Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Υφ. Παιδείας: Τι ισχύει για το ωράριο των εκπαιδευτικών

Oι εκπαιδευτικοί των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από 6 ώρες την ημέρα ή 30 ώρες
Δημοσίευση: 08/09/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Στο ερώτημα “εάν η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας προτίθεται να προβεί –και υπό το πρίσμα των αλλαγών στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία που νομοθετούνται για την αναβάθμιση του σχολείου και την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών– σε ελάττωση ή και σε εξάλειψη του γραμματειακού έργου των εκπαιδευτικών των σχολικών μας μονάδων, ώστε να αξιοποιείται επωφελέστερα παιδαγωγικά αυτός ο χρόνος”, του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γ. Καλλιάνου , η υφ. Παιδείας κατάθεσε στη Βουλή την ακόλουθη γραπτή απάντηση:

Τριάντα   ώρες την εβδομάδα

Για το ωράριο των εκπαιδευτικών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 245 του ν. 4512/2018 (Α ́5) οι οποίες αντικατέστησαν τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 του ν.1566/1985 (Α ́167) και σύμφωνα με τις οποίες:

«Oι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου ΣΤ ́ του άρθρου 11, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου και συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, η καταχώρηση- ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η επικοινωνία με δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης α ́ της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (Α ́112), από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσεται ο γονέας παιδιού μέχρι δύο ετών».

Οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/13 (Α’235) του στοιχείου ββ’ της υποπερίπτωσης α’ της περίπτωσης 6 , όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την περίπτωση α’ της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), το άρθρο 46 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) και την παρ.8 του άρθρου 10 του ν. 4452/2017 (Α’17), oι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο μπορούν, μεταξύ άλλων, να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως αυτού σε γραμματειακή υποστήριξη στο σχολείο όπου υπηρετούν ή σε όμορο αυτού.

Περαιτέρω, ορίζονται οι σχετικές προϋποθέσεις ως εξής: «Προϋπόθεση της σχετικής ανάθεσης για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου αποτελεί η έγγραφη βεβαίωση από τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που κοινοποιείται στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την οποία βεβαιώνεται ότι έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες σε διδακτικό ωράριο, για τις αντίστοιχες ειδικότητες, στα σχολεία που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί ή σε σχολεία της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Η απασχόληση για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών καθορίζεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις κείμενες διατάξεις περί τοποθετήσεων εκπαιδευτικών μετά την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε διδακτικό ωράριο στο σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο σχολείο της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Η απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περί συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών εγκρίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με ευθύνη των οικείων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η ανωτέρω διαδικασία ανάθεσης και έγκρισης για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός του Σεπτεμβρίου εκάστου διδακτικού έτους.

Ειδικότερα, για το σύνολο των κοινών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19/20, ΠΕ32) βεβαιώνεται επιπλέον εγγράφως από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης προς τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ότι έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες σε διδακτικό ωράριο για κάθε μία από τις αντίστοιχες ειδικότητες στις σχολικές μονάδες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται σε σχολικές μονάδες και των δύο (2) βαθμίδων εκπαίδευσης, με προτεραιότητα στη βαθμίδα στην οποία ανήκει ο εκπαιδευτικός.

Η κατανομή και η ανωτέρω συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη των ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ που συνέρχονται για το θέμα αυτό σε κοινή συνεδρίαση.

«Η συνεδρίαση αυτή πραγματοποιείται:

α) με ευθύνη του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζει και τον Πρόεδρο αυτής, και

β) υποχρεωτικά εντός του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου εκάστου διδακτικού έτους, και επιπλέον οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο από τον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή ή οποτεδήποτε υποβληθεί σχετική αίτηση και από τους δύο (2) Διευθυντές Εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας) της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

Η κατά τα προηγούμενα εδάφια απασχόληση θεωρείται ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου, με όλες τις απορρέουσες από αυτό συνέπειες.

β) Από 1η Οκτωβρίου και έως το τέλος του διδακτικού έτους οι πλεονάζουσες διδακτικές ώρες ανατίθενται αποκλειστικά για κάλυψη των διδακτικών κενών.

