ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Πανελλαδικές 2022: Δείτε όλες τις αλλαγές που θα συναντήσουν οι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ

Τρία Μηχανογραφικά-Περιορισμός δηλώσεων τμημάτων στο Α΄ Μηχανογραφικό και χωρίς περιορισμό στο Β' Μηχανογραφικό
Δημοσίευση: 03/01/2021
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Αλλαγές “κλειδιά” στο σύστημα εισαγωγής των υποψηφίων στα ΑΕΙ θα ισχύσουν στις επόμενες Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Ειδικότερα οι αλλαγές που θα συναντήσουν οι υποψήφιοι είναι οι εξής:

Σχολές  Στρατιωτικές,  Αστυνομίας, Πυροσβεστικού  και Λιμενικού Σώματος: Οι  υποψήφιοι  που του χρόνου θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και θα είναι υποψήφιοι για τις Σχολές  Στρατιωτικές,  Αστυνομίας, Πυροσβεστικού  και Λιμενικού Σώματος, τις  προκαταρκτικές εξετάσεις, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε, τελικά, ότι τις δώσουν την Άνοιξη του 2022 και όχι τον ερχόμενο Οκτώβριο ή Νοέμβριο όπως αρχικά ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας.

Λατινικά: Από το επόμενο σχολικό έτος 2021-22 οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών θα εξετάζονται  στο μάθημα των Λατινικών αντί για το μάθημα της Κοινωνιολογίας (Πατήστε εδώ για να δείτε το Πρόγραμμα Σπουδών).

Τι θα ισχύσει στα Λατινικά για τους υποψήφιους των προηγούμενων ετών: Για τους υποψήφιους των προηγούμενων ετών το υπουργείο Παιδείας έχει αποφασίσει οριστικά ότι θα διαγωνιστούν στα Λατινικά  και όχι στην Κοινωνιολογία.

Tο απαιτούμενο ανάστημα εισαγωγής των υποψηφίων στις Αστυνομικές Σχολές: Τα προσόντα των υποψηφίων και οι προκαταρκτικές εξετάσεις, στις οποίες υποβάλλονται, είναι κοινές και για τα δύο φύλα με εξαίρεση το ελάχιστο απαιτούμενο ανάστημα, το οποίο είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) για τους άνδρες και ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 μ.) για τις γυναίκες.

 • Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο του υπ. Παιδείας

Από του χρόνου θα υπάρχουν τρία Μηχανογραφικά.

Α΄ Μηχανογραφικό: Οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο (μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης). Σε αυτό επιλέγουν καθορισμένο αριθμό τμημάτων, σχολών ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από το επιστημονικό πεδίο, στο οποίο έχουν πρόσβαση.

Ο αριθμός των τμημάτων που θα επιλέγουν οι υποψήφιοι είναι το 10% των τμημάτων επί του συνόλου του Επιστημονικού Πεδίου.

Β΄  Μηχανογραφικό: Παράλληλα με το Α Μηχανογραφικό με τις προτιμήσεις των τμημάτων για τα ΑΕΙ, οι υποψήφιοι θα συμπληρώνουν το Β Μηχανογραφικό με τις ειδικότητες για τα ΙΕΚ.

Γ΄ Μηχανογραφικό: Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εισαχθεί σε καμία από τις δηλωθείσες επιλογές τους στα ΑΕΙ,  μπορούν να συμπληρώσουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου (μηχανογραφικό δελτίο δεύτερης φάσης), επιλέγοντας χωρίς περιορισμό επιλογών, όσες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση με βάση την Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και τη βαθμολογική τους επίδοση. Στη διαδικασία αυτή οι υποψήφιοι διεκδικούν τις θέσεις των οικείων σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, οι οποίες δεν πληρώθηκαν κατά τη διαδικασία του Α Μηχανογραφικού.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ποια είναι η εξεταστέα -διδακτέα ύλη;

 • Πατήστε εδώ για να δείτε την ύλη για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
 • Πατήστε εδώ εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων - Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.)

