ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Πανελλαδικές 2022: Δείτε όλες τις αλλαγές που θα συναντήσουν οι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ

Τρία Μηχανογραφικά-Περιορισμός δηλώσεων τμημάτων στο Α΄ Μηχανογραφικό και χωρίς περιορισμό στο Β' Μηχανογραφικό
Δημοσίευση: 03/01/2021
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Αλλαγές “κλειδιά” στο σύστημα εισαγωγής των υποψηφίων στα ΑΕΙ θα ισχύσουν στις επόμενες Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Ειδικότερα οι αλλαγές που θα συναντήσουν οι υποψήφιοι είναι οι εξής:

Σχολές  Στρατιωτικές,  Αστυνομίας, Πυροσβεστικού  και Λιμενικού Σώματος: Οι  υποψήφιοι  που του χρόνου θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και θα είναι υποψήφιοι για τις Σχολές  Στρατιωτικές,  Αστυνομίας, Πυροσβεστικού  και Λιμενικού Σώματος, τις  προκαταρκτικές εξετάσεις, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε, τελικά, ότι τις δώσουν την Άνοιξη του 2022 και όχι τον ερχόμενο Οκτώβριο ή Νοέμβριο όπως αρχικά ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας.

Λατινικά: Από το επόμενο σχολικό έτος 2021-22 οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών θα εξετάζονται  στο μάθημα των Λατινικών αντί για το μάθημα της Κοινωνιολογίας (Πατήστε εδώ για να δείτε το Πρόγραμμα Σπουδών).

Τι θα ισχύσει στα Λατινικά για τους υποψήφιους των προηγούμενων ετών: Για τους υποψήφιους των προηγούμενων ετών το υπουργείο Παιδείας έχει αποφασίσει οριστικά ότι θα διαγωνιστούν στα Λατινικά  και όχι στην Κοινωνιολογία.

Tο απαιτούμενο ανάστημα εισαγωγής των υποψηφίων στις Αστυνομικές Σχολές: Τα προσόντα των υποψηφίων και οι προκαταρκτικές εξετάσεις, στις οποίες υποβάλλονται, είναι κοινές και για τα δύο φύλα με εξαίρεση το ελάχιστο απαιτούμενο ανάστημα, το οποίο είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) για τους άνδρες και ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 μ.) για τις γυναίκες.

 • Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο του υπ. Παιδείας

Από του χρόνου θα υπάρχουν τρία Μηχανογραφικά.

Α΄ Μηχανογραφικό: Οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο (μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης). Σε αυτό επιλέγουν καθορισμένο αριθμό τμημάτων, σχολών ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από το επιστημονικό πεδίο, στο οποίο έχουν πρόσβαση.

Ο αριθμός των τμημάτων που θα επιλέγουν οι υποψήφιοι είναι το 10% των τμημάτων επί του συνόλου του Επιστημονικού Πεδίου.

Β΄  Μηχανογραφικό: Παράλληλα με το Α Μηχανογραφικό με τις προτιμήσεις των τμημάτων για τα ΑΕΙ, οι υποψήφιοι θα συμπληρώνουν το Β Μηχανογραφικό με τις ειδικότητες για τα ΙΕΚ.

Γ΄ Μηχανογραφικό: Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εισαχθεί σε καμία από τις δηλωθείσες επιλογές τους στα ΑΕΙ,  μπορούν να συμπληρώσουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου (μηχανογραφικό δελτίο δεύτερης φάσης), επιλέγοντας χωρίς περιορισμό επιλογών, όσες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση με βάση την Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και τη βαθμολογική τους επίδοση. Στη διαδικασία αυτή οι υποψήφιοι διεκδικούν τις θέσεις των οικείων σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, οι οποίες δεν πληρώθηκαν κατά τη διαδικασία του Α Μηχανογραφικού.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ποια είναι η εξεταστέα -διδακτέα ύλη;

 • Πατήστε εδώ για να δείτε την ύλη για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
 • Πατήστε εδώ εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων - Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.)