Η ανάθεση συμπλήρωσης διδακτικού ωραρίου για κάλυψη διδακτικών αναγκών γίνεται με ευθύνη των οικείων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ειδικά για το σύνολο των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η ανωτέρω ανάθεση γίνεται σε σχολικές μονάδες και των δύο (2) βαθμίδων εκπαίδευσης, με προτεραιότητα στη βαθμίδα στην οποία ανήκει ο εκπαιδευτικός, με ευθύνη των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Σχόλια (41)

 
Σκεπτόμενος κιόλας
21 Σεπ 2021 01:19

@Ένας σκεπτόμενος άνθρωπος αναρωτιέται
Νομίζω ότι παραλείψατε ν' αναφερθείτε, στα παιδάκια που πεθαίνουν στην Αφρική καθώς και σ' αυτά που δουλεύουν για ένα πιάτο φαγητό στα ορυχεία της Ινδίας. Μια χαρά δεν είμαστε λοιπόν και στον ιδιωτικό τομέα, αφού έχει και χειρότερα? Δόξα το Θεό.... και κυρίως το Μωυσή με τις "πολλές και καλές δουλειές για όλους".

 
Ένας σκεπτόμενος άνθρωπος αναρωτιέται
20 Σεπ 2021 19:43

Προς τι αυτή η φασαρία για το ωράριο; 30 ώρες την εβδομάδα είναι πολύ καλό ωράριο .Από τον ιδιωτικό τομέα από όπου και προέρχομαι, αυτό θεωρείται παράδεισος.Μακάρι να εργαζόμουν έστω και ημερομίσθια σε δημόσιο σχολείο και να καθόμουν όχι σε καρέκλα μαθητή.Αλλά χάμω στο πάτωμα .Και βιβλία θα κουβαλούσα και χερούλια θα στερέωνα Εχω ακούσει για εκπαιδευτικούς σε σχολεία του ιδιωτικού τομέα που τους βάζουν να κάνουν μέχρι και τους χαμάληδες.Και συζητάμε στο φόρουμ για αυτά, την στιγμή που υπάρχει τέτοια μα τέτοια ανεργία; Τέλος στον ιδιωτικό τομέα σε βάζουν να εργάζεσαι 10 ώρες και την μιάμιση ώρα στο πληρώνει με κουπόνια.Και πάλι Δόξα σοι ο Θεός με τέτοια ανεργία .

 
ένας απλός εκπαιδευτικός
08 Σεπ 2021 19:29

Βεβαίως να παραμείνω, αλλά θέλω δικό μου γραφείο (επιφάνεια εργασίας, αποθηκευτικοί χώροι και βιβλιοθήκη) και Η/Υ ώστε να μπορώ να εργαστώ χωρίς να παρεμποδίζω αλλά και χωρίς να συγχρωτίζομαι με τους άλλους συναδέλφους. Για 25 άτομα, πόσα τετραγωνικά μέτρα νομίζεται πως πρέπει να διαθέτει το γραφείο του συλλόγου διδασκόντων; Πάντως παραπάνω από 24 που είναι το δικό μας.

 
Αγαπητή κα υφυπουργέ
08 Σεπ 2021 18:11

Θα μας πείτε πότε ακριβώς θα συνεδριάζει ο σύλλογος διδασκόντων για όλες τις καινοτομίες που θέλετε να εισαγετε; Πότε θα συνεδριάζει ο σύλλογος διδασκόντων; Απάντηση τώρα!

 
Xm
08 Σεπ 2021 11:38

Επειδή δεν θέλω να παίρνω δουλειά στο σπίτι, ευχαρίστως θα καθόμουν στο χώρο του σχολείου και πέρα από το 30ωρο. Το γεγονός όμως ότι μοιράζομαι το γραφείο με άλλους δύο συναδέλφους, ότι η σύνδεση στο διαδίκτυο των δύο υπολογιστών σέρνεται, ότι οι παρευρισκόμενοι στο γραφείο είναι κάθε στιγμή δεκάδες κτλ, δεν μου το επιτρέπει.

 
Γιάννης
08 Σεπ 2021 11:04

Είναι γνωστή η νομοθεσία Χρόνια. Δεν είπε κάτι διαφορετικό. Το αυτονόητο. Αν κάποιος αντιδρά στο αυτονόητο δικό του θέμα.

 
ΚΩΣΤΑΣ
03 Σεπ 2021 20:10

Ας αναφέρει κάποιος και το γεγονός ότι πολλοί εκπαιδευτικοί κάνουν 10-15 χρόνια να τοποθετηθούν στην πόλη τους ή ότι καθημερινά μετακινούνται σε
μεγάλες αποστάσεις

 
Eleni
30 Αυγ 2021 15:43

Επαναφορά εξωδιδακτικού επιδόματος, χθες.