Ποιος είναι ο τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια;

 • Πατήστε εδώ για να ανολιξετε τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια

Ποιες αλλαγές θα έχει  το Μηχανογραφικό του 2022;

Αλλαγές στο Μηχανογραφικό του 2022 προβλέπει απόφαση του υπουργείου Παιδείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση:

 1.      Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του ΕΚΠΑ εντάσσεται και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» παράλληλα με το 3ο και 4ο που ήταν ήδη ενταγμένο.
 2.     Το Τμήμα  Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, εντάσσεται και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» παράλληλα με το 4ο που ήταν ήδη ενταγμένο.
 3.     Το νέο Τμήμα της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) – Μετεωρολόγων (ΜΤ), εντάσσεται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ».
 4.     Το νέο Τμήμα της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) – Έρευνας Πληροφορικής (ΕΠ), εντάσσεται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο «ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».
 5.     Τα νέα Τμήματα της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) – Διοικητικών (Δ) και Ικάρων (ΣΙ) – Εφοδιαστών (Ε), εντάσσονται στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο  «ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».
 6.     Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου εντάσσεται και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο «ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», παράλληλα με το 2ο που ήταν ήδη ενταγμένο.

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής θα παραμεινει η ίδια και το χρόνου;

Η υπουργός Παιδείας έχει  από όλα τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εφόσον το επιθυμούν να τροποποιήσουν του Συντελεστές (0,80 έως 1,20) της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής. Πολλά τμήματα, αφού πλέον διαπίστωσαν πως λειτουργεί στην πράξη η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ,τροποποιησαν τον Συντελεστή. Δηλαδή κάποια τμήματα που όρισαν τον ανώτατο Συντελεστή 1,20 μείωσαν ή αντίτοιχα κάποια τμήματα που είχαν χαμηλότερο Συντελεστή προχώρησαν σε εύξηση.

 • Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τους οριστικούς  Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.), όπως τροποποιήθηκαν μετά από τις σχετικές εισηγήσεις των ΑΕΙ.

Τι θα ισχύσει για τους Συντελεστές Βαρύτητας των Πανεπιστημίων ;

Οι συντελεστές βαρύτητας ήδη ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας.

Οι συντελεστές βαρύτητας που αποδίδονται στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, καθορίζονται (μέχρι 31 Μαίου)  με απόφαση της συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται έπειτα από πρόταση κάθε σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και αφορά στην εισαγωγή στην οικεία σχολή, το τμήμα ή την εισαγωγική κατεύθυνση.

Στην περίπτωση των εισαγωγικών κατευθύνσεων η πρόταση υποβάλλεται από το τμήμα, στο οποίο υπάγονται.

Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%.

Το άθροισμα των συντελεστών αποδίδει το 100%. Στις περιπτώσεις των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες, ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στο ειδικό μάθημα ή τις πρακτικές δοκιμασίες είναι είτε 10% είτε 20%.

Οι σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ένα (1) ή δύο (2) ειδικά μαθήματα με επιλογή των υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων, αποδίδουν τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας σε όλα τα ειδικά μαθήματα επιλογής, ο οποίος είναι είτε 10% είτε 20%.

Στις περιπτώσεις των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, στις οποίες εξετάζονται δύο (2) ειδικά μαθήματα το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας που τους αποδίδονται είναι το 20% και το ποσοστό που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα ειδικά μαθήματα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 8%.

Τα ποσοστά που αποδίδουν τα ειδικά μαθήματα προστίθενται στο 100% που αποδίδουν τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο, κάποιο ίδρυμα εισαγωγής δεν καθορίζει τους ανωτέρω συντελεστές βαρύτητας, αυτοί καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι συντελεστές βαρύτητας του προηγούμενου εδαφίου αποδίδονται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο και αξιοποιούνται για την εισαγωγή σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις του οικείου επιστημονικού πεδίου, για τις οποίες αυτοί δεν έχουν οριστεί με απόφαση της συγκλήτου.

 Για τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί που εφαρμόζονται κατά τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας με απόφαση της συγκλήτου.

Τι θα ισχύσει για τους Συντελεστές Βαρύτητας στις Σχολές Στρατιωτικές, Αστυνομικές, Πυροσβεστικής, Λιμενικού και ΑΣΤΕ;

Οι  Συντελεστές Βαρύτητας στις Σχολές Στρατιωτικές, Αστυνομικές, Πυροσβεστικής, Λιμενικού και ΑΣΤΕ ήδη έχουν καθοριτεί.

