ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Πανελλαδικές 2022: Δείτε όλες τις αλλαγές που θα συναντήσουν οι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ

Τρία Μηχανογραφικά-Περιορισμός δηλώσεων τμημάτων στο Α΄ Μηχανογραφικό και χωρίς περιορισμό στο Β' Μηχανογραφικό
Δημοσίευση: 03/01/2021
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Αλλαγές “κλειδιά” στο σύστημα εισαγωγής των υποψηφίων στα ΑΕΙ θα ισχύσουν στις επόμενες Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Ειδικότερα οι αλλαγές που θα συναντήσουν οι υποψήφιοι είναι οι εξής:

Σχολές  Στρατιωτικές,  Αστυνομίας, Πυροσβεστικού  και Λιμενικού Σώματος: Οι  υποψήφιοι  που του χρόνου θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και θα είναι υποψήφιοι για τις Σχολές  Στρατιωτικές,  Αστυνομίας, Πυροσβεστικού  και Λιμενικού Σώματος, τις  προκαταρκτικές εξετάσεις, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε, τελικά, ότι τις δώσουν την Άνοιξη του 2022 και όχι τον ερχόμενο Οκτώβριο ή Νοέμβριο όπως αρχικά ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας.

Λατινικά: Από το επόμενο σχολικό έτος 2021-22 οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών θα εξετάζονται  στο μάθημα των Λατινικών αντί για το μάθημα της Κοινωνιολογίας (Πατήστε εδώ για να δείτε το Πρόγραμμα Σπουδών).

Τι θα ισχύσει στα Λατινικά για τους υποψήφιους των προηγούμενων ετών: Για τους υποψήφιους των προηγούμενων ετών το υπουργείο Παιδείας έχει αποφασίσει οριστικά ότι θα διαγωνιστούν στα Λατινικά  και όχι στην Κοινωνιολογία.

Tο απαιτούμενο ανάστημα εισαγωγής των υποψηφίων στις Αστυνομικές Σχολές: Τα προσόντα των υποψηφίων και οι προκαταρκτικές εξετάσεις, στις οποίες υποβάλλονται, είναι κοινές και για τα δύο φύλα με εξαίρεση το ελάχιστο απαιτούμενο ανάστημα, το οποίο είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) για τους άνδρες και ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 μ.) για τις γυναίκες.

 • Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο του υπ. Παιδείας

Από του χρόνου θα υπάρχουν τρία Μηχανογραφικά.

Α΄ Μηχανογραφικό: Οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο (μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης). Σε αυτό επιλέγουν καθορισμένο αριθμό τμημάτων, σχολών ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από το επιστημονικό πεδίο, στο οποίο έχουν πρόσβαση.

Ο αριθμός των τμημάτων που θα επιλέγουν οι υποψήφιοι είναι το 10% των τμημάτων επί του συνόλου του Επιστημονικού Πεδίου.

Β΄  Μηχανογραφικό: Παράλληλα με το Α Μηχανογραφικό με τις προτιμήσεις των τμημάτων για τα ΑΕΙ, οι υποψήφιοι θα συμπληρώνουν το Β Μηχανογραφικό με τις ειδικότητες για τα ΙΕΚ.

Γ΄ Μηχανογραφικό: Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εισαχθεί σε καμία από τις δηλωθείσες επιλογές τους στα ΑΕΙ,  μπορούν να συμπληρώσουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου (μηχανογραφικό δελτίο δεύτερης φάσης), επιλέγοντας χωρίς περιορισμό επιλογών, όσες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση με βάση την Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και τη βαθμολογική τους επίδοση. Στη διαδικασία αυτή οι υποψήφιοι διεκδικούν τις θέσεις των οικείων σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, οι οποίες δεν πληρώθηκαν κατά τη διαδικασία του Α Μηχανογραφικού.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ποια είναι η εξεταστέα -διδακτέα ύλη;

 • Πατήστε εδώ για να δείτε την ύλη για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
 • Πατήστε εδώ εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων - Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.)

