ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Πανελλαδικές 2022: Οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια

Δημοσίευση: 09/08/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Οι συντελεστές βαρύτητας που αποδίδονται στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, καθορίζονται (μέχρι 31 Μαίου)  με απόφαση της συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται έπειτα από πρόταση κάθε σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και αφορά στην εισαγωγή στην οικεία σχολή, το τμήμα ή την εισαγωγική κατεύθυνση.

Στην περίπτωση των εισαγωγικών κατευθύνσεων η πρόταση υποβάλλεται από το τμήμα, στο οποίο υπάγονται.

Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%.

Το άθροισμα των συντελεστών αποδίδει το 100%. Στις περιπτώσεις των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες, ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στο ειδικό μάθημα ή τις πρακτικές δοκιμασίες είναι είτε 10% είτε 20%.

Οι σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ένα (1) ή δύο (2) ειδικά μαθήματα με επιλογή των υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων, αποδίδουν τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας σε όλα τα ειδικά μαθήματα επιλογής, ο οποίος είναι είτε 10% είτε 20%.

Στις περιπτώσεις των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, στις οποίες εξετάζονται δύο (2) ειδικά μαθήματα το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας που τους αποδίδονται είναι το 20% και το ποσοστό που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα ειδικά μαθήματα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 8%.

Τα ποσοστά που αποδίδουν τα ειδικά μαθήματα προστίθενται στο 100% που αποδίδουν τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο, κάποιο ίδρυμα εισαγωγής δεν καθορίζει τους ανωτέρω συντελεστές βαρύτητας, αυτοί καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι συντελεστές βαρύτητας του προηγούμενου εδαφίου αποδίδονται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο και αξιοποιούνται για την εισαγωγή σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις του οικείου επιστημονικού πεδίου, για τις οποίες αυτοί δεν έχουν οριστεί με απόφαση της συγκλήτου.

Για τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί που εφαρμόζονται κατά τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας με απόφαση της συγκλήτου.

Σχόλια (18)

 
φοιτητής
21 Αυγ 2021 16:37

Τί είναι η πληροφορική;

 
Πραγματικότητα διδασκαλίας
12 Αυγ 2021 17:50

Οι μηχανικοί στις ΗΠΑ και την Ευρώπη που σχεδιάζουν τους πυραύλους στη που θα μας πάνε στον Άρη στα επόμενα 10 χρόνια έχουν διαφορετική άποψη για τα Μαθηματικά και τη Φυσική.

@ Βιοπληροφορική
12 Αυγ 2021 10:10

Δείτε τα καλά πανεπιστήμια του εξωτερικού: δεν έχει αφαιρεθεί πχ. η Γραμμική Άλγεβρα, η Μιγαδική Ανάλυση και ο Διαφορικός Λογισμός.

Εξάλλου, τα περισσότερα παιδιά 17 ετών στην Ελλάδα δεν ξέρουν ούτε καν ποιος είναι ο Turing, πόσο μάλλον τι σημαίνει Turing-Complete γλώσσα προγραμματισμού.

Ας μη ζούμε σε έναν φανταστικό κόσμο προτού λύσουμε τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και οι καθηγητές καθημερινά.

 
Μάθημα Πληροφορικής στα σχολεία
12 Αυγ 2021 17:46

Τίποτα από τη Θεωρία Υπολογισμού ή τη θεωρία Αλγορίθμων δε διδάσκεται στη σχολική ύλη του Λυκείου στο μάθημα της Πληροφορικής.

@Όχι στις ευκολες και σπασμωδικές λύσεις: υπενθυμίζεται ότι η Θεωρία Υπολογισμού δεν είναι κατασκευή ιστοσελίδων.