Πατήστε εδω για να τους δείτε

Ποια είναι τα τέσσερα νέα τμήματα Στρατιωτικών Σχολών θα ενταχθούν στο Μηχανογραφικό του 2022;

Τέσσερα νέα τμήματα  Στρατιωτικών Σχολών θα  περιλαμβάνει το νέο  Μηχανογραφικό  , που θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι στις επόμενες Πανελλαδικές Εξετάσεις, του 2022

Πρόκειται για τα εξής τμήματα:

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ

Και τα τέσσερα τμήματα έχουν ορίσει τον ανώτατο Συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, που είναι το 1,20.

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν Μηχανογραφικό για ΙΕΚ μπορούν να συμμετάσχουν στη Β φάση Μηχανογραφικού για ΑΕΙ;

Στη διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου δεύτερης φάσης,  δύνανται να συμμετέχουν και οι υποψήφιοι, οι οποίοι υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο για τα ΙΕΚ.

Πότε θα μάθουν οι υποψήφιοι την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, ανά τμήμα;

Το σίγουρο είναι ότι η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής  ανά τμήμα θα γίνει  γνωστή  πριν οι υποψήφιοι συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό με τις Σχολές προτίμησης τους.

Πως θα προκύπτει η βάση εισαγωγής των υποψηφίων στα ΑΕΙ;

Η ελάχιστη  βάση εισαγωγής  θα ορίζεται από κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα ως ποσοστό του μέσου όρου των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων στο σύνολο των μαθημάτων (Μ1, Μ2, Μ3, Μ4) του επιστημονικού πεδίου στο οποίο αντιστοιχεί το Τμήμα.

Ηδη όλα τα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όρισαν τους συντελεστές τους ανά τμήμα και για να αλλάξουν θα πρέπει να υπάρχει αιτιολογία.

Μπορεί το τμήμα να ορίζει αυθαίρετα όποιον συντελεστή επιθυμεί;

Οχι. Έχει τεθεί , με απόφαση της υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως,  μία απόκλιση από το Μέσο Όρο  των μέσων βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων του Επιστημονικού Πεδίου, που είναι από  80%  έως   120% επί του Μέσου όρου.

Μπορεί να δοθεί ένα παράδειγμα;

Για παράδειγμα εάν η μέση επίδοση των μαθητών σε ένα Επιστημονικό Πεδίο είναι ο βαθμός 12 τότε η ακριβής βάση εισαγωγής θα εξαρτάται από το συντελεστή που έχει θέση το τμήμα . Εάν έχει θέση συντελεστή 100%, τότε η βάση θα είναι 12 , εάν έχει θέση συντελεστή 80% τότε η βάση θα είναι 9,6, εάν έχει θέσει συντελεστή 110% ο βάση θα είναι 13,20.

Εάν ένα Επιστημονικό Πεδίο  έχει μέση επίδοση των μαθητών 10 και ένα  τμήμα ορίσει συντελεστή 80% η βάση θα διαμορφωθεί στο 8.

Πότε οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν  το Α’ Μηχανογραφικό και πόσα τμήματα θα μπορούν να δηλώσουν;

Το Α Μηχανογραφικό θα συμπληρωθεί από το σύνολο των υποψηφίων κανονικά τη χρονική περίοδο που ορίστηκε και στις απερχόμενες Πανελλαδικές. Οι υποψήφιοι σ' αυτή  τη φάση θα έχουν δικαίωμα να συμπληρώσουν το 10% των τμημάτων του Επιστημονικού Πεδίου.

Τα αποτελέσματα πότε θα εκδοθούν ;

Τα αποτελέσματα  του Α΄Μηχανογραφικού θα εκδοθούν πριν τον 15αύγουστο  (σ.σ. φέτος  οι βάσεις και τα ονόματα των επιτυχόντων , επειδή δεν υπάρχει Β Μηχανογραφικό θα ανακοινωθούν μετά τις 25 Αυγούστου, όπως κάθε χρόνο) .Παράλληλα θα ανακοινωθούν οι κενές θέσεις που έχουν προκύψει για να μπουν στο Β' Μηχανογραφικό.