Ποιος είναι ο τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια;

 • Πατήστε εδώ για να ανολιξετε τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια

Ποιες αλλαγές θα έχει  το Μηχανογραφικό του 2022;

Αλλαγές στο Μηχανογραφικό του 2022 προβλέπει απόφαση του υπουργείου Παιδείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση:

 1.      Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του ΕΚΠΑ εντάσσεται και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» παράλληλα με το 3ο και 4ο που ήταν ήδη ενταγμένο.
 2.     Το Τμήμα  Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, εντάσσεται και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» παράλληλα με το 4ο που ήταν ήδη ενταγμένο.
 3.     Το νέο Τμήμα της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) – Μετεωρολόγων (ΜΤ), εντάσσεται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ».
 4.     Το νέο Τμήμα της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) – Έρευνας Πληροφορικής (ΕΠ), εντάσσεται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο «ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».
 5.     Τα νέα Τμήματα της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) – Διοικητικών (Δ) και Ικάρων (ΣΙ) – Εφοδιαστών (Ε), εντάσσονται στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο  «ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».
 6.     Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου εντάσσεται και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο «ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», παράλληλα με το 2ο που ήταν ήδη ενταγμένο.

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής θα παραμεινει η ίδια και το χρόνου;

Η υπουργός Παιδείας έχει  από όλα τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εφόσον το επιθυμούν να τροποποιήσουν του Συντελεστές (0,80 έως 1,20) της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής. Πολλά τμήματα, αφού πλέον διαπίστωσαν πως λειτουργεί στην πράξη η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ,τροποποιησαν τον Συντελεστή. Δηλαδή κάποια τμήματα που όρισαν τον ανώτατο Συντελεστή 1,20 μείωσαν ή αντίτοιχα κάποια τμήματα που είχαν χαμηλότερο Συντελεστή προχώρησαν σε εύξηση.

 • Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τους οριστικούς  Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.), όπως τροποποιήθηκαν μετά από τις σχετικές εισηγήσεις των ΑΕΙ.

Τι θα ισχύσει για τους Συντελεστές Βαρύτητας των Πανεπιστημίων ;

Οι συντελεστές βαρύτητας ήδη ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας.

Οι συντελεστές βαρύτητας που αποδίδονται στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, καθορίζονται (μέχρι 31 Μαίου)  με απόφαση της συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται έπειτα από πρόταση κάθε σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και αφορά στην εισαγωγή στην οικεία σχολή, το τμήμα ή την εισαγωγική κατεύθυνση.

Στην περίπτωση των εισαγωγικών κατευθύνσεων η πρόταση υποβάλλεται από το τμήμα, στο οποίο υπάγονται.

Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%.

Το άθροισμα των συντελεστών αποδίδει το 100%. Στις περιπτώσεις των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες, ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στο ειδικό μάθημα ή τις πρακτικές δοκιμασίες είναι είτε 10% είτε 20%.

Οι σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ένα (1) ή δύο (2) ειδικά μαθήματα με επιλογή των υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων, αποδίδουν τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας σε όλα τα ειδικά μαθήματα επιλογής, ο οποίος είναι είτε 10% είτε 20%.

Στις περιπτώσεις των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, στις οποίες εξετάζονται δύο (2) ειδικά μαθήματα το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας που τους αποδίδονται είναι το 20% και το ποσοστό που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα ειδικά μαθήματα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 8%.

Τα ποσοστά που αποδίδουν τα ειδικά μαθήματα προστίθενται στο 100% που αποδίδουν τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο, κάποιο ίδρυμα εισαγωγής δεν καθορίζει τους ανωτέρω συντελεστές βαρύτητας, αυτοί καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι συντελεστές βαρύτητας του προηγούμενου εδαφίου αποδίδονται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο και αξιοποιούνται για την εισαγωγή σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις του οικείου επιστημονικού πεδίου, για τις οποίες αυτοί δεν έχουν οριστεί με απόφαση της συγκλήτου.

 Για τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί που εφαρμόζονται κατά τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας με απόφαση της συγκλήτου.