Ποιος είναι ο τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια;

 • Πατήστε εδώ για να ανολιξετε τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια

Ποιες αλλαγές θα έχει  το Μηχανογραφικό του 2022;

Αλλαγές στο Μηχανογραφικό του 2022 προβλέπει απόφαση του υπουργείου Παιδείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση:

 1.      Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του ΕΚΠΑ εντάσσεται και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» παράλληλα με το 3ο και 4ο που ήταν ήδη ενταγμένο.
 2.     Το Τμήμα  Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, εντάσσεται και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» παράλληλα με το 4ο που ήταν ήδη ενταγμένο.
 3.     Το νέο Τμήμα της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) – Μετεωρολόγων (ΜΤ), εντάσσεται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ».
 4.     Το νέο Τμήμα της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) – Έρευνας Πληροφορικής (ΕΠ), εντάσσεται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο «ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».
 5.     Τα νέα Τμήματα της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) – Διοικητικών (Δ) και Ικάρων (ΣΙ) – Εφοδιαστών (Ε), εντάσσονται στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο  «ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».
 6.     Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου εντάσσεται και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο «ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», παράλληλα με το 2ο που ήταν ήδη ενταγμένο.

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής θα παραμεινει η ίδια και το χρόνου;

Η υπουργός Παιδείας έχει  από όλα τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εφόσον το επιθυμούν να τροποποιήσουν του Συντελεστές (0,80 έως 1,20) της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής. Πολλά τμήματα, αφού πλέον διαπίστωσαν πως λειτουργεί στην πράξη η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ,τροποποιησαν τον Συντελεστή. Δηλαδή κάποια τμήματα που όρισαν τον ανώτατο Συντελεστή 1,20 μείωσαν ή αντίτοιχα κάποια τμήματα που είχαν χαμηλότερο Συντελεστή προχώρησαν σε εύξηση.

 • Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τους οριστικούς  Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.), όπως τροποποιήθηκαν μετά από τις σχετικές εισηγήσεις των ΑΕΙ.

Τι θα ισχύσει για τους Συντελεστές Βαρύτητας των Πανεπιστημίων ;

Οι συντελεστές βαρύτητας ήδη ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας.

Οι συντελεστές βαρύτητας που αποδίδονται στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, καθορίζονται (μέχρι 31 Μαίου)  με απόφαση της συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται έπειτα από πρόταση κάθε σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και αφορά στην εισαγωγή στην οικεία σχολή, το τμήμα ή την εισαγωγική κατεύθυνση.

Στην περίπτωση των εισαγωγικών κατευθύνσεων η πρόταση υποβάλλεται από το τμήμα, στο οποίο υπάγονται.

Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%.

Το άθροισμα των συντελεστών αποδίδει το 100%. Στις περιπτώσεις των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες, ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στο ειδικό μάθημα ή τις πρακτικές δοκιμασίες είναι είτε 10% είτε 20%.

Οι σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ένα (1) ή δύο (2) ειδικά μαθήματα με επιλογή των υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων, αποδίδουν τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας σε όλα τα ειδικά μαθήματα επιλογής, ο οποίος είναι είτε 10% είτε 20%.

Στις περιπτώσεις των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, στις οποίες εξετάζονται δύο (2) ειδικά μαθήματα το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας που τους αποδίδονται είναι το 20% και το ποσοστό που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα ειδικά μαθήματα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 8%.

Τα ποσοστά που αποδίδουν τα ειδικά μαθήματα προστίθενται στο 100% που αποδίδουν τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο, κάποιο ίδρυμα εισαγωγής δεν καθορίζει τους ανωτέρω συντελεστές βαρύτητας, αυτοί καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι συντελεστές βαρύτητας του προηγούμενου εδαφίου αποδίδονται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο και αξιοποιούνται για την εισαγωγή σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις του οικείου επιστημονικού πεδίου, για τις οποίες αυτοί δεν έχουν οριστεί με απόφαση της συγκλήτου.

 Για τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί που εφαρμόζονται κατά τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας με απόφαση της συγκλήτου.

Τι θα ισχύσει για τους Συντελεστές Βαρύτητας στις Σχολές Στρατιωτικές, Αστυνομικές, Πυροσβεστικής, Λιμενικού και ΑΣΤΕ;

Οι  Συντελεστές Βαρύτητας στις Σχολές Στρατιωτικές, Αστυνομικές, Πυροσβεστικής, Λιμενικού και ΑΣΤΕ ήδη έχουν καθοριτεί.