 
Βιοπληροφορική
12 Αυγ 2021 10:10

@ Διδασκαλία Πληροφορικής σε Γυμνάσιο και Λύκειο: το βιβλίο της Πληροφορικής δεν είναι επαρκές και είναι επαρκές το βιβλίο της Φυσικής (Νευτώνεια Μηχανική 1700); Ή μήπως των Μαθηματικών, που δεν ορίζουν την λογική συνεπαγωγή και ο μαθητής δεν γνωρίζει ότι 2=3 συνεπάγεται 5=5. Το βιβλίο της Πληροφορικής της Γ' Λυκείου αφορά στην εισαγωγή στον προγραμματισμό με μια Turing-πλήρη γλώσσα προγραμματισμού. Όχι ότι δεν μπορεί να βελτιωθεί (χαιρετίζω μια ενημέρωση με την γλώσσα Python συνοδευόμενη από στοιχεία Θεωρίας Υπολογισμού, Συνδυαστικής, Προτασιακής και Κατηγορηματικής Λογικής), αλλά συγκριτικά με τα υπόλοιπα μαθήματα είναι ό,τι πιο σύγχρονο και επαρκές ως κριτήριο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

@ Κωνσταντίνος Δασκαλάκης απόφοιτος ΕΜΠ: σίγουρα ο κ. Δασκαλάκης δεν μιλούσε για υπολογισμό παραγώγων και ολοκληρωμάτων με χαρτί και μολύβι. Τα Μαθηματικά των πανελλαδικών εξετάσεων είναι απαρχαιωμένα. Πολύ περισσότερο η Φυσική της γλιστερής κατάβασης.

@Όχι στις ευκολες και σπασμωδικές λύσεις: υπενθυμίζεται ότι η Θεωρία Υπολογισμού δεν είναι κατασκευή ιστοσελίδων.

 
Διδασκαλία Πληροφορικής σε Γυμνάσιο και Λύκειο
12 Αυγ 2021 01:08

Η Πληροφορική πρέπει να διδάσκεται ως μάθημα στο Γυμνάσιο και το Λύκειο (2 ώρες θεωρία και 1 ώρα πρακτική εργαστηριακή άσκηση).
Υποκριτικό να εμμένουμε σε υποχρεωτική κατήχηση των παιδιών στο σχολείο ενώ αγνοούμε τον σύγχρονο κόσμο.

Επιπλέον, το βιβλίο της Γ' Λυκείου είναι ανεπαρκές ως προετοιμασία για τις σπουδές σε ένα τμήμα Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφορικής και Η/Υ. Χρειάζονται νέα βιβλία, με έμφαση σε κεφάλαια Δομών Δεδομένων και Αλγορίθμων, όχι άλλη επιφανειακή παπαγαλία για μεταγλωττιστές και διαγράμματα ροής πληροφορίας.

Είναι απαράδεκτο να εξετάζονται μαθητές 18 ετών σε εύρεση ΜΟ σε γραμμή ή στήλη ενός διδιάστατου πίνακα - αυτή είναι η μοναδική άσκηση, μαζί με την ταξινόμηση με τον αλγόριθμο της φυσσαλίδας, που σε παραλλαγές "πέφτει" εδώ και δύο δεκαετίες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, από το 2000 μέχρι σήμερα!

 
Όχι στις ευκολες και σπασμωδικές λύσεις
12 Αυγ 2021 00:59

Οι καθηγητές στα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια και στα καλύτερα σχολεία του εξωτερικού ξέρουν καλύτερα από τους διάφορους εγχώριους μεταρρυθμιστές.

Τα Μαθηματικά και η Φυσική δε χωρίζονται σε παλιά και νέα - όλα εξελίσσονται ταυτόχρονα.

Αν οι μαθητές δεν καλλιεργήσουν στην ηλικία των 12 έως 18 ετών την αναλυτική και συνθετική ικανότητα ως μέθοδο επίλυσης ενός προβλήματος είναι αδύνατον να προχωρήσουν στη *μαθηματική απόδειξη* ενός αλγορίθμου στο Πανεπιστήμιο.

Ακόμα και ο αυστηρός ορισμός πιθανοτήτων πχ. στην Οικονομετρία με χρήση ορίων γίνεται. Θεωρήματα της Γεωμετρίας βρίσκουν εφαρμογή στη σύγχρονη Κοσμολογία (φυσικά οι υπολογισμοί γίνονται με χρήση Η/Υ αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια θεωρητική απόδειξη από πίσω), ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε:

«Η Επιστήμη της Πληροφορικής έχει τόση σχέση με τους υπολογιστές (δηλαδή τα μηχανήματα) όσο η Αστρονομία με τα τηλεσκόπια.»(Έντσχερ Ουίμπε Ντάικστρα)

Ας μην ωθούμε τα νέα παιδιά να μάθουν πώς να φτιάχνουν ιστοσελίδες ενώ παραμελούν πιο σημαντικές και χρήσιμες γνώσεις. Δε ζούμε στο 1998...