Τι θα ισχύσει για τους Συντελεστές Βαρύτητας στις Σχολές Στρατιωτικές, Αστυνομικές, Πυροσβεστικής, Λιμενικού και ΑΣΤΕ;

Οι  Συντελεστές Βαρύτητας στις Σχολές Στρατιωτικές, Αστυνομικές, Πυροσβεστικής, Λιμενικού και ΑΣΤΕ ήδη έχουν καθοριτεί.

Πατήστε εδω για να τους δείτε

Ποια είναι τα τέσσερα νέα τμήματα Στρατιωτικών Σχολών θα ενταχθούν στο Μηχανογραφικό του 2022;

Τέσσερα νέα τμήματα  Στρατιωτικών Σχολών θα  περιλαμβάνει το νέο  Μηχανογραφικό  , που θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι στις επόμενες Πανελλαδικές Εξετάσεις, του 2022

Πρόκειται για τα εξής τμήματα:

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ

Και τα τέσσερα τμήματα έχουν ορίσει τον ανώτατο Συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, που είναι το 1,20.

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν Μηχανογραφικό για ΙΕΚ μπορούν να συμμετάσχουν στη Β φάση Μηχανογραφικού για ΑΕΙ;

Στη διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου δεύτερης φάσης,  δύνανται να συμμετέχουν και οι υποψήφιοι, οι οποίοι υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο για τα ΙΕΚ.

Πότε θα μάθουν οι υποψήφιοι την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, ανά τμήμα;

Το σίγουρο είναι ότι η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής  ανά τμήμα θα γίνει  γνωστή  πριν οι υποψήφιοι συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό με τις Σχολές προτίμησης τους.

Πως θα προκύπτει η βάση εισαγωγής των υποψηφίων στα ΑΕΙ;

Η ελάχιστη  βάση εισαγωγής  θα ορίζεται από κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα ως ποσοστό του μέσου όρου των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων στο σύνολο των μαθημάτων (Μ1, Μ2, Μ3, Μ4) του επιστημονικού πεδίου στο οποίο αντιστοιχεί το Τμήμα.

Ηδη όλα τα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όρισαν τους συντελεστές τους ανά τμήμα και για να αλλάξουν θα πρέπει να υπάρχει αιτιολογία.

Μπορεί το τμήμα να ορίζει αυθαίρετα όποιον συντελεστή επιθυμεί;

Οχι. Έχει τεθεί , με απόφαση της υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως,  μία απόκλιση από το Μέσο Όρο  των μέσων βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων του Επιστημονικού Πεδίου, που είναι από  80%  έως   120% επί του Μέσου όρου.

Μπορεί να δοθεί ένα παράδειγμα;

Για παράδειγμα εάν η μέση επίδοση των μαθητών σε ένα Επιστημονικό Πεδίο είναι ο βαθμός 12 τότε η ακριβής βάση εισαγωγής θα εξαρτάται από το συντελεστή που έχει θέση το τμήμα . Εάν έχει θέση συντελεστή 100%, τότε η βάση θα είναι 12 , εάν έχει θέση συντελεστή 80% τότε η βάση θα είναι 9,6, εάν έχει θέσει συντελεστή 110% ο βάση θα είναι 13,20.

Εάν ένα Επιστημονικό Πεδίο  έχει μέση επίδοση των μαθητών 10 και ένα  τμήμα ορίσει συντελεστή 80% η βάση θα διαμορφωθεί στο 8.

Πότε οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν  το Α’ Μηχανογραφικό και πόσα τμήματα θα μπορούν να δηλώσουν;

Το Α Μηχανογραφικό θα συμπληρωθεί από το σύνολο των υποψηφίων κανονικά τη χρονική περίοδο που ορίστηκε και στις απερχόμενες Πανελλαδικές. Οι υποψήφιοι σ' αυτή  τη φάση θα έχουν δικαίωμα να συμπληρώσουν το 10% των τμημάτων του Επιστημονικού Πεδίου.