Είναι βέβαιο; και γιατί τα προηγούμενα χρόνια τα αποτελέσματα ανακοινώνονταν τέλη Αυγούστου;

Το υπουργείο Παιδείας μπορούσε να εκδώσει τα αποτελέσματα τέλη Ιουλίου, αλλά λόγω των ειδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές   και Αστυνομικές  Σχολές υπήρχε αυτή η καθυστέρηση.

Το υπουργείο Παιδείας έχει συνεχή διαβούλευση με τα συναρμόδια υπουργεία Προστασίας του πολίτη και Άμυνας, προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες έκδοσης των αποτελεσμάτων και των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών. Από τις συζητήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα προκύπτει ότι, από την επόμενη χρονιά, τα αποτελέσματα μπορούν να εκδοθούν το αργότερο  πριν τον 15αύγουστο, ίσως και νωρίτερα.

Το δεύτερο Μηχανογραφικό πότε θα συμπληρωθεί;

Μόλις ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του Α΄ Μηχανογραφικού θα δοθεί μία προθεσμία δέκα ημερών προκειμένου οι υποψήφιοι να συμπληρώσουν το Β Μηχανογραφικό.

Το Β΄ Μηχανογραφικό ποια τμήματα θα έχει;

Θα έχει μόνο τα τμήματα που έχουν μείνει κενές θέσεις από τα αποτελέσματα του Α Μηχανογραφικού. Για παράδειγμα   εάν δεν μείνουν κενές θέσεις στη Νομική ή Ιατρική Αθήνας από τα αποτελέσματα που θα εκδοθούν του Α Μηχανογραφικού , τότε αυτά τα τμήματα δεν θα συμπεριληφθούν στο Β΄ Μηχανογραφικό.

Το Β’ Μηχανογραφικό ποιοι θα έχουν δικαίωμα να το συμπληρώσουν;

Δικαίωμα συμπλήρωσης του Β Μηχανογραφικού έχουν μόνο όσοι δεν εισήχθησαν σε κάποιο τμήμα κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων του Α Μηχανογραφικού.

Πόσα τμήματα μπορεί να δηλώσει ο υποψήφιος στο Β΄ Μηχανογραφικό; Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ανά τμήμα θα είναι η ίδια  με το Α Μηχανογραφικό ή θα αλλάξει;

Όσα τμήματα  θέλει μπορεί να δηλώσει ο υποψήφιος στο Β΄ Μηχανογραφικό, από όσα έχει πρόσβαση με βάση το Επιστημονικό Πεδίο του . Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός.;Όσον  αφορά τις βάσεις αυτές δεν αλλάζουν . Θα είναι οι ίδιες  με το Α’ Μηχανογραφικό.

Πότε θα εκδοθούν τα αποτελέσματα του Β΄ Μηχανογραφικού;

Εκτιμάται ότι θα εκδοθούν την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου  ή στις  αρχές του Σεπτέμβρη.

Ένα τμήμα κάθε πότε μπορεί να αλλάζει το συντελεστή για τη διαμόρφωση της βάσης;

Αυτή η δυνατότητα θα δοθεί από το υπουργείο Παιδείας, με την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από τεκμηριωμένη αιτιολογική  έκθεση.

Οι επιτυχόντες με το Β'   Μηχανογραφικό  θα μπορούν να κάνουν αίτηση μετεγγραφής σε αντίστοιχο τμήμα    που θα είναι  στα αποτελέσματα του Α Μηχανογραφικού κι ενδεχομένως να μην είναι στο Β' Μηχανογραφικό;

Το ερώτημα το θέσαμε στο υπουργείο Παιδείας και η απάντηση που λάβαμε είναι "Φυσικά και θα μπορούν να κάνουν αίτηση μετεγγραφής ανεξάρτητα εάν η εισαγωγή  του υποψηφίου έγινε με το Β Μηχανογραφικό".