Πατήστε εδω για να τους δείτε

Ποια είναι τα τέσσερα νέα τμήματα Στρατιωτικών Σχολών θα ενταχθούν στο Μηχανογραφικό του 2022;

Τέσσερα νέα τμήματα  Στρατιωτικών Σχολών θα  περιλαμβάνει το νέο  Μηχανογραφικό  , που θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι στις επόμενες Πανελλαδικές Εξετάσεις, του 2022

Πρόκειται για τα εξής τμήματα:

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ

Και τα τέσσερα τμήματα έχουν ορίσει τον ανώτατο Συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, που είναι το 1,20.

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν Μηχανογραφικό για ΙΕΚ μπορούν να συμμετάσχουν στη Β φάση Μηχανογραφικού για ΑΕΙ;

Στη διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου δεύτερης φάσης,  δύνανται να συμμετέχουν και οι υποψήφιοι, οι οποίοι υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο για τα ΙΕΚ.

Πότε θα μάθουν οι υποψήφιοι την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, ανά τμήμα;

Το σίγουρο είναι ότι η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής  ανά τμήμα θα γίνει  γνωστή  πριν οι υποψήφιοι συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό με τις Σχολές προτίμησης τους.

Πως θα προκύπτει η βάση εισαγωγής των υποψηφίων στα ΑΕΙ;

Η ελάχιστη  βάση εισαγωγής  θα ορίζεται από κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα ως ποσοστό του μέσου όρου των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων στο σύνολο των μαθημάτων (Μ1, Μ2, Μ3, Μ4) του επιστημονικού πεδίου στο οποίο αντιστοιχεί το Τμήμα.

Ηδη όλα τα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όρισαν τους συντελεστές τους ανά τμήμα και για να αλλάξουν θα πρέπει να υπάρχει αιτιολογία.

Μπορεί το τμήμα να ορίζει αυθαίρετα όποιον συντελεστή επιθυμεί;

Οχι. Έχει τεθεί , με απόφαση της υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως,  μία απόκλιση από το Μέσο Όρο  των μέσων βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων του Επιστημονικού Πεδίου, που είναι από  80%  έως   120% επί του Μέσου όρου.

Μπορεί να δοθεί ένα παράδειγμα;

Για παράδειγμα εάν η μέση επίδοση των μαθητών σε ένα Επιστημονικό Πεδίο είναι ο βαθμός 12 τότε η ακριβής βάση εισαγωγής θα εξαρτάται από το συντελεστή που έχει θέση το τμήμα . Εάν έχει θέση συντελεστή 100%, τότε η βάση θα είναι 12 , εάν έχει θέση συντελεστή 80% τότε η βάση θα είναι 9,6, εάν έχει θέσει συντελεστή 110% ο βάση θα είναι 13,20.

Εάν ένα Επιστημονικό Πεδίο  έχει μέση επίδοση των μαθητών 10 και ένα  τμήμα ορίσει συντελεστή 80% η βάση θα διαμορφωθεί στο 8.

Πότε οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν  το Α’ Μηχανογραφικό και πόσα τμήματα θα μπορούν να δηλώσουν;

Το Α Μηχανογραφικό θα συμπληρωθεί από το σύνολο των υποψηφίων κανονικά τη χρονική περίοδο που ορίστηκε και στις απερχόμενες Πανελλαδικές. Οι υποψήφιοι σ' αυτή  τη φάση θα έχουν δικαίωμα να συμπληρώσουν το 10% των τμημάτων του Επιστημονικού Πεδίου.

Τα αποτελέσματα πότε θα εκδοθούν ;

Τα αποτελέσματα  του Α΄Μηχανογραφικού θα εκδοθούν πριν τον 15αύγουστο  (σ.σ. φέτος  οι βάσεις και τα ονόματα των επιτυχόντων , επειδή δεν υπάρχει Β Μηχανογραφικό θα ανακοινωθούν μετά τις 25 Αυγούστου, όπως κάθε χρόνο) .Παράλληλα θα ανακοινωθούν οι κενές θέσεις που έχουν προκύψει για να μπουν στο Β' Μηχανογραφικό.

Είναι βέβαιο; και γιατί τα προηγούμενα χρόνια τα αποτελέσματα ανακοινώνονταν τέλη Αυγούστου;

Το υπουργείο Παιδείας μπορούσε να εκδώσει τα αποτελέσματα τέλη Ιουλίου, αλλά λόγω των ειδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές   και Αστυνομικές  Σχολές υπήρχε αυτή η καθυστέρηση.