Τα αποτελέσματα πότε θα εκδοθούν ;

Τα αποτελέσματα  του Α΄Μηχανογραφικού θα εκδοθούν πριν τον 15αύγουστο  (σ.σ. φέτος  οι βάσεις και τα ονόματα των επιτυχόντων , επειδή δεν υπάρχει Β Μηχανογραφικό θα ανακοινωθούν μετά τις 25 Αυγούστου, όπως κάθε χρόνο) .Παράλληλα θα ανακοινωθούν οι κενές θέσεις που έχουν προκύψει για να μπουν στο Β' Μηχανογραφικό.

Είναι βέβαιο; και γιατί τα προηγούμενα χρόνια τα αποτελέσματα ανακοινώνονταν τέλη Αυγούστου;

Το υπουργείο Παιδείας μπορούσε να εκδώσει τα αποτελέσματα τέλη Ιουλίου, αλλά λόγω των ειδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές   και Αστυνομικές  Σχολές υπήρχε αυτή η καθυστέρηση.

Το υπουργείο Παιδείας έχει συνεχή διαβούλευση με τα συναρμόδια υπουργεία Προστασίας του πολίτη και Άμυνας, προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες έκδοσης των αποτελεσμάτων και των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών. Από τις συζητήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα προκύπτει ότι, από την επόμενη χρονιά, τα αποτελέσματα μπορούν να εκδοθούν το αργότερο  πριν τον 15αύγουστο, ίσως και νωρίτερα.

Το δεύτερο Μηχανογραφικό πότε θα συμπληρωθεί;

Μόλις ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του Α΄ Μηχανογραφικού θα δοθεί μία προθεσμία δέκα ημερών προκειμένου οι υποψήφιοι να συμπληρώσουν το Β Μηχανογραφικό.

Το Β΄ Μηχανογραφικό ποια τμήματα θα έχει;

Θα έχει μόνο τα τμήματα που έχουν μείνει κενές θέσεις από τα αποτελέσματα του Α Μηχανογραφικού. Για παράδειγμα   εάν δεν μείνουν κενές θέσεις στη Νομική ή Ιατρική Αθήνας από τα αποτελέσματα που θα εκδοθούν του Α Μηχανογραφικού , τότε αυτά τα τμήματα δεν θα συμπεριληφθούν στο Β΄ Μηχανογραφικό.

Το Β’ Μηχανογραφικό ποιοι θα έχουν δικαίωμα να το συμπληρώσουν;

Δικαίωμα συμπλήρωσης του Β Μηχανογραφικού έχουν μόνο όσοι δεν εισήχθησαν σε κάποιο τμήμα κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων του Α Μηχανογραφικού.

Πόσα τμήματα μπορεί να δηλώσει ο υποψήφιος στο Β΄ Μηχανογραφικό; Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ανά τμήμα θα είναι η ίδια  με το Α Μηχανογραφικό ή θα αλλάξει;

Όσα τμήματα  θέλει μπορεί να δηλώσει ο υποψήφιος στο Β΄ Μηχανογραφικό, από όσα έχει πρόσβαση με βάση το Επιστημονικό Πεδίο του . Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός.;Όσον  αφορά τις βάσεις αυτές δεν αλλάζουν . Θα είναι οι ίδιες  με το Α’ Μηχανογραφικό.

Πότε θα εκδοθούν τα αποτελέσματα του Β΄ Μηχανογραφικού;

Εκτιμάται ότι θα εκδοθούν την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου  ή στις  αρχές του Σεπτέμβρη.

Ένα τμήμα κάθε πότε μπορεί να αλλάζει το συντελεστή για τη διαμόρφωση της βάσης;

Αυτή η δυνατότητα θα δοθεί από το υπουργείο Παιδείας, με την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από τεκμηριωμένη αιτιολογική  έκθεση.

Οι επιτυχόντες με το Β'   Μηχανογραφικό  θα μπορούν να κάνουν αίτηση μετεγγραφής σε αντίστοιχο τμήμα    που θα είναι  στα αποτελέσματα του Α Μηχανογραφικού κι ενδεχομένως να μην είναι στο Β' Μηχανογραφικό;

Το ερώτημα το θέσαμε στο υπουργείο Παιδείας και η απάντηση που λάβαμε είναι "Φυσικά και θα μπορούν να κάνουν αίτηση μετεγγραφής ανεξάρτητα εάν η εισαγωγή  του υποψηφίου έγινε με το Β Μηχανογραφικό".