Σε ποια μαθήματα θα εξεταστούν οι υποψήφιοι για τα ΕΠΑΛ;

Το σύνολο των υποψηφίων εξετάζεται σε τέσσερα (4) μαθήματα της τελευταίας τάξης ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ., από τα οποία δύο (2) μαθήματα είναι γενικής παιδείας και δύο (2) μαθήματα ειδικότητας.  Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διεξάγονται, σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα που τίθενται αποκλειστικά από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα μαθήματα

Πότε θα συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ;

Οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά από την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων, συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο. Σε αυτό επιλέγουν καθορισμένο αριθμό σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από τους τομείς και την κοινή ομάδα, όπου έχουν πρόσβαση.

Ποιοι είναι οι Συντελεστές Βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των ΕΠΑΛ για την εισαγωγή για την εισαγωγή στις Σχολές Στρατιωτικές, Αστυνομικές, Πυροσβεστικής, Λιμενικού και ΑΣΤΕ;

Πατήστε εδώ  για  να δείτε τους Συντελεστές Βαρύτητας

Ποια είναι τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα υποψηφίων Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. , για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση;

Πατήήστε εδώ για να δείτε τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα 

Σχόλια (142)

 
Παλιός
02 Ιαν 2022 17:22

Μαύρο χάλι. Διαβάζω τίτλους τμημάτων και μου έχουν πέσει και όσα μαλλιά μου έμειναν. Πετάμε χρήμα δεξιά και αριστερά, υπάρχουν ένα σωρό τμήματα που δεν υπήρχε περίπτωση ένας εχέφρων άνθρωπος να τα ιδρύσει αν ήταν να το κάνει με δικά του λεφτά. Ο λόγος ύπαρξής τους δεν έχει σχέση με ακαδημαϊκότητα ή τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά τόσες δεκαετίες όλοι ιδρύουν, όλοι πιέζουν, και ο φορολογούμενος πληρώνει.

Καμια κυβέρνηση δεν έχει κίνητρο να διορθώσει αυτή την κατάσταση. Όταν ιδρύεις τμήματα στο πουθενά, παίρνεις ψήφους στην περιοχή, αντί σε κράζει η ευρύτερη κοινωνία που κοροϊδεύεις με τα λεφτά ο΄λων μας. Αν πας να κλείσεις, χάνεις ψήφους σίγουρα. Κι έτσι φτάσαμε στο σήμερα. Περαστικά μας.

 
Δρ ΕΔΙΠ
02 Ιαν 2022 08:43

Ειναι πλεον φανερο οτι η υποθεση με τα applied τελειωσε πριν καν ξεκινησει. Ουτε φυσικα θα γινουν καταργησεις τμηματων , συγχωνευσεις και αλλα τετοια εφοσον δινεται η δυνατοτητα με νεο μηχανογραφικο να δηλωθουν οι σχολες με κενα. Νομιζω κραταμε γερα ενα ακομα παγκοσμιο ρεκορ , 420 και βαλε πανεπιστημιακα τμηματα σε μια χωρα δεκα εκατομ.. Απορει κανεις που θα βρεθουν σε μια μικρη χωρα τοσοι εργαζομενοι που να συντηρουν με τους φορους τους τοσα πολλα τμηματα . Η ταχυτητα με την οποια η κυβερνηση αλλαζει τα σχεδια της ειναι εκπληκτικη. Κανεις δεν μπορει να την παρακολουθησει.

 
Ιωάννης Κ.
01 Ιαν 2022 23:04

Προς τι οι διαμαρτυρίες; Εδώ και 3-4 δεκαετίες δεν ψηφίζουμε ηγεσίες με οράματα για μία παιδεία σύγχρονη, παραγωγική και με σταθερότητα, αλλά διαχειριστές που απλά πειραματίζονται κάθε δυο και τρεις σύμφωνα με τις εκάστοτε ιδεοληψίες τους. Και επειδή ακριβώς δεν ξέρουν τι τους γίνεται, γι' αυτό και συνεχώς ανατρέπουν αυτά που είχαν νομοθετήσει, καθώς βλέπουν την μία αποτυχία να διαδέχεται την άλλη.

 
Καραγκιόζης
11 Δεκ 2021 18:38

Τόσες αλλαγές κάθε χρόνο, έτσι για να μη μένει ποτέ τίποτα όρθιο, και να μην ξέρετε ποτέ τις πραγματικές επιπτώσεις των προηγούμενων αλλαγών. Κυνηγάμε την ουρά μας. Ο πιο απλός άνθρωπος ξέρει ότι αν ένα πράμα το πειράζεις συνέχεια δεν υπάρχει περίπτωση να στρώσει ποτέ, εσείς εκεί στο υπουργείο οι "σοφοί" ξέρετε καλύτερα...

