολετα
|

Εννοεί το ίδιο που κάποιοι εκπαιδευτικοί ΤΕ πληρώνονται ως ΠΕ (π.χ. ΠΕ17 που είναι απόφοιτοι ΤΕΙ).

Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ
|

@Πτυχίουχος Μηχανικός ΤΕΙ

Τα πτυχία των ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ πριν το 2001, ΔΕΝ είναι ισότιμα με τα πτυχία των ΤΕΙ μετά το 2001, τα οποία είναι πτυχία ανώτατης εκπαίδευσης. ΔΕΝ το αναφέρει κανένας νόμος.
Η προϋπηρεσία μου ως καθηγητής στα ΤΕΙ πριν το 2001 δεν αναγράφεται στο ΠΥΜ ως διδακτική και εκπαιδευτική υπηρεσία. Δηλαδή, η διδασκαλία μου ήταν κάτι σαν φύλακας, γραφιάς, κ.ά. Αυτό έγινε μετά την ψήφιση του νόμου Γαβρόγλου. Πριν αναγνωριζόταν. Η προϋπηρεσία στην ΑΣΕΤΕΜ ΣΕΛΕΤΕ θεωρείται ως προϋπηρεσία σε ΑΕΙ διότι ο νόμος περί ΑΣΠΑΙΤΕ την ισοτίμησε ως ΑΕΙ.

ΔΕΠ
|

Ελληνικές παλαβομάρες. Αν πηρα πτυχίο ΤΕΙ το 1980 δηλαδή θα αξιώνω τώρα να λέγεται πτυχίο ΑΕΙ ή Πανεπιστημίου, επειδή τα ΤΕΙ δεκαετίες αργότερα μετονομάστηκαν σε Πανεπιστήμια. Μόνο στο Ελλαδιστάν αυτά.

Νίκος Δ
|

Τα τει ήταν τει δεν ήταν πανεπιστήμια, πρέπει να το πάρουν απόφαση πλέον οι απόφοιτοί τους. Το ήξεραν όλοι ότι δεν είναι ΑΕΙ, τι ζητάνε τώρα κατόπιν εορτής; Ας μην σπούδαζαν σε ΤΕΙ, ας το άφηναν να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να πάνε στο εξωτερικό. Αν είχαν περάσει σε Πανεπιστήμιο δεν θα έλεγαν τίποτα σήμερα για τα ΤΕΙ. Μόνο όταν κατάλαβαν ότι το ΤΕΙ ήταν η μόνη τους δυνατότητα για σπουδές μόνο τότε άρχισαν να πιέζουν με τους καθηγητές τους ότι πρέπει να γίνουν ΑΕΙ. Μεγάλη υποκρισία. Όπως και μεγάλη απάτη από μεριάς του κράτους να ιδρύσει ακαδημαϊκά ιδρύματα, με ίδιες εισαγωγικές εξετάσεις, στα ίδια αντικείμενα με τα Πολυτεχνεία και τα Πανεπιστήμια, χωρίς όμως τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα ή και χωρίς καθόλου επαγγελματικά δικαιώματα σε ορισμένες περιπτώσεις. Στόχος ήταν να εξαπατηθεί η μέση ελληνική οικογένεια ότι σπουδάζει σε ΑΕΙ, ότι θα έχει ένα καλύτερο μέλλον, και ότι επενδύει στην γνώση, ώστε να μειωθεί η πίεση που δεχόταν η πολιτική ηγεσία τότε από τον λαό. Αυτά ισχύουν και για ορισμένα Πανεπιστήμια άλλωστε. Πολλών ταχυτήτων ιδρύματα, τμήματα και απόφοιτοι ανεξάρτητα αν είχαν σπουδάσει σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Δίκαιος
|

Εδώ ο ίδιος ο τότε Πρόεδρος της ΑΔΙΠ Κύριος Κυπριανός παραδέχθηκε από μόνος του ότι τα ΤΕΙ είναι Πανεπιστήμια τουλάχιστον από το 1992 μέσα στη Ελληνική Βουλή. Επίσης τα Γερμανικά ΤΕΙ (FH-UAS) από το 1968 είναι ΑΕΙ επίσημα, το 1993 έγινε από το τότε αρμόδιο ΙΤΕ επίσημη αναγνώριση του ομοταγούς των ΤΕΙ με αυτά, οπότε να μην μας λένε ανυπόστατα πράγματα.