Σε ποια μαθήματα θα εξεταστούν οι υποψήφιοι για τα ΕΠΑΛ;

Το σύνολο των υποψηφίων εξετάζεται σε τέσσερα (4) μαθήματα της τελευταίας τάξης ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ., από τα οποία δύο (2) μαθήματα είναι γενικής παιδείας και δύο (2) μαθήματα ειδικότητας.  Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διεξάγονται, σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα που τίθενται αποκλειστικά από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα μαθήματα

Πότε θα συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ;

Οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά από την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων, συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο. Σε αυτό επιλέγουν καθορισμένο αριθμό σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από τους τομείς και την κοινή ομάδα, όπου έχουν πρόσβαση.

Ποιοι είναι οι Συντελεστές Βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των ΕΠΑΛ για την εισαγωγή για την εισαγωγή στις Σχολές Στρατιωτικές, Αστυνομικές, Πυροσβεστικής, Λιμενικού και ΑΣΤΕ;

Πατήστε εδώ  για  να δείτε τους Συντελεστές Βαρύτητας

Ποια είναι τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα υποψηφίων Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. , για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση;

Πατήήστε εδώ για να δείτε τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα 

Σχόλια (142)

 
@Σταχτη και μπουρμπερη
16 Αυγ 2021 15:52

Τιποτα ορθιο δε θα μεινει. Καταστροφεις! Δυστυχως.

 
Δεν ολοι αριστοι οπως Κεραμεως
16 Αυγ 2021 09:14

Να γραφουν πανω απο τη βαση. Παρολα αυτα τα πανε πολυ καλα στις σπουδες τους. Πολλα παραδεθγματα υπαρχουν. Αληθεια, Κεραμεως Μητσοτακης ποσο εγραψαν?

 
Απλή λογική για τους εισακτέους
16 Αυγ 2021 04:43

Δε χρειάζεται να είσαι ιδιοφυϊα για να γράψεις πάνω από 9 στα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα κάθε επιστημονικού πεδίου - έστω και αν σε ένα υπάρχει μια ατυχία, ο ΜΟ πρέπει να είναι τουλάχιστον 8/20.

Επιτελους τελος στο κατηφορο
15 Αυγ 2021 18:14

Με βάση τα στοιχεία του 2020 πάνω από 85% των αποφοίτων Λυκείου έγραψαν πάνω από 8 στα 20.

Ποιους σκοπούς εξυπηρετούν απαξιωμένα τμήματα διάσπαρτα σε νησιά και χωριά; Αυτοί οι πόροι και οι θέσεις προσωπικού μπορούν να ενισχύσουν τα βιώσιμα ΑΕΙ ώστε ΟΛΑ τα σημερινά παιδιά και οι οικογένειες που θα φτιάξουν να έχουν ένα καλύτερο μέλλον το 2040.

 
Σεισμοί, λιμοί, καταποντισμοί
15 Αυγ 2021 22:43

@Επιτέλους τέλος
"σε πέντε χρόνια θα εχει τελειώσει η Ελλάδα"? Πιστεύω ότι σε άλλα δύο προλαβαίνουν να τα καταφέρουν.... Όταν σου πάνε όλα δεξιά και είσαι καλός και τυχερός άνθρωπος....

 
Στάχτη και μπουρμπερη
15 Αυγ 2021 19:35

Τα έχετε κάνει ΟΛΑ. Έχουμε ευθύνη όμως κι εμείς.

 
Τα διελυσαν ολα μα ολα
15 Αυγ 2021 18:16

Δυστυχως για τα παιδια ειδικα φετος ηταν καταστροφικοι.

 
Επιτελους τελος στο κατηφορο
15 Αυγ 2021 18:14

Που εχει υποβαλλει τα ελληνοπουλα η Κεραμεως και η κυβερνηση. Τα πανεπιστημια δεν μονο για τους αριστους. Αληθεια, τα παιδια τους που θα σπουδασουν? Απλα ξερουν να παιρνουν τιμωεητικες αποφασεις για τος υπολοιπους.