Το υπουργείο Παιδείας έχει συνεχή διαβούλευση με τα συναρμόδια υπουργεία Προστασίας του πολίτη και Άμυνας, προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες έκδοσης των αποτελεσμάτων και των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών. Από τις συζητήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα προκύπτει ότι, από την επόμενη χρονιά, τα αποτελέσματα μπορούν να εκδοθούν το αργότερο  πριν τον 15αύγουστο, ίσως και νωρίτερα.

Το δεύτερο Μηχανογραφικό πότε θα συμπληρωθεί;

Μόλις ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του Α΄ Μηχανογραφικού θα δοθεί μία προθεσμία δέκα ημερών προκειμένου οι υποψήφιοι να συμπληρώσουν το Β Μηχανογραφικό.

Το Β΄ Μηχανογραφικό ποια τμήματα θα έχει;

Θα έχει μόνο τα τμήματα που έχουν μείνει κενές θέσεις από τα αποτελέσματα του Α Μηχανογραφικού. Για παράδειγμα   εάν δεν μείνουν κενές θέσεις στη Νομική ή Ιατρική Αθήνας από τα αποτελέσματα που θα εκδοθούν του Α Μηχανογραφικού , τότε αυτά τα τμήματα δεν θα συμπεριληφθούν στο Β΄ Μηχανογραφικό.

Το Β’ Μηχανογραφικό ποιοι θα έχουν δικαίωμα να το συμπληρώσουν;

Δικαίωμα συμπλήρωσης του Β Μηχανογραφικού έχουν μόνο όσοι δεν εισήχθησαν σε κάποιο τμήμα κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων του Α Μηχανογραφικού.

Πόσα τμήματα μπορεί να δηλώσει ο υποψήφιος στο Β΄ Μηχανογραφικό; Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ανά τμήμα θα είναι η ίδια  με το Α Μηχανογραφικό ή θα αλλάξει;

Όσα τμήματα  θέλει μπορεί να δηλώσει ο υποψήφιος στο Β΄ Μηχανογραφικό, από όσα έχει πρόσβαση με βάση το Επιστημονικό Πεδίο του . Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός.;Όσον  αφορά τις βάσεις αυτές δεν αλλάζουν . Θα είναι οι ίδιες  με το Α’ Μηχανογραφικό.

Πότε θα εκδοθούν τα αποτελέσματα του Β΄ Μηχανογραφικού;

Εκτιμάται ότι θα εκδοθούν την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου  ή στις  αρχές του Σεπτέμβρη.

Ένα τμήμα κάθε πότε μπορεί να αλλάζει το συντελεστή για τη διαμόρφωση της βάσης;

Αυτή η δυνατότητα θα δοθεί από το υπουργείο Παιδείας, με την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από τεκμηριωμένη αιτιολογική  έκθεση.

Οι επιτυχόντες με το Β'   Μηχανογραφικό  θα μπορούν να κάνουν αίτηση μετεγγραφής σε αντίστοιχο τμήμα    που θα είναι  στα αποτελέσματα του Α Μηχανογραφικού κι ενδεχομένως να μην είναι στο Β' Μηχανογραφικό;

Το ερώτημα το θέσαμε στο υπουργείο Παιδείας και η απάντηση που λάβαμε είναι "Φυσικά και θα μπορούν να κάνουν αίτηση μετεγγραφής ανεξάρτητα εάν η εισαγωγή  του υποψηφίου έγινε με το Β Μηχανογραφικό".

Σε ποια μαθήματα θα εξεταστούν οι υποψήφιοι για τα ΕΠΑΛ;

Το σύνολο των υποψηφίων εξετάζεται σε τέσσερα (4) μαθήματα της τελευταίας τάξης ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ., από τα οποία δύο (2) μαθήματα είναι γενικής παιδείας και δύο (2) μαθήματα ειδικότητας.  Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διεξάγονται, σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα που τίθενται αποκλειστικά από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα μαθήματα

Πότε θα συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ;

Οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά από την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων, συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο. Σε αυτό επιλέγουν καθορισμένο αριθμό σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από τους τομείς και την κοινή ομάδα, όπου έχουν πρόσβαση.