 
Χρυσούλα.
11 Δεκ 2021 13:17

Το παιδί μου θα ξαναδώσει φέτος. Αντί για κοινωνικό λόγια που διδάχτηκε, θα δώσει λατινικά 2 (!) ετών που φυσικά δε διδάχτηκε. Και δε μιλάμε για ιστορία που λες θα πέσει με τα μούτρα να τη μάθει, μιλάμε για ξένη γλώσσα! Χωρίς χρήματα για φροντιστήριο, μπορουν τα παιδιά να κλαίνε από τώρα!

 
CHARA
08 Δεκ 2021 16:03

Η κόρη μου παει επαλ. Με το 10% των σχολών που πρέπει να δηλώσει και δεδομένου ότι το πεδίο της ε΄χει 69 σχολές , θα πρέπει να δήλωσει δηλαδή 7 σχολές? ΣΟΒΑΡΑ??? Ποιος το σκεφτηκε?

 
Ανδρεας
23 Νοε 2021 10:14

Θα πρυτανεύσει η απλή λογική και θα καταργηθούν άμεσα οι 2 φάσεις του μηχανογραφικού.
Μία και μοναδική φάση για το μηχανογραφικό με απεριόριστες επιλογές. Ήδη με την ΕΒΕ οι επιλογές περιορίζονται αυτόματα για τους χαμηλόβαθμους. Οι υψηλόβαθμοι υποψήφιοι δεν υπάρχει λόγος να δυσκολευτούν τόσο με σύνθετες, χρονοβόρες και εντελώς άχρηστες διαδικασίες, όπως οι 2 φάσεις του μηχανογραφικού.

 
Φιλικά
29 Οκτ 2021 17:55

@Μέλος Τόμεα Παιδείας ΝΔ

Μάλλον δεν έχετε καταλάβει εκεί στη ΝΔ ότι τον Μητσοτάκη και την Κεραμέως δεν τους ενδιαφέρει το μέλλον της ΝΔ παρά μόνον η ατζέντα που τους έχει δοθεί να περάσουν στην εκπαίδευση, στην υγεία και όπου αλλού.

 
Andrew
29 Οκτ 2021 10:03

Το πιο χαζό, ανώφελο και αντιπαιδαγωγικό κατασκεύασμα είναι οι 2 φάσεις του Μηχανογραφικού. Πρέπει άμεσα με νομοθετική ρύθμιση να γίνει μία και μοναδική υποβολή μηχανογραφικού με απεριόριστες επιλογές. Ελπίζουμε η υπουργός να το ρυθμίσει άμεσα.

 
@egend18 Οκτ 2021 06:50
18 Οκτ 2021 11:36

Χρονική αντικατάσταση του "υπάρχω"

ΥΠΗΡΧΑΝ Δομές Επαγγελματικής Συμβουλευτικής για πάνω από 20 χρόνια

ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ τίποτα πλέον

ΘΑ ΥΠΆΡΧΕΙ όταν στελεχωθούν οι υπηρεσίες που έχουν ψηφιστεί.

Συμπερασματικά οι φετινό μαθητές είναι στον αέρα.

Well done που λένε...

 
Legend
18 Οκτ 2021 06:50

@Dario Mutso, υπάρχει θεσμός σε κάθε δευτεροβάθμια για να μπορεί να ανιχνεύσει ο κάθε μαθητής και η καθεμιά μαθήτρια κλίσεις, ενδιαφέροντα και προσφέρεται δωρεάν επαγγελματικός προσανατολισμός. Να δούν οι μαθητές το teensgate! Υπάρχουν όλα και μάλιστα πολύ καλής ποιότητας, αλλά κάποιοι θαμπώνονται από το μάρκετινγκ φροντιστηρίων. Ωστόσο, θα έπρεπε οι κοινωνιολόγοι στα λύκεια να γίνονται σύνδεσμοι με την διεύθυνση, να επιμορφώνονται και να κάνουν σεμινάρια στους μαθητές που χρειάζονται προσανατολισμό! Μπορούν να γίνουν πολλά. Είναι κρίσιμος τομέας. Θα κέρδιζαν πολύ χρόνο στη ζωή τους οι μαθητές μας !