Απορία
|

Πριν το 2001 για να πάρεις το πτυχίο του ΤΕΙ ήταν 3 έτη και ένα εξάμηνο πρακτική ενώ για τα ΑΕΙ ήταν 4 έτη;

Captain
|

Οι απόφοιτοι ΑΕΝ είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και γίνονται δεκτοί σε μεταπτυχιακά τμήματα. Αρκετοί έχουν διδακτορικά γιατί έκαναν αυτή την επιλογή καριέρας. Με αυτό το σκεπτικό είναι ορθόν αυτοί οι συνάδελφοι το να διδάσκουν σε ΑΕΝ αν έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο και να επιλέγονται πριν από κατόχους πτυχίων ΑΕΙ που δεν έχουν την παραμικρή σχέση με το ναυτικό οικοσύστημα. Οι κάτοχοι πτυχίων ΤΕΙ είναι απαραίτητοι στην παραγωγική διαδικασία ως μεσαία στελέχη και δε θα έπρεπε κανείς να υποβαθμίζει την ανάγκη τέτοιων πτυχίων. Η δουλειά τους είναι στο εργοτάξιο και όχι στα πλοία. Το ίδιο και όσοι έχουν πάρει πτυχία ΑΕΙ και πιστεύουν λανθασμένα πως έχουν σχέση με την ιδιαιτερότητα των Ναυτικών Ακαδημιών. Για να αποφεύγονται κωμικοτραγικές καταστάσεις λοιπόν, δε θα έπρεπε να γίνονται βασικά πτυχία άσχετα με το αντικείμενο. Δε μπορεί κάποιος να διδάξει Ναυσιπλοΐα κάποιος που τελείωσε φυσικός και έχει διδακτορικό στα συστήματα gps, όπως και να το κάνουμε.

@Νικολετα
|

Τί εννοείς; Οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ μετά το 2001 πληρώνονται ως ΑΕΙ σε όλο το δημόσιο.

@G.Ar
|

αν διαβάσεις το σκεπτικό της απόφασης (αλλά και άλλες αποφάσεις για παρόμοιες περιπτώσεις, έχει αρκετές στο διαδίκτυο) θα δεις ότι η μεταβατική διάταξη που αναφέρεις, αρ. 6, παρ. 6 του 2916/01, ερμηνεύεται ως πρόθεση ισοτιμισης που ακόμα, λόγω του ότι δεν έχουν εκδοθεί τα εν λόγω ΠΔ, δεν έχει ευοδωθεί. Από την άλλη δεν θα έπρεπε οι απόφοιτοι ΤΕΙ προ 2001 να γίνονται δεκτοί στα μεταπτυχιακά, κάτι που δεν ισχύει. Προφανώς όλο αυτό το μπέρδεμα εξυπηρετεί κάποιους...