 
Αν θυμάστε@
18 Αυγ 2021 20:14

Tο θυμόμαστε και βέβαια το θυμόμαστε,
να είσαι καλά συναγωνίστρια!!
Και θα το θυμηθούμε ξανά-μανά στις εκλογές!
Υ.Γ Να είστε σίγουροι οι νεοδημοκράτες!

 
Αν θυμάστε
13 Αυγ 2021 20:44

Το καθιέρωσε η προηγούμενη ηγεσία και αυτό. Η υφυπουργός είπε το αυτονόητο. Κάποιοι έχουν και 16 ώρες εβδομαδιαίως ωράριο μη ξεχνάτε.

 
@ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ
12 Αυγ 2021 10:54

Αν ήξερες τι άγχος περνάμε ... Πόσα ψυχοσωματικά έχουμε... Τι αγωνίες... κ.λπ. δε θα μίλαγες...

 
Δήμητρα
11 Αυγ 2021 19:44

Προέρχομαι από εργατική οικογένεια και πριν διοριστώ(με εξετάσεις ΑΣΕΠ) δούλεψα για πολλά χρόνια εργάτρια σε εργοστάσια, βιοτεχνία, super market και άλλες του ποδαριού για να βγάλω το νοίκι και τα προς το ζην. Σας ομολογώ ότι το άγχος και το αίσθημα ευθύνης που έχω τώρα δεν το είχα πουθενά και το σημαντικότερο` όταν τελείωνα το ωράριο ξέχναγα τη δουλειά, ενώ τώρα απασχολεί το μυαλό μου όλη μέρα(πρέπει να διαβάσω αυτό, μήπως δεν έκανα κάτι καλά, ωχ! έχω διόρθωση, πώς να εφαρμόσω τα ΑΠ και τις απαιτήσεις που απορρέουν από αυτό κ.λ.π.). Επίσης, πολλές φορές τα προβλήματα που παρουσιάζονται μπορεί με στενοχωρήσουν για μέρες, ενώ οι βαθμοί στα Τετράμηνα είναι η κοροϊδία όλων(υπάρχει η ασφυκτική πίεση το 0 να το κάνεις τουλάχιστον 12 και στην Τρίτη Λυκείου τουλάχιστον 15). Τρόποι για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης υπάρχουν αλλά δεν τους ενδιαφέρει(κοιτάζουν μόνο ό,τι σχετίζεται με τα πακέτα της Ε.Ε. τα οποία εντάσσονται στην ελληνική εκπαίδευση αγνοώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες με αποτέλεσμα τη μέχρι τώρα συνεχή υποβάθμισή της) .

 
αυτούς τους έχω βαρεθεί
11 Αυγ 2021 12:30

H ερώτηση έγινε από βουλευτή της Ν.Δ.! ! ! προς την υφυπουργό της Ν.Δ. ! ! !
Λέτε ότι την έκανε περιμένοντας απάντηση ή για να δώσει την ευκαιρία στην υφυπουργό να μας θυμίσει (ή να μας φοβίσει) την "υποχρεωτικότητα" του
8:00-14:00;
Ρητορική η ερώτηση. Έχουν μεγάλα σχέδια για τους εκπαιδευτικούς.
Απλώς να τους ενημερώσω ότι οι δυνάμεις των ευσυνείδητων εκπαιδευτικών ΔΕΝ είναι ανεξάντλητες.

 
Κωνσταντίνος
11 Αυγ 2021 10:28

"...όπως η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, η καταχώρηση- ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών..."

Εδώ δεν έχουμε γραφείο να κάτσουμε, να μην πω για έλλειψη Η/Υ κτλ. !
Πού θα γίνουν όλα αυτά ;
Προφανώς η πολιτική ηγεσία του υπουργείου δεν έχει εικόνα των πραγματικών συνθηκών στην εκπαίδευση.

 
Νίκος
11 Αυγ 2021 10:19

Ψηφίστηκε το 2018 αν θυμάστε καλά όταν άρχισε να τα «μασάει» η προηγούμενη ηγεσία. Ναι και το ψήφισε μια χαρά.

 
Ειρήνη
11 Αυγ 2021 00:48

Καθημερινά στο σπίτι μας, όσοι από εμάς σεβόμαστε τη δουλειά μας, εργαζόμαστε τουλάχιστον ένα τρίωρο, εκτός ωραρίου, διαβάζοντας, διορθώνοντας γραπτά κλπ.
Δυστυχώς στο σχολείο οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για κάτι τέτοιο, στο γραφείο καθηγητών δεν μπορεί να συγκεντρωθεί κανείς, κόσμος μπαίνει, βγαίνει κουβεντιάζει, πίνει καφέ, γονείς έρχονται κλπ.
Για να γίνει αυτό που λένε Θα έπρεπε να υπάρχει ένας χώρος ήσυχος που να μπορεί κανείς να δουλέψει π.χ. βιβλιοθήκη. Αυτό όμως είναι αδύνατον.
Άρα θα κάνουμε ένα 6ωρο στο σχολείο και μετά 3-4 ώρες στο σπίτι….