@ Θεωρία Υπολογισμού11 Αυγ 2021 00:29
Θεμέλια Επιστήμης: Θεμέλιο των Θετικών Επιστημών ήταν και είναι ο Υπολογισμός και η επιστήμη του: παλαιότερα ήταν τα Μαθηματικά, σήμερα είναι η Πληροφορική. Η Πληροφορική είναι τα Νέα Μαθηματικά.

 
Κωνσταντίνος Δασκαλάκης απόφοιτος ΕΜΠ
12 Αυγ 2021 00:45

Χωρίς Μαθηματικά και Φυσική είναι αδύνατον να σπουδάσεις Πληροφορική, δείτε την απάντηση που έδωσε σε μαθήτρια σε ανοιχτή εκδήλωση ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης.

@ Βιοπληροφορική11 Αυγ 2021 19:43
Ομαδοποίηση Σχολών και επιλογή επιπλέον μαθήματος: να σας ενημερώσω ότι δεν υπάρχει "σχολή Βιοπληροφορικής". Μόνο μεταπτυχιακά ΠΣ προς το παρόν. Αλλά αν υπήρχε, δεν θα ήταν το βασικό εξεταζόμενο μάθημα η Πληροφορική; Αντιλαμβάνεστε τι εστί Βιοπληροφορική;

 
Cs unplugged
11 Αυγ 2021 22:20

@θεμελια επιστημών

Εντολές ακολουθούν στις χημικές αντιδράσεις τα παιδιά.
Στην επιστήμη υπολογιστών είναι κυρίως σκέψη.
Ως εκ τούτου συνάδει τέλεια με την θετική κατεύθυνση

 
Βιοπληροφορική
11 Αυγ 2021 19:43

@ Ομαδοποίηση Σχολών και επιλογή επιπλέον μαθήματος: να σας ενημερώσω ότι δεν υπάρχει "σχολή Βιοπληροφορικής". Μόνο μεταπτυχιακά ΠΣ προς το παρόν. Αλλά αν υπήρχε, δεν θα ήταν το βασικό εξεταζόμενο μάθημα η Πληροφορική; Αντιλαμβάνεστε τι εστί Βιοπληροφορική;

 
εΠιστήμη υπολογισΤών
11 Αυγ 2021 11:56

Στο 17 αιώνα δεν υπήρχε Πληροφορική, επομένως αποτελεί λογική συνέχεια να αποτελούν τα βασική μαθήματα με συντελεστή της θετικής δέσμης.
Παρακαλώ μην μας αναστατώνετε να αναχρονισμούς του 21ου αιώνα...

 
Θεωρία Υπολογισμού
11 Αυγ 2021 00:29

Θεμέλια Επιστήμης: Θεμέλιο των Θετικών Επιστημών ήταν και είναι ο Υπολογισμός και η επιστήμη του: παλαιότερα ήταν τα Μαθηματικά, σήμερα είναι η Πληροφορική. Η Πληροφορική είναι τα Νέα Μαθηματικά.

 
Ομαδοποίηση Σχολών και επιλογή επιπλέον μαθήματος
11 Αυγ 2021 00:16

Κάθε πεδίο πρέπει να έχει 2 υποχρεωτικά Μαθήματα (Φυσική και Μαθηματικά / Αρχαία και Ιστορία), και επιπλέον να ομαδοποιηθούν οι Σχολές ανάλογα με την ειδίκευση: Προφανώς, οι Γεωπονικές και Φαρμακευτικές Σχολές, οι Σχολές Βιολογίας, Χημείας, Βιοπληροφορικής κτλ. και η Ιατρική Σχολή πρέπει να εξετάζονται σε Βιολογία και Χημεία.

Από την άλλη, οι Πολιτικοί Μηχανικοί θα μπορούν να επιλέγουν Σχέδιο ή Πληροφορική ή Οικονομικά σαν μάθημα επιλογής.

Τα παιδιά είναι αρκετά ώριμα ώστε να ακολουθήσουν ένα βασικό πρόγραμμα 6-7 μαθημάτων Γενικής Παιδείας για τέσσερα χρόνια, και κατόπιν να έχουν άλλα δύο ώστε να επικεντρωθούν στην προετοιμασία για την εισαγωγή στις Ανώτατες Σχολές.