 
@Συντελεστές Βαρύτητας
17 Οκτ 2021 20:45

Δεν έχετε ενημερωθεί; Από τις Πανελλαδικές του 2022 και στο εξής κάθε τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δίνει ξεχωριστά συντελεστή βαρύτητας για κάθε μάθημα σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Για τις Στρατιωτικές Σχολές έχουν ανακοινωθεί ήδη, αλλά έχει καθυστερήσει (αδικαιολόγητα και κακώς) η ανακοίνωση για τα υπόλοιπα τμήματα. Για παράδειγμα, το τμήμα Έρευνας Πληροφορικής της Σχολής Ικάρων έχει δώσει για το 4ο επιστημονικό πεδίο: 35% Πληροφορική, 25% Γλώσσα, 20% Οικονομία και 20% Μαθηματικά.

 
Συντελεστες Βαρυτητας
17 Οκτ 2021 18:32

Εχουν ηδη αποφασιστεί απο τα ΑΕΙ και ισχυσαν στις πανελληνιες του 2021. Σε τι αναφέρεστε?

 
Οι χειροτεροι μακραν
16 Οκτ 2021 22:16

Ο,τι πιο καταστροφικο μπορουσαν να συναντησουν οι εφηβοι. Μηπως να μη δινουν πανελληνιες? Μηπως να σπουδαζουν μονο οσοι εχουν χρηματα για το Yale? Υπουργος και ΠΘ θα ηταν τρισευτυχισμενοι τοτε.

 
31 Μαίου;;;
16 Οκτ 2021 13:39

Δηλαδή θα δίνει το παιδί μου για σχολές που έχουν συντελεστές βαρύτητας 40% Φυσική, 20% Χημεία, 20% Μαθηματικά και 20% Γλώσσα και θα το μάθει 31 Μαίου;;;

 
ΔΕΠ
15 Οκτ 2021 21:46

Επιτέλους πρέπει να σταματήσουν οι πειραματισμοί στα παιδιά μας. Θα διορθώσουν τα τμήματα τα λάθη που έκαναν πέρσι και άλλα θα κάνουν νέα λάθη... Μήπως είναι λάθος η ΕΒΕ;

 
Καταστρεφουν γενιες
15 Οκτ 2021 20:42

Στο μυαλο τους να μη μορφωνονται παιδια, το απεδειξαν περσι, θα συνεχισουν οσο μπορουν χωρις τυψεις. Ντροπη. Θα τους διευκολυναν τα παιδια, αν δε δηλωναν καμια σχολη!

 
ΔΕΠ
05 Οκτ 2021 10:01

Πρόπερσι 1 μηχανογραφικό. Πέρσι 2 μηχανογραφικά. Τώρα 3 μηχανογραφικά. Παρατηρείτε κάποιο μοτίβο εδω;

 
Γονιός
18 Σεπ 2021 11:37

Οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων πότε θα ανακοινωθούν; Πως θα ξέρουν τα παιδιά σε ποια μαθήματα να δώσουν περισσότερο βάρος στην μελέτη τους;

 
Περιεργος
06 Σεπ 2021 17:27

Δε φτάνει το ψιλομπαχαλο με την ΕΒΕ, αν εχουν να δηλώσουν και 10-15 σχολες ολες κι ολες του χρόνου, ενω έχει ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ εφέτος ΚΑΘΕ ΔΟΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, θα είναι το "κερασάκι στην τούρτα"

ESOS: Κάντε ένα ρεπορτάζ, πιστεύω θα έχει ενδιαφέρον για αρκετό κόσμο.

PS Δεν αναφέρομαι στο τι έχει ΨΗΦΙΣΤΕΙ, αλλά στο τι ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ φέτος. Με τους ρυθμούς που κινούνται τα πράγματα θα είναι ευχής έργο αν λειτουργήσουν οι δομές Επαγγελματικής Συμβουλευτικής του χρόνου...