Μαρία
|

@Νώντας,

Αριθμός 2028/2006

B2' Πολιτικό Τμήμα

Απόφοιτος ΤΕΙ Πειραιά MSc
|

Δυστυχώς όλοι εμείς οι απόφοιτοι των ΤΕΙ πρέπει να πάρουμε απόφαση ότι δεν υπάρχει η πολιτική βούληση για διευθέτηση του θέματος της αντιστοιχίας των πτυχίων των ΤΕΙ με τα νέα πανεπιστημιακά. Όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειες (δημιουργία επιτροπών , συναντήσεων με φορείς κλπ κλπ ) απλώς για να περνάει ο χρόνος ώστε με την λήξη της εκάστοτε τετραετίας να υπάρξει ένα υποτυπώδες "τάξιμο" και εν συνεχεία το μπαλάκι να πεταχτεί στους επόμενους και πάμε πάλι ... Δεν υπάρχει η παραμικρή περίπτωση εξίσωσης των πτυχίων ΤΕΙ με τα Πανεπιστημιακά στον αιώνα τον άπαντα. Και για να προλάβω μερικούς που θα εκνευριστούν με τον όρο εξίσωση , όταν στο δημόσιο πληρώνεσαι λιγότερο και δεν μπορείς να διεκδικήσεις ανώτερες θέσεις τουλάχιστον όχι πριν τους ΠΕ και το ίδιο συμβαίνει εκτός από το Δημόσιο σε ΔΕΚΟ , Τράπεζες και πολλούς άλλους φορείς τότε ναι δεν υπάρχει ισότητα πτυχίων, το έχω υποστεί και εγώ και πολλοί στο πετσί μου καθημερινά .
Μόνη λύση για όποιον το λέει η καρδούλα του ακόμα ,η εισαγωγή σε πανεπιστήμιο .Σύλλογοι , φορείς και συλλογικότητες ουδεμία λύση έδωσαν χρόνια τώρα .
Ευχαριστώ .

Thomas Paschalis
|

Τι άλλο θα ακούσουμε με αυτή την πολιτική ηγεσία?
Με την ίδια λογική οι απόφοιτοι ΤΕΙ προ του 2001 δεν θα έπρεπε να γίνονται δεκτοί ούτε και στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Συμφωνα με το ν 4485/2017, αρ. 34, παρ. 1 "Στα Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής....."

@Mαρια
|

Το ΝΣΚ απλά επαλαμβάνει τι γράφει ο νόμος του 2001. Από ότι φαινεται τα επαγγελματικά δικαιώματα ειναι τα ιδια. Δεν μοριοδοτείται όμως ως δευτερος τιτλος ΑΕΙ το οποίο ειναι κάτι άλλο,

Νώντας
|

@ Μαρία 07 Αυγ 2021 17:45

Παρακαλούμε δώστε μας τον αριθμό της απόφασης και το τμήμα του Αρείου Πάγου

Μαρια
|

Υπάρχει νομολογία του Αρείου Πάγου η 2028/2006 που ξεκαθαρίζει πλήρως και τελεσιδικα ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός σε προ και μετά 2001 αποφοίτους.
Ο νόμος του 2001 για τα ΤΕΙ ήρθε να αποσαφηνίσει ότι τα ΤΕΙ είναι ΑΕΙ όπως και τα πανεπιστήμια με διακριτές κατευθύνσεις την τεχνολογική και την πανεπιστημιακή

pakis
|

Κάθε υπουργείο εφαρμόζει επιλεκτικά τους διάφορους νόμους που έχουν βγάλει. Για παράδειγμα, στις προκηρύξεις στις ακαδημίες της αστυνομίας οι απόφοιτοι ΤΕΙ αντιμετωπίζονται ως βοηθοί των βοηθών.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Σε περίπτωση μη κάλυψης, εν όλω ή εν μέρει, των προκηρυχθεισών θέσεων από υποψήφιους/-ες έχοντες τα ανωτέρω προσόντα, να εξετασθεί η περίπτωση κάλυψης, όσων θέσεων εκ των προκηρυχθεισών δεν καλύφθησαν, με υποψήφιους/-ες πτυχιούχους άλλων Τμημάτων Σχολών ημεδαπών Πανεπιστημίων ή ισότιμων Τμημάτων αναγνωρισμένων αλλοδαπών Πανεπιστημίων, των οποίων το αντικείμενο του πτυχίου είναι συναφές ή σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του εν λόγω μαθήματος.
- Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι προκηρυχθείσες θέσεις των βοηθών με
υποψήφιους/-ες κατέχοντες εκ των ανωτέρω αναφερομένων προσόντων, είναι δυνατό να καλυφθούν από πτυχιούχους Τ.Ε.Ι.