 
Επιτέλους τέλος
15 Αυγ 2021 04:34

Αν συνεχίσουμε αυτόν τον κατήφορο με τους πρωτοετείς να μπαίνουν σε τμήματα που δε λειτουργούν και ούτε μπορούν να λειτουργήσουν, με 10-20 μέλη ΔΕΠ και καμία ελπίδα ανάκαμψης σε πέντε χρόνια θα εχει τελειώσει η Ελλάδα.

 
Πολιτικη αναλγησια
14 Αυγ 2021 21:47

Ειναι δευτερη χρονιά που τα σχολεία έχουν παραμείνει κλειστά, που έχει οδηγήσει σε πολλαπλά προβλήματα που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και την κατάσταση των μαθητών γνωστικά, ψυχολογικά και κοινωνικά. Έτσι, ενώ κανονικά οποιαδήποτε κυβέρνηση θα έπρεπε να διευκολύνει την εισαγωγή στην τριτοβάθμια για όσους μαθητές το επιθυμούν, η σημερινή κυβέρνηση επιλέγει να χρησιμοποιήσει για μια ακόμη φορά την πανδημία, προχωρώντας σε σχεδιασμούς που θα ήταν δυσκολο να περάσουν. 

 
Η κα Καταστροφη
14 Αυγ 2021 20:50

Τιποτα ορθιο δε θα σφησει.

 
Μηχανογραφικό Δελτίο 2024
14 Αυγ 2021 17:05

Πρέπει τα παιδιά να δηλώνουν 8-10 Σχολές με βάση τα ενδιαφέροντά τους, όχι παραπάνω. Πουθενά αλλού δεν περιφέρονται οι απόφοιτοι Λυκείου σε περιφερειακά τμήματα που δήλωσαν κατά τύχη ή επειδή προσδοκούσαν να πάρουν μετεγγραφή σε κάποιο κεντρικό.

Τα βιώσιμα περιφερειακά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Θράκης, Παν. Θεσσαλίας, Παν. Ιωαννίνων και Πανεπιστήμιο Πατρών) πρέπει να ενισχυθούν ώστε να είναι αυτόφωτα και όχι επιλογή ανάγκης. Όσες σχολές πρώην ΤΕΙ ή άλλων ΑΕΙ είναι διπλές, με τμήματα διάσπαρτα σε χωριά και νησιά, χωρίς κανένα σχεδιασμό για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, ας συνενωθούν με αυτά.

Με τις μετακινήσεις θα ενισχυθούν *όλα* τα τμήματα σε προσωπικό και χρηματοδότηση.

Δείτε τα στοιχεία: Οι διορισμοί νέων μελών ΔΕΠ γίνονται με το σταγονόμετρο την τελευταία δεκαετία, με αποτέλεσμα να έχουμε λιγότερους μόνιμους καθηγητές σε σχέση με το 2009 - το πρόβλημα είναι ότι και όσοι νέοι διορίζονται στην πρώτη ευκαιρία εγκαταλείπουν τις θέσεις για άλλες καλύτερες.

Υποκριτικό να ζητάμε από τα 17χρονα παιδιά να βάλουν, με τις επιλογές τους στις δηλώσεις σχολών κάθε Αύγουστο, τάξη στο χάος που παρέλαβαν από τις προηγούμενες γενιές. Πρέπει με πολιτική απόφαση να αλλάξει όλη η δομή της Ανώτατης Εκπαίδευσης όχι να συντηρούμε εμμονικά 400+ τμήματα σε κάθε νομό της Ελλάδας. Οι ακαδημαϊκοί ας αναλάβουν τις ευθύνες τους .

 
Η κυβερνηση της αναλγησιας
14 Αυγ 2021 12:21

Δε σκεφτηκε τους φετινους υποψηφιους, τους χαντακωσε, τους τιμωτησε, φανταστειτε τους επομενους!