Ποιοι είναι οι Συντελεστές Βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των ΕΠΑΛ για την εισαγωγή για την εισαγωγή στις Σχολές Στρατιωτικές, Αστυνομικές, Πυροσβεστικής, Λιμενικού και ΑΣΤΕ;

Πατήστε εδώ  για  να δείτε τους Συντελεστές Βαρύτητας

Ποια είναι τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα υποψηφίων Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. , για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση;

Πατήήστε εδώ για να δείτε τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα 

Σχόλια (142)

 
Ν.Γ.
12 Αυγ 2021 09:47

Αν έχω καταλάβει καλά το κάθε τμήμα του κάθε πανεπιστημίου θα ορίζει τους "δικούς του" συντελεστές βαρύτητας. Δηλαδή μπορεί να δούμε το τμήμα Χ π.χ. του ΕΚΠΑ να θέτει συντελεστή βαρύτητας του Α μαθήματος 20% και το ΙΔΙΟ τμήμα π.χ. του ΑΠΘ να θέτει ΓΙΑ το ΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑ συντελεστή βαρύτητας 30%. Το αποτέλεσμα θα είναι (πέρα από το παράλογο της κατάστασης) οι υποψήφιοι να έχουν διαφορετικά μόρια για κάθε μία από τις επιλογές τους, ακόμη και για ΙΔΙΑ τμήματα διαφορετικών πανεπιστημίων. Και με δεδομένο τον περιορισμό στον αριθμό των επιλογών των τμημάτων που μπορούν να δηλώσουν στο μηχανογραφικό, η συμπλήρωσή του φοβάμαι ότι θα γίνει λίγο ρουλέτα.
Επίσης δυσκολεύομαι πλέον να κατανοήσω το νόημα των συντελεστών βαρύτητας αν για κάποιο τμήμα το ένα πανεπιστήμιο μπορεί να θεωρεί βασικό μάθημα το Α ενώ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ τμήμα ένα άλλο πανεπιστήμιο μπορεί να θεωρεί σαν βασικό μάθημα το Β. Ή ακόμη κι αν θεωρούν το ίδιο βασικό μάθημα να του δίνουν διαφορετική βαρύτητα (τονίζω για το ΙΔΙΟ τμήμα).
Ένα μικρό δείγμα του τι θα συμβεί μπορούμε να καταλάβουμε κοιτώντας τους συντελεστές βαρύτητας των στρατιωτικών σχολών που ανακοινώθηκαν. Δεν νομίζω να μπορεί να εξηγήσει κάποιος σε μένα τον αδαή γιατί ένας φοιτητής κτηνιατρικής χρειάζεται περισσότερο τη βιολογία από ένα φοιτητή της οδοντιατρικής που με τη σειρά του την χρειάζεται περισσότερο από ένα φοιτητή ιατρικής (ώστε να δικαιολογείται η διαφοροποίηση των συντελεστών βαρύτητας του συγκεκριμένου μαθήματος). Η γιατί ένας φοιτητής της ιατρικής πρέπει να είναι καλύτερος γνώστης της λογοτεχνίας από έναν φοιτητή της οδοντιατρικής.
Επίσης δεν έχω πειστεί ότι ένας πιλότος μπορεί να βοηθηθεί κατά την πτήση του αεροπλάνου εξίσου από τη λογοτεχνία και από τη φυσική, οπότε σωστά έχουν τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας.
Επειδή προβλέπω ότι όταν έρθει η ώρα συμπλήρωσης των μηχανογραφικών θα ζήσουμε καταστάσεις ανάλογες με αυτές της ΕΒΕ των Αρχιτεκτονικών Σχολών που ζήσαμε φέτος, αναρωτιέμαι μήπως θα πρέπει να γίνουν έγκαιρα κάποιες διορθώσεις στο πλαίσιο που έχει ανακοινωθεί;

 
Δημήτρης
11 Αυγ 2021 22:24

Υποψήφιος με μέσο όρο γραπτών κάτω απο τη βάση έχει όνειρο να σπουδάσει σε Πανεπιστήμιο ; Σοβαρά σχολιάζετε μερικοί εδώ μέσα ; Καταλαβαίνω τη πίκρα των γονιών σας που χάνουν εισοδήματα απο τους "φοιτητές" που θα ρχόντουσαν στη πόλη σας, αλλά η Πολιτεία πρέπει να σκεφτεί και τους γονείς που θα ξόδευαν άσκοπα τα λεφτά τους για τις χωρίς αντίκρυσμα και πτυχίο "σπουδές" των παιδιών τους.