Επίσης, να δίνεται η δυνατότητα σε αποφοίτους ΙΕΚ να παρακολουθήσουν προπαρασκευαστικό έτος για εισαγωγή στα ΑΕΙ - ας είμαστε ξεκάθαροι: Σε 20 χρόνια ο κόσμος μας (πλανήτης Γη) θα είναι διαφορετικός και είναι παραλογισμός μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα, χωρίς βιομηχανική βάση, να επενδύσει στην τεχνική κατάρτιση.

Σε 40 χρόνια τα σημερινά παιδιά θα έχουν ρομποτ για το 70% των χειρονακτικών εργασιών. Αλήθεια, πόσους τσαγκάρηδες ή μοδίστρες βλέπετε στις ευρωπαϊκές πόλεις; Υποκριτικό να στερούμε από τα σημερινά παιδιά του Δημοτικού την ευκαιρία στο αύριο και το όνειρο.

 
Θεμέλια Επιστήμης
10 Αυγ 2021 19:52

Σωστά δίνεται έμφαση σε Μαθηματικά και Φυσική, σε όλα τις πολυτεχνικές σχολές και τα τμήματα Θετικών Επιστημών.

Έχει να κάνει με το πώς οργανώνεται η σκέψη των μαθητών στην ηλικία των 15 ετών - τα παιδιά να μάθουν πρώτα να σκέφτονται και όχι να ακολουθούν δεδομένες εντολές.

 
@skolem
09 Αυγ 2021 16:48

Σέβομαι απολύτως όλες τις θετικές επιστήμες. Ας μην μπαίνει η μία σε αντιδιαστολή με την άλλη. Η βέλτιστη λύση είναι πέντε εξεταζόμενα με διάζευξη βιολογίας πληροφορικής ώστε να εξετάζονται και οι υποψήφιοι γιατροί στα μαθηματικά

 
Skolem
09 Αυγ 2021 15:44

@Θα σπάσουμε πλακα: Για γέλια...και για κλάματα. Πρέπει οι μαθητές να έχουν επιλογή να εξεταστούν σε Πληροφορική ή Χημεία στο πεδίο των Θετικών Σπουδών. Ως εδώ, η Χημεία είναι πλήρως άσχετη με το 50% των τμημάτων αυτού του πεδίου.

 
Θα σπάσουμε πλακα
09 Αυγ 2021 14:26

Τα τμήματα πληροφορικής θα ζητήσουν μαθηματικά και .... Φυσική.
Τα τμήματα μαθηματικών θα ζητήσουν μαθηματικά και .... Φυσική
Τα τμήματα ηλεκτρολόγων μηχανικών θα ζητήσουν μαθηματικά και .... Φυσική
Τα τμήματα γεωγραφιας θα ζητήσουν μαθηματικά και ... Φυσική
Τα τμήματα στατιστικής θα ζητήσουν μαθηματικά και ... Φυσική
Τα τμήματα αγρονόμων τοπογράφων και γεωπληροφορικης θα ζητήσουν μαθηματικά και ... Φυσική.

Σας μοιάζει κάτι ξένο στα παραπάνω? Ναι, η ζήτηση ενός μαθήματος που δεν έχει άμεση σχέση με το ΠΣ των τμημάτων και αυτό διότι η πληροφορική είναι σε λάθος κατεύθυνση.

Μέχρι ο ήλιος να σβήσει, θα φωνάζουμε το αυτονόητο. Εξεταζόμενη η πληροφορική στη θετική και όχι στην κατεύθυνση έκτρωμα.

 
Μουρίκης
09 Αυγ 2021 13:09

31 Μαϊου του 2021 Ή του 2022 εννοούν?

 
31 Μαίου;
09 Αυγ 2021 10:36

Δύο βδομάδες πριν τις εξετάσεις; Πλάκα κάνουμε; Δεν πρέπει να ξέρουν τα παιδιά πολύ πιο πριν για να δώσουν το ανάλογο βάρος στην μελέτη τους; Ή μήπως είναι η 31η Μαίου του προηγούμενου έτους; Αλλά ανα είναι έτσι, που είναι για τις προσεχείς εξετάσεις (2022). Γιατί δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.