 
Παραλογισμός
06 Σεπ 2021 17:20

Το υπουργείο μεθοδεύει το κλείσιμο των τμημάτων της περιφέρειας, θα μπορούσε πολύ εύκολα να κατανέμει και ανακοινώνει τον αριθμό των εισακτέων μετά τις εξετάσεις των πανελληνίων έτσι ώστε όλα τα τμήματα να έχουν τους φοιτητές τους. Αντί αυτού σε καιρό πανδημίας αφήνουν άδειες αίθουσες και αναξιοποίητες υποδομές σε περιφερειακά τμήματα και παράλληλα προκαλούν συνωστισμό σε άλλα τμήματα που διαμαρτύρονται ότι δεν αντέχουν τόσους εισακτέους.

 
@Γιάννης
06 Σεπ 2021 12:08

Με το ζόρι πηγαίνουν ή μήπως είναι υποχρεωτικό? Ή μήπως εγώ ή εσείς, θα τους πούμε πώς και πού να ξοδέψουν τα λεφτά τους?

 
Ρία
06 Σεπ 2021 10:41

Οι γονείς προσπαθούν για τα παιδιά τους το καλύτερο. Η κυβερνηση αντιθετα δε θέλει τα παιδιά να μορφώνονται. Το έχουν αποδείξει περίτρανα.

 
Ανδρεας
06 Σεπ 2021 09:36

Οι 2 φάσεις του μηχανογραφικού είναι άσκοπες και επικίνδυνες, γιατί εισάγουν την τυχαιότητα και την αναξιοκρατία στα αποτελέσματα των επιτυχόντων. Επίσης κάνουν την διαδικασία πολύ πιο γραφειοκρατική και χρονοβόρα. Πρέπει άμεσα να καταργηθεί η δεύτερη φάση και να έχουμε μία μοναδική φάση με απεριόριστες επιλογές.

 
Γιάννης
01 Σεπ 2021 13:35

Οχι είναι καλύτερα κάθε χωριό και σχολή για να ξοδεύει κάθε γονιός 500-700 ευρώ να συντηρεί την τοπική κοινωνία. τι υποκρισία.....

 
@ΜΑΡΙΑ
31 Αυγ 2021 16:30

Φυσικα να σπουδασουν οσο γινεται λιγοτερα παιδια! Να κατακρεουργησει τα μορφωτικα δικαιωματα των παιδιων!

 
ΜΑΡΙΑ
31 Αυγ 2021 14:36

ΕΛΕΟΣ!!! Σε τι αποσκοπεί ο περιορισμός στο μηχανογραφικό?

 
Στρατος
25 Αυγ 2021 19:05

Τους θεωρουσαμε κατι πολυ καλο, μα απεδειξαν οτι ειναι ο,τι χειροτερο θυμαμαι.
Καμια ενσυναισθηση, καμια κατανοηση, σε μια περιοδο πρωτογνωρη. Ζησατε ποτε με 534 ψιχουλα? Ποια φροντιστηρια? Αυτα που σταματησαν αναγκαστικα πολλα παιδια? Γιατι ολα αυτα φετος? Κουρασατε με τα αυτονοητα. Προφανως θεωρω, τα συμφεροντα τους προηγουνται.

 
Οφειλουν βοηθεια οταν απαιτειται
24 Αυγ 2021 19:39

«Για κάθε άνθρωπο που πράττει το κακό επιφυλάσσεται θλίψη και στενοχώρια», σημειώνει ο απόστολος Παύλος.
Βοηθηστε τα παιδια, εστω καποια που εφτασαν κοντα, μη τα βαζετε απεναντι σας, η χρονια ηταν εξαιρετικα δυσκολη, πραξτε το καλο, πραξτε το σωστο.

 
Καμια συμπαρασταση στις οικογενειες
24 Αυγ 2021 16:18

Μετά την ΕΒΕ "αυτή τη δύσκολη χρονιά", ρημάζουν και τις επόμενες γενιές. Ολα στραβα τουτη τη χρονια για τις οικογενειες και αυτοι βρισκονται στο κοσμο τους. Δεν εχουν τις καταθεσεις και τα σπιτια τους οι ανθρωποι. Οφειλει ο πρωθυπουργος να δρασει, να συμπληρωθουν τα κενα των πανεπιστημιων τουτη την τοσο ανυποφορη χρονια.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