 
Απαραδεκτη συμπεριφορα
14 Αυγ 2021 11:00

Τιμωρησαν τα παιδια του 2021 γιατι εφταιγαν για πανδημια , τωρα προετοιμαζονται για τα επομενα.

 
Φετος επιβαλλατε ΕΒΕ (αντι ανθρωπια)
14 Αυγ 2021 00:13

Το 2022 μηπως να μη δηλωνουν καμια σχολη να ειστε χαρουμενοι;

 
(Τεραστιες οι καταθεσεις)
14 Αυγ 2021 00:09

Μηπως ειναι τα δικα τους παιδια αναμεσα στα παιδια του 2021? Αυτα ετοιμαζουν βαλιτσες για εξωτερικο.

 
Ατάλαντοι ψάχνουν ταλέντα
13 Αυγ 2021 22:48

@Dario Moutso
"το κράτος να βοηθήσει το παιδί να βρει την κλίση του, το ταλέντο του"???!!!
Το ίδιο το κράτος κυβερνάται από ανθρώπους χωρίς κλίση και ταλέντο και που σπούδασαν και έγιναν πολιτικοί, χάρη (στην κλίση και το ταλέντο) της τσέπης των γονιών τους. Και αυτό το κράτος, με αυτούς τους ανθρώπους, θα βοηθήσει τα παιδιά να βρουν τη δική τους κλίση και το δικό τους ταλέντο??? Θα ψάχνουν για καιρό να τα βρούνε πιστεύω.
Ή μήπως χρειάστηκε ποτέ να πει κανένα κράτος, πχ στον Τσιτσιπά και στον Τεντόγλου ότι είχαν ταλέντο στον αθλητισμό.... αλλιώς μπορεί και να σπούδαζαν ιατρική ή νομική?

 
@Dario Moutso
13 Αυγ 2021 20:25

Μήπως κάποιος μπορεί να διανοηθεί τις ιδιαίτερες συνθήκες φέτος? Έστω λίγη ευαισθησία απαιτείται.

 
ΕΒΕ ως αναγκαία όχι ικανή συνθήκη για τα ΑΕΙ
13 Αυγ 2021 18:11

Αν κλείσουν οι περιττές σχολές και τμήματα η ισορροπία θα επανέλθει.

Σίγουρα τμήματα που το 2020 είχαν βάση κάτω του 9-10 στα 20 είναι προβληματικά - από την άλλη, όμως, υπάρχουν και πολλά τμήματα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και άλλες μεγάλες πόλεις που πρέπει να συνενωθούν.

Παράδειγμα, το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και το Τμήμα Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Εννοείται πως δεν μπορούν να σπουδάζουν Μαθηματικά ή Φυσική ή Ιστορία ή Οικονομικά σε ΑΕΙ μαθητές που στο Λύκειο δεν έγραψαν ούτε ένα 5 ως μέσο όρο!

Διπλή εξαπάτηση των μαθητών και των οικογενειών τους: Έχοντας αφήσει την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο έλεος της μοίρας εδώ και 40 χρόνια, ίδρυσαν διάσπαρτα τμήματα και τώρα, μετά την οικονομική κρίση, συνεχίζουν να σπρώχνουν στο γκρεμό τους πιο αδύναμους μαθητές.

 
Dario Moutso
13 Αυγ 2021 16:23

@Ποσα παιδακια θα κλαψουν και το 2022!! 13 Αυγ 2021 14:45

Θα περάσουν αυτά που θέλουν και μπορούν.
Αντί να ζητάς από το κράτος να βάλει όλα τα παιδιά στα ΑΕΙ μήπως θα ήταν καλύτερο να ζητήσεις από το κράτος να βοηθήσει το παιδί να βρει την κλίση του, το ταλέντο του και σε αυτό να επενδύσουμε ;