 
@07:30-2:30
10 Αυγ 2021 22:55

Κι άμα καθίσουμε 07:30-5:30 να δεις προβλήματα που θα λυθούν...
Πλάκα μας κάνεις και συ;;;;;;

 
@Αξιοκρατικα
10 Αυγ 2021 22:53

Ποια άσπρη μέρα θα δει ο κλάδος με την αξιολόγηση βρε κατακαημένη Ρούμελη;;;;!!!!! Εδώ θα μαστε και θα τα δεις τα χάλια
Σοβαρά;; πιστεύεις ότι θα βελτιωθεί η εκπαίδευση;;; Πόσο φαίνεται ότι δεν είσαι εκπαιδευτικος...

 
@Αξιοκρατικα
10 Αυγ 2021 22:51

Αν ζηλεύεις, κάτσε στρώσου... Διάβασε... Και πέρνα δάσκαλος.
Επειδή είναι ανέφικτο μάλλον, έχω και 2η εναλλακτική :
Να έρθεις μια βδομάδα στην τάξη μου. Αν αντέξεις, θα σου δώσω το μηνιάτικο μου.

 
E, μα ναι.
10 Αυγ 2021 22:47

Συμφωνώ με τον Niko... Όποιος ζηλεύει το ωράριο και τις αποδοχες/παροχές ενός εκπαιδευτικου ποτέ δεν είναι αργά για να σπουδάσει... Ιδού η Ρόδος...

 
Εκπαιδευτικός
10 Αυγ 2021 20:42

Αυτή η βλακεια με τις επερωτησεις στη Βουλή που τις δινουν σε εναν υπαλληλο του ΥΠΑΙΘ και κατεβαζει τη νομοθεσια και τις εγγυκλιους ποτε θα τη σταματησουν; ανουσια τελειως...δηθεν εντελως

 
Δημόσια Σχολεία 2022
10 Αυγ 2021 20:34

Ας ενισχυθούν με προσωπικό και πόρους ώστε επιτέλους να Υλοποιηθεί η Απογευματινή Ζώνη Ενισχυτικής Διδασκαλίας και Δραστηριοτήτων (15:00 με 20:00) σε σχολεία-μαγνήτες (δηλαδή, 1 σε κάθε περιοχή που καλύπτεται από 4 ή 5)

Άμεσο μέτρο το οποίο θα εξασφάλιζε πανελλαδική κάλυψη των αδύναμων παιδιών, ειδικά μετά από 18 μήνες απορρύθμισης εξαιτίας του αργοπορημένου ανοίγματος των σχολείων (άπειρες χαμένες ώρες, είμαστε ανάμεσα στους τελευταίους σε όλη την Ευρώπη!), χωρίς να έχουμε ανάγκη από περίπλοκες ρυθμίσεις.

Επιπλέον, θα ήταν μια λύση για την ανανέωση του γηρασμένου εκπαιδευτικού προσωπικού με την πρόσληψη νέων ανθρώπων με σύγχρονη κατάρτιση.

 
Nikos
10 Αυγ 2021 17:22

Αξιοκρατικά, 586 παίρνει ο ανειδικευτος στον ιδιωτικό τομεα. Ο εκπαιδευτικός ΠΕ ως νεοδιοριστος παιρνει 740! Σταματήστε αυτή την καραμέλα περί πλούσιων αμοιβών στην εκπαίδευση. Φίλη μου ΠΕ στον ιδιωτικό προσλήφθηκε ως ιατρικός επισκέπτης με πρώτο μισθό 1400!!!. Όσον αφορά το το 7-15.00 ως ωραριο υπάρχει μόνο στα χαρτιά. Δεν είναι ποτέ αργά να σπουδασετε κ να μπείτε στην εκπαίδευση όμως, προσπαθήστε το....

 
ΜΑΡΙΑ
10 Αυγ 2021 17:09

ΚΑΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΔΗΛ. ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΕΙ.ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΑΛΛΟΝΩΝ.
ΚΥΡΙΕ ''ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΕ'' ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΕΣ....ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ!!

 
Γιωργος
10 Αυγ 2021 16:26

ΚΥΡΙΑ ΜΑΚΡΗ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ;
ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ!