Όταν τους είχα στείλει διαμαρτυρία μου είχαν απαντήσει ότι εφαρμόζουν το Π.Δ.352/95, δε βγάζεις άκρη ...

Τέτοιο επιτελικό κράτος, τέτοια αλφαδιά δεν υπάρχει!

Νικολέττα
|

Να μας πει το ΝΣΚ γιατί οι πτυχιούχοι ΤΕΙ μετά από το 2001 δεν πληρώνονται ως ΑΕΙ στο δημόσιο εκτός από την εκπαίδευση.

@των ΤΕΙ?
|

Προφανώς θες να πεις των Πανεπιστημίων/ΠΕ (αντί των ΑΕΙ, που λανθασμένα λες). Και φυσικά το "όχι βέβαια", τα ΤΕΙ ουδέποτε ήταν πανεπιστήμια! Και το αντίστροφο, τα πανεπιστήμια ουδέποτε ήταν ΤΕΙ. Άρα οι μεν (πανεπιστήμια) μόνο για θέσεις ΠΕ και οι δε μόνο για θέσεις ΤΕ (ΤΕΙ+ΑΣΠΑΙΤΕ). Εξαίρεση (περίεργη) η δβθμια Υπ. Παιδείας.

Polar_Fish
|

Τα πρώην ΤΕΙ είχαν συγκεκριμένες ειδικότητες. Αν μια προκήρυξη δεν μπορεί να προσδιορίσει τις ειδικότητες τότε χάνεται η μπάλα.

bob mastoras
|

το άρθρο 15 του ν. 4597/2019, αναφέρει :
3. Τα προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη της θέσης Ε.ΔΙ.Π. που προκηρύσσεται είναι:
α) πτυχίο A.E.I. ή Α.Ε.Ν.,
β) πενταετής επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία στην ειδικότητα μετά τη λήψη του πτυχίου,
γ) μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με την ειδικότητα».

Εδώ διαβάζω "η κατοχή πτυχίου από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) που προβλέπονται στο άρθρο 1 του ν. 4485/2017 αποτελεί βασικό προσόν για την πρόσληψη σε θέση μέλους ΕΔΙΠ των ΑΕΝ,"

Τι έγινε; Ο όρος α αναφέρει πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΕΝ. Δηλαδή πτυχίο σχολής ανώτατης ή κάποιων ανώτερων. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι τα πριν του 2001 δεν είναι ανώτατα (λανθασμένα) σίγουρα δεν είναι ανώτερες σχολές. Ήταν αδιαβάθμητες κατά τους τότε (πριν το 2001) νόμους. Και με τον 2916/2001 εντάσσονται στην ανώτατη βαθμίδα.

Προς τι η παράλειψη του σκέλους που αναφέρονται πτυχία ΑΕΝ; Μα για να φανεί ότι το υπουργείο και οι νομικοσυμβουλοί του προφυλάσσουν την ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ότι κάνουν λεπτές διακρίσεις. Τόσο λεπτές που στο ένα υπουργείο ο απόφοιτος είναι απόφοιτος ΑΕΙ και στο άλλο δεν είναι. (Εδώ δεν προφυλάσσουν την επιστήμη αλλά ούτε την κοινή λογική)

Άντε πάλι....
|

Υπάρχει νομολογία του Αρείου Πάγου η 2028/2006 που ξεκαθαρίζει πλήρως και τελεσιδικα ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός σε προ και μετά 2001 αποφοίτους.
Ο νόμος του 2001 για τα ΤΕΙ ήρθε να αποσαφηνίσει ότι τα ΤΕΙ είναι ΑΕΙ όπως και τα πανεπιστήμια με διακριτές κατευθύνσεις την τεχνολογική και την πανεπιστημιακή.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