 
Ποσα παιδακια θα κλαψουν και το 2022!!
13 Αυγ 2021 14:45

Περασαμε 2 χρονιες με ταχυτητες και ειδικη μεταχειριση σε υποψηφιους λογω του ιου και βλεπω οτι αντι να προσπαθησουν να επανελθουμε στη κανονικοτητα με πιο ηπιους ρυθμους, αντιθετα βλεπω οτι τα παιδια της χρονιας του 2022 θα ειναι τελικα τα πιο ατυχα.. Θα βγαλουν το αχτι τους στο ονομα των μεταρυθμισεων που τελικα ουτε και αυτα αποτελεσμα δεν θα εχουν..και ας δωσαμε το αιμα μας μεσα απο υπολογιστες 2 χρονιες τωρα.. Λυπαμαι ευχομαι να κατανοησουν πως η γνωση ερχεται με τη πραξη και οχι με την αυστηροτερη επιλογη. Ολα τα παιδια θα διαβασουνε μα ολα δεν θα μπουνε και λυπαμαι..

 
@ΜΕΛΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΔ
13 Αυγ 2021 11:19

ΑΥΤΑ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΣΤΟ ΚΌΜΜΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΆΛΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ

 
Ανασχηματισμός Κεραμεως
13 Αυγ 2021 10:57

Αρκετή προσφορά στην εκπαίδευση, πήγαινε στο Δικαιοσύνης να ησυχάσουμε. Ας μπει ενα πολιτικό στέλεχος της ΝΔ επιτέλους. Οι τεχνοκράτες μάς ρημαξατε.

 
Ειστε σκετη καταστροφη
13 Αυγ 2021 00:15

Ολα τα καταστρεψατε, δεν αφηνετε τιποτα. Δυστυχως δε ξεραμε, δε το περιμεναμε.

 
Μέλος Τόμεα Παιδείας ΝΔ
12 Αυγ 2021 21:31

Θλίβομαι, ως μέλος του Τομέα Παιδείας της ΝΔ, να βλέπω τον εξοβελισμό της νέας γενιάς από τα ΑΕΙ διαμέσου ΕΒΕ. Να βλέπω να υιοθετούνται αστεια μετρα, τύπου 2750 μοριων, για αποκλεισμό μετεγγραφών φοιτητων αδελφών και να εξοντώνεται οικονομικα η ελληνική οικογένεια. Αυτό δεν ειναι Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα πλέον. Καμία ένδειξη ανθρωπισμού και ρεαλιστικής εκπαιδευτικής πολιτικής!
Ντροπή τους! Στέλνουν τη Νεολαία στημ αγκαλιά του Τσίπρα, ο οποίος τρίβει τα χέρια του για τα χριστουγεννιάτικα δώρα καλοκαιριάτικα!

 
Δε ξεχναμε!
12 Αυγ 2021 19:04

Αρκετα χαντακωσατε τους φετινους υποψηφιους χωρις τυψεις, μη υπολογιζοντας τις συνθηκες. Δε σταματατε? Αρκετα! Αφηστε τα παιδια.

 
@@Φυγετε επιτελους
12 Αυγ 2021 18:56

Το φυγετε ειναι λιγο και δεν ειναι ατακα. Ειναι οργη, αγανακτηση.

 
Τι αλλο θα κανουν
12 Αυγ 2021 14:30

Να αποδειξουν οτι κακως τους υποστηριξαμε;Ελεος.

 
Αποδείχθηκαν "λίγοι"
12 Αυγ 2021 11:05

Οι ναρκισσιστές αδυνατούν να μάθουν από τα λάθη τους γιατί δεν πιστεύουν πως κάνουν λάθη...επιρρίπτουν την ευθύνη για την αποτυχία σε άλλων ελλείψεις και ανεπάρκειες, ακόμη και σε παιδιά.

 
αποδειχθηκαν καταστροφικοί
12 Αυγ 2021 10:59

Τους ψηφίσαμε για καλύτερα, αλλά ήταν οι χειρότεροι. Η προσωποποιηση της διάλυσης.

 
@Δημήτρης
12 Αυγ 2021 10:55

Κάνετε λάθος αγαπητέ. Η κόρη μου με 7500 μόρια πέρυσι πέρασε στην επαρχία και δε χρωστάει ένα μάθημα για Σεπτεμβρη. Απαραδεκτο να καταδικάζουν παιδιά ειδικά φέτος που τα έκλεισαν σπίτι. Απλά απαραδεκτοι εις βάρος παιδιών.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.