 
Νικόλαος Δημ. @ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ
10 Αυγ 2021 15:42

Το σχόλιό σας, δυστυχώς, στάζει ειρωνεία, φαρμάκι, κακία για τους εκπαιδευτικούς. Είναι φανερό ότι το μόνο που σας νοιάζει είναι η αξιολόγηση (χα, χα) και τίποτε άλλο. Ο φίλος (όπως τον χαρακτηρίσατε, αν και τον προσβάλατε σαφέστατα) Πέτρος έχει δίκιο για όσα γράφει. Δεν μπορεί το Υπουργείο μόνο να ζητάει, αλλά είναι υποχρέωσή του και να προσφέρει. Δυστυχώς, στην περίοδο της πανδημίας προσέφερε ελάχιστα και απαίτησε τα μέγιστα (από τους ευσυνείδητους εκπαιδευτικούς).
Υ.Γ. Επειδή έχω δουλέψει και σε διανομή πετρελαίων και στις οικοδομές (ως φοιτητής) και σε φροντιστήρια και σε ιδιωτικό σχολείο πριν διοριστώ, θεωρώ ότι το σχόλιό σου είναι αυτό που προξενεί γέλιο (όχι το σχόλιο του Πέτρου). Ο ακραίος κοινωνικός αυτοματισμός δεν είναι αναγκαίος σε αυτόν τον τόπο. Άνθρωποι με ενσυναίσθηση χρειάζονται και από το σχόλιό σας φαίνεται ότι αυτό σας λείπει.

 
Legend
10 Αυγ 2021 15:10

@Αξιοκρατικά, ούτε εσείς έχετε αντίληψη ούτε επίγνωση της ευθύνης και της βαρύτητας της εργασίας μας. Δεν ευθύνεστε όμως εσείς. Η πολιτεία έχει πολύ καλά καλλιεργήσει διαχρονικά το έδαφος ώστε να μας πατούν και να λέμε και ευχαριστώ! Δεν είναι έτσι ο δάσκαλος, ο καταρτισμένος και ελεύθερος επιστήμων δάσκαλος. Αυτή την ιδέα μπορείτε να την έχετε για τον εαυτό σας, όχι όμως για τους δημόσιους λειτουργούς της εκπαίδευσης. Χάρη σε αυτούς υπάρχει ακόμη το δημόσιο σχολείο. Και είναι ένα καλό δημόσιο σχολείο με όλες τις αδυναμίες του είναι καλό και προσιτό σε όλους.

 
Έρεβος
10 Αυγ 2021 14:36

Άλλα αντί άλλων. Απάντηση με παράθεση νόμων και διατάξεων, με αντιγραφή επικόλληση (!!!), πολλές από τις οποίες δεν ισχύουν, χωρίς καμμία αναφορά στο ζητούμενο. Απαράδεκτη.

 
Λίγες είναι οι μέρες σας
10 Αυγ 2021 14:32

Ντρέπομαι για λογαριασμό τους. Ούτε καν διάβασε την ερώτηση!

 
@ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ........
10 Αυγ 2021 14:30

Πράγματι, υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται για 586 ευρώ με κίνδυνο της ζωής τους.... Αλλά..... αυτοί οι άνθρωποι πάσχισαν άραγε τόσο όσο κάποιοι εκπαιδευτικοί για να καταφέρουν να βρουν τη συγκεκριμένη δουλειά: να περάσουν στο Πανεπιστήμιο, να πάρουν το πτυχίο τους, να πάρουν δύο μεταπτυχιακά, να δώσουν στον ΑΣΕΠ για να διοριστούν, να αφιερώνουν ατελείωτες ώρες το απόγευμα σπίτι τους για να προετοιμαστούν, να τρώνε κατάμουτρα την απαξίωση της κοινωνίας ενώ ευσυνείδητα προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους, να προσπαθούν συνεχώς να αυξήσουν τα προσόντα τους...... Στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα ο εργαζόμενος στη βιομηχανία, πιθανότατα έπινε καφέδες και έκανε βόλτες μετά τη δουλειά του και ίσως πριν τη βρει. Στη δική μας δουλειά νομίζεις ότι δεν υπάρχουν προβλήματα υγείας; Έτσι λες; Προτείνεις αξιολόγηση..., κάτι που προτείνω εδώ και χρόνια (με όλους τους κινδύνους που αυτή συνεπάγεται). Στη δική σου δουλειά, υπάρχει άραγε αξιολόγηση; Αξίζουν και δουλεύουν όλοι το ίδιο;

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.