 
Ασυνειδητοι
11 Αυγ 2021 21:36

Διελυσαν τους μαθητες του 2021 και θελουν κι αλλους.

 
Απαισιο,
11 Αυγ 2021 18:53

Να μη θελετε τα ελληνοπουλα να σπουδαζουν! Ολα τα αλλα φθηνες δικαιολογιες!

 
Μηπως να σας διευκολυνοουν?
11 Αυγ 2021 18:26

Βαλατε την ΕΒΕ αλλα δεν ειναι τοσο αποτελεσματικη. Να μη δηλωνουν καμια σχολη!

 
Ξεκινσατε φετος
11 Αυγ 2021 16:19

Επιβαλλατε ΕΒΕ αντιπαιδαγωγικα στη μεση της χρονιας ομως δε σας ειναι αρκετο.

 
Κουρασατε κ υπουργε
11 Αυγ 2021 14:47

Ξεκινησατε με τους φετινους υποψηφιους, τους διαλυσατε και συνεχιζετε.

 
θα αφήσετε κάτι στη θέση του?
11 Αυγ 2021 07:58

Με αποφασιστικότητα ισοπεδώνετε τα πάντα. Οδοστρωτήρας στις ζωές παιδιών.

 
Τα ρημαξαν ολα
10 Αυγ 2021 23:56

με περισσεια αχρηστεια, αδιαφορια, αδιαλαξια, προχειροτητα.

 
lazarus
10 Αυγ 2021 23:12

Χ + Ψ ρίζα 3 διά δύο.Α ρε αθάνατε Χάρρυ κλύνν,τριαντα χρόνια μπροστά είσουν

 
Στάσιμα νερά
10 Αυγ 2021 19:11

Άξιο απορίας είναι πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, 40 χρόνια μεταρρυθμίσεις και ακόμα δεν έχουμε απαντήσει τα βασικά ερωτήματα: Πόσες και ποιες Σχολές χρειαζόμαστε, σε ποιες πόλεις, με ποιες προϋποθέσεις;

Χρειάζεται δεκαετές πλάνο, όχι σπασμωδικές κινήσεις. Ήμαρτον πια!!!

Απορω για τη κυβερνηση10 Αυγ 2021 17:57
Ποσο χειροτεροι απο εφετος μπορουν να γινουν;

 
Σταχτη και μπουρμπερη
10 Αυγ 2021 18:53

με την ΕΒΕ και συνεχιζουν το εργο τους...

 
Νίκος φοιτητής
10 Αυγ 2021 18:13

Πρέπει να μειωθεί ο αριθμος φοιτητών και σχολών. Γιατί να συντηρούνται τόσες σχολές χωρίς αντίκρισμα ;

 
Κώστας
10 Αυγ 2021 18:04

Το 2023 να δηλώνουν οι υποψήφιοι μία μόνο σχολή!!!! Ή καμία;;

 
Απορω για τη κυβερνηση
10 Αυγ 2021 17:57

Ποσο χειροτεροι απο εφετος μπορουν να γινουν;

 
10 Δημόσια Πανεπιστήμια
10 Αυγ 2021 17:42

Με 10 Δημόσια Πανεπιστήμια, το καθένα με βιώσιμες και επαρκώς εξοπλισμένες Σχολές (βλέπε: καθηγητές και προσωπικό, κτηριακές υποδομές, ερευνητικά κέντρα κτλ.) που να καλύπτουν όλα τα επιστημονικά πεδία, οι απόφοιτοι Λυκείου θα μπορούν να επιλέξουν τρεις από αυτές στις δηλώσεις τους στο Μηχανογραφικό Δελτίο και να γίνονται δεκτοί ανάλογα με τη ζήτηση.

Δεν πρέπει η νέα γενιά φοιτητών να φορτωθεί τα λάθη όλων των προηγούμενων δεκαετιών που στέρησαν από την χώρα πολύτιμους πόρους και ανθρώπους.

Όταν δεν έχουμε θέσεις εργασίας για τους νέους αποφοίτους ποιος ο λόγος να χρηματοδοτούμε πανεπιστημιακούς υποτρόφους σε τμήματα που δεν έχουν λόγο ύπαρξης;

 
Σαρωνει το μετωπο
10 Αυγ 2021 17:39

Της καταστροφικης κυβερνησης σε παιδεια (ΕΒΕ) και οχι μονο.

 
Κατάργηση Σχολών
10 Αυγ 2021 17:27

Το Υπουργείο πρέπει να κινηθεί γρήγορα για τη συγχώνευση ή απορρόφηση των διάσπαρτων τμημάτων και σχολών ΑΕΙ σε όλη τη χώρα. Όσο περνούν τα χρόνια η κατάσταση γίνεται χειρότερη και νομοθετικές ρυθμίσεις δε δίνουν λύση σε χρόνιες στρεβλώσεις.

Δεν μπορεί στην Ελλάδα να λειτουργούν 400+ Τμήματα ΑΕΙ δίχως καμία Λογική, δίχως αρχή, μέση και Τέλος.

 
Τιποτα ορθιο φετος
10 Αυγ 2021 16:43

δεν αφησατε. Απο ονειρα παιδιων μεχρι φυσικο περιβαλλον.

 
Αδιαφορια για φετινους υποψηφιους
10 Αυγ 2021 16:32

Αδιαφορια για το περιβαλλον, για το βιος των οικογενειων για το μελλον των παιδιων των επομενων χρονων. Προχειροτητα αδιαφορια σκληροτητα

 
Ειναι αποφασισμενοι
10 Αυγ 2021 15:12

Για τη καταστροφη. Θα δωσουν αυτον τον αγωνα εναντιον των παιδιων και της παιδειας.

 
@ΘΑΝΑΣΗΣ
10 Αυγ 2021 13:46

Aυτο που λέτε είναι μια καλή ιδέα αλλά δεν μπορεί να γίνει διότι στο 1ο μηχανογραφικό οι επιλογές είναι περιορισμένες π.χ. 10. Για να έχεις αυτές
τις 10 πρέπει να ξέρεις την ΕΒΕ. Διαφορετικά μπορεί να έχεις δηλώσει 10 τμήματα και μετά τις εξετάσεις να δεις ότι το 1ο μηχανογραφικό είναι ήδη
κενό.

 
@..........
10 Αυγ 2021 13:46

Τα βουνά? Όσο είναι καιρός όμως, γιατί δεν βλέπω να μένουν και πολλά!

 
@@Φύγετε επιτελους
10 Αυγ 2021 13:26

Καθόλου δε κούρασαν. Η οργή είναι διάχυτη στη κοινωνία, αλλά κάποιοι δε θέλουν να τη δουν. Ελπίζαμε σε αυτη τη κυβέρνηση δυστυχώς όμως αποδείχθηκε η χειρότερη. Φυγετε επιτέλους!!!

 
Έχει ο καιρός γυρίσματα...
10 Αυγ 2021 13:23

Μετά την ΕΒΕ "αυτή τη δύσκολη χρονιά", ρημάζετε και τις επόμενες γενιές. Ντροπή σας.

 
Απαισιοι, τιμωρητικοί.
10 Αυγ 2021 13:09

Άτυχα τα παιδιά αυτή τη χρονιά, αλλά δε ξεχνάμε. Έυχομαι στα επόμενα να έχουν φύγει!

 
...........
10 Αυγ 2021 11:15

@ ΠΑΤΕΡΑΣ
Θα τα βροντήξω όλα κάτω και θα φύγω,
θα τα βροντήξω σου το λέω αληθινά.
μού 'χετε φάει τη ζωή μου λίγο λίγο,
θα τα βροντήξω και θα πάρω τα βουνάαα...

 
Μη παιζουν με τα παιδιά!
10 Αυγ 2021 09:31

Τα ρημάξατε όλα, τα κάψατε όλα, άντε στο καλό.....

 
Χαντακώσατε τα παιδιά αυτή τη χρονιά
10 Αυγ 2021 08:33

Το έργο θα συνεχιστεί και την επόμενη. Φύγετε!!!

 
ΠΑΤΕΡΑΣ
09 Αυγ 2021 23:49

ΦΥΓΕ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ!
ΕΧΟΥΜΕ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΜΕ ΣΕΝΑ!

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.